tisdag 30 november 2021

Imorgon börjar provvalet för Moderaterna i Gävle

 Jag kandiderar för ytterligare en period till fullmäktige i Gävle kommun. Jag har under några mandatperioder varit en del av det moderata laget. Att uppbära medlemmarnas och väljarnas förtroende är det finaste man kan göra.

Imorgon börjar provvalet där våra medlemmar har möjlighet att visa vilka personer de vill ska representera dem i fullmäktige. Provvalen brukar vara styrande i hur listorna utformas men är bara rådgivande och nomineringskommittén kan sedan göra en del justeringar som sedan nomineringsstämman tar ställning till.

Min förhoppning är att fortsätta vara en del av det moderata laget där jag kan bidra med mitt engagemang, mina erfarenheter och kunskaper.  Gävle kommun behöver en ny moderatledd politisk ledning, vi behöver fler moderater i kommunens högsta beslutade församling.

Vi behöver kraftsamla för att få en tryggare stad där man ska våga vara ute och inte riskera att utsättas för brott. Vi har sett hur otryggheten och våldet har ökat de senaste åren och denna trend måste brytas.

Grunden i att bryta utanförskap är skolan. Vi behöver därför en bättre skola som sätter kunskapskraven först där varje elev tillåts växa till sin fulla potential. Genom att fler klarar av skolan och väljer att läsa vidare kan vi skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar att komma ut i arbetslivet.

Planeringen av kommunen och staden måste bli bättre. Gävle ska vara till för alla och vi måste sätta stopp för den utveckling som pågår. Alla trafikslag fyller sin funktion och vi måste få stopp på jakten på alla bilar. Det ska vara enkelt att ta sig in och ut till/från stan men också att ta sig förbi för att enkelt kunna förflytta sig i kommunen.

Gävle är länets motor och tillsammans med övriga kommuner och regionen ska vi göra det vi kan för att samhället ska fungera. Det behövs mer samarbete och Gävle behöver ta ett större ansvar i detta

Jag är moderat för att jag tror på människan och dess förmåga. Friheten och makten över sitt eget liv måste alltid vara ledande. Samtidigt som man måste få större frihet så måste tryggheten finnas där när det behövs, för att vara fri måste man vara trygg.

Jag är beredd att lägga ned kraft, tid och engagemang för att vara med och åstadkomma detta. Tillsammans kommer vi kunna visa att Gävle kan bättre och genom vårt engagemang och lyhörda ledarskap ska vi göra det som krävs för att återfå väljarnas förtroende att leda kommunen.

måndag 29 november 2021

Tack för förtroendet från medlemmarna att leda regionen

 I helgen hade vi moderater vår nomineringsstämma för riksdag och region. Partiet och dess nomineringskommitté har under hösten jobbat med att ta fram förslag på valsedlar som sedan fastställdes under våra nomineringsstämmor i helgen i stor enighety. 

Man genomförde ett provval där länets moderatmedlemmar fick rösta på vem de vill se på våra listor. Jag tackar för förtroendet från såväl medlemmarna som ombuden på stämman att placera mig högst upp på valsedeln till regionen.

Jag är tacksam och hedrad att fortsätta få förtroendet att toppa listan och leda det moderata laget. Vår ambitionen är att ta fler mandat och tillsammans med våra vänner i andra partier ta över makten i regionen.

Region Gävleborg behöver ett nytt ledarskap som präglas av engagemang och ett lyssnande och närvarande ledarskap. Dagens majoritet står för det motsatta vilket blir allt tydligare.

Sedan ska vi tillsammans jobba för en bättre sjukvård som är tillgänglig i hela länet för alla. Vi ska ta tillvara på våra medarbetares engagemang och kunskap i detta arbete och genom att vi blir en allt mer attraktiv arbetsgivare som får våra medarbetare att stanna hos oss och fler söker sig till oss.

