söndag 22 maj 2022

Kulturting med moderata slutsatser

 Lördagen spenderades i Bollnäs och regionens Kulturting. Det är ett årligt event som regionens kulturenhet bjuder in till och detta år var temat ”Kultur som drivkraft i platsutvecklingen” Ett intressant ämne där det finns mycket vi kan göra. Partierna i länet gavs där möjlighet att samtala med besökare och kulturaktörer om just detta d.v.s. hur vi kan använd kultur och kultursektorn som en kraft i att utveckla platsen Gävleborg.

Många på vänstersidan vill gärna hävda sig i kulturfrågor och man ser det inte särskilt positivt att det finns några som inte håller sig till den vänsteretablerade åsiktskorridoren. Vi har tidigare diskuterat mycket om konsten på sjukhusen men också hur vi kan säkerställa att kulturen verkligen är fri.

Detta framkom även tydligt igår när det var någon som överhörde ett par personer, på vänsterkanten, som satt och ondgjorde sig över moderaterna i regionen och vår bristande kunskap om kultur. Det är valår så man får ha förståelse för att det finns sådana diskussioner och bildsättning från vänsterhåll men det är beklämmande att man ändå gör det. Om nu kulturen ska vara fri och åsiktsfriheten ska gälla så ska man väl inte bli upprörd när någon tycker något.

Slutsatsen från dagen var ändå väldigt moderat. Vi ska använda kulturen som dragningskraft till regionen och här är kulturutövarna otroligt viktiga. Därför är det viktigt att vi möjliggör mer alternativ finansiering så som Crowdfunding, så man inte är bunden till offentlig finansiering. Många av kulturutövarna är företagare och då kan vi använda regionens och kommunernas verktyg för att stödja små och mindre företag. Att vi dessutom ska använda konsten som en del i utvecklingen av platser och byggnader är en stor möjlighet. Detta ska då göras tidigt i processen, vilket vi moderater har krävt. Detta istället för att stirra oss blint på 1% målet(vilket innebär att 1% av investeringen ska användas för konstnärlig miljögestaltning)

Man kom även in en del på matkulturen och dess betydelse för attraktiviteten, vilket är intressant. Sedan är det viktigt för oss som bor här att vi kan vara stolta över den kultur och de miljöer som finns vilket gör att vi alla marknadsför vår kommun eller vår region. Sedan har vi ett fantastiskt kulturarv som vi måste vårda och utveckla. Många känner till Hälsingegårdarna men vi är dåliga på att exempelvis lyfta fram vår gamla stolta industrihistoria. 

När frågan ställdes på scenen vilken oslipad diamant som vi har i regionen som vi skulle kunna utveckla så väcks en del tankar. Vi förhåller oss till det som redan finns och inte det som än inte finns. För min del så skulle jag vilja att man lyfter fram just vår industrihistoria och varför kan man inte utveckla gamla Forsbacka bruk som en möjlig kulturplats för kulturutövare och beskriva vår stolta industrihistoria. Där har vi även Axmar bruk som ett bra exempel i Gästrikland där frivilliga krafter verkligen gjort ett fantastiskt jobb. 

Ett samhälle utan kultur blir ett fattigt samhälle. Vem vill bo och verka där? Detta är moderat kultur som sosseeliten ondgör sig över. Jag ser fram emot kommande politiska kulturdebatter i regionen, om det blir några sådana. Man kanske inte är beredd att genomföra sådana när det finns några som faktiskt utmanar deras sanningar, men vi får se.

Vallöfte 2 – Kulturen ska vara fri och vi ska hitta nya sätt att stödja kulturutövare och idéer.


tisdag 17 maj 2022

Äntligen går Sverige med i Nato.

 Vi har i många decennier lärt oss att Sverige har varit alliansfria och neutrala. Vi har alla lärt oss att det är just det som hållit oss utanför krig i 200år. Det mantrat har man kört fram så mycket så att vi alla har trott på det. Men har vi verkligen varit det? Under andra världskriget valde Sverige att stödja båda sidorna, lite hur det passade oss för tillfället och vilka som såg ut att vinna. I början av kriget så hjälpte vi Tyskarna, exempelvis så exporterade vi järnmalm till dem och vi hjälpte dem att transportera militär genom landet. Sedan när det började gå dåligt för Tyskarna så hjälpte vi den andra sidan istället. Det är kanske just denna strategi som hjälpte oss att undvika krig på vårt territorium under andra världskriget, varför anfalla ett land som ändå stödjer dig? Vi har även på senare år deltagit i krig i andra delar av världen. Så att påstå att vi varit neutrala, eller Alliansfria som man säger, är inte sant.

