tisdag 23 augusti 2016

Väljarförakt hos regionledningen

Regionbildningsprocessen fortsätter och nu börjar även media visa lite större intresse. Frågan har hittills mest hanterats som ett internt sosseprojekt medan vi övriga har hållits utanför processen. Jag har ingått i den grupp av tre personer som haft viss dialog med indelningskommittén, men det verkar som de flesta samtal har skett i andra forum.  Inte nog med att vi politiker hålls utanför projektet men även väljarna hålls utanför och nu kommer det fram att det är en medveten strategi.

Att genomföra en sådan här stor förändring utan dialog med gävleborgarna är för mig väldigt märkligt. Ingen skulle få för sig att slå samman kommuner utan en förankrings- och dialogprocess med kommuninvånarna.

Men häromdagen så kom förklaringen till regionledningens ointresse, man tror helt enkelt inte medborgarna förstår vad det handlar om eller som regionstyrelsens ordförande citeras i tidningen

Jag tror att det är väldigt svårt för den enskilde medborgaren, för det går snabbt nu, att faktiskt förstå vad det här egentligen handlar om

Vi moderater har tidigare sagt att man inte får forcera fram en sådan här process utan låta väljarna få säga sitt. Min känsla är att länsinvånarna idag inte skulle ställa sig bakom en sådan här process om de blev tillfrågade och det är kanske så att regionledningen delar den uppfattningen. Om det är så kan man förstå att man inte vill ställa en fråga där man inte får det svar man önskar sig.

Nu hoppas jag att media kan hjälpa till att beskriva vilka konsekvenser detta kommer få. Vad händer med våra sjukhus i länet när den eventuella kommande regionledningen och fullmäktige kommer sitta i Västerås. Hur kommer utvecklingen i länet se ut när länsstyrelsen flyttar till Örebro, vad händer med de hundratals arbetstillfällena på Länsstyrelsen i Gävle. Vad händer med trafikverkets regionkontor i Gävle när man vill tvinga alla myndigheter att organisera sig enligt den nya Svealandsregionen.

Det är såklart många frågor som behöver belysas innan man genomför en sådan här reform, men om detta vill inte regionledningen prata om utan nu forcerar man processen för att passa på innan valet 2018 när man riskerar att förlora makten både nationellt och regionalt.

onsdag 17 augusti 2016

Städning och sponsring på första regionstyrelsemötet

Idag hade vi det första regionstyrelsemötet i ett blåsigt och regnigt Gävle, det märks att hösten är på ingång. Det var ett ytterst kort styrelsemöte där vi bl.a. fick redovisat läget inom städning på sjukhusen. Förra året bytte regionen städleverantör till ISS som fick uppdraget att städa våra sjukhus. Samtidigt valde vi att höja kraven på städkvalité och har nu bland de tuffaste städkraven i landet. På dagens styrelsemöte fick vi en lägesrapport och läget är fortfarande bekymmersamt. Man har inte, som man lovat, lyckats få ordning på organisationen och har svårt att rekrytera medarbetare. Kvalitén har visserligen blivit bättre och vi har idag bättre städkvalité än tidigare men vi är inte nöjda.

Vi hade även ett ärende uppe om Regionens deltagande i SM-veckan i Söderhamn som kommer gå av stapeln 30/1 till 5/2 nästa år. Vi fick information om detta före sommaren och ställde då en rad frågor, men har ännu inte fått relevanta svar på dessa.

Man vill marknadsföra Region Gävleborg för att göra länet mer attraktivt. Intressant med detta är att man ska marknadsföra en region som man vill avskaffa till 2019. Något annat syfte har man inte redovisat.

Man tror att det ger en bra exponering av Gävleborg om man satsar på detta evenemang, man hänvisar till att det nämns i över 2000 artiklar från detta men det man missar då är att man rapporterar från SM-veckan i Söderhamn, inte SM-veckan i Gävleborg. Det är alltså Söderhamns kommun som exponeras och varför ska regionen betala för det. Det finns inte heller några medel avsatta för marknadsföring/sponsring i regionens budget.

Jag förstår att kommunen är med i ett sådant arrangemang men vad vinner regionen på detta utöver att ett av länets kommuner stärks. Vilka fler evenemang ska man sponsra framöver och vilka belopp är s-ledningen beredd att avsätta till all denna sponsring?

