söndag 30 augusti 2015

Region Gävleborg ny huvudsponsor till Brynäs

Idag kan vi läsa att den rödgröna majoriteten i Regionen har bestämt sig för att bli ny huvudsponsor för Brynäs. Detta genom att gå in med 12miljoner under tre år i Brynäsprojektet "En bra start". Den nygamla rödgröna majoriteten i Gävle valde förra året att sponsra med 3,5miljoner per år i detta projekt. Detta var mycket omdiskuterat och kontroversiellt beslut. Motsvarande beslut skulle aldrig gå igenom kommunfullmäktige idag nu när de inte har egen majoritet längre. Trots detta så väljer nu Regionen att sponsra med ännu mer pengar.

Projektet ”En bra start” går ut på att Brynäs ska vara ute i skolorna och vara förebilder, ett arbete som Brynäs alltid har gjort och övriga idrottsföreningar i Gävle gör liknande arbete men får ingen ersättning från kommunen. Jag är helt säker på att andra idrottsföreningar i länet gör motsvarande arbete för ungdomarna där.

Om nu Regionen väljer att bli huvudsponsor åt ett idrottslag i länet, med motivet att de gör bra saker för ungdomarna, så kan man fråga sig om andra föreningar i länet har samma möjligheter till att få miljonsponsring. Jag ser framför mig att Bollnäs GIF, Gefle IF, SAIK, Ljusdal BK, Söderhamn, Hudik Hockey m.fl. kommer göra anspråk på motsvarande pengar. Eftersom en region/kommun inte får gynna enskild utan alla ska behandlas lika så kan det till slut bli en mycket dyr affär för Regionen.

Nu har alltså Carina Blank tagit med sig sitt projekt till Regionen. Hon blev bortpetad som kommunalråd i Gävle och gjorde intåg i regionpolitiken istället, där hon verkar fortsätta i samma fotspår som tidigare. Det dröjer väl inte länge till innan vi har tagit över hennes andra ”projekt”, de internationella resorna till Sydafrika och Kina, symfoniorkestern.

Att ta resurser från sjukvården till liknande projekt är inte rätt prioritering.  Det blir allt fler märkliga beslut i regionen, i måndags var det Stockholmskontor för en miljon och nu detta. Vart ska detta sluta?

Sista ordet är inte sagt ännu i denna fråga. Jag tror inte det finns en majoritet i regionfullmäktige för detta beslut så det kan bli vårt för Carina Blank att få igenom det i fullmäktige i oktober. Detta med tanke på det stora motstånd som fanns i Gävle och många av de övriga länspolitiker tror jag inte tycker att det är rättvist satsade pengar.

måndag 24 augusti 2015

Vad ska vi med ett regionkontor i Stockholm till?

Inom regionpolitiken diskuterar vi mycket hur vi kan göra vårt län mer attraktivt för människor och företag att flytta hit och verka här. En fördel som Gävleborg har jämfört med många andra delar av Sverige är att vi ligger nära Stockholm, det tar endast 1,5h med tåg att ta sig hit(I detta fall Gävle) eller att åka till Stockholm. Med det nya dubbelspåret mellan Gävle och Uppsala så kommer det gå ännu fortare. Får vi dessutom SJ att byta ut tågen så går det att få ner tiden till dryga timmen.

Av den anledningen kan man fråga sig hur det kommer sig att då någon inom Region Gävleborg nu har beslutat att man ska hyra ett lokalkontor i Stockholm.  Enligt intervju med regiondirektören på GDs hemsida kan vi läsa att man tycker att man i Stockholm har bristfälliga kunskaper om vårt län och detta lokalkontor ska råda bot på detta.  Vill man sätta bilden av att Gävleborg inte är så långt bort så ska man absolut inte ha ett lokalkontor, det skickar motsatta signaler till de som man nu vill påverka.

Dessutom vill man med hjälp av detta kontor och en anställd person som ska påverka beslut så att de går i vår riktning. Görs detta på bästa sätt med en lokal på 30m2 som kostar oss 700ksek per år, och ytterligare tjänstemän?

Detta visar att regionledningen blir allt mer desperat, och är man desperat fattar man irrationella beslut.

Det bästa sättet att påverka beslut som berör oss är att vi politiker har en bra dialog med andra beslutsfattare runt omkring oss. Jag och vi moderater gör allt vi kan för att göra detta och jag tycker nog att vi har lyckats ganska bra. Jag trodde att socialdemokraterna i “Röda Gävleborg” hade lika bra kontakter med sina partikamrater i Stockholm som vi, men det verkar inte vara så.
Är det så att någon politiker eller tjänsteman ska träffa någon person, och påverka eller lära upp kunskaper om Gävleborg, i Stockholm så är det inga problem att ta något av de 24 tåg som går dit varje vardag, och när man träffat dem kan man ta tåget hem. Jag känner många personer som dagspendlar på detta sätt till/från Stockholm varje dag. När jag träffar personer och berättar att det endast tar drygt en timme till Stockholm så blir många förvånade, dessutom har många längre resväg inom Stockholm än vad vi har från Gävleborg.

