onsdag 30 maj 2012

Hur kan framtidens e-tjänster se ut?

Besök på Google
Under förra veckan var jag tillsammans med övriga ledamöter i SKLs e-beredning på studiebesök i USA hos olika företag och kommuner för att se vad som händer inom e-tjänsteområdet för kommuner och landsting. Det var en mycket intressanta och lärorika besök där vi fick en bra inblick i vad som är möjligt inom e-tjänster för våra invånare.

Bl.a. besökte vi både Microsoft och Google där de pratade mycket om hur vi i framtiden kommer arbeta med molntjänster inom offentlig sektor. Det blev mycket diskussioner om hur man hanterar informationssäkerhetsfrågor och äganderätten till data som sparas i molnet. Vi fick även se konkret hur man framöver kommer interagera med omvärlden genom olika IT-lösningar.

Diskioner om ägande av patient-
data hos Microsoft

Vi fick även möjligheten att träffa kommuner som har kommit väldigt långt med att tillgängliggöra smarta lösningar för sina medborgare. Där har man tillgängliggjort i stort sett allt data man samlar in för att tillhandahålla det till olika applikationsutvecklare som har utvecklat appar till smarta mobiler där man t.ex. kan se lediga parkeringsplatser, brottstatistik och mycket mer. (Se länkar San Francsisco Seattle)

En av de mest intressanta mötena för oss landstingspolitiker var att se hur Kaizer Permanente (en av USA sjukvårdsföretag) arbetar med IT inom sjukvården. De är de som förmodligen har kommit längst med just tjänster för sina medborgare(eller medlemmar som de kallar dem) Vi fick även en insyn i deras sjukvård och hur man där arbetar med att erbjuda en bra och effektiv hälso- och sjukvård.


Displatboard , ett många sätt att
interagera inom IT i framtiden.
 
Det är en relativ ny beredning och där vi är några engagerade politiker som tillsammans med våra tjänstemän kommer arbeta för att sätta fart på våra e-tjänster inom kommun och landstingssektorn. Med tanke på hur lite som är gjort inom detta område så är det en välbehövlig kraftsamling från Sveriges kommuner och landsting.
Filmklipp om framtiden från Microsoft
som visades på Microsoft Envision Lad

Ytterligare ett filmklipp från Microsoft

Vindkraft eller sjukvård?

Nu börjar vi närma oss beslutet för att landstinget ska gå in i elbranschen och köpa egna vindkraftverk eller inte. På senaste styrelsen hanterade vi det ärende om vindkraftsinköp som ska diskuteras på fullmäktige i juni.

Vi moderatare är inte på något sätt emot vindkraft, utan det är en intressant teknik som kommer att utvecklas allt mer och kunna bli en bra produktionskälla för el. Däremot anser vi inte att landstinget ska ge sig in i denna bransch utan vi ska låta de som är bra på energiproduktion fokusera på det och landstinget ska fokusera på att erbjuda våra länsinvånare en bra hälso- och sjukvård.

I de underlag som tidigare presenterats så skulle man tjäna 12miljoner årligen på att producera egen el, nu när börjar närma oss beslut så är man nere på tre miljoner i sina beräkningar, frågan är om det är någon ekonomisk vinst över huvud taget. Samtidigt så bygger deras kalkyler på att det blåser så klart men också att elpriset fortsätter att vara högt. Man argumenterar även att det är bra för miljön, vilket låter väldigt konstigt. Vi har idag i landstinget 100% förnyelsebar energi, vilket innebär att vi bara köper el från vattenkraften. Att ersätta vattenkraft med vindkraft kommer inte påverka miljön på något positivt sätt.

Så om nu fullmäktige beslutar som sosseledningen kalkylerar med så innebär det att landstinget ska äga två vindkraftsverk någon stans i Europa för att producera el. Man vill dessutom att man ska anlägga naturslinga vid kraftverken och beskriva naturlivet. Jag vet inte om Ewa och Tommy har besökt någon av de stora vindkraftsparkerna, men de består till stora delar av grusvägar och kalhyggen. Om det dessutom blir så att våra kraftverk placeras i havet så vet jag inte hur man ska få till denna naturstig.

tisdag 29 maj 2012

En alternativ budgetplan som prioriterar sjukvården

Igår presenterade Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) vårt förslag på ekonomiska planeringsförutsättningarna för 2013 till 2015. Vi fortsätter att presentera ett alternativ där vi står för en trygg, tillgänglig och säker vård. Vi fortsätter att prioritera arbetet för en bättre psykisk hälsa och vården för våra barn och ungdomar samt vården av våra äldre.

