tisdag 21 maj 2019

Hur mycket är okej att betala för en läkare?

Regionen har under lång tid varit beroende av hyrpersonal inom vården. Vi har historiskt sett haft högst kostnader i landet för detta men kan nu se att kostnaderna minskar något vilket är positivt.

Däremot har regionen haft tveksamma metoder för rekrytering av medarbetare. Det var inte länge sedan man rekryterade läkare genom att erbjuda en signonbonus vilket skulle innebära 500000kr extra om man tog anställning i regionen.

Man har även rekryterat hyrläkare till regionen genom oetisk marknadsföring från hyrbolag med annonser om att nu har du unik möjlighet att tjäna 200000kr i månaden.

Nu har vi åter igen hört hur man lockar över allmänläkare från privata hälsocentraler genom att erbjuda dem extremt höga löner med uppåt 64000kr per vecka eller 250ksek per månad, vilket ansvariga tjänstemän har förnekat. Man har däremot bekräftat för mig att man för en enstaka vecka kan betala upp till 60000kr för en vecka. Det har till och med från regionen skrivit på sociala medier att man ljuger när man påpekat detta.

För att kolla fakta så har jag stämt av de fakturor som kommit in till en av våra hälsocentraler i norra delen av länet t.o.m. april i år. Jag kan konstatera att det är många fakturor att gå igenom men den totala kostnaderna för denna HC är 3,3mnkr för inhyrda läkare på en total budget på 19mnkr.
Det jag kan se på dessa fakturor är att man betalar 60000kr/vecka för en allmänläkare som jobbar 40h. Är det sedan ett par timmar jour eller övertid så hamnar fakturan lätt på 75ksek i veckan, vilket det finns exempel på. Detta blir då en totalt 240 till 300ksek per månad!

Är detta rimligt?

För enstaka tillfällen kan jag tänka mig att man behöver hyra in men då så länge man håller sig inom budget. Men så är inte i fallet idag. Våra egna hälsocentraler går med över 90miljoner i underskott i år och det är ytterst få som klarar i princip noll-resultat.

söndag 19 maj 2019

Debatten om sprututbyte fortsätter

Frågan om sprututbyte och lågtröskemottagning pågår för fullt på tidningarnas insändarsidor. Detta eftersom regionen nu har beslutat att vi ska införa en sådan verksamhet. 
Vad är det man vill göra?

Man vill starta en mottagning (man pratar visserligen om två enheter men med tanke på budget så är det nog en man tänker sig) på Gävle sjukhus där missbrukare ska kunna söka sig till för att få nya rena sprutor. 
Tanken är att missbrukarna ska söka sig dit från hela länet och där kunna lämna in använda sprutor och få nya i utbyte. I och med att man får detta så ska man minska smittspridningen för denna grupp och man ska ha motiverande samtal för att få dem att sluta med sitt missbruk.

Vad tycker moderaterna?

Vi Moderater i Region Gävleborg är kritiska till denna verksamhet. Däremot finns det moderater i andra regioner och i nationellt som är för. Denna fråga splittrar alla partier och den är mycket infekterad. Men vi moderater i Region Gävleborg är alltså emot att detta startas, vi vill att man ska prioritera andra insatser.

Men vad säger forskningen?

Det här är ett av problemen finns. Forskningen är inte entydigt i vilka effekter detta får. Vad vi kan få fram så har man inte heller tittat på vilka konsekvenser detta får. Det vi har frågat efter är hur ser smittspridningen ut efter man infört detta, hur ser det ut på andra håll i landet? Hur många missbrukare lyckas man få bort från missbruket? Inget av detta har vi sett någon studie på.

