torsdag 29 november 2012

Röda Landstinget Gävleborg lämnar nu jumboplatsen i Öppna jämförelser

Röda landsting är sossestyrda och
blåa är Alliansstyrda
Nu har SKL och socialstyrelsen släppt årets upplaga av öppna jämförelser. Man gör årligen en jämförelse mellan landstingen där man ser på bl.a. sjukvårdens kvalité och patienternas uppfattning om vården.

Alla dessa mätningar har SKL sammanställt i en årlig rapport och man har klassat alla landsting med tre olika färger för varje parameter. De sju bästa landstingen får en grön markering och de sju sämsta landstinget får röd markering och där emellan blir det gult. Alla dessa markeringar kan sedan sammanställas till en rankinglista. Jag brukar sammanställa denna ranking varje år för att se hur Landstinget Gävleborg ligger till i jämförelse med övriga landsting.

I år kan vi se att Gävleborg har lämnat jumboplatsen som vi har abonnerat på de senaste åren vilket är glädjande. För att se vad som har hänt krävs lite mer djupgående analys för att se vilka delar vi har förbättrat oss i jämfört med övriga landsting. Årets raket är våra norra grannar Västernorrland som tillsammans med oss har haft bottenplaceringarna de senaste åren. De har nu gått från en 19:e plats upp till 7:e plats, vilket är mycket imponerande. Och detta visar på att det faktiskt är möjligt med hjälp av ett nytt styre få bättre ordning på sjukvården.

onsdag 28 november 2012

Fortsatt arbete för att lägga ned Sandvikens sjukhus


Idag kom då beskedet som vi har väntat på men hoppades på inte skulle inträffa. Majoriteten har idag presenterat sina planer på att lägga ned dagkirurgin i Sandviken. Ett mycket märkligt beslut som ligger i linje med den strategiska planen som var på tapeten för några år sedan. Detta visar på hur tomma ord landstingsstyrelsen ordförande håller sig till. Att som hon tidigare har sagt ”inga strukturella förändringar ska göras” inte är mycket värt. Att denna flytt var planerad redan när man projekterade det nya operationshuset i Gävle förnekades desperat av majoritetens företrädare idag. Väljarna skulle vara med på landstingsstyrelsen och höra hur tokigt man resonerar och hur ointresserad man är ifrån majoritetens företrädare.

Nu kan man ta dagens besked som att man verkligen vill göra något bra för länets invånare men de sakliga argumenten för en flytt överväger inte de risker och det negativa som finns. Risken är att det effektiva flödet som finns i Sandviken kommer störas av annan verksamhet eftersom man ligger i anslutning till övrig opererade verksamhet, vilket kommer innebära fler inställda operationer Detta håller alla förutom majoritetens företrädare med om. Hade man verkligen värnat om länets invånare så hade man gjort som vi i Samverkan föreslagit och satsat på en utveckling i Sandviken istället och låtit akuten ta hand om det lediga våningsplan på Gävle sjukhus.

För att klara av denna nedläggning så har man såväl tidigare som idag presenterat tvivelaktiga argument som att p.g.a. av Aleris drift i Bollnäs så måste man lägga ned eller att det är omoderna lokaler i Sandviken. En renovering av Sandvikens dagkirurgi skulle kosta ca 30miljoner vilket är hälften av vad det kostar att bygga om i Gävle. 

tisdag 20 november 2012

Rekord i skattehöjning från s-c-mp

Nu är första dagen av fullmäktige avklarat. Det stora ärendet idag handlade om budget för 2013. Som vi läst under en längre tid går majoriteten fram med ytterligare en skattehöjning i landstinget Gävleborg. Man använder samma argument som under de tre senaste skattehöjningarna, det saknas resurser och det krävs en nivåhöjning av intäkterna. Detta är den tredje skattehöjningen under de fem år som s-c-mp har styrt. Det måste vara världsrekord i skattehöjning eller åtminstone Sverigerekord i skattehöjning. Att höja skatten så ofta och så mycket är problematiskt ur flera perspektiv.


