söndag 28 december 2014

Extravalet inställt!

Vi har under de senaste veckorna arbetat med att förbereda ett eventuellt extraval. När Löfven gick ut med att utlysa extraval i mars blev det helt plötsligt mycket arbete för oss partiaktiva i landet. Först blev jag lite uppgiven, inte en tredje valrörelse inom 12 månader, men efter att ha suttit ned och funderat igenom och gjort den första planeringen för länet så var jag riktigt laddad för en till valrörelse. Det är inte varje gång man får möjlighet till revansch efter en valförlust. Även om jag inte förstod resonemangen bakom nyvalsargumentet så blev jag riktigt laddad. Samtidigt så var det inte helt klart att det skulle bli av med tanke på att ingen egentligen vill ha ett extraval med risken att man själv tappar som parti och extrempartierna riskerar att växa.

Så jag var inte förvånad när Allianspartierna, S och MP kallade till pressträff och meddelande att man kommit överens om hur en minoritetsregering ska kunna regera.

Vill man läsa en mer genomgående analys av de olika alternativen som fanns så kan man läsa Fredriks Schultes blogg. Jag delar helt Fredriks analys och slutsats att detta är det bästa för Sverige och för Alliansen.

När man nu läser hur förhandlingarna gått till och lyssnar till Stefan löfven så påminner detta mycket om hur S arbetar lokalt och regionalt. Det är riktigt provocerande se hur självgod statsministern är där han helt saknar insikt hur verkligheten ser ut och att han faktiskt inte har något starkt stöd i riksdagen. Jag tror att historien kommer upprepa sig när han kommer inse att Alliansen inte kommer passivt stödja regeringens jobbfientliga politik. Vi får inte glömma att Stefan försöker regera tillsammans med två extrempartier, vänstern och miljöpartiet, som båda är jobb och tillväxtfientliga partier. Har inte han stöd av dem för sina förslag så är Alliansen större och kommer vinna omröstningarna i riksdagen.

Detta innebär att valrörelsen är inställd för denna gång, men vi är väl förberedda att genomföra en sådan om ny regeringskris uppstår. Jag skulle inte bli förvånad om regeringen kommer avgå under de kommande fyra åren, och då är jag och moderaterna i Gävleborg beredda att arbeta för Alliansseger.

Nu ska vi använda de kommande åren att bedriva en konstruktiv och ansvarstagande oppositionspolitik samtidigt som vi ska utveckla vår egen politik inom viktiga områden. Vi ska även utveckla våra kampanjmetoder och hur vi kommunicerar med väljarna. Att vi inte kunde vinna valen i september beror inte på att vi inte har de bästa svaren för Sveriges utmaningar utan mycket berodde på att vi inte lyckades sätta de rätta bilderna och ha en tillräcklig bra dialog med väljarna.

torsdag 18 december 2014

Landstinget Gävleborg startar egen TV-kanal med inspiration från Nordkorea.

Man kan alltid ha olika åsikter om medias rapportering ger en sann bild av verkligheten eller inte. Jag tror att alla politiker som följer media anser att de inte återberättar just mitt sätt att se på verkligheten och det som händer. Detta gäller även landstingsledningen som flertalet gånger vart väldigt upprörda över det som media har rapporterat om, det har alltid rört sig om nyheter som kan uppfattas som negativt för ledningen.

För att komma tillrätta med det så har landstinget sedan tidigare valt att ge ut en egen tidning. Vi kunde alla läsa de tre numren som getts under året. Man har där gett sin bild av det som händer i landstinget och länet ur sitt eget positiva perspektiv. Det har alltså inte handlat om personalflykt eller problemen med överbeläggningar eller andra saker som kan uppfattas som kritik mot ledningen.

Nu har ledningen påbörjat ett nytt projekt. Man ska starta en egen TV-kanal, TV-Gävleborg. Man ska via webb-TV ge den ”sanna” bilden om landstinget och länet. Denna TV-kanal kommer såklart endast ge en förskönad bild av landstinget. När man ser på upplägget så får man en känsla av Nordkoreas sätt att rapportera nyheter.

Nu är det visserligen endast fyra pilotprogram man har spelat in och sänt för att sedan utvärdera detta. Jag hoppas att man själv inser det absurda i att fortsätta med projektet på detta sätt.

Att göra webbsändningar är i sig inte fel men man måste vara väldigt försiktig med hur man gör det och vad syftet är. För att vara trovärdig mot vår personal och allmänheten måste man rapportera både positiva och negativa nyheter, det går inte bara att berätta positiva vinklingar som gynnar ledningen då kommer det bli en blek kopia av Nordkoeras egen TV kanal.

Ni kan själva följa den nya TV kanalen: TV Gävleborg

tisdag 16 december 2014

Gävleborg tappar i ranking i öppna jämförelser

Nu har SKL och socialstyrelsens öppna jämförelser släppts för 2014. Varje år sammanställer de hundratals olika jämförelsersiffror. Det handlar allt från patienternas upplevelser av sjukvården, kostnader, väntetider och kvalitetsmätningar. Man kan för varje indikator jämföra resultaten för de olika landstingen och i många fall även sjukhusen.

Jag har tidigare år sammanställt en ranking där alla dessa mätningar vägs samman för att på så sätt få någon enkel form av ranking. Under de år som SKL har gjort dessa mätningar så har Gävleborg hamnat i bottenskiktet när man gör denna ranking. Landstingsledningen har ifrågasatt att göra dessa jämförelser men nu har även SKL valt att göra detta. Till skillnad från min tidigare ranking nu olika index, Process, Resultat och struktur. Sedan har man sammanvägt dessa till ett totalindex. I det sammanvägda index så hamnar Gävleborg trea från slutet, vilket är några steg sämre än tidigare år. Ser man bara på resultatindex så hamnar Gävleborg sist i denna ranking.

Självklart ska man vara försiktig med dessa index men signalen är ändå tydlig, vi ligger i botten i jämförelser med andra landsting.

2013 års jämförelse
2012 års jämförelse
2011 års jämförelse
2010 års jämförelsemåndag 15 december 2014

Nu är den socialistiska kommunledningen i Gävle återvald.

Nu har kommunfullmäktige i Gävle valt den politiska ledningen i kommunen. Detta gjordes idag på det sista fullmäktigesammanträdet för året. Inför detta har vi i Alliansen i Gävle arbetat med att hitta en lösning på det parlamentariska läget. Vi har suttit ned och förhandlat med de rödgröna i över 40h och vi i Alliansen har träffats långt mycket mer än så. Vi har verkligen försökt att hitta en politisk majoritet för de kommande fyra åren, vi har försökt att hitta lösningar med enskilda partier i det rödgröna gänget men också tillsammans med alla de partierna tillsammans.

Därför var det med viss besvikelse som vi idag i fullmäktige kunde konstatera att SD valde att stödja en fortsatt socialistisk ledning i kommunen. Det som hände var däremot förväntat, SD klargjorde redan i fredags att tänker passivt stödja en fortsatt s-ledningen genom att lägga ned sina röster vid valet av kommunstyrelseordförande.

Som vanligt vill SD ta på sig offerollen i politiken. De hävdar att de sträckt ut sin hand till de båda blocken för att förhandla om en politisk majoritet.

Gävleborna har valt det fullmäktige som idag sammanträdde och det ska vi ha respekt för. Vi ska respektera alla partier och dess ledamöter. Vi har vart tydliga med att vi inte kommer att ändra reglemente och praxis för att gynna eller missgynna enskilda partier. Vi har därför samtalat med dem om formerna i politiken och det parlamentariska läget.

Däremot har vi under hela denna process vart tydlig med att vi inte förhandlar med SD om det politiska innehållet. Vi vet att så fort sådana samtal inleds kommer de lyfta sin enda profilfråga, d.v.s. stoppa invandringen och säg upp avtalet med Migrationsverket. Vi moderater och Alliansen står för en human och generös invandringspolitik och i detta arbete ska Gävle kommun vara med och aktivt bidra.

Eftermiddagen tillbringades med att debattera budget för nästa år och där kan vi konstatera att Alliansens budget gick igenom till 92%, vilket är positivt för Gävleborna. Vi har därmed i Alliansen bl.a. lyckats stoppa trafikavstängning i centrum, inrättande av mellanvårdsplatser, återinför anhörigvården på Villa Milbo och Rädda valfriheten inom välfärden.

Det kommer bli intressanta fyra år framöver där vänsterstyret varken har majoritet i fullmäktige eller i nämnder och styrelsen.

onsdag 12 november 2014

Ny region samma gamla direktör

Idag lyfte landstingsmajoriteten ett extra ärende på landstingsstyrelsen, rekrytering av regiondirektör. Innan valet i september var vi överens med den dåvarande majoriteten att vi inte skulle rekrytera några nya direktörer förrän efter valet och en ny landstingsmajoritet har tillträtt.

Nu har en ny majoritet tillträtt i fullmäktige och vips så kommer ärende upp om anställning av direktör. Vår tanke var att göra en seriös rekrytering där vi kunde ta hänsyn till det utökade uppdraget och där vi kunde diskutera vilket ledarskap vi vill se i den nya regionen. Vi hade chansen att göra någonting nytt och bra tillsammans, majoritet och opposition.

