onsdag 31 mars 2010

Vi moderater litar på våra samarbetspartier

På ledarsidan i Helsingetidningarna idag beskriver Fredrik Jarl centerns agerande i landstingspolitiken. Han ifrågasätter seriositeten hos sjukvårdspartiet, vilket är märkligt. Inför valet 2006 hade sjukvårdspartiet samma inställning i sakfrågorna, vilket då inte var något problem för centern. Inför budget 2009 ville centern höja skatten, och man har höjt den även inför 2010 (helt i onödan). Vi moderater har tillit till våra samarbetspartier och kommer motverka alla former av skattehöjningar, vilket vi vet inte leder till någon bättre sjukvård. Vi har idag Sveriges högsta landstingskatt, men vi ligger sämst till i öppna jämförelser. Däremot måste landstinget Gävleborg successivt sänka skatten för att kunna bli ett attraktivt län.

måndag 29 mars 2010

Kommunister finns även i Gävle kommunfullmäktige

Har ikväll suttit på kommunfullmäktiges sammanträde i Gävle och lyssnat på en ideologisk debatt om LOV och möjlighet för de äldre själv får välja vem som ska leverera hemtjänsten. Det intressanta i diskussionen är att vi i Gävle har kommunister som inte ser vikten av att själv få välja, man tilltror inte den enskilde människan utan ser endast kollektivet och politiker förträfflighet att bestämma över vad människor behöver. Det är bra att skillnaden kommer fram även i den lokala politiken.

söndag 28 mars 2010

Region och sjukvårdspolitiska programmet fastställt.

Idag har vi fastställt det moderata region- och sjukvårdspolitiska programmet för Gävleborg. Det blev en del intressanta diskussioner och bra inlägg. Hela programmet går ut på att vi ska ha Sveriges bästa sjukvård för våra länsinvånare med människan och patienten i centrum. Som stämmotalare var stadsministern, vilket var stimulerande. Han fick en direkt fråga om regionbildningen, och svaret var tydligt. Regionfrågan är inte en fråga som människor går och funderar på, det är endast lokal- och regionpolitiker som är intresserade att skapa nya monument och parlament.

torsdag 25 mars 2010

Nu är man uppsagd

Idag har jag blivit uppsagd från Ericsson. Jag träffade min chef och jag fick skriva under att jag mottagit informationen och vad det innebär. Jag har sedan hösten 2008 vart tjänstledig från Ericsson för att arbeta med uppdraget som oppositionslandstingsråd. Jag har fortfarande arbetat någon dag i veckan på Ericsson, vilket har vart viktigt för mig att få behålla kontakterna med mina kollegor och inte tappa allt för mycket av ingenjörskompetensen. Den siste juni kommer jag plocka med mig mina personliga saker och lämna tillbaka idkortet för att lämna Ericsson. Det kommer vara med blandade känslor jag lämnar Ericsson, jag kommer fortsätta med min politiska karriär vilket jag tycker är otroligt roligt och utmanande samtidigt som jag kommer sakna mina arbetskollegor och tryggheten som ändå Ericsson har stått för. Jag har en alternativ karriär, men många av mina kollegor på Ericsson kommer få det svårt att hitta en ny sysselsättning. Tyvärr gör inte Gävle kommun tillräckligt för att skapa möjligheten för nya företag att etablera sig i Gävle och växa. Det krävs en ny majoritet även i Gävle kommun, i september finns det möjlighet för Gävleborna att vända den negativa trenden genom att rösta fram en alliansmajoritet.

Viktigt med information till väntande patienter

Igår var jag på sjukhuset med min son på besök, han skulle göra en kort rutinkontroll. Vi hade en tid bokad, och som vanligt får man vänta innan man får komma in till läkaren. Tillsammans med mig satt bl.a. en mamma med sin tonårsdotter och väntade på att få träffa läkaren, de hade en tid som var 20min efter den tid som min son hade. Efter en timme fick jag och min son träffa läkaren, mamman som satt i väntrummet frågade läkaren när hon kunde förvänta sig att få komma in till doktorn. Då får jag höra med en förvåning hur läkaren läxar upp mamman med argument att hon minsann ska vara tacksam att det finns läkare överhuvudtaget och att läkaren minsann tar in folk i turordning. Detta är inte acceptabelt sätt att bemöta patienterna. Under tiden vi satt där och väntade kom annan personal förbi, men ingen sa att det var förseningar och att det skulle ta längre tid än förväntat. Patienterna kan acceptera att vänta men man ska bli bemött på ett bra sätt och kontinuerligt bli informerad om vad som händer. Det är dags för en ny politisk majoritet, en majoritet som sätter patienten i centrum istället för väntrum.

