tisdag 7 november 2023

Region Gävleborgs Budget 2024

 Idag överlämnar den styrande majoriteten sin budget till Regionstyrelsen. Det är en stram budget utan några stora satsningar. Tvärtom är vi tvungna att göra tuffa prioriteringar och den kommer inte heller vara i balans för 2024.

Som vi sagt när tillträdde så har vi ärvt ett underskott från den tidigare majoriteten. Vi jobbar nu stenhårt för att få fram detta till ytan och analysera vad i dessa underskott består i. Det är först när man vet orsaken som kan göra något åt dem.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ramarna för våra verksamheter räknas upp på samma sätt som planeringsförutsättningarna i våras vilket innebär att sjukvården (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälsovalet) räknas upp med 4,5% vilket motsvarar LPIK+1% (LPIK är det index som speglar regionernas kostnadsökning från ett år till annat)

Hålbarhetsnämnden

Hållbarhetsnämnden får något lägre uppräkning men samtidigt kompensation för ökade drivmedelskostnader, ökade kostnader för våra tåg. Men detta räcker inte för en ekonomi i balans för nämnden utan de jobbar med åtgärder för att komma tillrätta med de underskott de har.

Kultur- och kompetensnämnd

Kultur- och kompetensnämnden får lite lägre uppräkning men samtidigt så prioriterar vi en satsning, inom ram, för att stärka ledarskapet bland ungdomsverksamhet. Men det kommer krävas vissa åtgärder även inom denna nämnd

Regionstyrelsen

Lägst uppräkning får regionstyrelsen där vi, efter vår administrationsutredning, minskar ramarna för den verksamhet som vi direkt kan påverka. Vi sänker även internavgifterna som exempelvis IT-support, HR-stöd o.s.v. Detta innebär att vi behöver åtgärder för att såväl höja intäkterna som att sänka kostnaderna. Men de sänkta kostnaderna innebär i sin tur att vi inte kommer återbesätta alla tjänster där någon går i pension eller slutar. 

Allt som allt gör att vi budgetar för ett positivt resultat på 86mnkr från våra verksamheter men att vi efter finansiella kostnader och intäkter har ett underskott på -367mnkr. När vi sedan kompenserar för orealiserade kostnader/intäkter så budgeterar vi får vi samma resultat där med -367mnkr. Men vi vet att så inte kommer bli fallet med tanke på att våra pensionsfonder ökar eller minskar, just nu planerar vi för nollresultat på dem.

Vi kommer de kommande åren ha det tufft med kassaflödet och behöver därför förbereda oss för att ta lån för att kunna genomföra våra investeringar. Vi har aldrig investerat så mycket som vi kommer göra de kommande åren och vi ser att finansieringen av dessa behöver ske på det sätt som är mest fördelaktigt för oss som region. 

onsdag 25 oktober 2023

Personalparkering vid sjukhusen

 Som ny majoritet finns det många frågor som vi behöver ta tag i. En del gör man med glädje och andra känns lite mer jobbiga. En sådan fråga är hur vi ska hantera våra personalparkeringar

Enligt skatteverkets regler så ska man förmånsbeskattas om man har gratis parkering på jobbet och det kostar på angränsande fria parkeringar. Kan låta som en konstig sak men samtidigt ganska logiskt(om man tänker som skatteverket)

För oss i den nya majoriteten är detta en realitet. Andra regioner som haft/har gratis parkering får nu viten(böter) från skatteverket om de inte åtgärdar detta. Enligt de uppgifter vi har så är det ganska stora belopp som det rör sig om.


Alternativ ett - Förmånsbeskatta parkeringen

Det innebär att värdet på parkeringen läggs på som en löneförmån. Du får sedan skatta för den förmånen och regionen måste betala sociala avgifter. Om denna förmån gäller alla som parkerar eller att man bara har möjligheten är lite oklart men risken är att alla medarbetare måste skatta för den oavsett om du parkerar eller inte. För dig som medarbetare innebär det kanske en skattekostnad på 200kr/mån och för regionen kanske en kostnad upp till 10mnkr/år

Alternativ två – Ta ut avgift för personalparkering

Vi kan som alternativ ta ut en avgift för parkeringen, och då görs det bara för de som nyttjar den. Du får en direkt kostnad som är i samma nivå som om du förmånsbeskattas och Regionen slipper betala sociala avgiter. 
Vi har nu lagt fram ett förslag som tar ut så lite vi bara kan. 