Tyvärr så väljer man nu att forcera fram ett ärende, med bara några timmars varsel, som vi inte har haft möjlighet att diskutera omkring. Man väljer helt enkelt att köra på som om ingenting har hänt eller kommer att hända, detta görs i sann socialdemokratisk anda.

Vårt oppositionsförslag var att vi skulle starta en riktig process under några månader för att i lugn och ro diskutera kravprofil och göra en rekrytgering. Under den tiden, förslagsvis 6 månader, så kunde befintlig landstingsdirektör få ett tillfälligt förordnande som är brukligt. Detta kunde man inte gå oss till mötes på utan snabbt som ögat klubbade man igenom en anställning fram till april 2017.

Frågan man ställer sig varför var det så bråttom? Varför låter man inte den nya styrelsen tillsätta den nya regiondirektören? Är man rädd för att det skulle bli påtryckningar om att någonting annat ska ske.

söndag 9 november 2014

Fyra år till i landstingsopposition

Medan förhandlingar pågår i en del kommuner i länet så har de politiska förhandlingarna i landstinget vart klara sedan länge. Efter valdagen stod det klart att varken den gamla majoriteten eller vi i Samverkan Gävleborg fick egen majoritet i fullmäktige där även SD ökade ganska kraftigt. Hur valresultatet kunde bli som det blev är något som vi kommer analysera framöver.

Efter en del första inledande samtal så kunde vi ganska snabbt konstatera att den enda lösning som var önskvärd var att vänsterpartiet kliver in i den befintliga majoriteten. Det kommer alltså bli en mörkröd-röd-grön majoritet de kommande fyra åren med en rejäl vänstersväng. Det stod klart att centerns enda ingång i förhandlingarna var att de skulle ingå en majoritet oavsett med vilka. Vänstern glömmer gärna hur S tidigare kastat ut dem i kylan och önskade inget mer än att återigen få regera tillsammans med S. Hur MP resonerade är det nog ingen som vet, de brukar har ganska låg profil i landstinget.

Det fanns en möjlighet för oss borgerliga partier att få bort socialdemokraterna från ledningen som styrt landstinget sedan den allmänna rösträtten infördes, men intresset från framförallt C fanns inte.

I veckan blev sedan vår valtekniska kartell klar mellan M,FP,KD och SVG(nya förkortningen för sjukvårdspartiet) där vi fördelade poster mellan oss. Nu siktar vi in oss på fyra år i opposition och denna period kommer vi agera annorlunda jämfört med tidigare. Vi kan konstatera att centern i landstinget nu har blivit ett permanent stödparti till vänsterpartierna och frågan är om de någonsin kommer bryta sig loss. De tycks ha glömt helt hur väljarna straffar borgerliga partier som lierar sig med S.

C i Landstinget 2010, från 10 till 6 mandat. (C regerade med S,MP)
C i Bollnäs 2010, från 13 till 5 mandat. (C regerade med S)
FP i Bollnäs 2014, från 5 till 2 mandat. (FP regerade med S,V,SVP)
C i Sandviken 2010, från 5 till 3 mandat (C regerade med S)
C i Söderhamn 2010, från 10 till 7 mandat (C regerade med S)
C i Ljusdal 2010, från 8 till 5 mandat (C regerade med S)
C i Nordanstig 2014, från 7 till 5 mandat (C fortsätter regera med S)

lördag 8 november 2014

Strandade förhandlingar i Gävle kommun

Nu har förhandlingarna för hur Gävle ska styras de kommande fyra åren pågått i över en månad. På slutet har förhandlingarna handlat om hur de röd-gröna och Alliansen skulle kunna samarbeta. Vi har träffats ett tiotal gånger (utöver detta många träffar inom Alliansen och partiet) och det har gått åt många dagar, kvällar och helger. Det är så familjen undrar när ska detta ta slut så jag kan vara hemma igen.

Det har vart mycket intressanta förhandlingar och vi har lärt oss mycket hur det stora maktpartiet i Gävle tänker. För det första kan man undra om de över huvud taget har förstått att man har förlorat makten i Gävle. Man framställer sig själv som om det är de som dikterar alla villkoren och vi andra partier ska göra som de säger. När detta inte händer blir de både upprörda och manipulativa.
Så igår så strandade förhandlingarna. Hur kom det sig? När man läser tidningarna kan man få en bild som inte är helt korrekt.

Vi har från början försökt få till ett blocköverskridande samarbete mellan Alliansen och något av de röd-gröna partierna. Detta har avvisats från S och känslan man märker att de även har fått MP och V med sig. De första träffarna vi hade med V och Mp separat var mycket bra och givande.

När vi träffade S så frågade de vad Alliansens skulle ha för att stödja dem i minoritet. Vi förklarade då att vi ville ha halva makten. Vi frågade även vad de ville ha för att stödja Alliansen i minoritet, men detta är var och är inte aktuellt för S(om inte de förlorar budgetomröstningen)

Efter det har vi diskuterat hur Alliansen ska kunna stödja S,V,Mp i minoritet. Vi har vidhållit vårt krav att vi då vill dela makten och få reellt inflytande i politiken. Inflytande får man bl.a. genom att ha  ordförandeposter, det är de som sätter dagordningen. Först var de andra väldigt främmande för det men så för någon vecka sedan så accepterade de vårt krav.

För att komma överens så har det även krävts någon form av politisk uppgörelse, vilka politiska frågor är viktiga för respektive block. För oss i Alliansen är det viktigt att säkerställa fortsatt valfrihet inom skola, vård och omsorgen. Vi kräver alltså inte att det ska bli fler privata utförare utan att vi vidhåller och vårdar de valfrihetssystem som nu finns, detta har man från S haft svårt att acceptera.
Så igår fick vi det andra slutbudet från S och detta kunde vi anta eller förkasta. Budet var väldigt långt ifrån det vi kunde tänka oss att kompromissa om så då var det bara att avbryta förhandlingen.

Vad var de då erbjöd oss? 

Kommunfullmäktiges ordförande Rödgröna
Kommunstyrelsens ordförande Rödgröna
Utbildningsnämnden          Rödgröna
Samhällsbyggnad                 Rödgröna 
(under en tid så behålls dagens två nämnder där Alliansen skulle tillsätta ordförande i Byggnadsnämnden)
Kultur & Fritidsnämnden Rödgröna
Omvårdnadsnämnde Rödgröna
Socialnämnden Alliansen
Arbetsmarknad ochnäringsliv Alliansen

Totalt 2 av 8 tunga nämndsordförandeposter

De kommunala bolagen var lite mer generöst

Gävle Hamn Rödgröna
Gavlegårdarna Rödgröna
Gavlefastigheter Alliansen
Gävle energi Alliansen

Då ska man veta att de kommunala bolagen styrs till största del av ägardirektivsom fullmäktige beslutar om. Här hade vi redan kompromissat oss fram till en fördelning.

Så vår ingång i detta var hälften av makten, vilket i vår värld innebär bl.a. hälften av ordförandeposterna d.v.s. 6 av 12, det längsta de kunde sträcka sig till var två bolag och de två minst politiska nämnderna. Vi vill även ha någon av de tyngre nämnderna antingen utbildning eller omvårdnad, för att kunna säkerställa fortsatt valfrihet för våra Gävleborna., men det kunde de inte acceptera.

Vad händer nu?

Det nya styret behöver inte vara klart förrän i december så det finns fortfarande tid kvar. Vi i Alliansen stänger inga dörrar för fortsatta förhandlingar med något eller några av de rödgröna partierna. Vi är övertygade om att de kommer tillbaks till förhandlingsbordet så ska vi kunna hitta bra överenskommelse som alla kan känna sig nöjda med.

Annars så finns det stor risk att det är Sverigedemokraterna som kommer fälla avgörande om vem som ska styra Gävle de kommande fyra åren. Hur de ställer sig till det vet vi inte förrän sista rösten är räknad på fullmäktige den 15:e december.

tisdag 9 september 2014

Äntligen sjukvårdsdebatter i länet.


Nu är vi i slutspurten i valrörelsen. Vi ser att skillnaden mellan Alliansen och de röd-gröna minskar för varje dag. I landstingetvalet hade vi igår ett par debatter, först ut var en minidebatt mellan mig och socialdemokraternas landstingsrådskandidat i SVT. På kvällen hade länets tidningar en webbsänd debatt om den framtida regionen.

Väljarna intresse för sjukvården är stort. Väljarna anser just att sjukvården är en av de tre viktigaste frågorna i valet. Tyvärr så kopplar inte alla sjukvården till just landstingsvalet utan man tror att det är regeringen som har hand om detta.


Länets socialdemokrater gör inte mycket för att förtydliga det heller. I gårdagens debatt så pratar man hellre om de nationella förslagen man har än om de regionala. Läser man länets sossar valprogram för länet så framgår också att man inte har någon politik regionalt.

