onsdag 28 mars 2012

Dålig personalpolitik och arbetsförhållande orsak till läkarflykten.

Nu är vår kartläggning klar över orsaken till varför så många läkare i Gävleborg väljer att sluta sin anställning hos oss. Vi har under första kvartalet i år skickat enkät till de 200 läkare som slutat, gått i pension eller har begärt tjänstledigt under 2010 och 2011(totalt antal läkare i landstinget är 800st). Vi har även träffat en del av de läkare som svarat på vår enkät för att få ytterligare viktigt information om deras åsikter. Detta är något som landstingsledningen borde ha gjort för länge sedan, men i avsaknad av handlingskraft i frågan har vi inom Samverkan Gävleborg gjort detta arbete istället.

Vad säger då läkarna i vår undersökning? Huvudorsaken till att man har slutat är landstingets dåliga personalpolitik(46%) och arbetsförhållanden(39%). Svaren skiljer sig inte direkt mellan män och kvinnor förutom att en stor andel av kvinnorna svarar familjeskäl(31%) som orsak. Den höga andelen som svarar personalpolitik och arbetsförhållande förvånar inte mig utan stämmer överens med den bild som jag tidigare har fått när jag träffat och lyssnat till vår personal.

Att det däremot är så pass många kvinnliga läkare som anger familjeskäl som orsak bör man analysera vidare. Vi behöver ta reda på om det finns saker landstinget kan göra för att underlätta att kombinera läkaryrket inom landstinget och familjeliv.

Vi har även frågat huruvida man kan tänka sig att rekommendera landstinget som arbetsgivare är det slående att så stor andel inte kan göra detta(54%).

Vi presenterar även förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen, jag återkommer med kommenterarer till den listan.

Se länk till den rapport som vi idag presenterar.

Artiklar GD Ledare AB Ledare Ljusnan HT

onsdag 21 mars 2012

Redovisning och diskussion på styrelsen om lönesättning för landstingets sjuksköterskor.

Nu är dagens landstingsstyrelse avklarad. Flera av de ärenden som skulle behandlas lyftes ur för att beredas ytterligare. Däremot blev det diskussion om de frågor vi ifrån Samverkan Gävleborg lyfte upp när det gäller sjuksköterskornas löner och arbetsförhållande på sjukhuset.


Vi fick en bra redovisning från våra tjänstemän hur lönestrukturen ser ut och hur lönerna i Gävleborg ser ut jämfört med andra landsting. Vi fick även en genomgång av den lönerevision som pågår och huruvida det är ett lokalt ansvar eller ett nationellt ansvar. Jag hoppas att styrelsens ordförande nu har fått kunskap om hur lönebildningen ser ut och vilket ansvar vi har i landstinget Gävleborg. Diskussionen kommer fortsätta på kommande personalutskottsmöten.

Även när det gäller personalens arbetssituation fick vi medgivande från ledningen om att den ökande belastningen är en konsekvens av ändrade bemanningstal, vilket vi har befarat skulle inträffa. Nu är det verkligen dags att man följer upp ändringen av bemanningstalen och vilka andra konsekvers detta har fått, jag har hört mycket beskrivningar om problem med detta när jag lyssnar till vår personal.

Sjuksköterskeuppror i Gävleborg

De senaste dagarna har tidningarna och radion lyft frågan om sjuksköterskornas löner i vårt landsting. Det råder missnöje över såväl arbetsmiljön, låga löner och fel lönestruktur. Jag är inte förvånad att man reagerar på detta sätt ute i verksamheterna.

Det som jag däremot blir förvånad över är personallandstingsrådets kommentar i radio och tidningarna där hon inte känner ansvar för det uppkomna missnöjet utan skyller på regeringen. Lönestruktur och löneutveckling är en fråga som vi har kontroll på lokalt. Det avtal som finns centralt mellan parterna bygger på att löneutvecklingen ska förhandlas lokalt, och då vilar ett tungt ansvar för oss politiker i vårt landsting. Vi i Samverkan Gävleborg har tidigare lyft frågan i det utskott under landstingstyrelsen som behandlar detta men det har inte funnits något intresse att diskutera detta. Vi kommer fortsätta lyfta frågan idag på landstingsstyrelsen, men vi förväntar oss inga svar idag heller.

När det gäller arbetsmiljön och arbetsbelastning så låter landstingsrådet förvånad över situationen, vilket är märkligt. Man har under det senaste året minskat bemanningen på våra avdelningar vilket majoriteten har beslutat om i fullmäktige vilket vi inom Samverkan motsatte oss. Att detta nu får konsekvenser förvånar inte mig.

Att regeringen har sänkt skatten för alla sjuksköterskor med 2000 kr per månad (se länk) sedan 2006 ser landstingsrådet som ett problem. Detta har inneburit mycket mer i plånboken för de med låg och medelinkomst som motsvarar långt mer än vad någon s-regeringen någonsin har satsat på dessa grupper är stor brist på insikt.

måndag 19 mars 2012

Alliansdag med riksdagsledamöterna i länet

Idag har vi haft alliansdag i länet. Först besökte vi Alfta Rehab där vi fick en väldigt bra genomgång av deras verksamhet och hur viktig den är för länets invånare. Det är viktigt med en bra rehabilitering för att människor ska komma tillbaks till arbete, det är arbetslinjen på riktigt. Jag fick även med mig många bra synpunkter på hur rehabiliteringen i länet kan bli bättre.