Är det så att vi behöver lokaler att vara i så finns det gott om sådana i Stockholm. Alla länets kommuner och Regionen är med i SKL och vill man låna lokal där så går det säkert bra. Vill jag själv träffa någon och påverka så kan jag låna lokaler hos moderaternas kansli i Gamla stan. Jag tror nog att länets sossar kan få låna någon möteslokal på Sveavägen om de har behov.

Det finns mycket vi kan göra för att lyfta vårt län och göra det ännu mer attraktivt, men ett lokalkontor på 30m2 och ytterligare en tjänsteman i Stockholm, för en kostnad på minst 1,5mnkr) kommer inte hjälpa oss i detta så viktiga arbete.

fredag 21 augusti 2015

Ledningen går ut med info om medelarfrihet inom Region Gävleborg

Vi kan ibland läsa om våra medarbetare som kontaktad media för att berätta om sin situation på arbetsplatsen. Detta kan man göra både genom att vara anonym eller öppet gå ut med vem man är och vart man arbetar. Vi kan se att allt som ofta vågar inte våra medarbetare öppet uttala sig till media eftersom de är rädd att bestraffas av sin arbetsgivare. Självklart ska man som medarbetare känna att man kan säga vad man tycker om sin arbetsplats till sin arbetsgivare och man ska då självklart bli lyssnad till och bekräftad. När man inte känner sig sedd och hörd så vänder sig en del antingen till oss politiker eller direkt till media.

Att man från den högsta ledningen inte ser och lyssnar till sina medarbetare är mycket allvarligt och det gör att Regionen blir en allt sämre arbetsgivare och får ett sämre rykte bland vårdpersonal/patienter runt om i landet. Detta har pågått i flera år och med tanke på sommarens artiklar så verkar det inte ha blivit bättre.

För att få klarhet i hur ledningen ser på detta och om det finns några riktlinjer så skrev min partikollega Anders Jansson en Interpellation, som kommer att behandlas på fullmäktige den 22/9. Han frågade bl.a. hur ledningen ser på detta och om de har någon form av policy.
Av en ren tillfällighet har vi nu sett på Regionens intranät att man förklarar för sina medarbetare vad som gäller.


Om man tittar riktigt noga så är detta skrivet och publicerat 2015-08-17 15:36. Detta är alltså två timmar efter att Anders lämnade in sin interpellation till regionkansliet, kan det vara en tillfällighet att man snabbt skriver ihop och går ut med info direkt efter att oppositionen har ställt frågor om just detta?

Alla som arbetar inom offentlig verksamhet har rätt att vända sig till media och har möjlighet att vara anonym. Nu kan vi läsa att regionen anser att man även kan bjuda in media till sin arbetsplats under arbetstid, vilket är bra.

Självklart ska denna möjlighet även gälla om man vill kontakta oss politiker eller vill bjuda in oss till sin arbetsplats. Vi i oppositionen gör mycket besök i våra verksamheter och försöker alltid komma när vi får en inbjudan. Vi försöker också själva boka in besök och allt detta till den politiska ledningens missnöje.  När vi får veta något som inte fungerar och som vi känner att vi som politiker kan göra någonting åt så använder vi de verktyg vi har (även oppositionen kan påverka och förändra, det visar ovanstående artikel på intranätet) Det som vi däremot är väldigt noga med är att aldrig avslöja vart vi fått information ifrån och vem vi har träffat. Detta eftersom vi vet att man är rädd för just repressalier.

onsdag 19 augusti 2015

Rekordkort styrelse med märkligt ställningstagande från C

Idag hade vi kanske ett av de märkligaste Regionstyrelsemöte jag deltagit på. Det var från början inplanerat ett tvådagarsmöte, eftersom det brukar vara så mycket ärenden efter sommaren. Det slutade med att vi hade ett tvåtimmars möte. Detta visar på att det blir allt mindre politiska beslut i Region Gävleborg.

Dessutom var två av ärenden väldigt speciella. Det handlade om två remisser från regeringen som vi hade möjlighet att svara på. Den en handlade om hur man kan utöka stödet till service i glesbygd, bl.a. den lokala affären, post- apotek- sprit och spelombuden. Det andra handlade om hur regeringen vill förändra regler för rehabilitering, sjukskrivningar och a-kassan.

