fredag 27 november 2020

Ropen skalla gratis vaccin till alla

 Pandemin pågår för fullt och alla lägger sin förhoppning till att vaccinen snart ska komma så vi kan påbörja vaccineringen av hela befolkningen. Sverige och Gävleborg är som vanligt försiktiga och väntar på alla andra. Detta brukar var en klok strategi i vanliga fall men just när det gäller denna pandemi så är det viktigt att vi kommer igång så snabbt som möjligt. 

Därför behöver vi nu förbereda en massvaccinering av befolkningen i Gävleborg. Vi gjorde det när Svininfluensan var har här 2010. Det var inte en enkel procedur och det kräver planering och förberedelser.

Därför kräver vi moderater att en vaccinationsplan tas fram omgående så vi står i startgroparna när vi ska köra igång i slutet på detta år eller i början på nästa år.

Dessutom föreslår vi att denna vaccinering ska vara avgiftsfri för alla. Detta för att få så många som möjligt att vaccinera sig. 

För att detta ska ske krävs en del politiska beslut. Fullmäktige måste ta beslut om avgiftsfrihet. I somras hade vi ett extra fullmäktige på parkeringen utanför regionkontoret i Gävle som tog det beslutet. Det skulle nu vara lämpligt att fatta ett sådant beslut på det redan inplanerade fullmäktige den 17 december.

För att detta ska vara möjligt krävs att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen fattar sina beslut innan och frågan måste beredas innan den 9 december. Därför krävs att vi agerar nu och inte som vanligt väntar.

Vaccinationsplanen bör också tas fram och med stor sannolikhet kommer det krävas beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller krisledningsnämnden för att prioritera detta och få fram de resurser som krävs för att genomföra vaccineringen. Hur denna plan ska se ut får man återkomma till men jag ser gärna att detta görs tillsammans med externa parter så vi kraftsamlar för att få bort denna pandemi så fort som möjligt. 

Majoriteten i regionen har haft en senfärdighet och dålig insikt i pandemin. Man har varit väldigt oengagerad och inte tagit sitt ansvar. Det är oroande och när majoriteten inte tar ledningen i detta, så då får vi i oppositionen göra det istället. Vi har gjort det tidigare och vi gör det igen(och detta är nog inte sista gången heller)


måndag 16 november 2020

Har S tappat kontroller över pandemin?

Under året har regionen genomgått den tuffaste tiden under in år som politiskt aktiv i region/landsting, ja förmodligen för de flesta av oss som är aktiva idag. På kort tid gick vi från en helt normal tillvaro till att allt i samhället i princip stängdes ned. Coronapandemin slog till i hela världen och har skapat stora problem och utmaningar och då inte bara för vården. 

Det är inte den första pandemin som världen drabbas av och inte heller den sista. Vi vet inte heller vilka åtgärder som är mest lyckosamma i bekämpningen, vissa stängde ned hela samhället i flera månader andra hade en lite mer öppen strategi. Vilken av dessa vi vet har lyckats bäst kan man inte säga än, det får vi först veta när allt är över.

Det vi däremot vet att testa får pågående infektion och smittspårning är det som fungerar idag. Det är nog alla överens om. Vi kan se länder som gjorde detta tidigt och vi kan se de som inte lyckats få detta att fungera. 

Vem som bär ansvaret för denna breda testning strider man om fortfarande mellan regeringen och regionerna. Att fokusera på vem av oss som bär ansvaret för att inget är gjort hjälper oss inte i den pågående pandemin. 

Därför krävde vi moderater nationellt och regionalt i våras att bred testning skulle införas. Det tar tid att bygga upp sådan kapacitet och därför är det viktigt att det kommer igång snabbt. Vi i Gävleborg kunde se att man relativt snabbt kom igång och utökade kapaciteten(200/dag i egen regi och 200 i annan regi). Men när vi nu ser att smittspridningen tar fart så visar det sig att det var ett luftslott man byggde upp. Vi har alltså inte idag egen kapacitet att testa mer än vad vi gjorde i våras. Sedan har vi någon form av avtal med annan aktör att testa mycket, 1100/dag. Detta avtal garanterar inga volymer utan ska ses om en målsättning. När nu alla andra skriker efter mer kapacitet så kommer man minska det som vi kan göra hos oss.