Utav deras 19sidor långa program så är det endast 4,5 som handlar om sjukvården. Vi moderater är tydliga med att vi prioriterar just sjukvårdens så i vårt 40sidors landstingsprogram så handlar 25 om hur vi vill förbättra sjukvården regionalt.

De 4,5 sidor som sossarna har skrivit ned om sjukvården så är det en del märkliga löften. Man skriver bl.a. att man vill stoppa utförsäljning av sjukhus. Vilka utförsäljningar av  sjukhus är det man ska stoppa? Jag noterar att det enda sjukhus som är upphandlat i länet är Bollnäs sjukhus och det nämns inte överhuvud taget i deras valprogram, förutom att man ska stoppa utförsäljningen. Vill man lägga ned Bollnäs sjukhus?

Man skriver även att ”Enbart den enskildes vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få” Vad innebär detta? Kommer man inte göra några som helst ekonomiska prioriteringar i vården. De har under de senaste åren dragit ned på det som våra länsinvånare erbjuds, trots att det har påvisbara effekter för den enskilde.

Man hänvisade igår även till att om s vinner riksdagsvalet så kommer det mer resurser till landstinget som de ska använda till att anställa mer personal. Detta innebär 60miljoner kronor extra till Gävleborg, detta motsvarar endast 0,7% av landstingets totala budget. Dessutom så kommer man då även höja arbetsgivaraviften för ungdomar som gör att kostnaderna för Gälveborg höjs med 20miljoner. Man tar med ena handen och ger med den andra.

Ett bättre alternativ vore om man insåg att hyrläkarkostnaderna är för höga och om vi minskar kostnaderna till samma nivå som andra landsting så sparar vi 100miljoner.
Politik gör skillnad och jag hoppas att väljarna sätter sig ned och går igenom de olika partiernas program för att se vad partierna har för ambitioner.

Socialdemokraterna har styrt Gävleborg i 100 år och det är dags för ett maktskifte som bryter deras långa maktmonopol.

tisdag 2 september 2014

Mer besök på Söderhamn sjukhus

Idag var vå återigen på besök på Söderhamns sjukhus. Vi får signaler från flera håll om att det pågår förändringar på sjukhuset som vi inte känner till. Därför valde vi idag att besöka två av våra enheter där.

Vi har hört om hur det pratas om att smärtmottagningen ska läggas ned på Söderhamns sjukhus. Vi försökte därför få till ett besök där, vilket inte var så lätt. När man söker information på landstingets interna telefonsystem så verkar det inte finnas någon som arbetar på smärtmottagningen på Söderhamns sjukhus. I vilket fall som helst så har de enligt systemet inga telefoner där. Nu visade det sig att det finns några personer som arbetar där.

Så idag så fick vi möjlighet att sätta oss ned med dem och höra hur de arbetar och hur de ser på framtiden för sjukhuset. Smärtenheten i Söderhamn har hela Hälsingland som upptagningsområde. Man har blivit av med sin läkare som tidigare kom dit och tog hand om patienter så nu ska alla läkarbesök ske i Gävle. Däremot kan man än så länga få göra sjuksköterskebesök där.

Tyvärr så har man inte resurser att ta hand om alla som har behov av deras kompetens. Allt för många av remisserna skicks tillbaks till remittenten vilket ofta är primärvården. Det påminner om situationen för rehab, där man också skickar tillbaks många remisser på grund av att man inte har resurser att ta hand om patienterna.

Det finns en oro för vad som ska hända med sjukhuset i Söderhamn. Majoriteten planerar att riva stora delar av sjukhuset och frågan vi har ställt oss är vad för verksamhet man vill ha kvar där. Det vill man inte svara på.

Vi noterade även idag att man har flyttat på ungdomsmottagningen till sjukhuset istället för att finnas på en mer central plats i Söderhamn. Detta har vi i politiken inte fått någon information om. Vi vet att motsvarande flytt i Hudiksvall är på gång och där har frågan blivit en politisk strid.

Vi i Samverkan Gävleborg vill att man tar fram en framtidsplan för Söderhamns sjukhus där det framgår vilka verksamheter som ska finnas där och hur lokalerna kan utformas på bästa möjliga sätt. Vi vill även att man ser över möjligheten för utökad mottagningsverksamhet i Söderhamn.

Kan du lova mer personal på Gävle sjukhus?

Länets tidningar har satsat inför valet med en ny hemsida där väljarna ges möjlighet att ställa frågor till oss politiker. Intresset är mycket stort och många frågor strömmar in. Det som tidningarna nog inte räknade med var att även frågor som inte kommunerna hanterar skulle dyka upp.

Jag har noterat att det är ganska mycket frågor om länets sjukvård och kollektivtrafik, och dessa frågor hanteras av landstinget och inte kommunerna. Jag försöker svara på alla dessa frågor så gott det bara går. Nu har även tidningarna gjort artiklar om hur vi har svarat. Och det är mycket intressant att läsa övriga partiers svar.

En fråga som dyker upp är om vi kan lova att det blir mer vårdpersonal på Gävle sjukhus. Jag noterar att i stort sett alla partier svarar ja på den frågan. Om nu alla partier i majoriteten tycker att det behövs mer personal hur kommer det sig då att det är personalbrist och att man har minskat på personalen under de senaste åren.

Socialdemokraterna kör nu även fram deras nationella förslag om traineeplatser inom vården. De föreslår att man ska inrätta traineeplatser i Landstinget Gävleborg. Varför finns inte dessa platser redan i Landstinget Gävleborg, här har sossarna styrt i 100 år? Man hävdar också att man ligger bra till bemanningsmässigt. Frågan man ställer sig då är om de över huvudtaget har besökt vården.

Vi moderater tycker att vi ska se över bemanningen, vi får många signaler om att det ofta fattas personal. Det är inte bara antalet personer som jobbar som är viktigt utan det är viktigt att man har rätt kompetens på rätt plats. Detta är något som blir väldigt tydligt när man träffar personalen. Vi kan därför lova att vi kommer göra någonting åt bemanningsproblematiken.

torsdag 28 augusti 2014

Besök på Söderhamns sjukhus

Sveriges modernaste datortomograf 
Tydligt affischering om att Söderhamn
behöver ny kommunledning
Valrörelsen pågår för fullt. Idag besökte jag Söderhamn och träffade mina moderata partikamrater där. Jag besökte även Söderhamns sjukhus tillsammans med blivande landstingspolitikern Linda. Där besökte vi röntgen på sjukhuset som nyligen har fått ny datortomograf och röntgenutrustning.

Dagens landstingsledning håller på och utarmar de mindre sjukhusen. Vi har under en längre tid haft rivningar på Söderhamn sjukhus uppe på den politiska agendan. Så sent som i juni så försökte man få fullmäktige att besluta om att riva delar av sjukhuset, vilket vi lyckades skjuta upp. Vi har efterfrågat vilka planer man har för verksamheterna på sjukhuset. Man har inte kunnat redovisa från majoriteten vilken verksamhet som finns på sjukhuset och vilka som man har för ambition att behålla där. 

Så idag besökte vi röntgen som har utökat sin verksamhet. Det är riktigt kul när man får möjlighet att besöka en verksamhet som expanderar. Man har gått från 2,5 till 5tjänster och har nu en av Sveriges modernaste datorotomografer. Det var också intressant att sitta ned med några ur personalen som berättade hur det är att arbeta på en mindre enhet på ett av våra mindre sjukhus. Vi fick också möjlighet att samtala om framtiden för sjukhuset och hur de känner av att det ständigt finns nedläggningshot.

Något som de tyckte var synd var att det kommunala boendet ska rivas och vi pratade om hur detta kommer påverka patienterna som är boende där. Vi var helt överens om fördelen med att boenden finns i anslutning till sjukhuset där vårdcentralen och röntgen finns.

Det som nu måste göras är att vi sätter ned foten för vilka verksamheter som vi vill ska finnas på sjukhuset och hur vi kan utveckla dem. Vi bör även sätta oss ned med kommunen för att hitta en bra lösning för deras boende där. Därefter får man ta fram en plan på hur lokalerna kan utvecklas för de nya ändamålen och sedan kan vi gå vidare med att eventuellt riva och bygga till.

Nästa vecka ska vi besöka andra verksamheter på sjukhuset och lyssna till hur de ser på framtiden, det ska bli spännande.
tisdag 26 augusti 2014

Besök på Sandvikens sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor Sandvikens sjukhus. Syftet var att träffa personalen på länsrehab för att höra hur de har upplevt sommarsituationen. De var mycket nöjda med sommaren där de i år kunde vara kvar i sina befintliga lokaler. De har ett bra fungerande samarbete med Dalarna som gör att man hjälper varandra med vårdplatser när man har sommarstängt.

Tyvärr så har länsrehab för få vårdplatser så man klarar inte av att ta emot alla som har behov av intensivrehabilitering. Eftersom man minskar ned antalet vårdplatser på sommaren så blir tillgängligheten ännu sämre under sommarperioden.

