onsdag 30 mars 2011

Sveriges ekonomi är stark enligt finansministern

Nu är vi på väg hem efter SKL(Sveriges kommuner och landsting) valkongress. Vi har nu valt styrelsens sammansättning och vi kan glädjas åt att vårt moderata oppositionsråd i Gävle blev invald som ersättare.

Vi fick även under förmiddagen lyssna på vår finansminister Anders Borg som beskrev det ekonomiska läget i Sverige. Sveriges ekonomi är väldigt stark och vi har den högsta tillväxten i Europa och arbetslösheten minskar snabbast. Detta innebär att skatteintäkterna kommer öka i snabbare takt än beräknat.

Han påpekade även vikten av den svenska industrin som motorn i ekonomin. För att Sverige ska vara ett välfärdsland krävs att vi har konkurrenskraftiga företag som är världsledande inom sina områden. Vi varken kan eller ska konkurera med låga löner utan vi ska genom att ha de bästa ingenjörerna i världen konkurera med kunskap och kompetens. Mycket klokt sagt av finansministern och jag hoppades att sossarna på Gävleborgsbänken lyssnade noga på det han sa.

Dags för kongress

Nu är jag tillsammans med mina partikamrater på SKL kongress.

måndag 28 mars 2011

Ny sosseledning i landet men med samma gamla politik

De senaste dagarna har media skrivit väldigt mycket om sossarnas extra kongress som hölls i helgen. Det känns lite oproportionerligt med flera heluppslag varje dag i nästan en vecka i länets tidningar. Man har enligt sann östatsanda applåderat fram en ny partiledare. Jag har försökt hitta något politisk innehåll i det som har skrivits som berör människor i Gävleborg och först i morse hittade jag ett reportage av GDs Maria Carlsson som har bevakat kongressen. Hon frågade Jurholt vad man ska göra för att få ned ungdomsarbetslösheten i Gävleborg. Svaret från Jurholt var att vi får använda de goda åren till investeringar i utbildning. Det brukar vara bättre att utbilda i lågkonjunktur för att möta de behov som uppstår när det vänder och blir högkonjunktur. Vi kan helt enkelt konstatera att sossarna kommer fortsätta med bidragslinjen trots ny partiledning.

torsdag 24 mars 2011

Lean healthcare handlar om ledarskap och att sätta människan i centrum.

Jag har i dag deltagit i ett mycket intressant seminarium om Lean och människan. Ofta när man pratar om Lean handlar det om metoder för att arbeta med förbättringar. Man glömmer ofta den viktigaste delen inom detta område, människan och medarbetarna. Lean vilar på två ben, ständiga förbättringar och respekt för människan. Brister något av dessa två klarar man inte av att arbeta enligt denna metod. Föreläsarna var också tydliga med att det egentligen handlar om ledarskap. Det framkom även idag att man måste börja med att få förståelse för detta arbete i ledningen först och arbeta sig nedåt. Lean handlar inte om ett projekt som körs och som kan avslutas utan det handlar om en process som ständigt måste pågå, man blir aldrig färdig med lean.

Under hela valrörelsen pratade vi inom landstingsoppositionen om ledarskap och de brister som fanns och som fortfarande finns. Det är endast genom ett lyssnande och coachande ledarskap som vi kan åstadkomma den utveckling inom sjukvården som vi alla tycker behöver göras. Det är dags att den politiska ledningen sätter sig på skolbänken och lär sig hur ett bra ledarskap ska vara och hur detta kan skapa förutsättningar för vården att utvecklas.

Vad håller Gävle kommun och Region Gävleborg på med?

Nu verkar det som om de nyetableringar som kom till Gävle efter nedläggningen av Ericsson är på väg bort från regionen. Detta är mycket allvarligt, och då inte bara för mina före detta Ericsson kollegor som har börjat arbeta på dessa företag, utan för hela regionen. Frågan man ställer sig vad håller sossarna i Gävle kommun och Regionen på med? Hur kan vi tillåta att vi hantera nyetableringar på detta sätt. Detta sänder mycket dåliga signaler till vår omvärld. Jag hoppades att det skulle lösa sig när tidningarna skrev om det tidigare men i dagens tidningar ser vi att varken kommunen eller regionen har tagit tag i frågan på ett bra sätt.