  • Vi tar bara ut på de personalparkeringar där de angränsade fria parkeringarna kostar. Så det berör bara Regionkontoret i Gävle, Gävle sjukhus, Södertull Gävle, Hudiksvalls sjukhus.
  • Vi tar alltså inte ut en avgift där det idag inte kostar något att stå på gatan eller på en besöksparkering.
  • Avgiften är differentierad så att det är dyrare att betala i centrala Gävle än på sjukhuset. Vilket förslaget innebär 150kr/mån förutom Regionkontoret som blir 200kr/mån
  • Du kan även betala per timme eller max 20kr/dygn
  • Där det inte kostar att stå kvällar och helger så kommer vi inte ta ut timpris under dessa tider. Så jobbar du natt så kostar det inget på Gävle sjukhus.
  • Vi har även tillskapat fria parkeringar på Gävle sjukhus som ligger bortanför helikopterplattan. Anledningen är att vi kan göra så är att det inte kostar på angränsande parkeringar eller gator(Tolvfors eller Blåsåsvägen)
Utöver detta så har vi också startat arbete med att se över parkeringssituationen på våra sjukhus. Först ut är Bollnäs där vi tillskapar fler parkeringsplatser(som då också är gratis såklat)
Sedan kommer vi göra motsvarande på övriga sjukhus. Det kommer dock vara svårt på Hudiksvalls sjukhus där vi bygger om och redan är trångt. Även Gävle sjukhus kan bli svårt, men vi ska göra det vi kan.

Vi kommer möta en del kritik från medarbetare och det förstår jag. Men vi har inget val utan gör det som är minst dåligt för våra medarbetare. Oppositionen kommer säkert kritisera oss för att vi inte är rättvisa, varför ska man parkera gratis på våra hälsocentraler och mindre sjukhus men det ska kosta i Gävle och Hudik. För oss är detta inte en rättvisefråga utan en skattefråga. 
Detta hoppas jag ska reda ut en del frågor som nu uppstår. Jag har redan fått flera mail från medarbetare som har frågor kring detta. Är det så att det kommer in fler så kommer jag uppdatera detta inlägg för att förklara ytterligare. 

torsdag 12 oktober 2023

Delårsrapport Januari-Augusti 2023

 Idag presenteras delårsrapporten för Regionens 8 första månader (januari-augusti) Det är en rapport som presenteras i ett väldigt tufft ekonomisk läge där alla regioner går på knäna och har stora ekonomiska underskott i sina verksamheter. Samtidigt är det en rapport som inte är lika dyster att läsa som många kanske hade väntat sig. Läget har blivit lite bättre jämfört med vår delårsrapport från i våras.

Regionen gör ett minus på sista raden för perioden med -108mnkr jämfört med budget på -32mnkr. Det kan tyckas vara ett helt okej resultat men då ska man komma ihåg att detta är efter vårt finansiella resultat som består av ökat värde på våra pensionsfonder. 

Skatteintäkterna ökar med 121mnkr mer än budget samtidigt som de generella statsbidragen är 15mnkr högre än budget. 

Sämre resultat med hög inflation

Det som ställer till det för oss är den kraftiga inflationen som påverkar alla regioner med högre pensionsavsättningar. Det är de avsättningar vi gör för de framtida pensionsutbetalningarna. De som har förmånsbestämda tjänstepensioner i regionen får en viss nivå utbetald av oss när de går i pension. Men för att ta den kostnaderna nu när de jobbar så räknar man baklänges för att se hur mycket vi nu måste sätta av för att kunna betala ut till de blivande pensionerna när de väl går i pension. Eftersom framtida pensionsutbetalningar räknas utifrån KPI så kommer en hög inflation gör att KPI blir högre och därmed vårt pensionsåtagande. En ganska komplicerad fråga men som vi varken kan göra något åt och som dessutom i höginflationsläget vi är i nu gör att kostnaderna ökar kraftigt. På finansnettot rör det sig om 276mnkr utöver den direkta pensionskostnaderna som läggs på lönekostnaderna som därmed blir mycket högre än budgeterat +415mnkr.

Utöver detta så har vi kraftiga ökade kostnader för inhyrd personal, 331mnkr mer än budget.

Sammantaget så blir det ett kraftigt underskott för året. Men i och med att pensionsåtagandet ska betalas ut under en längre tid så väljer vi att skriva av dessa kostnader på 20år. Detta gör att dessa kostnader inte tas nu utan längre fram. Det tillsammans med att vi har mycket avsatta till vår RUR gör att vi klarar ekonomin i år. 