Vi var även och tittade på de tomma lokaler som finns på sjukhuset. Det var med en klump i magen vi klev in på dagkirurgins gamla lokaler som de stängde igen för bara några veckor sedan. Vi tittade även på gamla avdelning 73’s lokaler som var i mycket gott skick. Där finns det möjligeht att inrätta 32 vårdplatser med en högre standard än vad vi kan tillhandahålla på de flesta avdelningarna på Gävle sjukhus. Vi fick även se det lediga våningsplan som är anpassat för kontorslokaler och administration.

Sandvikens sjukhus är ett mycket fint sjukhus med mycket bra lokaler. De tomma lokalerna passar sig mycket väl för att fyllas med verksamhet. Vi i Samverkan Gävleborg föreslår därför:

Möjliggör för en entreprenör att starta opererande verksamhet i dagkirurgins gamla lokaler. De kanske inte är de allra mest moderna lokalerna men håller ändå mycket hög klass.

Utöka länsrehabs verksamhet med ytterligare vårdplatser. Det finns ett stort behov av intensivrehab i vårt län och det finns möjlighet att utöka deras verksamhet. Vi ser gärna att man får ett större uppdrag och blir ett regionalt rehabcenter.

När landstinget tar över Regionförbundets verksamhet så har man påtalat att man vill lämna de lokaler som vi idag hyr i Gävle. Därför håller man nu på och bygger om våra lokaler för miljontals kronor för att klämma in ytterligare 100 tjänstemän. Varför kan vi inte använda de befintliga kontorslokaler som finns på Sandvikens sjukhus istället.


Den lediga vårdavdelning som finns i Sandviken kan även användas för att inrätta mellanvårdsplatser. Dessa kan då användas av landstinget och kommunen för de patienter ifrån Västra Gästrikland som är färdigbehandlade och som väntar på att kommunen har ordnat ett bra omhändertagande.

Med dessa förslag så kan vi återigen få fullt med verksamhet i sjukhuset.

Valet närmar sig och vill man att vi ska utveckla Sandvikens sjukhus istället för att avveckla det så ska man lägga sin valsedel på något av partierna i Samverkan Gävleborg (M,FP,KD eller Svp)

onsdag 20 augusti 2014

Sommarrapport på landstingsstyrelsen

Idag hade landstingsstyrelsen det första sammanträdet efter semestern. Det var planerat ett tvådagars möte, detta för att ha en beredskap för att det brukar vara mycket ärenden efter sommaren som måste hanteras. Just i år verkar det var väldigt lite ärenden som vi politiker ska hantera, man ställde in dag nummer två och dagens möte pågick endast till lunch. Det var dessutom mest remisser och informationer.

På oppositionens begäran så fick vi en redovisning av sommarsituationen på våra sjukhus. Tidigare sommarrapporter upprepade sig. Ledningen kunde konstatera att det gått bra och man har haft läget under kontroll. Man medgav att man haft lite problem med att hitta vikarier, men det har inte påverkat patientsäkerheten.

Den bild som gavs stämmer inte alls med den som vi har fått ta del av när vi besökt vårdavdelningar de senaste veckorna. Det har även skrivits en del om detta i länets tidningar. Det är bekymmersamt att vi inte får en bild som är samstämmig. Vilken verklighetsbild stämmer, den som ledningen ger eller den som personalen ger.

Vi fick inga kommentarer alls kring det som skrivits om i tidningarna under sommaren. Trots att landstingsstyrelsen ordförande lovade att detta skulle tas upp direkt efter semestern så nämndes det inte alls under dagens sammanträdet.

Så fort vi påpekar vad personalen berättar för oss blir vi anklagade för att svartmåla och när högsta ledningen ger sin bild så tycker majoriteten att vi bör lyssna på dem istället för personalen.

fredag 15 augusti 2014

Besök på Hudiksvalls sjukhus

I går besökte Samverkan Gävleborg Hudiksvalls sjukhus för att höra om sommarsituationen på sjukhuset. Hur har beläggningsläet sett ut och vad är medarbetarnas uppfattning? Det var mycket svårt att få möjlighet att komma till avdelningarna, endast två avdelningar tog emot oss.

Kort kan man säga att läget har också vart ansträngt på sjukhuset i Hudiksvall.

Det verkade vara helt olika situationer på de två avdelningarna. När man på ena avdelningen inte haft några problem att hitta sommarvikarier har den andra inte har fått tag på tillräckligt med personal. Känslan när man kom in på avdelningarna var helt olika, på den ena avdelningen fick vi möjlighet att prata med personal utan att chefen var närvarande men på den andra var både enhetschef och verksamhetschef med under hela besöket. Där verksamhetschefen var med så fanns det inte mycket som var problematiskt, det enda var att det var svårt att rekrytera medarbetare. På den andra avdelningen fanns det mycket konkreta synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Personalen hade fått semester som man hade önskat på ena avdelningen men på den andra avdelningen var det fasta semesterperioder som gällde och chefen såg det som positivt att man hade ett rullande schema på vilken semester period på fem år. "Nu vet man fem år i förväg när man ska ha semester"

Slutsatsen blir att det skiljer sig mellan avdelningarna och orsaken bör man ta reda på. Hur kan det komma sig att en avdelning inte har problem att rekrytera varken sommarvikarier eller nya medarbetare medan grannavdelningen brottas med svårigheter att rekrytera och personalen säger upp sig.

Trycket på vårdavdelningarna på sjukhuset har ökat sedan man tog bort observationsplatserna på akuten. Det verkar som ledningen inte förstår att om man minskar vårdplatser på ett ställe så hamnar patienterna i någon korridor på en annan avdelning.

Min övertygelse blir starkare för varje besök jag gör, Landstinget behöver en ny personalpolitik och ett nytt ledarskap.

tisdag 12 augusti 2014

Ytterligare en dag på Gävle sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med mina oppostionsrådskollegor Gävle sjukhus igen för att på plats få en bild av hur sommaren fungerar. Idag besökte vi AVA, infektionsavdelningen och geriatriken.

Efter varje sommar de senaste åren har vi efterfrågat information om hur sjukvården och våra avdelningar har fungerat under sommaren. Vi har efter de senaste somrarna fått höra från ledningen att läget vart lugnt. När vi sedan har träffat våra fackliga företrädare så har vi fått en helt annan bild.

Så idag så besökte vi några avdelningar på medicin på Gävle sjukhus.

Vi blev som alltid väldigt väl mottagna och vi fick möjlighet att höra hur personalen upplever sommaren. Beläggningsläget har varierat under sommaren och man har under vissa perioder haft det väldigt jobbigt. Bemanningen anpassas efter statiska siffror och bemanningstal istället för att anpassas efter de vårdbehov som patienterna har. Man kan ha många patienter som inte är så vårdkrävande och då har man en bra bemanning, däremot kan det vara fullständigt kaos när man har många vårdtunga patienter trots att det kanske då finns platser lediga. Vi fick också höra om att man kan med vissa små justeringar förbättra situationen, vilket visar på att det finns saker man kan göra,

Vi fick också berättat för oss att informationsspridningen på sjukhuset kan bli bättre. Vi vet att när trycket på akuten ökar så kommer belastningen på många av avdelningarna öka. Kan man då ge tidiga signaler till vårdavdelningarna så skulle deras arbete underlättas rejält, men detta sker inte på ett bra sätt idag.

Vi fick även höra hur man i år igen flyttar runt på den geriatriska vårdavdelningen. Personalen mår dåligt p.g.a. hur man blir flyttade runt på sjukhuset under varje sommar. Man hinner knappt komma tillbaks till ordinarie lokaler innan man ska börja planera för nästa sommars flytt. I år har man slagits ihop med njuravdelningen för att på så sätt spara pengar. Konsekvensen är att man nu under flera månader ska arbeta i undermåliga lokaler som inte är anpassad för deras verksamhet. Frågan man ställer sig är hur mycket sparar man egentligen på denna flyttkarusell. Det krävs mycket extra arbete och energi för att hålla på med denna flyttkarusell.

De synpunkter vi får höra från olika avdelningar på Gävle sjukhus är väldigt samstämmiga. Senare i veckan ska vi göra besök på Hudiksvalls sjukhus och det ska bli intressant att höra om de har upplevt sommaren på samma sätt som i Gävle.

måndag 11 augusti 2014

Besök på Ljusdals sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med Maria Molin, vår moderata hälsinge-toppkandidat till landstinget, sjukhuset i Ljusdal.

Ljusdals sjukhus är ett av de mindre sjukhusen i länet men ändå ett av de viktigaste. Ljusdals kommun har ca 20000 invånare på en yta som är större än hela Gästrikland. Det är alltså en stor kommun till ytan men en mindre kommun i antalet invånare. Det är långa avstånd inom kommunen men det är även långt till sjukhuset i Gävle. För att tillgodose Ljusdalsbornas behov av sjukvård så krävs det att det finns en närsjukvård som finns just nära.

Närsjukvården på Ljusdals sjukhus är ett föredöme på hur man kan organisera den nära vården. Det är även ett föredöme hur kommunen kan samarbeta med landstinget. Landstinget bedriver denna verksamhet men Ljusdals kommun är med och medfinansierar de platser som kommunens omvårdnadsenhet kan använda. Vi har under alla år jag vart med i landstingspolitiken lyft just närvårdsavdelningen i Ljusdal som ett föredöme hur landsting och kommun kan samarbeta för Ljusdalsbornas bästa.

