söndag 26 september 2021

Kulturen ska vara fri, men hur fri?

 I veckan hade vi första regionfullmäktige för hösten och förhoppningsvis det sista digitala. Det var inte särskilt många beslutsärenden som skulle hanteras utan den största delen av dagen hanterade frågor från oppositionens ledamöter till majoritetens regionråd.

Det brukar kunna bli intressanta och heta debatter men allt för ofta så flyttas fokus från den fråga som interpellanten ställer. Detta är ett av de få verktyg som oppositionen har för att driva politik och driva majoriteten framför sig i aktuella frågor.

Den stora diskussionen blev framåt slutet på dagen när min regionrådskollega frågade majoriteten om de ansåg det vara rimligt att regionen är med och sponsrar filmer som uppmanar till att bränna ned skog. Det kan ses som en enkel fråga och man kan enkelt ta avstånd från uppmaning till kriminella handlingar.

Men diskussionen blev istället huruvida man som politiker ska få ha synpunkter eller påverka innehållet i den kultur som produceras med offentliga medel. Detta är en välkänd debatt som kulturvänstern gärna vill driva debatten till. Det som är lite anmärkningsvärt denna gång är att centerns regionråd ansåg inte det vara några problem att man finansierar filmer där man hotar att bränna ned skog för enskilda skogsägare, vart tog hänsynen till landsbygden och skogsägarna vägen. Man ansåg detta som ett inspel i skogsdebatten.

Problemet med denna film, som endast ska ses som ett exempel, är att den riktar sig till barn och unga och ska använda i skolorna där man uppmanar till grova brott som drabbar enskilda människor i länet.

För mig är det självklart att regionen ska undvika att finansiera det som uppmanar till grova brott. Det kan handla om filmer som angriper religionsfrihet och vara islamafobiska eller rent nazistiska filmer. Men även grova våldsbrott och även där uppmaning att bränna skog tycker jag man bör fundera på om vi som region ska finansiera.

Men återigen så väljer kulturvänstern med centerns regionråd i spetsen att leda debatten till huruvida man som politiker ska kunna ha synpunkter på vad våra skattemedel ska gå till eller inte. Man säger att man ska hålla en armslängds avstånd till kulturen. Det intressanta blir då när man läser samma majoritets kulturplan, d.v.s. den plan som ska styra vad vi finansierar när det gäller den regionala kulturen.

Då är denna armslängd mycket kortare om den ens finns. Vår kulturplan styr nämligen hur våra skattemedel ska användas inom kulturen.

Man säger bl.a. att Den regionala kulturpolitiken ska:

  • Främja kulturarvet
  • Främja nationellt och internationellt utbyte
  • Man ska ha jämställdhets- och HBTQperspektiv i sitt utbud

Jag är inte emot på något sätt att man sätter ramar för kulturen och inom dessa ramar så har man en konstnärlig frihet. Där tycker jag att man faktiskt kan ha ramar om huruvida den offentliga kulturen ska uppmana till grova brott som drabbar den enskilde.

Så man kan konstatera att detta med armlängds avstånd beror nog på vems armar det är. Vänsterarmen är helt klart kortare än högerarmen. 

lördag 25 september 2021

Gävleborg klättrar i näringslivsranking

 Varje år mäter Svensk näringsliv det lokala företagsklimatet och publicerar en rankinglista. Denna ranking får stor uppmärksamhet och vi är många politiker som följer den med stort intresse. Varje år slår sig de kommuner som kliver i ranking för bröstet och de som tappar försöker hitta förklaringar till att man tappar.

Man ska alltid vara försiktig med en sådan ranking och frågan är såklart vad man egentligen mäter.

När jag var kommunalråd i Gävle så pratade vi mycket om denna och försökte bryta ned de olika delarna. Något som slog mig då var hur nedslående resultatet var på politiker och tjänstemäns attityder, detta är något som vi helt och hållet äger själva. Men det har man ännu inte lyckats komma tillrätta med. Samtidigt så mäter man också hur man uppfattar kommunens upphandlingar, service och bemötande och kommunens konkurrens med privata företag. Dessa delar kan man också jobba med strukturerat.

