söndag 27 september 2020

Uttalande om hur vi förhåller oss till andra partier, igen

Allt som ofta dyker frågan upp om hur vi moderater ser på framtiden och samarbete med alla partier. Senast var i veckan när moderaterna i Gävle förklarade att man har för avsikt att prata med alla partier och att man inte har några problem att göra upp med något parti i sakfrågor. Det var i alla fall så det kommunicerades internt.

Vi har även kunna höra hur man på nationell nivå har för avsikt att göra på samma sätt. Däremot var man tydlig att inte bilda regering med SD.

När detta händer så kommer frågor igen om hur vi moderater ser på detta. Självklart så är det min skyldighet att ge min bild på detta vilket jag har fått göra genom årens lopp. Jag har samma ingångar i detta över tid och känner inte att det hänt så mycket i detta perspektiv. Sedan kan det vara så att vissa tolkar in att vi och jag gjort stora förskjutningar i hur vi förhåller oss till just det partiet. 

Jag har även gjort en rad kommentarer på bloggen vilket underlättar att se den röda tråden genom åren.

Jag har från första dag de kom in i kommun och regionfullmäktige sagt att de är lika demokratiskt valda som oss övriga. Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en moderat eller vänsterpartist. Jag är nog den enda som faktiskt tagit strid i fullmäktige när man behandlat dem illa i fullmäktige.

Blogg 1/8 -2018 ”Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en vänsterpartist, man måste behandla dem lika”

Blogg 20/1-2017 Skrev jag följande ”Sverigedemokraterna är ett parti som har mycket tvivelaktiga historia, det finns även ett annat parti som har det. Men ett parti kan inte endast dömas utifrån sin historia utan även utifrån sina aktiva gärningar och aktuell politik.”

Jag skriver även ”Däremot ska vi behandla SD som ett parti som väljarna har valt in. Jag har alltid sagt att vi ska respektera dem och att de sitter på väljarnas mandat och ska respekteras för det. Därför är det inte okej att kalla dem det ena och det andra eller vända dem ryggen som vissa gjort.”

Jag konstaterar även 22/6-2017 efter budgetomröstningen i Gävle att ”Det som är viktigt att komma ihåg är att SD inte i dessa sammanhang är ett parti att lita på. De röstar inte efter egen övertygelse utan mer för att skapa kaos enligt Jimmies modell ”give them hell”

Att förhandla med ett sådant parti är svårt, man måste först bevisa att man är ett parti att lita på. Det gäller alla partier inte bara ett(det gäller såklart även oss moderater). 


Jag har även kommenterat saker i media vilket en av våra medlemmar (eller f.d. medlem) har lyft upp på insändarsidan med en del lösryckta citat.

I Arbetarbladet (181018): ”Vår starka rekommendation är att inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna i någon församling. Vi står för andra värderingar.”

Det handlar alltså om att man i Ockelbo startade ett samarbete i opposition. Detta är alltså partiets uttalande om hur man ser på samarbeten ute i våra kommuner. Vi förbjöd dem inte att göra något sådant utan rekommenderade dem att inte göra det. Vi har efter det haft dialog om vad som hänt och hur det fungerar, inget konstigt alltså. Det är våra fullmäktigegrupper som är suveräna att avgöra sådana frågor.


I GD (180217): ”Förhandla budget kommer inte att ske. Det är uteslutet. Om vi börjar ha samtal om saker och ting kommer det alltid att landa i att man ska kasta ut invandrare på något sätt. Det köper inte jag.”

Det som även står är, vilket skribenten glömde:

”Att komma överens i enskilda frågor är han däremot öppen för.

– Vi kommer titta på alla förslag de lägger fram och sedan bedöma dem sakpolitiskt. Är vi överens har jag inga problem att stödja det.”

Här gjorde jag alltså ett uttalande som tillträdande KSO, jag talade alltså för hela Alliansen vilket framgår i artikeln. Det var aldrig aktuellt att förhandla med SD om budget då vilket Alliansens övervägda men det fanns inte något stöd för det.