För att Gävle och Gävleborg ska bli en tillväxtregion krävs det nya företag och nya branscher som etablerar sig (Där vi alla säger att miljöteknik kan vara en av dessa nya branscher). Vi kan inte förlita oss på att den traditionella industrin hos oss kommer klara av det utan det krävs nya framtidsbranscher och företag som startas/etablerar sig i Gävleborg och tillåts att växa. Kommunen kan så klart inte ge enskilda företag ekonomiskt stöd men tillsammans med regionen och övrigt näringsliv kan vi skapa ett klimat som gör att man vill etablera sig hos oss. Man vill inte mötas av onödig byråkrati och krångel och misstänksamhet.

tisdag 22 mars 2011

Demensvården i Gävle ett föredöme när det gäller samarbete mellan kommun och landstinget

Idag har jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor träffat företrädare för demensvården i landstinget och Gävle kommun. Det är intressant att höra hur demensvården fungerar i länet. Landstinget ansvarar för sjukvårdsdelen och kommunerna för omvårdnaden och därför är det väldigt viktigt att samarbetet mellan kommunerna och landstinget fungerar på ett bra sätt för att dessa grupper av patienter får en bra och säker vård.

Slutsatsen från idag är att samarbetet fungerar mycket bra, det märks när man sitter ned med företrädare för både kommunen och landstinget och de berättar för oss hur de arbetar. Ett återkommande utryck som användes var ”prestiglöshet” vilket är väldigt viktigt för att skapa en så bra vård/omvårdnad som möjligt.

För en kommun i Gävle storlek är det möjligt att ordna med speciella demensboenden och dagliga verksamheter medan i mindre kommuner kan det vara svårt. Därför är det viktigt att kommunerna i länet samarbeta mer med varandra för att ordna bra boenden och verksamheter.

lördag 19 mars 2011

Ett parti som inte förnyar sin politik stagnerar och blir ointressant för väljarna

Idag har länets moderater träffats i Söderhamn för en upptakt inför valet 2014. Vi moderater ska vara ett parti som är i ständig förnyelse. Ett parti som inte omprövar sin politik och förnyar den stagnerar och blir ointressant för väljarna. Den politik som var svaret på de problem som fanns för 10år sedan är inte svaret på dagens utmaningar.

Vi landstingsmoderater ska fortsätta våra besök ute i sjukvården. Genom att lyssna till människors beskrivningar av verkligheten ska vi hitta svaren på de utmaningar som landstinget står inför. Vi har besökt många verksamheter under de senaste åren och målsättningen är att besöka så många verksamheter som möjligt de kommande åren.

Tillsammans med en förnyad politik och ett starkare lokalt ledarskap ska vi möta väljarna 2014, nu börjar vi.

onsdag 16 mars 2011

Återigen är landstinget Gävleborg bland de sämsta.

Vi har tidigare diskuterat mycket hur landstinget ska hantera övervikts- och hängbuksoperationer. Jag blev kontaktad i maj förra året av en person som hade fått en överviktsoperation och som då kunde läsa att man hade på förslag att försvåra för dessa patienter att även få överskottshud bortopererat. Hon var väldigt tacksam att vi i oppositionen hade fått bort detta förslag från tjänstemännen och hon var glad att det var någon politiker som pratade om att se hela människan. Vi kan nu läsa igen i Arbetarbladet hur dessa patienter förvägras dessa operationer.

Det är mycket allvarligt att dessa människor inte får den hjälp de behöver. Landstinget Gävleborg utmärker sig igen som ett landsting som är väldigt restriktiv när det gäller vem som kan få hjälp. Detta är inte likvärdig vård, bor man i Skutskär så får man hjälp medan bor man i Furuvik eller någon annan stans i vårt län så är det helt andra kriterier som gäller.

Jag är även orolig för att detta förslag, att sluta med hängbuksoperationer, kommer tillbaka till oss politiker i kommande prioriteringsarbete eller i värsta fall införs förslaget utan politisk inblandning. Jag blir väldigt bekymrad när jag hör hur majoritetens politiker är helt oförstående i dagens Arbetarblad.

Glädjande att landstingsdirektören tänker om när det gäller primärvårdsjouren i Gävle.