Detta är helt oacceptabelt. Vi visste i våras att hög testkapacitet är viktig, att då inte ta tag i detta och säkerställa egen kapacitet är helt oacceptabelt. Den som är ytterst ansvarig för detta i Gävleborg är majoriteten som inte tog tag i saken. Jag är även självkritisk i att vi inte drev på ännu hårdare.

Att majoriteten inte är särskilt intresserad av sjukvård och den delen av regionens ansvar är väl inte någon nyhet men att inte ta pandemin på allvar och säkerställa testkapaciteten är oansvarigt. Vi kan tyvärr konstatera att man helt har tappat kontrollen över hanteringen av pandemin.


tisdag 10 november 2020

Besök på IVA och CovidIVA, Gävle sjukhus


Igår hade jag förmånen att besök några av våra fantastiska medarbetare på IVA i Gävle. Vi är i en tid som är mycket osäker. Just ni så är inte våra sjukhus så hårt belastade av Covid patienter men alla väntar på stormen som kommer.

Vi har under våren läst om hur man haft det på sjukhuset men aldrig kunnat besöka dem. Både för att minska smittspridning men framförallt så vill vi inte störa dem i deras arbete. Därför hade vi en träff med några ur personalen i slutet på september där de fick berätta hur det har varit att jobba på IVA med denna patientgrupp. Men för att få en så bra bild som möjligt och även se hur det ser ut i verkligheten så har vi försökt få till en träff på/vid avdelningen på sjukhuset vilket vi lyckades få till i går.

Jag är grymt imponerad av den energi och lojalitet dessa medarbetare har. De klagar aldrig utan sliter på och ställer upp i vårt och tort. Det är klart att det fungerar ett tag och man kände verkligen hur de brinner för sitt jobb. Men klarar man av det en gång till nu när andra vågen kommer. Det är mycket oklart. En del som jobbade i våras har bränt ut sig och andra som var där tillfälligt vill inte komma tillbaks. Det finns såklart även en del som började där tillfälligt men som nu söker sig dig permanent vilket är mycket positivt. 

Vi kunde även prata lite om de ekonomiska villkoren man har och problemet att få återhämtning. Där finns det en del att göra och vi behöver verkligen sätta oss ned med facken och diskutera hur detta kan lösas. Jag tror inte på snabba quickfix utan vill se en permanent lösning i kollektivavtalen där man kan ge möjlighet till extra ersättning under väldigt extrema situationer.


Men som vanligt så är det mycket mer som behöver göras. Vi fick möjlighet, med full skyddsmundering(nästan i alla fall), se på lokalerna på IVA och den särskilda CovidIVA avdelning man byggde upp i våras. Vi kunde även se lite på håll den avdelning man har idag för de covid patienter som idag ligger på IVA. Jag kan konstatera att det finna mycket att göra på lokalsidan. Varför har man inte lokaler som är anpassade efter deras behov. Det var trångt och rörigt och inte anpassat för den vården och då framförallt inte under pandemin.

För att visa på hur tuff miljö man jobbar i fick vi under den halvtimme vi besökte avdelningen gå runt i det som är vanlig mundering på en CovidIVA avldening d.v.s. gasmask, visir, skyddskläder. Vi slapp dock ha på oss plastförkläde.  Nu förstår man lite bättre hur det är att gå runt i den munderingen, det kliades och blev varmt, svårt att andas och ingen hörde vad man sa. Att jobba med detta i 10-12h flera dagar i sträck är inget som jag skulle vilja göra, men det gör våra medarbetare på IVA dagligen.

Tack för ett mycket bra besök som gav en inblick i er vardag och de utmaningar vi står inför. Vi fick med oss en del saker att jobba vidare och även om vi är i opposition så kommer vi göra det vi kan för att underlätta ert arbete.


söndag 8 november 2020

Rösterna är räknade, Trump bortröstad

Grattis USA och grattis världen. 

Nu är det klart att USA fått en ny president. Det amerikanska folket har valt bort Trump, vi ska även komma ihåg att han inte fick flest röster i förra valet utan blev vald på USAs indelning i majoritetsvalkretsar. Så man har valt bort en president som man aldrig valde. 

