fredag 26 november 2021

Kärt återseende på regionfullmäktige, men debatten var kanske inte det

 Återigen har vi genomfört ett fysiskt fullmäktige som vi alla nog känner inte genomfördes på bästa sätt. Det var ett efterlängtat att få träffas igen och kunna diskutera viktiga frågor för regionen men tonläge blev ganska hårt även nu när vi träffas. Men det är klart att tonläget kan bli ganska hårt för vi är ändå där för att behandla viktiga frågor och de frågor som diskuterar har vi olika uppfattningar om. Så att det är en debatt som är tuff i de sakpolitiska argumenten får man förvänta sig i länets högsta beslutande församling.

Men det finns helt klart en del att fundera över. Exempelvis så använder man nedlåtande ton mot varandra. Mötesordföranden(och dess gruppledare) avbryter även ledamöter från oppositionen vilket har hänt tidigare. När oppositionen tidigare har påpekat att man går ifrån ämnet och kallar oppositionen för fascister och islamafoba så rasar majoriteten och man påpekar att det råder yttrandefrihet och man absolut inte får störa någon som talar.


Men det är helt olika principer som gäller för vänsterpartister än för moderater i denna församling vilket är anmärkningsvärt. Jag har tidigare påvisat detta och det blev tyvärr väldigt tydligt även på denna veckas möte(som dessutom denna lång leddes av en vänsterpartist) Detta är nu fjärde gången som oppositionen avbryts i sina inlägg under denna mandatperiod. Jag har tidigare hört såväl vänsterpartister som centerpartister rasa över hur allvarligt det är när någon i majoriteten blir avbruten, men nu är det ingen som reagerar. 

Det är helt enkelt skillnad på vänsterpartister och oppositionsföreträdare.

När det sedan gäller vilken titel personer har så är det kanske inte så viktigt, men tydligen är det så för vänsterpartisterna i regionen. Det var anledningen till vänsterpartiets agerande på mötet. Men det är ganska enkelt att kontrollera att Lars Langeborg i detta fall är 1:e vice ordförande i regionfullmäktige men kan också ses som mötesordförande när ordförande är frånvarande. Man blir alltså inte som vice ordförande ordförande i fullmäktige när ordföranden är borta, vilket han själv ville framhäva. Om nu titlar är så viktigt för 1:e vice ordförande i fullmäktige så kan det te sig lite märkligt när han titulerar oppositionens företrädare med titlar de inte har. Men även här är det nog skillnad på majoritetens privilegium och oppositionens.

Det blev två intensiva dagar där regionpolitiken inte alltid visade sig från den mest respektfulla sidan. Jag försöker alltid vara noga med att tilltala funktion mer än person. Detta kan av vissa ses som härskateknik men det är för mig handlar det om att skilja på sak och person, för att motverka härskartekniker. 

Sedan så används härskartekniker från båda sidor. Frågan man kan ställa sig vad en härskarteknik är. Om man återger vad någon sagt tidigare och försöker tolka vad det innebär, lägger man då orden i mun på dem. Om man inte tar replik på kvinnor är det en härskarteknik. Om man säger att någon annan inte förstår(vilket såklart hände på fullmäktige denna vecka) är det härskarteknik?


söndag 14 november 2021

Besöksvecka i våra verksamheter

 Det var en intensiv politisk vecka där tre dagar spenderades på besök i våra verksamheter. Vi besökte alla våra verksamheter i det nybyggda Tullhuset Gävle, Reumatologen, Hudmottagningen, Gävle Strand HC, Ny Akuttandvårdskiniken.

Intressant att se dessa nya lokalerna och höra om verksamheterna. Lokalerna är nya och fina men samtidigt märker man att de inte riktigt är anpassade till de lärdomar vi har dragit av pandemin vilket är synd. Trots att man byggt lokalerna för sjukvårdsändamål så har man inte en entré som symboliserade detta. Dessutom så är det, som resten av Gävle stadskärna, brist på parkeringsplatser för både personal och patienter.