I dagens Arbetarblad skrivs det om ytterligare patientfall som skickas fram och tillbaka mellan primärvårdsjouren och akuten på Gävle sjukhus. Denna gång har patienten följt de anvisningar som har getts och ändå fungerar det inte. Dessa berättelser som nu tas upp i tidningarna är bara toppen på ett isberg, dessa beskrivningar är inte enstaka fall utan detta sker alldeles för ofta. På samma uppslag kan jag glädjande läsa om landstingsdirektörens nu ska se över möjligheten att flytta primärvårdsjouren till Gävle sjukhus.

Det är mycket bra att man nu börjar inse problemet och tänker om, jag kan starkt rekommendera direktören att läsa Samverkan Gävleborgs utvecklingsplan för Gävle sjukhus (Om han inte redan har gjort det) så kan han få flera goda råd t.ex. att flytta akuten till bottenvåningen i det nya operationsblocket och Hospice på baksidan av sjukhuset vid Gavleån.

lördag 12 mars 2011

Tveksamma skäl avgör kollektivtrafiken i vårt län.

I går beslutade regionstyrelsen att rekommendera kommunerna och landstinget att landstinget Gävleborg ska ansvara för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Arbetet med att ta fram underlag för detta beslut har pågått ett tag och ganska tidigt blev det klart att tjänstemännen skulle rekommendera oss att placera denna myndighet i landstinget och inte i Region Gävleborg vilket är det logiska.

Anledningen till att landstinget ska vara denna myndighet enligt tjänstemännen är att landstinget är ett direktvalt parlament medan Region Gävleborg är indirekt valt. Dessutom anser man att landstinget är en stark ekonomisk aktör som kan satsa ytterligare medel på kollektivtrafiken. Man presenterar inte några nackdelar överhuvudtaget.

Vi moderater gick till val på att landstinget ska fokusera på sjukvården och låta andra aktörer ta hand om övrig verksamhet som landstinget idag hanterar. Jag är helt övertygad om att väljarna inte bryr sig huruvida det är ett direktvalt parlament som ansvarar för frågan eller om det är ett indirekt valt. Fördelen med Region Gävleborg som myndighet är att alla kommuner finns representerade där och vi får möjlighet att använda kollektivtrafiken som en del i den regionala utvecklingen. Att landstinget har extra resurser att satsa på kollektivtrafiken låter för mig väldigt konstigt. Vi har idag Sverige högsta landstingskatt och vi står inför riktigt tuffa utmaningar i landstinget framöver. Att i det göra extra satsningar på kollketivtrafiken låter orimligt. Nu ligger frågan hos alla kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i länet, det blir spännande månader. Om en enda kommun väljer regionen så faller hela upplägget från tjänstemännen och Regionen får denna uppgift.

torsdag 10 mars 2011

Viss förbättring för Gävleborg i årets vårdbarometer.

Nu har resultaten för vårdbarometern kommit. Det är intressant att läsa alla dessa undersökningar som görs inom hälso- och sjukvården. Denna undersökning intervjuar ca 1000 invånare i varje län om hur de upplever sjukvården och vad de anser om ”sitt” landsting. Förra året låg vi sist bland landstinget i en del av dessa frågor. Läget i årets mätning har blivit en aning bättre än förra året, men det finns fortfarande mycket att göra. På frågan om man anser att man får den sjukvård man har behov av så lämnar vi nu sista platsen och kliver upp ett par placeringar, vilket är bra. När det gäller förtroende för sjukvården vid våra sjukhus låg vi sist förra året och nu har vi gått om västernorrland och ligger ”bara” näst sist.

Ny fråga i denna undersökning är om man anser att alla invånare får jämlik vård. Även på denna fråga ligger vi näst sist och har endast Västernorrland bakom oss. Frågan om jämlik vård blir allt mer viktig fråga. Det är inte acceptabelt att ålder, kön eller bostadsort ska avgöra vilken sjukvård man ska ha tillgång till.

Förtroende och jämlikhet är viktiga delar i kvalitetsbegreppet inom hälso- och sjukvården, vilket gör denna ranking väldigt intressant. Vi moderater har som målsättning att Gävleborg ska erbjuda Sveriges bästa sjukvård vilket innebär att vi ska toppa dessa rankinglistor.

onsdag 9 mars 2011

Andra gången gillt, nu är upphandlingen av Bollnäs sjukhus klar.