Men myndigheterna rekommenderar detta

Vi har efterfrågat just dessa rekommendationer från smittskyddsläkaren i Regionen och vi kan konstatera att det inte finns några direkta riktlinjer. Bl.a. så finns det inga nationella riktlinjer från socialstyrelsen, vilket vissa har påstått. Det finns däremot en vägledning från Folkhälsomyndigheten där lågtröskelmottagning är en av tre metoder de beskriver. Vi förordar en annan av dessa tre metoder de beskriver d.v.s. en uppsökande verksamhet. Vi skulle gärna se att detta görs tillsammans med kommunen som har ett stort ansvar när det gäller denna grupp.

torsdag 2 maj 2019

Tillsätt en kriskommission i Region Gävleborg

Idag på regionstyrelsen fick vi en kort föredragning om delårsrapport 1 d.v.s. utfallet från januari till mars med en prognos för helåret. Vi kunde läsa under förra veckan om detta och hur majoriteten ser på läget.

Läget är mycket bekymmersamt och vi har under många förutspått att denna dag kommer och nu kan vi konstatera att den är här. Prognosen för helåret är att kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden är över 500miljoner, över en halv miljard!

Därför hade jag förväntat mig en genomgående föredragning och analys av vart dessa underskott uppstår och vad vi kan göra åt det. Det är inte längre en fråga bara för hälso- och sjukvårdsnämnden utan angår hela regionen eftersom man nu riskerar all verksamhet.

Vi ställde därför frågor om detta men ingen från majoriteten eller tjänstemännen ville, eller det kändes som att de inte heller kunde svara på våra frågor. Man vill från majoriteten avvakta vad nämnden säger på kommande sammanträden och att det där tas fram förslag på åtgärder. Men att få fram åtgärder som ger effekt på kostnadsminskning som motsvarar helårseffekt på 400miljoner är inte realistiskt.

Vi måste därför nu jobba lite annorlunda. Det kommer handla om att hitta kortsiktiga åtgärder men framförallt hitta en långsiktig hållbar strategi, men det vill inte majoriteten.

Vi i oppositionen sträcker därför ut en hand till majoriteten där vi vill att man tillsätter en kriskommission som kan jobba med detta. Hur den ska se ut och exakta uppdraget kan man diskutera men vi ser att man jobbar med tre delar.

  • Vart uppstår avvikelse mot budget och vad är orsakerna
  • Vad kan man göra kortsiktigt för att få en ekonomi i balans
  • Vad kan man göra långsiktigt för att säkra en god ekonomi på sikt


Detta tyckte majoriteten inte behövdes utan de väljer att istället lägga ett förslag på att nämnden får återkomma, någon gång, om hur de ska komma tillrätta med underskotten.

Men nu är läget så allvarligt så vi kan inte sitta och vänta utan behöver jobba på ett annat sätt. Jag har tidigare suttit i kommunen och haft samtal mellan kommunledning och förvaltningar om hur man kan komma till rätta med underskotten. Det handlar oftast inte om att vi kommer med svaren men genom att vi ställer frågor och för ett resonemang så hjälper vi våra verksamheter att hitta rätt. De ser också att vi inom politiken ser ytterst allvarligt på detta och har fullt fokus.

Men som sagt nu blev det inte så. Vi i oppositionen kommer däremot inte sitta med armarna i kors utan jobba vidare med detta med de verktyg vi har. Ett första steg blir att kalla in ansvariga tjänstemän som får komma till oss och berätta om sina underskott och vi kan ställa våra frågor.

onsdag 1 maj 2019

1maj socialisternas dag?

Idag är det första maj och det är dags att se socialisterna vara ute och demonstrera. Idag är det extra spännande att se vad de ska demonstrera mot, eller för. På alla tre nivåer så har nu socialisterna ingått samarbeten med s.k. liberala partier. Nationellt har man januariöverenskommelsen, eller januariblåsningen som den kallas, i regionen sitter man i en gammal majoritet och där krävs inga överenskommelser längre och i Gävle kommun så har man ett 100punktersprogram som man kommit överens om mellan S,L,C,MP.

På nationell nivå så har man kommit överens om att införa marknadshyror, avskaffa arbetsförmedlingen och värnskatten. Vad ska det då stå på plakaten? Stoppa marknadshyror, höjda skatter eller gör man samma vändning i sitt första majtåg och kräver dessa förslag.

Det är alltid lika komiskt att se dessa tåg gå omkring och demonstrera mot sig själva men samtidigt så är det hyckleri på hög nivå. Frågan är varför inte media på allvar granskar detta.