torsdag 31 december 2015

Gott nytt år

Nu är det dags att lämna 2015 bakom oss och se fram mot nytt år med nya och gamla utmaningar. Året i regionen har präglats av att vi bildade egen region d.v.s. Landstinget tog över den verksamhet som tidigare kommunerna tillsammans med Landstinget drev i ett s.k. kommunalförbund. Hur har det första året blivit med denna ”nya” region?

Regionmajoriteten bryr sig allt mindre om sjukvården och lägger mer tid och resurser på annat än just det, exempel är miljonsponsring av Brynäs (som vi lyckades stoppa i sista sekund) nytt regionkontor i Stockholm och satsning på svarttaxiverksamhet. Regionstyrelsens ordförande yttrande ”att det är för mycket sjukvård i regionen” blir allt mer uppenbart att hon faktiskt menar det. Personalen fortsätter att fly från regionen och det blir allt svårare att hitta ny personal och majoriteten lägger mest fokus på att dölja problemen än att göra någonting åt dem. Regionmajoriteten har också blivit allt mer maktfullkomliga och har en mycket hätsk ton i debatten, detta har blivit allt mer uppenbart på Regionstyrelse/Regionfullmäktige och i media. Vart tog allt med samförstånd och breda lösningar vägen?

På nationellt håll så har vi en ny regering som visar att man inte klarar av uppdraget. Man har inga politiska lösningar till de utmaningar som finns och de få åtgärder man gör slår helt fel och förvärrar problemen istället. Den absolut största utmaningen som vi bara har sett börja på är den flyktingkris vi har i landet och i alla kommuner. Att det kommer upp mot 200000 flyktingar till Sverige på ett år sätter såklart våra system på mycket tuffa prov. Vi har ännu bara sett början av detta och detta kommer pågå i flera år framöver. Att Sverige växer med ett Uppsala varje år är såklart en tuff utmaning. Men med rätt insatser så kommer vi såklart att klara av det, som vi har gjort tidigare, men det kommer kräva mycket tid, engagemang och resurser.

Nu går vi in i ett nytt år med samma utmaningar men också en del nya. I Gävle tar Alliansens över ledningen av kommunen efter 96 år av sossestyre. Detta kommer kräva mycket tid och engagemang för att det ska fungera och för att vi ska kunna genomföra saker som gör Gävle till en ännu bättre kommun att bo och verka i.

På nationell nivå får vi se om regeringen kommer hålla ihop, ingen blir förvånad om den skulle spricka under året. En mer oförberedd och oense regering var länge sedan vi såg. Flyktingkrisen kommer fortsätta och nu måste det till åtgärder för att lösa de utmaningar som kommer med så kraftig befolkningsökning. Det handlar om jobb, bostäder, skolor, sjukvård o.s.v. I Regionen kommer vi fortsätta att driva på för en bättre sjukvård och för att våra medarbetare ska trivas att arbeta hos oss. Detta kommer vi göra medan majoriteten kommer fokusera på allt annat än just sjukvård. Mycket av kraften kommer läggas på nya storregioner. Vi har försökt tidigare och man har inte lyckats få till det med storregion men av någon anledning tror man att nu minsann ska det bli av och då till 2019. Detta kommer man försöka göra mot länsinvånarnas vilja och utan att ha förklarat till vilken nytta denna stora koloss till landsting kommer bli.

Nu är det bara att runda av 2015 men lite nyårsfirande så tar vi nya tag nästa år

Gott Nytt År

onsdag 30 december 2015

Fri oberoende media viktigt för demokratin

Att vi har en fri och oberoende media i Sverige är en viktig förutsättning för att vår demokrati ska fungera. Därför är det bra att man granskar makten och de som utövar den. Samtidigt som detta är viktigt så förstår jag hur jobbig en sådan granskning kan vara och att när man själv blir utsatt känner att media inte återger den sanna bilden.

Svenskarna har ett mycket stort förtroende för media vilket också är bra och viktigt. Däremot uppstår det problem när medias oberoende och objektivitet ifrågasätts. Det kommer i längden påverka vårt förtroende för dem och litar vi inte på att de är oberoende så kommer vi söka oss till andra nyhetskanaler.

Vi vet också att den traditionella median är på väg bort. Det är allt färre som läser papperstidningarna och man söker sig mer till gratissiter på nätet för att få information. För att kompensera detta så väljer vissa att skapa sina egna nyhetskanaler, där har vi Regionens ”Nord Korea” TV som ett desperat exempel.

Ett problem som blir allt mer uppmärksammat är att media inte hanterar de politiska partierna objektivt. Allt oftare påstås att journalister röstar vänster och att det skulle påverka mediabilden, om det är sant eller inte kan jag inte avgöra men bara att misstanken finns är problematisk. Vi vet också av studier att de politiska partierna granskas olika hårt. Exempelvis var granskningen av oss moderater under förra mandatperioden mycket tuffare jämfört med att exempelvis med att MP inte hade någon kritisk media över huvud taget. En moderat minister som inte betalade TV-licensen tvingade bort medans vi kan ha en vice statsminister som bl.a. använder förbjuden bottenfärg till sin båt.

Lokalt har jag också sett detta. Jag är en av de som fortfarande läser alla länets tidningar och följer vad som händer inom politiken i länet. Exempelvis i Hudiksvall under förra mandatperioden när Alliansen styrde kommunen var det en helt annan bevakning jämfört med när S styrde innan(och efter). Det är alltid mer relevant vad sossarna hittar på än vad Alliansen gör, detta helt oberoende av vem av dem som sitter i ledande ställning.

Därför ska det bli extra intressant att följa hur lokalmedia i Gävle nu kommer beskriva den
kommande Alliansledningen i kommunen. Kommer man granska dem på ett annat sätt än vad man tidigare gjorde med det rödgröna styret? Kommer man ge socialdemokraterna oproportionerligt mycket positiv media. Vi vet inte svaret på detta men själklart kommer vi följa detta mycket noga.

tisdag 15 december 2015

Så plötsligt händer det, 100 år av s-styre är över


Alliansledningen
Valet i Gävle förra året gick inte som vi moderater hade hoppats på, inget av de politiska blocken fick majoritet i fullmäktige. Efter många timmars förhandlingar så fick fullmäktige avgöra vilket av de politiska blocken som skulle få tillsätta de ledande positionerna i Gävle kommun. Omröstningen i fullmäktige slutade med att de rödgröna tog samtliga ordförandeposter.

Vår förhoppning var då att socialdemokraterna skulle ändra sitt ledarskap och vara mer öppet och inkluderande i sitt arbete. Tyvärr blev det inte så utan man fortsatte i sitt gamla manér.

Alliansen fortsatte att bedriva en aktiv oppositionspolitik och tack vare att det inte fanns någon tydlig majoritet, varken i nämnder eller i fullmäktige så har vi fått in mycket av Alliansens politik trots att vi inte haft kontroll över dagordningen. Det går att bedriva politik på det sättet men det tar mycket mer tid och energi för att få igenom sin politik.

När nu fullmäktige förra månaden skulle besluta om budget för nästa år så valde Sverigedemokraterna att fälla det rödgröna styret genom att rösta på Alliansens budget. Direkt efter det meddelade den sittande ledningen att de kommer lämna in sina avsägelser och lämna över ledningen till Alliansen från årskiftet.

Efter det genomförde vi samtal med de rödgröna partierna för att hitta en majoritet mellan något av de rödgröna partierna och Alliansen men signalerna var tydliga, de låter hellre oss i Alliansen ta över och att de själva kliver in i opposition. Alliansen har alltså inte vunnit makten utan socialdemokraterna har valt att lämna ifrån sig makten till oss för att vi ska genomföra vår budget.

Att få makten på detta sätt är kanske inte det man önskat sig och det lättaste sättet att få makten men vi i Alliansen är beredda att ta detta ansvar för Gävle och Gävlebornas skull. Så nu efter 96år kommer det vara en moderat styrelseordförande och en Alliansledning. Detta kommer inte bli lätt men jag är övertygad om att det finns en vilja hos alla partier att hitta bra lösningar.

Att det ändå har blivit möjligt beror på att vi har en av Sveriges starkaste Alliansen och ett långsiktigt arbete. Vi var väl förberedda inför valet och vi gjorde ett grundligt arbete inom Alliansen efter valet vilket nu gör detta tuffa arbete mycket enklare. Som Fredrik sa innan valet, den som inte är förberedd är oförberedd.

tisdag 24 november 2015

Varför används idrottshallar till flyktingboende när Regionen har tomma lokaler?

Vi har under flera år diskuterat vad som ska hända med Regionens tomma lokaler. Vi vet att det finns tomma våningsplan på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och även på Södertullområdet. Vi har lagt olika förslag genom åren om hur dessa lokaler kan användas men inte fått något gehör från den politiska ledningen.

På regionfullmäktige förra veckan frågades om vilka lokaler man har erbjudit kommunerna och migrationsverket att användas för flyktingmottagande och svaret från regionråden var att man har erbjudit 90 platser på våra folkhögskolor. Det är bra men finns det inte mer vi kan göra från regionen för att hjälpa till i den flyktingkris som råder.

Därför följde vi upp den frågeställningen på dagens regionstyrelse för att ta reda på om man erbjudit några andra lokaler. Till vår förvåning så säger man att man har börjat med folkhögskolorna och avvaktar respons på det innan man går vidare. Vi frågade då konkret varför man inte föreslagit de tomma vårdavdelningar vi har i Sandviken, Söderhamn och på Södertull i Gävle. S-ledningen påstod att man har pratat med kommunerna och erbjudit detta men att de inte har visat något intresse. Självklart var vi tvungna att kolla med Gävle kommun varför man väljer att använda Valbo idrottshall som flyktingförläggning istället för de tomma lokaler som regionen erbjuder. Till vår förvåning så känner inte kommunen till att det finns lediga lokaler i regionen, lokaler som med små medel kan anpassas till tillfälligt flyktingboenden.