Man mäter alltså inte exakt hur det är utan företagarnas uppfattning om hur det är, vilket är viktigt att tänka på. Där kan enskilda händelser som fått stor uppmärksamhet få genomslag både positivt och negativt. Men samtidigt kan man se över tid så är det samma kommuner som ligger i botten respektive toppen. Därför bör de kommuner som har parkerat i botten lära av de, oftast moderledda kommuner, i toppen.

Jag försöker sedan göra någon form av sammanställning över länet för att se hur länet utvecklar sig. Glädjande i år är att länets snitt ranking klättrar 21 placeringar. Detta tack vare att 4 kommuner klättrar (Söderhamn, Sandviken, Nordanstig, Ockelbo) medans endast tre kommuner tappar i ranking (Ovanåker, Hudiksvall, Hofors)

Att dra några större slutsatser om regionens och länets påverkan på detta ska man vara försiktig med men det är viktigt att vi följer utvecklingen i kommunerna och hjälper till där vi kan för att alla kommuner ska kunna klättra.

Ingen kan vara nöjd över att ligga så lågt som många kommuner i länet gör. Och vi som länspolitiker kan inte vara nöjda över vår sammanvägda ranking är så låg, 220 av 290 kommuner.

måndag 20 september 2021

Igår avgjordes kyrkovalet.

Att kyrkan genomför regelrätta val där många politiska partier ställer upp vilken man såklart kan ha synpunkter på. Frågan är vad alternativet skulle vara när man har 5miljoner medlemmar i hela landet. Men det är klart att det är problematiskt om man partipolitiserar kyrkan och dess verksamhet vilket vi kan se tydliga tecken på.

Därför blir det viktigt för oss som har borgerliga värderingar att vi gör vår röst hörd och lägger vår röst på de krafter som vill motverka socialistiska och nationalistiska krafter. Men det är inte bara där konflikten finns utan den finns även från miljörörelsen som vill ta sig in i kyrkan och driva sin mer eller mindre fundamentalistiska politik.

Samtidigt finns det opolitiska nomineringsgrupper i valet men frågan jag ställer mig vad vill de och vilka värderingar står de för. Är det en blandning av olika krafter eller delar de sina värdering och vilka är de i så fall?

Vi har under årens lopp sett hur man drivit aktiv partipolitik i kyrkan. Exempelvis så är man en delägare av Fairtrade, vilket jag tidigare har påpeka är ren och skär socialism. Nu hörde jag också att man inte vill bedriva effektivt skogsbruk i den skog som kyrkan äger vilket skulle vara miljöpartisternas drivkraft att vara med i kyrkan.

Självklart röstade jag på borgerlig alternativ igår men hade även kunnat röstat på andra nomineringsgrupper med tydliga borgerliga värderingar så som Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Men med tanke på att jag känner många av de som ställer upp för Borgerligt alternativ så var det naturligt att stödja dem.

Nu har valresultatet kommit och vi kan se hur socialdemokraterna fullständigt dominerar i kyrkan hos oss vilket inte speglar väljarkåren hos oss. Det kan vara så att det är svårt att mobilisera väljare med borgerliga värderingar vilket är synd. Men med tanke på den socialisering som kyrkan genomgår så får jag nog överväga mitt medlemskap där. Jag tänker inte frivilligt vara med i organisation som driver både socialism och miljöfundamentatlism. 


fredag 17 september 2021

Nu stänger sossarna Familjecentralen i Storvik

Det pågår en smygnedläggning av vården i våra mindre samhällen. Vi har tidigare påpekat att detta varit majoritetens plan men de har ständigt förnekat det. Nu kan vi däremot se hur de har beslutat om att möjliggöra hälsocentraler utan allmänläkare eller distriktsköterska utan krav på några öppettider.