På samma spår uttalade jag mig som KSO och ledare för Alliansen. 

SR 10/9-18  ”Vi har sagt tydligt att vi inte vill förhandla eller ingå i ett samarbete med Sverigedemokraterna.”


Så nu i veckan uttalade jag mig angående Gävle moderaternas uttalande`ifråga. Detta uttalande gjordes utifrån det som var uppe och informerades om på vårt interna gruppmöte, alltså innan artikeln publicerades

”Jag har inget principiellt emot att komma överens med andra partier. Vi har under alla år som vi varit aktiva i kommun och region sagt att vi behandlar SD som andra partier. Vi har ingen beröringsskräck. Lägger de förslag som vi tycker är bra så stödjer vi dem och vice versa, säger han.”

Vilket väl stämmer överens med det som jag sagt tidigare

Jag uttalar mig även om situationen i Regionen

”Däremot är det inte aktuellt att öppna upp för samarbete med SD i Region Gävleborg där Patrik Stenvard är regionråd i opposition.

– Vi har våra vänner i Kristdemokraterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet som vi är nöjda med, säger han.”


Denna fråga har inte varit på dagordningen de senaste åren vilket jag tycker är naturligt. Frågan är i sig överspelat kan jag tycka. Jag har hållit en konsekvent linje hur vi förhåller oss till dem. Sedan att vi inte budgetförhandlat är i sig inget konstigt, vilket blir tydligt om man läser gamla bloggar.

Sedan kan man se att mitt parti har gjort en del förflyttningar i sakfrågor vilket gör det enklare att göra upp i dessa. Även SD har gjort förflyttningar i sakfrågan kan tilläggas. 

Sedan när det kommer till mina och moderaternas grundvärderingar så står vi fast vid dem och har inte gjort någon förflyttning. Att våra värderingar skiljer sig mot andra partier är inte heller något konstigt, tänk om vi hade samma värderingar som kommunister, sossar och nazister. Bara för att jag pratar med en vänsterpartist eller sverigedemokrat så kommer inte mina värderingar att förändras.

Jag tror däremot att det parti som först kommer göra upp och bilda en majoritet med SD(i riksdagen och i regionen) kommer vara socialdemokraterna, de har som idé att göra allt för makten oavsett om det går emot deras värderingar eller inte. Kom ihåg vart ni läste det först. Jag vet att det var på gång i en av våra regioner efter förra valet men stoppades i sista sekund.

tisdag 15 september 2020

Socialdemokraternas regionråd Lahenkorva fortsätter med dimridåer

Det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorva verkar nästan vara besatt av oss moderater och det vi gör i regionen. 

Han går igång väldigt mycket på tidningarnas insändarsidor där vi debatterar till och från. Det är välkommet att i alla fall ett av alla sosseregionråd vågar ta debatten och inte bara gömmer sig från allt vad media och debatt heter.

Vi har nyligen haft en diskussion utifrån vad vi driver för politik i regionen. Han vill gärna sätta bilden av att vi inte har någon politik men samtidigt så bygger den politik (som vi inte har) på falska påstående och hittepå.

Vi har såklart svarat honom i de frågor han har men eftersom han bara ser det han vill se, eller rättare sagt inte se, så har vi försökt utifrån de antal tecken som finns tillbuds på insändarsidan. Men det verkar inte räcka utan han fortsätter med sitt mantra och sin besatthet av just oss moderater.

Eftersom han är en flitig bloggare så kanske han läser detta istället, så jag försöker en gång till.

 En av våra viktigaste uppgifter som oppoition är att granska majoriteten vilket vi gör. Som vi skriver i ett av våra svar så har vi fullt upp med att granska allt det tok som majoriteten hittar på.

 När det gäller den politik som  vi driver så finns den väl utvecklad på vår hemsida men vi försöker även få med lite exempel i våra svar.