Vi vet att man i bl.a. Gävle väljer att använda skolornas idrottshallar för flyktingboenden och eleverna och våra föreningar tvingas ut från dessa lokaler. Varför ska vi göra om dessa lokaler som redan används för verksamhet när det finns tomma lokaler som dessutom är mycket bättre anpassade till tillfälliga flyktingboenden.

Så därför försökte vi idag få till ett beslut att regiondirektören skulle ta kontakt med kommunerna och migrationsverket för att hitta en framkomlig väg, men detta vägrade den s-ledda regionledningen.
Det kan vara lätt att prata om ansvarstagande och att vi alla ska hjälpa till att ta hand om de som kommer hit till Sverige och söker skydd, men från detta till att visa på handlingskraft är det tydligen långt för sosseledningen i regionen.

söndag 22 november 2015

Infekterad debatt om Movexum

På Regionfullmäktige i veckan beslutades att ge den lokala/regionala inkubatorn Movexum ett extra anslag på 4miljoner kronor. Tidigare har regionen och Vinnova tillsammans med tre kommuner finansierat denna verksamhet. Tydligen så fick man veta i våras att Vinnova skulle dra sig ur detta projekt vilket innebar att Movexum skulle få mindre resurser nästa år.

När frågan var uppe på regionstyrelsen den 28/10 så ställde vi moderater en del frågor om denna verksamhet. Vi önskade att se någon form av ekonomisk redovisning och vad man hade för avsikt att använda de 4 miljoner till som man ville ha från regionen. Vi förvägrades denna information och man började hota oss om vi inte gick med på detta så kommer Movexum att läggas ned. För att få fram önskade underlag så yrkade vi på återremiss. Då blev vi lovade att innan ärendet skulle upp på regionfullmäktige skulle vi få dessa siffror redovisade. Ett av de mest märkliga uttalanden från regionstyrelsens ordförande denna dag var att vi får acceptera att regionen är kommunernas plånbok! Detta är såklart helt oacceptabelt. Regionen kan aldrig vara finansiär åt kommunerna vilket innebär att vi kommer ta resurser från sjukvården och finansiera åtaganden som ligger på kommunerna.

Så i veckan när vi hade fullmäktige hade man inte lyckats få fram några underlag utan man fortsatte men att hota om att lägga ned Movexum om de inte fick dessa miljoner. Det blev en ganska infekterad diskussion där vi moderater fortsatte att kräva alla fakta på bordet, vad är det man mörkar egentligen? Vi kan bara notera att ingen annan organisation får miljonbidrag från regionen utan att redovisa vad man ska använda pengarna till. Ingen annan organisation får bidrag utan att skicka in en ansökan. Men nu helt plötsligt så måste man i sista stund skicka fram detta miljonärende under hot.

Inkubatorverksamhet är viktigt för att få fram nya företag. Den lilla information vi har om Movexum visar att de har gjort ett bra jobb genom åren, men det finns de som ifrågasätter den också. Men detta är i första hand ett kommunalt ansvar. Regionen har inte ensamt ansvar att utveckla det lokala näringslivet. Därför är det viktigt att man har en dialog med kommunerna om hur detta ska göras på bästa sätt och hur det ska finansieras, men det kan vi konstatera att man inte har haft.

Dagen efter regionfullmäktige blev det också känt att Gävle kommun inte längre tänker finansiera Movexum. Vad händer då med Movexum om de inte får miljonbidraget från Gävle kommun? Kommer Movexum att läggas ned, vilket hotet var om regionen inte hade skjutit till sina miljoner? Visste regionledningen om detta när vi diskuterade detta under regionfullmäktige? Varför hade inte vi denna information under fullmäktigedebatten?

Helt klart kan man ifrågasätta om den s-ledda regionledningen verkligen klarar av sitt uppdrag, att leda regionen! Det verkar som man kör på som om man hade egen majoritet i alla kommuner och inte behöver bry sig om andra.

Vi moderater står för ett annat ledarskap. Ett lyssnande ledarskap som arbetar för en bättre dialog med kommunerna där vi kan lösa våra lokala och regionala utmaningar tillsammans. Att istället för dialog hota andra kan aldrig vara en framkomlig väg. Tyvärr så måste invånarna och näringslivet i länet stå ut med ett misslyckat hotande ledar(s)kap ytterligare ett par år innan det kan bli en förändring.

fredag 13 november 2015

Miljonregn till länets kommuner

Igår presenterade regeringen sin förändring i budgeten, oklart om det var en ändring för 2015 eller 2016. Det vi kan konstatera är att man nu lånar pengar för att betala ut till kommunerna och landstingen för att kompensera för ökade kostnader för flyktingmottagande.

I första anblicken låter det som ett klokt beslut, men kommer dessa miljoner verkligen göra nytta?

Vi har tidigare fått extra miljoner från staten och det var i samband med finanskrisen. Syftet var då att förhindra att kommunerna och landstingen gjorde snabba och desperata åtgärder för att få ned kostnaderna. Det var då en kompensation för de tillfälligt minskade intäkterna som en finanskris innebar. Dessa miljoner kunde inte användas till ökade kostnader eftersom de endast var tillfälliga och ökade kostnader i form av fler anställda sträcker sig längre en ett budgetår. Slutsatsen blev sedan att dessa pengar endast gjorde att kommuner fick ett bättre resultat på sista raden än om de inte fått dessa pengar, vilket i sig kan vara bra men det var inte syftet.

Nu däremot så ges engångsresurser för att täcka kommunernas ökade kostnader för ökat flyktingmottagande. Detta flyktingmottagande är inte något som kommer gå över inom ett år utan dessa människor kommer stanna i Sverige under lång tid och många av dem kommer aldrig återvända. Det tar i snitt ca 7år innan de som kommer hit har etablerat sig i landet och kommer i arbete, att då kompensera kommunerna ett år hjälper inte särskilt mycket. Så pengarna kan inte användas för att exempelvis bygga fler skolor och anställa fler lärare.

Så med enkel mattematik så kan man konstatera att kommunerna inte kommer kunna öka sina kostnader med dessa pengar eftersom det är en engångsumma utan det kommer bli som sist d.v.s. det kommer läggas på sista raden i resultaträkningen.

Det som behöver göras istället är att få fler människor i jobb och att förkorta tiden för dessa flyktingar att komma i arbete, detta görs inte med att låna pengar för en engångsutbetalning. Däremot så behöver staten öka ersättningen per asylsökande och staten behöver ta ett ansvar som sträcker sig längre än de två år som gäller idag.

onsdag 11 november 2015

Bättre mat på sjukhusen

Regionen har nyligen genomfört en ny upphandling av matproduktionen till våra patienter på sjukhusen i länet. Vi kan konstatera att man nu kan producera maten 7miljoner billigare än tidigare, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att kostproduktionen kostar 40mnkr i det gamla avtalet.

Att våra patienter får en bra mat när de är inlagda på våra vårdavdelningar är oerhört viktigt. En bra mat som är näringsriktig och smakar bra bör göra att man blir friskare snabbare och det blir en bättre helhetsupplevelse på sjukhuset. Dessutom är det samma maträtter som serveras till vår personal och besökare som väljer att äta på sjukhusrestaurangen. Det finns många åsikter om den mat som har serverats, där vissa tycker det är riktigt god och andra tycker inte att den smakar något vidare. Personligen kan själv säga att det har varit både bra upplevelser men även en del riktiga bottennapp.

Inför den förra upphandlingen så pratade vi i politiken om vilka krav vi skulle ställa i upphandlingsunderlagen. Jag lyfte då frågan om att vi måste säkerställa att maten smakar bra och att det finns alternativ. Jag ansåg även att man kunde ha som standard att alla patienter ges möjlighet att beställa maträtt från en alacartmeny, allt för att skapa måltiden till något positivt under sjukhusvistelsen. Dessutom skulle jag vilja skapa möjlighet för ytterligare restauranger att etablera sig på våra sjukhusområden så det skapas mer valfrihet för patienter/besökare och personal. Jag fick inte gehör för dessa synpunkter vid förra upphandlingen och inför den nya upphandlingen så var vi oppositionspolitiker inte inblandade i processen, däremot antar jag att majoritetens politiker var inblandade och ställde sina krav på ekologisk mat och traineeplatser, vilket nu blev verklighet.

Jag vill att vi ska lyfta matkvalitén ytterligare på regionens sjukhus så att våra patienter/besökare och personal får den bästa sjukhusmaten i landet. Varför kan vi då inte ta de medel som nu frigörs och satsa dessa på att göra detta?

onsdag 28 oktober 2015

Maktfullkomlig Sosseledning i Gävleborg

Ungefär en gång i månaden har vi regionstyrelse, det är där vi förbereder alla beslut inför fullmäktige och vi ser till att besluten blir verkställda.

I Gävleborg styr idag sossarna, miljöpartister, center och vänstern i en röd-grön röra. De har ett par mandats betryggande majoritet och behöver inte som tidigare vara orolig att någon bångstyrig miljöpartist ska rösta igenom oppositionens politiska förslag.
Man kan hantera en politisk majoritet på lite olika sätt men vi ser att regionens majoritet blir allt mer maktfullkomlig och bryr sig allt mindre om de demokratiska spelregler som ändå finns.