Nu är tyvärr denna enhet hotad. Det finns krafter i kommunen som vill avsluta detta samarbete vid årsskiftet och den nuvarande politiska ledningen i landstinget gör inte mycket för att förlänga detta samarbete. Vi har under flera år frågat vad man har för avsikter med avdelningen i Ljusdal men har fått svävande svar om att det fungerar bra och den inte är hotad.

Vi har läst i Ljusdalsposten under sommaren hur man har för avsikt att inte förlänga avtalet från kommunen sida.

Så idag fick vi möjlighet att träffa personalen där och höra deras tankar och idéer om sin verksamhet. Det är en enhet som har mycket sammansvetsad personalgrupp som trivs tillsammans. Varför vill man slå sönder en så bra fungerande verksamhet där personalen faktiskt trivs och som är mycket uppskattad av sina patienter och anhöriga.

Vi fick höra hur personalen ser på framtiden och hur de vill utveckla sin verksamhet. Det finns möjlighet att göra mer saker som idag bara sköts på de stora sjukhusen. Hur kan man arbeta med ny teknik och kompetensutveckling för flytta mer undersökningar och behandlingar till denna avdelning? Vilka konsekvenser får en nedläggning för resten av sjukhuset, allt hänger ihop. Vem ska ta hand om dessa patienter i framtiden, kommer de få ligga på sjukhuset i Gävle eller Hudiksvall.
Varför har inte personalen fått information om detta utan får höra hur av folk runtomkring att enheten ska läggas ned?

Det var ett mycket givande möte idag där vi fick höra hur personalen ser på sin verksamhet och vilka tankar de har om framtiden. Det skulle vara bra ifall även dagens ansvariga majoritetspolitiker tog sig tid för att besöka dem och lyssna till deras idéer.

Vi moderater, både i kommunen och landstinget, har gett tydliga svar. Vill ha kvar denna verksamhet och utveckla den för Ljusdalsbornas bästa. Låt Närsjukvården i Ljusdal få fortsätta vara ett föredöme i länet och landet.

torsdag 7 augusti 2014

En dag på Gävle sjukhus

Igår tillbringade jag och mina oppositionsrådskollegor i Samverkan Gävleborg dagen på Gävle sjukhus. Bl.a. så besökte vi lungavdelningen och njuravdelningen för att lyssna till hur personalen där upplever sommarsituationen på sjukhuset. Besöket på sjukhuset var planerat sedan tidigare och ambitionen var att få en direktrapport från personalen om hur beläggning- och bemanningssituationen har vart under de senaste sommarveckorna.

Att vi har kunnat läsa i tidningen de senaste dagarna om krisen på sjukhuset gjort besöket såklart ännu mer aktuellt och viktigt. Det finns en stor frustation över situationen och att man inte känner att man kan påverka den. De brottas med överbeläggningar där patienterna tvingas vårdas i korridorerna och man känner att man inte räcker till. Allt för ofta så riskeras patientsäkerheten. Vi fick även höra att man har minskat på antalet vårdplatser trots att ledningen förklarade för oss innan sommaren att det inte var aktuellt.

Vi pratade mycket om situationen och hur de tycker vi kan lösa detta. Vi fick med oss mycket bra synpunkter och idéer. Vi fick även möjlighet att lyssna på hur de ser på de lösningar som vi i Samverkan Gävleborg föreslår för att komma tillrätta med problemen.

Vi föreslår bl.a. att vi ska inrätta nya vårdplatser på sjukhuset, s.k. mellanvårdsplatser, där kan man ta hand om färdigbehandlade patienter till dess att kommunerna kan ta hand om patienten eller man kan flytta direkt hem. Detta skulle underlätta trycket på våra avdelningar och dessutom skapar det mer flexibla lösningar för våra kommuner.

Vi pratade även om hur vi kan anpassa bemanningen efter patienternas behov. Idag är bemanningen till största del statisk oavsett om det är vårdtunga patienter eller inte. Vi vill istället att bemanningen ska planeras så att man klarar av olika tryck på avdelningar och vi ska även ha en planering som gör att våra medarbetare kan ha semester utan att övrig medarbetare får jobba extra.

Att besöka våra verksamheter och träffa personal är en av de viktigaste uppgifterna vi politiker har. Jag försöker hinna med så många besök som möjligt. Jag försöker även vara ute och praktisera i vården för att på så sätt få en bättre förståelse för våra medarbetares vardag.

onsdag 6 augusti 2014

Sista rycket innan valrörelsen kör igång

Nu håller alla partier på och arbetar med att göra de sista förberedelserna för årets andra valrörelse. Detta år är speciellt ur många aspekter. Vi har bedrivit intensiv valrörelse under EU-valet i maj och nu ska vi ganska kort därefter genomföra den stora valrörelsen inför kommun, landsting och riksdagvalet i september. Man har även tidigarlagt valdagen en vecka i september vilket innebär att vi antingen ska kampanja under kortare tid eller börja tidigare.

Sommaren har för min del inte bestått av så mycket ledighet, det är fortfarande mycket av förberedelserna som ska göras.

Det har även hänt mycket under sommaren inom sjukvården och landstinget Gävleborg. Ingen kan ha undgått att det är kaos på våra sjukhus och personalen är uppgivna och nu protesterar de mot de dåliga arbetsförhållanden och ledningen.

Det påminner mycket om situationen som var inför valet 2010 och inte mycket har hänt sedan dess. Rubrikerna handlade då också om överbeläggningar och att personalen var missnöjd över bemanning och sina arbetsförhållanden. Inte mycket har hänt sedan dess från den socialdemokratiska landstingsledningen.

Nu är de mindre än 40dagar kvar till valet och då kan Gävleborgarna välja en ny landstingsmajoritet som är beredd att göra någonting åt situationen.

fredag 25 juli 2014

Orimlig koppling mellan LO och SAP.

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är någonting som har fungerat bra och där vi moderater tycker att det är en modell som vi ska värna. Facken har en mycket stark position både på arbetsmarknaden och inom politiken. Det kan inte ha undgått någon att LO och dess medlemsorganisationer har en väldigt stark position på arbetsmarknaden och inom de områden där de verkar har de i princip monopolställning att organisera arbetstagarna. Till detta så finns det en väldigt stark koppling till det socialdemokratiska partiet där man betalar delar av de enskilda medlemmarnas medlemsavgifter till att finansiera ett av alla partier som finns. Dessutom bedriver man helt egen valrörelse för att hjälpa socialdemokraterna att vinna regeringsmakten.

Är detta ett problem?

En medlemsorganisation har såklart möjlighet att fatta i princip vilka beslut som helst, vill man avstå medlemmarnas pengar till ett parti så är det väl så. Men när man är en part på arbetsmarknaden och som har monopol på att företräda arbetstagarna så kan man ifrågasätta om det är rimligt.

Jag har själv arbetat inom Metalls avtalsområde och ville då inte vara medlem i en förening som tar mina medlemsavgifter och betalar till ett parti som jag absolut inte sympatiserar med. Att inte vara medlem i facket var inte lätt, det krävdes åtskilliga timmar av diskussioner för att endast vara med i a-kassan.

Det förekom då och förekommer fortfarande en utfrysning på arbetsplatser där man inte vill vara med i facken av denna anledning. Dessutom kan du som icke socialist inte vara förtroendevald i facket. Vi har tidigare läst om berättelser där icke rättroende har uteslutets och som inte får verka som förtroendevald trots att medlemmarna har valt dem. Detta är inte okej i en organisation som i princip har monopol och som tror på alla människors lika värde.

Jag har försökt få till en dialog om detta med LO-företrädare i länet, men de är helt ointresserade av att diskutera detta. Jag vill helt enkelt veta om det förekommer sådant på arbetsplatser i länet.

Det bästa för alla parter vore om facket och SAP släppte banden. När inte ens hälften av deras medlemmar röstar på socialdemokraterna så finns det inget legitimt skäl kvar för detta täta samarbete.  Detta är något som kommer hända förr eller senare, det finns numer mer en ett arbetarparti i Sverige och det gamla arbetarepartiet har övergett arbetslinjen.

lördag 19 juli 2014

Personalflykten fortsätter

Under det senaste året har många sjuksköterskor sagt upp sig på akuten i Gävle, över 30st av totalt 40 budgeterade. Detta innebar att tillslut sa läkarna ifrån och förklarade att man inte kommer kunna ta det medicinska ansvaret. Detta diskuterades mycket under våren och svaret från landstingsledningen är att man nu planerar att bygga om lokalerna på akuten. Att lokalerna är undermåliga för den verksamhet som bedrivs har vi vetat i flera år men först nu planerar man att göra någoting åt det. Räcker detta?

