söndag 31 december 2023

Gott Nytt År

 Då är det dags att sammanfatta 2023 och blicka framåt mot 2024. Ett år läggs till handlingarna och nästa år planeras.

2023 är ett politiskt historiskt år, det är första gången sedan allmänna rösträtten (103år sedan) som det är någon annan som leder regionen istället för sossarna. Personligen så är det faktiskt det andra 100 åriga sossestyret som jag är med och byter ut. Förra gången var det i Gävle kommun när vi i Alliansen bröt ett 98årigt s-styre 2016.

Vi lärde oss mycket av arbetet i Gävle, då styrde vi i den mindre minoriteten och var beroende av ytterligare partier i alla beslut vi tog. Nu sitter vi i en majoritet och kan driva igenom det som vi fyra partier är överens om.

Men hur har det gått?

Ingen kan säga att allt har gått enkelt. Att först få till en majoritet med fyra olika partier som tidigare inte hade förberett ett maktövertagande tillsammans är såklart en prövning. Vi vill alla olika saker men förenas också i mycket. Efter att ha förhandlat om vilka poster vilka partier skulle få tillsätta så gjorde vi även upp en lista med politiska sakfrågor som vi ska driva igenom. Mycket har vi redan gjort på den listan men mycket återstår.

Att sedan ändra kulturen, som sitter i väggarna, tar såklart tid. Men vi har visat genom engagemang och öppenhet och mycket energi att en sådan resa är möjligt och nu har påbörjats. Vi bryter nu den tystnadskultur som funnits och vi välkomnar, på riktigt, att man som medarbetare eller regioninvånare säger vad man tycker. Vi finns tillgängliga för medarbetare och länsinvånare. Jag får ofta positiv återkoppling på vår närhet och tillgänglighet.

Men vad har vi gjort under det första året?

söndag 10 december 2023

Märkligt läge i regionen där oppositionen kostar regionen flera miljoner i onödiga kostnader.

På förra fullmäktige skulle vi besluta om budget för nästa år. Det är något vi gör på novembersammanträdet. Men efter 7timmars debatt så kom socialdemokraterna på att de ville återremittera ärendet, motivet var ganska oklart(Se nedan). På detta hängde såklart deras stödparti centern på. Vänsterpartiet tog ansvar och stödde inte ett sådant agerande vilket visar på att de tar sitt ansvar. 

Motivet från S och C var:
”uppdraget att inarbeta nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans i budgetdokumentet, i enlighet med regionstyrelsens uppdrag.”

Man har som sagt rätt att göra en s.k. minoritetsåterremiss vilket kräver minst 25 ledamöter som stödjer en sådan. Sedan är det upp till Regionstyrelsen hur man ska hantera återremissen. Man kan välja att ändra, göra om eller inte göra något alls med själva ärendet. Men det bestämmer som sagt majoriteten. Så det brukliga är att man kör fram samma ärende igen utan att justera något, vilket är helt i sin ordning.

Jag har endast varit med om en återremitterad budget en gång, 2008, när den dåvarande majoriteten sprack. Men efter det tror jag inte det har skett. Det förhalar mest bara processen och skapar viss oro och gör absolut ingen skillnad i sak. 

Denna gång blev det dock lite speciellt. För nu visade det sig att i och med att det fanns beslutspunkter som skulle göra det möjligt för Regionen att ta upp lån till investeringar så var det inte en helt vanlig budget.

I Regionstyrelsens förslag till budget stod det bl.a.:

  • Ge regionstyrelsen rätt att utöka checkräkningskrediten från 200 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.
  • Ge regionstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, det vill säga öka Region Gävleborgs skulder, med maximalt 1 000 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor ska kunna lånas upp under 2023.

Men i och med att budgetbeslutet skjuts till nästa vecka så kan man inte uppta dessa lån innan årsskiftet vilket gör att vi måste sälja av delar av våra placeringar. Det krävs nämligen att tiden för överklagan hinner gå innan banken ger oss några lån. Den uteblivna värdeökningen kommer innebära att regionen förlorar flera miljoner, exakt hur mycket återstår att se. Det hade varit smakfullt om oppositionen kunde medge detta, men istället så blir man upprörd när vi berättar om konsekvenserna av deras agerande. 

Jag tror inte oppositionen tänkte på detta när man spontant efter 7timmar kom på att man ville återremittera. De har inte heller svarat på hur de vill hantera ekonomin framåt i sina budgetförslag. Men det var ändå tydligt i majoritetens budget kring detta och man kan ha missat att läsa igenom allt men det kommer de inte heller kunna medge.

lördag 2 december 2023

Debatt värdegrund, utan oppositionens regionråd

Oppositionsråden lyste med sin frånvaro
Oppositionsråden var
frånvarande under debatten

 På fullmäktige i onsdags så hade vi nu äntligen den debatt som oppositionen har krävt kring Regionens värdegrund och vision.

Att begära en särskild debatt är något som vi har inskrivet i våran arbetsordning. Vi har tidigare använt den för att debattera personalpolitik bl.a. När en sådan debatt begärs så bestämmer man inte när en sådan ska ske utan det planeras av presidiet och gruppledarna. Om det dessutom blir en debatt, vilket inte är säkert, bestäms också av gruppledarna och fullmäktige presidium.

Så i onsdags eftermiddag genomfördes denna debatt, mindre en ett år efter att den hade begärts. Debatten i sig var lugn och respektfull. Det finns inte någon motsättning när det gäller regionens värdegrund så det var ändå ganska väntat. Det som ändå var väldigt talande var att oppositionens heldtidspolitiker valde att inte delta. Varken Socialdemokraternas, vänsterpartiets eller centerpartiets regionråd närvarande under själva debatten. Det fanns inte ens ersättare som kunde gå in och tjänstgöra i deras ställe, tror det var 8 tomma stolar från socialdemokraterna. Jan Lahenkorva bemödade sig dock med att inleda debatten med ett 2min anförande men sedan smet han iväg utan att lyssna eller delta i debatten med oss övriga som var där. 

At först begära en debatt och veva högt i media om värdegrund och alla människors lika värde så väljer man själv att strunta i att delta när deras önskan ändå kommer upp. Att bara göra ett 2min anförande och sedan lämna mötet gör ju bara saken ännu värre. Tycker det är respektlöst mot de övriga som närvarade från oppositionen.

Nu har jag noterat att man försöker skylla detta på fullmäktiges ordförande gör det bara osmakligt. Kan man inte ens stå upp för sina beslut att inte delta lever man verkligen upp till vår värdegrund om öppenhet och ärlighet, professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet?

Vi i majoriteten var såklart fulltaliga under hela fullmäktigemötet och jag tycker det blev en bra debatt, kanske mer som ett respektfullt samtal. Det blev tydligt att vi som var kvar i rummet står bakom regionens värdegrund, tyvärr fick vi inte veta om oppositionsråden gör det samma?

Men nästa gång de begär en debatt så måste man ställa sig frågan varför de begär en sådan, menar de allvar, vill de verkligen ha den eller är det bara tomma ord.

Det får framtiden visa