Vi fick även höra hur man har anpassat sig till att inte längre vara på sjukhuset och det kräver extrainsatser för att Hud och Reumatologen ska klara av samarbetet med sjukhuset. Så det ska bli intressant att se hur arbetet fortsätter och jag tror nog på sikt så kommer man flytta tillbaks till sjukhuset ändå, men först ska sjukhuset byggas om och till så tidigast 2030 kan det bli aktuellt. 

 Det känns som vår ingång med att ha sjukvården som ska finnas i Gävle att den är samlad på sjukhusområdet. 

För Hälsocentralen del så är lokalerna en otrolig förbättring än de små man hade tidigare i Fullriggaren. Nu möts man inte längre av en korridor när man kommer in utan man möts av en reception och ett väntrum. 

I fredags var vi sedan till Hudiksvall och besökte röntgen och den nyrenoverade Hälsans hus. Röntgen är en verksamhet som har en väldigt snabb teknisk utveckling. Trots att lokalerna är relativt nya så krävs det hela tiden ombyggnationer så man kan byta ut utrustningen. Vi kunde höra i helgen om bristen på röntgensjuksköterskor i landet men det är något som inte känns igen från Hudiksvalls sjukhus.

I Hälsans hus hälsade vi på Hudiksvalls HC och Iggesunds HC. Kändes märkligt att besöka en hälsocentral som ska ligga i Iggesund men som nu är lokaliserad i centrala Hudiksvall. Men jag hoppas och räknar med att man kommer inom kort flytta tillbaks till Iggesund, för vi vill att hälsocentralerna ska ligga nära. 

Det var många år sedan vi beslutade om renoveringen av Hälsans hus, men det har skjutit på framtiden och tagit väldigt lång tid innan det blev klart. Så det var intressant att se hur det blev till slut. Men även här kan vi se att man inte har löst de utmaningar som det innebär att vi har en pandemi att hantera och att det framöver förmodligen kommer krävas återkommande vaccinationer mot Covid19.

Det som gjorde mig besviken däremot var att se hur man har förlagt ungdomsmottagningen precis vid stora entrén till Hälsans hus. För er som varit med vet att det var mycket bråk när man skulle flytta ungdomsmottagningen till detta hus. Man lovade då att man skulle få en egen entré som skulle göra det lättare för våra ungdomar att kunna ta sig dit utan att bli upptäckt av kanske släktingar eller vänner. Nu blev placeringen den absolut sämsta, helt oacceptabelt. 


Vi han även med att besöka en privat tandläkarklinik i Gävle vilket var intressant. Det finns mycket synpunkter och saker som vi behöver ta tag i för att tillsammans med privattandläkarna och Folktandvården lösa de utmaningar som finns inom tandvårdssidan. Jag har tidigare pratat mycket om barntandvården och det kommer vi fortsätta att jobba med.

fredag 29 oktober 2021

Besök Södertull HC och Hedesunda HC

Igår var det återigen besöksdag. Vi var och besökte Hälsocentralen på Södertull i Gävle och vår hälsocentral i Hedesunda. Det är två väldigt olika centraler med helt olika förutsättningar och utmaningar.

Södertull är en stor hälsocentral med över 8000 listade medan den i Hedesunda har ca 3000 listade. Båda har samma uppdrag men i Gävle så bor patienterna relativt nära men i Hedesunda är det stora avstånd. Hedesunda är dessutom den enda hälsocentralen i länet som har ansvarsområde som sträcker sig över två kommuner, Sandviken och Gävle. Det innebär att de har två hemsjukvårdsorganisationer som de måste serva, en i varje kommun.

