lördag 15 juni 2024

Vårdkonflikten pågår för fullt

Landets regioner är mitt inne i en konflikt med vårdförbundet, där facket har valt att stoppa all övertid för sina medlemmar och även tagit ut vissa grupper i strejk inom vården men bara inom några regioner.

Gävleborg är ännu inte så hårt drabbade. Vi har såklart det tufft att bemanna vården nu under sommaren när vi inte kan använda viss övertid. Samtidigt jobbar vi med att minska vårt beroende av hyrpersonal så vi försöker även anställa fler medarbetare.

Debatten i media är än så länge ganska lugnt tycker jag. Det brukar inte gynna förhandlingarna om man är ute och för samtalen medialt istället för i förhandlingsrummet. Men med det sagt så finns det ett tryck på att vi som arbetsgivare ska yttra oss. Man vill även påverka oss i regionerna att driva på förhandlingarna åt ett eller annat håll. 

Den svenska modellen har varit och är bra för oss i Sverige. Det har gjort att man undvikit strejker och man har som arbetsmarknaders parter löst förhandlingar om avtal och villkor inom olika branscher. Detta är något vi ska värna och vårda. För ingen vill ha som i syd- och centraleuropa där det är ständiga strejker som pågår. 

Jag hoppas att man löser ut detta inom kort, ingen tjänar på att vara i konflikt. Skulle konflikten trappas upp så kommer vården och patienterna drabbas ännu mer, vilket ingen av oss vill. Men det är klart att facken vill att det ska märkas när man tar ut medlemmar i konflikt, annars finns det ingen mening med det. Där har vi som arbetsgivare ett stort ansvar men även fackförbunden har ett stort ansvar. Vill vi värna den svenska modellen, vilket alla vill, så behöver samtal till och förhandlingar ske. Där tror jag ingen av parterna kommer få som den vill utan lösningen blir något däremellan. 

Sedan skulle jag själv gärna vilja sitta ned med det lokala facket och föra samtal kring villkor och löner. Det ropas ofta om högre löner och bättre villkor. Jag kan konstatera att vi under ganska många år har haft just sådana samtal och vi har förbättrat villkoren och man har fått extra satsningar som varit beslutade politiskt. Senast var det förra året så trots att man förhandlade innan det s.k. märket var klart och där blev utfallet lägre än märket, så justerade vi som arbetsgivare upp nivån till märket plus ytterligare en procent för sjuksköterskorna. Det gjorde vi som enda region i landet, men vi gjorde det för det var det rätt. 

Så jag tror man behöver se detta under en längre tid och utvärdera vilka löneökningar man fått och vilka villkor man har ändrat. Sedan ska vi fortsätta detta men det måste göras klokt och ansvarsfullt. 

onsdag 12 juni 2024

Kul valrörelse med återigen bra resultat

Nu har vi genomfört årets EU valrörelse. Det blir inte riktigt som en vanlig sådan när vi går till val till de tre andra nivåerna, riksdag, region och kommun. Då handlar den politiska valrörelsen om det lokala och för min del regionala. Nu är det mer det europeiska perspektivet som vi försöker bryta ned till att bli relevant här och nu.

Denna gång var det enklare kanske än tidigare. Att det fruktansvärda kriget i Ukraina påverkar oss här vet vi alla, stoppar vi inte Putin så är det uppenbar risk att Europa och Sverige står näst på tur att angripas. Här är det viktigt att Europa håller ihop. Den grova kriminaliteten är något som vi har diskuterat under en längre tid. Regeringen jobbar febrilt med att se till att det finns resurser och lagstöd för att bekämpa den så effektivt det bara går här hos oss. Men det går inte att göra ensamt utan vi behöver hjälpas åt i Europa och då är EU-valet viktigt. Sist med inte minst så har vi klimatfrågan som också är global. Det spelar ingen större roll vad Sverige gör själv utan det är vad vi gör tillsammans med andra länder som har betydelse, då är EU en bra plattform där vi kan jobba för mer fossilfri elproduktion och minskade klimatutsläpp.

Dessa tre frågor var enkla att kommunicera och relevanta för väljarna, vilket gjorde denna valrörelse enklare än tidigare. 

