tisdag 30 november 2010

Äntligen utökning av antalet vårdplatser på våra sjukhus

Nu har landstingsledningen kommit fram till att man behöver utöka antalet vårdplatser på våra sjukhus, detta hörde vi på fullmäktige förra veckan och kunde läsa i ett pressmeddelande idag. Problemet med överbeläggningar på våra sjukhus är något som vi i oppositionen har påpekat under en längre tid. Landstingsledningens har nu insett att överbeläggningarna är ett problem och lösning är nu att göra en del omfördelningar av vårdplatser men även en viss utökning av antalet platser. Detta är mycket välkommet och välbehövligt, men detta kommer tyvärr inte räcka. I den rapport som jag presenterade i våras visade vi en rad olika åtgärder som krävs för att komma till rätta med dessa överbeläggningsproblem. En av de åtgärder vi förordade var en utökning av antalet vårdplatser, vilket nu även ledningen har insett. Vi förslog även att vi ska inrätta mellanvårdsplatser på Gävle sjukhus. Dessa platser kan användas när patienterna är färdigbehandlade och väntar på att bli omhändertagna av kommunen.

I Samverkan Gävleborgs budgetalternativ hade vi med överbeläggningsproblematiken inom psykiatrin som ett särskilt mål som vi vill att vi ska följa upp verksamheterna på under 2011. Nu får psykiatrin ytterligare sex vårdplatser vilket innebär en utökning från 58 till 64 platser. Under september och oktober var beläggningen inom psykiatrin 116% och med dessa 6 extra vårdplatser skulle beläggningsgraden minska till 105%. Detta visar på att dessa extra platser inte är tillräckligt utan det kräver ytterligare åtgärder. För att komma ned till en beläggning på 95% (som är målet hos majoriteten) krävs ytterligare 7 platser.

Länk till rapport: Rapport överbeläggningar på Gävle sjukhus

onsdag 24 november 2010

Fortsatt jumboplats i SKLs öppna jämförelser

Häromdagen presenterade SKL sin årliga mätning i öppna jämförelser. Det är en mätning som görs årligen med 290 olika parametrar. Gör man en sammanställning på dessa kan man få fram en rankinglista mellan landstingen. Gävleborg har sedan förra året haft sistaplatsen i denna ranking, vilket är beklagligt. Vi lyckades inte förbättra oss i år utan vi fortsätter att ligga sist bland landstingen. Årets raket är däremot Dalarna som lyckas ta sig från en 13plats till en tredje plats, vilket är mycket bra. Även Uppsala förbättrade sig kraftigt i år.   

 Vi debatterade budget på gårdagens landstingsfullmäktige och där passade vi i Samverkan på att presentera våra mål vi vill att landstinget ska följas upp på under nästa år. Vi har som långsiktigt mål att vi ska vara ett av de främsta landstingen i öppna jämförelser, vilket vi för övrigt delar med majoriteten. Som delmål vill vi att vi sak arbeta för att vi lämnar jumboplatsen och blir ett av de 15 bästa landstingen under nästa år, vilket vi inte fick gehör ifrån majoriteten. Detta visar ännu en gång på att man är inte beredd att aktivt arbeta med en tydlig målbild och uppföljning

söndag 21 november 2010

Anton och Nora med pappa på jobbet.

Igår hade jag med mig barnen till Söderhamn på moderat gruppmöte inför regionfullmäktige nästa vecka. De tyckte det var kul att vara med pappa på möte. Nu har de önskemål att följa med pappa till Bollnäs på landstingsfullmäktige, men det ska jag nog bespara dem från. (De får nöja sig med webbsändningarna)

De stora frågorna som behandlades igår var kommunalisering av hemsjukvården som nu kommer ett närmare steg att bli genomfört. De underlag man har försökt få fram är inte helt tillfredställande. Landstinget kan inte visa på vilka kostnader vi har för den verksamheten idag, vilket är pinsamt för mig som landstingspolitiker. Eftersom kostnaderna inte är kända för de olika kommunerna så är de kommunala företrädarna oroliga för vilka kostnader de tar på sig om de går med på denna förändring, vilket jag har stor förståelse för. Den andra frågan som diskuterades var såklart storregionfrågan och där framkom det inget nytt.

Idag är det däremot omvänt, jag och Anton ska följa med Nora på barnkalas.

torsdag 18 november 2010

Håller landstingsmajoriteten fortfarande den strategiska planen vid liv?

Nu blossar debatten om den strukturella planen igen. Så sent som igår kunde vi höra och läsa om förslag om att lägga ned barnkliniken i Hudiksvall. Detta var en del av den strategiska planen som presenterades förra våren. Majoriteten valde då att skicka in den i det kommande budgetarbetet, och där verkar den finnas kvar. (Vi ville däremot inte detta utan reserverade oss mot beslutet) Vi har under hela valrörelsen frågat sossarna vad deras planer är, men vi fick då inte några tydliga svar. Nu när valet är över verkar det som de gamla förslagen dyker upp igen.