 • Först av allt så slår en skattehöjning mot de som är minst marginaler.
 • För det andra så är alla förutom landstingsmajoriteten överens om att den slår mot den regionala tillväxten vilket i sin tur gör att skatteunderlagen inte ökar i den takt som behövs. Trots detta fortsätter man med skattehöjningspolitiken där vi nu återigen har fått landets högsta landstingsskatt.
 • Vi blir mindre attraktiv som län att flytta till vilket också slår mot skatteintäkternas utveckling.
Samverkan Gävleborg har presenterat en budget i balans utan skattehöjning. Vi räknar upp ramarna till hälso- och sjukvården på samma sätt som vi tidigare gjort, såväl majoritet som opposition tidigare gjort. Detta kan vi göra genom att vi nu vill sätta stopp för dyra hyrläkarlösningar och besparingar på läkemedel, administration och vi avstår i detta kritiska läge att lägga extra resurser på symfoniorkester, folkteatern och museet.

Det var idag en lång debatt med ganska högt tonläge. Till skillnad från finanslandstingsrådet så väljer jag att ge mina kommentarer efter mötet på denna blogg i stället för att under sammanträdet skriva nedlåtande kommentarer på facebook. Nu avslutas kvällen med gemensam middag, trots irritationen från majoriteten under mötet så hoppas jag att kvällen bli trevlig. (Utan pinsamma facebook inlägg)

söndag 18 november 2012

Begränsningar införs för oss politikers att göra besök i vården

Jag gör ganska mycket besök ute i landstingets olika verksamheter där jag försöker träffa såväl vårdenhetschefer och personal för att höra hur vården fungerar. Det är bl.a. genom dessa besök som vi politiker kan bilda oss en uppfattning om hur personalen upplever landstinget och hur vården fungerar. Som jag tidigare har skrivit om så ges inte en heltäckande bild på de dragningar vi får på våra politiska sammankomster.

Jag har än så länge inte haft några problem att få till dessa träffar utan vi har hittat tider som passar för såväl mig som verksamheterna. Besöken är också mycket uppskattade hos personalen och vi blir alltid bra omhändertagna.

Nu har man från den högre ledningens sida lagt in begränsningar i hur vi politiker får göra besök vilket är mycket märkligt. När jag nu i veckan försökte planera träffar med ett par vårdavdelningar så blev jag informerad om att man från ledningen har sagt att alla politiska besök ska bokas via divisionschefen. Detta är ett mycket märkligt och desperat sätt att försöka styra informationsflödet till oss politiker.

Jag har pratat med mina landstingsrådskollegor runt om i landet och alla blir lika förvånade hur man nu har gått så långt att man begränsar oss politiker i våra ambitioner att vara närvarande och lyssnande.

Är detta ytterligare ett tecken på det allt mer toppstyrda landstinget Gävleborg som tidningarna har skrivit om de senaste veckorna?

lördag 10 november 2012

Toppstyrt landsting skapar en rädd organisation

I veckan har tidningarna i Hälsingland rapporterat om landstinget toppstyrda ledarskap. Vi i oppositionen har under en längre tid påpekat detta med hierarkiska ledarskapet och frånvaro av engagemang från landstingsmajoriteten. Vi får även ofta höra detta från vår personal på såväl verksamhetsnivå som från tjänstemannanivån. Nu instämmer även statsvetare från Göteborgs universitet i denna kritik vilket hälsingetidningarna har rapportertar om i veckan. Som kommentar till detta säger finanslandstingsrådet att hon inte ser några problem med detta och att allting är som det ska vara.

Till skillnad från majoriteten så anser jag, och de flesta andra, att detta inte är okej utan att vi måste ta tillbaks makten och initiativet från den högsta tjänstemannaledningen i landstinget. När detta är gjort kan man bygga upp en ny typ av ledarskap som präglas av ledare som är lyssnande och har engagemang.

Dessutom har man skapat en organisation som är rädd och som inte vågar säga vad man tycker för att man är rädd för att frysas ute av sin arbetsgivare eller straffas på annat sätt. Jag får ofta höra från våra medarbetare om detta. Det är till och med så att man vågar inte ens träffa mig på ett sådant sätt så någon ur ledningen, eller deras förtrogna. kan se vem jag har kontakt med.

