söndag 31 juli 2011

Brist på läkare på Gävle sjukhus får allvarliga konsekvenser.

Allt som ofta blir jag kontaktad av orolig personal och patienter som belyser problem inom landstinget organisation, dessa samtal är väldigt intressanta och nyttiga för mig som landstingspolitiker. Under veckan som gått har jag vid flera tillfällen blivit kontaktad angående den problematiska situationen inom kirurgin och framförallt inom kärlkirurgin på Gävle sjukhus. Det har tidigare vart artiklar om detta i tidningarna och i veckan har det även vart en del insändare om just detta.

Redan i våras blev jag kontaktad angående just kärlkirurgin och att våra läkare nu väljer att sluta hos oss. Och nu verkar läget vara så akutartat som man då befarade. Genom att inte kunna bemanna med läkare har läget blivit så illa att man nu inte klarar av vissa akuta patienter, som man tidigare har kunnat ta hand om, utan man måste skicka dem till Uppsala. Man verkar inte heller ha lyckats att få tag på tillräckligt med lämpliga hyrläkare för att ha klara av detta med dygnetruntbemanning.

Tyvärr så verkar det nu även ha drabbat patienter vilket inte är okej. P.g.a. att man inte har klarat av att ta hand om en del kärlkirurgpatienter, som man i normala fall gör, så har dessa skickats till Uppsala med komplikationer som följd av den försenade insatsen. Man pratar till och med om att idag kan inte Gävle sjukhus räknas som ett fullvärdigt akutsjukhus.

Att läkarflykten nu gör att vi inte klarar av vissa åtaganden som vi gjort tidigare är mycket allvarligt. Vi måste lyssna till personalens signaler om att saker inte står rätt till och komma tillrätta med problemen omgående. Jag tror nog att ledningen försöker göra det de kan men tydligen så räcker det inte.

onsdag 27 juli 2011

Är en ny kulturdebatt på gång i landstinget?

Nu verkar en ny kulturdebatt vara på gång i landstinget. Hur mycket av investeringarna ska spenderas på konstnärlig utsmyckning? Man har tidigare haft som princip att 1% av investeringarna ska spenderas på konst. Är det rimligt? Nu vill vissa tydligen införa den principen igen.

Det viktigaste vid investeringar är att vi får lokaler som är bra anpassade för verksamheten, och är flexibla för att klara av en verksamhet i ständig utveckling. Nu står landstinget inför stora investeringar på Gävle sjukhus och i Hudiksvall, vi ska bl.a. bygga en ny huskropp i Gävle där operationsverksamheten ska placeras. Det pratas om nytt patienthotell och nytt onkologiskt hus. Det är klart att dessa nya byggnader ska vara estetiskt tilltalande och passa in i sjukhusmiljö. Det är viktigt för sjukvården är att man har lokaler som är rogivande och bra anpassade där kan olika typer av konst hjälpa till. Görs detta genom ett procentanslag? Knappast, vissa byggnader kan kräva mer än andra och att ha samma procentsats för alla investeringar fungerar nog inte. Har man dessa procentanslag finns det en uppenbar risk att man kommer köpa konst för att göra av med de anslag man fått, och inte anpassa investeringarna efter behoven.

Storleken på utsmyckning eller konst bör anpassas efter de enskilda behoven och inget annat.

måndag 25 juli 2011

Bristande ledarskap orsaken till läkarflykt.

Hyrläkarkostnaderna fortsätter att skena i höjden i landstinget Gävleborg, de fortsätter att vara högst i landet kunde vi läsa i förra veckan i tidningarna. Vi har under en längre tid lyft fram problematiken med att våra läkare flyr landstinget, vilket innebär att hyrläkarkostnaderna ökar. Hela tiden får vi höra från majoriteten att vi har låg personalomsättning och att de inte kan påverka mängden hyrläkare. Inget kan vara mer fel än deras konstaterande.

