onsdag 31 augusti 2011

Blandade besök på Hudiksvalls sjukhus.

Idag har det vart en dag full med olika aktiviteter och möten. På förmiddagen hade landstingsledning tillsammans med oppositionen möte med socialministern. Göran redogjorde på ett tydligt sätt regeringen satsningar och ambitioner när det gäller sjukvårdspolitik. Efter det så invigdes de nya lokalerna för psykiatrin på sjukhusområdet. Man har nu äntligen samlat all psykiatri i en byggnad på sjukhuset i Hudiksvall, vilket ser riktigt lovande ut.

Efter det så besökte jag tillsammans med min moderata oppositionskollega Agneta Wagner kirurgen i Hudiksvall. Efter all turbulens som har kommit oss till del så var det väldigt bra att få höra verksamhetsföreträdare och personal om det som har hänt den senaste tiden och hur de ser på framtiden. Det kom fram mycket intressant information om verkligenheten och idéer om hur verksamheten kan bli bättre. De blev väldigt förvånade när de fick höra hur lite information som kommer fram till oss politiker. Det är anmärkningsvärt att vi politiker inte får tillfredställande information om hur verkligheten ser ut.

Kvällen avslutades med möte med de moderata gruppledarna i Gävle kommun. Arbetet med att förbereda maktövertagandet 2014 har nu börjat.

Äntligen verkar den vara klart för Aleris att ta över driften av Bollnäs sjukhus

Äntligen verkar det som att den nya entreprenören kan ta över driften av Bollnäs sjukhus. Landstinget har sedan december 2008 arbetat med underlag och upphandlingen och tyvärr har det dragit ut på tiden p.g.a. såväl ointresse från landstingsledningen och överklagande.

Men nu verkar det som allting har löst sig eftersom den senaste överklagan nu har dragits tillbaka. Samtidigt som det är glädjande att Aleris nu kan ta över driften så är det synd att Mitt Hjärta väljer att lämna hälsocentralen i Bollnäs. Det är bra för såväl patienterna som personalen att det finns flera utförare ocharbetsgivare och att vi alla samarbetar för att utveckla länets sjukvård till den bästa i landet.

Efter årsskiftet kommer även Bolläs HC ingå fullt ut i vårdvalet och jag hoppas att detta kommer innebära att nya aktörer finner intresse i att starta upp hälsocentraler i Bollnäs.

Mångfald ger kvalité!

tisdag 30 augusti 2011

Mycket intressant besök på korttidsboende i Gävle med samtal om palliativ vård och Hospice

Idag på eftermiddagen har jag tillsammans med vårt oppositionsråd i Gävle kommun besökt kommunens korttidsboende på Brynäs. I en tidigare kommunfullmäktigedebatt i maj angående behovet av Hospice i Gävle påstod omvårdnadsnämndens ordförande att Gävle kommun hade Hospiceplatser på Brynäs.

Jag blev såklart väldigt nyfiken på dessa Hospiceplatser under debatten i våras och hade en rad frågor till omvårdnadsnämndens ordförande som hon då inte kunde svara på. Idag på besöket blev det klart att det finns inga Hospiceplatser i Gävle som man felaktigt påstod i våras, utan man tar hand om en del palliativa patienter på detta vanliga korttidsboende.

Vi fick idag en väldigt bra redovisning om hur läget ser ut när det gäller palliativ vård i kommunens regi. Det är en del palliativa patienter som tas om hand på korttidsboende och trenden är att de blir allt yngre. Vi fick även träffa ett par medarbetare ur personalen som beskrevs sin syn på arbetet med den palliativa vården.

Man lyfter upp behovet att ha en egen avdelning för dessa utsatta patienter och då gärna i en rogivande miljö. Lokalerna är inte anpassade för vård vid livets slut med allt vad det innebär med anhöriga som hälsar på eller bor över och man saknade utrymme för dem att samlas på. Man gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningarna de har men jag blev ännu mer övertygad om behovet av ett riktigt Hospice i länet.

Det är dags att kommunerna i länet och landstinget snabbt kommer överens om en lösning när det gäller Hospice.

lördag 27 augusti 2011

Även miljöpartister inser nu att moderaternas förnyelse är på riktigt.

