torsdag 28 augusti 2014

Besök på Söderhamns sjukhus

Sveriges modernaste datortomograf 
Tydligt affischering om att Söderhamn
behöver ny kommunledning
Valrörelsen pågår för fullt. Idag besökte jag Söderhamn och träffade mina moderata partikamrater där. Jag besökte även Söderhamns sjukhus tillsammans med blivande landstingspolitikern Linda. Där besökte vi röntgen på sjukhuset som nyligen har fått ny datortomograf och röntgenutrustning.

Dagens landstingsledning håller på och utarmar de mindre sjukhusen. Vi har under en längre tid haft rivningar på Söderhamn sjukhus uppe på den politiska agendan. Så sent som i juni så försökte man få fullmäktige att besluta om att riva delar av sjukhuset, vilket vi lyckades skjuta upp. Vi har efterfrågat vilka planer man har för verksamheterna på sjukhuset. Man har inte kunnat redovisa från majoriteten vilken verksamhet som finns på sjukhuset och vilka som man har för ambition att behålla där. 

Så idag besökte vi röntgen som har utökat sin verksamhet. Det är riktigt kul när man får möjlighet att besöka en verksamhet som expanderar. Man har gått från 2,5 till 5tjänster och har nu en av Sveriges modernaste datorotomografer. Det var också intressant att sitta ned med några ur personalen som berättade hur det är att arbeta på en mindre enhet på ett av våra mindre sjukhus. Vi fick också möjlighet att samtala om framtiden för sjukhuset och hur de känner av att det ständigt finns nedläggningshot.

Något som de tyckte var synd var att det kommunala boendet ska rivas och vi pratade om hur detta kommer påverka patienterna som är boende där. Vi var helt överens om fördelen med att boenden finns i anslutning till sjukhuset där vårdcentralen och röntgen finns.

Det som nu måste göras är att vi sätter ned foten för vilka verksamheter som vi vill ska finnas på sjukhuset och hur vi kan utveckla dem. Vi bör även sätta oss ned med kommunen för att hitta en bra lösning för deras boende där. Därefter får man ta fram en plan på hur lokalerna kan utvecklas för de nya ändamålen och sedan kan vi gå vidare med att eventuellt riva och bygga till.

Nästa vecka ska vi besöka andra verksamheter på sjukhuset och lyssna till hur de ser på framtiden, det ska bli spännande.
tisdag 26 augusti 2014

Besök på Sandvikens sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor Sandvikens sjukhus. Syftet var att träffa personalen på länsrehab för att höra hur de har upplevt sommarsituationen. De var mycket nöjda med sommaren där de i år kunde vara kvar i sina befintliga lokaler. De har ett bra fungerande samarbete med Dalarna som gör att man hjälper varandra med vårdplatser när man har sommarstängt.

Tyvärr så har länsrehab för få vårdplatser så man klarar inte av att ta emot alla som har behov av intensivrehabilitering. Eftersom man minskar ned antalet vårdplatser på sommaren så blir tillgängligheten ännu sämre under sommarperioden.

Vi var även och tittade på de tomma lokaler som finns på sjukhuset. Det var med en klump i magen vi klev in på dagkirurgins gamla lokaler som de stängde igen för bara några veckor sedan. Vi tittade även på gamla avdelning 73’s lokaler som var i mycket gott skick. Där finns det möjligeht att inrätta 32 vårdplatser med en högre standard än vad vi kan tillhandahålla på de flesta avdelningarna på Gävle sjukhus. Vi fick även se det lediga våningsplan som är anpassat för kontorslokaler och administration.

Sandvikens sjukhus är ett mycket fint sjukhus med mycket bra lokaler. De tomma lokalerna passar sig mycket väl för att fyllas med verksamhet. Vi i Samverkan Gävleborg föreslår därför:

Möjliggör för en entreprenör att starta opererande verksamhet i dagkirurgins gamla lokaler. De kanske inte är de allra mest moderna lokalerna men håller ändå mycket hög klass.

Utöka länsrehabs verksamhet med ytterligare vårdplatser. Det finns ett stort behov av intensivrehab i vårt län och det finns möjlighet att utöka deras verksamhet. Vi ser gärna att man får ett större uppdrag och blir ett regionalt rehabcenter.

När landstinget tar över Regionförbundets verksamhet så har man påtalat att man vill lämna de lokaler som vi idag hyr i Gävle. Därför håller man nu på och bygger om våra lokaler för miljontals kronor för att klämma in ytterligare 100 tjänstemän. Varför kan vi inte använda de befintliga kontorslokaler som finns på Sandvikens sjukhus istället.


