fredag 25 april 2014

Möjligheten finns redan att välja vårdgivare

De flesta vet att man idag kan välja vilken hälsocentral man vill tilhöra. Men det pratas också ofta om annan valfrihet inom vården och möjlighet att välja vilken specialistvårdgivare man vill få sin undersökning eller behandling hos. Tyvärr så är det många som inte vet om det finns möjligheter även där. Jag blir ganska ofta kontaktad av patienter som frågar om man inte kan söka sig till någon annat sjukhus än något av våra egna i landstinget. Mitt svar blir då alltid att självklart kan man göra det, det enda villkor som finns är att det finns en remiss och att man söker sig till någon som har ett avtal med vårt eller något annat landsting. Remissen kan antingen vara utfärdad av någon läkare eller så kan man skriva sin egen remiss. De flesta jag pratar med känner inte till dessa möjligheter utan man tror att man bara kan välja en annan vårdgivare om vi inte uppfyller vårdgarantin.

För att känna av landstingsmajoritetens kunskaper i detta ämne så har jag skrivit en interpellation till ett av socialdemokraternas landstingsråd på senaste fullmäktige. Jag blev besviken när svarande landstingsråd inte kände till vad som gäller. Jag frågade även hur man informerar patienterna om deras möjligheter och det verkar som att det sker viss informationsgivning via någon standardtext på remissbekräftelsen, men det är helt uppenbart att patienterna inte riktigt förstår detta. Dessutom ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen, informationen ges individuellt anpassat och då kan aldrig en standardtext uppfylla detta krav.

Vad är det då som gäller?


  • Sedan 1989 har du har som patient rätt att få din remiss skickad till vilken vårdgivare som helst i landet, det enda krav som ställs är att de har avtal med något landsting. Detta regleras i det riksavtal som finns mellan alla landsting.Länk till riksavtalet
  • Detta gäller såväl primärvård som all öppen och slutenvård.
  • Detta gäller oavsett om landstinget förväntas uppfylla vårdgarantin eller inte.
  • Landstinget är dessutom skyldig enligt hälso- och sjukvårdslagen att ge individuellt anpassad information om patienternas valmöjligheter. 
  • Har man frågor så finns det hjälp att få av vårdvägvisaren i landstinget

Så valfriheten finns redan idag men det konstiga är att man inte lärt sig att informera våra patienter om detta. Jag hoppas att man nu bättrar sig och ser till att vår personal får information om detta för det kan inte vara så att endast de som känner till sin rätt och är påstridiga ska ges möjlihet att välja vårdgivare.

torsdag 24 april 2014

Debatt om Landstinget årsredovisning

Igår på landstingsfullmäktige redovisades och debatterades årsredovisningen för 2013. Varje landstingsfullmäktige börjar alltid med att landstingsdirektören redovisar hur bra allt är i landstinget, detta görs utan någon som helst politisk debatt. Efter det så föredrar finanslandstingsrådet hur hon ser på året som gått och ingen var förvånad när hon också pratade om hur fantastiskt allt är.

Men hur ser då resultatet ut för 2013?

Landstinget har under de senaste fem åren klarat ett positivt resultat vilket i sig är bra. Detta har man dock klarat genom att höjt skatten tre utav dessa fem år och tack vare alliansregeringens förändringar i skatteutjämningssystemet så undvek vi ytterligare en skattehöjning inför 2014. Att återkommande höja landstingskatten är ingen långsiktig lösning för att ha en ekonomi i balans. Landstinget Gävleborg har nu landets högsta landstingsskatt och ska vi vara konkurenskraftiga mot övriga län kan vi inte ha en för hög skatt jämfört med andra län.

Division medicin lyckas att få ett litet positivt resultat förra året vilket i sig är historiskt. Varken division operation eller medicin har någonsin gett positivt resultat utan de har ständigt gått med underskott trots kraftiga uppräkningar flera år. Exempelvis är det ansamlade underskottet för division operation 140miljoner för denna mandatperiod. Så nu klarar medicin ett positivt resultat men operation fortsätter att gå medunderskott.

När det gäller primärvården så har den historiskt gått med överskott nu har det vänt och man går 2013 med underskott på 30 miljoner. Detta är inte förvånande för oss i oppositionen eftersom de har fått mycket låga uppräkningar eller ingen uppräkning alls de senaste åren och resultatet har blivit sämre och sämre för varje år. Läget inför 2014 är ännu mer alarmerande eftersom de inför 2014 ska spara ytterligare 40miljoner.