onsdag 24 mars 2010

Skrämmande personalpolitik i landstinget

Idag har landstingstyrelsens ordförande svarat på de 89 läkarna i Hudiksvalls brev. Det enda man gör är att hänvisa till det svar som majoriteten har skickat till JO. Brevet från läkarna är inte endast kopplat till det svar som skickades till JO utan är en konsekvens av något mycket större. Vi har under flera år sett hur den politiska ledningen genomdriver en personalpolitik som är mycket skrämmande. Konsekvenser är bl.a. att läkarna flyr från operationscentrum, psykologer säger upp sig i Hudiksvall och personalen känner sig tvingade att skriva anonyma insändare för att få framföra sina synpunkter. Samverkan Gävleborg har påpekat problemen många gånger, men har endast möts av oförstående från majoriteten. Majoritetens hantering är inte hållbart utan det är dags att man inser problemet och gör någonting åt det.

tisdag 23 mars 2010

Återbesök på kommunens rehabenhet

I torsdags var jag på återbesök i verkligheten. Nu var det dags att besöka Gävle kommuns rehabenhet, som jag även besökte januari 2009. Vi pratade om de åsikter vi har samlat på oss ifrån alla våra besök inom kommunal äldreomsorg. En viktig fråga som är återkommande är bristen på samarbete mellan kommunerna och landstinget. Det är viktigt att människor med behov av hjälp får det oavsett om det är kommunens eller landstingets ansvar. Här har vi politiker ett stort ansvar att lösa dessa samarbetsproblem, hur svårt kan det vara. En del av de saker som vi pratade om vid förra besöket har under det senaste året blivit bättre. Till exempel ar de äldre på boenden har nu två maträtter att välja bland, vilket är bra. Man anser även att verksamheterna har blivit mer individanpassade, vilket är mycket positivt. Vi vet även att Gävle kommun kommer starta med LOV när det gäller hemtjänsttjänster, vilket är positivt och kommer ge brukarna stora möjligheter att påverka den hjälp man får. Det gör att även kommunen måste bli bättre på detta för att klara av konkurrensen.

måndag 22 mars 2010

Samma tröttkörda politik från s i landstingspolitiken

Har nu lyssnat på Ewa Kärnström som utfrågas av programet Focus i P4. En intressant reflektion är att hon erkänner att landstinget inte har en bra personalpolitik, trots detta fick vi inga svar på vad hon skulle vilja göra annorlunda. Vi fick inte några svar överhuvudtaget, vi kan bara konstatera att det kommer bli samma tröttkörda politik även om delar av besättningen kommer bytas ut hos socialdemokraterna.

fredag 19 mars 2010

När ska s inse problemen på Gävle sjukhus?

Under flera år har läget på Gävle sjukhus vart kritiskt när det gäller överbeläggningar. Allt som ofta hör vi om patienter som ligger i korridorerna och som är utlokaliserade på andra vårdavdelningar. Nu är läget så pass akut att man har tvingats öppna en hel ny vårdavdelning. Majoriteten väljer tyvärr att blunda för problemet. I årsredovisningen för såväl 2008 och som 2009 kan vi läsa att man ”statistiskt” inte har några överbeläggningar utan att beläggningarna är jämnt fördelade under året och det finns marginaler. Jag har vid flera tillfällen påtalat bristen i verklighetsbeskrivningen från majoriteten, men möts ständigt med oförstående och ignorans. Nu i April ska fullmäktige behandla årsredovisning för 2009, då kommer jag påtalade detta ytterligare en gång. Någon gång måste även socialdemokraterna inse problemen och försöka göra något åt det.

onsdag 17 mars 2010

Landstinget behöver ett lyssnande ledarskap

Nu lyssnar jag på Focus och diskussionerna om de 89 läkarnas brev till lanstingstyrelsen. Det är bra att personalen reagerar på hur landstinget styrs och leds. Vi har under en längre tid påpekat bristen i det politiska ledarskapet, och frånvaro av ledarskap. Senast hade vi en debattartikel i arbetarbladet. Majoriteten gömmer sig igen bakom tjänstemännen och tar inte tag i problemen. Vi kunde höra igår på Focus hur landstingsrådet Tommy Berger försöker bortförklara sig. Idag skickar man fram landstingsdirektören, som inte heller klarar av att hantera problemet. Samverkan Gävleborg står för ett nytt ledarskap, ett lyssnande ledarskap som ger mer makt till personalen och låter dem vara delaktig i utvecklingen av länets hälso- sjukvård.