För att möjliggöra detta så har vi valt några områden som vi måste arbeta med:

  • Lastinget behöver ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap med en personalpolitik som gör att personalen känner sig delaktig och lyssnad till vilket innebär att våra kostnader för hyrläkare kommer minska.
  • Vi väljer att lägga besparingar på den centrala administrationen, inklusive LOV och ledningskontoret, för att möjliggöra mer resurser till sjukvården.
  • Genom mer effektivt arbete med att minska användandet av skadliga läkemedelskombinationer kan vi minska kostnader för läkemedel, vilket dessutom kommer göra att våra patienter mår bättre.
  • Vi vill även att vi genom ett mer aktivt arbete ta en större del av de riktade statsbidrag(4,2 miljarder) som Allians regeringen satsar på vården, eftersom sossarna inte gillar alliansen så är man inte så intresserad av dess miljarder.
Vi föreslår även att man ska investera reningsanläggning för den hotade lustgasen inom förlossningen samt vill vi att man nu tar tag i Hopsicefrågan på allvar och sätter spaden i backen och kommer till skott.

Detta kommer att debatteras på landstingsfullmäktige i Bollnäs i juni och då får vi förhoppningsvis även höra majoritetens tankar om framtiden. Risken är stor att det blir som det brukar i fullmäktige, majoritetens företrädare är irriterade och endast vill angripa de alternativa förslag som vi lägger fram. För de som vill kan man köra en ”floskelbingo” under sammanträdet, det är bara att göra en spelbricka. Jag vet vad jag skulle ha på min bricka i så fall, ”er budget är oseriös”, ”ni slår in öppna dörrar”, ”det går inte att ytterligare minska läkemedelskostnader”, ”Det är ingen skillnad mellan förslagen”

måndag 28 maj 2012

Kommer dagkirurgin i Sandviken att läggas ned denna gång?

dagens landstingsstyrelse släpptes nyheten om att man nu planerar för att flytta dagkirurgin i Sandviken till Gävle sjukhus. Denna fråga har vart uppe titt som tätt under många år, vi vet alla att det var en del i den strategiska planen som vi lyckades stoppa med Samverkans budget som fullmäktige beslutade om december 2008.

Och som sagt så kommer nu ärendet upp igen. Detta orsakade såklart många frågor och synpunkter från oss i oppositionen, men det konstiga var att ingen från de västra delarna i Gästrikland hade några funderingar kring detta. Allt motiverades med konstiga resonemang om att man vill utveckla dagkirurgin och därför krävs att den flyttar till nya operationshuset i Gävle.

Det kommer bli mycket diskussioner kring detta inom den närmaste tiden. Vi inom Samverkan har flera alternativa förslag på hur den bra dagkirurgin i Sandviken kan utvecklas och bli ännu bättre, bl.a. vill vi att den ska frikopplas från övriga kirurgin och på det sättet slippa den toppstyrning som idag finns.

onsdag 23 maj 2012

Vårdrelaterade skador ökar kraftigt i vårens mätning

I Sverige dör 3000 personer varje år p.g.a. skador som sker i sjukvården. Detta är ett mycket allvarligt problem som vi såväl i landstingen och regeringen arbetar mycket med att komma till rätta med. En viktig del i detta är att mäta regelbundet av förekomsten av patienter på våra sjukhus som har en vårdrelaterad skada. Dessa mätningar görs två gånger per år. Att bara mäta ögonblicksbilder två gånger per ger en väldigt trubbig och osäker bild över situationen på våra sjukhus.

När landstinget Gävleborg för något år sedan presenterade ett resultat där andelen skador hade minskat slog sig våra landstingsråd för bröstet och tyckte man hade gjort ett utmärkt arbete, vilket jag då påpekade att det var riskabelt att yttra sig över resultatet eftersom mätmetoden är så trubbig.

Igår presenterades vårens mätning och då visade det sig att Gävleborg nu har högst andel i landet och siffrorna ökade kraftigt, från 7,4% våren 2011 till 13,2 våren 2012. När dessa siffor presenteras så håller sig våra landstingsråd borta från kommentarer. Hur kan det komma sig, vill man bara visa upp sig när det finns positiva nyheter? Det är viktigt att man som ansvarig politiker tar ansvar i såväl medgång som motgång, men så verkar inte dagens landstingsledning resonera.