På dagens Regionstyrelsen hade man fem extra ärenden som inte funnits tillgänglig för oppositionen i mer än några timmar, trots att det funnits gott om tid att informera och bereda frågorna. Dessa beslut driver man igenom utan att tycka det är ett demokratiskt problem att alla partier inte haft möjlighet att läsa på ärenden och få information. Dessutom väljer man att ge miljonanslag till externa verksamheter utan att det finns underlag för att fatta beslut. Man hänvisar till dokument som inte finns och till forum där alla partier inte finns med och tycker att vi ställer för mycket frågor i regionstyrelsen.

När vi påpekar bristen på information och förankring blir de otrevliga, avbryter den som talar och snäser av oss i oppositionen på ett mycket obehagligt sätt. Är det på detta sätt som sossar vill styra och regera?

Alternativt kan man ha ett arbetssätt där det finns tid till diskussion och reflektion där man lyssnar till sina motståndare och försöker få fram beslut som man kan enas om, men inte i Gävleborg.
Är det så att man nu är så säker på att behålla makten i kommande val att man inte behöver bry sig om oppositionspartierna. Man räknar med att man kanske tappar några mandat i fullmäktige men då räknar man kallt med att ta in ytterligare ett Alliansparti i sitt styre och fortsätta som ingenting har hänt.

Det är men en olustig känsla och en klump i magen man går hem ifrån dagens regionstyrelse, hur mycket otrevligheter ska man behöva stå ut med?

söndag 11 oktober 2015

Vad händer efter decemberöverenskommelsen?

Jag är ingen förkämpe för decemberöverenskommelsen som nu har upphävts genom att en part har valt att lämna den. I och med detta beslut finns den inte i sin form längre.

Det parlamentariska läget som uppstod i riksdagen efter valet 2014 är inte unikt. Det har hänt tidigare i våra landsting och kommuner men även i riksdagen att vi har minoritetsregering eller minoritetsstyre i kommunerna, vilket i stort sett är samma sak. Det är endast i undantagsfall vi haft majoritetsregeringar men desto oftare har vi haft en minoritet som styrt med olika framgångar. I kommunerna har vi oftast haft majoritetsledningar men även där förekommer nu alltmer minoritetsstyrning, bl.a. Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Att man lyckats med detta beror på att partierna följer viss praxis. En sådan enkel praxis är att man röstar för sitt budgetförslag och finns det fler motförslag till regeringen/kommunstyrelsen så ställs dessa motförslag först mot varandra s.k. kontraproposition. Förlorar ditt förslag i omröstningen om vilket motförslag som ska ställas mot regeringens/kommunstyrelsen så avstår du i den fortsatta omröstningen. Detta har fungerat under alla år vi haft minoritetsregeringar.

Vad som nu hände förra hösten var att SD valde att inte följa denna praxis utan först rösta på sitt förslag och sedan när det föll röstade man på Alliansens budget.

Jag har själv upplevt hur det är att på detta sätt vinna en budget. Hösten 2008, 3 månader efter att jag tagit över som oppositionsledare i landstinget, så vann vi(Alliansen+svg) i landstinget en budgetomröstning när majoritetens avhoppade miljöpartist röstade på sitt förslag först och sedan i slutomröstningen mot landstingsstyrelsens budget röstade han på oppositionens förslag. Själklart blev vi glada över en sådan seger där vi bl.a. fick igenom entreprenadsättning av Bollnäs sjukhus.

Men denna glädje gick ganska snabbt över när centern inte ville bilda en ny borgerlig majoritet utan valde att bilda ”regering” med socialdemokrater och miljöpartister. Så nu i efterhand kan jag konstatera att jag hade mer än gärna gjort upp om en ”decemberöverenskommelse” då för att på så sätt hålla ihop Alliansen med möjlighet att ta över makten vid nästkommande val.

Nu blev det så att centern bytte sida och trots att de straffades hårt vid valet 2010 så har man valt att fortsätta att regera ihop med sossarna. Nu efter valet 2014 så tappade S,C,MP makten och då valde man helt enkelt att ta in vänstern i samarbetet, alltså mer socialism i landstingsledningen. Förhoppningen från S och C var att få med sig folkpartiet men med tanke på hur hårt man straffas av samarbete med S så valde FP att fortsätta det borgerliga oppositionssamarbetet.

Vad som nu händer nationellt vet ingen, landet måste ju regeras. Det värsta som kan hända är att man gör som i Landstinget Gävleborg d.v.s. bryter sönder Alliansen och ett eller flera partier går ihop med S. Detta innebär att vi för lång tid framöver har låst fast S vid makten och på samma sätt som i Landstinget Gävleborg så kommer skatter att höjas och det blir mer socialism, trots vad centern säger.

onsdag 7 oktober 2015

Dags att återindustrialisera Gävleborg

Sverige är ett litet land med en stor exportindustri. Det är de Svenska uppfinningar och den svenska industrin med sin export som har skapat möjligheten att bygga vårt välfärdsland.  Gävleborg har en historia som industrilän där en stor del av den svenska basindustrin har funnits och fortfarande finns här. Vi har lärt oss att historiskt så har de stora industrierna varit regionens ryggrad men samtidigt har man sagt att detta tillhör historien och vi går mot ett tjänstesamhälle. Vi har lärt oss att det är en naturlag att våra industrier flyttar utomlands och att vi avindustrialiserar Sverige och Europa.

Ska vi acceptera denna utveckling? NEJ!

Vi kan se att det pågår en trend i Europa, man håller på och återindustrialiserar Europa. Om det sker i resten av Europa varför kan det inte ske i Sverige och här i Gävleborg?

Idag har jag deltagit på ett mycket bra seminarium och workshop som Alliansen i Gävle arrangerade. Det handlade om denna återindustrialisering och vad som krävs för att återindustrialisera Gävle. Frågan kan såklart även appliceras på resten av länet och vad vi kan göra för att återindustrialisera Gävleborg.

När vi återindustrialiseras Sverige och länet handlar det inte om att vi ska återskapa det som en gång i tiden fanns utan vi ska se till att vi återigen blir den främsta industrinationen med nya och gamla företag som med nya produkter, processer och teknik blir världsledande.

En viktig del är att se denna utveckling som sker och bejaka den. Vi måste ta hand om de företagare och industrier som finns här och underlätta för dem att växa och satsa här. Hur kunde det bli så att såväl Ericsson och Läkerol valde att lägga ned här och satsa på andra fabriker i Sverige. En av orsakerna är att vi har en s-märkt region- och kommunledning som är helt ointresserad av dessa företag. Vi moderater har lyft detta tidigare och kommer intensifiera våra ansträngningar för att lyfta länet.

En del saker som måste göras är bl.a.
 • Ha en bra dialog med de företag och företagare som finns här.
 •  Se till att vi utbildar våra ungdomar till tekniska yrken som industrin behöver.
 • Se till att vår högskola får förutsättningar och stöd för att utbilda fler ingenjörer.
 • Underlätta för våra entreprenörer att få tag på riskkapital
 • Arbeta aktivt med att hjälpa våra företag att få kompetenta människor att flytta hit. Detta bör ske genom en medflyttarservice som hjälper familjer att etablera sig här.
 • Skapa långsiktiga spelregler för företag, för att satsa framtida investeringar här krävs långsiktighet från företagare men också kommunen och regionen.
Allt detta kan inte någon aktör göra själva det krävs att vi (kommun, region, företag och civilsamhället) samarbetar och gemensamt arbetar mot detta.

Resan har nu börjat och jag är helt övertygad om att tillsammans ska vi få den Svenska industrin att blomstra och Gävleborg ska vara Sveriges framtida industricentrum.

söndag 27 september 2015

Stort mot(s)tånd till mellanvårdsplatser trots akuta behov

När Gävle kommunfullmäktige beslutate om budget 2015 så fick Alliansen igenom en del tillägg till budgeten. Ett av dessa tillägg var att man skulle utreda behoven av mellanvårdsplatser tillsammans med Regionen. Vi har under många år påpekat behoven av dessa och vi har alltid fått höra att det inte behövs. Detta säger man trots att vi vet att vi har ständiga överbeläggningar på våra sjukhus. Nu tog Alliansen i Gävle kommun initiativ till detta genom detta tillägg vilket är mycket bra.

Nu skriver GD om att man i kommunen har utrett detta. Jag fick frågan i torsdag hur jag ser på detta och jag blev mycket förvånad över tjänstemännens slutsats. Det har inte tagits något politiskt initiativ till dialog mellan kommunen och regionen. Vi träffar länet kommuner regelbundet och frågan har inte lyfts vid ett enda tillfälle. Man hävdar även att ingen ser att det finns behov av dessa platser. Hur kan man utan att ha pratat med varandra hävda att det inte finns några behov. Regionen hävdar att kommunerna inte vill samarbeta kring detta och kommunen säger att regionen inte vill. Hur vet man det om man inte har pratat med varandra. Dessutom vet vi att kommunfullmäktige i Gävle i alla fall vill få till dessa platser.

Kommunen hävdar även att man tar hand om de färdigbehandlade patienterna på ett bra sätt, gör man verkligen det?

Behovet är stort vilket vi märker när vi gör besök i våra verksamheter. Detta är något som vår personal ofta tar upp med oss och när vi berättar om våra idéer med mellanvårdsplatser blir de helt lyriska. Vi vet att det i snitt är 22 patienter som ligger på överbeläggningsplats varje dag och tyvärr så är de allt för ofta i korridoren. Vi får även berättat för oss att man lägger palliativa patienter i förrådsutrymmen p.g.a. platsbrist.