Såklart inte. Man kan inte kompensera utarbetad personal, dålig arbetsmiljö och medarebetare som inte känner sig sedda och lyssnade till, med ombyggda lokaler. I förra veckan berättade Gävle dagblad om att nu har man problem på operation i Gävle med att personal säger upp sig i protest mot arbetssätt och arbetsmiljö. Trots att man har helt nya lokaler så trivs inte vissa medarbetare. Detta visar att det räcker inte med att göra om fasaden utan det krävs ändring ifrån grunden.

onsdag 16 juli 2014

Problematiskt läget på våra sjukhus

Då är sommaren här och läget på våra sjukhus blev tyvärr så illa som vi befarade. Man hade inför sommaren svårt att få tag på vikarier för att kunna upprätthålla bemanningen på våra sjukhus. Detta innebär att de som nu jobbar under sommaren får arbeta ännu mer. Man försöker nu även få in bemanningsföretag men det är inte lätt det heller, även de som arbetar på bemanningsföretagen vill ha semester under sommaren. Man tvingas nu även ställa in operationer och stänga vårdavdelningar p.g.a. av personalbrist vilket är oroande, vilket innebär att det blir ännu fler överbeläggningar som både hotar patientsäkerheten och gör arbetsmiljön ännu sämre. Vart ska alla patienter ta vägen? Nu på morgonen är det 55 patienter på överbeläggningsplats (totalt finns det 576 tillgängliga vårdplatser idag)

Att det alltid blir kaos under sommaren är inget ovanligt, det brukar oftast vara så hos Landstinget Gävleborg. Men av någon anledingen så blir ledningen alltid lika förvånad när det händer varje sommar. När vi sedan efter sommaren frågar om hur det gick och vill se en uppföljning så är oftast slutsatsen att det har vart lugnt. Frågar man däremot personalen och vårdförbundet så får man en helt annan bild av sommaren.

I veckan var det återigen debatt i radion om bemanningsproblemantiken. Som vanligt skyller landstingsråden ifrån sig på att det finns för lite sjuksköterskor och att det är regeringens fel. Jag påpekade att vi måste arbeta långsiktigt med personalförsörjningen i vårt landsting och även planera för att våra medarbetare ska kunna ha semester under sommaren, det var landstingsrådet helt oförstående inför. När många ur vår personal, exempelvis akuten och operation i Gävle, nu säger upp sig så blir såklart läget ännu mer allvarligt, men även det problemet förnekade landstingsrådet.

Att vi idag har en landstingsledning i Gävleborg som inte tror sig kunna göra åt problemen hos oss gör att behovet av maktskifte blir ännu större.

fredag 4 juli 2014

Landstinget Gävleborg och Almedalen

Glada sjukvårdspartister besöker
Landsitngets utställning
Även i år satsar Landstinget Gävleborg på att vara arrangör i Almedalen. Frågan man ställer sig på vilket sätt dessa arrangemang gynnar våra länsinvånare. I år utökade man sitt engageman till två dagar där det under första dagen arrangerades seminarier med olika teman. Under dag två valde man att satsa på ”det upplevelse baserade varumärkesbyggande” genom att mitt i centrala Visby ha en monter där man genomförde olika program, man blandade intervjuer med musikuppträdanden.

Responsen från de som deltog under seminarier och passerade förbi utställningen varierade. Majoriteten kommer såklart lyfta fram detta som en succé, men de jag pratade med frågade varför man satsar så mycket från just vårt landsting.

För oss politiker är det mer relevant att närvara i Almedalen. I år var det över 3000 olika seminarier som vi kunde närvara på. Det är såklart alldeles för många för att kunna vara med på alla, men det finns alltid flera varje dag som är givande och intressanta. Dessutom så finns det möjlighet att träffa och samtala med olika personer. Erfarenhetsutbyte och omvärldspaning är viktigt för oss alla. Almedalsveckan är något världsunikt, ingen annan stans i världen träffas så politiskt intresserade människor, från olika politiska partier, myndigheter, företag och intresseorganisationer.

S-Landstingsrådet ger besked
om vårdval
De flesta seminarier jag deltog på var såklart inom hälso- och sjukvården, men det blev även en del om det politiska läget. Under landstingets egna seminarium om vårdvalet så kunde vi åhörare konstatera att länets socialdemokrater inte kommer stå upp för patienternas möjlighet att välja läkare. Vårdvalet inom primärvården är hotat och det kommer nog knappast bli något vårdval inom specialistvården, om s får styra även efter valet.


Nu är denna Almedalsvecka slut för min del och nu blir det några veckors semester innan valrörelsens kör igång igen.

torsdag 26 juni 2014

Vilka är våra politiker?

Idag rapporterar media om bristen på kandidater till kommun och landsting med invandrarbakgrund. Man har tidigare rapporterat huruvida partiernas listor har en bra fördelning mellan män och kvinnor.

Jag kommenterade detta idag på radion och fick frågan om det är viktigt att man har ”rätt” andel med t.ex. utländsk bakgrund. Jag påpekade då att det är viktigt att våra kandidater på valsedlarna återspeglar samhället i stort, vi ska ha förtroendevalda från samhällets olika grupper för att kunna skapa större möjligheter till att möta väljarna i sin vardag.

Det är alltid svårt att se på enstaka listor och dra slutsatser på hur partierna arbetar med detta. Vi moderater i länet försöker få våra listor att spegla samhället i stort. Detta innebär att vi vill ha förtroendevalda med stor mångfald ur många aspekter, exempelvis kön, ålder, utrikes födda, yrken, social bakgrund, inkomster o.s.v. Detta är så klart svårt när antalet platser är mycket begränsande.

Jag har utvärderat våra valbara kandidater på våra listor i länet för att se hur vi har lyckats med våra mål.

  • Vi kan generellt säga att vi har listor med jämn könsfördelning d.v.s. ungefär 50% män och kvinnor (detta helt utan kvotering)
  • Vi är underrepresenterade av människor med utländsk härkomst, vi har ca 4% medan i Gävleborg är det ca 10%. 
  • Åldersgrupperna mellan 25 och 65 har vi en bra sammansättning. Och antalet pensionärer speglar samhället bra. Vi saknar däremot en del yngre människor under 25 men vi saknar också människor över 80år.
  • Vi har en relativ bra spridning på offentlig anställda, men saknar en del privatanställda. Vi har relativt många företagare och på landstingslistorna har vi överrepresentation av landstingsanställda. 

Vi kan konstatera att det finns fortfarande en del att göra, men att få listor som exakt återspeglar samhället är omöjligt. Våra förtroendevalda är människor som själva har sökt sig till politiken och om vi har rätt antal ur en viss grupp, t.ex. 35 åriga offentliganställda kvinnor, så kan vi inte säga nej om det är någon ytterligare som vill engagera sig. Alla människor behövs i politiken.

Det som däremot är viktig är att vi är medvetna om detta och försöker hitta former som gör att fler grupper kan och vill engagera sig och detta arbetar vi med hela tiden i moderaterna.

onsdag 25 juni 2014

Slutopererat på Sandviken sjukhus

Igår gjordes den sista operationen på det så välrenommerade Dagkirurgin i Sandviken. Det är tråkigt att den röd-gröna(s-c-mp) landstingsmajoriteten har valt att lägga ned en så bra verksamhet som har vart välkänd i hela landet och mycket uppskattad av våra patienter och personal.

Ny hänvisas alla dessa operationer till centraloperation på Gävle sjukhus där man håller på och bygger nya lokaler i det nya operationshuset.
Vi moderater, tillsammans med våra samarbetspartier, kämpade hårt för att få ha dagkirurgin kvar och vi lyckades hålla nedläggningsbeslutet borta under en längre tid men nu har man alltså gjort sista operationen och stänger verksamheten.

Det finns en del reflektioner att göra hur detta har hanterats.

När vi bestämde att vi skulle bygga nytt operationshus på Gävle sjukhus så var ny dagkirurgisk enhet med i de första skisserna, sedan blev det val och vips så var detta våningsplan tomt. Vi förstod då att man redan hade planerat för nedläggning i Sandviken men man kunde inte stå för det i valet. Vi i oppositionen föreslog då att det lediga våningsplanet skulle användas till en ny akutmottagning.

När sedan valet var över så bestämde sig s-c-mp att lägga ned dagkirurgin i Sandviken och flytta dessa operationer till Gävle sjukhus. Såklart blev det ramaskri hos både patienter och personal, men inget av deras eller våra protester hade någon betydelse.

Så nu igår gjordes den sista operationen. Lokalerna finns kvar och ingen vill säga innan valet vad man har för planer för sjukhuset. Jag hoppas att det finns intresse från någon annan att bedriva operationsverksamhet i dessa lokaler, vilket är något som vi kommer se över efter valet när vi är med och bildar en ny majoritet. Vi vill att man tar fram en helhetsplan för sjukhuset i Sandviken där det framgår vilka befintliga verksamheter och nya som ska finnas där.

torsdag 19 juni 2014

Intensiv midsommarvecka

Det har varit en intensiv vecka med mycket landstingspolitik. Veckan har både innehållit budgetfullmäktige i två dagar och idag landstingsstyrelse.