Såklart har man utmaning med bemanning på båda ställen men det kändes ändå som att den mindre har hittat sin nisch och de som jobbar där var väldigt tydliga med att de gillade det småskaliga. Det kan också ha att göra att man känner varandra mer i mindre samhällen än kanske inne i staden. Det är en varm känsla när man gick in i det gamla kommunhuset och satt sig i väntrummet, bredvid apoteket.


De vill jobba med att utveckla sin närvaro i Öster Färnebo vilket kändes bra. Man har en filial där, som tidigare var en egen hälsocentral. Det var länge sedan den lades ned men nu finns det behov av att utöka sin närvaro där.

På Södertull är det en större enhet som ligger våningen under en av Capios enheter i Gävle. Det kan vara svårt för patienterna att hitta rätt när det ligger två olika hälsocentraler i samma hus och samma entré. Såväl här som i Hedesunda måste man nu anpassa sina lokaler och flöden utefter det nya normala. Vi måste kunna ta hand om patienter som är hålls avskilda från övriga, blev väldigt tydligt under pandemin. Detta har man löst tidigare genom gemensamma luftvägsmottagningar men nu måste alla enheter ta hand om sina egna patienter vilket är bra.

Det blir många frågor och bra synpunkter vi får som politiker när vi gör besök. Vi har som mål att besöka alla verksamheter inom regionen och under våren kommer vi att ha besökt alla hälsocentraler, såväl offentligt drivna som privata.

torsdag 28 oktober 2021

Uppdrag Granskning på besök

I eftermiddags hade jag besök på ledningskontoret av uppdrag granskning. De håller på och ser över hur det politiska livet ser ut i regionerna. Det har framkommit att Region Gävleborgs opposition sticker ut bland alla 21 regioner. 

De har granskat alla oppositionsbudgetar och mängden motioner och andra initiativ som läggs från oppositionen över hela landet. Det de tagit fasta på är vår vår budget och att vi gör tydliga ekonomiska prioriteringar där som inte andra oppositioner har gjort, de återupprepade flera gånger att vi verkligen sticker ut. Frågan de hade var hur vi ser på budgetverktyget för oss i oppositionen och varför vi gör på det sätt vi gör och varför inte de andra gör det.

De påpekade även att vi kanske inte använder motionsverktyget lika ofta som andra men jag lyfte då fram att vi istället lägger initiativ i våra nämnder och regionstyrelsen. Att lägga en motion som två år senare kanske tas upp är inte ett effektivt verktyg för oppositionen. Istället lägger vi initiativen direkt i nämnder och styrelsen, vilket de inte kände till man kunde göra. De blev förvånade att vi har lagt över 32 nämnds/styrelseförslag de senaste åren(utöver en rad motioner). 

Så deras slutsats var att vi är den mest offensiva oppositionen i såväl budgetarbetet som i motioner/initiativärenden. 


Man blir lite förvånad att just uppdrag granskning gör ett sådant här nedslag. Sist de var i Gävleborg handlade det om bluffakturor. Samtidigt så visar detta på att vi är en offensiv opposition som lägger konkreta förslag. 

Sedan blir ju frågan hur väljarna ska få veta det vi gör och jag tror inte deras reportage till slut kommer handla om den aktiva oppositionen i Gävleborg utan om någonting annat.

Men det är i alla fall kul att vi kan toppa en sådan granskning och det visar att vi är på hugget. Det blir spännande att se deras inslag under våren.

Efter att ha blivit grillad i 1,5h så är man lite mör. Nu ska jag göra de sista justeringarna på budgeten för 2022 innan den ska skickas ut för slutgiltigt godkännande. 

söndag 24 oktober 2021

Bra partistämma med bra beslut

 Nyss hemkommen efter några intensiva dagar på partistämma i Helsingborg. Det är som alltid intensiva dagar med långa debatter och många olika ämnesområden som ska avhandlas. Vi har nu tagit beslut om vår politik inom vissa vikta områden, migration, brott och straff, sjukvård, försvar, jobben, miljö. Även idéprogrammet som vi jobbat med under flera år kom upp och fastställdes.

