torsdag 30 september 2010

5 enkla grundprinciper för landstings- och kommunekonomi

Det blev ett långt landstingsfullmäktige i går. Det var många ärenden som skulle behandlas men det som tog mest tid var så klart delårsredovisningen. Under den debatten blev det klart att dagens landstingsmajoritet inte har grepp om ekonomin och dess villkor. Det finns några enkla principer som alla förtroendevalda i kommun och landsting bör känna till:

 1. Utgifterna ska vara lägre än intäkterna, annars går man med underskott
 2. Den årliga intäktsökningen måste vara högre än den årliga kostnadsökningen, annars krävs ständiga panikåtgärder så som skattehöjningar eller kraftiga sparpaket.
 3. Om kostnadsökningen är högre än intäktsökningen hjälper inte skattehöjning eller sparpaket, den bara skjuter problemet framåt.
 4. Budget är till för att planera utgifterna inom verksamheterna, inte till som en hyllvärmare och för att hålla kommunjuristerna nöjda.
 5. Vid eventuella avvikelser från budget måste man ta reda på grundorsaken, annars fortsätter kostnaderna att öka utan kontroll.

Det är kanske dags att utbilda majoritetens politiker i landstingsekonomi, det kan vara en bra början för att de ska förstå de ovanstående enkla principerna.

tisdag 28 september 2010

Vi moderater lovar att fortsätta med att visa på alternativ till de röd-gröna

Nu är valresultatet färdigräknat för landstingets del. Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har gjort en väldigt bra valrörelse. Vi har lyft fram de utmaningar som landstinget står inför och vi har presenterat vad som måste göras för att möta dessa. Vi moderater och Samverkan går framåt medan den sittande majoriteten backar kraftigt, vilket är ett tydligt utslag på att man är missnöjd med dagens ledning. Tyvärr kommer Sverigedemokraterna in och ställer till det så att de röd-gröna får fortsätta att styra landstinget.

Jag och vi moderater kommer nu fortsätta att verka i opposition. Vi kommer fortsätta att lyfta fram tydliga alternativ till den handlingslösa majoriteten. Vi kommer fortsätta att alltid sätta patienten i centrum och lyfta fram dessa perspektiv, vilket de röd-gröna aldrig har gjort. När jag har träffat personal under den senaste tiden har det funnits förhoppningar om ett nytt ledarskap, vilket nu inte kommer inträffa. Det frånvarande ledarskapet kommer fortsätta och personalen kommer fortsätta att lämna landstinget med konsekvenser av högre hyrläkarkostnader och mer centralisering. Jag kommer fortsätta att besöka verksamheter och lyssna till personalens berättelser. Ambitionen är att besöka alla enheter och träffa personalen, det är hos personalen många av lösningarna till landstingets utmaningar finns.

Framtiden för Hudiksvalls sjukhus och dess verksamhet blir nu väldigt osäkert. Oavsett vad de röd-gröna har sagt innan valet kommer de fortsätta med centraliseringsvågen.

lördag 25 september 2010

29röster från maktskifte i Gävle

De senaste dagarna har jag tillbringat på plan 7 på Gävle sjukhus, närmare bestämt rum 22 på barnkliniken 107b. Det blir långa dagar utan några direkta aktiviteter för dottern, mest rita, läsa och kolla film. Vi kan från rummet se ner på den ljusgård där det ska bli en lekplats(som landstingstyrelsen nyligen har beslutat) vilket kommer bli mycket uppskattat. Vi har även roat oss med att gå ned till entrén på sjukhuset där vi har fikat och lekt i den lekhörna som är anordnad där. Nu börjar valresultaten bi färdigräknade i riksdag och kommun. Landstinget räknas sist och blir kart nästa vecka. Det var mycket nära att det skulle bli maktskifte i Gävle. När man är isolerad på sjukhuset och dottern sover finns det mycket tid att analysera resultat. Det var 29röster ifrån att det skulle bli maktskifte i stadshuset i Gävle.

torsdag 23 september 2010

Sjukhuset sett från insidan med ett sjukt barn

Igår direkt efter landstingstyrelsen fick jag bege mig hem för att åka till sjukhuset med min dotter. Hon har i några dagar vart svullen i halsen och har haft svårt att andas. Efter att ha besökt hälsocentralen fick vi en akutremiss till sjukhuset. Vi åkte till akuten på sjukhuset och fick träffa en öron- näsa- halsläkare som ansåg att hon skulle ligga kvar på sjukhuset över natten.