Så det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt. Det krävs bättre ordning och reda i ekonomin om man ska klara framtidens utmaningar utan återkommande skattehöjningar.  Valet den 14:e september blir ett viktigt val, ska vi fortsätta på den socialistiska vägen med ständiga skattehöjningar eller ska vi välja den ansvarsfulla vägen med ordning och reda i ekonomin.

torsdag 17 april 2014

Glad påsk

Sommaren närmar sig med stormsteg, om den inte redan är här. Innan jag får några dagar påskledigt så har jag tillbringat skärtorsdagen i Västerås med styrelsen för Tåg i Bergslagen. Tåg i Bergslagen är ett viktigt samarbete där landstinget Gävleborg samarbetar med de andra landstingen i Bergslagen där vi gemensamt bedriver tågtrafik inom och mellan våra län. För Gävleborgs del så är dessa tåg en mindre del av vår totala spårbundna kollektivtrafik, tågen körs till/från Gävle mot Dalarna och Västmanland. Den största delen av vår tågtrafik är inom länet med x-tågen men vi har även bra och viktigt samarbete med Upplandstrafiken med tågen söderut.

Den första utmaningen för dagen var att ta sig effektivt med kollektivtrafik till Västerås från Gävle. Tåg i Bergslagen trafikerar inte denna stäcka med direkttåg utan valet stod mellan att åka med TiB kl 0518 från Gävle med byte i Ludvika eller att ta SJ-tåg kl 0713 till Uppsala och där ta snabbussen till Västerås. Det blev så klart det senare alternativet.

Kollektivtrafiken är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna för oss Gävleborgare. Det är viktigt att våra länsinvånare kan ta sig effektivt inom länet men också kunna röra sig till andgränsande län. För att kunna transportera sig till och från andra län så krävs bra samarbete över länsgränserna.
Det finns tre viktiga delar när det gäller kollektivtrafik och hur vi ska få fler människor att välja kollektivt resande framför att ta egen bil.

  • För det första ska gå snabbt att resa från dörr till dörr. I detta inkluderas alla byten och de väntetider och marginaler jag måste ha för att med säkerhet ta mig fram. 
  • För det andra måste trafiken vara pålitlig. Jag måste veta att jag tar mig fram utan förseningar, annars blir jag tvungen att lägga på tidsmarginaler och ta ett tidigare tåg/buss för att med säkerhet hinna fram.
  • För det tredje ska det vara enkelt att resa. Som t.ex. idag när jag i Uppsala ska byta från tåg till buss vill jag kunna åka med samma biljett som är enkelt att köpa och jag ska lätt hitta till den hållplats där jag ska kliva på bussen. 

Sedan finns det andra delar som så klart påverkar hur många som reser kollektivt, det handlar bl.a. om pris och om bekvämlighet och flexibilitet.

Idag tog jag mig säkert fram utan strul och förseningar, nu sitter jag efter mötet och väntar på att bli upphämtad för att fira påsken med familjen.

Glad påsk.

torsdag 10 april 2014

Upprörd sosse över bioreklam

I dagens Arbetarblad kunde vi läsa en insändare där insändarskribenten var mycket upprörd över att det sändes politisk reklamfilm på bio. Jag blev nyfiken på vilken reklamfilm de hade sett och läste vidare i insändaren. Reklamfilmen handlade om en familj som driver en kinesrestaurang och om deras villkor, berättarösten lät mycket likt Stefan Löfven skriver skribenten. Jag tänkte direkt, har socialdemokraterna gjort en liknande reklamfilm som vi moderater. De kände sig stolta över filmen när de satt där på bion som de antog var från socialdemokraterna, hon förklarar att hon och hennes käraste var stolta socialdemokrater.

I slutet på insändaren så beskriver hon hur upprörd hon blir när hon ser nya moderatloggan och hur moderaterna kan vara så fräcka att man gör en film som handlar om arbete och arbetares villkor, att man dessutom har tagit en röst som låter som Stefan Löfvens gör saken ännu värre.  Slutsatsen i insändaren är att hon inte gillar politisk reklam på bion.

Jag hoppas att denna reklamfilm väcker denna insändarskribents nyfikenhet. Hon förutsätter att endast socialdemokraterna kan berätta om arbetares villkor, men saker har förändrats. Filmen handlar om att vi tillsammans bygger landet och det är de arbetade timmarna som skapar resurser till välfärden. Hon bör även starkt fråga sig om hennes socialdemokraterna verkligen skulle kunna göra en likannde film. Med deras förslag på höjning av moms och höjning av skatten på arbetade timmar så kommer antalet arbetade timmar att minska och resurser som ”tickar” in till välfärden att minska.