Som remissinstans behöver man inte svara på alla remisser och man väljer själv vad i remissen man vill svara på. I Regionen/Landstinget har vi haft som tradition att svara på sådana remisser som påverkar oss eller vår verksamhet, vi har inte get oss in i den nationella debatten i våra remissvar. Nu fullföljer S och de röd-gröna att trycka ut den nationella politiken över allt. Vi har tidigare hört hur man ska ”kontroll” över SKL och dess tjänstemän och nu ska man även använda regionens tjänstemän för att bedriva nationell politisk propaganda.

Att S,V och MP gör detta är jag inte så förvånad över men att det fjärde partiet i den politiska majoriteten, C, inte reagerar på detta är märkligt. Med några konstiga motiveringar från en av deras ledamöter, som desperat försökte motivera deras agerade, så ställde de sig bakom de rödgrönas politik.

Ett exempel är att C i Gävleborg vill avskaffa vinskraven på statliga bolag eller som det står i remissvaret ”För att främja utveckling och tillväxt i glesbygd bör samhällsviktiga funktioner ha andra direktiv än vinstkrav” (och detta stod i stycket om de statliga bolagen) Där försvann den konkurrensneutraliteten för exempelvis posten.

Ett annat exempel är att nu anser C i Gävleborg att det är bra att regeringen vill avskaffa den bortre parentesen i sjukförsäkringen och att man vill höja a-kassan och införa indexuppräkning. Dessa förslag är rent riktade mot Alliansens arbetslinje, så vi kan konstatera att C Gävleborg nu stödjer vänsterpartiernas bidragslinje.


Vårt förslag från oppositionen var att vi vill stryka dessa stycken som handlade om den nationella politiken och som inte direkt berör oss, och jag trodde nog att C skulle ställa sig bakom detta. Hade vi gjort detta så hade vi kunnat lämna ett enhälligt yttrande från regionstyrelsen.

måndag 17 augusti 2015

Sommarledigheten är slut och då kommer värmen

Sommarledigheten för de flesta är nu slut samtidigt som sommarvärmen verkar komma. Det har varit en relativ lugn sommar politiskt. Som vanligt har det skrivits en del om hur sjukvården fungerar och mycket av det som har rapporterats har upprört många länsinvånare.

För det första ska vi konstatera att allt som ofta fungerar vården alldeles utmärkt och vi får höra många berättelser om hur fantastisk vård vi har och framförallt hur bra medarbetare det finns inom sjukvården.

Tyvärr så händer det att det ibland inte fungerar och det får vi också berättat för oss, det kan röra sig om hur någonting har gått snett i vården eller man har inte fått den hjälp man kan förvänta sig. Det finns många berättelser och media har en viss förkärlek att rapportera om just dessa.

Sedan har vi personalens berättelser om hur vården fungerat eller rättare sagt inte fungerar. Man får jobba mycket övertid och extrapass, istället för att känna sig utvilad efter sommaren så är man helt slutkörd. Det är konstigt att det alltid verkar vara svårt att få till bemanningen på ett bra sätt varje sommar. Vi vet att sommarsituationen är ansträngd men samtidigt kommer inte sommarledigheten som någon överraskning varje år. Varför planerar man inte den årliga verksamheten för att kunna klara av sommarbemanningen. Vi vet att man tvingas att stänga vårdplatser för att man inte har tillräcklig personal. Många av våra medarbetare som har semester känner sig pressade att komma in och jobba extrapass.

Vi har efter varje sommar frågat ledningen om hur sommaren har varit och det kommer alltid samma svar, allt har fungerat bra och patientsäkerheten har inte riskerats. För att bilda oss en egen uppfattning har vi oppositionsråd varit ute nu under sommarperioden och besökt en del av våra verksamheter, allt för att få en så heltäckande bild som möjligt. Vi har försökt att identifiera vilka verksamheter som har haft det tuffast men vi har även gjort en del återbesök för att följa upp förra sommarens erfarenheter.

För det första är det mycket svårt att få till besök, flera av de avdelningar vi kontaktat har inte ens svarat på vår förfrågan om att komma på ett kort besök. Andra har vi besökt men har då endast fått träffa chefer som beskrivit mest att allt fungerat bra. Men ibland får vi träffa våra medarbetare och då får vi en helt annan bild presenterad för oss.

Vi oppositionspolitiker vill ha en så korrekt bild som möjligt om vad som fungerat bra men även det som inte fungerat bra, så därför är vi mycket intresserad av att få höra fler berättelser från våra medarbetare som vi sedan kan jämföra med den ”förskönande” bild som ledningen ger oss.
Till första Regionfullmäktige i september har vi ställt frågor till den politiska ledningen för att få en redovisning om sommarsituationen och möjlighet att politiskt diskutera detta.

Det är dags att man inser att det finns mycket som måste göras för att alla patienter ska få rätt och bra vård i tid. Det finns även mycket att göra för att få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.