Landstingsfullmäktige kommer hantera budget för 2011 nästa vecka där vi kommer diskutera förslag på åtgärder. Utöver de sparåtgärder som majoritetens politiker presenterar finns det även fler sparåtgärder som är på gång. Jag hoppas man är beredd att då även presentera dessa. För det kan inte vara så att det finns två budgethanteringar där bara en av dem hanteras politiskt. 

tisdag 16 november 2010

Fortsatt förtroende i ytterligare fyra år

Idag hade den moderata landstingsgruppen möte där vi beslutade om våra nomineringar till uppdrag i landstinget. Jag fick förnyat förtroende att leda moderaterna i landstinget ytterligare 4år som oppositionsråd, vilket känns mycket stimulerande. Jag är tacksam för det stöd jag har i gruppen. Eftersom vi har gått framåt i landstingsvalet så har vi nu förmånen att tillsätta två oppositionsråd. Det andra moderata oppositionsrådet blir Agneta Wagner från Söderhamn. Agneta har en gedigen erfarenhet från landstinget och vi kompletterar varandra väldigt bra och vi kommer tillsammans göra vårt yttersta för att driva de moderata frågorna i landstinget mot maktskifte 2014. 

onsdag 10 november 2010

Gävleborg leder konjunkturuppgången

Idag på morgonen deltog jag på en intressant presentation. Det var Norrlandsfonden som presenterade sin konjunkturbarometer. Där redovisas en sammanställning av näringslivets bedömningar om orderingång, rekryteringsbehov och produktion. Rapporten visar att konjunkturuppgången nu är kraftig och att Norrland leder denna uppgång. I Norrland är det Gävleborg som ökar mest, vilket är bra.

Det som är lite oroande är att det är framförallt vår basindustri som går bra och det brukar vara den som alltid går före i konjunkturuppgångar. Däremot har IT-sektorn och uppdragssektorn problem med att rekrytera personal, vilket gör att deras uppgång stannar av. Trots att basindustrin går riktigt bra kommer inte antalet anställda där att komma upp i de nivåer som tidigare. Detta är Gävleborgs stora problem. Vi måste hitta andra sektorer som kan bli motorer i vårt län, där spelar IT-sektorn och uppdragsverksamheterna en stor betydelse. Detta är det enda sättet att få vår region att klara framtidens utmaningar.

tisdag 9 november 2010

Budget 2011 hanterad av landstingstyrelsen idag

Idag var budget för 2011 uppe på landstingstyrelsen, som idag höll till på Hälsinglands museum. Samverkan Gävleborg fortsätter visa på ett tydligt alternativ i landstingspolitiken. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt och det krävs åtgärder för att få en budget i balans. Till skillnad mot majoritetens förslag om minskad bemanning och minskat antal jourlinjer föreslår vi besparingar på administration och läkemedel. Vi lägger även extra resurser på barn- och ungdomssjukvården, psykiatri och vården av de äldre. Vi visar genom dessa extra anslag att vi verkligen prioriterar dessa områden till skillnad från majoriteten som lägger sparkrav på dem istället. Vi föreslår också tydliga mål inför 2011 som är möjliga att följa upp. Majoriteten väljer att skriva luddiga formuleringar som inte är möjliga att följa upp. I övrigt så planerar vi även för Hospice i investeringsplanen, vilket ingen annan gör. Den 23/11 ska detta diskuteras i fullmäktige, det kommer bli en intressant och tuff debatt.

torsdag 4 november 2010

Landstingsbudget, den årliga följetongen.

Nu är det några intensiva dagar där Samverkan Gävleborgs budgetalternativ ska tas fram. Både opposition och majoritet har under hösten träffats vid flertalet tillfällen och diskuterat budget för 2011. Dessa möten har vart ganska korta och inte innehållit så mycket nyheter. Vi har hunnit med ett par nya skatteprognoser som innebär att tjänstemännens besparingskrav har sjunkit från 150 till 83miljoner för nästa år. 

 Vi har inte ännu sett majoritetens förslag utan endast sett en preliminär skrivning från tjänstemännen. På budgetberedningen på måndag ska vi presentera våra olika förslag för att sedan kunna hantera dessa på landstingsstyrelsen på tisdag.

Medan vi håller på med budgetarbetet kunde vi läsa i gårdagens tidning att det finns besparingskrav som ligger utöver den budget som vi håller på och ta fram. Tydligen ska psykiatrin spara 9miljoner under nästa år, vilket är en nyhet för mig. Vi vet även att barnsjukvården har sparkrav på 10miljoner för nästa år. Båda dessa områden är prioriterat av både majoritet och opposition. Om majoriteten lägger sparkrav på 19miljoner på dessa prioriterade områden kan man fråga sig hur mycket de icke prioriterade områden ska spara. 

Vi i Samverkan Gävleborg däremot kommer prioritera dessa områden på riktigt och göra allt vi kan för att lägga extra resurser på dessa områden. Och i vårt alternativ innebär det att man får mer resurser och inte mindre

onsdag 3 november 2010

Första sammanträdet med nya fullmäktige och nygammal majoritet

Idag var det första sammanträdet för det nyvalda landstingsfullmäktige. Själva sammanträdet var relativt kort, endast fullmäktige presidium och valberedning valdes. Den moderata gruppen passade på att ha gruppmöte på morgonen där vi gjorde de första valen av uppdrag varav ett var val av gruppens gruppledare. I valet ökade vi moderater från 13 till 15 ledamöter varav 7 är nyvalda, vilken är en rejäl förnyelse.

Tyvärr fick vi inte höra någon majoritetsförklaring idag, vilket var lite förvånade. Fullmäktige vet alltså inte ännu vilken politik den nygamla majoriteten kommer föra under de kommande fyra åren. Vi har nu återigen hamnat i det läget att majoriteten består av ett mandats övervikt och vi vet hur det har gått tidigare med denna svaga majoritet, under 2000-talet har man förlorat två budgetomröstningar. Det kommer bli en spännande mandatperiod med mycket spänning i omröstningarna.