För oss moderater står alltid människan och individen i centrum. Detta kan låta klyschigt men skiljer verkligen ut oss mot socialdemokraterna som har en annan syn. Vad innebär detta rent konkret, jo att i alla beslut som tas så ser vi hur det påverkar individen. Vi ser alltså alla människor i våra vårdköer och inte dem som statistik och siffror.

Vi har tidigare under våren föreslagit en kriskommission som ska ta tag i det ständiga underskottet inom sjukvården. Där har man från S inte lyckats utan har räddats varje år med extra statsbidrag och mer skatteintäkter än budgeterat vilket beror på att vi har högre tillväxt. Detta kommer inte råda för all framtid och därför behöver vi vara förberedd på de sämre tider som kommer(nu kom de väldigt snabbt i och med Pandemin)

Kompetensmatchningstjänst är något annat vi föreslagit. Vi ser att arbetsförmedlingen inte fungerar och då ser vi att det krävs att regionen gör en insats där vi kan matcha kompetenser som finns och de som efterfrågas. Även en medflyttarservice har vi föreslagit som ska hjälpa kompetens att flytta hit. Till detta vill vi se ett företagarråd som kan hjälpa oss i regionen att prioritera och göra rätt satsningar så företagen kan växa.

I corontider så har vi föreslagit att vi ska tillskapa fler parkeringsplatser för våra medarbetare, vilket vi har drivit under många år men nu under Pandemin har det blivit extra akut när vi har fler vårdplatser och man ska undvika kollektivtrafiken.

Testningsfrågan har vi från början jobbat hårt med både nationellt och lokalt, vi vill att det ska vara enkelt att testa sig om man har Covid19 eller antikroppar. Alla som vill ska få testa sig utan kostnad, detta för att varje människas tillvaro ska bli så bra som möjligt. T.ex. så skulle man kunna släppa på restriktionerna på våra äldreboenden om anhöriga har antiorkroppar, detta om något har ett individperspektiv.

Sedan har vi alla förslag inom medarbetarområdet. Där vi bl.a. föreslagit en whistleblower där man som anställd kan tipsa anonymt om saker som inte står rätt till i vår organisation.

Men som sagt vår politik finns att läsa på vår hemsida. Läs Här!

När det sedan gäller socialdemokraternas politik i regionen så vet vi ju vad vi fått efter 100 års styre.

Köerna växer allt mer och det finns dessutom uttalad ambition att de inte ska minska. Vi har under många år haft högst hyrläkarkostnad och trots att man nu för andra gången ta bort dessa så ser vi att de ökar istället. Ekonomin är ett kapitel för sig. Tidigare hade man som strategi att höja skatten vartannat år men den har man nu släppt och räddas av högre skatteintäkter och statsbidrag.

Inte nog med det så har vi sett ett ledarskap som håller sig borta. Man fattar inga politiska beslut och man tar inte heller debatten. Man kan fråga sig vad vi har sossepolitiker till, de vil ju ändå inte göra något med den makt de har.

Vi har dessutom köpt vindkraftverk i Småland för 100miljoner kronor bara i syfte att köpa MP- och Centerlojalitet. Att man sedan inte kan erkänna detta misstag utan låta miljonerna rulla gör mig ärligt förbannad.

Sedan har vi konsulthärvan. Man kan undra hur många hundra miljoner man har kastat i sjön på div konsulter. Senast i raden är det stopp man har gjort på Framtidsbygget som kostar oss 1,5mnkr per vecka på konsulter som rullar tummarna.

Hur sedan andra regioners styrs och leds kan vi ta som en separat diskussion dessutom måste de som bär ansvaret där ges möjlighet att svara på de frågor som ställs. Jag varken kan eller vill ta deras debatt med Lahenkorva och hans påståenden från Sveavägen(Sossarna partihögkvarter i Stockholm)

 

Lahenskorva första inlägga:
https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-kan-verkligen-moderaterna-styra-gavleborg

Vårt första Svar:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-flytta-inte-fokus-fran-fragan-lahenkorva-sta-upp-for-den-politik-ni-for-i-gavleborg

Lahekorva svar
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-moderaternas-svar-klargor-min-poang-de-saknar-egen-politik

vår slutreplik:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-jan-lahenkorva-kastar-sten-i-glashus

Lahenkorvas fortsatta försök:
https://www.helahalsingland.se/artikel/replik-kom-igen-nu-moderaterna-i-region-gavleborg-svara-pa-vad-ni-vill-inte-vad-alla-andra-gor


måndag 14 september 2020

Digitala vårdmöten är det framtiden?