Den lediga vårdavdelning som finns i Sandviken kan även användas för att inrätta mellanvårdsplatser. Dessa kan då användas av landstinget och kommunen för de patienter ifrån Västra Gästrikland som är färdigbehandlade och som väntar på att kommunen har ordnat ett bra omhändertagande.

Med dessa förslag så kan vi återigen få fullt med verksamhet i sjukhuset.

Valet närmar sig och vill man att vi ska utveckla Sandvikens sjukhus istället för att avveckla det så ska man lägga sin valsedel på något av partierna i Samverkan Gävleborg (M,FP,KD eller Svp)

onsdag 20 augusti 2014

Sommarrapport på landstingsstyrelsen

Idag hade landstingsstyrelsen det första sammanträdet efter semestern. Det var planerat ett tvådagars möte, detta för att ha en beredskap för att det brukar vara mycket ärenden efter sommaren som måste hanteras. Just i år verkar det var väldigt lite ärenden som vi politiker ska hantera, man ställde in dag nummer två och dagens möte pågick endast till lunch. Det var dessutom mest remisser och informationer.

På oppositionens begäran så fick vi en redovisning av sommarsituationen på våra sjukhus. Tidigare sommarrapporter upprepade sig. Ledningen kunde konstatera att det gått bra och man har haft läget under kontroll. Man medgav att man haft lite problem med att hitta vikarier, men det har inte påverkat patientsäkerheten.

Den bild som gavs stämmer inte alls med den som vi har fått ta del av när vi besökt vårdavdelningar de senaste veckorna. Det har även skrivits en del om detta i länets tidningar. Det är bekymmersamt att vi inte får en bild som är samstämmig. Vilken verklighetsbild stämmer, den som ledningen ger eller den som personalen ger.

Vi fick inga kommentarer alls kring det som skrivits om i tidningarna under sommaren. Trots att landstingsstyrelsen ordförande lovade att detta skulle tas upp direkt efter semestern så nämndes det inte alls under dagens sammanträdet.

Så fort vi påpekar vad personalen berättar för oss blir vi anklagade för att svartmåla och när högsta ledningen ger sin bild så tycker majoriteten att vi bör lyssna på dem istället för personalen.

fredag 15 augusti 2014

Besök på Hudiksvalls sjukhus

I går besökte Samverkan Gävleborg Hudiksvalls sjukhus för att höra om sommarsituationen på sjukhuset. Hur har beläggningsläet sett ut och vad är medarbetarnas uppfattning? Det var mycket svårt att få möjlighet att komma till avdelningarna, endast två avdelningar tog emot oss.

Kort kan man säga att läget har också vart ansträngt på sjukhuset i Hudiksvall.

Det verkade vara helt olika situationer på de två avdelningarna. När man på ena avdelningen inte haft några problem att hitta sommarvikarier har den andra inte har fått tag på tillräckligt med personal. Känslan när man kom in på avdelningarna var helt olika, på den ena avdelningen fick vi möjlighet att prata med personal utan att chefen var närvarande men på den andra var både enhetschef och verksamhetschef med under hela besöket. Där verksamhetschefen var med så fanns det inte mycket som var problematiskt, det enda var att det var svårt att rekrytera medarbetare. På den andra avdelningen fanns det mycket konkreta synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Personalen hade fått semester som man hade önskat på ena avdelningen men på den andra avdelningen var det fasta semesterperioder som gällde och chefen såg det som positivt att man hade ett rullande schema på vilken semester period på fem år. "Nu vet man fem år i förväg när man ska ha semester"

Slutsatsen blir att det skiljer sig mellan avdelningarna och orsaken bör man ta reda på. Hur kan det komma sig att en avdelning inte har problem att rekrytera varken sommarvikarier eller nya medarbetare medan grannavdelningen brottas med svårigheter att rekrytera och personalen säger upp sig.

Trycket på vårdavdelningarna på sjukhuset har ökat sedan man tog bort observationsplatserna på akuten. Det verkar som ledningen inte förstår att om man minskar vårdplatser på ett ställe så hamnar patienterna i någon korridor på en annan avdelning.

Min övertygelse blir starkare för varje besök jag gör, Landstinget behöver en ny personalpolitik och ett nytt ledarskap.

tisdag 12 augusti 2014

Ytterligare en dag på Gävle sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med mina oppostionsrådskollegor Gävle sjukhus igen för att på plats få en bild av hur sommaren fungerar. Idag besökte vi AVA, infektionsavdelningen och geriatriken.