Men nu har allt förändrats enligt socialdemokraterna när Ryssland invaderar Ukraina. Värt att påminna oss är att Ryssland redan 2014 invaderade Ukraina, men då fanns det inte behov av Nato. Att de redan då hotade Ukraina och det var ingen överraskning att de till slut försökte invadera hela landet. 

Vi vet även att Sovjetiska tanks har rullat in i andra östeuropeiska länder efter andra världskriget. Att dessutom kalla kriget ständigt påminde oss om Rysslands hot mot Sverige kan inte heller vara något okänt.

Så det känns lite märkligt att socialdemokraterna just nu inser att nu behöver vi Nato för att trygga vårt lands säkerhet. Att man dessutom så sent som i höstas lovade på sin partikongress att en S-regering aldrig skulle verka för att vi ska gå med i Nato gör det hela märkligt. Sedan efter Rysslands invasion så var Magdalena Andersson tydlig med att ett Natomedlemskap skulle göra vår del av Europa mer instabil visar bara på att det inte är säkerhetsläget som gör att de ändrar sig.

Det handlar nog mer om att Moderaterna har gått ut med att man inte tillåter att Socialdemokraterna har veto i Natofrågan längre utan att man i en ny moderatledd regering har för avsikt att ansöka om Natomedlemskap om det finns en sådan majoritet i riksdagen har stressat sossarna. Dessutom har svenskarna svängt och är numer för ett medlemskap. Socialdemokraterna vill då inte ha denna fråga i valrörelsen och med det få en fråga som en tydlig majoritet av Svenskarna är emot dem. Så att istället stå för sin politik och gå till val med det man sagt i hundra år så ändrar man sig, på extremt kort tid.

Men nu är det bra att de faktiskt har ändrat sig och går med på att ansöka, det välkomnas inte bara av oss borgerliga politiker i Sverige utan hela västvärlden. Nu ser vi fram emot att de 30 Natoländerna snabbt godkänner Sverige och Finlands ansökningar så vi kan bygga upp en stabil försvarsallians för norra delen av Europa. 

måndag 9 maj 2022

Nu går socialisterna igång i regionen

I veckan hade vi regionstyrelsen där ordföranden presenterade ett initiativ från majoriteten att man nu ska utreda att återta all verksamhet som idag bedrivs av entreprenörer, d.v.s. kollektivtrafik(inkl taxi), restaurangen på sjukhusen, kost till våra patienter, städ och fastighetsskötsel. Motivet är att man vill ha en bättre beredskap för olika kriser som kan komma. Och det är såklart kriget i Ukraina som har gjort sossarna nervösa. Klarar vi av vår verksamhet i kris eller krig? 

För det första är det viktigt att påpeka att vi behöver en organisation och verksamhet som klarar av olika former av kriser. Det kan handla om att varuförsörjningen till vården drabbas, det kan röra sig om en global pandemi, snökaos i länet eller i värsta fall krig. Att man funderar på hur vi ska säkerställa detta och hur det har fungerat de senaste kriserna är ganska naturligt. Det är klart att vi bör fundera på hur vi ska lösa varuförsörjningen av läkemedel, sjukvårdsmateriel och mat om vi blir avskärmade från omvärlden. Samtidigt ska detta göras så att vi i fred och under okris kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Det vi vet om kriser är att då hjälps vi alla åt. Det har bara visat sig under pandemin hur våra privata vårdgivare hjälpte till och städningen fungerade. Patienterna fick också mat och bussarna gick som vanligt. Vi löste detta tillsammans. Så jag är inte särskild orolig över att det inte skulle fungera i någon annan kris. 

För frågan man ställer sig. På vilket sätt skulle bussarna gå i snöoväder när det blir snökaos om chaufförerna är anställda av regionen? Oavsett anställningsform så kommer inte bussen ta sig fram genom snön, eller ska vi utveckla egna bandvagnar som vi kan ha som bussar?  

På samma sätt kan man fråga på vilket sätt skulle man sluta servera mat på sjukhuset för att personalen är anställd av ett privat företag? Jag är helt säker att mat kommer serveras, om det nu finns några råvaror. Eller menar sossarna i regionen att vi även ska odla egen mat för att säkerställa att restaurangen fungerar i en krigssituation. Vart ska detta sluta någon stans, egna ambulanser, eget byggföretag, egen läkemedelstillverkning?

Det som däremot kommer hända är att i fredstid så kommer våra företag och näringsliv drabbas hårt. Det kommer slå ut verksamhet som idag är en förutsättning för att civilsamhället ska fungera. Exempelvis om vi tar tillbaks alla sjukresor, färdtjänst och kör dem i egen regi så kommer den privata taxinäringen dö helt. Vem ska då köra de som privat eller i sitt jobb behöver en taxi. För om regionen tar över detta så kommer vi inte få köra privatpersoner. Allt detta hänger ihop.