Fullmäktige i veckan var sista innan valet och det märktes, sossarna blir allt mer pressade och irriterade medan vänsterpartisterna blir alltmer ideologiska. De två dagarna bestod även av en hel uppsjö av interpellationer där vi i oppositionen lyfte viktiga aktuella frågor.
Budgetdebatten blev ändå ganska lugn, vi i Samverkan påvisade en alternativ budget som prioriterar sjukvården. Vid omröstningen blev det spännande. Dagens majoritet har endast ett mandats övervikt och vi trodde nog att någon ur majoriteten skulle rösta med oss när det gällde extra resurser till primärvården och att landstinget ska tillhandahålla Daisyspelare för våra synskadade, tyvärr så vågade inte någon ur majoriteten rösta med oss. Jag antar att det är lite valfrossa för en del.

Under interpellationsdebatterna så handlade det mycket om situationen på akuten i Gävle där läget är riktigt akut med personal som säger upp sig i protest och allmänt kaos. När vi i oppositionen lyfter upp problem som patienter och personal upplever blir majoriteten allt mer irriterad. Deras strategi är att gömma alla problem och hoppas att inte väljarna ska ställa dem till svars. Vi i Samverkan Gävleborg däremot lyfter fram våra förslag om hur vi vill se ett framtida ledarskap i landsting. Det blev även en del diskussioner om BB i Hudik där den förhatliga strategiska planen kom på tal igen.

Vänsterpartiet fokuserade mycket på att kritisera våra privata vårdgivare och tjatar om sitt mantra att stoppa alla vinster och privata aktörer i vården. När vi frågar dem om vilka vårdcentraler de vill stänga så blir de tyst. Det verkar tro att man kan ha valfrihet utan att det finns något att välja på. När de hävdar att det är riskkapitalister som driver de privata alternativen blir jag riktigt upprörd. Att påstå att t.ex. personalen på Praktikertjänst, som har belånat hus och hem för att förverkliga sin dröm, är riskkapitalister som placerar miljoner i skatteparadis har det gått för långt.

Vi behöver fler som vill bedriva en bra hälso- och sjukvård inte färre.

Nu blir det ett par dagar ledigt med midsommarfirande, glad midsommar.

lördag 14 juni 2014

Allvarligt läge inför sommaren

I veckan släppte vårdförbundet sin lägesrapport inför sommarperioden. De redovisar där hur de ser på möjligheten att landstingen ska kunna bedriva en säker hälso- och sjukvård i sommar. Läget är mycket bekymmersamt i landet och just Landstinget Gävleborg är ett av de landsting som har mest allvarliga problem.

Som en följd av detta så möttes ett av landstingsråden, jag och vårdförbundets ordförande i länet i radion för att där diskutera läget och vad som kan göras för att få till bra bemanning. Vi i oppositionen har under flera år påpekat problemen vi har med att rekrytera personal och efterfrågat åtgärder för att komma till rätta med det. Vårdförbundets ordförande beskrev på ett mycket bra sätt hur läget ser ut och jag kan bara konstatera att jag delar hennes uppfattningar.

Det som kanske är mest oroande är majoritetens helt frånvarande verklighetbeskrivning. Landstingsrådet anser inte att vi har problem med att få vår personal att trivas i landstinget. Han anser, till skillnad från både oss i oppositionen och vårdförbundet, att vår personal trivs bra på jobbet med Landstinget Gävleborg som arbetsgivare.

Efter varje sommar har jag efterfrågat en uppföljning på bemanningsläget under sommaren. Det som vi då fått redovisat har inte stämt överens med de berättelser som jag får höra från vårdpersonalen eller den utvärdering som vårdförbundet gör varje sommar.

Att landsting har svårt att få ihop bemanning under sommarmånaderna är inte så konstigt. Bemanningen har blivit alltmer slimmad inom vården och det finns ingen större flexibilitet. Är någon sjuk eller ska ha semester så är det arbetskollegorna som måste gå in och arbeta extrapass.

Vi har under flera år påpekat behovet av en ny personalpolitik där vi ser och lyssnar till vår personal och ger dem möjlighet att påverka. Vi har därför lyft fram ett alternativt ledarskap, ett ledarskap som är lyssnande och närvarande.

Läs rapporten här: Vårdförbundets smmarrapport 2014.pdf

måndag 26 maj 2014

Årets första valrörelse avklarad

Efter tre veckors valrörelse där många moderater i länet har lagt ned mycket tid och energi för ett bättre Europa så kan vi nu konstatera att vi hade önskat ett annat valresultat. Jag har fått mycket positiv respons på vårt valarbete där bl.a. flera personer påpekade för mig igår att det är vi moderater som har dominerat valrörelse.

Glädjande är att C och KD klarat sig bra och lyckats behålla sina mandat. Att vi moderater tappar ett mandat i parlamentet är tråkigt. Vi har jobbat mest med att mobilisera väljare att gå och rösta och det har vi lyckats med, valdeltagandet ökade med 5%-enheter i länet. Att enskilda enfrågepartier lyckas i EU valet är inget ovanligt, vi har tidigare haft både junilistan och piratpartier. Nu heter de SD och Fi. Så länge valdeltagandet är lågt och enskilda sakfrågor lyfts fram så kommer dessa enfrågepartier komma och gå.

Arbetet med att analysera valresultatet i länet och utvärdera våra kampanjmetoder påbörjas nu och det kommer ta ett par dagar innan vi är klara. Redan nu kan vi konstatera att Alliansen har lyckats behålla antalet röster från förra valet.

Nu startar vi valrörelse nummer två för året. Vi ska göra allt vi kan för att få Fredrik omvald som statsminister och ny majoritet i landsting och de röda kommunerna i länet. Att möta väljare och samtala om viktiga samhällsfrågor är något av det mest stimulerande med det politiska arbetet. Även om vi just idag är lite trötta så kommer vi ha ännu mer energi för valseger i september.

måndag 19 maj 2014

Vad innebär s-vänstersväng för Landstinget Gävleborg?

Det politiska landskapet ändrar sig hela tiden. Under många år har vi i landstinget sett hur socialdemokraterna har rört sig mer allt mer mot mitten. Exempelvis har man vart öppen för att tillsammans med oss borgerliga partier utforma vårdvalsystem som har skapat möjligheter till fler aktörer att etablera sig här. Vi har tillsammans genomfört den största upphandlingen av ett sjukhus utanför Stockholm. Genom denna upphandling lyckades vi rädda Bollnäs sjukhus från nedläggning. Detta har vart mycket uppskattat hos våra länsinvånare.

Genom att vi i Samverkan Gävleborg har gjort upp med socialdemokraterna har vi fått långsiktiga spelregler som har gett våra länsinvånare större möjlighet att söka alternativa vårdgivare och vi har fått en större mångfald av utövare. Entreprenörerna har också sett dessa långsiktiga spelregler och sett möjligheter att etablera sig i vårt län.

Nu märker vi att socialdemokraterna går mot en mer tydlig vänsterpolitik. I Gävle kommun säger man nej till valfrihet inom hemtjänsten. Vi ser en mer hård ton gentemot våra privata vårdgivare i länet. Så sent som idag så tog jag upp frågan om hur vi kan skapa möjligheter för Aleris att utvecklas i Bollnäs, där är tonläget helt annat än får något år sedan. Man avslutar allt fler vårdavtal istället för att förlänga eller göra ny upphandling. Man lägger beställningsjobb från tjänstemännen som går ut på att påvisa att vårdval inom specialistvården inte fungerar.

Allt detta gör mig mycket orolig. Vart är länets socialdemokrater på väg, har man lyssnat in den allt mer vänsterinriktade politiken från Sveavägen? Känner man sig pressade från andra vänsterpartier? Vad kommer detta innebära om man vinner riksdagsvalet och om man vinner valet i Landstinget Gävleborg?
Kommer man avsluta avtalet med Aleris vid första bästa tillfälle? Kommer man ta bort det fria vårdvalet inom primärvården om man får den möjligheten? Kommer man stänga populära privata hälsocentralerna? Kommer man fortsätta att säga upp avtal med privata aktörer i länet? Kommer man ta bort valfriheten för våra länsinvånare?

Det är många frågor som väcks och som kräver svar från länets socialdemokrater.

torsdag 15 maj 2014

Återigen lovar majoriteten nya lokaler för akuten

Igår presenterade landstingsmajoriteten ett flera år gammalt förslag, att akuten ska byggas ut. Detta är något som vi i Samverkan Gävleborg har föreslagit i flera år och det har även funnits med i de senaste årens investeringsplaner från majoriteten. Det märkliga är att redan budget 2012 hade såväl majoriteten som vi i oppositionen med förslag om detta, men dagens passiva majoritet har inte lyckats leverera det man själv har sagt man ska göra. Men nu lovar man minsann återigen att man ska bygga ut akutmottagningen, frågan är vad detta löfte är värt?

Skillnaden från vårt förslag är att vi anser att man ska bygga en helt ny akut som är anpassad efter dagens och morgondagens behov, såväl för antalet besökare men också flöden. Därför anser vi att man inte kan använda den gamla bunkern som idag är byggd för en helt annan tid. Jag har sett de skisser på utformningen av lokalerna och jag är mycket oroad om dessa förverkligas i sin nuvarande form. Den gamla krigsbunkern begränsar möjligheterna alldeles för mycket.