Felaktig information till styrelsen

När vi beslutade i landstingstyrelsen att ta bort all kontanthantering fick vi presenterat för oss att det skulle bli mycket lättare för patienterna och billigare för landstinget. Besparingen skulle bli 8miljoner, vilket är mycket pengar. Vi från oppositionen frågade hur detta skulle fungera framöver och vi fick till svar att man nu skulle få en samlingsfaktura istället och systemet skulle automatiskt ta hand om högkostnadsskyddet. Idag får vi läsa igen hur illa det fungerar, Hans får en faktura varje dag. Detta är inte acceptabelt. Innan man tar bort något måste det som ska ersätta fungera, detta måste bli standard i landstinget. Patienterna får inte hamna i kläm på detta sätt. Det är mycket anmärkningsvärt hur vilseledda vi kan bli i landstingstyrelsen. Jag har lärt mig av detta att inte nöja mig med att tjänstemännen säger hur det ska bli, utan vi måste också fråga huruvida det nya fungerar innan det gamla tas bort.

tisdag 16 mars 2010

Ideologisk skillnad i landstingspolitiken

Alf Norberg och vänsterpartiet skriver idag på debattsidor i länet att upphandlingen av Bollnäs sjukhus är av stor ideologisk betydelse och ska avgöras i valet. Samverkan Gävleborg gick tillsammans med Centerpartiet till val på att någon annan skulle ta över driften av Bollnäs sjukhus. Även miljöpartisterna var positiva till ett sådant förslag innan valet. När socialdemokraterna inte kunde hålla ihop den förra majoriteten så fanns det stöd för ett sådant förslag när oppositionens budget röstades igenom. Så frågan avgjordes redan i förra valet, vilket gör det naturligt att den nu genomförs. Att det däremot är ideologisk skillnad mellan vänstern och oss inom det borgerliga blocket är ingen nyhet. Vänsterpartisterna är rädda för allt som generar vinst. Att företag redan idag bedriver verksamhet som ger vinst kan inte vara en nyhet för någon inte heller för Alf och hans kamrater. Allt från läkemedelsindustrin till bonden som odlar maten som serveras på sjukhusen generar någon form av vinst. Att man går med vinst visar på att man bedriver en sund verksamhet, vinsterna används dessutom i de allra flesta fall till att utveckla verksamheten. Att driva allt i offentlig regi med 5års planer vet vi historiskt hur det har fungerat, och alla dessa vänstersystem har kollapsat och är nu i stort sett avskaffat. Jag vet inte om Alf är beredda att förstatliga all verksamhet som bedrivs, från läkemedelsindustri till jordbruk, men eftersom de generar vinst så antar jag att även dessa ska förstatligas.

måndag 15 mars 2010

Ny valsajt från alliansen

Idag startade alliansen en ny valsajt. Det är bra att allianspartierna förtydligar och utvecklar samarbetet på riksnivå. Det behövs fler allianser i landet och framförallt i vårt län. I landstinget Gävleborg finns det bara ett tydligt regeringsalternativ. Vi i Samverkan Gävleborg kommer gå fram i valet med en gemensam valplattform som innehåller den politik som vi kommer bedriva nästa mandatperiod, samtidigt är vi olika partier med lite olika inriktning. Mot vår ”allians” finns det inget tydligt alternativ. I dagens och gårdagens majoritet finns inget samarbete inför valet, alla partier (s,c,v,mp) kommer gå fram var för sig i valet. Vi kommer inte få veta vilka på den röda sidan som kommer samarbeta eller vad man har för politik och avsikter för nästa period. Väljarna bör kräva besked från de röd-gröna innan valet.
Idag var det min kollega Ingemar Kalén (KD) som utfrågades av Focus i Sveriges Radio Gävleborg. Han klarade frågorna bra och gav tydliga svar. Även Ingemars svar var samstämmiga med mig och Carina, det känns bra. Nästa vecka är det Socialdemokraternas nya första namn som ska utfrågas, ska bli intressant att höra vad hon har för tankar om landstinget. Ska hon fortsätta i samma trötta hjulspår som dagens majoritet eller kommer det bli någonting nytt.