På nationell nivå har det fram till valet och även inledningsvis efter valet vart en tydlig blockpolitik. Alliansen har utmanats av de röd-gröna med stöd av miljöpartiet och vi vet alla hur det gick i valet. På lokal och regional nivå samarbetar miljöpartiet lika ofta med alliansen som sossevänster. På riksnivå har miljöpartiet nu lämnat socialisterna till sitt öde och söker nu mer eller mindre aktivt samarbete med alliansen, vilket är mycket bra. På dagens DN debatt så skriver Valtersson att de nya moderaterna inte är ett pr-trick utan att det är på riktigt och miljöpartiet bör nu söka samarbete med oss.

Det är bra att fler inser att moderaternas förnyelse är på riktigt och jag har även hört samma sak från miljöpartister lokalt. Därför hoppas jag att miljöpartisterna i såväl landsting som Gävle kommun nu omprövar sitt ställningstagande att vara stödparti till sossarna och öppnar för ett samarbete med moderaterna och alliansen. Jag tror att ett samarbete med oss skulle vara väldigt bra för Gävleborgarna.

Patienternas fria val viktig fråga i vårdvalssystemet.

Turbulens kring Gävleborgs vårdvalsmodell fortsätter. I dagens HT skriver man om problematiken med att man från hälsocentralerna försöker styra patienterna till sina egna sjukgymnaster på bekostnad av de privata sjukgymnasterna samtidigt kunde vi läsa häromdagen om problematiken med att hälsocentralerna får betala för patienternas besök hos de privata sjukgymnasterna. Lösningen från majoriteten är att begränsa patienternas fria val av sjukgymnaster genom att säga upp avtal med privata sjukgymnaster och begränsa antalet besök till 15.

Vid införandet av hälsoval Gävleborg så krävde vi i oppositionen att man skulle göra en grundlig uppföljning av systemet efter ett år, vilket man från majoriteten nu har accepterat. Jag hoppas nu att man gör en förutsättningslös utvärdering för att se vad som kan göras bättre. Ett exempel är just sjukgymnastiken som vi från början inte ville skulle ingå i basuppdraget utan skötas som ett tilläggsuppdrag, det är förmodligen det som nu måste göras i efterhand.

fredag 26 augusti 2011

Invigning av ny hälsocentral

Nu på eftermiddagen har jag deltagit på invigningen av landstingets nya hälsocentral på Gävle Strand. Det är bra att landstinget nu försöker hitta nya koncept för att möte konkurrensen med de privata aktörerna. Däremot är nog känslan av att just Alderholmen i dagsläget är lite för litet för att skapa ett patientunderlag som krävs för att klara ekonomin. Vi har tidigare inte fått sett någon som helst kalkyl på hur hälsocentralen ska klara sig ekonomiskt. Det ska därför bli väldigt intressant att se hur de det blir med antal patienter, läkarkontinuiteten och ekonomin.

För att ge vår egen primärvård ytterligare möjligeter att konkurera på affärsmässiga grunder vore det bra ifall vi bryter ut våra hälsocentraler och skapar ett landstingsägt bolag som sköter detta. Idag sitter landstingstyrelsen på dubbla stolar eftersom vi både äger vårdvalsystemet och driver egna hälsocentraler. Eftersom majoriteten inte är intresserade att resonera om detta så har vi i oppositionen skrivit en motion till fullmäktige för att se över denna möjlighet.

söndag 21 augusti 2011

Mindre valfrihet och mångfald i det röd-gröna Gävleborg

Under den senaste tiden har vi sett hur allt sämre det blir med mångfald av vårdens utövare och hur valfriheten försämras. Detta händer trots att vi har på Alliansregeringens påbud infört vårdvalet i Gävleborg där möjligheterna att starta hälsocentraler finns för andra än landstinget.

När vi införde vårdvalet passade landstinget på att säga upp avtalen med alla privata sjukgymnaster (förutom de som går på nationell taxa), vilket har inneburit att valmöjligheten att välja andra sjukgymnaster än de som arbetar på våra hälsocentraler har minskat kraftigt. Så sent som i våras inskränkte man även antalet besök hos de sjukgymnaster som går på nationell taxa, vilket också försvårar för patienterna att välja sjukgymnast. Till detta har man inskränkt möjligheten för andra aktörer att starta s.k. filialer till sina hälsocentraler, vilket även det inskränker flexibla lösningar och ökad valfrihet.