Nu är upphandlingen av Bollnäs sjukhus äntligen klar och kontraktet är tilldelat Aleris som nu under de kommande 5-9 åren kommer ta hand om verksamheten på Bollnäs sjukhus. Beslutet att upphandla driften av sjukhuset togs av den borgerliga oppositionen tillsammans med en avhoppad miljöpartist den 28:e december 2008 och det har tagit väldigt lång tid att få denna upphandling gjord. Det röd-gröna styret har dragit på denna process onödigt länge. För att hitta en bred samsyn i underlagen för upphandlingen, som håller för olika majoritetskonstellationer, har vi ifrån Samverkan Gävleborg deltagit aktivt i detta arbete och vi är nu mycket nöjda med underlagen och att det kom in flera anbud.

Denna process har även blivit försenad genom att den första upphandlingen överklagades. Det fanns vissa frågetecken i de första underlagen som vi nu har ändrat. Antalet frågor som kom in i den andra upphandlingen har vart av en mycket enklare karaktär, vilket känns skönt. Det anbud som nu är antaget visar att vi har sänkt kostnaden för landstinget med 48mnkr, vilket motsvarar en kostnadsminskning på ca 13%. I de debatter vi tidigare har haft om upphandlingar har vi hävdat att det finns stor potential att minska kostnader genom bra upphandlingar. Denna upphandling stödjer detta resonemang. Dessa 45mnkr kan nu användas till andra delar inom landstinget, t.ex. extra resurser på barn och ungdomspsykiatrin och barnsjukvården.

Nu verkar majoriteten äntligen ha insett problemen på akuten, men kommer man göra någonting åt det?

Igår var det ytterligare insändare om det kaotiska läget på akuten och i dagens GD skriver man om detta igen. Det är konstigt att centerns landstingsråd inte har reagerat på detta tidigare, svaret i fredagens tidning var allt annat än tillfredställande. Allt som ofta hör man hur patienter får vänta väldigt länge på akuten och skickas fram och tillbaka mellan akuten och hälsocentralerna. Det före detta finanslandstingsrådet har själv motionerat förra året om en max väntetid på akuten och vi i Samverkan hade det som ett av de viktigaste vallöften i förra årets val.

Det är nu bra att man även inom den hela röd-gröna majoriteten äntligen har reagerat på detta, bättre sent än aldrig. Så nu hoppas jag verkligen att det händer något på detta område och jag kan starkt rekommendera majoriteten att läsa Samverkans valmanifest och utvecklingsplanen för Gävle sjukhus. Vi i oppositionen kommer följa detta mycket noga och vara en blåslampa på våra landstingsråd.

lördag 5 mars 2011

Alliansen läxar upp sossecentern i landstinget.

Nu har regerigen klubbat igenom det förtydligande om vem som ska finansiera hjälpmedel som numer är känd som Lex Gävleborg. Sossecentermajoriteten har valt att göra en helt unik tolkning av hur man ersätter hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i vårt landsting. I alla andra landsting så har man rätt till de hjälpmedel som krävs för att man ska få ett så bra liv som möjligt. I vårt landsting har man valt att tolka det som om man själv använder hjälpmedlet så får man det betalt av landstinget men är det så att det är de personliga assistenterna som använder det betalar man inte för det. (Kan du själv sköta taklyften så får du den betald men använder dina assister den så får du den inte betald)

Jag har vart väldigt engagerad i denna fråga och har pratat med mycket folk som är insatta och läst de direktiv som tidigare är skrivna. All skriven information är väldigt tydlig, landstinget ska betala för hjälpmedel. När vi har lyft upp frågan på den politiska dagordningen har man från majoriteten vart helt ointresserade att lösa problemen. Idag betalar försäkringskassan ut en ersättning till personlig assistans med en ersättning på ca: 250kr/h. Detta ska täcka kostnaden för att anlita ett assistansföretag eller själv anställa personlig assisten. Man säger även att den ersättningen inte ska täcka hjälpmedel mer en enklare sådana som ex. handskar eller liknande. Att dessa 250kr ska räcka till mer än lönen är helt orimligt med tanke på den låga ersättningen, men det har inte landstinget Gävleborg förstått.

