söndag 21 maj 2023

Är demokratin hotad?

 Nu har oppositionen både nationellt och i regionen lyft frågan om demokrati med tesen att demokratin är hotad i och med att de inte längre styr regionen eller landet Det är en märklig tes de driver och den i sig hotar allmänhetens uppfattning om demokratin i landet. 

Att man röstar bort 103 årigt s-styre i regionen är tvärtom just en demokrati som fungerar. Det är alltså i andra länder där maktdynastier sitter hundratalsår utan att man kan byta ut dem just oftast odemokratiska. 

Nu hävdar sossarna att sättet vi leder regionen hotar demokratin. Det kan röra sig om att man inte tycker sig få information och majoriteten gör inte som sossarna säger när de vill tillsätta oändliga utredningar, remisser och konsekvensanalyser. Det som gör det extra intressant är att man nu kritiserar oss trots att vi har samma processer nu som när man de själva styrde regionen i 103år. Och nu helt plötsligt så är det demokratihotande, men det var inte det när man själv styrde. 

Sedan ska man säga i all ödmjukhet att det är klart att arbetssätt förändras över tid. Vi har jobbat just med det genom att vi likriktar arbetssätt mellan nämnder och styrelsen, vi skapar mer ordning och reda och framförallt vi tar ansvar för det arbete vi leder. 

På nationell nivå låter det på samma sätt. Att det nu finns en majoritet i riksdagen som vill något annat än vad sossarna vill så är det odemokratiskt. Att regeringen nu vill utreda huruvida man ska tillåta politiska partier att driva lotteriverksamhet hotar den svenska demokratin. Detta säger såklart sossarna bara för att en för dem stor intäktskälla är hotad. Men att man inte inser att det är problem när man säljer lotteriabonnemang på kredit och lurar köparna med att inte tydligt säga att det är ett sätt att gynna ett parti, som man kanske inte ens vill rösta på.

På tisdag har vi regionstyrelse igen och jag är helt övertygad om att det kommer låta som tidigare styrelsemöten. Det finns inga underlag, konsekvensbeskrivningar och vi styr på ett odemokratiskt sätt. Man blir kränkt när vi inte tar deras återremisser rakt av och att vi driver igenom de beslut som vi har gått till val på.

Jag är helt övertygad om att de också kommer bli riktigt upprörda över att vi inte webbsänder mötet(vilket togs upp på det beredningsmöte som oppositionen har möjlighet att delta på men väljer att inte närvara på). De kommer påstå att det är ett sätt vi vill tysta oppositionen på samma sätt som vi vill utreda partilotterier på kredit. Men att vi inte sänder denna gång beror helt och hållet på hur man från oppositionen betedde sig mycket olämpligt och kränkande i direktsändning genom att hänga ut enskilda tjänstemän och känslig identitetskränkande information. 

Men avslutningsvis kan vi konstatera, alla utan sossarna i regionen kanske, att den svenska demokratin fungerar. Det är det historiska maktskiftet i regionen ett tydligt bevis på. 

söndag 7 maj 2023

Inspirerande Framstegsdag

 I fredags arrangerade regionen sin årliga Framstegsdag. Det är en dag när vi samlar alla aktörer som jobbar med och som är involverade på ett eller annat sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Där visa vi på goda exempel om det som händer i länet. Vi passar även på att bjuda in externa personer som inspirerar och föreläser för oss.

Detta år hade vi bjudit in Per Granqvist och Anna Frankzén Starrin, vilket var en riktigt bra kombination i just att inspirera oss. 

Per pratade om hur det är att agera i en komplex värld vilket var mycket bra och inspirerade saker, lockade även till en del skratt. Framförallt handlar detta om att vi ska förstå varandra och den kontext vi lever i. Exempelvis om vi vill att människor ska flytta hit så är det viktigt att vi förstår hur andra ser på oss och vad vi kan erbjuda dem. Ibland blir vi läte väl introverta och talar om allt bra som vi ser men vi kanske borde mer prata om allt bra som andra ser. När man sedan vet detta så är det lättare att också prata om saker som gör att vi skapar intresse för oss. 