Vi ska även jobba för en kollektivtrafik som fyller länsinvånarnas behov och som ska vara snabb, enkel och effektiv. Det vill säga det ska gå snabbt att ta sig från dörr till dörr och det ska vara enkelt att hitta lämplig buss och köpa biljett. Den måste även vara effektiv så vi använder våra skattepengar på bästa möjliga sätt.

Infrastrukturen i länet måste bli bättre, vi ska inte acceptera att ha de sämsta vägarna. E4:an genom länet måste bli motorväg och ostkustbanan ska få dubbelspår. De satsningar på vägarna som är initierade ska slutföras så som 83:an och E16.

Regionen ska även göra sin del och bidra i tillväxtarbetet där fler företag startas och fler väljer att flytta hit sina företag. De som redan finns här ska även ges bättre möjlighet att växa. 

Till sist måste vi i regionen ta det regionala ledarskapet. Vi ska samla länet och tillsammans med kommunerna, företagen och civilsamhället ska vi bryta utanförskap och få fler människor i arbete. Kunskapen ska höjas och fler ska gå till jobbet. 

Detta kommer inte vara enkelt och det kommer ta tid men genom en ny politisk ledning i regionen så kommer vi ta steg mot detta och jag ser fram emot att få kavla upp ärmarna efter valet och ta tag i detta.


fredag 26 november 2021

Kärt återseende på regionfullmäktige, men debatten var kanske inte det

 Återigen har vi genomfört ett fysiskt fullmäktige som vi alla nog känner inte genomfördes på bästa sätt. Det var ett efterlängtat att få träffas igen och kunna diskutera viktiga frågor för regionen men tonläge blev ganska hårt även nu när vi träffas. Men det är klart att tonläget kan bli ganska hårt för vi är ändå där för att behandla viktiga frågor och de frågor som diskuterar har vi olika uppfattningar om. Så att det är en debatt som är tuff i de sakpolitiska argumenten får man förvänta sig i länets högsta beslutande församling.

Men det finns helt klart en del att fundera över. Exempelvis så använder man nedlåtande ton mot varandra. Mötesordföranden(och dess gruppledare) avbryter även ledamöter från oppositionen vilket har hänt tidigare. När oppositionen tidigare har påpekat att man går ifrån ämnet och kallar oppositionen för fascister och islamafoba så rasar majoriteten och man påpekar att det råder yttrandefrihet och man absolut inte får störa någon som talar.


Men det är helt olika principer som gäller för vänsterpartister än för moderater i denna församling vilket är anmärkningsvärt. Jag har tidigare påvisat detta och det blev tyvärr väldigt tydligt även på denna veckas möte(som dessutom denna lång leddes av en vänsterpartist) Detta är nu fjärde gången som oppositionen avbryts i sina inlägg under denna mandatperiod. Jag har tidigare hört såväl vänsterpartister som centerpartister rasa över hur allvarligt det är när någon i majoriteten blir avbruten, men nu är det ingen som reagerar. 

Det är helt enkelt skillnad på vänsterpartister och oppositionsföreträdare.

När det sedan gäller vilken titel personer har så är det kanske inte så viktigt, men tydligen är det så för vänsterpartisterna i regionen. Det var anledningen till vänsterpartiets agerande på mötet. Men det är ganska enkelt att kontrollera att Lars Langeborg i detta fall är 1:e vice ordförande i regionfullmäktige men kan också ses som mötesordförande när ordförande är frånvarande. Man blir alltså inte som vice ordförande ordförande i fullmäktige när ordföranden är borta, vilket han själv ville framhäva. Om nu titlar är så viktigt för 1:e vice ordförande i fullmäktige så kan det te sig lite märkligt när han titulerar oppositionens företrädare med titlar de inte har. Men även här är det nog skillnad på majoritetens privilegium och oppositionens.

Det blev två intensiva dagar där regionpolitiken inte alltid visade sig från den mest respektfulla sidan. Jag försöker alltid vara noga med att tilltala funktion mer än person. Detta kan av vissa ses som härskateknik men det är för mig handlar det om att skilja på sak och person, för att motverka härskartekniker. 