Vi vet att många läkare väljer att sluta hos landstinget, jag har träffat en del av dem och det är ganska tydligt vad orsaken är. Det är inte lönen som är problemet utan det är helt enkelt bristande ledarskap. Man är inte nöjd med hur landstinget sköts och eftersom det finns andra arbetsgivare att ta anställning hos så slutar de, detta har även börjat sprida sig till andra personalgrupper. Svaret från landstingsledningen är att man ska ge en bonus till de specialistläkare som tar anställning ett år hos oss.

Jag är helt övertygad om att det krävs mycket mer än att ge extra bonus till de som kommer till oss. Genom att bli en mer attraktiv arbetsgivare minskar behoven av hyrpersonal. Här kommer några förslag:
 1. Den viktigaste delen är att införa ett mer lyssnande ledarskap. Genom att lyssna till personalen och deras berättelser om hur det fungerar ute i verksamheterna och agera där efter.
 2. Genomför en mer decentraliserad organisation där vi får mer av självständiga enheter där personalen får möjlighet och befogenheter att genomföra sina idéer om hur sjukvården kan bli bättre.
 3. En långsiktig lönepolitik som premierar utbildning och ansvarstagande. Tydlig och förutsägbar löneutveckling är en viktig del i detta.
 4. Skapa bättre möjligheter för kompetensutveckling för de anställda. I den ständigt utvecklande sjukvården krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att t.ex. erbjuda utbildning på arbetstid så stärks detta.
 5. Ge medarbetarna större påverkan på arbetstider och scheman.

söndag 24 juli 2011

Lyckad vårdvalsmodell tack vare den breda samsynen inom politiken

I dagens Gävletidningar skriver centerns landstingsråd hur bra vårdvalet i Gävleborg är och att centern själva lyfter fram detta som ett positivt exempel.

Vårdvalet i Gävleborg togs fram i stor enighet. För oss partier inom Samverkan är det viktigt att det finns en bred samsyn som håller över olika majoritetskonstellationer. En viktig faktor för att det har vart så lyckat var just den breda samsynen, det gav tydliga signaler om att vårt system är långsiktigt hållbart och det är avgörande för att andra aktörer ska våga etablera sig i Gävleborg.

Däremot fanns det saker som vi gärna hade sett lite annorlunda, av den anledningen var det viktigt för oss att fullmäktige beslutade om att en utvärdering ska göras under våren 2011. Tyvärr har majoriteten ignorerat detta beslut (som så många andra beslut).

Vad är det då vi vill att man ska utreda? Det finns saker som vi vill att man belyser:
 • Är basuppdraget idag för stort?
 • Är det fler delar som bör ingå i vårdvalet?
 • Hur fungerar valfriheten och mångfalden när landstinget är en så dominant aktör?
 • Hur vill patienterna att systemet ska utvecklas?
 • Hur kan vi organisera vår egen primärvård för att ge så bra förutsättningar som möjligt?
 • Hur fungerar andra lanstings vårdvalsmodeller, kan vi lära oss något av dem?
När det gäller den breda samsynen så har tyvärr majoriteten valt att spräcka den breda uppgörelse när man bl.a. har gjort inskränkningar av etableringsfriheten*. Man förbjuder numer de s.k. filialerna om de inte finns i hälsocentralens närområde, detta försvårar för bra flexibla lösningar ute i länet. Dessutom har man nyligen inskränkt remissfriheten till sjukgymnaster, vilket gör det svårare för patienterna att få rehabilitering.

Det finns aldrig ett system som är perfekt utan vi måste ständigt ompröva och se hur saker kan bli ännu bättre. Dessutom ändrar sig människors behov och förväntningar med tiden vilket vi måste ta hänsyn till.


* Etableringsfriheten innebär att nya aktörer kan etablera sig vart man vill i länet om man uppfyller de krav som landstinget har bestämt om. Landstinget kan inte neka någon aktör att etablera sig om de bara uppfyller de krav vi ställer på vårdcentralerna.

torsdag 21 juli 2011

Bra att Centern nationellt tar ställning för Alliansen, hoppas att detta sprider sig till Gävleborg.

