torsdag 25 mars 2021

Vaccinationshaveriet fortsätter

 Mycket av tiden och energi vi lägger ned nu handlar om vaccination av vår befolkning. Det står i stort sett dagligen om problem och irritation som uppstår. Det handlar om allt från oändliga telefonköer där den som har tur kommer fram och sedan ska bli uppringd om ett par veckor. Det rör sig om vaccin som inte kommer som utlovat och är det väl kommer är det oklart vilka grupper som står i tur som ska vaccinera sig. Vissa grupper prioriteras och andra inte utan att vara logiska. Informationen till allmänheten är allt annat än tydlig och inte ens vi som jobbar med detta vet och förstår vad som gäller.

Vi sa tidigt att det skulle bli en stor utmaning med att vaccinera hela befolkningen och risken var då, och är nu, att man underskattar de insatser som krävs. Med tanke på allt som skrivs och det kaos som råder så har det visat sig att vi (tyvärr)hade rätt. Saker som inte skulle behöva strula gör det och det råder mycket oklarheter vad som gäller., ingen vet något och alla skyller på varandra.

Nu strömmar det in synpunkter på hur det fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, och vilka missar man gör. Det råder stor frustration vilken man kan förstå. När man väl blir vaccinerad så minskar risken att insjukna och man kommer framöver få förmåner som andra inte kommer ha, vilket gör att de allra flesta är riktigt trött på restriktioner och är angelägna om att få sitt vaccin. 

En del av det vi tidigare har föreslagit har man nu också genomfört vilket är bra, exempelvis så utökar man antalet vaccinationsplatser och man har förenklat bokningen genom att upphandla call center. Men de åtgärderna har kommit sent och man har inte förberett dem ordentligt. Men det krävs nu mer insatser för att detta ska fungera när väl vaccinet kommer, vi har lång väg kvar.

De som jobbar med vaccineringen gör så gott man kan men vi behöver fler som jobbar med detta. Vi behöver större vaccinationscentren när väl de stora volymerna av vaccin kommer. Få fram alla krafter som kan och vill hjälpa till med vaccineringen, upphandla mer. Ta in logistikhjälp för att få det flyta på. 

Allt detta kommer att fortsätta ta upp stor del av vår vardag och därför är det extra viktigt att man är väl förberedd. Eller som en tidigare statsminister sa, är man inte förberedd så är man oförberedd

tisdag 16 mars 2021

Idrottsrörelsens viktiga arbete för våra barn och ungdomars hälsa

 Det finns många som drabbas under pandemin och vi har haft stort fokus på de som sitter isolerade och på de äldre på våra särskilda boenden. Men det finns en annan grupp som drabbas hårt men som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet. Det är våra barn och ungdomar som har blivit utestängda från såväl skolan som sina fritidsaktiviteter.

Vi träffade därför Idrottsförbundet igår för att lyssna av hur läget är och vad vi kan göra för att vi inte ska förlora en hel generation ungdomar. 

Att röra på sig är otroligt viktigt men när man stänger igen träningar och man inte längre får spela matcher så tappar många intresset. Det gör att man istället för att gå till skolan, vara ute på rasterna och delta på skolidrotten sitter inne och pluggar och blir allt mer passiv. När man sedan inte heller får träffa sina kompisar i det lag man spelar och inte får träna eller spela match så är det lätt att man slutar. Under en begränsad tid går det kanske bra men nu har vi hållit på i ett år till och från och för en 11 åring är det en hel evighet.

Dessutom så drivs all denna idrotts- och föreningsverksamhet av ideella krafter som också har mer eller mindre satt sitt arbete på paus, förutom mycket av administrationen såklart. Men även dessa tappar sugen och risken är att man lägger av det fylls inte heller på med nya ledare och idéela krafter. Så det är inte bara ungdomarnas hälsa som riskerar att försämras utan en stor del av föreningslivet riskerar att komma ur denna pandemi i ett mycket sämre läge.

Våra 30000 ledare i länet gör en otrolig insats för samhället som vi verkligen måste visa uppskattning för och som vi vill ska ha orken att fortsätta när detta är över. Därför är det viktigt att vi nu hjälper till från det offentliga, och av den anledningen träffade vi idrottsförbundet Gävleborg för att lyssna av läget och vad vi kan göra.

Några saker som vi noterade var att man har klarat sig relativt bra så här långt med uppskjutna hyror och inställda kupper, matcher och träningar. Vissa idrotter har klarat sig bättre än andra men överlag så är läget mycket allvarligt och många kommer inte klara sig mycket längre till.