När Trump blev vald för fyra år sedan gick det en chockvåg över världen. Hur kunde det hända och vilka konsekvenser skulle det få. Ingen kan nog säga att man blivit överraskad över hans sett att leda världens starkaste ekonomi. Genom att driva en protektionistisk politik på ett sätt som vi bara har sett i diktaturer så har han försämrat det politiska klimatet. Även tonläget och hatet har blivit vardag bland politiker. Sedan finns det såklart bra saker som han gjort också, men de kommer att drunkna i alla nyckfulla tweets som kommit genom åren.

Nu kan man säga att ordningen är återställd. Jag är inte helt säker på att amerikanerna valde Biden utan man valde mer bort Trump, vilket också är ett viktigt verktyg i en demokrati. Är man missnöjd med sin ledare så kan man välja bort dem. Även när Trump blev vald så valde man kanske inte för honom heller utan mot etablissemanget. 

Konsekvenserna för resten av världen är tydlig. Man kommer återigen börja jobba tillsammans med resten av världen istället emot den. Man kommer återigen jobba för klimatet och för världsfreden. Sedan tror jag den politiska tonen kommer bli annorlunda. Trumps sätt att ifrågasätta fakta och oberoende journalistik har skadat tilltron till politiken och demokratin. Hans sätt att utrycka sig har även smittats av hos oss, vi har alla sett våra egna småtrumpar som försökt göra samma sak lokalt.

Även för jobben i länet är det viktigt med ett nytt ledarskap i USA. Genom underlätta och öka handeln mellan länder kommer våra exportföretag kunna sälja mer vilket kommer öka tryggheten för jobben här. Gävleborg och världen behöver trygghet på presidentposten vilket även kommer skapa mer stabilitet på världens börser.

Trumps retorik och sätt att bedriva politik har spridits sig över världen. Vi kan se allt fler länder som tagit samma riktning, även i Europa. Nu är den trenden bruten och jag hoppas att övriga världen följer efter. Det har visat sig att hat, splittring och protektionism inte fungerar och det är ett tydligt trendbrott. 

Så nu känns världspolitiken lite mer hoppfull. Det har visat sig att demokratin fungerar och världspolitiken byter nu riktning(i alla fall lite grann)


onsdag 4 november 2020

Region Gävleborg Budget 2021, första drabbningen

 Idag så kommer regionstyrelsen hantera de olika budgetförslag som finns inför 2021. Majoriteten kommer såklart lägga fram sitt förslag och vi i oppositionen kommer lägga fram två förslag. Ett från den samlade borgerliga oppositionen och ett från Sverigedemokraterna.

Majoritetens förslag är ett långt intetsägande dokument med mest vackra ord och floskler. Det som är värt att notera är att på 52sidor så är det endast 5 som tar upp sjukvårdens utmaningar och de tankar hur de vill utveckla vården i länet. Resten handlar till största del om allt annat regionen gör (och inte gör), samt lite siffror med ramar. Värt att notera att sjukvården står för 83% av den totala anslagen i regionen. Detta visar hur oengagerad man är för att vi ska få en bättre sjukvård. Extra intressant är det i dessa pandemitider.

Man duckar också helt i ansvarsfrågan och tar inte ansvar för regionens utveckling. Dessutom kan vi se att man inte själva tror på sin egen budget vilket har bekräftats av hälso- sjukvårdsnämndens ordförande på senaste Regionstyrelsen där han uttryckligen sa ”Vi kollar inte mot budgeten, det är inte intressant”

Vi i oppositionen (M,SVG,KD,L) lägger ett gemensamt förslag där vi gör det som majoriteten inte gör. Vi satsar rejält på sjukvården och stärker upp såväl primärvården kraftigt som slutenvården där vi satsar extra på utökad bemanning, fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor för våra medarbetare.

Vi vill även att man tar fram en långsiktig strategi för vårdens utveckling i länet. Dessutom har vi tidigare kriskommission som verkligen ska gå till botten med regionens ständigt återkommande underskott.

Vi kan inte förvänta oss att majoriteten går med på vår budget men vi hoppas verkligen att de tar till sig några av de alla förslag som vi lägger (totalt 58st). Sista ordet är inte sagt heller, vi kommer debattera detta ytterligare på fullmäktige den 25/11.