måndag 28 januari 2019

Reaktioner från (S) på vår syn på stoppet av hyrpersonalberoendet

Intressant debatt har uppstått mellan ledande socialdemokrater i länet och oss moderater om vår syn på det beslut man tagit om att regionen ska vara oberoende av hyrpersonal 2020. Allt började med att jag och min regionrådskollega skrev en artikel där vi problematiserar kring detta med stopp för hyrpersonal.

Vi har tidigare fattat liknande beslut men det har inte hjälpt. Nu har en enig hälso- och sjukvådsnämnde beslutat att målet är att vi 2020 ska vara oberoende av hyrpersonal, vilket vi moderater ställer upp på som mål. Det kommer inte vara enkelt att nå dit och det kommer krävas skarpa beslut.

Vi har ännu inte sett några skarpa beslut från den styrande majoriteten utan nu är man frustrerad över att vi lyfter skarpa förslag från oss moderater. Vi har påpekat problemet med för mycket hyrpersonal under många år och vi har föreslagit åtgärder tidigare. Vi kommer fortsätta göra det till dess att vi har uppnått målet. Jag tycker det är tråkigt när den politiska majoriteten inte är positiva till att vi är en konstruktiv opposition.

Vi ser att det kommer bli oerhört tufft att nå till ett oberoende till 2020. Vi kommer dock inte acceptera att det går ut över våra patienter och tillgängligheten får inte försämras (den är redan idag mycket bristfällig)

Man vill även påskina från S att det är en ny linje som gäller hos oss moderater, och gärna argumentera som att vi har ändrat oss sedan december förra året. Jag kan enkelt konstatera att vi inte har ändrat oss, de förslag som vi lägger fram i denna debattartikel är sådant som vi gick till val på.
  • Ökad grundbemanning
  • Skapa ökad trivsel
  • Satsa på det närvarande ledarskapet
  • Individuella löner
  • Karriärtjänster inom vården
  • Ökat samarbete med vårdutbildningarna
  • Bättre introduktion av nyutbildade
  • Inrätta etableringscoach/medflyttarservice
Alla våra 30 förslag går att läsa på vår hemsida: 
Oavsett hur mycket man gör för att minska beroendet så kommer det vara oerhört svårt att nå målet.

Kostnaderna för inhyrd personal var 2018 330mnkr som fördelas enligt tabell. Vi kan även se att andelen hyrpersonal som del av personalkostnad ökar för varje år även om ökningstakten avtagit under förra årets.


2018
2017
2016
2015
Läkare
242mnkr
222mnkr
212mnkr
199mnkr
Sjuksköterskor
74mnkr
63mnkr
39mnkr
30mnkr
Totalt
316mnkr
285mnkr
251mnkr
229mnkr

Ökning
+11%
+13%
+10%

Del av personalkostnd
8,8%
8,6%
7,9%
7,5%

Vi kommer följa denna utveckling framöver för att se om man är på rätt väg.


onsdag 23 januari 2019

Vad händer med Bollnäs sjukhus?

Frågan är berättigad i högsta grad. 2012 tog Aleris över driften för att i 9år driva sjukhus på uppdrag av Region Gävleborg. Nu börjar denna tid löpa ut och det är dags att bestämma vad nästa steg är. Ska driften av sjukhuset upphandlas igen, ska den övergå till regionens regi eller ska man lägga ned sjukhuset.

Oavsett vad många vill påstå så var sjukhuset hotat innan vi genomförde upphandlingen 2012. Det fanns skarpa planer i den s.k. strategiska planen där en nedläggning eller kraftigt reducerad verksamhet var ett alternativ.

Nu står regionen inför stora utmaningar igen med dålig ekonomi och bristfällig tillgänglighet och kvalité. Underskottet inom hälso- och sjukvården är 270mnkr och det finns inga kända planer på vad man ska göra åt dessa underskott. Under förra året fick tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag på att komma till rätta med underskotten, en plan skulle presenteras efter valet! Vi har ännu inte sett någon plan och jag undrar vad man har i görningen.