Jag vet att man gör så gott man kan för att komma till rätta med problemen ute på våra sjukhus, men det finns mycket mer att göra. Jag har vid flera tillfällen hört från våra medarbetare att arbetsmiljön nu är så bristfällig att det påverkar patientsäkerheten. Jag kommer inte vara nöjd förrän vi har en sjukvård som inte skador några patienter alls.

fredag 18 maj 2012

Intressant samtal med en av våra sjuksköterskor

Idag har jag återigen träffat en sjuksköterska som sökt kontakt med oss moderater. Vi har under en längre påtalat den frustration som finns ute på avdelningarna över bristande ledarskap inom landstinget. Idag fick jag möjligheten att sitta ned med en av våra sjuksköterskor och lyssna till hennes berättelser om hur det fungerar ute i våra verksamheter. Det som framförallt lyftes fram var hur pressad man är i sitt arbete och de konsekvenser det får för arbetsmiljön. Vi fick återigen berättat för oss hur detta nu påverkar patientsäkerheten, vilket är mycket oroande.

Hyrläkafrågan kom såklart upp som en viktig fråga att komma tillrätta med. Det är nya läkare som dyker upp hela tiden och det drabbar såklart den personal som arbetar där. Det kanske mest oroande är att de föredragningar vi får presenterat för oss på landstingstyrelsen inte överhuvudtaget stämmer överens med den verklighet som vår personal upplever.

Vi pratade mycket om vad som krävs för att komma tillrätta med problemen. En viktig del är att vi får en landstingsledning som är mer närvarande och har en förmåga att lyssna till personalen och ta till sig vad som sägs, vilket idag saknas. De förslag som vi tidigare har presenterats med att flytta ut ansvar och befogenheter till våra verksamheter fick vi stöd i att fortsätta att driva på.

onsdag 16 maj 2012

Heldag i Bollnäs om kollektivtrafikens utmaningar


Landstingsråden håller sig bort när vi diskuterar kollektivtrafik
 Idag tillbringar landstingsfullmäktige en heldag i Bollnäs för att lära sig mer om kollektivtrafik. Vi har fått genomgång vilka utmaningar står inför och även fått en inblick i trafikförsörjningsprogrammet som nu håller på och tas fram. Vi har även fått se lite hur de olika avdelningarna inom x-trafik arbetar. En mycket givande dag men vi i oppositionen undrar vart landstingsråden håller hus?

onsdag 9 maj 2012

Mindre mångfald och valfrihet med röd-grönt styre

På dagens landstingss_tyrelse informerades vi om de kommande ärenden som vi nästa gång ska fatta beslut om. Det mest anmärkningsvärda ärendet idag var det som handlar om att den politiska ledningen vill avsluta det avtal vi har inom öppenvårdskardiologin med Mi Hjärta i Bollnäs.


Det avtal som finns där gick ut förra året med möjlighet till förlängning ett år(2012) plus ytterligare ett år(2013). Det första året förlängdes vilket innebar att de fick fortsätta med sin mottagning under 2012, men idag fick vi veta att man inte har för avsikt att förlänga även det sista året(2013).

Detta är fortsättningen på det arbete man har påbörjat med att avsluta de avtal som finns med mindre entreprenörer i länet, man har tidigare bl.a. sagt upp avtal med sjukgymnaster, Citykirurgen i Gävle samt med en privat gynekolog i Gävle. Vi är många partier som pratar om mångfald och valfrihet. Det har hittills funnits partier även i majoriteten som har delat vår uppfattning och därför bli man förvånad och besviken på att de inte längre är intresserad av duktiga entreprenörer inom detta område.

Vi moderater vill att vi ska införa vårdval även inom specialistsjukvården och där kunde öppenvårdskardiologin gå före och införas till 2014. Dagens information skickar tyvärr signaler om att entreprenörer inte är välkomna i vårt län.

tisdag 8 maj 2012

Strokedagen med nedslående statistik för Gävleborg

Idag är det nationella strokedagen. Det är bra att man årligen uppmärksammar detta. Tyvärr så är inte dagens redovisning särskilt hedrande för vårt landsting. När Hjärnfonden går igenom riks-stroke som är det register där man redovisar statistik inom strokesjukvården så framkommer det att man i Gävleborg har längst väntetid till dess att trombolysbehandling sätts in. Hos oss får man vänta i snitt 96minuter från att man har kommit till sjukhuset och innan denna behandling sätts in och i Västerbotten är det 46 minuter. Glädjande så är medeltiden i Gävleborg från symptom till dessa att man kommer till sjukhuset bland de kortaste i landet, 55min. Det är bara Halland som har snabbare tid från symptom till ankomst till sjukhuset, 51min. Detta visar att vi har en del att göra när det gäller rutiner och logistik på sjukhusen.

Snabba insatser är väldigt viktigt och Varje minut som fördröjer behandling ökar risken för bestående skador på hjärnan och försvårar rehabilitering.

