söndag 30 juni 2024

Nu är avtalet med vårdförbundet klart

 Så äntligen efter en tid med konflikt är avtalet klart mellan Vårdförbundet och Regionerna. Det är bra att man nu har landat in i ett avtal som båda parter är överens om. Det har varit en tuff tid för vården och våra medarbetare under tiden som konflikten har pågått. Det har för Gävleborgs del rört sig om att man har haft övertidsblockad d.v.s. inte jobbat övertid. Vi har även tidigare haft anställningsstopp under en tid. 

Men nu har vi ett avtal. Det är Vårdförbundet centralt och SKR som har förhandlat åt regionerna. Efter att under många år haft lokala avtal så har vi nu ett centralt avtal till nästa år. Vi har från regionerna varit överens om att det i detta läge är bra med ett centralt avtal. 

Det nya ettåriga avtalet innebär att man landar på det s.k. märket, d.v.s. den löneökning som industrin förhandlade fram 3,3% I detta ska det inrymma individuell lön och en arbetstidsförkortning för vissa grupper. Så man kommer inte som anställd få 3,3% i löneökning utan man kommer kunna få lägre men också högre, det beror lite på hur man fördelar potterna och din individuella prestation. 

Vi har under många år gjort extra lönesatsningar för sjuksköterskor vilket blev en effekt av att det var lokala avtal. Nu har vi ett centralt avtal och då kommer vi inte göra motsvarande lokala extrasatsningar. 

Så av de 3,3% så är det 3,05% som läggs på löneökningar och resten läggs på arbetstidsförkortningen. En arbetstidsförkortning som varit en viktig fråga för vårdförbundet som de till slut fick igenom till viss del.

Vad innebär det?

För de som idag jobbar 20-30% natt, arbetar idag 36h och 20min. För de som jobbar mer än 30% natt så arbetar man 34h och 20min. Nu sänks kraven till minst 10% natt för att få arebtstidsmåttet 36h och 20min. Detta ska även de som jobbar rotation vardagar men inte söndagar och helgdagar ta del av. Men vi har även ett lokalt avtal det s.k. nattavtalet. Jobbar man utifrån det så jobbar man idag 34timmar/v. Jobbar man däremot mer än 30% natt enligt vårt lokala avtal så jobbar man 32,5h/v. Så lokalt jobbar man redan mindre än det centrala avtalet säger.

Det finns alltså en rad olika avtal som tillämpas, vilket gör detta rörigt. Men det jag förstår är att med det nya avtalet så kommer kravet sänkas från 20% till 10% för att arbeta enligt det centrala avtalet som gör att man jobbar 36h och 20m i veckan(i snitt)

Sedan ingår en del andra delar som man kommit överens om, men det som det pratats om är framförallt löneökningar och arbetstidsförkortning. 

Vården behöver drivas dygnet runt alla dagar i veckan och året. Men mycket av verksamheten bedrivs även bara dagtid. Att hitta medarbetare som vill jobba i vår dygnetruntverksamhet är inte helt enkelt. För vissa kan det passa bra, man jobbar vissa helger och får lägre arbestidsmått och kan vara lediga under veckorna i stället. Men det passar inte alla. Att jobba var tredje eller varannan helg gör det svårt att få ihop livspusslet. Men samtidigt skapar det mer fritid för den enskilde. 

Men en del i jobbet som kanske är tuffare för de som jobbar i dygnetruntverksamheten är att du inte vet om du kommer kunna sluta som planerat eller om du blir kvar på jobbet. Är det så att den person som ska lösa av dig är sjuk eller fått sent förhinder att arbeta så kan du inte gå hem. Det säger sig självt, vi kan inte lämna patienterna själva. Då blir man beordrad att vara kvar tills någon vikarie eller ersättare kan komma och jobba. Så ibland blir det dubbla pass. Detta skapar en stress och frustration och gör det svårt att planera sitt liv i övrigt. Det är inte heller hälsosamt att jobba så långa pass, även om man efter det får vara ledig.

Sedan ställer vi mer eller mindre krav på att man ska jobba övertid. På vissa enheter schemalägger man övertid vilket inte är bra. Vi måste planera en verksamhet så man kan vara sjuk eller ledig utan att sätta sina kollegor i skiten. Vi måste planera för en verksamhet så man ska kunna ha ledigt på sommaren, om man så önskar, vilket inte är möjligt idag

Det finns en del utmaningar kring detta med att skapa en attraktiv arbetsplats. Vi är inte ensamma om det, såväl kommuner som privata sektorn delar detta problem med oss.  