Efter varje sommar de senaste åren har vi efterfrågat information om hur sjukvården och våra avdelningar har fungerat under sommaren. Vi har efter de senaste somrarna fått höra från ledningen att läget vart lugnt. När vi sedan har träffat våra fackliga företrädare så har vi fått en helt annan bild.

Så idag så besökte vi några avdelningar på medicin på Gävle sjukhus.

Vi blev som alltid väldigt väl mottagna och vi fick möjlighet att höra hur personalen upplever sommaren. Beläggningsläget har varierat under sommaren och man har under vissa perioder haft det väldigt jobbigt. Bemanningen anpassas efter statiska siffror och bemanningstal istället för att anpassas efter de vårdbehov som patienterna har. Man kan ha många patienter som inte är så vårdkrävande och då har man en bra bemanning, däremot kan det vara fullständigt kaos när man har många vårdtunga patienter trots att det kanske då finns platser lediga. Vi fick också höra om att man kan med vissa små justeringar förbättra situationen, vilket visar på att det finns saker man kan göra,

Vi fick också berättat för oss att informationsspridningen på sjukhuset kan bli bättre. Vi vet att när trycket på akuten ökar så kommer belastningen på många av avdelningarna öka. Kan man då ge tidiga signaler till vårdavdelningarna så skulle deras arbete underlättas rejält, men detta sker inte på ett bra sätt idag.

Vi fick även höra hur man i år igen flyttar runt på den geriatriska vårdavdelningen. Personalen mår dåligt p.g.a. hur man blir flyttade runt på sjukhuset under varje sommar. Man hinner knappt komma tillbaks till ordinarie lokaler innan man ska börja planera för nästa sommars flytt. I år har man slagits ihop med njuravdelningen för att på så sätt spara pengar. Konsekvensen är att man nu under flera månader ska arbeta i undermåliga lokaler som inte är anpassad för deras verksamhet. Frågan man ställer sig är hur mycket sparar man egentligen på denna flyttkarusell. Det krävs mycket extra arbete och energi för att hålla på med denna flyttkarusell.

De synpunkter vi får höra från olika avdelningar på Gävle sjukhus är väldigt samstämmiga. Senare i veckan ska vi göra besök på Hudiksvalls sjukhus och det ska bli intressant att höra om de har upplevt sommaren på samma sätt som i Gävle.

måndag 11 augusti 2014

Besök på Ljusdals sjukhus

Idag besökte jag tillsammans med Maria Molin, vår moderata hälsinge-toppkandidat till landstinget, sjukhuset i Ljusdal.

Ljusdals sjukhus är ett av de mindre sjukhusen i länet men ändå ett av de viktigaste. Ljusdals kommun har ca 20000 invånare på en yta som är större än hela Gästrikland. Det är alltså en stor kommun till ytan men en mindre kommun i antalet invånare. Det är långa avstånd inom kommunen men det är även långt till sjukhuset i Gävle. För att tillgodose Ljusdalsbornas behov av sjukvård så krävs det att det finns en närsjukvård som finns just nära.

Närsjukvården på Ljusdals sjukhus är ett föredöme på hur man kan organisera den nära vården. Det är även ett föredöme hur kommunen kan samarbeta med landstinget. Landstinget bedriver denna verksamhet men Ljusdals kommun är med och medfinansierar de platser som kommunens omvårdnadsenhet kan använda. Vi har under alla år jag vart med i landstingspolitiken lyft just närvårdsavdelningen i Ljusdal som ett föredöme hur landsting och kommun kan samarbeta för Ljusdalsbornas bästa.

Nu är tyvärr denna enhet hotad. Det finns krafter i kommunen som vill avsluta detta samarbete vid årsskiftet och den nuvarande politiska ledningen i landstinget gör inte mycket för att förlänga detta samarbete. Vi har under flera år frågat vad man har för avsikter med avdelningen i Ljusdal men har fått svävande svar om att det fungerar bra och den inte är hotad.

Vi har läst i Ljusdalsposten under sommaren hur man har för avsikt att inte förlänga avtalet från kommunen sida.

Så idag fick vi möjlighet att träffa personalen där och höra deras tankar och idéer om sin verksamhet. Det är en enhet som har mycket sammansvetsad personalgrupp som trivs tillsammans. Varför vill man slå sönder en så bra fungerande verksamhet där personalen faktiskt trivs och som är mycket uppskattad av sina patienter och anhöriga.

Vi fick höra hur personalen ser på framtiden och hur de vill utveckla sin verksamhet. Det finns möjlighet att göra mer saker som idag bara sköts på de stora sjukhusen. Hur kan man arbeta med ny teknik och kompetensutveckling för flytta mer undersökningar och behandlingar till denna avdelning? Vilka konsekvenser får en nedläggning för resten av sjukhuset, allt hänger ihop. Vem ska ta hand om dessa patienter i framtiden, kommer de få ligga på sjukhuset i Gävle eller Hudiksvall.
Varför har inte personalen fått information om detta utan får höra hur av folk runtomkring att enheten ska läggas ned?