På eftermiddagen så lyssnade vi på Anna som är en framtidsspanare. Men det handlar ju inte bara om att spana och gissa om framtiden utan också förstå vart vi kommer ifrån och vår historia. Några trender som hon pekade på är bl.a. 

Digitalaliseringstrenden fortsätter, det påverkar hur vi kommunicerar med varandra. AI kommer slå igenom stort vilket i sig kommer skapa nya möjligheter men också nya problem. Hur ska man veta vad som är skrivet av en människa och av en robot. AI gör än så länge analyser av allt data och hittar mönster som den sedan använder för att skapa nya verk. 

Indivudaliseringstrenden kommer också ta fart vilket innebär att vi kommer efterfråga mer tjänster som är anpassade till just mig. Det kommer inte längre finnas generella lösningar utan helt individuellt anpassade tjänster och varor.

Det kommer även finnas en del mottrender där neokollektivismen är en tydlig sådan. Vi kommer hjälpa varandra mer där man lyfter fram delningsekonomi som en tydlig mottrend.

Sakernas internet och big data är den sista delen som är en tydlig trend. Allt kommer kommunicera med allt och groteskt stora mängder data kommer att lagras för att sedan kunna användas både på bra och dåliga sätt.

Vi fick även en lägesbild av Samhällsmedicin och Lina om hur det ser ut i länet. En viktig del för att vi tillsammans ska kunna jobba framåt är att förstå hur läget är just nu.

Vi hann även med ett internt möte mellan länets kommuner och oss i regionen där vi pratade om de utmaningar som finns. 

Det var helt enkelt en bra fredag, nu är det dags att ladda upp för nästa vecka. 


torsdag 27 april 2023

Snabb justering av lönepotten efter det nya märket

 På dagens fullmäktige beslutade vi att göra en satsning på vår medarbetare och justera upp våra lokala löneavtal till motsvarande märket.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på den svenska modellen som växt fram under många år. Det har gjort att man låter industrin förhandla först för att på så sätt normera den svenska lönebildningen, det s.k. märket. Alla andra branscher förhåller sig till det och landar in på avtal kring detta märke.

I år så förhandlade regionen med de flesta förbunden innan det s.k. märket var klart. Alla trodde och hoppades på att märket skulle bli som vanligt runt 2,5%. Men med tanke på den höga inflationen så blev märket högre än förväntat men inte så högt som man befarade. Det blev helt enkelt 4,1% i år och 3,7% nästa år. Detta innebar att de förbund som förhandlade klart innan märket fick ett lönepåslag på 2,5% vilket är mycket lägre än vad man förhandlat fram inom industrin. DE som förhandlade efter märket fick 4,1%

Vi i den nya majoriteten valde då att göra en justering av de redan färdigförhandlade avtal med 1,6% så även våra medarbetare inom de avtalsområden får samma pott som resten av arbetsmarknaden. Man kan tycka att om man har förhandlat så ska man stå fast vid det, vilket jag kan förstå. Problemet blir dock att våra medarbetare som hade ”oturen” att förhandla innan märket tappar jämfört med andra grupper i regionen och i samhället. Detta är såklart inte något som vi önskar och gjorde vi inget så kommer det blir protester och vi kommer behöva kompensera för detta redan nästa år. 

Vi valde då att lägga fram ett sådant förslag och hade extra regionstyrelsemöte i dag på morgonen och sedan fullmäktige som tog beslutet. 

Oppositionen var såklart kritisk(det är de mot allt vi gör), vad de var kritiska till är lite oklart och varierade över dagen. Man hävdar att parterna ska sköta detta och att vi går emot den svenska modellen. Det kan då vara värt att påtala att vi är en part bland de s.k. parterna vilket innebär att det är vi i regionen som förhandlar och kommer överens. Sedan har vi delegerat det till tjänstemännen men det är vi i fullmäktige som är ytterst ansvariga. Jag uppfattade ändå att de flesta tyckte detta var rätt.