Inom den specialiserade vården arbetar man hårt med att avsluta de avtal som finns med privata aktörer. Majoriteten har nyligen beslutat att den så populära Citykirurgen i Gävle inte längre ska få fortsätta, trots att man inte har kapacitet att ta hand om dessa patienter på sjukhuset. Nu kommer man även avsluta det avtal som landstinget har med en privat barnmorska. En ljuspunkt är så klart upphandlingen av Bollnäs sjukhus, men eftersom den överklagansprocessen pågår så vet vi inte hur majoriteten kommer hantera detta efter domslutet.

För mig som moderat är mångfald och valfrihet två ledord som är väldigt viktiga. Vi kommer göra det vi kan för att öka detta för länets patienter, allt från att vi tecknar fler avtal med andra aktörer till att vi inför vårdval inom specialistsjukvården.

torsdag 18 augusti 2011

Träff med personal på kärlkirurgen på Gävle sjukhus

Idag har jag besökt kärlkirurgen på Gävle sjukhus för att skapa mig en bild av det kritiska läge som de befinner sig i. Det har under våren och sommaren vart en del insändare och artiklar i tidningarna om läget när det gäller att duktig personal väljer att sluta hos landstinget Gävleborg. Jag har även blivit kontaktad av personal och patienter som belyser just dessa problem. Det mest oroande är nu att situationen är sådan att det drabbar våra patienter.

Den bild som jag tidigare har fått presenterad från flera håll bekräftas nu när jag träffar verksamhetschef och personal. Det råder akut brist på läkare och situationen har även i vissa fall drabbat patienterna och att vi allt oftare skickar patienterna till Uppsala för behandling. På sikt verkar det som det kan finnas lösningar på läkarbristen genom att nya läkare är under upplärning, men det hjälper inte de patienter som idag har behov av hjälp. 

Jag förstår personalens förtvivlan när man inte kan hjälpa alla patienter och den påfrestning som det blir. På tisdag nästa vecka ska landstingstyrelsen få information om det som har hänt under sommaren, jag hoppas att man då beskriver situationen som den ser ut och att man även redovisar en åtgärdsplan för att lösa problemen på såväl kort sikt som lång sikt.

onsdag 17 augusti 2011

Långtgående planer finns för ett riktigt Hospice i Gävle

Arbetarbladet skriver idag om planerna på ett Hospice i Gävle. Jag har tidigare sett deras planer och de har kommit väldigt långt. Vi har i oppositionen under en längre tid påpekat behovet av detta och vi hade även planer på att låta någon bygga ett Hospice vid Gavleån bakom Gävle sjukhus.

Det är glädjande att sossarna i Gävle kommun nu är positiv men tyvärr så är landstingssossarna fortfarande ointresserade. Man säger att man ska utreda behovet ytterligare. Nu har man i alla fall lovat att under hösten fatta ett beslut. Därför är det viktigt att Gävleborgarna nu talar om för dem att detta är vad vi vill ha. Den facebookgrupp som har startats är ett bra initiativ som sätter ökad press på majoriteten.

Tidigare blogginlägg
http://stenvard.blogspot.com/search?q=Hospice

tisdag 16 augusti 2011

Besök på Black metal utställning

Idag besökte jag utställningen ”Om ljuset tar oss” på Silvanum i Gävle. Det är en utställning av tre konstnärer som relaterar sin konst till black metall. Det är en blandning av filmer och bilder och det är en mörk utställning som kräver sin eftertänksamhet. Vi hade förmånen att bli guidade runt och fick höra berättelserna bakom konstverket vilket är väldigt lärorikt och intressant.

Det har riktats kritik om att utställningen flirtar med högerextremism. Efter dagens guidade tur förstår jag inte alls den kritiken. Det var en intressant utställning och Petr Davydtchenko och Viktor Rosendahls verk berör på ett intressant sätt.

måndag 15 augusti 2011

Hög tid att göra något åt personalpolitiken i landstinget.

Idag skriver hälsingetidningarna om den läkarflykt som råder inom landstinget Gävleborg. Man har pratat med många av de läkare som har slutat de senaste två åren och den bild som de presenterar stämmer väl överens med den bild som jag får när jag är ute och träffar personalen inom sjukvården. Jag har även pratat med en del av de som har slutat och just det de som tidningen skriver är det som de även berättar för mig.