Men vi passade även på att lyssna av andra lokala frågor, det kunde röra sig om vad man ser inom sjukvården, skolan eller någon annan lokal fråga. Detta blev extra tydligt när vi vari Järbo och pratade med väljarna en solig lördagsförmiddag. De var så tacksamma att vi hade räddat macken där och det visade också sig när de gick till valurnorna och vi gick fram med nästan 6%

Vi moderater i länet jobbade hårt under de sista 2,5veckorna med att synas och samtala med väljarna. Det märks att man har saknat att möta väljarna i personliga samtal där man kan lyssna av vad just de tycker är viktigt, men denna gång även prata om vad vi moderater prioriterar. Att vi sedan hade vår egen Tomas Tobé som är från länet och uppväxt i Gävle gjorde saken mycket lättare. De flesta i Gävle känner igen honom och de tycker han har gjort ett bra arbete i Bryssel de senaste fem åren. Det kändes ibland som att alla vi pratade med hade antingen gått i skolan eller bott granne med Tomas. 

Resultatet visade också att vi moderater gick fram i länet, bland de bästa i landet. På kommunal nivå så blev det lite olika resultat men i nästan alla kommuner gick vi fram vilket är glädjande och visar på ett långsiktigt arbete vi bedriver i länet. Det kanske inte var de senaste veckornas kampanjande som avgjorde i våra framgångskommuner utan mer kanske ett långsiktigt arbete lokalt där man visar på engagemang, framtidstro och att man driver frågor som är viktiga för kommuninvånarna.


söndag 19 maj 2024

Är det okej med anonymitet på nätet och nättroll?

Under veckan har det diskuterats en del om politiska partiers arbetsmetoder att driva opinion. Det som nu är i ropet är Sverigedemokraternas metod med att ha en rad olika anonyma konton på sociala medier. Man har på dessa konton drivit en opinion mot sina politiska motståndare och samarbetspartier med mer eller mindre humoristiska och ironiska inslag. 

Vad är då problemet?

Att man som parti använder konton med anonyma avsändare, man kan alltså inte spåra vem som egentligen är avsändare, är såklart problematiskt. Man använder dessa metoder för att driva opinionen i den riktning man vill. Det har tidigare gjorts framgångsrikt av Trump som på det sättet kunde vinna val. Så denna metod fungerar och har även använts av andra partier, i lite olika tappningar. En konsekvens av detta är att Facebook/Instagram nu kräver att man identifierar sig för att kunna visa sponsrade inlägg på Facebook/Instagram. Tidigare kunde man sponsra inlägg men ingen kunde se vem som låg bakom annonsen. Detta stoppade Facebook så nu måste man vara tydlig med sin avsändare. 

En fortsättning på detta är att man skapar konton som inte går att koppla till partierna, detta för att sprida och nå många med sina inlägg. Att sedan budskapet är med en humoristisk ton är för att det ska vara lätt att dela och det ska få stor spridning. Sedan är det svårt med ironi vilket denna härva också visar på.

Vi vet att andra partier använder dessa metoder, vissa har blivit påkomna och andra inte. 

Det har länge varit allmänt känt att det skrivs anonyma insändare från politiska företrädare eller personer i den närmaste närheten. Det har gjorts under många år och är också ett sätt att sprida sitt budskap eller förstärka det utan att vara tydlig med sin avsändare. 

Sedan är dessa metoder något som används av andra i samhället också, vi vet att främmade makt(Ryssland) använder anonyma konton för att destabilisera vårt samhälle. Man gör det med trollfabriker som jobbar med att få spridning och bilda opinion som bygger på felaktigheter och rena lögner. 

Vi kunde även tidigare se olika nätsidor som skapade påhittade nyheter som såg ut som äkta, allt för att sprida desinformation och skapa oreda och driva opinionen i sitt land eller något annat i en viss riktning för att gynna sina egna intressen.

Hur jobbar då moderaterna?

Jag kan svara för oss moderater och vi använder inte några sådana metoder med anonyma konton, jag hoppas inte vi skriver anonyma insändare heller. Däremot så sponsrar vi en del inlägg men är då tydliga med vem som betalar och vem som är avsändare. Sedan vill vi såklart att våra aktiva och sympatisörer ska sprida och prata politik på sociala medier, eller överallt i samhället där människor finns.