Även om det var viktiga områden så var det inte komplett utan detta ska ses som en komplettering till befintlig politik.

Det fanns en stor samstämmighet bland ombuden och debatten blev inte så hård. Det man bl.a. lyckades med var att få igenom ett beslut om att lägga ned länsstyrelserna mot partistyrelsen, detta utan att ge en förklaring till hur man ska sköta deras uppgifter istället. Kan vara så att man tänker sig en annan myndighet eller flytta ansvaret till kommun och region, men det får man diskutera mer framöver om frågan kommer bli aktuell i regeringsställning.

För oss i Gävleborg var det viktigt att vi fattade ett tydligt beslut om att vi ska ha mål om 170 vargar och att besluten kring detta ska tas så nära de som berörs som möjligt. Vi försökte få ett tillägg där man skulle bryta ned detta mål till regionalt nivå, men de län som inte idag berörs av varg var inte beredd att ställa sig bakom det än. Däremot så beslutade stämman att vi ska införa valfrihet för slutenvården, något som vi har kämpat för länge. Idag kan du välja all specialistvård som bedrivs i öppen form, d.v.s. du blir inte inlagd. Nu ska vi även få välja slutenvård vilket skulle underlätta för många. Jag hoppas att en sådan reform kan sjösättas direkt efter vi får en ny regering.

Det var länge sedan man träffade så många partivänner och det märktes att det finns behov av att träffas. Det blev många möjligheter till att prata med bekantskaper och vänner i partiet från hela Sverige. 

Vill även tacka Helsingborg för ett bra arrangemang, även om resan dit var lång.


tisdag 19 oktober 2021

Sveriges enda batterifabrik med serieproduktion finns i Gävle!

 Idag kämpar många kommuner om att få etablering av Northvolt och Volvos batterifabrik. Gävle kommun var med in i slutstriden inför etableringen av Northvolts förra fabrik men förlorade tyvärr den striden till Västerås och Skellefteå.

Det vi pratar väldigt lite om från kommunledning och regionledning är att det redan idag finns en batterifabrik som serietillverkar batterier. Detta är något som vi bör lyfta fram och vara stola över. När många kämpar över att få det vi redan har så bör vi använda detta på ett smartare sätt.

Igår var jag och min regionrådskollega och besökte detta fantastiska företag. De har trots pandemin lyckats rampa upp sin produktion och levererar nu för fullt. Tyvärr så börjar deras kunder få problem med halvledarbristen som gör att man får hålla igen lite på upprampningen, men så fort det löser sig så kommer nog efterfrågan fortsätta att öka.

Vi fick en genomgående visning om hur batteritillverkningen går till i lokalerna i Gävle. Där för övrigt all utveckling och kundanpassning sker. Det var riktigt kul att se traditionell elektronikproduktion, denna gång med en del kemiska komponenter. 

Vi fick även till oss att vi bör fundera på kollektivtrafiken till fabriken. Idag passar inte bussarna som går förbi för de som arbetar skift. Tyvärr så har man inte anpassat denna linje för de hundratals personer som jobbar där utan endast fokuserat på trafiken till Norrlandet. Detta är något som vi i regionen helt klart kan rätta till, vilket vi behöver ta tag i.

Det är med blandade känslor jag lämnade fabriken, otroligt stolt över en sådan fantastiskt verksamhet som har framtiden för sig. Samtidigt som jag skäms för att kommun- och regionledning inte visar något större intresse eller lyfter detta. Men det kommer vi råda bot på när vi tar makten nästa år.

På eftermiddagen besökte vi beroendemottagningen i Gävle, vilket är en viktig verksamhet i regionen. Det var bra att få en uppdatering på det de gör och vilka utmaningar som finns. Vi kom, trots att det inte var därför vi var där, in på sprututbyte och substitutbehandling av missbrukare med Metadon och Subutex. Väldigt laddad verksamhet som det finns mycket åsikter omkring, såväl bland befolkningen som oss politiker. Nu var vi inte där för att diskutera det utan lyssna och få berättat för oss om alla annan verksamhet de gör.