Dessutom får vi regelbundet siffror på hur många patienter som är färdigbehandlade och väntar på att kommunerna ska ta hand om dem. Under våren har det varit 67 patienter i snitt på våra sjukhus varje dag som är medicinskt färdigbehandlade. Utav dessa är 19 patienter från Gävle och som väntar på att kommunen ta hand om dem. När det är som mest tryck på sjukhuset så skickar man dessa färdigbehandlade patienter till Selfhelp i Söderhamn(ett behandlingshem för drogberoende) där de får vänta på att kommunerna tar hand om dem.

Det är alltså 19 patienter från Gävle varje dag som är färdigbehandlade och som skulle må bra av att vårdas på mellanvårdsavdelning på sjukhuset istället för som idag ligga i korridoren. Skulle vi se till att alla dessa 69 patienter från länets alla kommuner togs om hand på ett bättre sätt så skulle överbeläggningarna försvinna på sjukhusen. Trots detta så påstår tjänstemännen på Gävle kommun att problemet med färdigbehandlade patienter inte finns längre.

Så när kommunen säger att det inte finns behov utan att ha pratat med Regionen så blir jag mycket frågande till deras utredning. Har man verkligen gjort det som fullmäktige beslutade?

Avslutningsvis kan jag konstatera att dessa patienter skulle må mycket bättre om Alliansen styrde i kommunen och regionen.

måndag 21 september 2015

Hur har sommaren varit i Regionen?

Jag har tillsammans med mina oppositionsrådskollegor gjort en del besök under slutet av sommaren. Syftet med dessa besök har varit att få en så bra bild av sommarsituationen som möjligt. Ofta när vi får redovisat av ledningen hur sommaren har varit så får vi det redovisat för oss väldigt sent, ofta på våren året efter. Det känns även som bilden är väldigt tillrättalagd och för att nyansera detta så gör vi egna besök där vi träffar chefer och personal.

I år kommer vi inte få någon redovisning i regionstyrelsen, vi försökte få upp ett sådant ärende på dagordningen i onsdags på styrelsen med den politiska majoriteten vägrade att ge oss någon sådan information. Ett mycket märkligt beteende. Det är Regionstyrelsen som är ytterst ansvarig för hur allt fungerar i regionen och för vår personalpolitik.  Så i år får vi helt enkelt förlita oss på den bild som vi har fått vid våra besök och det som vi kan läsa via media.

Det är mycket inspirerande och intressant att vara ute i våra verksamheter där vi får träffa medarbetarna. De bästa besöken är när vi får tid att sitta ned en stund med personalen och höra hur det fungerar och hur de ser på sin arbetsplats. Vi märker att det finns ett stor engagemang hos våra medarbetare och de gör sitt allra yttersta för att ge en så bra vård som möjligt.

Sommaren har varit ungefär som tidigare somrar. Vissa avdelningar har haft det riktigt tufft medan andra har haft det lite lugnare. Gävle sjukhus har haft ungefär lika mycket överbeläggningar som förra året medan Hudiksvall haft lite fler än tidigare år.

Personalen har fått semester men inte som man alltid har önskat, i vissa fall blir man tvingad till semester i maj eller september. Det har krävts en del "beordring" d.v.s. man tvingar in personal som skulle ha varit ledig. Detta medför att medarbetarna har konstant dåligt samvete när man är ledig och man får ångest när de ringer eller SMSar från arbetsgivaren om att de vill att man ska arbeta extra. Kvällspassen på fredagar är extra jobbiga, då är risken stor att man tvingas arbeta extra i helgen efter som de inte får tag på någon som kan komma in och arbeta extra. Man känner att man sviker sina kollegor när man inte arbetar extra. Det är även svårt att planera sin fritid eftersom man inte vet när man kommer hem efter jobbet, om man ens kommer hem samma dag. Många av medarbetarna orkar inte längre jobba heltid utan väljer att gå ned på deltid för att orka med och därför söker sig många till andra arbeten och arbetsgivare.

För att lösa bemaningsproblematiken har ledningen beslutat att ge vissa yrkesgrupper och vissa avdelningar extra ersättning när de arbetar extra. Exempelvis får sjuksköterskorna på förlossningen i Hudik ett par tusen extra per arbetspass medan deras kollegor i Gävle inte får något extra. Detta skapar såklart mer problem än vad det löser. Visst kan det bli lättare att bemanna avdelningen i Hudik men detta på bekostnad att barnmorskorna i Gävle inte vill arbeta extra och de som gör det åker hellre till Hudiksvall.

Det är svårt att få tag på vikarier under sommaren, vilket inte är så konstigt. Det finns inte så många sjuksköterskor som bara går och väntar att få arbeta extra på sommaren. Därför måste vi se till att vi får en bemanning som är långsiktig hållbar.

När det gäller vårdplatser så saknas det enkelrum på sjukhusen. Trots att alla vet att det är enkelrum som gäller så har vi alldeles för många avdelningar som har mest två-sala och fyr-salar. Behovet av enkelsalar är inte bara för att patienterna ska få lugn och ro utan det är viktigt för patientsäkerheten. Dessutom krävs det att det finns separata toaletter för alla patienter.

För att lösa, bemanningen under sommaren, rekrytering och moderna lokaler krävs nytt ledarskap. Det är inte personalen som är ansvarig för att vi har de problem vi har utan det är den högsta ledningens ansvar.

Vi i oppositionen (M,SVG,FP,KD) har sammanställt våra i besök i en rapport. Där beskriver vi vad vi har hört vid våra besök i verksamheterna och vad vi anser måste göra för att kommande somrar ska fungera bättre.

Läs rapporten här

söndag 20 september 2015

Granskning av oppositionens arbete

Idag kan vi läsa på GD.se en kartläggning av oppositionens arbete i Regionen. Där framställer man oss moderater som minst aktiva i regionpolitiken. Jag blev intervjuad av reportern och blev lite förvånad av hans slutsatser. Reporterns teori bygger på antal interpellationer/motioner/frågor per fullmäktigeledamot, vilket är väldigt missvisande för att påvisa engagemang.

Är detta en relevant jämförelse? 

De initiativ som tas sker i de politiska partierna. Det är inte enskilda ledamöter som agerar självständigt utan allt görs tillsammans genom dialog och förankring inom partiet. Ett förslag till initiativ kan väckas av någon men det är någon helt annan som skriver under.

Tittar vi istället på antalet initiativ i fullmäktige, vilket motioner/interpellationer och frågor kan
kallas, så ser resultatet ut som följande:

Interpellationer(En eller flera frågor som det oftast blir debatt omkring)
M, 13
SVG, 8
FP, 6
SD, 5
KD, 4
C,MP 1 var
S,V 0

Motioner(förslag som kommer till beslut när majoriteten så bestämmer, dröjer oftast flera år)
SVG, 12
SD, 11
M, 4
KD, 4
FP 2
S,V,C,MP 0

Fråga(En enkel fråga som man i princip ska kunna svara ja eller nej, dessa generar ingen diskussion)
SD, 8
KD, 6
SVG, 3
MP, 1
M, 0
FP, 0
S,V,MP,C 0

Sedan kan man se debatten i fullmäktige och där avgöra vilka som är mest aktiva i debatten, där finns alltid journalisterna med och kan själva avgöra detta. Jag tror inte SD är de som bidrar mest till debatten. Utöver detta så visar sig engagemanget även i antal förslag och ärenden som väcks i nämnder och styrelsen, där finns ingen extern närvaro eller webbsändning. Till detta så har alla partier lagt egna budgetförslag där man kan se vilken skillnad det är på de politiska förslagen. Sedan kan man alltid diskutera vilken kvalité det är på respektive interpellation/motion, men den
bedömningen ska jag nog överlåta till någon mer opartisk att bedöma.

Jag välkomnar medias granskning av politiken och oss oppostionspolitiker men slutsatsen blir att det är väldigt svårt att göra dessa jämförelser för att utse något parti eller person som är mest aktiv i politiken. Sedan ser jag framemot granskning av de som faktiskt vann valet och huruvida de sköter sitt uppdrag bra eller inte och om de uppfyller sina vallöften.

fredag 11 september 2015

Envist Regionråd undviker debatten om landsbygdens förutsättningar

Jag har i en serie debattartiklar debatterat med Regionråden Jan Lahenkorva om vilken politik som är rätt för landsbygden. Eftersom utrymmet i tidningen är begränsat så väljer jag nu att svara på den via denna blogg istället

Allt började med att Jan ifrågasatte moderaternas ställningstagande när det gäller vinster för statliga företag. I ett remissyttrande till regeringen så ville majoriteten i Regionen (S,V,C,MP) att staten skulle ta bort kraven på vinst för statliga företag. Detta för att öka möjligheten att verka på landsbygden.

Vi anser, som övriga Alliansen, att statliga företag måste gå med överskott. Ett företag som inte tillåts gå med överskott kommer aldrig överleva på sikt. Denna uppfattning delas inte av majoriteten i regionen. Vad händer om statliga företag som exempelvis Postnord, Telia, Apoteket inte har samma krav som och förutsättningar som andra bolag, d.v.s. de tillåts gå med underskott? De andra företagen kommer inte klara av att verka i Sverige och de slås ut på sikt. Alla aktörer ska ha likvärdiga villkor.

Däremot välkomnar vi Alliansregeringens genomförande av möjligheten till statligt stöd till vissa verksamheter på landsbygden. Exempelvis får Apoteken, bensinmackar visst stöd. Dessa stöd är utformade så att de är konkurrensneutrala. Apoteket Kronan(privat bolag) i Hedesunda får ett statligt stöd för att finnas där så underlättar det för Hedesundaborna att få tillgång till mediciner. Att Apoteket AB( Drivs av staten) slipper generera 3% vinst så underlättar det inte för Hedesundaborna. Detta var ett konkret exempel på vilka konsekvenser Jan Lahenkorvas politik får.

