onsdag 29 maj 2013

Landstinget bjuder in till jubileumsgala

Idag så blossar frågan upp om landstingets 150års jubileumsgala. De flesta landstingen fyller 150 år i år och Landstinget Gävleborg har valt att slå till med diverse jubileumsaktiviteter. Igår och idag har media rapporterat om den jubileumsgala som landstingsfullmäktiges ordförande har bjudit in till. De totala kostnaderna för dessa jubileumsaktiviteter är 8miljoner, där en miljon läggs på själva jubileumsfesten.

Jag har i ett ganska tidigt skede fått information om detta och har ända från början hävdat att kostnaderna för ett jubileum måste hållas nere. Vi i oppositionen har vart mycket kritiska till de stora belopp som nu läggs på diverse jubileumsevenemang.

Dessa aktiviteter är en del i arbetet med att bygga varumärket kring Landstinget Gävleborg. Frågan är om man tycker att man har lyckats när det nu blir en mediastorm om överdådig jubileumsfirande där politiker och samhällstoppar bjuds in.

Andra landsting har valt lite andra sätt att uppmärksamma deras jubileum. Exempelvis har man i Uppsala valt att ge ut en bok om landstingets historia och en utställning. Deras totala kostnader uppgår till någon miljon kronor, deras jubileumsmingel kostar 70tusen kronor!

måndag 27 maj 2013

När ska man inte bevilja ansvarsfrihet?

Idag har kommunfullmäktige i Gävle hanterat frågan om huruvida utbildning och arbetsmarknadsnämnden skulle få ansvarsfrihet eller inte för 2012. I normala fall så gör revisorerna ett utlåtande om ansvarsfrihet eller inte men i detta fall så valde revisorerna att avstå i detta. Det är ett mycket märkligt beteende, kommunallagen är väldigt tydlig och revisorerna ska föreslå fullmäktige avstyrka eller tillstyrka ansvarsfrihet.

Trots att inte revisorerna gav några rekommendationer fanns det mycket underlag för att fullmäktige ska kunna ta ställning. Kontentan av detta var att den röd-gröna majoriteten gav sig själv ansvarsfrihet trots att nämnden inte har säkerställt att det finns rutiner för att undvika förskingring. Alliansen  däremot utkrävde ansvar av nämnden och ville avstyrka ansvarsfrihet.

Att någon medarbetare har förskingrat pengar kan vara svårt att upptäcka men detta rör sig om 20miljoner under några år. Det stora missen som ordförande i nämnden har gjort är att det i en verksamheterna har försvunnit 8miljoner utav det budgeterade 45miljoner, detta motsvarar 20% av den totala omsättningen under ett år.

Om det är möjligt att missa 20% av en verksamhets omsättning försnillas under ett år och ändå få ansvarsfrihet vad krävs då för att man  inte ska beviljas ansvarsfrihet? Detta frågade Alliansens företrädare majoriteten under dagens debatt, men svaren uteblev.

Nu återstår endast ansvarsutkrävande den 14 september 2014 då det finns en möjlighet för Gävleborna att rösta bort dessa sossar från makten.

fredag 24 maj 2013

Utvecklingsstrategi utan tillväxt

Idag har vi alla regionpolitiker samlats i Bollnäs för regionfullmäktige. Vi har idag beslutat om den RUS (Region utvecklingsstrategi) som ska gälla de kommande åren. Processen har pågått under en lång tid och idag skulle den slutgiltiga versionen fastställas.

Vi moderater har vart mycket aktiva i detta arbete för att få en RUS som hjälper oss i länet att skapa de bästa förutsättningar för våra länsinvånare. Mycket av det som är skrivet är bra och vi har fått bra gehör för en del av våra synpunkter. Tyvärr finns det viktiga delar som vi inte har fått gehör för.

Från början lyftes tillväxtperspektivet som den grundläggande delen i strategin. Tyvärr har tillväxtfientliga krafter fått för stor påverkan så nu nämns knappt tillväxt över huvud taget i strategin.

Har detta någon betydelse? 

Till skillnad från våra grannlän i söder, som växer kraftigt, så har vi i Gävleborg en svag tillväxt av befolkningen. Dessutom är det bara vissa delar av länet som växer på bekostnad av andra vilket skapar problem för de kommuner som krymper i invånarantal.
Det är ekonomisk tillväxt som skapar välstånd. Det är detta som har gjort Sverige till det främsta välfärdslandet. Överger Gävleborg detta så är det katastrofalt för våra länsinvånare.

Vad är det då som skapar tillväxt? 

Det är innovativa och växande företag som skapar tillväxt. Att man nu överger detta är bara att beklaga. Vi moderater kommer aldrig att överge arbetet om att skapa tillväxt och därmed välfärd. Som tur var fick vi igenom att strategin ska revideras 2015 och då kommer det finnas en annan majoritet i länet som ser tillväxt.
Så för länets bästa krävs ny majoritet i landstinget och fler alliansstyrda kommuner för att det ska bli en förändring som siktar på en positiv framtid.