Det har under en tid pågått kampanj, A.K.U.T., om hur man snabbt kan upptäcka signaler på stroke. Att så många som möjligt vet hur man känner igen tecken på stroke är väldigt viktigt men till detta är snabba insatser oerhört viktiga. Jag vet att det har en längre tid pågått arbete inom landstinget för att korta ned tiden för insatser, men frågan är om detta räcker eller om det går att göra mer.

Lista över snittider för insatser:
96 Gävleborg                70 Norrbotten
94 Uppsala                   70 Stockholm
93 Södermanland          69 Västra Götaland
88 Östergötland            69 Jönköping
83 Kronoberg               68 Kalmar
82 Värmland                 66 Jämtland
82 Halland                    64 Västernorrland
78 Västmanland            62 Dalarna
78 Blekinge                  55 Örebro
74 Riket                       54 Gotland
71 Skåne                     47 Västerbotten

fredag 4 maj 2012

Intressanta besök på hälsocentral samt barn- och ungdomshabilitering

Besök hos Söderhamnfjärdens CH
Idag har det stått studiebesök på schemat. På förmiddagen besökte jag tillsammans med min oppositionsrådskollega den nystartade Söderhamnsfjärdens hälsocentral i Söderhamn. Det var intressant att se hur de har valt att bygga upp sin hälsocentral och höra deras synpunkter på vårdvalet. Söderhamn är en av de hälsocentraltätaste kommunerna i landet(det finns 6st centraler på 26000 invånare) Samtidigt kan man se i de undersökningarna som görs att Söderhamnsborna är allt mer nöjda med såväl de privata som de landstingsdrivna hälsocentralerna.

Test av fotbollsspel på Barn-
och ungdomshabiliteringen i Gävle
På eftermiddagen besökte vi barn- och ungdomshabiliteringen i Gävle för att få en uppfattning om deras verksamhet och lyssna till personalens berättelser. Det var ett mycket intressant och lärorikt besök. Vi fick höra om deras fantastiska arbete med våra barn/ungdomar och dess familjer som har behov av habiliteringshjälp. Vi fick även möjlighet att resonera kring de eventuella förändringar som kommer göras inom habiliteringen där man kommer splittra verksamheterna.

Vi inom oppositionen försöker alltid att ha patienten i centrum och detta är extra viktigt inom just barn och ungdomssjukvården. Därför är det bra att man har lyckats att samla all habilitering under ett verksamhetsområde. När man som barn söker sig till landstinget är det viktigt att man inte skickas runt i onödan och just inom Habiliteringen finns det mycket positiva effekter för patienterna när de är samlade. Det bästa vore om kunde samla ytterligare barn och ungdomsverksamheter under samma verksamhet. Varför inte förverkliga de idéer som har funnits om ett ”barnenshus” där all verksamhet som riktar sig till dessa grupper samlas.

Det var mycket bra saker från dagens besök som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Nu är det fredagsmys som gäller med familjen.

torsdag 3 maj 2012

När ska landstingsledningen inse att länet behöver ett riktigt Hospice

Innan valet var alla partier överens om att det behövs Hospice även i vårt län. Vi i Samverkan Gävleborg hade med det som en del av våra planer som vi hade för avsikt att köra igång direkt efter valet. Efter valet så var intresset inte lika stort längre från den nygamla majoriteten utan efter en del påtryckningar valde man att tillsätta en styrgrupp, som nu har pratat med varandra i över ett år om detta. Något resultat har vi inte sett ännu. Däremot vet jag att det finns intresse från kommunerna att köra igång om bara landstinget är med på en sådan satsning.

För ett år sedan fick vi kontakt med ett par personer som hade planer på att starta ett Hospice i Gävle och undrade om landstinget var intresserad av detta. När vi fick se deras planer och hur de hade tänkt sig så blev vi väldigt glada, det var precis det vi hade tänkt oss. Efter det har vi lagt ännu mer energi på att försöka få upp majoritetens ögon för behovet av Hospice och drivit på opinion i frågan.

I går och i dag sände radion inslag om detta initiativ, se inslag, som har tagits och den nya stiftelse (se länk Själaro) som är inrättad. Frågan man ställer sig i inslaget är varför inget händer, och vi kan bara instämma i den frågan. Skälet man anger för denna långbänk är att man för diskussioner med kommunerna och man vill inte köra över någon. Denna argumentation känns väldigt torftig. Vi har idag personer som ligger på våra sjukhus eller som vårdas i hemma som istället skulle föredra att bo den sista tiden på ett Hospice, så landstinget kan helt enkelt själv stötta detta initiativ och sedan kan de kommuner som vill vara med.

Det är dags att gå från ord till handling.