Nu har man kommit så långt att man stänger Familjecentralen i Storvik, detta utan några politiska beslut eller politisk hantering av regionen. När man sedan kollar vad som gäller så struntar man i det avtal som finns mellan regionen och kommunen och man kan inte heller uppvisa att man sagt upp avtalet enligt det som man kommit överens om i avtalet.

Man har sedan tidigare inte klarat av att bemanna med barnmorska i Storvik och nu flyttar även barnavårdscentralen in till Sandviken. Man försöker ge sken av att det kommer fortsätta bedrivas verksamhet i Storvik men så blir det inte utan föräldrar får nu ta sig in till Sandviken helt enkelt.

Att vi politiskt varit överens om vikten av Familjecentraler gör frågan ännu mer märkligt. Vi politiska partier vill alltså ha fler sådana i länet inte färre. Men här visar ledningen i regionen hur man ser på det egentligen, man säger en sak och gör motsatsen.

Sedan tar man nu även bort familjeläkarjouren i Sandviken och tvingar alla Gästrikar att åka till Gävle sjukhus för mindre primärvårdsakuta åkommor som dyker upp under kvällar eller helger. Så istället för att kunna söka vård närmare där man bor så ska man söka sig in till våra sjukhus.

Allt detta är en centraliseringsvåg som sossarna i regionen driver igenom, helt utan politisk debatt och beslut. Är det så man ser på den goda och nära vården som man i flera år har pratat om. 

Vi moderater vill tvärtom förstärka den nära vården och flytta ut fler patientmöten till våra hälsocentraler. Detta kan ske genom att våra specialister åker ut till hälsocentralerna. Vi vill säkerställa allmänläkar- och distriktsköterskekompetens på alla våra hälsocentraler. Vi vill skapa bättre förutsättningar för mindre hälsocentraler att verka på våra mindre orter genom att se över ersättningssystemet. Det finns helt enkelt många olika förslag från oss i oppositionen som gör att vi kan decentralisera vården.

måndag 13 september 2021

Besök på regionens folkhögskolor

 Under de senaste två veckorna har vi gjort en del verksamhetsbesök. Vi har bl.a. besökt våra tre folkhögskolor, Bollnäs, Forsa och Västerberg. 

Det är fantastisk verksamhet som bedrivs där och jag är riktigt stolt över det engagemang de har och det arbete de gör. Det de gör har stor betydelse för länet och för oss som bor här. Det är viktigt att vi skapar en mångfald av utbildningar och utbildningsformer så människor kan komma ut i arbete och vi kan fylla de behov av arbetskraft som finns.

Man bedriver vissa spetsutbildningar som är nationellt välrenommerade som exempelvis musikutbildning i Bollnäs, dramapedagog i Västerberg och Affasiutbidlning i Forsa. Men de bedriver även viktiga utbildningar för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Genom den allmänna utbildningen kan man komplettera sina kunskaper och står man riktigt långt från arbetsmarknaden kan man gå en studiemotiverande kurs. Allt detta för att fler ska göra sig anställningsbara och få en egen försörjning. 

Vi besökte även Grön rehab i Hofors som är en intressant verksamhet som hjälper människor tillbaks till jobb. De kunde där visa resultatet för de som har gått där vilket var imponerande, flera gick till vidare studier andra till subventionerade anställningar men de hade även de som fått jobb direkt efter de gått på grön rehab. 

Vi kommer nu fortsätta göra besök inom regionens verksamheter men också hos föreningar och företag. Alla dessa besök ger ovärderlig kunskap och insikter hur vårt samhälle fungerar och vad vi politiker kan göra för att Sverige och vårt  län bättre plats att leva och verka i.


söndag 12 september 2021

Valet närmar sig

Om exakt ett år är det val och då finns möjligheten att byta ut regionledningen. Under den tiden som återstår till valet så är det mycket som ska förberedas hos de politiska partierna. Det handlar om att ta fram den politik som vi ska gå till val på och förbereda våra valsedlar med lämpliga kandidater. Det handlar också om att hitta den bästa strategin att nå ut till väljarna och lyssna in deras tankar och idéer. 