Så nu har jag fått möjligheten att se hur sjukvården fungerar som förälder till min dotter. Vi är nu inlagda på samma barnklinik som jag bara för ett par veckor sedan var på besök och träffade delar av personalen. Under natten har personalen fått springa fram och tillbaka för att trycka på droppapparaten. Så fort Nora har rört på sig under natten har den börjat pipa och det krävs att sköterskorna trycker på knapparna. 

Förhoppningen är att vi får åka hem imorgon och om ett par veckor kommer de operera bort halsmandlarna.

tisdag 21 september 2010

Spännande valutgång i landstinget

Nu är valrörelsen över för denna gång. Vi kan konstatera att det var en mycket spännande valvaka där utgången under natten var att ingen av huvudalternativen hade fått majoritet. På morgonen efter visades sig att sossarna fick ytterligare ett mandat, vilket ger de röd-gröna ett övertag med ett mandat. Läget är idag mycket osäkert och alla röster är inte räknade ännu. Innan några slutsatser dras ska vi nog vänta på sluträkningen. 

Det som kan konstateras är att vi moderater gick framåt i valet. Samverkan Gävleborg lyckades öka sitt väljarstöd i procent räknat och behöll sina 27mandat, vilket i sig är en framgång.

lördag 18 september 2010

torsdag 16 september 2010

Svar på Knapps insändare i gårdagens Helsingetidningar

Igår skrev Ann-Margret Knapp en insändare med mycket kritik mot Samverkan Gävleborg i Helsingetidningarna. Här kommer svar på tal:

Vi fyra partier i Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) går till val gemensamt med en ny politik för landstinget. Vi sätter alltid patienten främst och för att klara av en hälso- och sjukvård i världsklass krävs det förändring i landstinget. Den politik som sossarna tillsammans med diverse stödpartier har bedrivit i landstinget de senaste åren har försatt oss i det läget vi är nu. Vi tror inte att mer av samma politik är svaren på landstingets utmaningar.

Dagens majoritet har inte kontroll på kostnadsutvecklingen i landstinget. Visserligen har vi ett positivt resultat de senaste åren men detta beror endast på upprepade skattehöjningar och årliga sparpaket i hundramiljonersklassen. Med dessa desperata åtgärder är utsikten att få ordning på landstinget väldigt dystert. Under de senaste åren har hälso- och sjukvården gått med kraftiga underskott trots kraftiga uppräkningar. I år är prognosen för hälso- och sjukvården ett underskott på 136miljoner jämfört med det budget som beslutades får 2010. Det är tack vare högre skatteintäkter i år än beräknat som gör att det ser ut som att vi klarar ett positivt resultat. Vi i oppositionen har efterfrågat vart i verksamheten dessa underskott uppstår, men svaren uteblir. Att då påstå att man har kontroll på kostnaderna är att vilseleda väljarna.

Vi har under den senaste tiden hört hur vår personal väljer att lämna landstinget, det kan inte ha undgått någon (förutom majoriteten tydligen). Vi klarar inte heller av att rekrytera nya läkare i den takt man väljer att lämna oss. Vi har idag t.ex. inga fasta läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Hälsingland. Så sent som idag kan vi läsa om krisen på barnklinikerna i länet. Vi ser mycket allvarligt på detta. Vi i Samverkan Gävleborg går till val på ett nytt ledarskap med en ny personalpolitik som gör att personalen blir mer delaktiga i utvecklingen och trivs att arbeta tillsammans med oss. Vår målsättning är att landstinget Gävleborg ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom hälso- och sjukvård i landet. Alternativet är att göra som majoriteten och skrämma iväg personalen och ersätta dem med dyra staffettläkarlösningar.

När vi har fått kontroll på ekonomin och personalen är mer delaktig i utvecklingen ska vi fortsätta med att utveckla sjukvården i landstinget Gävleborg genom att göra satsningar inom psykiatrin och då framförallt barn- och ungdomspsykiatrin, vården om våra äldre och barnsjukvården. Detta kan inte göras om inte vi har kontroll på ekonomin och vi har tillräckligt med personal som vill arbeta i vårt landsting.

Detta Ann-Margret är vad vi går till val på. Vi har frågat oss vad alternativet är och har än så länge inte fått några svar. Hur blir det med den strategiska planen som fortfarande ligger i din skrivbordslåda? Hur blir det med BB i Hudiksvall, vi och väljarna kräver besked.