lördag 13 mars 2010

Samverkan Gävleborg gör skillnad i landstinget

På ledarsidan i dagens Ljusnan skriver ledarskribenten om upphandlingsunderlagen för Bollnäs sjukhus. Det var mycket diskussion mellan Samverkan och majoriteten när det gällde just kravet på omsättning. Vår ingång i diskussionen var att inte ställa några omsättningskrav utan garantera ekonomisk stabilitet på något annat sätt. Från socialdemokratiskt håll ville man ha ett omsättningskrav där man pratade om storleksordningen 1miljard. Slutresultatet blev att vi ställer krav på 300mnkr omsättning varav hälften ska vara från hälso- och sjukvård. Dessutom ville man från majoriteten att entreprenören redan skulle bedriva motsvarande verksamhet med samma omfattning, denna skrivning fick till slut bort. Vi kan konstatera att vi i Samverkan Gävleborg har gjort en bra uppgörelse där fler aktörer nu får möjlighet att vara med, utan denna breda uppgörelse hade det vart ett fåtal storföretag som hade haft möjlighet att vara med i upphandlingen. Anders Eklund skriver om att vi har stängt ut ett visst lokalt företag i upphandlingen. Vi har haft som ingång i våra diskussioner att inte utestänga någon utan ge möjlighet för så många som möjligt att lägga anbud. Hade vi inte gjort detta utan ställt oss på tvären och inte fört några samtal med majoriteten så hade kriterierna vart mycket tuffare. Det är viktigt att vi inte stänger ute några entreprenörer som har kunskap och engagemang att driva verksamheten, samtidigt kan vi inte låta något enmansföretag utan erfarenheter ta över driften. Detta arbete visar att vi i Samverkan gör skillnad och det behövs en ny ledning för landstinget efter valet där Samverkan Gävleborg är stommen.

fredag 12 mars 2010

Möte i industristaden Eskilstuna

Har nu vart i Eskilstuna två dagar, man får verkligen se världen som landstingsråd. Ett par gånger per år träffas politiker och tjänstemän från de 7 län som samarbetar i vår sjukvårdsregion. Vi har fått en del redovisningar om arbete som pågår inom det regionala samarbetet. Bl.a. fick vi i går kväll en presentation om det samarbete som andra landsting har när det gäller varuförsörjning, d.v.s. det är några landsting som gemensamt köper förbrukningsartiklar till sina verksamheter. Man ville gärna påvisa fördelar och hur mycket man sparar åt landstingen genom detta samarbete. Man kunde visa hur kostnaden för dessa artiklar sjunker för varje år. Det intressanta vore att jämföra deras inköpspriser med våra egna i landstinget Gävleborg. Den gemensamma middagen igår kväll avnjöts på Munktells museum, ett museum med gamla traktorer. Det kändes bra att jag själv inte kände igen någon modell eller fabrikat, vilket många andra gjorde.

onsdag 10 mars 2010

Vart är det politiska ledarskapet

Följetången om landstingets personalpolitik fortsätter, se GD och HT. Vi får höra hur både den politiska ledningen och den högsta tjänstemannaledningen slingrar sig för att ta sig ur detta trängda läge. När frågan var uppe i måndags på landstingstyrelsen så var vi alla i oppositionen väldigt kritiska till hanteringen och hur man formulerar sig. Denna hantering och utformning av skrivelsen visar på allvarliga brister i ledarskapet. Landstingstyrelsen ska inte, som majoriteten gör i detta fall, gå in och ta ställning om vad som har sagts och inte sagts mellan en anställd och dennes chef. Vi ska yttra om fakta och inte subjektiva åsikter från verksamhetschefer. Det är inte konstigt att vi har problem med läkarrekrytering när vi hanterar vår personal på detta sätt, vi har de högsta hyrläkarkostnaderna i landet. Det är dags för ett nytt politisk ledarskap, ett ledarskap som lyssnar på personalen och tar tillvara deras engagemang och kunskaper.