Sedan kommer företagsklimatet i länet sjunka ytterligare, ja vi ligger inte sist än. Vem vill bedriva företag i en region där man aktivt motarbetas av det offentliga. 

Dessutom kommer detta göra att den verksamhet som vi tar tillbaks kommer bli mycket dyrare. Det vet vi från andra delar vi, och andra, har upphandlat att när man gör en upphandling så vet man vad man beställer. Man får ett konkurrenskraftigt pris och kostnaderna blir därmed lägre. Se bara när vi startar eget flygbolag, mer än dubbelt så dyrt. Vi upphandlar idag för 6miljarder varav det man nu pratar om rör sig om över 3miljarder kronor. Görs detta i egen regi istället kan vi lätt räkna med att det kommer kosta oss bra mycket mer än 500miljoner kronor extra varje år. Vart ska dessa pengar tas ifrån, vården eller räknar man med att höja skatten med 1-2kr?

Så istället för att socialisera allt som man kan komma på så bör vi jobba med avtalen med våra leverantörer. Var tydlig med det vi vill få ut av tjänsten. Skapa fler avtal som gör oss mindre sårbara, det skapar redundans. Följ upp avtalen och utvärdera dem. Inkludera våra privata entreprenörer i våra beredskapsövningar så vi övar för kris. Jag föreslog att vi istället skulle titta på vår sourcingstrategi för att se hur den kan utvecklas och att vi kan använda upphandlingsinstrumentet för att göra oss mindre sårbara, men det fick kalla handen.

Men det är ju valår och sossarna måste nu visa handlingskraft men tyvärr blir denna handlingskraft kontraproduktiv och riskerar att försämra utgångsläget för en ny majoritet efter valet. 

fredag 6 maj 2022

Det frånvarande ledarskapet

 Jag har under alla år som jag jobbat politiskt pratat om ledarskap och organisationskultur. Jag har även märkt hur den skiljer sig mellan olika organisationer genom att jag har haft förmånen att ha förtroendeuppdrag i såväl regionen som i kommunen. 

För regionens del så har kulturen genom årens lopp förändrats. Från att för 10 år sedan präglas av ett toppstyrt ledarskap och en organisationskultur som har tystat medarbetare och skrämt iväg dem. Vi påpekade då att den måste förändras och genom årens lopp har vi sett hur den har blivit allt bättre och bättre. 

Tyvärr märker vi nu att kulturen har återigen förändrats till det sämre där man nu pratar om tillitsbaserad styrning men som präglas mer ett frånvarande och otillgängligt ledarskap och mer av tysta folk och skrämma till lydnad. Det finns nu även flera mediala exempel på detta. Även kontakterna mellan oss politiker och våra medarbetare ska kontrolleras och all kontakt ska gå via högre chefer. Så samtidigt som man pratar om tillit så har man inte tillit att jag som förtroendevald och som högst ansvarig inom regionen inte kan ha direktkontakt med medarbetare. 

Klimatet mellan oss politiker har också förändrats genom årens lopp och blir allt mer hårt. Att debatten kan vara tuff i en nämnd eller fullmäktige får vi nog alla räkna med, vi tycker ju ändå olika om vilken politik som ska bedrivas. Men att inte kunna lägga detta bakom sig och sätta sig ner och prata över en kopp kaffe är inte bra för kulturen i regionen. Om inte vi politiker kan prata med varandra på ett bra sätt hur ska vi då kunna förvänta oss att våra chefer och medarbetare ska kunna göra det. Orsaken till detta är nog flera och det är inte bara en eller några få som det beror på, tyvärr sitter en del i väggarna också. 

För att bryta detta så krävs att vi alla tillsammans gör något åt det. Jag brukar vara tydlig med att den enda person som jag kan ändra på är mig själv. Om alla verkligen jobbar med det så kan vi tillsammans bryta den onda spiral vi är i och göra bra saker tillsammans. Det är vi som ledare som måste gå före i detta arbete och det vet vi att ledarskapskultur sprider sig nedåt i organisationen. 

Vi har visat tidigare att det går att ändra på det och jag är beredd att göra det igen. Här kommer valet i september vara helt avgörande. Får det befintliga ledarskapet fortsätta så har jag svårt att se att vi kommer kunna förbättra detta. Får vi däremot en ny ledning där jag har möjlighet att ingå så ska jag göra allt jag kan för att ta tag i detta. 

Det får kanske bli mitt första vallöfte. Med ett nytt ödmjukt, engagerande och lyssnande ledarskap så ska vi förändra organisationskulturen i Regionen. Det kommer inte vara enkelt och det kommer inte gå snabbt men jag är övertygad om att det går.