Det finns numer bara ett arbetarparti i Sverige och det är nya moderaterna.

Ni kan själva se filmen och se vad ni tycker om den:


torsdag 3 april 2014

Lugn kväll på akuten i Hudik

Gårdagskvällen ”praktiserade” jag på akuten i Hudiksvall. Det var sedan länge en inplanerad praktik som jag igår genomförde, med tanke på kaoset som råder på akuten i Gävle så kom jag dit med mycket frågor och funderingar. Hur kan det komma sig att det verkar fungerar så mycket bättre i Hudik än i Gävle?

Kvällen, var som vanligt när jag praktiserar, mycket lugn. Är det så att det blir lugnt i våra verksamheter när jag är där så ska jag vara ännu mer ute i våra verksamheter hos vår personal. Nu tror jag inte att jag har den inverkan utan det är mest slumpen som avgör detta. För mig är det också bra att det är lugnt, då är jag inte så mycket i vägen utan får tid att ställa mina frågor och funderingar.

Känslan man får när man kliver in på akuten i Hudik är att personalen trivs, det är en bra stämning i gruppen. Däremot så känns det väldigt kaosartat för mig när all personal springer runt, svårt att få grepp om vem som gör vad. Framförallt blev det snurrigt igår när jag fick möjlighet att se hur man tog om hand av en patient som ramlat och slagit sig. Mycket folk var runt patienten och vi fick hämta mer personal för att hjälpa till. Jag förstår om det blir jobbigt när flera akuta fall kommer in samtidigt.

Även om personalen trivs med varandra så finns det mycket att ta med sig från mitt besök som vi bör jobba vidare med. Exempelvis verkar schemaläggning och semesterperioder fungera bra där, jämfört med många andra ställen.  Samtidigt kom det fram samma synpunkter, som på så många andra ställen, att man känner inte att ledningen lyssnar till personalen.

Det var intressant att se hur man har valt att inte införa kölappsystemet som man har i Gävle. När patienterna kommer in till akuten får man alltid direkt möta en människa som tar emot och hjälper patienten. Det personliga mötet kan aldrig överskattas.

Hudik har även valt att ha sin primärvårdsjour lokaliserad på akuten kvällar och helger, med samma personal(förutom en allmänläkare som tar hand om patienterna). Min slutsats är att det inte är den optimala lösningen, utan man bör även i Hudiksvall fundera på att inrätta jouren i andra lokaler med egen personal(som vi i Samverkan Gävleborg tidigare har föreslagit). Detta skulle underlätta söktrycket på akuten men också ge våra patienter en snabbare och bättre vård.

Efter 8timmars arbetspass så var det bara att bege sig hemåt till Gävle vid 24-tiden med mycket ny inspiration. Tack alla som jag träffade igår, ni gör ett fantastiskt arbete.

tisdag 1 april 2014

Nytt exempel på det frånvarande ledarskapet

Idag fick Gävleborgarna ännu ett exempel på det frånvarande ledarskapet i Landstinget Gävleborg. Ingen kan ha undgått den kris som finns inom akuten i Gävle. Tidningarna, radio och TV har rapporterat om detta de senaste dagarna och nu avkräver man svar från de yttersta ansvariga i ledningen d.v.s. majoritetens landstingsråd.

Jag blev riktigt förvånad när jag läser ledningens pressmeddelande som skickades ut idag, se text nedan. Man avböjer där att kommentera krisen på akuten.

Vad håller landstingsråden egentligen på med?

Att som politiker avstå från att ge sin syn på aktuella frågor är märkligt. Vad skulle media säger om Carl Bildt eller Fredrik Reinfeldt skulle avböja att kommentera händelserna i Ukraina och säga att vi måste låta dem arbeta vidare med sina interna processer?

Hur ska dessutom väljarna kunna utkräva ansvar när ansvariga politiker inte vill svara på allmänhetens frågor?

Att vara politiker är inte alltid enkelt. Just hälso- och sjukvården kanske rentav är en av de svåraste områden att arbeta med politiskt. Men att då gömma sig och hålla sig undan när det blåser är inte att ta ansvar.
Det ansvarslösa och frånvarande ledarskapet i landstinget Gävleborg blir allt tydligare, den 14:e september kan väljarna välja en ny politisk ledning som är beredd att ta ansvar och visa på ett nytt, lyssnande och närvarande ledarskap.