Därför är det viktigt att vi gör insatser från riksnivå, region och kommunal nivå. Den moderata förslaget om att garantera intäkter för evenemang är en viktig åtgärd för att man ska våga planera för festivaler och andra större evenemang. 

Det kanske skulle vara möjligt för regionen att gå in och garantera de mellanstora regionala evenemangen på samma sätt och kommunerna tar de lokala. Allt detta för att man ska våga satsa och inte riskera hela sin verksamhet om det blir inställt.

En annan fråga är deras folkbildningsverksamhet som är viktigt. Hur ser finansieringen ut av den, det bör vi som region se över. Varför ingår inte de i samma pott som ABF och Ibn Rushd?

Sedan vill man att vi ska ta med idrottsrörelsen och civilsamhället viktiga uppdrag i våran RUS, en fråga vi drivit på länge som vi också verkar ha en bra samsyn i.

Vissa regioner har tagit fram ett idrottspolitiskt program vilket vi i vårt län också bör fundera på. Vi är ett av de främsta idrottslänen i landet och vi bör verkligen använda detta i vårt kommande arbete och utveckla det ännu mer. Här kan vi tillsammans med kommunerna och idrottsrörelsen göra mycket tillsammans.

Sedan att bara lyfta det viktiga arbete de gör och uppmärksamma alla dessa idela krafter som finns är otroligt viktigt. Det är lätt att de glöms bort och tas för givet.

söndag 7 mars 2021

Testa testa testa, vi kräver Covid19 snabbtester

Vi moderate har under pandemin jobbat hårt med att försöka förstå vad som händer hos oss och i vår omvärld. Vi har sedan föreslagit åtgärder och handling för att göra det vi kan för att minska smittspridningen och minska konsekvenserna av pandemin.

En åtgärd som vi var tidigt ute och krävde var att man skulle börja testa mycket och ofta. Detta för att hitta de som är smittade och kunna smittspåra. Förra våren handlade det om att få upp kapaciteten för PCR tester(de som görs via självtest) Då hade vi inte kapaciteten men tillslut fick man till det. 

Sedan har det tagits fram snabbtester vilket innebär att du på 10-15 min kan ta reda på om du har viruset eller inte. Detta har lite sämre mätosäkerhet än PCR-tester men det utvecklas nya metoder hela tiden. I höstas krävde vi att man skulle inför snabbtester och testa vår personal typ varje arbetspass. Detta för att snabbt kunna hitt smittade personer. Detta skulle såklart inte ersätta PCR tester och att hålla sig hemma vid symtom utan ses som komplement.

Dessa snabbtester som fanns då krävde att de gjordes av vårdpersonal vilket såklart begränsade möjligheten att få in dessa brett i samhället men använd dem där det går.

Man startade då ett eget arbete att Region Gävleborg skulle validera dessa tester, som om det inte gjorts av leverantör eller andra aktörer. Nu har det gått flera månader och man har fortfarande inte infört dessa brett inom vården.

Nu har industrin tagit fram snabbtester som du kan ta på dig själv, på samma sätt som PCR tester. Dessa kostar typ 50kr/st och har en relativt bra träffsäkerhet. Vi vill nu att dessa köps in och används inom regionen. Görs det så underlättar det för kommunerna att börja använda dessa och jag ser även att privata företag också kommer börja använda dem.

Vi moderater kräver fortfarande att vi ska testa så brett som det bara går. Använd alla metoder som finns. När man sedan hittar smitta så ska smittspårningen kartlägga och spåra de kontakter man haft för att snabbt få stopp på smittkedjor. Detta är inte så komplicerat men det kräver resurser och vi är beredd att prioritera detta.

Tyvärr så vill inte den styrande majoriteten i regionen göra detta utan man sitter och väntar på att någon annan ska göra det. När den styrande majoriteten inte tar sitt ansvar så gör vi det.


lördag 6 mars 2021

Gör alla dessa restriktioner skillnad?

Vi befinner oss nu mitt i den tredje vågen av pandemin och läget i landet är värst i Gävleborg och då i de södra delarna Gävle och Sandviken. Vad kan det bero på att Gävleborg återigen har mycket högre smittspridning än andra delar av landet? Svaret på den frågan är nog inte så enkel att svara på. Är vi sämst på att följa restriktioner, smittar vi mer, har vi mer av den brittiska varianten eller har vi för lätta restriktioner?