I detta sammanhang är det högst berättigat att ställa frågan vad som händer med Bollnäs sjukhus. Vill man centralisera vården och minska ned antalet s.k. utbudspunkter så har de läge att göra det nu. Vi i oppositionen har såklart påpekat vikten av att ha kvar sjukhuset och vi ser att det ska upphandlas igen.

Därför föreslog vi moderater i veckan att en politisk styrgrupp ska tillsättas. Vi vet hur viktigt det är med politisk styrning av våra strategisk viktiga upphandlingar. Vill man från tjänstemannahåll eller den politiska majoriteten misslyckas med en upphandling så är det väldigt enkelt, skicka in några tjänstemän med uppdrag att misslyckas. Krydda med lite upphandlingskrav från vänsterpartister, miljöpartister och sossar så är det klart.

Tyvärr så var inte majoriteten intresserad av det utan man hänvisar till att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få kontinuerlig information om upphandlingen. Men det är inte samma sak. Att få information om en pågågende upphandling i större grupp är inte möjligt förutom väldigt ytlig information. Det råder upphandlingssekretess och läcker något ut eller på annat sätt påverkar möjligheten för entreprenörer att på likvärdigt sätt lägga anbud så kan hela upphandlingen överklagas. Är man däremot en mindre grupp som jobbar i bakgrunden så är det möjligt att påverka detaljer i underlagen.

Det skulle även vara bra om man tog in olika entreprenörer och frågade dem vad som är viktigt för att en sådan här upphandling ska bli lyckosam. Detta skulle också vara möjligt i en mindre politisk grupp.

Men nu blir det inte så vilket innebär att insynen i detta inte blir särskilt bra från oss i politiken som verkligen vill lyckas med detta. Jag hoppas nu bara att själva underlagen beslutas av politiken, då finns det en möjlighet att säga ifrån om det finns några verkliga stora misstag. Men allt som oftast så går underlagen igenom, det är svårt att på sittande sammanträde sätta sig in i alla detaljer och göra förändringar.

Vi moderater kommer i alla olika instanser fortsätta att tjata om detta, vi kommer inte ge oss förrän det blir en bra upphandling. Vi har gjort det förut och är beredd att göra det igen.

söndag 20 januari 2019

Då var det dags, testa våra medarbetare

Från 1:a januari började regionen med slumpmässiga drogtester, vilket innebär att man ska testa var tredje medarbetare varje år för att se om de är drogade eller inte. Beslutet fattades av den rödgröna majoriteten redan 2013 och 2015 och det har nu tagit 6 år att införa det.

För det första så vill jag påpeka att det inte är okej att vara drog- eller alkoholpåverkad på jobbet. Men det är inte en enkel fråga, finns många aspekter att ta hänsyn till. Vi moderater var kritiska till detta när beslutet fattades och jag är fortfarande lika kritisk. Fackföreningarna har också varit emot under alla år. Men nu verkställer man beslutet.

Problemet är att detta inte kommer lösa några problem med drogproblematik på jobbet. De som har narkotikaklassade läkemedel utskrivna kommer fastna i dessa tester och bli misstänkliggjorda som drogmissbrukare. Testerna kommer aldrig kunna se skillnad på om det är tillåten eller otillåten användning av droger. Så eventuellt läkemedelsmissbruk kommer inte upptäcka.

Sedan så finns risken att cheferna inte längre tar sitt ansvar när det gäller att hitta medarbetare som har problem. Genom att man kan förlita sig på att slumpen kommer hitta dem så behöver man inte ta sitt ansvar, detta innebär att det kan ta flera år innan man upptäcker problem och då kan det vara för sent.
De som medvetet missbrukar brukar också ha en väldigt bra förmåga att undkomma dessa situationer, så kommer de verkligen åka dit?

Sedan finns det stora luckor. Testerna görs dagtid, hur ska man då hitta de som jobbar natt och är påverkade. När man ska gå ifrån jobbet med kort varsel finns risk att det ställer till det på arbetsplatsen. Sedan kommer detta kosta ca: 3000sek per prov vilket kommer motsvara 6,5mnkr + 1-2mnkr i förlorad arbetstid.