Vi har nu under ett par veckor kampanjat och varit ute och mött människor, vilket var länge sedan. Vi har bl.a. varit ute i bostadsområden och delat ut vykort med en påminnelse om att det snart är val. Vi har även börjat att möte människor på gator och torg. Vi har även börjat göra fler besök i olika verksamheter. Många bra samtal har det blivit.

Det har under pandemin varit svårt att möta människor. När det är restriktioner och man ska undvika kontakter med nya människor så är det svårt att samtala med väljarna. Det har även varit problematiskt att besöka olika verksamheter, såväl inom regionens delar men också på arbetsplatser i länet.

Men nu när man lättar på restriktionerna så kan vi återgå till lite mer normalt politisk arbete vilket känns riktigt bra.

Jag kommer nu lägga all min tid på att vi moderater ska nå så stora framgångar som möjligt. Jag ska även se till att det finns bra grund för samarbete med andra partier som gör att vi kan få till maktskifte på riktigt. 


onsdag 1 september 2021

Provval är nu igång för Moderater i Gävleborg

 Nu är Moderaterna Gävleborgs provval i full gång. Jag kandiderar för en ytterligare mandatperiod och hoppas få vara med och leda det moderata regionlaget. Min ambition är att vi tillsammans ska nå nya valframgångar och bryta det 100-åriga socialdemokratiska regionstyret en gång för alla och göra skillnad för människorna i länet på riktigt.

Jag har idag uppdraget som ett av moderaternas två regionråd och är vice ordförande i regionstyrelsen. Under mandatperioden har vi varit det ledande oppositionspartiet där vi har visat att vi kan leda och samarbeta. Trots att vi är i opposition så har vi varit med och påverkat och gjort skillnad. 

Regionen behöver ett nytt närvarande ledarskap som bygger på engagemang, lyhördhet och ansvarstagande där det finns många frågor som vi behöver ta tag i. 

Sjukvården ska bedrivas med hög kvalité och vara tillgänglig över hela länet och alltid ha individen i centrum. Idag växer vårdköerna och vi behöver göra insatser för att få bort dessa bl.a. genom att vi tar mer hjälp av privata vårdgivare.

Vi måste återupprätta primärvården. Idag försämras tillgängligheten på våra hälsocentraler och man tar bort krav på allmänläkare på plats. Denna utveckling måste vändas, vi behöver bättre tillgänglighet och bättre läkartillgång inom primärvården. Vården ska bedrivas där människor finns och det som kan ska bedrivas nära patienterna på våra hälsocentraler ska göra det. Detta utan att försämra kvalitén. 

Kollektivtrafiken måste vara ett konkurrenskraftigt sätt att resa utan att försämra för andra färdmedel. Trafiken ska vara enkel, snabb och pålitlig. D.v.s. det ska vara enkelt att veta när bussen/tågen går och det ska vara enkelt att köpa biljett. Det ska vara snabbt att resa från dörr till dörr så därför måste det vara få byten och gå över hela länet. Kollektivtrafiken måste även vara pålitlig d.v.s. gå och komma fram i tid.

Regionen har även ansvar för det regionala tillväxtarbetet. Där måste regionen våga satsa på det som skapar tillväxt istället för symbolpolitik. Underlätta för företag att verka och etablera sig i länet. Insatser som bidrar till tillväxt och växande företag ska prioriteras, såväl inom stad som på landsbygden. Infrastrukturen i länet måste bli bättre. Vi har idag landets sämsta vägar och det krävs mer arbete för att få mer medel för infrastruktur i länet. 

Allt detta ska göras till så låg skatt som möjligt, vi ska inte ta ut mer i skatt än vad som absolut krävs.

Jag är med detta beredd att med full energi jobba för en ny moderatledd region där vi kan göra skillnad för människor på riktigt. 

Alla medlemmar bosatta i länet har möjlighet att delta och jag hoppas att jag är en av de kandidater som du vill se på vår regionlista i valet nästa år.