I nästa replikskifte så i frågasätter han återigen vårt ställningsgatande om att grundligt utreda de lagliga förutsättningarna för deras Vänsterprojekt ”mobilsamåkning”

För det första så motsätter vi moderater oss inte samåkning. Däremot så finns det lagar och regler som reglerar hur man får köra andra människor och ta betalt. Det kan inte ha undgått någon att sådan verksamhet är starkt ifrågasatt om de verkligen lever upp till de lagar som finns. För att köra en person och pengar utbytes så ska det ses som Taxiverksamhet enligt Taxilagen och Taxiförordningen. Undantaget är om man samåker till/från jobbet/skolan och utryckningsfordon. Allt annat är att anses som svarttaxi.

Sedan kan man även ifrågasätta sig vad händer med Taxinäringen när privatpersoner börjar ”samåka” och ta betalt. Vi vet att Taxinäringen på landsbygden har svårt att överleva redan idag.

Detta var två saker som Jan lyfter fram.

Jag försökte då ställa frågor till honom, på vilket sätt påverkar den nationella politiken förutsättningarna för landsbygden.

Att S och MP chockhöjer bensinskatterna kan inte undgå någon. Vem drabbas framförallt av detta? Svar: landsbygden.  Vem drabbas hårdast av införande av kilometerskatten, d.v.s. att straffbeskatta transporter av varor? Svar landsbygden. Vem påverkas av en rovdjurspolitik som försvårar jakt och friluftsliv? Landsbygden.
Vilka konsekvenser dessa förslag får vill inte Jan Lahenkorva svara på!

Är man inte beredd att diskutera helheten av sin förda politik  för landsbygden så är den politiska debatten ganska meningslöst.

Inlägg Jan Lahenkorva 2015-06-13

Min replik 2015-06-15

Inlägg Jan Lahenkorva 2015-09-01

Min replik 2015-09-08

Replik Jan Lahenkorva 2015-09-10


tisdag 8 september 2015

Besök från norr

Igår hade vi besök av mina moderatkollegor i Landstinget Västernorrland. De har föreslagit att lägga ut något eller delar av ett sjukhus hos dem på entreprenad och de är intresserade hur processen gick till när vi i Landstinget Gälveborg upphandlade driften av Bollnäs sjukhus.

Processen med upphandling påbörjades med att oppositionens budget gick igenom hösten 2008, det var den första budgeten som jag arbetade med när jag började som heltidspolitiker i Landstinget. I den fanns det flera förslag på hur vi kunde få ordning på organisationen och ekonomin. Efter mycket diskussioner och överklagande så tog Aleris över driften april 2012. Detta var möjligt tack vare att vi hittade en bred uppgörelse mellan framförallt oss moderater och socialdemokraterna. Genom denna breda uppgörelse så fick vi in flera som var intresserade av att lägga ett anbud och man förstod att det fanns långsiktiga förutsättningar för att kunna driva och utveckla Bollnäs sjukhus.

Det har även hänt andra positiva saker genom åren inom Landstinget Gävleborg som andra runt omkring oss är intresserade av. Exempelvis så har vi varit ett föredöme när det gäller att korta väntetiderna till vården. När jag kom in i landstinget 2008 så hade Gävleborg Sveriges längsta köer. Vi påtalade då att det gick att korta dessa men vi fick höra att det inte gick utan det skulle kosta väldigt mycket. Men när Alliansregeringen införde resultatbaserad ersättning så såg man möjlighet at få ta del av den s.k. kömiljard och man började att arbeta systematiskt med att öka produktionen och korta köerna. Detta arbete var så lyckosamt så efter ett par år så kunde vi se att vi var ett av de landsting som hade kortaste köerna i landet.

Det händer mycket som är bra i Gävleborg men det finns fortfarande otroligt mycket att göra för att Gävleborgarna ska få tillgång till den bästa möjliga vården.

söndag 30 augusti 2015

Region Gävleborg ny huvudsponsor till Brynäs

Idag kan vi läsa att den rödgröna majoriteten i Regionen har bestämt sig för att bli ny huvudsponsor för Brynäs. Detta genom att gå in med 12miljoner under tre år i Brynäsprojektet "En bra start". Den nygamla rödgröna majoriteten i Gävle valde förra året att sponsra med 3,5miljoner per år i detta projekt. Detta var mycket omdiskuterat och kontroversiellt beslut. Motsvarande beslut skulle aldrig gå igenom kommunfullmäktige idag nu när de inte har egen majoritet längre. Trots detta så väljer nu Regionen att sponsra med ännu mer pengar.

Projektet ”En bra start” går ut på att Brynäs ska vara ute i skolorna och vara förebilder, ett arbete som Brynäs alltid har gjort och övriga idrottsföreningar i Gävle gör liknande arbete men får ingen ersättning från kommunen. Jag är helt säker på att andra idrottsföreningar i länet gör motsvarande arbete för ungdomarna där.

Om nu Regionen väljer att bli huvudsponsor åt ett idrottslag i länet, med motivet att de gör bra saker för ungdomarna, så kan man fråga sig om andra föreningar i länet har samma möjligheter till att få miljonsponsring. Jag ser framför mig att Bollnäs GIF, Gefle IF, SAIK, Ljusdal BK, Söderhamn, Hudik Hockey m.fl. kommer göra anspråk på motsvarande pengar. Eftersom en region/kommun inte får gynna enskild utan alla ska behandlas lika så kan det till slut bli en mycket dyr affär för Regionen.

Nu har alltså Carina Blank tagit med sig sitt projekt till Regionen. Hon blev bortpetad som kommunalråd i Gävle och gjorde intåg i regionpolitiken istället, där hon verkar fortsätta i samma fotspår som tidigare. Det dröjer väl inte länge till innan vi har tagit över hennes andra ”projekt”, de internationella resorna till Sydafrika och Kina, symfoniorkestern.

Att ta resurser från sjukvården till liknande projekt är inte rätt prioritering.  Det blir allt fler märkliga beslut i regionen, i måndags var det Stockholmskontor för en miljon och nu detta. Vart ska detta sluta?

Sista ordet är inte sagt ännu i denna fråga. Jag tror inte det finns en majoritet i regionfullmäktige för detta beslut så det kan bli vårt för Carina Blank att få igenom det i fullmäktige i oktober. Detta med tanke på det stora motstånd som fanns i Gävle och många av de övriga länspolitiker tror jag inte tycker att det är rättvist satsade pengar.

måndag 24 augusti 2015

Vad ska vi med ett regionkontor i Stockholm till?

Inom regionpolitiken diskuterar vi mycket hur vi kan göra vårt län mer attraktivt för människor och företag att flytta hit och verka här. En fördel som Gävleborg har jämfört med många andra delar av Sverige är att vi ligger nära Stockholm, det tar endast 1,5h med tåg att ta sig hit(I detta fall Gävle) eller att åka till Stockholm. Med det nya dubbelspåret mellan Gävle och Uppsala så kommer det gå ännu fortare. Får vi dessutom SJ att byta ut tågen så går det att få ner tiden till dryga timmen.

Av den anledningen kan man fråga sig hur det kommer sig att då någon inom Region Gävleborg nu har beslutat att man ska hyra ett lokalkontor i Stockholm.  Enligt intervju med regiondirektören på GDs hemsida kan vi läsa att man tycker att man i Stockholm har bristfälliga kunskaper om vårt län och detta lokalkontor ska råda bot på detta.  Vill man sätta bilden av att Gävleborg inte är så långt bort så ska man absolut inte ha ett lokalkontor, det skickar motsatta signaler till de som man nu vill påverka.

Dessutom vill man med hjälp av detta kontor och en anställd person som ska påverka beslut så att de går i vår riktning. Görs detta på bästa sätt med en lokal på 30m2 som kostar oss 700ksek per år, och ytterligare tjänstemän?

Detta visar att regionledningen blir allt mer desperat, och är man desperat fattar man irrationella beslut.

Det bästa sättet att påverka beslut som berör oss är att vi politiker har en bra dialog med andra beslutsfattare runt omkring oss. Jag och vi moderater gör allt vi kan för att göra detta och jag tycker nog att vi har lyckats ganska bra. Jag trodde att socialdemokraterna i “Röda Gävleborg” hade lika bra kontakter med sina partikamrater i Stockholm som vi, men det verkar inte vara så.
Är det så att någon politiker eller tjänsteman ska träffa någon person, och påverka eller lära upp kunskaper om Gävleborg, i Stockholm så är det inga problem att ta något av de 24 tåg som går dit varje vardag, och när man träffat dem kan man ta tåget hem. Jag känner många personer som dagspendlar på detta sätt till/från Stockholm varje dag. När jag träffar personer och berättar att det endast tar drygt en timme till Stockholm så blir många förvånade, dessutom har många längre resväg inom Stockholm än vad vi har från Gävleborg.

Är det så att vi behöver lokaler att vara i så finns det gott om sådana i Stockholm. Alla länets kommuner och Regionen är med i SKL och vill man låna lokal där så går det säkert bra. Vill jag själv träffa någon och påverka så kan jag låna lokaler hos moderaternas kansli i Gamla stan. Jag tror nog att länets sossar kan få låna någon möteslokal på Sveavägen om de har behov.