 

Som många regioner jobbar vi i Region Gävleborg med att digitalisera vården. Detta är något som är efterfrågat och som behöver göras. Vi har sett hur de digitala vårdgivarna, KRY Mindoktor.se och vad de nu heter har gjort stora framsteg och är mycket uppskattade av patienterna. 

Gävleborg ska såklart inte vara sämre. Det pågår redan utveckling inom SKR och Inera men det är inte Gävleborg nöjd med utan ska i sann ”kan själv” anda göra ett eget system. Motivet till att man inte vill göra det gemensamt med övriga regioner är att man tror inte de klarar av det och att det tar alldeles för lång tid. Detta visar på en viss otålighet men också en naiviteten i hur komplicerat det är.

Så vi ska nu alltså ta fram ett system som ska hantera alla digitala vårdmöten inom primärvård, slutenvård för såväl vår egen verksamhet som för de privata. Detta ska vara klart i april och då genomföras i alla verksamheter. Ni förstår vilket naiv inställning man har.

Vi har fått lite dragningar om detta men fortfarande är det mesta oklart med vad detta system ska åstadkomma. Alla frågor vi ställer får vi ytterst få svar på. Systemet finns inte idag utan ska utvecklas av regionen själv med hjälp av konsulter. 

Om detta nya fantastiska system kunde vi läsa om i tidningen i helgen. Det som slog mig i reportaget var hur lite kritiska och granskande frågor som ställdes (men det kanske beror på okunskap om hur komplext detta är). Det kändes mer som det var vår egen Kommunikationsenhet som via pressmeddelande hade talat om hur bra allting kommer bli i april nästa år.

För att nyansera bilden lite så kan jag redogöra för det som jag hittills har fått fram. 

Systemet ska alltså vara den enda vägen in i vården. Där ska en digital triageringsmotor avgöra vilken kompetens du ska träffar och när. Genom att svara på några frågor så ska man avgöra om du behöver träffa en allmänläkare i primärvården eller en distriktsköterska. Eller om du behöver specialistvård och då bokas automatiskt en tid hos den som motorn avgör du behöver träffa. Om besöket ska ske digitalt eller fysiskt avgörs också av detta egenutvecklade program. Den ska även avgöra om du kan ta hand om dig själv med egenvård istället. Sedan är ett syfte att halvera antalet hälsocentraler men det är en annan diskussion. Alla tidböcker inom vården ska finnas tillgängliga för detta system. 

Jag har frågat hur mycket detta system kommer att kosta att ta fram och svaret är att man kommer klara det inom vår utvecklingsbudget och att det är taket. Då ska man veta att den budgeten är idag 40miljoner kronor per år.

Man påstår dessutom att systemet redan är testat när man nu har infört den digitala vårdbegäran om coronatest. Det är en stor skillnad mellan att fylla i några enkla frågor för att få göra ett egentest av Covid19 och att triagera alla patienter i hela vården. Bara där visas på en otroligt naiv inställning.

Man har inte heller haft någon som helst dialog med övriga vården. Varken primärvård eller slutenvård. När jag har frågat runt så är man mycket kritisk. Många tror inte de kommer lyckas så de bryr sig inte. Andra är oroliga för att de kommer att lyckas och slå sönder hela sjukvården.

Vem kommer sedan ta det medicinska ansvaret för det som systemet gör. Tänk om det blir rekommendation på egenvård istället för att träffa läkare i en som visar sig vara akut åkomma. Vem är det så som kommer att ta ansvar?