Men för att kunna öka potten och lönerna till de som jobbar på våra hälsocentraler så krävs att ersättningen höjs till hälsocentralerna via höjd ersättning per listad. Beslutet innebär nu att vi kompenserar alla hälsocentraler för denna högre kostnad, såväl våra egna som de privata. Detta skapade såklart osämja inom oppositionen. Vänstern drog vinster i välfärdskortet och kastade den ena anklagelsen efter den andra på ett mycket osmakligt sätt. Det verkar inte riktigt förstå hur det fungerar inom den offentlig finansierade vården. De ansåg helt enkelt att ägarna får stå för de ökade kostnader som det nya märkte gav. Vart de skulle hitta dessa pengar kunde de såklart inte förklara. Centern tyckte som vi att det är självklart att även de som råkar vara anställda av en privat hälsocentral ska ges möjlighet till att få en just löneutveckling. Sossarna stod mittemellan, vad de tyckte blev mest oklart. De verkade mest vara kränkta över att ärendet togs fram ganska snabbt. 

Men beslutet blev som vi önskade. Nu ges alla fackförbund en pott motsvarande märket d.v.s. 4,1% Till detta så behöll vi den extra satsning vi beslutat om tidigare till vårdförbundet med 1%. Vi agerar även konkurrensneutralt och kompenserar de privata hälsocentralerna för ökade lönekostnader. Jag tror de flesta är nöjda över detta, förutom en och annan vänsterpartist. 

Vi har nu en majoritet som agerar när något händer. Vi viker inte ned oss för vänstern ”hata företagsretorik” eller sossarnas ”det är inte tillräckligt berett” argument. 


söndag 23 april 2023

Kompetens och elförsörjning, två viktiga delar för regionens framtid.

 I veckan deltog jag i två helt olika seminarier men som berör de kanske två största utmaningarna vi har för att få regionen att växa.

Först var det ett digitalt seminarium som Handelskammaren bjöd in till kring kompetensförsörjning och hur vi ska kunna matcha de behov som finns inom industrin med det utbud vi har, eller rättare sagt inte har. Vi vet att företagen ropar efter arbetskraft samtidigt som vi har många som är arbetslösa. Frågan är dessutom om vi kommer klara oss utan att importera arbetskraft från andra delar av landet och från andra länder. 

Här har regionen ett stort ansvar att samordna arbetet. Det är inte vi som utbildar men vi kan tillsammans med utbildningsaktörerna(kommuner, högskola och till viss del folkhögskolorna) hitta sätt att få ungdomar att söka de utbildningar som ger jobb samtidigt som vi satsar på de utbildningar som verkligen behövs. Vi behöver även skapa förutsättningar för människor mitt i livet att omskola sig från jobb som kanske inte behövs i samma omfattning som tidigare till de nya jobben. Vi behöver även validera de kompetenser som finns, för alla jobb kräver inte formell kompetens.

Sedan i fredags så deltog jag på energidagen där regionen tillsammans med länsstyrelsen och Högskolan bjöd in olika aktörer för att få en gemensam bild kring energiförsörjning och hur vi ska lösa behovet av fossilfri el för att möta den gröna omställningen och industrins behov av billig fossilfri el för att kunna expandera men även få hit nya etableringar. Här handlar det om att kunna öka kapaciteten i elnätet men också få mer elproduktion, då gärna lokalt.

Klarar vi inte av dessa två utmaningar(kompetensförsörjning och billig el med hög effekt) så kommer vi inte klara att växa som län. Att ha en tillväxt är en förutsättning för att få skattepengar in till välfärden och att våra kommuner ska klara sina uppdrag. 

Vi pratar för lite om det och vissa tycker att vi ska vara nöjda med det vi har och inte sträva efter tillväxt. Men tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässigt, är otroligt viktigt och vi behöver göra det vi kan för att lyckas med det.

Ingen av oss kan lösa dessa två delar själva utan det är genom samverkan och samarbete som vi kan lösa detta. Här behöver vi i regionen ta ledartröjan, för jag har svårt att se att någon annan kan göra det. 

måndag 10 april 2023

100 dagar med ny regionledning

 Idag har det gått 100 dagar sedan vi tillsammans med våra vänner tog över makten i regionen. 100 dagar är väldigt kort tid för att förändra något som pågått i 100år. Vi vet att förväntningarna har varit stora och ska vara så. Vill man vrida på retoriken kan man ju säga att vi har haft 100år på oss att förbereda det vi vill göra.

Vad har då hänt, märker man någon skillnad?