Vad ska man då göra åt detta?

Det är svårt att komma åt detta. Facebook lyckades få bort anonyma annonser(Vad vi vet) men det går såklart säkert ta sig runt det. På samma sätt med anonyma konton, vill man jobba med de metoderna så kommer man hitta vägar runt. Jag tror däremot att de politiska partierna i Sverige ska sätta sig ned och komma överens hur vi jobbar. 

För jag tror inte att något parti vill att främmande makt eller andra skumma/kriminella organisationer eller rörelser ska driva vårt samhälle åt fel håll. Då måste vi politiker och politiska partier vara överens om våra arbetsmetoder, eller rättare sagt vilka metoder vi inte ska använda. 

Sedan behöver även det politiska samtalet förbättras. För det sprids även mycket som inte hör hemma på sociala medier från politiker och partier som inte är anonyma. 

tisdag 30 april 2024

Värna det kustnära fisket

En fråga som uppmärksammas en del är hur det står till med fisken i östersjön. Vi kan läsa och se hur de stora trålarna fiskar ut i Bottenhavet så det tar slut på fisken och att våra kustfiskare inte kan bedriva sin verksamhet. Man dammsuger havet från all fisk som sedan görs till fiskmjöl för att ha som foder till fiskodlingar. 

Istället borde man använda fisken som finns i våra hav till mat för oss som bor här, eller förädlas och exporteras. Vi har sedan länge påtalat detta och vi i den nya majoriteten i regionen driver nu en politik för att främja det kustnära fisket. 

Men vad kan vi som region göra?

Bl.a. så kan vi vara pådrivande i frågan när vi träffar andra aktörer. Vi har utsett ett regionråd som ansvarig just för fiskefrågor och vi är aktivt med i olika nätverk, såväl internationella som nationella. 

Jag har även idag skrivit under ett remissvar som skickas till Hav och vattenmyndigheten där vi påtalar att vi inte vill att man inte tar bort riksintresset för kustfisket för våra mindre hamnar i länet, Bönan, Engesberg, Ljusne, Saltharsfjärden, Skärså och Stocka. 

Vi har även kontakt med våra kustfiskare som lobbar för detta och det arbetet behöver intensifieras. 

Vi måste även göra det vi kan för att stoppa trålningen utanför vår kust som dammsuger upp all fisk. Vi måste stötta våra lokala fiskare såväl politiskt som kommersiellt(d.v.s. uppmuntra och själva köpa fisk från våra fiskare)

Politik handlar om att göra skillnad och just i fiskefrågan så har det inte gjorts så mycket från regionens sida tidigare, men nu med oss moderater så prioriteras detta. 

Sedan får vi se om vi lyckas rädda vårt kustnära fiske, men gör vi inget så vet vi att det snart inte finns kvar längre.


söndag 28 april 2024

Ska alla hälsocentraler privatiseras?

Som ett viktig del i den nya majoritetens politik är att komma tillrätta med de historiska underskotten inom vården. 

Ett område som gått med stora underskott är Primärvården d.v.s. våra egna hälsocentraler som vi driver i egen regi. Underskottet 2023 var 173mnkr, vi kommer säkert landa upp mot ett underskott på 200 miljoner i år om inget görs.

Vi beställde under året en utredning som skulle svara på två frågor:

 • Vad är orsaken till att våra egna hälsocentraler går med underskott medans de privata hälsocentralerna inte gör det.
 • Ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta med underskotten

Vi valde att låta en extern aktör genomföra utredningen. Detta för att säkerställa att den kunde göras på ett oberoende sätt. Vi tror även det är lättare för en privat aktör att få information från de privata hälsocentralerna än vad vi kan få fram.

Utredningen kom till slut igång efter sommaren, ambitionen var att få igång den under förra våren men det drog tyvärr ut på tiden innan vi hade upphandlat och arbetet kunde komma igång.

Vad säger då utredningen?