Vårt tidigare förslag bygger på att man bygger en helt ny byggnad bredvid gamla akuten, denna byggnad görs så pass stor så man klarar av att inrymma de lokaler som verksamheten behöver. Det ska även byggas nya lokaler för primärvårdsjouren som ska vara lokaliserad i direkt anslutning till den nya akuten, men inte i akutens lokaler. Vi vill även att man bygger separata lokaler för våra barn som söker akut hjälp på sjukhuset. Idag blandar man såväl barn, vuxna, äldre samt de primärvårdspatienter som har kommit till akuten i stället för Södertull.

Utöver detta krävs även att det finns en helhetsplan för sjukhuset. Idag frimärksplanerar man verksamheten som gör att man bygger bort sig i mindre bra lösningar. Man har ännu inte sett över hur våra flöden på sjukhuset ska se ut, vilka verksamheter bör ligga i anslutning till varandra, vilka framtida behov finns, hur kan vi förvänta oss den framtida teknikutvecklingen.

I förslaget som presenterades för media igår så föreslår man även att det ska byggas ytterligare två våningar på den nya tillbyggnaden. Vad som ska ingå i dessa lokaler är inte bestämt. Detta gör mig ännu mer orolig. Man föreslår nya lokaler som man inte vet vad man ska ha dem till, vart finns långsiktigheten och helheten? Samma sak gjorde man när man byggde nya operationsblocket. Vad som sedan kom fram var att man hela tiden hade planer på att lägga ned dagkirurgin i Sandviken och flytta denna verksamhet till de nya lokaler som var lediga i nya byggnaden. Så frågan är vad har man nu för planer att lägga ned i länet för att fylla ut de kommande lediga nybyggda lokalerna ovanpå akuten, är det förlossningen i Hudik som är hotad?

Så jag hoppas att majoriteten tar sitt förnuft till fånga och ser på de planer som vi tidigare har presenterat. Om inte förr så kommer väljarna få säga sitt i valet i september och vi i Samverkan Gävleborg kommer ta ansvar för att våra sjukhus i länet har en fortsatt framtid där vi kan bedriva en sjukvård i världsklass och som klarar av framtidens behov.

söndag 11 maj 2014

Lös parkeringsproblemen på Gävle sjukhus nu.

I veckan skrev tidningarna om landstingsledningens lösning på parkeringsproblemen på Gävle sjukhus. Idag rådet det ett kaos på sjukhusområdet. När vår personal ska ta sig till jobbet måste man åka extra tidigt för att man ska kunna få en parkeringsplats på personalparkeringen. Ofta blir man tvungen att ta en patientparkering och betala per timme. Detta innebär att även patienterna får svårt att hitta parkeringsplatser när man ska besöka sjukhuset.

Vi i oppositionen har påpekat detta problem under flera år och personalen och patienterna påpekar ständigt problemen. Så juni 2011 beslutade landstingsfullmäktige att vi skulle bygga ett parkeringshus på Gävle sjukhus. Majoriteten gav motvilligt efter de krav som fanns från oss i opposition och våra patienter och medarbetare.

Efter det har man dragit på att genomföra detta, eftersom man egentligen inte ville, och nu har man kommit fram till att man ska permanenta den tillfälliga lösning som man idag har gjort tills dessa att parkeringshuset är klart. Man hittar ständigt på olika bortförklaringar. Ena dagen tycker landstingsrådet att det inte är några problem med att parkera, nästa dag tycker man att personalen och patienterna ska tvingas åka buss och nu skyller man på att det inte går att bygga p.g.a. av Gävle kommuns vattentäckt.

Att Gävle kommun nu använder vattentäckten som ligger under sjukhusområdet är såklart bekymmersamt. Det visade sig när vi skulle bygga nya operationshuset, man kunde då inte påla grunden utan att det påverkade vattentäkten. Att man använder en täkt som ligger i de centrala delarna av Gävle är ett mycket större problem än att bygga en våning till på en befintlig parkering. Är det så att utvecklingen av sjukhuset och Gävle stad begränsas av den vattentäkt man använder idag så måste kommunen hitta andra lösningar för att få fram vatten till Gävleborna. Vad är alternativet? Ska vi tvingas flytta hela sjukhuset?

För mig och oss i oppositionen är det viktigt att vi löser parkeringsproblemen på ett långsiktigt sätt. Det bästa för patienter/personal och miljön är att man bygger parkeringshuset som fullmäktige redan har beslutat. Metoden får anpassas så att man inte påverkar vattnet. När vi sedan bygger ut sjukhuset så måste vi se till att det finns en helhetslösning där även parkeringsmöjligheter inkluderas. Att man som idag frimärksplanerar sjukhuset är förödande för den framtida sjukhusets utveckling.

måndag 5 maj 2014

Landstingsledningen satsar på reklam istället för sjukvård

Idag fick länets hushåll en märklig tidning där landstinget informerar om sin verksamhet och om den kommande regionbildningen. Att landstinget informerar om sin verksamhet kan vara rätt men frågan man ställer sig huruvida det är rätt att landstingsledningen med styrelsens ordförande i spetsen ska göra detta mitt under europavalskampanjen. I dagens tidning har jag även råkat komma med på bild vilket inte känns bekvämt. Politik handlar om att visa på skillnader och just i Landstingset Gävleborg är det stora skillnader på den politik som vi i Samverkan Gävleborg bedriver och den som den röda landstingsmajoriteten genomför i dagens landsting men den är minst lika stor i den kommande regionen.

Samtidigt som man ger ut en egen tidning så har man köpt en reklamkampanj för landstinget både i TV och på reklamplatser i länet. Att använda skattepengar på köpt reklam är mycket tveksamt, de begränsade resurser som landstinget har bör satsas på att få en så bra sjukvård som möjligt. Bara tidningen som vi alla fick idag i brevlådan kostar minst 3miljoner kronor, vad övrig reklam kostar kan man bara spekulera i men det är inte billigt.

Vi har nyligen invigt nytt operationshus på Gävle sjukhus vilket är bra för att skapa möjligheter att bedriva bättre operationsverksamhet, men att satsa stora pengar på att köpa reklamplatser och ge ut egna tidningar gör inte operationsverksamheten bättre. Vill landstingsmajoriteten berätta hur ”duktig” man är så bör de politiska partierna stå för dessa kostnader.

Jag hoppas att det nu blir slut på detta slöseri med skattepengar, jag har tydligt påpekat för landstingsledningen att vi inte accepterar detta.

fredag 25 april 2014

Möjligheten finns redan att välja vårdgivare

De flesta vet att man idag kan välja vilken hälsocentral man vill tilhöra. Men det pratas också ofta om annan valfrihet inom vården och möjlighet att välja vilken specialistvårdgivare man vill få sin undersökning eller behandling hos. Tyvärr så är det många som inte vet om det finns möjligheter även där. Jag blir ganska ofta kontaktad av patienter som frågar om man inte kan söka sig till någon annat sjukhus än något av våra egna i landstinget. Mitt svar blir då alltid att självklart kan man göra det, det enda villkor som finns är att det finns en remiss och att man söker sig till någon som har ett avtal med vårt eller något annat landsting. Remissen kan antingen vara utfärdad av någon läkare eller så kan man skriva sin egen remiss. De flesta jag pratar med känner inte till dessa möjligheter utan man tror att man bara kan välja en annan vårdgivare om vi inte uppfyller vårdgarantin.

För att känna av landstingsmajoritetens kunskaper i detta ämne så har jag skrivit en interpellation till ett av socialdemokraternas landstingsråd på senaste fullmäktige. Jag blev besviken när svarande landstingsråd inte kände till vad som gäller. Jag frågade även hur man informerar patienterna om deras möjligheter och det verkar som att det sker viss informationsgivning via någon standardtext på remissbekräftelsen, men det är helt uppenbart att patienterna inte riktigt förstår detta. Dessutom ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen, informationen ges individuellt anpassat och då kan aldrig en standardtext uppfylla detta krav.

Vad är det då som gäller?


  • Sedan 1989 har du har som patient rätt att få din remiss skickad till vilken vårdgivare som helst i landet, det enda krav som ställs är att de har avtal med något landsting. Detta regleras i det riksavtal som finns mellan alla landsting.Länk till riksavtalet
  • Detta gäller såväl primärvård som all öppen och slutenvård.
  • Detta gäller oavsett om landstinget förväntas uppfylla vårdgarantin eller inte.
  • Landstinget är dessutom skyldig enligt hälso- och sjukvårdslagen att ge individuellt anpassad information om patienternas valmöjligheter. 
  • Har man frågor så finns det hjälp att få av vårdvägvisaren i landstinget

Så valfriheten finns redan idag men det konstiga är att man inte lärt sig att informera våra patienter om detta. Jag hoppas att man nu bättrar sig och ser till att vår personal får information om detta för det kan inte vara så att endast de som känner till sin rätt och är påstridiga ska ges möjlihet att välja vårdgivare.