Majoriteten bemöter detta på samma sätt som de hittills har gjort, ”vi har låg personalomsättning och problem med rekrytering delar vi med alla landsting”. Att andra landsting också har vissa problem med rekrytringen hjälper inte patienterna i Gävleborg. Vi har försökt under lång tid att få till en dialog med majoriteten för att konstruktivt hitta lösningar på detta, men när de inte inser problemen så är det väldigt svårt. 

Mitt mål är att vi ska vara det landsting som har den personal som är mest nöjd och som trivs att arbeta för oss. Det är genom att vi har medarbetare som trivs och som får bra förutsättningar som gör att vi kan ha en bra sjukvård i länet. Det är dags att vi nu sätter oss ned, såväl majoritet som opposition, och försöker komma till rätta med detta innan det är för sent. Vi i oppositionen har tidigare gett konkreta förslag på vad som kan göras.

måndag 8 augusti 2011

Orolig världsekonomi påverkar även landstinget

Under sommaren har det vart stort fokus vad som ska hända med världsekonomin. Grekland fortsätter att ha stora problem och risken finns att även andra sydeuropeiska länder kommer få liknande problem. Dessutom har verkligheten kommit ifatt USA och deras skyhöga statsskuld och budgetunderskott gör nu att de står inför stora besparingar. Hur detta ska påverka världsekonomin är mycket oklart och vi står inför en orolig höst.

Tack vare alliansregeringen så är Sveriges offentliga finanser i god ordning, vi har en världens bäst skötta ekonomier, men blir det en ny internationell kris så kommer den även slå hårt mot Sverige och landstinget Gävleborg. Eftersom landstinget Gävleborg inte har några lån och har relativt stort överskott och dolda reserver så finns det vissa marginaler för att hantera lägre intäkter.

Det kommer bli en intressant höst med mycket fokus på omvärlden och ekonomi.

lördag 6 augusti 2011

När ska även Gävleborgarna få ett Hospice i länet?

I dagens tidningar är en insändare om hur landstingsmajoriteten hanterar ett mycket bra initiativ om Hospice. Vi har under sommaren även läst insändaren som beskriver den kaotiska situationen på onkologen på Gävle sjukhus.

För ett år sedan lät det som att även sosse-centern tyckte att Hospice var en bra idé. Nu efter valet så är man tillbaka till sin gamla inställning, kan själv. När vi pratade med dem om Hospice i våras så skulle landstingstyrelsen sjukvårdsutskott ha ett seminarium för att lära sig mer om Hospice och efter det trodde jag nog att de skulle inse förträffligheten med att inrätta en separat enhet som tar hand om de palliativa patienter som inte vill eller kan vara hemma eller på sjukhus. Svaret vi fick när vi frågade dem om vad som händer nu är att man ska ha ett till seminarium.


Det är inte genom att ha massa seminarier som man hjälper dessa utsatta patienter, det är inte genom att dra ned på vårdplatserna på onkologin, med kraftiga överbeläggningar som följd, som man hjälper dessa patienter. Det är genom att aktivt göra något som man kan göra skillnad, där är ett riktigt Hospice en del.

Tidigare blogginlägg:

torsdag 4 augusti 2011

Hårdare tag för en bättre arbetsmiljö på Gävle sjukhus

Gävle sjukhus har under en lång tid haft problem med kraftiga överbeläggningar. Vi har påpekat detta under flera år och äntligen har man utökat vårdplatserna en del och läget ser lite bättre ut, men är fortfarande inte acceptabelt. Framförallt inom psykiatrin är läget fortsatt mycket allvarligt. Alla dessa överbeläggningar drabbar patienterna och försämrar patientsäkerheten vilket är mycket allvarligt, men även för personalens arbetsmiljö är dessa överbeläggningar inte bra.

Problemet har vart så alvarligt att Arbetsmiljöverket har gett landstinget vite för felplacerade patienter utan att man har kommit till rätta med problemen och därför höjs nu vitesbeloppen kraftigt.

Det är bra att Arbetsmiljöverket tar i ytterligare för att landstinget ska rätta till problemen. Saftiga böter är nog det enda som hjälper för att ledningen ska göra det som måste göras för att komma tillrätta med problemen.