Dagen avslutades med att besöka Allians Söderhamns mingelkväll. En trevlig tillställning där vi fick möjlighet att träffa alliansvännerna i Söderhamn och höra hur de har arbetat med att få ihop ett bra samarbete med siktet inställt på maktskifte.

Det är genom fler allianser i länet som vi tillsammans skapar möjlighet till maktskifte i länets kommuner och landstinget.

Magnus (C) berättar
om Alliansen i Söderhamn


 

lördag 17 mars 2012

Vårdval inom Europa, bra för patienterna

Lördagen inleds med Sverigemötets seminarium om patienternas fria rörlighet inom Europa. EU har antagit ett nytt direktiv där man förtydligar möjligehet för Europas patienter att söka vård i andra EUländer. Nu är det dags för Sverige att implementera detta vilket kommer bli spännande. Våra politiska motståndare kommer såklart leta efter problem och risker och försöka begränsa denna rörlighet medan vi som alltid sätter patienterna främst ser möjligheterna och kommer göra det vi kan för att underlätta för patienterna.

i princip har man redan denna rättighet idag vilket innebär att våra patienter med behov av intensiv rehabilitering som tidigare kunnde få klimatvård utomlands fortfarande kan söka sig utomlands trots att sossarna har stoppat denna möjlighet.

fredag 16 mars 2012

Nu talar statsministern för kommun och landstingspolitiker.

Varje år träffas ca 2000 moderata kommun- och landstingspolitiker, i år gästar vi Örebro. Det är viktigt för oss lokalpolitiker att träffas och utbyta erfarenheter. Själv har jag under förmiddagen lyssnat på seminarium om offentlig upphandling. Nu pratar vår statsminister om arbetslinjen.

torsdag 15 mars 2012

Moderater gillar kultur

Nu pågår remissrundan för länets kulturplan. Tanken med alliansens nya kulturproposition ”tid för kultur” är flytta ansvaret för den regionala kulturen till våra landsting/regioner där det finns tydliga målsättningar och ambitioner att prioritera bl.a. barn och ungdomar. Det är landstinget som ansvarar för att ta fram Gävleborgs egen kulturplan. Vi inom moderaterna har haft uppe denna vid ett flertal tillfällen i olika sammanhang för att vi ska skriva vårt remissvar från länets moderater. Vi har tydligt tagit ställning för kulturen i länet och eftergrågat en bättre och tydligare plan som innefattar mer än de olika institutioner som landstinget idag ansvarar för. Vi har även publicerat en debattartikel där vi förklarar vår syn på regional kultur.


Vi hoppas nu att landstingens tjänstemän ska ta till sig det vi skriver i vårt svar och göra de uppdateringar och kompletteringar som krävs för att vi ska få möjlighet att få ansvar för de statliga regionala kulturmedlen.

tisdag 13 mars 2012

Nya hinder och begränsningar inom förlossningsvården i Gävleborg

Under förra veckan fick vi veta att man kommer sluta med att erbjuda lustgas under förlossningarna. Landstinget Gävleborg kommer då vara först i landet med att göra detta. Såklart har det blivit reaktioner på detta efter att man gick ut med denna nyhet. Motivet till att man vill göra detta är att man vill minska miljöbelastningen och att det finns andra likvärdiga smärtlindring. Jag ifrågasätter inte att det finns andra metoder men frågan är om det är realistiskt att säga nej till den metod som idag används i de flesta förlossningar. Man har tidigare med liknande sätt försökt tvinga mammor till olika saker som t.ex. skicka planerade kejsarsnitt till Hudiksvalls sjukhus eller att man skickar hem mammor direkt efter förlossningen. Varför ska våra mammor inte ges samma möjligheter som mammor i övriga Sverige.

Vi ska fortsätta ha en förlossningsvård som håller hög klass på våra två sjukhus i länet och att då inte erbjuda likvärdiga metoder och möjligheter som andra sjukhus känns helt fel. Däremot ska man upplysa om och erbjuda andra metoder för smärtlindring eller erbjuda föräldrar till tidig hemgång eller erbjuda förlossning på annat sjukhus än där man bor, men det ska helt ske på frivillig väg och inte påtvingat som jag ibland får berättat för mig.

Idag kunde vi även läsa om hur man har arbetat med att minska utsläppen från lustgas i Stockholms läns landsting genom att rena returgaserna. I Gävleborg har vi inte denna reningsmöjlighet och om man nu värnade miljön, som man vill ge sken av, så är det första man bör göra att investera i motsvarande anläggning i Gävle och Hudiksvall.

söndag 4 mars 2012

Intressant dag med årsmöte och öppet hus.