Men nu är det nya avtalet klart vilket är bra, men sista ordet är inte sagt i detta med arbetstider.

fredag 28 juni 2024

Almedalen över för detta år

 Då är Almedalen över för detta år. Det är en världsunik tillställning som inte finns någon annan stans i världen. Här möts politiker, företagare, myndigheter, civilsamhället och bara intresserade människor för att prata och utbyta tankar och idéer. Tidigare var det mer intensivt och större men det har utvecklats till men de senaste åren så har det blivit under en kortare tid och mindre omfattning.

I år var jag där för att lyfta det som görs i Gävleborg och ta till mig ny kunskap och knyta nya kontakter. Mycket av detta görs såklart under hela året men att så många samlas under några dagar i Visby gör att dessa saker kan göras mer effektivt. 

Jag deltog bl.a. på ett seminarium kring flexibiliteten kring vårt elsystem. Det var Statskraft som anordnade seminariet och man bjöd in mig från Gävleborg för att kort prata om det som händer hos oss kring industrisatsningar och de behov som finns med mer effekt hos oss. 

Alla pratar om det som händer i norra Sverige med industrietableringar men det vi har varit dåliga på från Gävleborg är att visa på att det händer nu hos oss. D.v.s. det man önskar ska hända i norr händer och har redan hänt här. Som exempel lyfter jag fram att Ovako i Hofors är först i världen med att värma sitt stål med fossilfri vätgas. 

Att vi sedan redan har tappat tusentals jobb i företag som inte kan etablera sig i länet hos oss för att det inte finns effekt i elnätet är inte heller något som vi pratar så ofta om. 

Till detta är vi kanske ett av de län där det planeras för mest vindkraft för att öka på den fossilfria elproduktionen, men för att inte fastna i olika energislag så är det också viktigt att vi även lyfter fram de satsningar som görs för de små kärnkraftverken d.v.s. SMR:er som planeras i vår region. Allt detta behöver vi lyfta fram mer och visa för de nationella aktörerna, detta i syfte att de investeringar som ska göras för att öka elproduktion och distribution behövs nu och här.

Vill man göra detta då är Almedalen perfekt ställe att vara på, där är de olika aktörerna och man ges möjlighet att lyfta våra saker och det vi vill se. 

Men jag fick även möjligheten att möta olika aktörer kring framtidens utbyggnad av sjukhus, vilket vi och alla andra regioner håller på med. Fick ge min bild av det som händer och behöver hända samtidigt fick jag goda exempel från andra håll som vi bör titta på.

Sedan blev det även möjlighet att prata kort om vår utredning kring Primärvården som det finns en stor nyfikenhet. Man är imponerad av vårt mod att göra en sådan utredning som faktiskt visar på varför det skiljer i effektivitet inom vården och vad man kan göra åt det. 

Man träffar även andra aktörer i enskilda samtal. Det kan ske i ett inbokat möte eller i samband med de seminarier man går på för att lyssna. För min del handlade det om företag inom vårdbranschen men även energisektorn denna gång.

Sist men inte minst så är det kanske de spontana mötena som uppstår som ger mest oväntade resultat. Exempel så pratade jag med Coca-Colas svenska VD kring arbetet med att främja hälsan hos våra ungdomar. Fick möjlighet att berätta kort om våra satsningar och de berättade om vad de gör för att minska sockerkonsumtionen.

Men nu är man tillbaks igen hemma och det blir några dagar till med jobb innan det blir dags med lite semester.

lördag 15 juni 2024

Vårdkonflikten pågår för fullt

Landets regioner är mitt inne i en konflikt med vårdförbundet, där facket har valt att stoppa all övertid för sina medlemmar och även tagit ut vissa grupper i strejk inom vården men bara inom några regioner.

Gävleborg är ännu inte så hårt drabbade. Vi har såklart det tufft att bemanna vården nu under sommaren när vi inte kan använda viss övertid. Samtidigt jobbar vi med att minska vårt beroende av hyrpersonal så vi försöker även anställa fler medarbetare.

Debatten i media är än så länge ganska lugnt tycker jag. Det brukar inte gynna förhandlingarna om man är ute och för samtalen medialt istället för i förhandlingsrummet. Men med det sagt så finns det ett tryck på att vi som arbetsgivare ska yttra oss. Man vill även påverka oss i regionerna att driva på förhandlingarna åt ett eller annat håll. 

Den svenska modellen har varit och är bra för oss i Sverige. Det har gjort att man undvikit strejker och man har som arbetsmarknaders parter löst förhandlingar om avtal och villkor inom olika branscher. Detta är något vi ska värna och vårda. För ingen vill ha som i syd- och centraleuropa där det är ständiga strejker som pågår. 