Prognos för 2023

Så allt som allt så visar prognosen för 2023 på ett underskott på -294mnkr, jämfört med budget på -102mnkr. Vi får lite ökade skatteintäkter och statsbidrag på 184mnkr men kostnaderna är kraftigt mycket högre än budget.

Våra tre stora nämnder gör underskott, i lite olika storleksordningar. 

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden: -650mnkr (motsvarar 9% av anslagen)
  • Hållbarhetsnämnden:     -60mnkr (motsvarar 11% av anslagen)
  • Kultur och kompetensnämnden: -2,4mnkr (motsvarar 1,3% av anslagen)

Nu kommer denna delårsrapport redovisas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Vi i majoriteten ser såklart allvarligt på detta och håller redan på med åtgärder för att minska dessa underskott. Dessa åtgärder kommer redovisas allt eftersom och vi planerar för att återigen ha en budget i balans till 2025.

Problemen vi ser nu har inte bara uppstått detta år. När vi tillträdde så ärvde vi ett underskott som byggts upp under flera år. 2019, d.v.s. precis före pandemin så hade vi ett underskott på 600mnkr som växte till en underfinansierad budget 2022 med 700mnkr. Detta har räddats av tillfälliga statsbidrag under pandemin(2020-2022) som nu självklart är borttagna. 

Detta har vi nu att hantera, vilket är en rejäl utmaning men om det är någon som är beredd att kavla upp ärmarna och fixa detta så är det den nya majoriteten.


onsdag 4 oktober 2023

Idag firar vi våra företag och företagare

 Idag är det företagarnas dag, vi lyfter och uppmärksammar våra företag och företagare i länet. I länet finns det över 11000 företag, allt från den enskilde företagaren till de stora multinationella företagen. Vi tar allt för ofta dessa företag och företagare för givet men det är viktigt att vi uppmärksammar dessa och idag är det just den dagen.

Som ledande politiker i länet är det viktigt för mig att göra det jag kan för att alla dessa företag ska kunna frodas och växa. Det är genom växande företag där fler jobb skapas som gör att skatteintäkterna ökar som gör att vi får mer resurser till sjukvården och välfärden. 

Vad kan vi då göra som politiker?

Vi har i den nya majoriteten redan satt fokus på detta. Genom att vi nu äntligen kommer följa och följa upp näringslivsklimatet i länet kommer det bli politiskt fokus på att skapa bättre förutsättningar för just våra företag. Som regionpolitiker kanske vi inte direkt påverkar denna indikator men vi har nätverk och kontakter med såväl våra små som stora företag.

Vi moderater har tidigare lyft frågan om våra starka industriföretag och vår industritradition. Även här tar vi ofta dessa företag för givet, men inget är givet att de ska vara kvar här och växa just hos oss. Vi har varit Sveriges främsta industrilän och fortfarande en viktig del i den svenska industrin. Genom att vi lyssnar in dessa företag och skapar förutsättning för att kunna växa genom att säkerställa framtida kompetenser, möjlighet till expansion och stödja det innovativa klimatet så skapar vi bättre förutsättningar för dem.

Sedan har vi i regionen även den direkta insatser vi gör för våra företag. Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd för investeringar som främjar tillväxten, det kan röra sig om en ny maskin som ökar produktionen eller att man som lite mindre företag siktar på den internationell marknaden. Det kan även handla om hur vi genom vår inkubatorverksamhet, Movexum, hjälper och stödjer nya innovativa företag som växer fram. För vi vill se flera stora multinationella företag som växt fram hos oss och det börjar alltid i det lilla med entreprenören som har en idé som kan växa.

Så idag lyfter vi alla dessa företag och företagare och uppmärksammar alla dessa. Resten av året så fokuserar vi på att jobba för ett bättre företagsklimat, fler innovativa företag. Men självklart ska vi uppmärksamma företagandet även de andra dagarna, men idag gör vi det lite extra.


onsdag 13 september 2023

S-fultolkning av utredning kring informationsutbyte

 Nu kör även media på sossarnas spinn om utredningen om informationsutbyte. Det är tråkigt att media köper sossarnas fultolkning av det uppdrags om utredare har fått om att titta på bl.a. gränsdragningarna kring när myndighetspersoner ska vara skyldig att informera andra myndigheter när man kommer i kontakt med personer som befinner sig olagligt i landet. 