Ute i våra verksamheter har man nog inte märkt så stor skillnad, förutom de enheter som vi har haft direktkontakt med. De som ändå har noterat att det är något nytt har nog inte märkt så mycket i sin vardag. Däremot de som jobbar närmare politiken har nog märkt desto mer. 

Vi började med att göra en gemensam budget, som kommer vara styrande på riktigt. Återkoppling vi har fått är att den är tydlig och bra. Vi gav bl.a. tydliga uppdrag som nu ska genomföras under 2023:

  • Den enklaste åtgärden var att från 1/1 så avskaffades avgift för spårsäkring vid våldtäkt. Vi ska även se över avgifterna för de som utsatts för brott.
  • Vi har påbörjat utredningen om att effektivisera den centrala administrationen(d.v.s. regionstyrelseförvaltningen). Den kommer presenteras nu i april. Ambitionen är att minska kostnaderna där för att kunna lägga dem på sjukvården istället.
  • Hälsovalshandboken(regelverket för våra hälsocentraler) kommer nu uppdateras där krav på allmänläkare och distriktsköterska återinförs på våra hälsocentraler. Ett större arbete inleds nu också för att göra det möjligt att driva såväl större som mindre hälsocentraler, kommer att vara i drift 1/1 2025
  • Trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken påbörjas vilket innebär att det ska bli tryggare att jobba och resa med vår kollektivtrafik. 
  • Initierat arbetet med att införa reklam på kollektivtrafikens fordon.
  • Trygghetsarbetet inom vården är påbörjad med kartläggning och insamlande av behov som finns. 
  • Påbörja dialog med Trafikverket om fyrfältsväg på E4:an, kommer bli mycket om detta de kommande åren. 
  • Vi har sett över vårt engagemang i föreningar och internationella nätverk, där vi nu lämnar en del. Detta för att fokusera på det som ger effekt och jobba effektivare. 

Som ni märker så är det mycket som är påbörjat men i och med att vi är med och leder detta arbete så kommer vi också följa upp och säkerställa att det blir verkstad av dessa saker också. Den gamla regionledningen beslutade en del saker men ingen följdes upp och såg till att det blev genomfört, se bara hur man drar på införande av mammografi för 75+.

Sedan kommer det stora arbetet med ett nytt ledarskap. Även det är påbörjat men det kommer ta tid att ändra något som sitter i väggarna. 

https://www.gd.se/2023-04-10/100-dagar-av-forbattringar-for-region-gavleborg

fredag 31 mars 2023

Trafikverket pekar ut Gävle Flygplats (Rörberg) som den bästa lösningen för sjukvården i Gävleborg

 Idag kom då trafikverket med sin rapport om Beredskapsflygplats i Gävleborg. Det är inte någon kioskvältare utan kommer fram med redan kända fakta. Vi i Region Gävleborg har såklart hjälpt trafikverket med nödvändiga underlag och där har vi fört fram behovet av sjukvårdstransporter med flyg och helikopter.

Tyvärr verkar det ha gått troll i själva frågan. Många är fastlåsta i sina positioner och ingen fakta verkar lösa upp de låsningar som finns. De enda som har gjort det är moderaterna i Gävle och delar i den nya regionledningen. 

Sjukvården har behov av luftburna ambulanstransporter med flyg och helikopter. Detta för att snabbt kunna transportera akuta sjuka patienter längre avstånd. Idag har vi inte en fungerande logistisk lösning i och med att man tvingas använda bl.a. Arlanda. Detta framkom tydligt under pandemin och det var just det som fick mig att ompröva mitt ställningstagande. 

När man sedan gräver lite ytterligare i detta så ser man att detta stöds även av professionen och övriga aktörer runt om i samhället, så nu även Trafikverket. Det är bra att vi kan samlas kring sjukvårdens behov för att sedan kunna jobba fram en bra lösning.

Nu verkar det gått väldigt mycket prestige i detta från andra politiker. Såväl oppositionens regionpolitiker(som för övrigt är Söderhamnspolitiker också) så finns inget annat än Söderhamn. Man verkar inte sätta patienterna främst utan ser detta som någon lokalpolitiskt projekt, tråkigt.