Samverkan Gävleborg

tisdag 14 september 2010

Samverkan Gävleborg skriver kontrakt med väljarna

Samverkan Gävleborg presenterar idag ett väljarkontrakt. I detta väljarkontrakt presenterar vi åtta punkter som vi kommer genomföra under den kommande mandatperioden.,

 •  Lokalt förstärkt vårdgaranti till 3-30-30. Istället för som idag träffa allmänläkare inom 7dagar och en specialist inom 90 dagar ska patienterna få träffa en allmänläkare inom 3dagar och maxgränsen för att få träffa en specialist och att få behandling utförd ska minskas från 90 till 30dagar
 • Vi kommer fullfölja upphandlingen av Bollnäs sjukhus
 • Vi kommer införa en akutgaranti som garanterar vissa maxtider för patienterna på akuten.
 • Med ett nytt lyssnande ledarskap lovar vi att genomföra besök på alla våra enheter. Vi kommer lyssna till personalen och höra deras berättelser och förslag på förbättringar av sjukvården.
 • Vi kommer avskaffa remisstvånget som idag försvårar för patienterna att få den vård man har rätt till.
 • Vi kommer införa en nollvision mot vårdskador och halvera vårdrelaterade skador under perioden.
 • Fler mellanvårdsplatser tillsammans med kommunerna kommer att skapas. 
 • Hospiceverksamhet startas i länet

Läs hela kontraktet på länken: Väljarkontrakt

söndag 12 september 2010

De viktigaste valfrågorna avgörs i kommun- och landstingsvalet

Nu är det en vecka kvar till valdagen när alla röster ska räknas. Opinionsläget verkar ganska lugnt och stabilt (än så länge). Mycket av debatten handlar fortfarande mest om nationell politik. Jag saknar den kommunala och regionala debatten. Vad är de viktigaste frågorna lokalt. Jag får ibland höra av väljarna att man vill att mer resurser läggs på skola, vård och omsorg och man undrar vad alliansen på nationell nivå vill göra åt det. Dessa viktiga frågor avgörs inte i riksdagen utan det avgörs av vilken politisk majoritet som styr i kommunerna och landstinget.

I Gävle och Gävleborg har sossarna styrt i 100år. För att människorna ska få en bättre skola och sjukvård så är det dags att dessa sossar ersätts med nya krafter med ett Alliansstyre i kommunen och Samverkansstyre i landstinget. Det är endast på det sättet vi kan få en bättre sjukvård och en bättre skola, sedan är det även viktigt att inga bakåtsträvare, förbuds och stoppolitiker regerar landet.

fredag 10 september 2010

Möte med elever på Västerbergs folkhögskola

Idag var det landstingsdebatt på Västerbergs folkhögskola. Efter debatten kan vi konstatera att det är mycket som vi är överens om inom landstingspolitiken. -Vi vill alla att sjukvården ska finansieras via skattesedeln och ges efter behov. -Alla tycker att barn- och ungdomspsykiatri och vården av våra äldre är prioriterade grupper. -Öka tillgängligheten och korta vårdköerna tycker vi alla partier är viktigt

Det är även en del som skiljer oss åt så klart:

-Samverkans partierna vill ha ett nytt ledarskap, dagens majoritet är nöjd med dagens ledarskap -Ekonomin är inte under kontroll, vilket majoriteten tycker -Vi vill prioritera sjukvården och minska landstingets administration medan vänsterpartierna gärna behåller dagens stora överbyggnad

Efter en timmes presentation av åtta partier är det tufft för eleverna att komma ihåg vad som skiljer partierna åt och vem som sa vad. Efter presentationen fick vi även möjlighet att träffa eleverna i mindre grupper. Det blev många intressanta samtal, allt ifrån minkfarmar till synen på människan. Dagen avslutades gemensamt med torgmöte i Sandviken, en fullspäckad dag helt enkelt.

torsdag 9 september 2010

Besök i verkligheten på Hudiksvalls sjukhus

Idag var det dags att besöka barnkliniken på Hudiksvalls sjukhus. Mycket intressant att höra personalens synpunkter på vad som är bra och vad som kan förbättras. Personalen har ett stort engagemang och gör stora insatser för våra barn. Tyvärr har man dragit in antal vårdplatser vilket innebär att det blir ett större tryck på den personal som arbetar. Dagens avslutades med att knacka dörr i centrala Hudiksvall.