Jag har själv jobbat med att utveckla motsvarande system i en helt annan bransch och det är inte enkelt och det tar tid. Att inte lyssna på slutanvändarna och de som kan vården gör att man kommer inte att lyckas. Och tvingar man in det så kommer mycket inom vården sluta fungera effektivt. 

Vi måste få stopp på den hybris som finns inom regionen innan det är för sent och drabbar patienterna.

Självklart ska vi ha digitala vårdmöjligheter för de som så önskar. Vi ska även ha digitala hjälpmedel för vår personal. Men gör detta på ett professionellt sätt och ta med de som kan vården. Gör pilotinförande. Men framförallt så gör detta tillsammans med andra, vårdgivare och regioner. 


söndag 13 september 2020

Reumatiker får sämre tillgång till vård

 

Jag har tidigare varit kritisk till flytten av hudmottagning och reumatologen till det nya Tullhuset på Gävle Strand. Jag har även riktat stark kritik till den planerade flytt av ögon till Södertull, men just denna flytt har man nu stoppat. 

Att flytta ut sjukhusverksamhet lite här och där i Gävle känns ytterst märkligt. Man slår sönder den sammanhållande vården som ändå kan bedrivas på ett sjukhus där exempelvis som patient kan göra flera besök när man ändå är där. Eller om man är på en mottagning och man hittar ett annat problem så kan man bara gå förbi och se ifall de kan hjälpa till. Jag har själv haft nytta av det när jag varit med ett av mina barn på barnkliniken och vi ”passade på” att kolla en sak på ögonmottagning som ligger i närheten.

Detta var en av de få saker man lärde sig när man var på besök på Kaiser Permanente i Kalifornien, USA. Där jobbade man med att se helheten och ta hand om alla problem samtidigt, detta för att minimera patientens antal besök i vården men också att jobba effektivare. Det verkar som det lilla man lärde sig nu är helt bortglömt.

Nu reagerar även patienter och anhöriga över flytten av reumatologen med kritiken att man inte kan samordna besöken längre. Dessutom tycker man det är svårare att ta sig till Tullhuset. 

Att man inte lyssnar på oppositionen hör väl till, beror säker på politisk prestige. Men att man inte lyssnar på patienterna som drabbas av deras beslut är anmärkningsvärt. 

Motivet till flytten har varit att det är en del av ”god och nära vård” som nu ska implementeras. Att vården nu ska bli god det är bra, även om jag tror att den var det innan. Men på vilket sätt vården blir närmare när man gör den mer otillgänglig är helt obegripligt.

onsdag 2 september 2020

Corona kommission, krävs även lokalt i Gävleborg Vi har genomgått en av de största globala kriserna i modern tid om inte ännu längre. Vi har under våren sett hur ett virus har gått som en våg genom världen och ingen har kunnat undkomma det. Även om du inte har drabbats av själva viruset så har du drabbats av dess konsekvenser. Diskussioner har pågått om vem som har hanterat detta rätt och inte, det svaret kommer dröja innan vi får. Hur länge denna pandemi kommer pågå vet vi inte heller.

Nu ser vi att smittspridningen har gått ned i Sverige och det är lugnt på våra sjukhus med få fall och antalet döda med Covid19 är lågt. Detta är glädjande men vi kan vara ganska säkra på att det kommer en andra och kanske tredje våg. Vår beredskap och restriktioner kommer nog inte kunna hävas förrän vi har ett vaccin eller kanske inte ens då.

Det är viktigt att vi lär oss av de kriser vi går igenom. Det är dessutom genom kriser innovation skapas och nya metoder och arbetssätt tas fram. Detta måste vi ta lärdom av och ta med oss i det fortsatta arbetet.

På nationell nivå har moderaterna drivit regeringen framför sig i denna fråga och tillslut så tillsattes en opolitisk kommission som ska kolla på detta. Vi moderater anser att det även krävs en sådan kommission regionalt där vi ger ett tydligt uppdrag från regionstyrelsen till en grupp(opolitiskt och neutral) som ska kolla på detta. Jag anser även att den ska vara tillsatta med neutrala pesoner utanför vår egen organisation.