När det gäller restriktioner så har det kommit många bud under året som gått. Det är inte enkelt att veta vilka som gäller, vad är tvingande och vad är rekommendationer. I början på pandemin var folkhälsomyndigheten noga med att restriktioner som gäller ska hålla över tid d.v.s. vi kommer få leva med dem länge och de ska ha bevisad effekt. Efter det har man infört allt fler restriktioner. Man har även gått över till regionala restriktioner vilket kan vara logiskt, förhållandet i centrala Stockholm ser annorlunda ut än i Lingbo i Ockelbo. Samtidigt som rekommendationerna blir regionala och lokala så blir det svårare att hålla koll på, det som är tillåtet i Skutskär är inte det i Furuvik o.s.v. Som om viruset visste vart länsgränsen går.  

Med detta så vill jag belysa hur svårt det är med alla varianter och förändringar i restriktioner. Inte ens vi som jobbar med detta dagligen kan hålla koll på vilka restriktioner och rekommendationer som gäller.

Men om vi nu väljer den vägen att utifrån vetenskaplig grund ta fram restriktioner och rekommendationer om hur vi minska smittspridningen (Det handlar aldrig om att bli av med viruset, för det är omöjligt) så väcks en del frågor och slutsatser.

Dessa restriktioner måste vara logiska och begripliga för människor som ska följa dem. Det räcker inte med att det är bestämt på ett visst sätt för då kommer man antingen strunta i dem eller göra allt för att komma runt dem(inte ens statsministern eller hans statsråden följer dem). De måste alltså vara relevanta och begripliga. 

Där har man misslyckats totalt den senaste tiden. När experterna säger att smittspridningen sker framförallt i hemmet och på arbetet. Vad gör man då, man stänger krogen kl 22 först och sedan ändrade man till 20. Vart tar dessa festande umgängen vägen? Jo hem såklart.

Har du en servering i en galleria så får man bara sitta en vid varje bord men om du har en egen entré så är det okej med 4 i varje sällskap, var är logiken för det. Vart finns det vetenskapliga grunden för det? 

Munskyddets vara eller icke vara är något som har diskuterats mycket. Först skulle man inte ha munskydd och sedan skulle man ha munskydd under rusningstrafik och till slut ändrade man till att ha skydd hela tiden. Men det skiljer sig nog på tunnelbanan vid T-centralen i Stockholm och x-tåget i Lingbo. Det blir ganska obegripligt om du är ensam på bussen att ha munskydd, men trängs du på en full tunnelbana i Stockholm är det mer logiskt.

Vi stänger gränsen mot vissa länder men det gäller bara vissa personer och åker man dessutom via ett annat land som inte har stängd gräns så är du välkommen.

Nu ska man öppna upp museer men inte tillåta publik på idrotsevenemang. Elitidrotten får träna och spela match men inte de som är på lägre nivå. Vet viruset vilken nivå man spelar fotboll på?

Detta kan man fortsätta med länge och man kan vara raljant men våra restriktioner är inte alltid begripliga och relevanta och då följer man dem inte helt enkelt eller så gör man allt för gå runt dem.

Varför gör man då detta?

Den snabba analysen handlar nog om att visa på handlingskraft. Regeringen måste visa att man gör något för att slippa kritik, bättre att göra något än inget för då kan ingen kritisera att man inte gjort något, om det sedan har betydelse blir då underordnat. Att det sedan får konsekvenser för människors liv och företagare bryr man sig inte om. 

När man sedan inför en restriktion så har man ingen plan när man ska släppa på dem. Detta beror på att det inte finns någon tydlig fakta som avgör vad som har betydelse och när. Är det detta ledarskap som behövs i en kris?

Men andra länder har infört restriktioner och fått ned smittspridningen?

Det visar sig när man ser på allt som alla gör är att det inte verkar finnas någon direkt koppling mellan restriktioner och smittspridning. Många länder som har haft det mycket hårdare restriktioner än Sverige har haft mycket värre smittläge samtidigt som vissa länder som har haft tuffare regler har haft mindre smittspridning. Det finns än så länge ingen koppling mellan åtgärd och smittspridning, men det kanske kommande utvärdering av pandemihanteringen kommer fram till.

Men det som ändå fungerar, vad jag har förstått, är att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla sig hemma vid symptom. Lägg sedan till bred testning med effektiv smittspårning för att hitta de som är smittade och till slut vaccinering så ska vi hålla nere smittspridningen och till slut kunna bli av med smittan. Men flera av dessa delar har man misslyckats medd