Vallöfte 1 – Inför nytt ödmjukt, engagerat och lyssnande ledarskap i Region Gävleborg


onsdag 4 maj 2022

Är det bra att Microsoft etablerade sig i Gävle?

 I veckan skriver lokaltidningarna i Gävle om Microsofts etablering och tyvärr sprids det felaktigheter om hur det gick till när Microsoft valde att etablera i Gävle och Sandviken. Tesen man driver är att Microsoft fick köpa sin tomt för halva priset och att Northvolt valde bort Gävle eftersom elen är slut i området. 

För det första fick Microsoft köpa marken till marknadspris d.v.s. 250kr/kvm. Det var samma pris som alla andra köpte sina tomter för i Ersbo, dessutom så gjordes två oberoende värderingar som kom fram till det. Från kommunens tjänstemän ville man subventionera markpriset men vi i den dåvarande kommunledningen sa nej. Det är både olagligt men också orättvist mot våra befintliga företag i Gävle. Sedan ville man sälja all ledig detaljplanelagd mark till Microsoft men där sa vi också nej och lät dem bara köpa hälften av det som fanns tillgängligt och sedan fick de köpa lika mycket till utanför detaljplanelagt område, till ett såklart värderat lägre pris. Till detta gav vi även uppdrag att utöka Ersbo Syd-Syd för ytterligare industrimark tillgänglig för våra företagare och nya etableringar.

Att försäljningar av industritomter i Ersbo därefter har ett högre pris beror på en annan tomt som såldes  i området efter Microsoft köpte sin, det är den s.k. Thunbergstomten som det fanns flera intressenter på. Efter samråd med företagarna om hur kommunen ska agera i sådant fall när fler är intresserade så gick man ut på ett anbudsförfarande d.v.s. den som betalade mest fick köpa tomten, rättvist och enligt de råd vi fick från Företagarna. Priset ökade då rejält eftersom det fanns fler intressenter och jag har för mig att de tillslut betalade det dubbla priset. En kommun varken får eller ska subventionera mark till privatpersoner eller privata aktörer. Alla ska behandlas lika. Detta gjorde att alla framtida värderingar i Ersbo blir dyrare och detta berättar inte tidningarna om. 

Frågan man ställer sig också är om Kommunens kulle ha sagt nej till Microsoft och inväntat någon annan etablering som kan ge fler jobb. När Microsoft skulle etablera sig så pratades om flera hundra jobb men det var inte det primära för kommunen. Om vi endast säger jag till etableringar som ger tusentals jobb så blir det inte så många etableringar, då får vi vänta länge. Jag har aldrig hört om någon kommun som skulle ha sagt nej till en sådan här etablering heller. Dessutom så köpte de privat mark också i Stackbo vilket vi inte kunde säga nej till som kommun heller.

Sedan är frågan om Northvolt valde bort Gävle för bristen på el. Jag vet inte vad de har sagt till kommunen men vad vi vet är att Northvolt valde bort Gävle redan gången innan och då långt innan Microsoft etablerade sig. Man valde dessutom denna gång Göteborg där det inte heller finns särskilt mycket el att tillgå. Så jag har svårt att se att tillgången till el skulle varit avgörande, det måste vara andra faktorer som avgjorde som jag tidigare har skrivit om. Det vi vet däremot är att just Stackbo är en unik plats i landet med mycket el från olika håll.

Jag kan däremot konstatera att Gävle kommun har visat ett väldigt lågt intresse för batterifabriker. Som jag skrivit tidigare har Gävle redan en av två batterifabriker i landet som faktiskt serieproducerar batterier. De har aldrig haft ett enda besök från dagens kommunledning, vilket media också har rapporterat om. När det finns så litet intresse från ledningen i kommunen så är det klart att man väljer bort oss. Se bara vad som hänt i Borlänge och Sandviken, de har fått nya etableringar och Borlänge fick Northvolts senaste fabriksetablering. 

Imorgon ska jag delta i en debatt i Sandviken där detta ska diskuteras och det kommer bli intressant att se vilka partier som nu står upp för länet som etableringslän. Vi har landets högsta arbetslöshet och vi har inte råd att säga nej till företag som vill komma till oss eller befintliga som vill expandera.

Kommunen måste däremot blir mer serviceinriktad och mer på tårna vid förfrågningar. Jag vet att det kommer många och en del är lycksökare men att ge varje förfrågan en ärlig chans att på egna meriter och konkurrensmässigt sätt försöka etablera sig är bra. Det finns mycket att göra för oss politiker i kommunerna och i regionen när det gäller detta.