 • De visar på att våra egna hälsocentraler, förutom två går med underskott
 • De privata går inte med underskott, utan gör bra överskott
 • Det är samma finansiering för våra egna HC och de privata, vi ger varken mer eller mindre till våra egna och de privata har inga andra intäkter. Vi täcker upp de underskott våra egna har, så det kan man se som att vi ger extra pengar till våra egna
 • Det är samma uppdrag för de privata som offentliga HC
 • Den visar på att det inte spelar någon roll om det är en stor eller liten Hälsocentral
 • Patienterna är mer nöjda med de privata vårdgivarna
 • Men säger även att personalen trivs mer på privata än hos oss, även om det inte finns direkt fakta som påvisar detta i just denna utredning
 • Tillgängligheten är bättre hos de privata
 • Vi har även kompletterat utredningen och jämfört kvalitén och det visar att utifrån de två parametrar(återinskrivning sjukhus efter 30 dagar samt antal besök för 85+) har tittat på så vi kan se så är det samma kvalité eller t.o.m. att de privata är lite bättre 

Vilka åtgärder föreslår man

 • Det första och kanske enklaste de säger är att sälj alla hälsocentraler, då kommer ni snabbast tillrätta med underskotten
 • Bolagisera den egna verksamheten, skapar bättre tydlighet och redovisning
 • Satsa på ledarskapet, det är ledarskapet som gör det möjligt att klara ekonomi
Vi har ännu inte landat in i vad vi ska göra. Oppositionen har såklart gått i taket, vilket var väntat. Vi har en vänsteropposition som är väldigt ideologisk och inte vill se pragmatiskt på de utmaningar vi har. De har inte heller några egna förslag på hur vi ska komma tillrätta med underskotten.

Personligen tycker jag det är bra att vi låtit en extern aktör titta fritt på frågan. Resultatet slår hål på en del myter som vi ofta hör, de privata har andra pengar, vi har större uppdrag på våra egna enheter, det går inte bedriva en enhet med så få som 4000 listade patienter. Att man sedan faktiskt kommer med skarpa förslag är bra. Sedan förstår jag om det väcker en del frågor, vad vill majoriteten. Men det hör väl till.

Nu ska vi sätta ned foten och bestämma hur vi går vidare. För vi kan inte låta våra egna enheter gå med 200miljoner i underskott. Ett underskott som är helt onödigt och som bara gör att vi måste spara på något annat viktigt.

lördag 27 april 2024

Årsredovisning 2023

 Nu har årsredovisningen för 2023 presenterats och även debatterats en del. Det är den första årsredovisningen som vi i den nya majoriteten, det första året vi har styrt på över 103 år.

Regionens resultat påverkas såklart av yttre faktorer men också av de beslut som fattats historiskt och som vi har fattat under förra året. 

Vi kan konstatera först att det sker mycket bra verksamhet inom regionen. Verksamhet som inte påverkas av politiska beslut. Jag tror att de flestas vardag inte berörs av det vi beslutar på regionstyrelsen eller på fullmäktige. 

Samtidigt så är det saker som direkt är kopplat till den politiska ledningens beslut och agerande. För det första så har vi jobbat med den nya ledarskapet. Det kanske inte syns i beslut som tas men det syns på det sätt vi agerar, och ytterst så har jag som ordförande i styrelsen ett väldigt stort ansvar där. Vi befarade såklart att det skulle bli svårt för många att gå in och nu jobba för en ny majoritet, där dessutom de flesta av oss var i opposition under många år. 

Jag tycker man har klarat det bra. Visst får en och annan tjänsteman tänka om när det kommer nya beslut och önskemål. Det kanske inte är samma fokus på de frågor som man tidigare pratat om och man kanske känner en besvikelse. Samtidigt har man nu fått en ledning som är pålästa, nyfikna och engagerade. Vi är mer närvarande i verksamheterna, ett exempel är ju att inga av mina företrädare ens hade besökt arkivet. Det finns många enheter som aldrig haft besök av de styrande tidigare, men vi försöker nu besöka alla enheter inom regionen. Vi hörde från en verksamhet, att det brukar bara vara oppositionen som gör besök. Då förklarade vi att det var vi som var oppositionen som gjorde besök och nu gör vi det som politisk ledning. Vi har även fått till oss att man säger att det är nu lite roligare att gå till jobbet, vilket får ses som ett bra betyg.

Måluppfyllelse

En viktig del i årsredovisningen är att följa upp de mål som vi satt upp. Vi har valt att gå tillbaks till mer mätbara mål, vilket kan vara lite vanskligt. Vi mäter även saker som är viktigt för regionen men som vi inte direkt kanske påverkar. Det i sin tur gör att vi kanske inte uppnår alla mål, men vi är tydliga med vart vi ska. 