Sverige har en lång tradition att göra just seriösa och noggranna utredningar som underlag inför eventuella beslut. I detta fall ska utredaren titta på just när ska man som myndighetsperson vara skyldig att upplysa andra myndigheter. 

Det nu sossarna gör är att köra sitt spinn på detta, och som tyvärr andra inkl media hakar på.

Det tilläggsdirektiv som regeringen har beslutet är ett komplement till en utredning som sossarna tillsatte juni förra året, så det är alltså den gamla regeringen som har tillsatt denna utredning. Nu görs det ett tillägg som säger:

”Överväga om ta ställning till om och i så fall hur informationsutbyte kan ske i större utsträckning”

Det står även:

”I uppdraget ingår även att överväga och ta ställning till om vissa situationer, utöver de där det finns en rätt till skolgång och sjukvård, ska undantas från en eventuell informationsplikt.” 

” Utredaren ska också analysera konsekvenserna av att införa ett utökat informationsutbyte och beskriva fördelar och nackdelar för berörda verksamheter. I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs.”

Så det är alltså ingen lag utan endast en utredning som ska titta på detta och eventuellt föreslå lagförändring, vilket man inte vet än. Om detta påverkar regionerna så kommer vi såklart få yttra oss i frågan när det finns något att ta ställning till. Jag har aldrig varit med om att varken kommuner eller regioner har fått yttra sig om ett utredningsdirektiv.

Men detta vill man såklart inte prata om från vänsterhåll och många andra köper denna fultolkning och deras politiska agenda.

Det som inte kommer fram i debatten är att man redan idag anger om de i vården får kontakt med någon som har misstänkt eller har begått ett brott med straff mer än 1år eller om man försökt begå ett brott som ger straff längre än två år.

Men det är såklart alltid en gränsdragning, vilka typ av brott ska man ange till andra myndigheter. Jag tror ingen, inte heller sossarna, vill att man ska se mellan fingrarna om en våldtäktsman dyker upp på akuten, eller det exempel på den person som hade ett avvisningsbeslut men hade begått 23 brott i Sverige efter det varav ett handlade om att han tagit sig upp på en balkong och knivskurit en person.

torsdag 31 augusti 2023

Är regionen på väg mot diktatur?

 I veckan hade vi höstens första regionstyrelsemöte. Ganska få ärenden som har verklig betydelse för Gävleborgarna var på dagordningen. Det som tog mest tid och energi för oss alla var att i 1,5h debattera huruvida Regionstyrelsen ska webbsändas eller inte. 

Vi har sedan 2016 webbsänt de flesta av våra styrelsemöten. Undantag har gjorts när vi varit i andra lokaler och under pandemin. Vi hade även en paus efter en incident som hände i våras på ett av våra möten, men annars så har de sänds. Det går för övrigt att kolla på dem i efterhand på regionens hemsida

Webbsändningarna tillkom efter att vi i dåvarande oppositionen hade väckt frågan om att ha öppna regionstyrelsesammanträden. Vi ville då att man skulle testa det för att se om det fanns intresse för väljarna att följa våra sammanträden. Detta var då inte möjligt, ansåg den gamla majoriteten men som vi också kunde se, så vi gick med på deras förslag att börja webbsända istället. 

Antalet tittare som följt dessa livesändningar är ganska svårt att få fram. Det kan ju vara så att en dator står på och visar sändningen men ingen tittar eller så kan det vara fler som sitter och följer sändningen. Det vi inte visste då var att det var ett smidigt sätt för våra tjänstemän att följa sina ärenden både i RS och RF. Sedan har jag själv haft nytta av dessa för att se vad som sagts tidigare och när man sagt elakheter under ett möte har man kunna påvisa det för andra. Jag har även kollat efteråt för att se vad jag själv har sagt i något ärende. 

Men syftet var och är att väljarna ska få en bättre insyn och kanske ett större intresse för regionpolitiken. 

När vi nu tittar på detta så är det uppenbart att det syftet inte är uppfyllt. Det är ytterst få väljare som följer dessa sammanträden. När vi har haft dem nedstängda av olika anledningar så har ingen, förutom en journalist, hört av sig och påtalat att de saknar sändningarna. 

Men argumentet nu för att stänga ned är att det just är få som tittar och att det kostar en del. Med tanke på den situation som regionen är i ekonomiskt så måste vi vända på varenda krona, och detta ger minst en besparing på 100ksek per år.

