lördag 30 juni 2018

Problematiskt med ny islamisk friskola i Gävle


Vi har kunnat läsa i GD om att en muslimsk skola ska starta i Bomhus. Jag fick veta att detta var på gång för några veckor sedan när jag läste på Twitter om en annons om att man sökte lärare till en ny islamisk skola. Detta är mycket oroande utveckling. Tillstånd ges av skolinspektionen och kommunerna får yttra sig över ansökan om etablering. Alliansen i Gävle avstyrkte såklart ansökan men skolinspektionen beviljade ansökan ändå.
Jag är av princip för etableringsfrihet när det gäller verksamheter inom välfärdssektorn. Det är genom att man fritt kan etablera sig som det skapas reell valfrihet. Men i detta fall är jag mycket kritisk, ska man kunna välja en sådan friskola med ytterst tveksam inriktning?


Nu påstår de som ska starta skolan att den visserligen inte är islamistisk utan grundar sig på vetenskap. Men det som oroar är kopplingen som tidningarna skriver om till moskén i Gävle som visat sig ha kopplingar till icke önskvärda organisationer.
Dessutom visar erfarenheten från liknande friskolor att man inte lever upp till de mest grundläggande värderingarna i Sverige om alla människors lika värde, hur tänker skolinspektionen säkerställa att man lever upp till det? 


Nu kommer tyvärr denna etablering användas av andra politiska krafter inför valet. SD kommer använda dem mot invandring medan vänstersidan kommer använda detta mot valfrihet och friskolor i största allmänhet. Men de kommer i alla fall inte kunna hävda att det är vinstintresse som styr i alla fall.
Vad kan vi då göra från kommunen?  inte så mycket eftersom det är staten som beviljar tillstånd och har tillsyn av alla skolor. Men vi kan påvisa för skolinspektionen så fort vi får veta eller se något som strider mot lagar och regler.

onsdag 20 juni 2018

Lika(rättigheter, skyldigheter, möjligheter) För Alla Föreningar i Gävle

Igår träffade vi Allianskommunalråd några av Gävles idrottsföreningar. Det är alltid intressant att samtala med dem och höra om allt fantastiskt arbete de gör för Gävle. Nu hade vi bjudit in för att se hur vi kan hitta ytterligare finansiering av deras verksamhet. Det märktes att det börjar närma sig sommar, många av föreningarna hade inte möjlighet att närvara. Men de som var där hade vi mycket bra samtal med.

Bl.a. så kolla vi av hur de ser på namnsponsring av de arenor de använder. Idag har kommunen namngett själva och exempelvis på Gavlehov så ska alla arenor heta något på Gavle, Gavlevallen Gavlehovshallen, Gavlerinken o.s.v. Nyligen så var förslaget att döpa om Gunder Häggstadion till något liknande som de övriga, typ Gavlearenan. Vi sade redan när detta var uppe att vi vill ha dialog med våra föreningar och varför inte låta dem sälja namnen istället och ta intäkterna.

Vi prata även om andra utmaningar som sponsorskyltar, driftsavtal, kioskverksamheterna och elitsponsring. Det som framkom var att det är väldigt viktigt att alla föreningar behandlas rättvist och likvärdigt, eller som vi nu säger i valtider…. Lika för alla, rättigheter, skyldigheter och framförallt möjligheter

Mycket av det som togs upp ligger redan hos Kultur och Fritidsnämnden och de jobbar redan bra med frågan, men det är aldrig fel att även vi kommunalråd är med i den dialogen och när det gäller arenanamnen så är det, av någon anledning, en kommunstyrelsefråga.

Samtalen kommer att fortsätta under hösten och jag ser fram emot att vi tillsammans med våra föreningar skapar goda villkor och möjligheter för att våra fantastiska föreningar ges större ekonomiska möjligheter.

tisdag 12 juni 2018

Annorlunda Regionfullmäktige

Idag hade Regionen budgetfullmäktige. Återigen så planerade man in det samma dag som Gävles skolor har skolavslutning. När vi beslutade om datum för alla årets fullmäktige i november förra året så valde man medvetet att detta fullmäktige skulle vara just på Gävles skolavslutningsdag, majoriteten var inte intresserad över huvudtaget att planera en annan dag så att det inte skulle krocka med någon av kommunernas skolavslutningar.

Så därför valde jag idag att hoppa över den första delen av budgetdebatten. Det var dessutom mitt första regionfullmäktige där jag inte har huvudansvaret för moderaterna, detta eftersom jag har lämnat posten som regionråd. Däremot så närvarade jag på resten av dagen som slutade med att vi alla sjöng den blomstertid nu kommer.

Det var ovanligt att inte vara delaktig i talarstolen under ett regionfullmäktige. Detta gjorde jag såklart medvetet för att min efterträdare ska leda de moderata styrkorna i debatten. Vi valde även vårt nya andra regionråd idag, Birgittha Bjerkén. Ett mycket bra val som kommer bidra med mycket erfarenhet och klokskap i kommande debatter.

Det var inte lätt att inte gå upp i talarstolen, speciellt när vi debatterade ny hälsovalshandbok. En fråga som jag arbetat med under många år, jag var mycket delaktig när vi tog fram vårt vårdvalsystem och de justeringar som är gjorda genom åren. Det finns mycket att diskutera för att utveckla vårt vårdvalsystem, det är i grundet ett mycket bra system men det kan såklart alltid bli bättre. Handboken revideras varje år och vi kan se att majoriteten har tyvärr gjort förändringar de senaste åren som inte är särskilt bra. Denna gång så var jag inte helt överens med den moderata gruppen om de justeringar som vi vill göra. För mig är det viktigt att man värnar de tre grundprinciperna i vårdvalsystemet, fri etableringsrätt, konkurrensneutralitet och fritt val för patienterna. När det tummas på någon av dessa principer så reagerar jag, men idag valde jag att inte ta den debatten.