Jag hoppas att man löser ut detta inom kort, ingen tjänar på att vara i konflikt. Skulle konflikten trappas upp så kommer vården och patienterna drabbas ännu mer, vilket ingen av oss vill. Men det är klart att facken vill att det ska märkas när man tar ut medlemmar i konflikt, annars finns det ingen mening med det. Där har vi som arbetsgivare ett stort ansvar men även fackförbunden har ett stort ansvar. Vill vi värna den svenska modellen, vilket alla vill, så behöver samtal till och förhandlingar ske. Där tror jag ingen av parterna kommer få som den vill utan lösningen blir något däremellan. 

Sedan skulle jag själv gärna vilja sitta ned med det lokala facket och föra samtal kring villkor och löner. Det ropas ofta om högre löner och bättre villkor. Jag kan konstatera att vi under ganska många år har haft just sådana samtal och vi har förbättrat villkoren och man har fått extra satsningar som varit beslutade politiskt. Senast var det förra året så trots att man förhandlade innan det s.k. märket var klart och där blev utfallet lägre än märket, så justerade vi som arbetsgivare upp nivån till märket plus ytterligare en procent för sjuksköterskorna. Det gjorde vi som enda region i landet, men vi gjorde det för det var det rätt. 

Så jag tror man behöver se detta under en längre tid och utvärdera vilka löneökningar man fått och vilka villkor man har ändrat. Sedan ska vi fortsätta detta men det måste göras klokt och ansvarsfullt. 

onsdag 12 juni 2024

Kul valrörelse med återigen bra resultat

Nu har vi genomfört årets EU valrörelse. Det blir inte riktigt som en vanlig sådan när vi går till val till de tre andra nivåerna, riksdag, region och kommun. Då handlar den politiska valrörelsen om det lokala och för min del regionala. Nu är det mer det europeiska perspektivet som vi försöker bryta ned till att bli relevant här och nu.

Denna gång var det enklare kanske än tidigare. Att det fruktansvärda kriget i Ukraina påverkar oss här vet vi alla, stoppar vi inte Putin så är det uppenbar risk att Europa och Sverige står näst på tur att angripas. Här är det viktigt att Europa håller ihop. Den grova kriminaliteten är något som vi har diskuterat under en längre tid. Regeringen jobbar febrilt med att se till att det finns resurser och lagstöd för att bekämpa den så effektivt det bara går här hos oss. Men det går inte att göra ensamt utan vi behöver hjälpas åt i Europa och då är EU-valet viktigt. Sist med inte minst så har vi klimatfrågan som också är global. Det spelar ingen större roll vad Sverige gör själv utan det är vad vi gör tillsammans med andra länder som har betydelse, då är EU en bra plattform där vi kan jobba för mer fossilfri elproduktion och minskade klimatutsläpp.

Dessa tre frågor var enkla att kommunicera och relevanta för väljarna, vilket gjorde denna valrörelse enklare än tidigare. 

Men vi passade även på att lyssna av andra lokala frågor, det kunde röra sig om vad man ser inom sjukvården, skolan eller någon annan lokal fråga. Detta blev extra tydligt när vi vari Järbo och pratade med väljarna en solig lördagsförmiddag. De var så tacksamma att vi hade räddat macken där och det visade också sig när de gick till valurnorna och vi gick fram med nästan 6%

Vi moderater i länet jobbade hårt under de sista 2,5veckorna med att synas och samtala med väljarna. Det märks att man har saknat att möta väljarna i personliga samtal där man kan lyssna av vad just de tycker är viktigt, men denna gång även prata om vad vi moderater prioriterar. Att vi sedan hade vår egen Tomas Tobé som är från länet och uppväxt i Gävle gjorde saken mycket lättare. De flesta i Gävle känner igen honom och de tycker han har gjort ett bra arbete i Bryssel de senaste fem åren. Det kändes ibland som att alla vi pratade med hade antingen gått i skolan eller bott granne med Tomas. 

Resultatet visade också att vi moderater gick fram i länet, bland de bästa i landet. På kommunal nivå så blev det lite olika resultat men i nästan alla kommuner gick vi fram vilket är glädjande och visar på ett långsiktigt arbete vi bedriver i länet. Det kanske inte var de senaste veckornas kampanjande som avgjorde i våra framgångskommuner utan mer kanske ett långsiktigt arbete lokalt där man visar på engagemang, framtidstro och att man driver frågor som är viktiga för kommuninvånarna.