I Gävle har kommunledningen bestämt att man ska göra allt för att förstöra den infrastruktur som finns. Är det inte solceller på hela rullbanan så är det en kraftledning rakt över banan istället(trots att det går att leda runt eller gräva ned)

Vi i regionen har försökt få till en dialog med Gävle kommun men de har inte visat något stort intresse, nu verkar det ändå kunna bli en träff. Söderhamn kommun vill verkligen ha sin flygplats kvar, vilket är bra. Men när man frågar om de har budgeterat för de kostnader som blir, det handlar om upp till 10miljoner per år, så får man mer svävande svar. Är det så att man verkligen vill återöppna sin flygplats så måste man nog vara tydlig med att man också tänker betala, för ingen annan kommer göra det.

Sedan är frågan om vad en beredskapsflygplats ska vara till för och vilka samhällsaktörer som den ska serva. Sjukvården råder det inga tvivel om, vilket även trafikverket och övriga lyfter fram. Sedan är det kanske brandflyget som behöver kunna utgå från en flygplats. Till viss del finns behov från kustbevakningen och polisen som behöver kunna tanka sina helikoptrar. Sedan har vi såklart försvaret och de behöver nog alla flygbaser de kan få tillgång till. Bara där borde man stoppa förstörelsen av Rörberg, vilket säkert kommer hända.

Från rapporten

torsdag 30 mars 2023

Fullmäktige med ett bra samtalsklimat (för en gångs skull)

I veckan har vi återigen haft regionfullmäktige. En av dagarna genomförde fullmäktige en utbildning om hur man kan stärka fullmäktiges makt. Vi pratade även en del om samtalsklimatet mellan oss politiker i regionen och hur det kan förbättras. Det var helt klart en bra utbildning där vi fick möjlighet att reflektera över våra uppdrag och vad vi kan göra för att göra så bra som möjligt med våra nya uppdrag.

Idag hade vi själva fullmäktigemötet med en ganska mager lista med ärenden på dagordning. Däremot var det en rad interpellationer och frågor som behandlades. Interpellationer och frågor är ett viktigt demokratiskt verktyg som ger oppositionen möjlighet att lyfta aktuella frågor för debatt. Ambitionen från oss i den nya majoriteten är att försöka hantera dessa frågor så seriöst vi bara kan och ge de svar vi kan ge.

Tidigare genom åren har samtalsklimatet blivit tuffare och tuffare med någon form av bottennapp på senaste fullmäktigemötet, idag var det något helt annat. Kanske är det så att vår utbildning vi genomförde gav effekt vilket får ses som positivt. Känslan när man åkte hem var bra och jag hoppas att alla i fullmäktige kände lika dant. 

En fråga som kom upp i debatten var om den nya majoritetens politiska överenskommelse. Jag förstår att man efterfrågar den och det är andra som gärna vill sätta tänderna i den också. 

Vi har från allra första början sagt i den nya majoriteten att den sakpolitiska överenskommelse som finns kommer att kommuniceras via budget. Redan när vi presenterade budget och plan för 2023-2025 så gav vi tydliga besked att vi kommer jobba lite annorlunda genom att ha ett längre perspektiv. 

Dessutom så kommer vi vara tydligare hur vi ska följa utvecklingen för att se att vi går åt rätt håll. Därtill kommer vi också lägga en del konkreta uppdrag varje år som kommer genomföras och följas upp. Detta för att få en tydligare styrning och uppföljning. Exempelvis så gav vi ett uppdrag att revidera hälsovalshandboken under 2023. Och det är klart att vi i vår politiska överenskommelse har många delar som just handlar om primärvården och hur vi vill förändra hälsovalshandboken, vilket nu kommer jobbas in i den nya handboken. Vi gör en mindre justering nu till 2024 men har för avsikt att göra ett större arbete inför 2025.

Det är klart att de som inte är vana att jobba på detta sätt kan tycka att det är lite konstigt utan gärna vill ha ett Tidöavtal som man kan nagelfara. Men jag tror att detta sätt blir mycket bättre och mer relevant. Vi kan kommunicera när de olika delarna genomförs istället för att nu redan lyfta fram det som kommer göras senare under mandatperioden.