Efter veckans skriverier så kan vi konstatera att det nu endast är den politiska majoriteten som inte har insett landstingets ledarskapskris.

fredag 2 november 2012

Skrämmande reportage om läckage från subutexprogrammen

Gårdagens nyhetssändningar i SVT dominerades av reportage om läckaget i våra subutex- och metadonprogram. Detta med läckage är något som vi tidigare fått höra mycket om ifrån olika håll men som undviks hela tiden i debatten från de som förespråkar denna behandlingsmetod. Responsen i TV från ansvariga på programmet i Stockholm var kanske ännu mer skrämmande. Efter mycket om och men så erkänner man att det läcker men man gör inget åt det för man vill inte inskränka friheten för patienterna. Att det dessutom var full fart på försäljningen i entrén till sjukhuset gör saken ännu värre.

Reportaget påvisade även att det nu dör fler människor i Sverige av dessa lagliga droger än av heroin. Läckaget från programmen är en bidragande orsak men sedan är det importen som har ökat.

Reportaget var från Stockholm och frågan man ställer sig hur ser det ut för dessa program i vårt län och hur många dör av dessa droger hos oss? Det är dags för en ordentlig utvärdering av hur dessa program fungerar.

torsdag 1 november 2012

Gemensam budget från M,FP,SVP,KD utan onödig skattehöjning

I veckan presenterade vi i Samverkan Gävleborg vår gemensamma budget för 2013. Till skillnad från majoriteten så ser vi inte behovet av skattehöjning och väljer då istället att behålla en skattenivå vi haft tidigare (vi sänker så klart med den skatteväxling som görs för hemsjukvården.)

Hur kan vi göra detta? Svaret är ganska enkelt.

 • Genom ett nytt ledarskap så skapas möjlighet för att våra läkare ska välja att stanna i landstinget istället för att sluta, som de gjort tidigare. Det gör i sin tur att ett positivt rykte om landstinget kan spridas och inom ett par år räknar vi med att kostnaderna för hyrläkare sjunker till samma nivå som andra landsting. Detta ger en besparing på minst 100miljoner. Till detta avskaffar vi signon bonusarna omgående.
 • Vi räknar även med att vi ska en större del av de riktade statsbidragen, kömiljard psykiatrimiljard, än vad majoriteten räknar med. Historien visar att vi har haft rätt de senaste åren i denna fråga.
 • Vi gör lika stor uppräkning till sjukvården som fullmäktige beslutade så sent som i juni. Våra tjänstemän hävdar fortfarande att man ska klara av en låg kostnadsökning. Majoriteten har valt att lägga en del ospecificerade extra resurser till sjukvården utan att ha en minsta aning om vart pengarna ska gå till, vi gissar på att de hamnar i det stora svarta hålet.
Vi har även skapat extra resurser som gör att vi kan lägga en del extra resurser till barn- och ungdomspsykiatrin där vi planerar att starta separata BUP-vårdplatser. Det måste bli ett slut på att vårda barn och ungdomar vårdas tillsammans med vuxenpsykpatienter eller på barnkliniken.

När det gäller investeringar så gör vi en investeringsplan vilket majoriteten saknar helt. Vi planerar även för de delar vi tidigare lyft fram:

 • Flytta av akutmottagningen från dagens bunker till en helt ny akutmottagning i operationshuset på
  Gävle sjukhus
 • Hospice byggs i anslutning till Gävle sjukhus
 • Möjligeter skapas för en privat entreprenör att bygga ett riktigt hotell som kan användas som patienthotell.
Vi har även lagt till investeringsresurser för att förverkliga ett ”Barnens hus” där våra barn och ungdomssjukvården, habilitering, rehabilitering kan samlas. Detta görs såväl i Hudiksvall som gävle.

Detta är några delar ur den budget som vi (m,fp,svp,kd) presenterade och som kommer diskuteras på landstigsfullmäktige den 20-21 november. Läs hela budgeten