Idag har centerpartiet presenterat sina tre kandidater till partiledarposten. Det är en intressant process de nu går igenom där tre mycket starka kandidater ställer upp. Jag har noterat att alla tre tar tydligt parti för Alliansen och att man inte kommer samarbeta med sossarna. Det är mycket bra att dessa personer nu tar denna tydliga ställning. Jag hoppas även att detta nu kan sprida sig till Gävleborg så vi slipper se centern och sossarna regera tillsammans i kommunerna och att man tydligt inför nästa val gör det samma i landstinget. Det är endast genom en stark allians som vi på riktigt kan utmana sossarnas maktmonopol i länet.

fredag 8 juli 2011

Sista seminariet i Almedalen avklarat, denna gång var det Landstinget Gävleborgs egna om ledningssystem och patientsäkerhet.

Sista seminariet i Almedalen vi besökte var landstinget Gävleborgs egna om ledningssystem och patientsäkerhet. Vi politiker har varken vart med och planerat eller vart delaktiga i landstinget engagemang i årets Almedalsvecka. Vi i oppositionen fick reda på att våra tjänstemän skulle ned till Visby en vecka genom artiklar i länets tidningar, ingen information eller diskussion har förekommit med oss politiker.

Man kan ha olika åsikter om huruvida landstinget ska satsa resurser på dessa arrangemang eller inte. Almedalsveckan är ett politiskt arrangemang där vi politiker ges möjlighet och träffas och utbyta tankar och idéer, och det ska fortsätta att få vara så och därför ska inte våra tjänstemän arrangera seminarier där vi ”visar” upp vår verksamhet.

Intresset var inte så väldigt stort på dagens seminarium, det var ungefär lika många besökare som tjänstemän och politiker från Gävleborg. Slående var att ingen från sossarna var där och lyssnade.

När vi gick vidare efter seminariet så passade vi på att stanna hos några politiker som var engagerade i ett Finansiellt Samordningsförbund (FINSAM)* på Södertörn. Vi har kämpat under många år att få igång motsvarande verksamhet i Gävleborg men majoriteten har envist motarbetat detta. Jag hoppas att våra tjänstemän såg dessa engagerade människor i sitt tält och gick förbi och lyssnade, så de fick se hur lyckat det kan vara.

*Finsam innebär att olika aktörer t.ex. försäkringskassan och landstinget gemensamt finansierar och samarbetar i att ge sjukskrivna människor rehabilitering och möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Genom att tillsammans kraftsamla kring detta så hjälper man människor som är långt ifrån arbetsmarknaden tillbaks och dessutom sparar man pengar för landstinget/staten.

torsdag 7 juli 2011

Statligt knark är också knark

Idag har vi besökt KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) och deras seminarium om hur vi kan minska drogmissbruket i samhället. En viktig del handlar om att vi ska vara väldigt restrektiva med att använda subutex- och metadonbehandlingar inom sjukvården. Vi fick även väldigt bra information hur dessa före detta missbrukare ser på vad som kan göras och vad framförallt vad som inte ska göras. Den viktigaste åtgärden enligt dem är att strypa tillgången på narkotika och där läckage från sjukvårdens subutexprogram är en väldigt bidragande orsak till att det idag är så lätt att få tag på droger. Så mycket som 70% av de droger som finns är just subutext från sjukvården.

Det hade vart bra ifall fler från landstinget gävleborg hade vart med och lyssnat på dessa människor, så istället får vi bjuda in dem till oss så fler får ta del av deras berättelser.

onsdag 6 juli 2011

Får Gävleborg vårdval 2.0?.

Dagen började med seminarium om hur standardisering kan göra sjukvården säkrare. Ämnet kanske inte låter så väldigt inspirerande men det finns mycket att göra när det gäller ledning och styrning av vården där arbetet med att kartlägga och förbättra processerna är viktigt.

