tisdag 9 september 2014

Äntligen sjukvårdsdebatter i länet.


Nu är vi i slutspurten i valrörelsen. Vi ser att skillnaden mellan Alliansen och de röd-gröna minskar för varje dag. I landstingetvalet hade vi igår ett par debatter, först ut var en minidebatt mellan mig och socialdemokraternas landstingsrådskandidat i SVT. På kvällen hade länets tidningar en webbsänd debatt om den framtida regionen.

Väljarna intresse för sjukvården är stort. Väljarna anser just att sjukvården är en av de tre viktigaste frågorna i valet. Tyvärr så kopplar inte alla sjukvården till just landstingsvalet utan man tror att det är regeringen som har hand om detta.


Länets socialdemokrater gör inte mycket för att förtydliga det heller. I gårdagens debatt så pratar man hellre om de nationella förslagen man har än om de regionala. Läser man länets sossar valprogram för länet så framgår också att man inte har någon politik regionalt.

Utav deras 19sidor långa program så är det endast 4,5 som handlar om sjukvården. Vi moderater är tydliga med att vi prioriterar just sjukvårdens så i vårt 40sidors landstingsprogram så handlar 25 om hur vi vill förbättra sjukvården regionalt.

De 4,5 sidor som sossarna har skrivit ned om sjukvården så är det en del märkliga löften. Man skriver bl.a. att man vill stoppa utförsäljning av sjukhus. Vilka utförsäljningar av  sjukhus är det man ska stoppa? Jag noterar att det enda sjukhus som är upphandlat i länet är Bollnäs sjukhus och det nämns inte överhuvud taget i deras valprogram, förutom att man ska stoppa utförsäljningen. Vill man lägga ned Bollnäs sjukhus?

Man skriver även att ”Enbart den enskildes vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få” Vad innebär detta? Kommer man inte göra några som helst ekonomiska prioriteringar i vården. De har under de senaste åren dragit ned på det som våra länsinvånare erbjuds, trots att det har påvisbara effekter för den enskilde.

Man hänvisade igår även till att om s vinner riksdagsvalet så kommer det mer resurser till landstinget som de ska använda till att anställa mer personal. Detta innebär 60miljoner kronor extra till Gävleborg, detta motsvarar endast 0,7% av landstingets totala budget. Dessutom så kommer man då även höja arbetsgivaraviften för ungdomar som gör att kostnaderna för Gälveborg höjs med 20miljoner. Man tar med ena handen och ger med den andra.

Ett bättre alternativ vore om man insåg att hyrläkarkostnaderna är för höga och om vi minskar kostnaderna till samma nivå som andra landsting så sparar vi 100miljoner.
Politik gör skillnad och jag hoppas att väljarna sätter sig ned och går igenom de olika partiernas program för att se vad partierna har för ambitioner.

Socialdemokraterna har styrt Gävleborg i 100 år och det är dags för ett maktskifte som bryter deras långa maktmonopol.

tisdag 2 september 2014

Mer besök på Söderhamn sjukhus

Idag var vå återigen på besök på Söderhamns sjukhus. Vi får signaler från flera håll om att det pågår förändringar på sjukhuset som vi inte känner till. Därför valde vi idag att besöka två av våra enheter där.

Vi har hört om hur det pratas om att smärtmottagningen ska läggas ned på Söderhamns sjukhus. Vi försökte därför få till ett besök där, vilket inte var så lätt. När man söker information på landstingets interna telefonsystem så verkar det inte finnas någon som arbetar på smärtmottagningen på Söderhamns sjukhus. I vilket fall som helst så har de enligt systemet inga telefoner där. Nu visade det sig att det finns några personer som arbetar där.

Så idag så fick vi möjlighet att sätta oss ned med dem och höra hur de arbetar och hur de ser på framtiden för sjukhuset. Smärtenheten i Söderhamn har hela Hälsingland som upptagningsområde. Man har blivit av med sin läkare som tidigare kom dit och tog hand om patienter så nu ska alla läkarbesök ske i Gävle. Däremot kan man än så länga få göra sjuksköterskebesök där.

Tyvärr så har man inte resurser att ta hand om alla som har behov av deras kompetens. Allt för många av remisserna skicks tillbaks till remittenten vilket ofta är primärvården. Det påminner om situationen för rehab, där man också skickar tillbaks många remisser på grund av att man inte har resurser att ta hand om patienterna.

Det finns en oro för vad som ska hända med sjukhuset i Söderhamn. Majoriteten planerar att riva stora delar av sjukhuset och frågan vi har ställt oss är vad för verksamhet man vill ha kvar där. Det vill man inte svara på.

Vi noterade även idag att man har flyttat på ungdomsmottagningen till sjukhuset istället för att finnas på en mer central plats i Söderhamn. Detta har vi i politiken inte fått någon information om. Vi vet att motsvarande flytt i Hudiksvall är på gång och där har frågan blivit en politisk strid.

Vi i Samverkan Gävleborg vill att man tar fram en framtidsplan för Söderhamns sjukhus där det framgår vilka verksamheter som ska finnas där och hur lokalerna kan utformas på bästa möjliga sätt. Vi vill även att man ser över möjligheten för utökad mottagningsverksamhet i Söderhamn.

Kan du lova mer personal på Gävle sjukhus?

Länets tidningar har satsat inför valet med en ny hemsida där väljarna ges möjlighet att ställa frågor till oss politiker. Intresset är mycket stort och många frågor strömmar in. Det som tidningarna nog inte räknade med var att även frågor som inte kommunerna hanterar skulle dyka upp.

Jag har noterat att det är ganska mycket frågor om länets sjukvård och kollektivtrafik, och dessa frågor hanteras av landstinget och inte kommunerna. Jag försöker svara på alla dessa frågor så gott det bara går. Nu har även tidningarna gjort artiklar om hur vi har svarat. Och det är mycket intressant att läsa övriga partiers svar.

En fråga som dyker upp är om vi kan lova att det blir mer vårdpersonal på Gävle sjukhus. Jag noterar att i stort sett alla partier svarar ja på den frågan. Om nu alla partier i majoriteten tycker att det behövs mer personal hur kommer det sig då att det är personalbrist och att man har minskat på personalen under de senaste åren.

Socialdemokraterna kör nu även fram deras nationella förslag om traineeplatser inom vården. De föreslår att man ska inrätta traineeplatser i Landstinget Gävleborg. Varför finns inte dessa platser redan i Landstinget Gävleborg, här har sossarna styrt i 100 år? Man hävdar också att man ligger bra till bemanningsmässigt. Frågan man ställer sig då är om de över huvudtaget har besökt vården.

Vi moderater tycker att vi ska se över bemanningen, vi får många signaler om att det ofta fattas personal. Det är inte bara antalet personer som jobbar som är viktigt utan det är viktigt att man har rätt kompetens på rätt plats. Detta är något som blir väldigt tydligt när man träffar personalen. Vi kan därför lova att vi kommer göra någonting åt bemanningsproblematiken.