Jag läste även i Arbetarbladet om vilka problem detta kommer innebära för regionen som
arbetsgivare. Hittar vi sedan någon som har exempelvis läkemedelsmissbruk så erbjuder vi inte vård för de patienterna, tidningen skriver om en person som tvingas flytta från länet för att få hjälp. Sedan är frågan vad som händer om man hittar någon som är drogpåverkad, kommer regionen polisanmäla den personen?

Man kommer förmodligen inte hitta någon som man inte upptäckt i vanliga fall med chefer som har rätt kompetens och engagemang. Sedan har vi hela diskussionen utifrån ett ideologiskt perspektiv.
Vad händer med integriteten när man börjar testa vad den anställde gör på sin fritid, ska vi screena andra saker också? Ska vi tillåta personer med högre risk för infarkt att köra ambulansen? Ska vi screena bort personer som har psykiska problem eller högre risk för sjukskrivning. Eller ska vi hålla koll på hur de lever privat och att de lever ett bra och hälsosamt liv, vi kanske ska ta efter Kinas nya metoder att premiera goda samhällsmedborgare…. Det kanske var att gå lite för långt, men det går att dra detta i princip hur långt som helst.

Så var försiktig när man inför nya saker som naggar på den personliga integriteten och tilliten till våra medarbetare.

måndag 14 januari 2019

Misslyckad upphandling av bilpool i Gävle kommun

Vi moderater pratar ofta om att vi behöver göra fler upphandlingar inom kommun och region. Det är inte upphandlingen i sig som är viktig utan att vi får bra och kostnadseffektiv service till våra kommun- och länsinvånare

När man sedan gör upphandlingar så ska man inte lägga in allt för mycket detaljkrav, alla krav som ställs innebär högre pris och sämre service.

Ett intressant exempel är att jämföra olika lösningar för att transportera våra medarbetare med bil. Gävle kommun har haft egen bilpool som varit dyr och ineffektiv. Då beslutade vi i kommunen att vi skulle göra en upphandling, d.v.s. låta någon som kan det här med att hyra ut bilar sköta det åt oss.

Detta gjorde vi i regionen i samband med att den borgerliga budgeten gick igenom 2008. I regionen rensade vi ganska friskt i kraven och fokuserade på den tjänst som skulle levereras, d.v.s. leverans av bil vid en viss tidpunkt till en viss plats. Detta på ett miljömässigt bra sätt såklart.

I kommunens upphandling så stoppade man in massor av olika detaljkrav. När man sedan valde leverantör så slutade det men en tjänst som är mycket dyrare och sämre än den som regionen och alla andra har.

I kommunen så betalar man 69kr/h. I regionen betalar vi 550kr/dygn. Jämför man detta så ser man att priset är billigare i regionen om man ska ha bilen hela dagen. Ska man sedan vara borta över natten så blir kommunens lösning extremt dyr 2070kr istället för regionens 550kr
När man sedan ska ha bilen i kommunen får man gå långt för att hämta upp bilen. I regionen levereras den till din arbetsplats. När du sedan har använt den klar så ska du i kommunen tanka bilen med biogas innan den körs tillbaks, i regionen sköter leverantören påfyllning av bränsle. Så till timpriset i kommunen ska man lägga en extra kostnad på den tid det tar att hämta bilen och tanka den, räkna med minst 1h. Denna innebär en kostnad mellan 250 och 450kr

Slår man ihop detta så ser man att regionens billösning är mycket billigare, även vid korttidshyra.
Hur kunde det då bli så här? Kraven som ställdes togs fram av miljöstrateger på kommunen påhejade av fanatiska miljöpartister. Man ville att leverantören skulle starta bilpool i Gävle och låta privatpersoner köra bilarna, bilarna skulle därför låsas upp digitalt. Man ställde även krav på vilket bränsle, d.v.s. biogas, skulle användas. Vi påtalade då att vi ska ställa krav på utsläpp och inte bränsle och inte ställa krav på vad man ska göra med bilarna när vi inte använder dem, men det gick inte få till.