Det finns mycket vi kan göra för att lyfta vårt län och göra det ännu mer attraktivt, men ett lokalkontor på 30m2 och ytterligare en tjänsteman i Stockholm, för en kostnad på minst 1,5mnkr) kommer inte hjälpa oss i detta så viktiga arbete.

fredag 21 augusti 2015

Ledningen går ut med info om medelarfrihet inom Region Gävleborg

Vi kan ibland läsa om våra medarbetare som kontaktad media för att berätta om sin situation på arbetsplatsen. Detta kan man göra både genom att vara anonym eller öppet gå ut med vem man är och vart man arbetar. Vi kan se att allt som ofta vågar inte våra medarbetare öppet uttala sig till media eftersom de är rädd att bestraffas av sin arbetsgivare. Självklart ska man som medarbetare känna att man kan säga vad man tycker om sin arbetsplats till sin arbetsgivare och man ska då självklart bli lyssnad till och bekräftad. När man inte känner sig sedd och hörd så vänder sig en del antingen till oss politiker eller direkt till media.

Att man från den högsta ledningen inte ser och lyssnar till sina medarbetare är mycket allvarligt och det gör att Regionen blir en allt sämre arbetsgivare och får ett sämre rykte bland vårdpersonal/patienter runt om i landet. Detta har pågått i flera år och med tanke på sommarens artiklar så verkar det inte ha blivit bättre.

För att få klarhet i hur ledningen ser på detta och om det finns några riktlinjer så skrev min partikollega Anders Jansson en Interpellation, som kommer att behandlas på fullmäktige den 22/9. Han frågade bl.a. hur ledningen ser på detta och om de har någon form av policy.
Av en ren tillfällighet har vi nu sett på Regionens intranät att man förklarar för sina medarbetare vad som gäller.


Om man tittar riktigt noga så är detta skrivet och publicerat 2015-08-17 15:36. Detta är alltså två timmar efter att Anders lämnade in sin interpellation till regionkansliet, kan det vara en tillfällighet att man snabbt skriver ihop och går ut med info direkt efter att oppositionen har ställt frågor om just detta?

Alla som arbetar inom offentlig verksamhet har rätt att vända sig till media och har möjlighet att vara anonym. Nu kan vi läsa att regionen anser att man även kan bjuda in media till sin arbetsplats under arbetstid, vilket är bra.

Självklart ska denna möjlighet även gälla om man vill kontakta oss politiker eller vill bjuda in oss till sin arbetsplats. Vi i oppositionen gör mycket besök i våra verksamheter och försöker alltid komma när vi får en inbjudan. Vi försöker också själva boka in besök och allt detta till den politiska ledningens missnöje.  När vi får veta något som inte fungerar och som vi känner att vi som politiker kan göra någonting åt så använder vi de verktyg vi har (även oppositionen kan påverka och förändra, det visar ovanstående artikel på intranätet) Det som vi däremot är väldigt noga med är att aldrig avslöja vart vi fått information ifrån och vem vi har träffat. Detta eftersom vi vet att man är rädd för just repressalier.

onsdag 19 augusti 2015

Rekordkort styrelse med märkligt ställningstagande från C

Idag hade vi kanske ett av de märkligaste Regionstyrelsemöte jag deltagit på. Det var från början inplanerat ett tvådagarsmöte, eftersom det brukar vara så mycket ärenden efter sommaren. Det slutade med att vi hade ett tvåtimmars möte. Detta visar på att det blir allt mindre politiska beslut i Region Gävleborg.

Dessutom var två av ärenden väldigt speciella. Det handlade om två remisser från regeringen som vi hade möjlighet att svara på. Den en handlade om hur man kan utöka stödet till service i glesbygd, bl.a. den lokala affären, post- apotek- sprit och spelombuden. Det andra handlade om hur regeringen vill förändra regler för rehabilitering, sjukskrivningar och a-kassan.

Som remissinstans behöver man inte svara på alla remisser och man väljer själv vad i remissen man vill svara på. I Regionen/Landstinget har vi haft som tradition att svara på sådana remisser som påverkar oss eller vår verksamhet, vi har inte get oss in i den nationella debatten i våra remissvar. Nu fullföljer S och de röd-gröna att trycka ut den nationella politiken över allt. Vi har tidigare hört hur man ska ”kontroll” över SKL och dess tjänstemän och nu ska man även använda regionens tjänstemän för att bedriva nationell politisk propaganda.

Att S,V och MP gör detta är jag inte så förvånad över men att det fjärde partiet i den politiska majoriteten, C, inte reagerar på detta är märkligt. Med några konstiga motiveringar från en av deras ledamöter, som desperat försökte motivera deras agerade, så ställde de sig bakom de rödgrönas politik.

Ett exempel är att C i Gävleborg vill avskaffa vinskraven på statliga bolag eller som det står i remissvaret ”För att främja utveckling och tillväxt i glesbygd bör samhällsviktiga funktioner ha andra direktiv än vinstkrav” (och detta stod i stycket om de statliga bolagen) Där försvann den konkurrensneutraliteten för exempelvis posten.

Ett annat exempel är att nu anser C i Gävleborg att det är bra att regeringen vill avskaffa den bortre parentesen i sjukförsäkringen och att man vill höja a-kassan och införa indexuppräkning. Dessa förslag är rent riktade mot Alliansens arbetslinje, så vi kan konstatera att C Gävleborg nu stödjer vänsterpartiernas bidragslinje.


Vårt förslag från oppositionen var att vi vill stryka dessa stycken som handlade om den nationella politiken och som inte direkt berör oss, och jag trodde nog att C skulle ställa sig bakom detta. Hade vi gjort detta så hade vi kunnat lämna ett enhälligt yttrande från regionstyrelsen.

måndag 17 augusti 2015

Sommarledigheten är slut och då kommer värmen

Sommarledigheten för de flesta är nu slut samtidigt som sommarvärmen verkar komma. Det har varit en relativ lugn sommar politiskt. Som vanligt har det skrivits en del om hur sjukvården fungerar och mycket av det som har rapporterats har upprört många länsinvånare.

För det första ska vi konstatera att allt som ofta fungerar vården alldeles utmärkt och vi får höra många berättelser om hur fantastisk vård vi har och framförallt hur bra medarbetare det finns inom sjukvården.

Tyvärr så händer det att det ibland inte fungerar och det får vi också berättat för oss, det kan röra sig om hur någonting har gått snett i vården eller man har inte fått den hjälp man kan förvänta sig. Det finns många berättelser och media har en viss förkärlek att rapportera om just dessa.

Sedan har vi personalens berättelser om hur vården fungerat eller rättare sagt inte fungerar. Man får jobba mycket övertid och extrapass, istället för att känna sig utvilad efter sommaren så är man helt slutkörd. Det är konstigt att det alltid verkar vara svårt att få till bemanningen på ett bra sätt varje sommar. Vi vet att sommarsituationen är ansträngd men samtidigt kommer inte sommarledigheten som någon överraskning varje år. Varför planerar man inte den årliga verksamheten för att kunna klara av sommarbemanningen. Vi vet att man tvingas att stänga vårdplatser för att man inte har tillräcklig personal. Många av våra medarbetare som har semester känner sig pressade att komma in och jobba extrapass.

Vi har efter varje sommar frågat ledningen om hur sommaren har varit och det kommer alltid samma svar, allt har fungerat bra och patientsäkerheten har inte riskerats. För att bilda oss en egen uppfattning har vi oppositionsråd varit ute nu under sommarperioden och besökt en del av våra verksamheter, allt för att få en så heltäckande bild som möjligt. Vi har försökt att identifiera vilka verksamheter som har haft det tuffast men vi har även gjort en del återbesök för att följa upp förra sommarens erfarenheter.

För det första är det mycket svårt att få till besök, flera av de avdelningar vi kontaktat har inte ens svarat på vår förfrågan om att komma på ett kort besök. Andra har vi besökt men har då endast fått träffa chefer som beskrivit mest att allt fungerat bra. Men ibland får vi träffa våra medarbetare och då får vi en helt annan bild presenterad för oss.

Vi oppositionspolitiker vill ha en så korrekt bild som möjligt om vad som fungerat bra men även det som inte fungerat bra, så därför är vi mycket intresserad av att få höra fler berättelser från våra medarbetare som vi sedan kan jämföra med den ”förskönande” bild som ledningen ger oss.
Till första Regionfullmäktige i september har vi ställt frågor till den politiska ledningen för att få en redovisning om sommarsituationen och möjlighet att politiskt diskutera detta.

Det är dags att man inser att det finns mycket som måste göras för att alla patienter ska få rätt och bra vård i tid. Det finns även mycket att göra för att få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

fredag 3 juli 2015

Några dagar Almedalen är bra för det politiska samtalet

Nu har jag kommit hem efter ett par dagar i Almedalen. Region Gävleborg har i flera år valt att vara närvarande i Almedalen och arrangera/delta och närvara på olika semiarier och träffar. Vi trodde inte det skulle ske men man lyckades slå rekord även i år, över 3500 olika arrangemang anordnades i år under 7 8 dagar.

Det finns alltid något som passar in i just dina politiska intressen. Det är inte endast politiker och lobbyister som är där utan andra samhällsintresserade människor som väljer att spendera en vecka av semestern i Visby och delta i olika arrangemang. Det är en härlig blandning av människor med allt från minglande ministrar till samhällsengagerade ungdomar.

Kampanjande regioner, intresse?
Första dagen arrangerade Gävleborg, tillsammans med andra tre nybildade regioner, seminarier om våra erfarenheter vid regionbildning. Intresset var relativt svalt från Almedalsbesökarna. Vi försökte även sprida budskapet under morgontimmarna genom att dela ut vatten och få besökarna att visa sin egen region. 