På eftermiddagen lyssnade vi på politisk debatt om vårdval inom slutenvården som arrangerades av Almega(vårdföretagens organisation). Det var ett intressant seminarium där skillnaden mellan sossarna och Alliansen var väldigt tydlig. Sossarna är emot vårdval såväl inom primärvården men framförallt inom slutenvården. Alliansen däremot anser att vårdvalsystemen hittills har vart lyckosamma (även om det finns saker som kan bli bättre) och vill nu fortsätta med detta även inom slutenvården. Vi fick höra hur bl.a. Stockholm, Halland och Uppsala nu arbetar med att genomföra vårdval 2.0 eller vårdval plus som de kallar det.

Hos oss i Gävleborg har sossarnas landstingsråd sagt sig vara positiva till att införa vårdval inom specialistsjukvården även hos oss. Men ingen av Gävleborgs sosselandstingsråd var där och lyssnade så jag antar att intresset inte är så stort. Vi får förlita oss på att regeringen lagstiftar om detta på samma sätt som inom primärvården, det verkar vara det enda sättet för Gävleborgarna att få en verklig valfrihet.

Kvällen avslutades med att lyssna på ett bra tal av vice statsministern Jan Björklund och en trevlig middag.

tisdag 5 juli 2011

Alliansens dag i Almedalen

Nu har vi oppositionslandstingsråd anlänt till årets Almedalsvecka i Visby. När vi anlände möttes vi direkt av vårdförbundets manifestation där 3000 kors var uppsatta på en åker. Detta motsvarar alla de som dör varje år p.g.a. brister i vården. Alla politiker påtalar att patientsäkerheten är en av de viktigaste frågorna inom sjukvården och denna manifestation med alla dessa kors gör det väldigt påtagligt, och varje kors är ett misslyckande för landstingen. Det är verkligen dags för en nollvision mot vårdskador, vilket vi hade som en vallöfte i valrörelsen.

Idag är det Alliansens dag och vi har bl.a. vart och lyssnat på våra allianspartisekreterare som pratade om betydelsen med en väl fungerande Allians. Det var tack vare en stark Allians som gjorde det möjligt för m,fp,c,kd att vinna valet 2006 och 2010. Vi kan tyvärr se på lokal och regional nivå att man inte har lyckats med detta på ett tillfredställande sätt. I allt för många kommuner i Gävleborg finns det inte fungerande Allianser och tyvärr finns det inte heller i landstinget, detta måste vi tillsammans göra någonting åt.

fredag 1 juli 2011

Landstinget ska inte köra buss utan syssla med sjukvård

Nu är det klart att den nya kollektivtrafikmyndigheten hamnar i landstinget. Under våren har länets kommuner, region Gävleborg och landstinget diskuterat hur denna nya myndighet ska hanteras. Vi moderater har tagit tydlig ställning för att landstinget ska syssla med sjukvård och inte hålla på med annan diverse verksamhet. Av bl.a. den anledningen anser vi att det bästa hade vart om kommunerna tillsammans med landstinget i Region Gävleborg hade tagit hand om kollektivtrafiken.

Ett av det viktigaste syftet med den nya kollektivtrafiklagen, som innehåller denna nya myndighet, är att inkludera kollektivtrafiken som en viktig del i den regionala utvecklingen. Ansvaret för regional utveckling ligger hos Region Gävleborg och det vore då lämpligt att de även tar hand om kollektivtrafiken.

Men som sagt det viktigaste skälet är att landstinget ska fokusera på sjukvård. Nu när kommunerna har avsagt sig direkt inflytande på kollektivtrafiken så är det upp till oss landstingspolitiker göra det bästa för att vi får en bra och attraktiv kollektivtrafik som uppfyller de behov som våra kommuninvånare behöver. Trots att vi moderater hade annat förslag på lösning så kommer vi landstingsmoderater ta på oss denna uppgift med stort engagemang där vi alltid kommer sätta resenärerna och Gävleborgarna i centrum.