Och resultatet är väldigt enkelt att se. Det blev inte någon av de firmor som håller på med att hyra ut bilar hela dagarna i Gävle  utan det blev ett bilpoolsföretag som inte fanns i stan som fick avtalet. Lösningen blev extremt komplicerad som kostar mycket mer för skattebetalarna och allt detta utan att miljön vinner på det.

Några exempel:

 Resa
Region
Kommun
2h *
550kr
500kr
4h
550kr
700kr
8h
550kr
1000kr
24h
550kr
2400kr

* Motsvarar hämta bilen åka en kort resa för att sedan tanka och lämna tillbaks bilen

söndag 13 januari 2019

Nu dör Alliansen, nationellt, regionalt och på de flesta ställen lokalt.

Nu ser de ut som att Alliansen är körd, det finns några Allianssamarbeten kvar bl.a. i någon kommun i vårt län men man får se det som stora undantag.

Alliansen var något som centern tog initiativ till och som vi moderater har gjort allt för att hålla ihop, nationellt, regionalt och lokalt. Därför är det intressant att det är just centerpartiet som har krossat Alliansen på alla tre nivåer. Att man hållt ihop med S i Gävleborg är ingen nyhet, idag styr man med S i alla Gästrikekommuner och i någon Hälsingekommun. Under alla år jag varit aktiv i politiken så har C styrt med S i många kommuner i länet.
Jag har under min politiska karriär varit med om hur C valt att överge borgerligheten och bli stödparti till socialdemokraterna. Det har alltid varit olika skäl, stänga ute ett lokalt parti eller stänga ute andra ickesocialistiska partiers inflytande. Eller bara handlat om egna arvoderade positioner.

När man sedan har kommit in i socialdemokraternas maktsfär så har man inte haft avsikten att lämna den, jag har försökt få dem att föra samtal med oss övriga borgerliga partier i regionen men det har inte varit intressant över huvud taget för dem. Att man sedan har förhandlat med S samtidigt som vi haft ett samarbete och då utan att informera oss känns också märkligt

Regionen 2008-

I regionen 2008 så gick C till slut med att lägga fram en gemensam borgerlig budget som skulle kunna få stöd av avhoppad miljöpartist. Syftet för C var att fälla S-majoriteten för att kunna inleda förhandlingar med dem, vilket vi förstod efteråt. Detta berättade man såklart inte för oss övriga borgerliga partier. När man sedan förhandlade med S så berättade man inte att man skulle överge oss förrän de hade hela dealen klar och presenterat den på en pressträff.

Gävle 2018-

I Gävle kommun har vi haft Sveriges starkaste Allians men även här valde man att inleda förhandlingar med S utan att berätta det för oss. Vi kanske inte skötte korten rätt från oss moderater men det var helt klart uppenbart att man hade andra avsikter. 

Sverige 2019-

Nu har detta skett även på nationell nivå där man hade parallella förhandlingar med M,KD och S. Jag förstod att man skulle ro en lösning i hamn med S. Så fort du sätter dig vid förhandlingsbordet med S så får de som de vill.

Det finns en röd tråd i alla dessa nivåer, man har inte kört med öppna och ärliga kort mot sina Alliansvänner. Man har inte fått igenom någon direkt sakpolitik. På nationell nivå är de en del utredningar, regionen vet jag faktiskt inte. I Gävle kommun så går det inte heller att se vad man fått igenom, mer än vad man fått tillsammans i Alliansen.

Jag anser att man ska leva som man lär. Det innebär att jag aldrig suttit ned och förhandlat med något annat parti om inte mina Alliansvänner vetat om det eller på deras mandat. Det fanns spekulationer om att M skulle lämna Alliansen i Gävle och förhandla med S vid sidan om, men det var aldrig aktuellt för oss. Däremot så gjorde just C det.