Men vi har även sett att debattklimatet i regionstyrelsen är under all kritik. Detta har vart så under flera år, men det känns som att det blivit sämre. Det handlar allt mer om person och formalia än om sakpolitik. Man använder sätt att utrycka sig om andra som aldrig skulle accepteras någon annan stans. Jag har tidigare sagt att det är vuxenmobbing som pågår. Vi har försökt lyft detta med oppositionen, både när de var i majoritet och när de nu är i opposition. Det finns ingen förståelse utan allt är mitt fel och ingen annans. Men när man kallar andra för fascister, metmaskar, ryggradslösa, maktfullkomliga så är det ett problem. Men detta är ett helt annat problem som inte behöver kopplas ihop med webbsändningarna men det är klart att flera som jag pratat med gör just det. 

En liten öppning kan dock finnas. Vänsterpartiets Ulla Andersson medgav i radion att stämningen inte är bra och att det är den värsta politiska församlingen som hon varit med i. Bra att någon från oppositionen kan medge att det är ett problem, då kan vi faktiskt göra något åt det. Men som jag brukar säga, den enda man kan ändra på är sig själv. Så det krävs helt klart mer insikt hos vissa i styrelsen, men detta är i alla fall en liten start.

torsdag 24 augusti 2023

Ingen lösning på trafikkaos i Hemlingby, Gävle

 Igår kunde vi läsa om Gävle kommun som ensidigt väljer att stryka ett för Gävle och regionen viktigt infrastrukturprojekt, breddning av Spängersleden till E4:an förbi Hemlingby Köpcentrum.

Den som åker på den vägen eftermiddagar märker att vägen har alldeles för lite kapacitet. Det är långa köer och underlättar inte för trafik till/från Gävle eller söderut mot Furuvik. Skulle man dessutom ha oturen att vilja åka och handla en fredag eftermiddag så är det oftast helt stopp. Till detta har kommunen valt att exploatera bostäder innanför området som gör att de boende där måste planera när man ska åka till eller från hemmet. Det har även gjort att det är svårt att exploatera Hemlingby köpcentrum och Ersbo, som är en av Gävle och regionen största industriområde.

Detta var tydligt redan när man byggde ut köpcentret och det har pratats i många år om hur man ska komma tillrätta med trafiken. Att man redan från början underdimensionerade vägar och området måste nog ändå alla vara överens om. Själv satt jag i byggnadsnämnden när beslutet togs och påpekade redan då att det inte kommer fungera. 

För att lösa detta så har Regionen och Gävle kommun kommit överens om att bygga en ny påfart från E4:an, som ska ligga söder om Hemlingby och som kan kopplas ihop med Hedesundavägen och väg 56. Då skulle yrkestrafik och besökare till Södra delen av Gävle ha en bättre väg att ta. Detta fanns tidigare i länsplanen, vilket är regionens ansvar och där avsattes 400mnkr från regionens länsplan och kommunen skulle vara med och finansiera med ytterligare 400mnkr, detta var något som vi jobbade hårt med när vi styrde Gävle kommun 2016-2018. 

Sedan blev det maktskifte och bilhatarna tog över kommunen igen. Då försvann den behövliga nya påfarten och man skulle lösa trafikproblemen i Hemlingby med en ny cykelväg och nya körfält i rondellerna förbi området. Detta var i sig beklagligt men kunde ses som en billigare och mer kortsiktig lösning. 

Nu väljer alltså Gävle kommun att svika alla bilister, boenden och handlare i området genom att avbryta projektet. Man lyckades såklart bygga en ny cykelväg, som väldigt få använder, men att bygga om vägarna gör man nu inte. 

Detta har kommit gjort utan dialog med regionen, som ändå har planering och finansieringsansvaret för våra riksvägar. Det är ytterst märkligt hanterat och jag måste säga att man blir också irriterad. 

Detta kommer nu innebära att det blir stopp på utbyggnaden av Södra Hemlingby, inga nya företag kan etablera sig innan trafikfrågan är löst. Vi har exempel på i Hudiksvall när man har byggt ut handelsplatser där trafiken inte fungerar, vi vill inte ha ett nytt Medskog i Gävle.

Man kommer sedan komma till regionen och säga att vi måste lösa trafikproblemen och prioritera om i länsplanen vilket i sig kommer drabba andra delar av regionen. Det kommer såklart påverka hur vi kan bygga ut E4:an eller väg 56, men det verkar kommunen inte bry sig om.