Sedan så används härskartekniker från båda sidor. Frågan man kan ställa sig vad en härskarteknik är. Om man återger vad någon sagt tidigare och försöker tolka vad det innebär, lägger man då orden i mun på dem. Om man inte tar replik på kvinnor är det en härskarteknik. Om man säger att någon annan inte förstår(vilket såklart hände på fullmäktige denna vecka) är det härskarteknik?


söndag 14 november 2021

Besöksvecka i våra verksamheter

 Det var en intensiv politisk vecka där tre dagar spenderades på besök i våra verksamheter. Vi besökte alla våra verksamheter i det nybyggda Tullhuset Gävle, Reumatologen, Hudmottagningen, Gävle Strand HC, Ny Akuttandvårdskiniken.

Intressant att se dessa nya lokalerna och höra om verksamheterna. Lokalerna är nya och fina men samtidigt märker man att de inte riktigt är anpassade till de lärdomar vi har dragit av pandemin vilket är synd. Trots att man byggt lokalerna för sjukvårdsändamål så har man inte en entré som symboliserade detta. Dessutom så är det, som resten av Gävle stadskärna, brist på parkeringsplatser för både personal och patienter.

Vi fick även höra hur man har anpassat sig till att inte längre vara på sjukhuset och det kräver extrainsatser för att Hud och Reumatologen ska klara av samarbetet med sjukhuset. Så det ska bli intressant att se hur arbetet fortsätter och jag tror nog på sikt så kommer man flytta tillbaks till sjukhuset ändå, men först ska sjukhuset byggas om och till så tidigast 2030 kan det bli aktuellt. 

 Det känns som vår ingång med att ha sjukvården som ska finnas i Gävle att den är samlad på sjukhusområdet. 

För Hälsocentralen del så är lokalerna en otrolig förbättring än de små man hade tidigare i Fullriggaren. Nu möts man inte längre av en korridor när man kommer in utan man möts av en reception och ett väntrum. 

I fredags var vi sedan till Hudiksvall och besökte röntgen och den nyrenoverade Hälsans hus. Röntgen är en verksamhet som har en väldigt snabb teknisk utveckling. Trots att lokalerna är relativt nya så krävs det hela tiden ombyggnationer så man kan byta ut utrustningen. Vi kunde höra i helgen om bristen på röntgensjuksköterskor i landet men det är något som inte känns igen från Hudiksvalls sjukhus.

I Hälsans hus hälsade vi på Hudiksvalls HC och Iggesunds HC. Kändes märkligt att besöka en hälsocentral som ska ligga i Iggesund men som nu är lokaliserad i centrala Hudiksvall. Men jag hoppas och räknar med att man kommer inom kort flytta tillbaks till Iggesund, för vi vill att hälsocentralerna ska ligga nära. 

Det var många år sedan vi beslutade om renoveringen av Hälsans hus, men det har skjutit på framtiden och tagit väldigt lång tid innan det blev klart. Så det var intressant att se hur det blev till slut. Men även här kan vi se att man inte har löst de utmaningar som det innebär att vi har en pandemi att hantera och att det framöver förmodligen kommer krävas återkommande vaccinationer mot Covid19.

Det som gjorde mig besviken däremot var att se hur man har förlagt ungdomsmottagningen precis vid stora entrén till Hälsans hus. För er som varit med vet att det var mycket bråk när man skulle flytta ungdomsmottagningen till detta hus. Man lovade då att man skulle få en egen entré som skulle göra det lättare för våra ungdomar att kunna ta sig dit utan att bli upptäckt av kanske släktingar eller vänner. Nu blev placeringen den absolut sämsta, helt oacceptabelt. 


Vi han även med att besöka en privat tandläkarklinik i Gävle vilket var intressant. Det finns mycket synpunkter och saker som vi behöver ta tag i för att tillsammans med privattandläkarna och Folktandvården lösa de utmaningar som finns inom tandvårdssidan. Jag har tidigare pratat mycket om barntandvården och det kommer vi fortsätta att jobba med.