Nu avslutas kvällen med familjen och Let's dance.

onsdag 22 maj 2013

Pacemakerinsättning blir kvar i Hudiksvall

Under förra mandatperioden (29/9-2010) beslutade den dåvarande majoriteten, som är samma som dagens, att man skulle sluta med pacemakerinsättning i Hudiksvall. Det var då mycket upprörda känslor och en infekterad debatt och vi i Samverkan gjorde det vi då kunde göra för att få en saklig debatt men trots detta drev majoriteten då igenom beslutet att sluta med pacemakerinsättning i Hudik och att göra alla dessa i Gävle. Vi hävdade då att detta beslut skulle få konsekvenser för läkarrekrytering, och patienterna och det inte fanns några ekonomiska fördelar.

Nu efter 2.5 halvt så har verkligheten kommit ifatt majoriteten. På initiativ av nyvalda ledamöter(Efter valet 2010) i oppositionen, och en ledamot ifrån majoriteten, så har man nu gjort en ny utredning som kommer fram till just de slutsatser som vi påpekade redan 2010. Idag har styrelsen beslutat att lyfta ett ärende till fullmäktige där det gamla beslutet rivs upp och att man tillåts fortsätta med pacemakerinsättningar på Hudiksvalls sjukhus. Däremot föreslår  man att sluta med ICD pch CRT i Hudiksvall och centralisera det till Gävle.

Det är positivt att man nu äntligen ändrar sig, även om det sker under hot om att förlora en omröstning i fullmäktige. Det finns enskilda personer inom majoriteten som också inser problemen med denna pågående centraliseringsiver som pågår.

måndag 20 maj 2013

Resultat av vår enkät till landstingets personal

Idag presenterar vi i Samverkan Gävleborg (M,FP,Svp,KD) vår sammanställning av resultatet från den enkät till personalen som vi genomförde under början av året. Vi har genom att ställa några korta frågor fått en bild av hur vår personal uppfattar landstinget som arbetsgivare. Vi har även gett möjlighet att skicka med synpunkter. Vi fick in många kommentarer och synpunkter, ca 1500 personer svarade, som visar på ett stort engagemang hos vår personal.

Denna enkät ska ses som ett komplement till den QPS enkät som landstinget annars gör vartannat år. Vi känner ett behov av att komplettera med ytterligare frågeställningar men framförallt ge vår personal möjlighet att ge oss synpunkter på vad som fungerar bra och vad vi kan göra för att landstinget ska bli en bättre arbetsgivare.

Vi har fått in såväl positiva synpunkter om landstinget men även synpunkter om vad som kan bli bättre och utvecklas. Resultatet bekräftar den bild jag får när jag är ute och träffar våra medarbetare. Det som är slående är att man är missnöjd med landstinget och man riktar kritik mot det hierarkiska ledarskapet där man inte känner sig sedda och lyssnade till. Samtidigt som det finns missnöje så anser man att man har en bra arbetsmiljö, detta är till stor del tack vare att man trivs med sina arbetskollegor.

Den kompletta sammanställningen kan läsas här:  Länk till SamverkanGävleborgs blogg

tisdag 7 maj 2013

30 pallar med munskydd bortskänkes.

För några år sedan spreds oro i världen för svininfluensa. I Sverige valde man att förbereda sig för en pandemi och därför startade man en massvaccinering av alla svenskar. Dessa massinköp av vaccin och kringutrustning kostade landstingen många miljoner. Nu efteråt kan man såklart fråga sig om det var ett rätt beslut att göra detta. Sverige var ett av de få länder som försökte sig på konststycket att vaccinera alla i befolkningen. Det är alltid lätt att vara efterklok, de länder som inte massvaccinerade sin befolkning klarade sig lika bra som vi i Sverige. Dessutom fanns det otäcka biverkningar av vaccinet som inte var känt innan.

Nu har man kommit till den tidpunkt när det material som vi aldrig behövde använda börjar närma sig sitt bäst före datum. Därför hade landstingsstyrelsen idag uppe ett ärende där vi nu ska skänka bort sådant material som vi inte har kunna sälja vidare. Det rör som om 30 pallar (500’000st) med mun- och andningsskydd, värt 3miljoner kronor. Man kan såklart fråga sig hur tanken var att vi skulle använda 500tusen munskydd vid en eventuell pandemi. Jag blir nyfiken på vad mer man köpte in i liknande omfattning som, tur vad, aldrig kom till användning.

Nu skänks dessa munskydd till Erikshjälpen som kommer se till att dessa kommer till användning någonstans annan stans i världen.