fredag 31 januari 2020

Brexit

Idag lämnar Storbritannien EU. Vi har hört om denna Brexit under flera år och det börjar bli ganska tjatigt, men så idag är det dags. Men nu kommer den stora frågan, kommer allt haverera idag?
Det korta svaret är såklart nej, världen kommer inte sluta fungera utan allt löper på mest som vanligt. Dessutom så har man övergångsavtal som gör att våra avtal inom EU fortfarande gäller fram till årsskiftet.

Det är såklart tråkigt att de väljer att lämna EU. EU har gjort fantastiskt mycket för hela Europa och världen och det är en organisation vi ska vara rädda om. Även om det finns mycket som kan göras annorlunda och bättre så har det ändå fyllt sitt syfte.

EU, eller EG som det tidigare hette, startades som ett fredsprojekt. Efter att upplevt två världskrig under kort tid så var man tvungen att göra något. Den enkla lösningen var då att samarbeta mer och handla mer med varandra. Länder som är tätt sammankopplade och som är goda vänner krigar inte med varandra. Den som har en ekonomisk relation med ett annat land undviker att starta krig.
Och det har ju visat sig att freden i Europa räddades tack vare detta samarbete. Idag tror nog ingen att länderna i EU skulle kunna tänka sig starta krig med varandra. Jag brukar påminna folk om att det land Sverige var i krig senast med var Norge vilket känns väldigt avlägset idag.

Även om EU fortfarande är ett fredsprojekt så är det nu mer ett välståndsprojekt som bygger på fri rörlighet och frihandel. Genom att vi har en inre marknad utan tullar och så få hinder som möjligt så kan vi röra oss över hela EU och handla enkelt med varandra. Detta gynnar alla vilket också den ekonomiska utvecklingen har visat på.

EU samarbetet har stor betydelse för alla länder men framförallt för vissa. För Sverige och Gävleborg så är EU oerhört viktigt. Vår exportindustri behöver andra länder att exportera sina varor och tjänster till. För ingen tror att Sandvik eller Volvo endast kan leva på en inhemsk marknad.

Men när nu Storbritannien lämnar kommer det såklart få konsekvenser. Framförallt är det ekonomiska konsekvenser när det krävs nya frihandelsavtal och risken för tullar ökar. Men det blir nog mest britterna själva som får stå för Brexit-notan.

Det som oroar mig däremot med Brexit är om fler länder följer efter. Det finns krafter som vill bryta sig loss och som tror om man stänger sina gränser och sköter sig själv så har man kontroll och den lokala industrin gynnas av det. Vi ser att det händer i USA men också i många andra länder.
Däremot så verkar det som att Brexit-debatten har gjort svenskarna mer EU-vänliga vilket är bra.

lördag 11 januari 2020

Ingen hjälp från Region Gävleborg för barn med dyslexi

Idag skriver tidningarna om hur regionen nu väljer att ta bort möjligheten att få dyslexiutredning av vår region. Motivet är att man vill prioritera logopederna till andra patientgrupper och att det inte är en sjukdom som går att behandla om man har dyslexi. Dessutom tycker man att kan söka sig till andra regioner om man vill få en sådan utredning gjord. Att det dessutom ligger en ekonomisk aspekt på detta är ju också självklart.

För det första är det viktigt att påpeka att även för dessa barn gäller att skolan ska ge det stöd de behöver och det krävs inte någon diagnos, som jag skrivit om ADHD-barn tidigare. Här är det problem eftersom skolorna oftast kräver en diagnos för att man ska få hjälp. Skolorna kan också göra dessa utredningar själva men när det är svår dyslexi så är det viktigt att sjukvården finns till för dessa barn.

Att som barn ha problem med att läsa en såklart ett stort problem. Utan insatser så kommer man efter och kan få stora problem och det i sin tur kan leda till att man hamnar i direkt utanförskap och alla konsekvenser det för med sig. Det blir ju svårt att klara av studier och vi vet att man måste ha utbildning för att kunna få jobb.

De barn som har drivna föräldrar kommer såklart lösa detta, antingen så tar man hjälp av en annan region, betalar privat eller är påstridiga i skolan så de prioriterar resurser till just sina barn. Dessa barn brukar ha lättare att få stöd i hemmet när det gäller läxor och så vidare. De barn som kommer drabbas är de som inte har dessa drivande föräldrar vilket gör att utanförskapet växer och vi får ojämlika livsvillkor.

Att vi som politiker tillåter att man prioriterar bort barn som har behov av hjälp av ekonomiska skäl är för mig helt obegripligt och oacceptabelt. Att man dessutom gör det när barnkonventionen blivit lag gör det hela ännu mer absurt.

Lösningen är såklart att man ser till att det finns tillräckliga resurser för att kunna göra dessa utredningar. Om det är brist på logopeder så kan vi ta in andra kompetenser som gör dessa utredningar eller så skriver vi avtal med privata aktörer som kan göra det åt oss. Lösningar finns om man bara vill.

Jag håller på och gör olika besök inom elevhälsan för tillfället och det ska bli intressant att lyssna av vad de säger i denna fråga. Och jag kommer även fler besök inom paramedicin där logopederna är anställda, så jag kommer få höra deras ingångar också. Och självklart har jag skrivit en fråga till ansvarigt regionråd hur det kan komma sig att de tillåter detta ske.

Frågan kommer helt klart leva vidare och jag kommer inte ge mig i första taget, det är bara att jobba på. Vi har lyckats tidigare att få ledningen att backa på tokiga förslag och vi kommer även lyckas med detta.