Bollnäs sjukhus räddat!

Idag presenterar landstinget underlagen för upphandling av verksamheten på Bollnäs sjukhus. Processen har tagit väldigt lång tid, den påbörjades 12 februari 2008 när vår budget röstades igenom i fullmäktie under stor turbulens och ännu är det inte klart. Planerad datum för den nye aktören är satt till 1/2-2011. Idag publiceras underlagen och om ett par månader vet vi hur stort intresset från entreprenörerna har är. Vi har från början försökt få till en bred samsyn mellan socialdemokraterna och Samverkan Gävleborg, för att på så sätt garantera en långsiktig hållbar lösning som är oberoende av vilken majoritetskonstallation som tar över efter valet i höst. Samtidigt är det viktigt med en bred samsyn för att få ett så stort intresse som möjligt för de tilltänkta entreprenörerna som vi vill ska lägga anbud. Tyvärr var inte intresset så stort i början, men har under den senaste månaden ökat. Efter ett par sittningar har vi nu kommit fram till ett underlag som vi i stort sett är överens om. Från början ville majoriteten ha ett omsättnignskrav som innebar att endast stora multinationella företag hade möjlighet att lägga anbud, vi fick nu till det så att även mindre lokala aktörer ges denna möjlighet. I det första utkstet från majoriteten fanns det även öppningar som innebar att man kunde flytta verksamhet från Bollnäs till andra enheter, vilket nu i praktiken är stoppat. Det som återsåt nu där vi inte kan komma överens är huruvida man ska få ta in patienter som betalas av försäkringsbolag och hur långt avtalstiden ska vara. Vi vill att detta avtal ska utformas som avtal brukar göra genom att om man inte säger något så förlängs avtalet automatiskt två år, medan s-c-mp vill att om man inte säger något så upphör avtalet efter fem år. Detta visar på att vi ser ett mer långsiktigt avtal än vad majoriteten gör.

Nu är i alla fall ytterligare ett steg tagit för en bra och långsiktig lösning för verksmaheten på Bollnäs sjukhus, äntligen!

Landstinget slutar tillfälligt att leka hotell

I måndags fick vi veta att man nu äntligen kommer riva patientehotellet, vilket det skrivs om i Arbetarbladet idag. Man har nu fått underkänt från brandskyddsmyndigheterna, och måste antingen åtgärda bristerna eller stänga. Hotellet som finns idag kan knappast kallas för hotell, enligt ansvarig chef har det sämre standard än ett vandrarhem. Det är inte acceptabelt att våra långväga patienter ska behöva bo på ett sådant ställe. Nu kommer de tillfälligt bo på hotell Winn centralt i Gävle, vilket har en bra standard. Jag har i fullmäktige efterfrågat en långsiktig investeringsplan på 5-10år, men majoriteten fortsätter att planera för ett år i taget. Dessutom har vi nu fått ett pris per gäst och natt på hotell Winn som är lägre än vad vi betalar för vårat eget ”hotell”, detta visar att landstinget inte ska bedriva hotellverksamhet. Det är dags att man bjuder in entreprenörer som vill och kan driva hotell för att se hur man skulle kunna utforma ett riktigt hotell på sjukhusområdet som även kan användas för andra gäster.

tisdag 9 mars 2010

Nu har jag lyssnat på min landstingsrådskollega Carina Östansjö (FP) på Sveriges Radio Gävleborg Focus. Hon ger ett mycket bra och stabilt intryck. Hon fick ungefär samma frågor som jag fick förra veckan, och svaren var mycket samstämmiga. Vi inom Samverkan har ett mycket bra samarbete och en stor samsyn när det gäller hur vi ska forma den nya landstingsledningen och den nya politiken efter valet.

måndag 8 mars 2010

Dagens landstingstyrelse startade 0800 med förmöte och slutade 1830. Det var mycket informationer och ett par beslutsärenden. Vi beslutade om underlagen för upphandlingen av Bollnäs sjukhus som kommer offentliggöras på onsdag eftermiddag. Det var även en del diskussioner om landstingets yttrande över den JO anmälan som en läkare har gjort över hanteringen av den strategiska planen. Jag hade förhoppningen att man efter förra landstingstyrelsen, där vi förklarade för tjänstemännen hur vi politiker såg på saken, skulle skriva om yttrandet men dagens handling hade i stort sett samma formuleringar som förra gången. Det är anmärkningsvärt hur landstingsmajoriteten väljer att hanterar detta ärende, där man beskriver verskamhetschefens bedömningar av en enskild anställd. Landstingstyrelsen ska inte gå in och ta ställning om vad som har sagts och inte mellan en verksamhetschef och en enskild anställd. Detta påvisar ännu en gång att landstinget behöver en ny politisk ledning.