Men det var skönt att höra att de initiativ vi har tagit när det gäller sprututbyte har man tagit till sig och man kommer jobba mer med uppsökande verksamhet och mobil enhet. Det är synd att man inte kan bekräfta oss när vi lyfter dessa utan som alltid säga att iv är oseriösa och vill detaljstyra allting. 

Vi frågade också om hur samarbetet med kommunerna fungerar och deras syn på den utredning som pågår när det gäller att samla missbruksvården under en huvudman. Det är inte en enkel fråga och så fort det finns en huvudmannagräns så är risken att någon faller mellan stolarna.


lördag 16 oktober 2021

Provocerande konst i en känslig miljö

 Jag gjorde ett snabbesök i kulverten på Gävle sjukhus igår för att se den konst som tydligen regionen har beställt att pryda detta nyrenoverade kulvertsystem. Att utsmycka och ha konstnärliga installationer är viktigt för att skapa en bra och harmonisk miljö som med hjälpa av konstverk, och annan miljögestaltning, kan snabba på tillfrisknandet.

Frågan man kan ställa sig då hur man tänker när man tar fram dessa konstverk. Vi hör hela tiden att konsten ska vara fri och den konstnärliga friheten inte ska begränsas. Men när jag ser hur man har målat på väggarna nere i kulverten på sjukhuset så undrar jag hur man tänker egentligen.

Det handlar alltså om mörka kulvertar där man transporterar varor, personal, utrustning och patienter. Man rör sig där utan att se något dagsljus i långa korridor med kala och stela väggar. Att de behövs något som gör dessa promenader lite lättare är viktigt. Därav krävs en utformning, färgsättning och miljögestaltning som ger energi och inger hopp. Just det nu kontroversiella konstverket finns alltså i kulverten till psykiatrin, kanske där de mest sårbara patienterna rör sig. Att då ha konst som kan tolkas som döda människor eller människor som har tagit sitt eget liv känns inte som etiskt korrekt.

Konst ska beröra men man behöver inte ha konst som väcker sådana känslor i en så pass känslig miljö. Jag tycker denna typ av konst inte hör hemma på sjukhus. Det kan inte vara upp till varje konstnär att själv bestämma hur konsten ska se ut i varje miljö. Vi som huvudman måste ta ansvar och hänsyn till vilket sammanhang som konsten ska finnas.

Vi har tidigare diskuterat huruvida man ska avsätta 1% av investeringsmedel. Vi har drivit igenom att denna 1%-regel inte ska gälla alla investeringar utan där det finns behov och då kan behovet t.o.m. vara större en denna procent. Behovet i en kulvert, utan dagsljus och långa kala väggar, är kanske extra stort. Att röra sig i dessa miljöer är inte uppmuntrande och jag kan förstå om människor har ångest att gå ned i dessa kulvertsystem. Då måste detta göras med mer eftertänksamhet och anpassning till aktuell miljö och de människor som ska vistas där, så är inte i detta fall.


Det är dags att vi politiker tar vårt ansvar i dessa diskussioner. På kommande Fastighet- och Teknikutskott så måste dessa frågor upp på bordet. Men det är alltid känsligt när man som politiker har åsikter om konst och hur den utformas, blir lätt att vänsterlynchmobben drar igång. Men som ansvarig politiker är jag beredd att ta ansvaret så att vi får en konstnärlig miljögestaltning som är anpassad utifrån den miljö den ska finnas i och som hjälper människor i sitt tillfrisknande. Sedan så ska den konstnärliga friheten vara stor, men inom vilka ramar bör vi diskutera som ägare av fastigheter och ytterst ansvarig för verksamheten som bedrivs där.