Så utfallen för målen är:

Under våra fem olika prioriterade områden finns det totalt 34 målsatta indikatorer, av dessa är 15 uppfyllda och ytterligare 4 rör sig i rätt riktning men just de uppnådde vi inte själva målet. Övriga har vi inte uppnått eller inte heller rört sig i rätt riktning. 

Exempel på ett mål som vi uppnår är att vi ska förbättra oss i Svensk Näringslivs företagsranking. Där följer vi medelplaceringen för länets kommuner. Det är en sådan indikatorer som vi direkt inte påverkar men är otroligt viktig för länets utveckling och attraktionskraft. 

Vi har däremot en del att göra med patientnöjdheten där vi tyvärr tappar. Sedan har vi svårt att uppnå de ekonomiska målen.

söndag 31 mars 2024

Ohederlig retorik kring utbyggnaden av Akuten på Gävle sjukhus

Ibland kan jag tycka att politik är ohederliges konst. Som politisk motståndare har man inte för avsikt att höra det som sägs utan väljer att fultolka sin motståndare. Det händer ganska ofta och det är tröttsamt när man blir utsatt för det. För det spelar ingen roll hur mycket man försöker förklara, vill man inte förstå så vill man inte och då hjälper inte all information i världen. Jag ska erkänna att det kan hända att jag också använder denna teknik någon gång ibland eftersom det är ganska framgångsrikt, men dock lika frustrerande och irriterande när det händer.

Det hände nu på fullmäktige och så sent som dagens debattartikel från det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorva.

Jag blev intervjuad av Gefle Dagblad för ett tag sedan kring frågan att vi nu ska ta upp lån för att kunna betala våra investeringar. Vi har ökat investeringstakten så mycket så vi klarar inte av att betala investeringarna med vårt eget kassaflöde. Det är i sig ingen dramatik, utan det är så man måste göra när vi investerar och avskrivningarna inte täcker de utbetalningar som ska göras.

Men jag förklarade även att vi inte har råd på sikt att investera i den takt vi nu gör. Vi har gått från investeringskostnader på 500miljoner/år till en miljard/år. Det i sin tur kommer driva upp kapitalkostnaderna och avskrivningar som ska tas av driften framöver. Detta förklarade jag för journalisten som skrev det. Då blir frågan såklart vilka objekt vi inte ska investera i. Jag sa att det är inte klart än men att vi ska fortsätta med de investeringar som pågår men kommande kanske vi måste skjuta lite på framtiden, alltså inte låta bli att göra dem utan göra dem lite senare. Vilka och hur är något vi tittar på. Jag sa att vi inte kommer panikbromsa utan detta måste göras på ett smart sätt.

Då skrev GD vilka projekt som är på gång och som de eventuellt kan se som hotade, ren spekulation från tidningen. Detta är inget konstigt utan helt i sin ordning.

Då dyker såklart en fråga från oppositionen upp på fullmäktige där man vill sätta bilden av att vi inte ska bygga om akuten i Gävle. Jag förklarar på samma sätt igen att det är tidningens funderingar kring vilka objekt som eventuellt kan omprövas medan vi har sagt att det som är på gång ska fortsätta och de som inte är det ska vi ompröva på ett sätt som inte äventyrar sjukvården och vår ekonomi. Men oppositionen kräver att jag ska gå ut med en dementi över det som tidningen skriver. Det är ju väldigt märkligt att dementera något som jag inte sagt utan något som någon annan eventuellt spekulerar i.  

Detta nöjer sig inte oppositionen med utan fortsätter tjata och insinuera på debattsidan om att ombyggnationen av akuten i Gävle inte kommer bli av. En liten ljusning dock i insändare är att han skriver ”Det är full förståeligt med tanke på att inflation och prisökningar dristigt ökar kostnader för byggnationer.”

Jag vet inte om denna bloggtext kommer hjälpa, men det ger i alla fall en korrekt bild över det som vi jobbar med. Vilka framtida projekt som kanske skjuts i tiden kommer vi såklart återkomma till, men det som byggs och planeras för inom närtid kommer fortsätta.