När det gäller L så är det lite annorlunda. De har inte agerat på detta sätt och dialogen har varit mycket bättre, även när de valt att alliera sig med S. I regionen har vi fortfarande ett bra samarbete som bygger på öppenhet och transparens.

Sedan måste man också se hur S är som samarbetsparti. De har inga som helst skrupler utan kastar gärna ut sina gamla socialistkompisar Vänsterpartiet. Det gjorde de 2008 i regionen och nu även i somras i Gävle 2018 och nu till sist nationellt 2019. Detta bör väl centern se och förstå, att så länge man har ett lydigt stödparti som stödjer S i vått och tort så får du vara med. Men så fort de finner det nödvändigt för att behålla makten så kastas man ut helt brutalt. I Gävle bröt man ett långt samarbete med V genom att skicka ett SMS! Sossarnas drömscenario är att förhandla parallellt med fler olika partier och välja ut den som kostar minst, har sett detta på flera håll.

Vi moderater däremot skulle aldrig göra så, i alla fall inte så länge som jag finns med och har inflytande. Jag vill att man alltid ska leva som lär och behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Nu återstår Liberalernas partiråd och till slut om Vänsterpartiet accepterar återigen att bli förnedrad på detta sätt. Jag hoppas såklart att L’s partiråd säger nej, även om jag inte tror det. Sedan så kan det vara så att V är trött på att bli tagna för givet och hunsade med.

onsdag 2 januari 2019

Kollektivtrafik vs bilar, varför kan man inte samsas?

Regionen har två områden som engagerar våra länsinvånare. Det handlar först om sjukvården, såklart, och där finns det mycket mer att önska i det röda Gävleborg. Sedan är kollektivtrafiken där det finns mycket synpunkter.

Jag gjorde min första dag som regionråd idag och direkt får jag samtal från upprörd medborgare om de försämringar man gjorts i trafiken i Gävle och alla dessa farthinder som byggts under den tidigare röda kommunledningen. Nu vet jag inte om personen ringde till mig i egenskap av tidigare kommunalråd eller som nytillträtt regionråd, jag behåller mitt gamla telefonnummer, men det spelar egentligen ingen roll eftersom ansvaret är delat.

Det är regionen som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet men samtidigt är det kommunen som ansvarar för den tekniska infrastrukturen i stadstrafiken exempelvis hållplatser, vägar och de så förhatliga farthindren.

Nu ska farthindren vara till för att försvåra för biltrafiken, så Gävleborna ska välja bussen istället. Men det påverkar även övriga trafikanter. När jag satt vid ledningen i kommunen så påpekade vi problemen för räddningstjänst och ambulansen som också hindras i sina utryckningar med att behöva sakta ned för alla dessa farthinder. Men även de som reser med kollektivtrafiken drabbas av alla farthinder, det blir fler inbromsningar och accelerationer och så blir resan mer obekvämt när alla farthinder ska passeras. Har man sedan inte skött underhållet av vägarna så blir det många fler hinder i form av potthål och dylikt.

Nu har tidningarna skrivit om den BRT lösning som Gävle kommun vill införa. Tanken är att man ska ha busslinjer som påminner om spårvagn med egna filer och färre stopp. Tanken är nog god men i Gävle tolkar man det som att man ska få bort bilarna från vägarna i stan för att bussen ska gå där. Man har nu investerat 17mnkr i att ta bort busshållplatser och strypa trafiken för att på så sätt snabba på bussen från Andersberg till centrum med två minuter!

Kollektivtrafiken ska vara till för att underlätta för länsinvånarna och inte tvärtom. Idag så fick jag höra konsekvenserna av att man dragit in busshållplatser i norra delen av Gävle och att man lett om linje tre via Gavlehov vilket förlänger restid och med alla farthinder så blir resan inte särskilt bekväm.  Det är något som vi i regionen får ta med oss i dialogen med kommunen och sedan får vi hoppas att det nya rödgröna styret i Gävle förstår problemen som finns.