söndag 7 mars 2010

Idag kan vi läsa i Gefle Dagblad att Hans Olsson i Sandviken, före detta s politiker, har valt att kandidera för oss moderater. Han belyser väldigt bra skillnaden mellan socialdemokraterna som ser människorna som en del av en grupp medan vi moderater ser individen. Vi har även tidigare läst om andra s-politiker som väljer att bli aktiva hos moderaterna t.ex. Kenneth Westberg i Timrå. Det känns bra att vara med i ett parti som växer och att det är fler som engagera sig hos oss, välkomna Hans och Kenneth.

lördag 6 mars 2010

Vi moderater i länet har haft en arbetsgrupp som har arbetat under det senaste året med att ta fram en sjukvårdspolitisk rapport. Vi har i denna grupp diskturat hur vi kan utveckla vår sjukvårdspolitik lokalt utifrån frågeställningar som "kvalité i vården", "hur bli landstinget en bra arbetsgivare" och "framtidens vårdbehov". Det har vart ett intressant och lärorikt arbete, vi har bl.a. träffat vårdförbundet där vi har diskuterat hur landstinget kan bli bättre som arbetsgivare.
Nu ska detta arbete användas som underlag för vårt lokala landstingsprogram som vi kommer gå till val på. På förbundstämman den 27:e och 28:e mars kommer vi besluta om vårt sjukvårdsprogram.
Utöver det moderat valprogrammet kommer vi inom Samverkan Gävleborg gå fram i valet med ett gemensamt valmanifest. Samverkans valmanifest kommer vi presentera tillsammans i april.

torsdag 4 mars 2010

Nu är det mindre än 200 dagar kvar till valet. Sveriges Radio Gävleborg håller på med en uppföljning på majoritetens vallöften. Vi kan idag höra hur Ann-Margret Knapp anser att man uppfyllt vallöftet att prioriterar barn och ungdomspsykiatrin. Är det på det sätt man prioriterar barn och ungdomar blir jag väldigt orolig. Barn och ungdomspsykiatrin har kämpat med ständiga besparingar under de senaste åren. Bara under förra året sparade man 10miljoner genom att lägga ned BUP i Söderhamn och man hänvisar dessa barn till primärvården, vilket inte får några extra resurser för att ta hand om dessa grupper. Man lämnar dessa grupper i sticket. Om 200 dagar har Gävleborgarna chansen att rösta fram en ny politisk majoritet med Samverkan Gävleborg som grund. Med den nya majoriteten kommer man få se hur vi kommer arbeta med en tydlig vision och tydliga mål och som vi kontinuerligt kommer följa upp.

tisdag 2 mars 2010

Idag har vi diskuterat hur vi ska upphandla Bollnäs sjukhus. Jag har haft samtal med majoritetens företrädare för att försöka komma överens vilka krav vi ska ställa på en ny entreprenör. Det är bra för sjukhuset i Bollnäs om vi kan hitta ett förslag som både majoritet och opposition kan ställa sig bakom. Vi från Samverkan Gävleborg har haft en del synpunkter på det förslag som har presenterats, men efter en del justeringar så börjar det nu se bra ut. Det är viktigt att vi hittar en långsiktig lösning och som så många som möjligt av partierna ställer sig bakom. Förhoppningen är att landstingstyrelsen kan besluta om underlagen för upphandling på måndag.
Idag har Samverkan Gävleborg en debattartikel om ledarskap i GD. Vi belyser den nya och den gamla majoritetens frånvaro av ledarskap, där tjänstemännen nu försöker centralisera läkarsekreterarna till skrivcentraler.

måndag 1 mars 2010

Nu har valrörelsen börjat! Jag blev idag utfrågad av Focus i Sveriges Radio Gävleorg. Jag var först ut av partiföreträdarna till landstingsvalet, vilket var lite nervöst. Det var intressanta frågor, både korta och mer utförliga typer av frågor.