Om nu regionledningen har kommit på att sponsring är ett bra sätt att göra länet attraktivt så har man absolut ingen strategi. Man lägger miljontals kronor på enskilda evenemang utan att ha tänkt till ordentligt. Vad är det som gör just SM-veckan till den bästa satsningen på 3,3 miljoner kronor? Tidigare har man satsat stora belopp på Almedalen och egna GÖRT-dagar med samma motivering, marknadsför och stärka länet. Ingen utvärdering eller uppföljning sker och frågan är om man kommer göra det efter denna nya miljonsatsning.

torsdag 4 augusti 2016

Oansvarigt beslut om vård till papperslösa

Återigen kommer det exempel på regionledningens ogenomtänkta beslut. Igår rapporterade Sveriges Radio om problemen med att genomföra beslutet om att papperslösa ska ha rätt till all hälso- och sjukvård i Gävleborg. Detta var ett beslut som det diskuterades mycket i Regionstyrelsen och sedan fullmäktige i februari.

Först är frågan om det är rätt att de som befinner sig olagligt i Sverige ska ha rätt till all form av sjukvård. Att de har rätt till akutvård eller rättare sagt vård som inte kan anstå är självklart men är det verkligen rätt att man ska har rätt till all vård exempelvis kosmetisk operation, åtgärdande av ärrbildningar, åderbrock, sjukgymnastik eller insemination. För mig är detta mycket tveksamt att en person som ska avvisa från landet men vägrar och håller sig gömd ska kunna söka all vård eller att andra EU-medborgare kan söka sig till Sverige och få fri sjukvård, för denna vård blir i praktiken helt gratis för dem.

Detta beslut är mer ideologiskt betingat från miljöpartisterna i länet. Miljöpartiet är för helt fri invandring d.v.s. att alla har rätt att söka sig till Sverige och bosätta sig här och ta del av det svenska välfärdssystemet. I en ren utopi kan jag hålla med om att alla människor på jorden ska ha rätt att bosätta sig vart man vill, men detta är inte realiserbart. Jag är övertygad om att vi måste ha en reglerad invandring som bygger på mänskliga rättigheter och att alla har rätt att söka asyl i EU/Sverige men att man också ska respektera ett avslagsbeslut och då lämna landet. Så detta beslut var en ideologisk eftergift till miljöpartiet för att man skulle få ihop en politisk majoritet i regionen.

Nu fattade fullmäktige ändå detta beslut och det får vi respektera, men då anser jag att de styrande måste ta ansvar för det och ha en plan för hur det ska implementeras. Så igår fick vi rapporterat att detta inte fungerar i praktiken, vilket även vi i oppositionen fått signaler om innan. Det fanns ingen som helst kostnadskalkyl innan beslutet och man hade inte gjort någon konsekvensanalys av beslutet, detta trots att frågan hade beretts i 1,5år. Vi efterfrågade detta under fullmäktigedebatten och hur man tänkt sig implementera beslutet, vi fick inga svar då och inga svar i radion igår.

Regionmajoriteten fattar alltså beslut utan att fundera på hur det ska implementeras och vad det eventuell kommer kosta och det finns en rad praktiska problem som måste belysas.

De praktiska problemen som vi lyfte upp består i bl.a:


  • Hur ska man veta om en person som befinner sig olagligt i Gävleborg bor här eller inte? Är man här olagligt tror jag inte man skriver sig på en adress, blir ganska lätt för polisen att verkställa utvisningsbeslutet i så fall.


  • Hur ska vården betalas. Idag har vi ett vårdvalsystem som bygger på att alla vårdgivare får ersättning för de patienter som är listade på den vårdcentralen. Finns man inte i systemet kan man inte heller lista sig och vårdcentralen kan inte få ersättning för den vård de ger.


  • Har man ingen adress så kan inte patientavgiften faktureras. Eftersom vi inte längre kan betala med kontanter utan alla avgifter faktureras så kommer dessa patienter helt slippa att betala patientavgiften. Vad händer då med likställighetsprincipen d.v.s. att alla måste behandlas lika, ska vi då avskaffa alla våra avgifter eller är det så att man vill att de som befinner sig olagligt i landet har helt gratis sjukvård medan vi andra betalar?


  • Om nu Gävleborg ger vård till dessa grupper men andra landsting inte gör det hur blir det då med den likvärdiga vården? Det enda rätt är att man på nationell beslutar detta och även där tar det ekonomiska och praktiska ansvaret.

Så detta är, som så många andra beslut från s-ledninge, helt ogenomtänkt och de tar inte några som helst ansvar för de beslut de fattar vilket blev väldigt tydligt under debatten i radion igår.