Igår hade jag äran att få delta som ordförande på Personskadeförbundet RTP årsmöte i Gävle. Det var hedrande att få vara årsmötesordförande och intressant att få höra medlemmarnas erfarenheter och synpunkter på sjukvården i Gävleborg. Vi pratade om allt från rehabilitering med bassängbad till regionbildning. Samtidigt kampanjade moderaterna på torget i Gävle, med flera nya medlemmar som resultat. Efter kampanjande och årsmöte var det öppet hus och invigning på vårt nya förbundskansli på Drottninggatan 23 i Gävle.


Vi moderater har nu äntligen kommit till rätta i våra nya lokal där vi har möjlighet att ha såväl fler arbetsplatser och större konferensrum där vi kan träffas och ha våra möten. Ett viktigt krav som vi ställer på våra lokaler är att de ska vara nära och tillgänglig för alla, vilket nu uppfylls.

fredag 2 mars 2012

Provkörning av operationsrobot

Landstingsråd testar
operationsrobot i Karlstad
Idag har vi besökt kirurgavdelningen på centralsjukhuset i Karlstad. Vi fick möjligheten att se deras nya operationsrobot man nyligen införskaffat. Genom att använda ny teknik kan man nu öka kvalitén och minska risken för komplikationer. Vi fick förklarat för oss och se hur de arbetar med det inom urologin. Vi fick även möjlighet att se hur det går till med traditionella metoder och hur det fungerar med roboten. Det var medarbetare med stort engagemang och stolthet som berättade ingående hur de arbetar med såväl robot som traditionell metod. Dessutom fick vi provköra simuleringsprogram i roboten för att känna på hur det kan vara att arbeta på det sättet. Efter det fick även vara med på en kort stund under en traditionell operation.


Genom att man nu tillämpar ny teknik i Karlstad så underlättar man rekrytering av läkare vilket har gett dem en bra bemanning med urologer. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste man vara med och driva utvecklingen framåt där ny teknik kan vara en del i detta.

torsdag 1 mars 2012

Samverkan Gävleborg besöker Värmlandssamverkan

Som politiker är det viktigt med omvärldsspaning där vi behöver se hur andra landsting arbetar med att utveckla sjukvården. Idag och imorgon är vi på besök hos landstinget i Värmland och ser hur de arbetar med bl.a. psykiatrin. De har ett helt nybyggt psykiatrihus där man har 72vårplatser, vilket var mycket imponerande. Självklart så pratade vi även läkarbemanning där de idag har full bemanning inom psykiatrin till skillnad från oss som har stora problem att rekrytera inom det området.

Vi var även och tittade på patienthotellet i Karlstad som alla använder som förebild när vi diskuterar hur vi ska bygga vårt nya hotell i Gävle. Efter att ha hört hur deras tankar och idéer med detta så är jag helt övertygad om att vi är inne på rätt spår med vårt arbete med patienthotellösning vid Gävle sjukhus.

Nu på eftermiddagen har vi suttit ned med den politiska majoriteten som består av 6 partier (M,C,FP,KD,SVP,MP) och som kallar sig för Värmlandssamverkan. Det finns mycket likheter med vår Samverkan Gävleborg och det visar även på mycket goda resultat med en borgerlig majoritet som tillsammans med miljöpartiet styr över landstinget.

Nu fortsätter kvällen med att samtala med dem om viktiga frågor inom sjukvården, så som vårdval, patientsäkerhet och vikten av att ha en god ekonomi, där vi ska utbyta våra erfarenheter.

Patientenkät viktig för vårdvalet

Igår presenterades den årliga patientenkäten för primärvården. Det är tredje året i rad man genomför denna från SKL. Det är mycket bra att en nationell aktör gör undersökningar vad patienterna tycker om våra vårdcentraler i landet.


För att kunna göra aktiva val så är det viktigt att man som patient, eller blivande patient, ges möjlighet att ta till sig information på enkelt sätt när man ska välja eller byta hälsocentral. Denna enkät är endast en del i detta och det finns ytterligare intressant information som bör sammanställas på ett enkelt och överskådligt sätt.

Eftersom en fullständig sammanställning inte finns nationellt så är det lämpligt om hälsovalskontoret i Gävleborg tar in information, från såväl SKL som vårdcentralerna själva, och sammanställer på ett lättöverskådligt sätt och publicerar. Dessa jämförelsesiter finns inom andra områden och skulle lämpa sig mycket bra just inom vårdvalet. T.ex. kan det vara intressant på ett enkelt och överskådligt sätt kunna ta del av och jämföra patientenkät, öppettider, läkartillgång, väntetider m.m.

Vi kan konstatera efter gårdagens enkätresultat att det är en nyöppnad vårdcentral som toppar listan i Gävle vilket är mycket intressant. Utöver patientenkätinformation så är referenser från bekanta och vänner en viktig del när man väljer vårdgivare, och eftersom just en relativt nyöppnad HC nu toppar patientenkäten i Gävle så visar det att just mun till mun metoden är mycket viktig.