Jag valde detta år att delta på seminarier om kollektivtrafik, hur kan vi förbubbla trafiken, hur ser framtidens elbussar ut? WSP presenterade en rapport om hur kopplingen ser på satsningar kontra trafikökning. Slutsatserna stämde väl överens med våra moderata tankar om att priset på resan inte är avgörande utan det finns andra faktorer som är viktigare. De kunde även visa på en formel för hur dessa kan ställas mot varandra. 1kr lägre biljettpris kan jämföras med 1min kortare restid.

Fredrik hade inspirerande föreläsning 
om välfärdens framtida finansiering
I onsdagsmorse gick vi och lyssnade på Fredrik Reinfeldt på ett seminarium som handlar om hur vi ska kunna finansiera framtidens välfärd. Det kan konstateras att han fortfarande är lika inspirerande och duktig på att förmedla sitt budskap. Det blev väldigt tydligt när vänstermänniskor i panelen hela tiden kom fram till att lösningen är skattehöjningar medan Fredrik och andra icke socialister hela tiden försökte förklara sambandet mellan arbetade timmar och antalet skattekronor till välfärden. Hur svårt kan det vara att förstå för socialisterna?

Såklart så försökte vi få till så mycket sjukvårdsseminarier som möjligt och det pratades mycket om värdebaserad vård och vad det innebär. Det kommer nog bli det nya modeordet inom landstingsvärlden, men vad menar man egentligen? Det handlat helt enkelt som att mäta vad som är till nytta för patienten och styra mot att leverera så mycket sådan nytta som möjligt till bästa möjliga pris.

Man passar även på att träffa många andra aktörer för att enskilt föra samtal och lyssna in vad som är viktigt. Det är fullspäckade scheman varje dag helt enkelt.

Jag fick även möjlighet att prata med fria moderata studenter under en sen kväll och det var nog ett av de bästa samtalen. Vi pratar idag alldeles för lite ideologier inom kommun och landstingspolitiken. Vi lokalpolitiker blir alldeles för pragmatiska och glömmer bort vår ideologiska hemvist. När jag själv var med i moderata ungdomsförbundet hade man dessa samtal och diskussioner, men i partipolitiken så glöms de bort. Men fria moderata studenter tar det liberala samtalet ännu längre. Ungdomsförbunden och fria moderata studenter är viktiga för politikutvecklingen, det är de som ska se till att vi pragmatiska partister inte glömmer vad vi kommer från.

Idag, fredag, är et moderaternas dag och jag får följa den hemifrån. Bl.a. ska jag försöka få tid att ikväll lyssna till vår partiordförandes, och Sveriges blivande statsminister, tal. Efter det blir några veckor semester. Vi politiker är aldrig lediga utan det finns alltid en beredskap att samtala med människor och hänga med vad som händer i länet och världen.

onsdag 24 juni 2015

Vindkraft, en bra eller dålig affär för Gävle kommun?

Sveriges energiförsörjning är en fråga som diskuteras mycket för tillfället. Bl.a. om förtida stängning av kärnkraftsreaktorer men även i regionen och kommunerna diskutras detta med om vindkraft är en bra affär eller inte. Så sent som i måndags debatteade kommunfullmäktige i Gävle om kommunen ska ta över det konkursmässiga Samkraft eller inte. P.g.a. bristande underlag så återremitterades frågan och vi kommer ha ett extrainsatt fullmäktige om någon vecka för att fortsätta diskussionerna men förhoppningar om att då ha bättre underlag.

För det första så vill jag påpeka att jag och moderaterna är för vindkraft. Vi gillar mångfald även inom energisektorn.

Frågan om att vi ska köpa Samkraft handlar inte om att vi gillar vindkraft eller inte utan handlar om huruvida Gävle kommun gör en bra eller dålig affär.  För det första kan vi se att alla andra ägare inom Samkraft gör bedömningen att det är en dålig affär att satsa vidare. Hur kan då majoriteten i Gävle kommun komma till en helt annan slutsats.

För att jag ska göra en bedömning i detta så har jag gjort en uträkning om lönsamheten i denna affär, detta utifrån idag kända underlag.

Tanken är att vi ska köpa 10st vindkraftverk som producera 63,5TWh/år*1. För detta vill Gävle energi betala 190miljoner kronor.

Vindkraftsverken avskrivs på 20år och eftersom de har använts i 4(snitt för de 10 verken) år så återstår 16år med avskrivningar.


 • 190mnkr i inköp som ska avskrivning på 16år blir kapitalkostnad och avskrivningskostnader 14,7mnkr/år *2
 • Driftskostnad för dessa 10verk är ca 15öre/kWh*3
Detta blir en total årskostnad på 24,2mnkr/år


 • Säljer vi elen som produceras för dagens elpris 27öre/kWh blir det en förlust på 7,1mnkr!
 • Tittar vi på historiska elpriserna 15 år tillbaks i tiden så är priset 34öre/kWh, då blir förlusten 2,6mnkr
 • Går däremot priset upp så kan det bli vinst, med ett elpris på 48öre/kWh blir det en vinst på 6,3mnkr.

Så slutsatsen är att med dagens förutsättningar är det en rejäl förlustaffär, vilket inte Gävle energi håller med om. Däremot om elpriserna kraftigt går upp kan det bli en vinst, men där visar de flesta sakkunniga att så inte kommer ske.

*1 Enligt Samkrafts hemsida
*2 Annuitetslån med internränta på 3%, enligt SKLs rekommendationer
*3 Enligt Region Gävleborgs uppgifter om sina driftskostnader för liknande verk.

fredag 12 juni 2015

Ska regionen stödja organiserad svarttaxiverksamhet eller inte?

På veckans regionfullmäktige var det tuffa diskussioner om vänstermotionen om mobilsamåkning. Motionen gick ut på att Regionen skulle vara med och finansiera lösningar och anställa personer som skulle uppmuntra länsinvånare att starta mobilsamåkningsgrupper.

Det kan låta som en bra motion, men vad innebär detta?

Tanken är att Regionen står för ett system där man som privatperson går ihop i öppna eller slutna grupper för att samåka. När man har samåkt med någon så sköter systemet om att kostnaderna för resan faktureras varje månad eller kvartal. Är det så att du själv är med och kör ibland så kvittas detta och systemet räknar då ut en nettokostnad för dig. Priset sätts själva av de som är med i systemet.

Det finns idag flera sådana här tjänster både öppna och slutna, gomore.se, Uber.com och mobilsamåkning.se och en uppsjö på sociala medier typ facebook.

Vad är då problemet?

När man börjar studera detta mer i detalj, vilket motionären inte verkar ha gjort, så finns det en del lagar som kan påverka detta. För det första är skattelagstiftningen, du måste betala skatt för den inkomst du får när du kör andra. Detta kan inte ses som kollektivtrafik, enligt kollektivtrafiklagen, och kan man fråga sig om detta ingår i den kommunala kompetensen. För det tredje så kan man fråga sig om detta konkurrerar med taxiverksamhet och vad säger då konkurrenslagstiftningen? Men det mest intressanta lagen är ändå taxilagen och taxiförordningen. Där regleras vad som menas med taxiverksamhet och inte. Det är framförallt denna lag som man bör sätta sig in i.
Är det så att man tar betalt när man kör en privatperson så ska det ses som taxiverksamhet, utifrån de tolkningar som jag har gjort och andra insatta i branschen. Undantaget är om man samåker till/från jobb/skola då får man ta betalt för det. Resa med utryckningsfordon är inte heller att jämställas med taxi.

Motionären och övriga i majoriteten säger då att detta finns redan på andra ställen och då måste det vara lagligt. Bara för att någon annan gör saker så innebär det inte att det är lagligt, dessutom utreder ekobrottsmyndigheten uber för tillfället och transportstyrelsen har visat intresse att studera detta närmar.

Vad vi då har krävt ifrån oppositionen är att man först ska se över de juridiska delarna innan fullmäktige fattar beslut, men det ville man inte från majoriteten. Om det skulle visa sig att samåkning med betalning inte är tillåtet så kan vi moderater aldrig ställa oss bakom en motion som uppmuntrar till något olagligt, men det vill tydligen majoriteten i regionen (S,C,V,MP). Frågan är vad blir nästa steg? Vilka andra olagliga verksamheter vill man stödja. Jag blir ganska orolig när det finns revolutionära partier i majoriteten.

fredag 5 juni 2015

En dag på lungan

Jag har idag tillbringat dagen på avdelning 109L (Lungavdelningen) på Gävle sjukhus. Jag fick förmånen att gå bredvid undersköterskor på avdelningen och se hur de arbetar. Som vanligt när jag är ute och går med personal så var det lugnt på avdelningen. Trots att det var relativt lugnt och det fanns lediga platser på vårdsal så var man tvingad till att ha ett par patienter i korridoren .

Lungan är en av de avdelningar som har fyrsalar och jag kan konstatera att behovet av att få till enkelsalar är stort. Man tvingas lägga patienter i korridoren eftersom andra patienterna på salen inte kan sova när någon sover oroligt. Tyvärr väljer ledningen att göra om fyrsalar till tvåsalar trots att det enligt dagens krav på vården krävs enkelsalar. Jag fick ytterligare argument idag för att fortsätta att kämpa för enkelrum på våra sjukhus.

En fråga som kom upp ganska snabbt var såklart bonusen till sjuksköterskorna, man märker att detta retar upp andra personalgrupper. Risken är stor att personalflykten fortsätter och ökar, tydligen så är kommunen den arbetsgivare man söker sig till istället.