tisdag 7 september 2010

Skandalen på Hudiksvalls hälsocentral fortsätter

Hanteringen av läkarna på hälsocentralen i Hudiksvall blir allt mer infekterat. I dagens HT kan vi läsa om att man har skickat ett brev till personalen att man ska ta till en "vit lögn" och säga till patienterna att man har läkare fast man inte har det. På senaste landstingstyrelsen påstod ansvarig divisionschef att man hade anställt tre läkare och ett par till var på gång för att ersätta de sex som nu slutar, man skickade även ut ett pressmeddelande med samma innehåll. Detta var inte sant, man har tagit in hyrläkare för att täcka upp de luckor som nu blir. Att först deportera läkarna som har valt att säga upp sig och sedan ljuga för oss politiker och patienter är väldigt allvarligt. Denna skandal växer för varje dag

måndag 6 september 2010

Intressant besök på barnkliniken på Gävle sjukhus

Idag besökte jag barnkliniken på Gävle sjukhus. Jag är nyfiken att höra personalens uppfattningar om det som händer där. Det är ett år sedan man slog ihop neonatal och barnkliniken vilket jag var motståndare till, så det är hög tid att följa upp och se hur det blev.

När jag är ute på besök får jag höra en liten annan version av verkligheten än den som förmedlas på våra politiska möten. Man är väldigt bekymrad över att personalen slutar och att det är väldigt svårt att rekrytera. Det ha blivit en ond spiral som måste vändas. Man vet att barn och ungdomar prioriteras av alla oss politiker men man ser inte att resurserna prioriteras på det sättet. De tycker att det mest är massor av fina ord men inget händer, och jag kan bara hålla med. Det är verkligen dags att ändra på detta, den 19:e har vi alla chansen.

lördag 4 september 2010

Samverkan Gävleborg mötte Bollnäsborna

Samverkan Gävleborgs (M,FP,SVP,KD) segertåg gjorde idag uppehåll i Bollnäs. En strålande dag med massor av glada samverkansvänner träffade väljarna i Bollnäs idag. Det känns bra att ge Bollnäsborna tydliga besken om våra avsilkter för Bollnäs sjukhus i framtiden. Upphandlingen av sjukhuset är tillfällligt stoppad för en överprövning i Kammarrätten. Oavsett hur den överprövningen går kommer vi se till att en entreprenör ges möjlighet att ta över driften och utveckla Bollnäs sjukhus till ett föredöme inom svensk hälso- och sjukvård. Eftermiddagen avslutades med lunch på Warpen i solskenet. Nu blir det en lugn hemmakväll med familjen.

fredag 3 september 2010

Folkhälsa en klassfråga eller utanförskapsfråga?

Samverkan Gävleborgs oppositionslandstingsråd deltog idag på ett seminarie om folkhälsa. Det var ett par intressanta seminariepass där resonemang om folkhälsa och vilka faktorer som påverkar detta. Resonemanget var tyvärr ganska vänsterinriktat med mycket betoning på den traditionella klasskampen, social tillhörighet och utbildningsnivå som de viktigaste faktorerna. Man hade inget resonemang om utanförskap och arbetslöshet som faktorer som påverkar folkhälsan. Jag anser att dessa två faktorer är väldigt viktiga. Finns man inte i ett sammanhang och känner sig sedd, hörd och betydelsefull så påverkas folkhälsan negativt. Trots att Gävleborgarna har bland de sämsta folkhälsan i landet så har landstingsmajoriteten inte prioriterat att ta fram bra planer och mål i detta viktiga område.

torsdag 2 september 2010

En vanlig dag i den historiska valrörelsen

Idag har det vart en blandad dag. Efter att ha läst länets tidningar på morgonen så var det presidiemöte där vi (jag tillsammans med ordförande och vice ordförande i landstingsstyrelsen) träffades och gick igenom aktuella ärenden. Det märks att valet närmar sig, spänningen blir mer intensiv och samtalsklimatet blir tuffare. Efter lunchen var det dags att bege sig till valstugan på Rådhustorget. Många intressanta samtal med väljarna blev det idag igen. Många är positiva till oss moderater i inför valet. Det var även många som kom och hämtade valsedlar för att gå och förtidsrösta, tyvärr har våra valsedlar inte skickats ut till hushållen i söndags som andra partiers. Det är bra att vi då finns i valstugan och kan förse alla som vill rösta på Gävles enda arbetarparti med de rätta valsedlarna. Kvällen avslutades med TVutfrågning av stadsministern.