Det var ett mycket givande möte idag där vi fick höra hur personalen ser på sin verksamhet och vilka tankar de har om framtiden. Det skulle vara bra ifall även dagens ansvariga majoritetspolitiker tog sig tid för att besöka dem och lyssna till deras idéer.

Vi moderater, både i kommunen och landstinget, har gett tydliga svar. Vill ha kvar denna verksamhet och utveckla den för Ljusdalsbornas bästa. Låt Närsjukvården i Ljusdal få fortsätta vara ett föredöme i länet och landet.

torsdag 7 augusti 2014

En dag på Gävle sjukhus

Igår tillbringade jag och mina oppositionsrådskollegor i Samverkan Gävleborg dagen på Gävle sjukhus. Bl.a. så besökte vi lungavdelningen och njuravdelningen för att lyssna till hur personalen där upplever sommarsituationen på sjukhuset. Besöket på sjukhuset var planerat sedan tidigare och ambitionen var att få en direktrapport från personalen om hur beläggning- och bemanningssituationen har vart under de senaste sommarveckorna.

Att vi har kunnat läsa i tidningen de senaste dagarna om krisen på sjukhuset gjort besöket såklart ännu mer aktuellt och viktigt. Det finns en stor frustation över situationen och att man inte känner att man kan påverka den. De brottas med överbeläggningar där patienterna tvingas vårdas i korridorerna och man känner att man inte räcker till. Allt för ofta så riskeras patientsäkerheten. Vi fick även höra att man har minskat på antalet vårdplatser trots att ledningen förklarade för oss innan sommaren att det inte var aktuellt.

Vi pratade mycket om situationen och hur de tycker vi kan lösa detta. Vi fick med oss mycket bra synpunkter och idéer. Vi fick även möjlighet att lyssna på hur de ser på de lösningar som vi i Samverkan Gävleborg föreslår för att komma tillrätta med problemen.

Vi föreslår bl.a. att vi ska inrätta nya vårdplatser på sjukhuset, s.k. mellanvårdsplatser, där kan man ta hand om färdigbehandlade patienter till dess att kommunerna kan ta hand om patienten eller man kan flytta direkt hem. Detta skulle underlätta trycket på våra avdelningar och dessutom skapar det mer flexibla lösningar för våra kommuner.

Vi pratade även om hur vi kan anpassa bemanningen efter patienternas behov. Idag är bemanningen till största del statisk oavsett om det är vårdtunga patienter eller inte. Vi vill istället att bemanningen ska planeras så att man klarar av olika tryck på avdelningar och vi ska även ha en planering som gör att våra medarbetare kan ha semester utan att övrig medarbetare får jobba extra.

Att besöka våra verksamheter och träffa personal är en av de viktigaste uppgifterna vi politiker har. Jag försöker hinna med så många besök som möjligt. Jag försöker även vara ute och praktisera i vården för att på så sätt få en bättre förståelse för våra medarbetares vardag.

onsdag 6 augusti 2014

Sista rycket innan valrörelsen kör igång

Nu håller alla partier på och arbetar med att göra de sista förberedelserna för årets andra valrörelse. Detta år är speciellt ur många aspekter. Vi har bedrivit intensiv valrörelse under EU-valet i maj och nu ska vi ganska kort därefter genomföra den stora valrörelsen inför kommun, landsting och riksdagvalet i september. Man har även tidigarlagt valdagen en vecka i september vilket innebär att vi antingen ska kampanja under kortare tid eller börja tidigare.

Sommaren har för min del inte bestått av så mycket ledighet, det är fortfarande mycket av förberedelserna som ska göras.

Det har även hänt mycket under sommaren inom sjukvården och landstinget Gävleborg. Ingen kan ha undgått att det är kaos på våra sjukhus och personalen är uppgivna och nu protesterar de mot de dåliga arbetsförhållanden och ledningen.

Det påminner mycket om situationen som var inför valet 2010 och inte mycket har hänt sedan dess. Rubrikerna handlade då också om överbeläggningar och att personalen var missnöjd över bemanning och sina arbetsförhållanden. Inte mycket har hänt sedan dess från den socialdemokratiska landstingsledningen.

Nu är de mindre än 40dagar kvar till valet och då kan Gävleborgarna välja en ny landstingsmajoritet som är beredd att göra någonting åt situationen.