Som jag tidigare noterat så verkar det finnas mycket mer att önska av bemanningsenheten som sköter vikariehantering. Trots att man har samordnat detta så lyckas man inte få tag på vikarier och extra personal. För att lösa detta måste personalen gå in och jobba extrapass och allt för ofta blir man mer eller mindre tvingad att jobba dubbla pass. Fick även idag höra om de som tvingas jobba trippla pass. Frågan jag ställer mig vad säger arbetsgivaren då med tanke på arbetstidslagen och hur påverkar detta patientsäkerheten. Jag tror att nästa studiebesök som jag ska göra är på just bemanningsenheten för att se hur de arbetar.

Det var en mycket intressant och givande dag. Även om jag inte har kompetens att hjälpa till i själva arbetet med patienterna så kände jag att jag kunde göra nytta genom att vara där. Det uppskattas mycket av personalen att vi politiker är ute i verkligheten och då inte bara gör ett snabbt studiebesök utan verkligen är med och ser med egna ögon hur personalen har det.

onsdag 27 maj 2015

Idag presenteras oppositionens budgetalternativ i regionen

Idag presenterar moderaterna och våra samarbetspartier i regionen våra budgetförslag. Sedan 2006 har Samverkan Gävleborg lagt gemensamma budgetförslag och vi har lyckats och fått igenom vårt alternativ i fullmäktige vid ett par tillfällen. Nu har det parlamentariska läget ändrats och sedan i sedan i höstas består majoriteten nu av tre vänsterpartier och ett Centerparti och dessa partier har en relativ betryggande majoritet i fullmäktige.

Av den anledningen väljer vi partier i Samverkan Gävleborg (M,FP,KD och SVG) att lägga fram våra egna budgetalternativ. Vi partier kommer fortsätta vårt nära samarbete men vi kommer nu intensifiera arbetet med att utveckla våra partiers politik. Planen vi har är att inför valet 2018 återigen lägga gemensam budget.

I vårt budgetförslag från moderaterna fortsätter vi att bedriva en ekonomisk ansvarsfull och patientfokuserad politik. Vi prioriterar sjukvården och stärker upp den med viktiga satsningar på exempelvis primärvården, barn och ungdomssjukvården och fler vårdplatser. Vi lägger även krav på den centrala administrationen att effektivisera för att där skära i kostnaderna.

Utöver detta presenterar vi vår långsiktiga investeringsplan där vi bl.a. satsar på fler parkeringsplatser och ny akutmottagning på Gävle sjukhus och renovering av vårdavdelningar där vi ska ha fler enkelrum.

Trots dessa satsningar ser vi till att det är ordning och reda i ekonomin och ser till att vi förvaltar Gävleborgarnas pengar på bästa och effektiva sätt.

Imorgon på Regionstyrelsen får vi se majoritetens alternativ och på fullmäktige om två veckor ska vi debattera detta.

Läs mer om vårt budgetalternativ: Ny Moderaternas budget 2016

torsdag 7 maj 2015

Dyr kortsiktig lösning på rekryteringsproblemet i Regionen.


Igår fick vi på regionstyrelsen veta att man har för avsikt att ge våra sjuksköterskor som arbetar inom dygnet runt verksamhet en extra månadslön. Detta presenterades som en av flera åtgärder för att långsiktigt lösa rekryteringsproblematiken inom Region Gävleborg. Hela satsningen kostar 40miljoner i år och man tar av de extra intäkter vi fått genom att man återbetalar AFA pengar. Den första reaktionen var försiktigt positivt, men när man tänker efter så är frågan om detta verkligen löser några problem eller skapar det fler

Frågorna vi ställde direkt var:

 • Vad händer efter första året, det är klart att det är positivt att man premierar vår personal som gör bra insatser men hur kan en engångsutbetalning var en långsiktig lösning?
 • Vad säger andra personalgrupper som inte berörs, sjuksköterskor i icke dygnetrunt verksamhet, undersköterskor som arbetar tillsammans i dygnet runt verksamheten. Jag har redan blivit kontaktad medarbetare som tycker detta är orättvist och kommer söka sig från regionen.
 • Hur ska detta finansieras? 40miljoner motsvarar 25 vårdplatser så det är inte några småsummor direkt.
 • Vilka fler ”långsiktiga” åtgärder har man för avsikt att genomföra?

Detta är endast en kortsiktig lösning på ett problem som varit känt i flera år. Vi har i oppositionen har varnat för att vi kommer få brist på sjuksköterskor och p.g.a. av att vi inte är en tillräcklig bra arbetsgivare så kommer vi få svårt att konkurrera med andra. En extra månadslön gör inte att vi blir attraktivare som arbetsgivare utan det gör att man kanske stannar kvar ett tag till trots dessa brister.
Den rödgröna majoriteten borde redan då ha lyssnat på oss i oppositionen och istället för att prata bort problemet och tycka att vi i oppositionen svartmålar våra verksamheter så skulle man ha agerat.

Vi i oppositionen har sedan länge presenterat förslag på åtgärder för att bli en bra arbetsgivare.

 • Nytt ledarskap som är närvarande och lyssnar till personalen.
 • Organisera i fler självstyrande enheter för att korta beslutsvägar och ökat inflytande från personalen
 • Skapa möjlighet för fler karriärvägar och en bra löneutveckling
 • Fler fasta anställningar

Sista ordet är inte sagt i detta ännu, frågan avgörs i juni på regionfullmäktige

tisdag 5 maj 2015

Hur är det att leva i SosseSverige?

Har idag lyssnat på Fredrik Segerfeldt som berättad om hur det var att leva i Sverige under 70 och 80-talet eller som han kallar det ”DDR”-Sverige. Han återgav på ett sätt som jag själv känner igen mig mycket i. När vi växte fanns exempelvis bara två statliga TV-kanaler och radiokanaler.  När monopolet utmanades av Stenbeck, som började sända TV via satellit från England, så blev sossarna rasande. Man diskuterade då på allvar att förbjuda parabolantenner för att rädda ungdomen från kommersiell TV. Detta kan låta som värsta kommunistlandet, men det var så sossarna i Sverige betedde sig.

När sedan sossarnas maktmonopol utmanades och det blev borgerlig regering 1976 så benämnde s-eliten detta som att en statskupp hade genomförts. Att detta hade skett i en demokrati med allmänna fria val ville man inte kännas vid. Man hade kommit så långt i sossefieringen att partiet och staten hade blivit samma sak.

Att partiet var så sammankopplat med staten och andra rörelser såg man inte som ett problem utan snarare att så ska det vara och alltid förbli. Att LO kollektivanslöt sina medlemmar till SAP var för dem helt naturligt. I gengäld gav man LO ensamrätt att företräda arbetstagarna och man fick egna privilegier och förmåner från staten som knappats kunde hända i någon annan västerländsk demokrati. Man gav andra delar av ”rörelsen” monopol och i gengäld fick man ekonomiskt och personellt stöd att vinna de kommande valen.

Dessa kopplingar finns även lokalt i länet och i Gävle. Det är ingen slump att rörelsens Unga Örnar i Gävle är de som bedriver en del av ungdomsgårdarna eller att Landstinget ger ut en propagandatidning om hur fantastiskt allt är mitt under valrörelsen förra året. Den så omdebatterade Nordkorea TV som landstinget genomförde är också ett sådant exempel.

Segerfeldt beskriver även på ett intressant sätt hur partiet har förvrängt Sveriges historiebeskrivning. 1981 tog sossarna fram sin nya utrikesdoktrin där man bestämde att Sverige inte skulle ha synpunkter på andra länders politiska system, vilket innebar att man bl.a. struntade i att kritisera länder som inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Han visar då en bild från 1989 där man kan se dåvarande statsministern Ingvar Carlsson hålla Mugabe i Zimbabwe i handen och han uttalade stöd för den förhatliga regimen där. Det tas även fram exempel hur man stödde Pol Pots regi i Kambodja som mördade en stor del av befolkningen. Vårt eget kommunalråd i Gälve,  Jörgen Edsvik, förnekar problemen med yttrande friheten och mänskliga rättigheter i Kina förra året.

Varför lär man inte ut detta i skolorna, hur kan partiet ha lyckats att försköna sin historiebeskrivning på ett sådant sätt. Jag vet när jag gick i skolan så påtalade jag detta för mina lärare, men det fanns då ingen förståelse och den verkar inte finnas idag heller. Jag lyfte även fram hur läromedlen beskrev hur bra socialism och kommunism var medan man förkastade kapitalismen och liberalismen, inte det heller ville lärarnas kännas vid. Det till och med stod i skollagen att skolan skulle forma den socialistiska människan.

Fortfarande idag har inte S gjort upp med sin historia, det finns till och med doktorsavhandling som beskriver hur fel bild man fortfarande ger av det som hände i Ådalen 31. Än idag står Löfven och säger att det är fortfarande samma kamp mellan arbete och kapital som Ådalen, tänk om han även kunde berätta vad som egentligen där.

Sverige har kommit en bra bit på väg att avsossifiera Sverige och befria oss från dess grepp om samhället och instutitionerna. Alliansen han göra en del under sina 8 år i regeringsmakten, men det återstår fortfarande mycket kvar att göra. När ska LO släppa greppet om SAP och tillåta att även borgerliga personer kan företräda arbetstagare? När ska LO sluta att pumpa in pengar i SAPs valrörelser? När ska sossarna förstå att man i demokratiska val så är det naturligt att man förlorar makten emellanåt. Mycket har hänt nationellt men i Gävle och Landstinget har sossarna styrt i snart hundra år och där har inte befrielsen börjat ännu.

Det var en riktig bra föreläsning som vi i Alliansen fick ta del av idag och det gav många funderingar om hur det egentligen står till i Sverige, tack Fredrik och tack Attila som arrangerade detta.