Nu har regeringen satt ned foten vilket är mycket bra. Jag hoppas verkligen att sossecentern nu tänkerom huruvida vi ska förvägra dessa människor de hjälpmedel de har rätt till. Efter att ha hört Tommy Berger intervjuas på TV i går är jag mycket orolig för att de inte ska ändra reglerna. Nu är det dags för oss övriga landstingspolitiker att följa upp detta för att få dem att inse att de nu måste ändra reglerna..

fredag 4 mars 2011

Patienter skickas fram och tillbaka mellan akuten och hälsocentralerna

På insändarsidan i dagens GD beskriver Paul-Erik sina upplevelser av Landstinget Gävleborg när hans dotter hade brutit foten. Det naturliga är att när en sådan olycka inträffar så uppsöker man akuten på sjukhuset. Därifrån blir de hänvisade till sin hälsocentral för att få foten undersökt för att omgående få en remiss tillbaka till sjukhuset och röntgen. Detta flängande fram och tillbaka mellan sjukhuset och hälsocentralerna är inget ovanligt. Jag har själv suttit i entrén på sjukhuset och hört hur man i informationen har hänvisat patienter från Hofors till primärvårdsjouren på södertull för att sedan komma tillbaka till sjukhuset.

När man sedan läser landstingsrådens svar blir jag riktigt bekymrad. De verkar inte ha förstått problemet överhuvudtaget utan hänvisar till ett nytt arbetssätt för medicinpatienter som söker sig till akuten. Detta nya arbetssätt för medicinpatienterna hjälper såklart inte ortopedpatienterna som i detta fall utan de kommer även fortsättningsvis skickas fram och tillbaka mellan sjukhuset och jouren på Södertull.

Vi partier i Samverkan Gävleborg presenterade under valrörelsen en utvecklingsplan för Gävle sjukhus. I denna plan föreslog vi bl.a. att man skulle göra nya lokaler för akuten i den nya operationsbyggnad man håller på och projekterar på sjukhuset. Och i samband med detta så skulle även primärvårdsjouren på Södertull flyttas till angränsade lokaler i denna nya byggnad. Genom en sådan samlokalisering så minskas dessa onödiga transporter och ett mycket mer patientvänligt och effektivt flöde skulle införas.

Länk till utvecklingsplanen

onsdag 2 mars 2011

Invigning av ny Hälsocentral och nytt Apotek i Bomhus

Idag har jag tillsammans med min oppositionsrådskollega Ingemar Kalén deltagit på invigningen av apoteket Kronan och Caremas Hälsocentral i Bomhus. Socialministern Göran Hägglund hade äran att klippa banden. Dessa invigningar är konsekvensen av två viktiga reformer från alliansregeringen, avskaffande av apoteksmonopolet och vårdvalet.

tisdag 1 mars 2011

Landstingsmajoriteten inte beredd att diskutera likvärdig vård.

Förra veckan på landstingstyrelsen lyfte jag en frågeställning om likvärdig vård. I hälso- sjukvårdslagen står det att ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Konsekvensen av detta är remisser prioriteras inom landstinget för att uppfylla lagen. Samtidigt säger lagen att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” vilket innebär att oavsett i vilket landsting man bor så ska man ha möjlighet att få lika vård.

I samband med en diskussion på landstingstyrelsen om att landstinget eventuellt ska ge verksamheterna möjlighet att sälja vård till andra landsting så lyfte jag frågeställningen hur prioriteringar görs mellan de olika landstingen i Sverige. Eftersom lagen föreskriver att vi ska prioritera de patienter med störst behov så måste det även ske en prioritering mellan landstinget. Om det är så att det finns patienter i andra landsting som har större behov än våra egna patienter så bör vi erbjuda dem vård före våra egna för att uppfylla hälso- sjukvårdslagen (När det gäller akuta patienter så fungerar det redan idag). Jag ville höra hur majoritetens företrädare och landstingsdirektören ser på detta. Jag möttes av oförstående och arrogans från majoriteten och landstingsdirektören fick inte svara på frågan för ordföranden, vilket är mycket anmärkningsvärt. Jag blev väldigt förvånad över denna starka reaktion.

Under pausen fick jag förklaringen till deras reaktion. Landstingens självstyre är viktigare än patienternas rättighet till en likvärdig hälso- och sjukvård. Ingen ska komma och peta i hur landstingen prioriterar sina patienter.

För mig som moderat är en likvärdig vård oerhört viktigt och mycket viktigare än det kommunala självstyret. Det är inte acceptabelt att bostadsort ska styra vilken sjukvård man ska ha tillgång till. Om inte vi landsting kan lösa detta på frivillig väg så kommer regeringen att gripa in.