måndag 31 december 2012

Gott Nytt År


2012 lider mot sitt slut och det är dags att summera året som gått. Vi är mitt i mandatperioden och då kan det var intressant att se vad det röd-gröna styret har lyckats med.


  • En positiv sak som hänt är att vi nu äntligen har lämnat jumboplatsen i öppna jämförelser som vi har haft de senaste tre åren. Frågan är om det kommer hålla i sig eller om det var en tillfällighet.
  • Samtidigt så har det röd-gröna styret i landstinget återigen höjt skatten så att vi nu återigen har rekord i högsta landstingskatten(om man räknar bort kollektivtrafiken eftersom den inte ingår i alla landstings ekonomi) Detta görs med motivet att man vill satsa på hälso- och sjukvården men sanningen är att man täcker gamla underskott och gör satsningar på kulturen i länet.
  • Vi fortsätter att ha rekord i kostnader för hyrläkare. För att komma tillrätta med detta så genomförde vi i Samverkan en enkät där vi tog kontakt med alla läkare(200 av 800 läkare har slutat de senaste två) som slutat de senaste åren för att ta reda på orsaken till att de inte längre vill arbeta hos oss i Gävleborg. Denna rapport skapade mycket rabalder och irritation hos landstingsledningen. Istället för att lyssna till oss så fortsatte ledningen med sina signon bonusar till läkare.
  • Bollnäs sjukhus gick över till en ny entreprenör som har i uppgift att driva sjukhuset de kommande 5till 9 åren.
  • Frimärksplaneringen av våra sjukhus fortsätter. Efter att vi har kritiserat ledningen till att inte investera i de delar som man har planerat så har man nu ändrat till strategin att inte tala om vad man tänker sig göra under nästa år utan det blir som det blir. Ingen långsiktig plan för våra sjukhus har man lyckats få fram utan det liknar allt mer ett lapptäcke som allt som ofta inte känns genomtänkt.
  • I våras beslutade ett oenigt landstingsfullmäktige att vi ska ansöka om att bilda egen regionkommun. Det var vi moderater som röstade emot. Vi tror inte på att landstinget ska bli en diverseorganisation utan vill att vi ska fokusera på sjukvården.  Mycket tid har gått åt till denna ansökan som vi istället kunnat ha lagt på att förbättra sjukvården. Nu återstår att se om regeringen beviljar denna ansökan.
  • Ett mediakrig verkar också ha brutit ut under året. Nu är det landstingsledningen som allt som ofta talar om hur illa de tycker om hälsingetidningarnas artiklar och ledarsidor och hur fel de har. När vi då frågar vad som är fel i artiklarna så blir ledningen sur och vill inte förklara sig, mycket märkligt och desperat beteende. 

Nu återstår nyårsfirandet och att önska gott nytt år.

lördag 22 december 2012

Vem talar sanning i bonusskandalen?

Media fortsätter att rapportera om landstinget som fortsatt att rekrytera läkare med hjälp av halvmiljoner signon bonusar trots att man officiellt informerat att man slutat med detta. Först mötte landstingsledningen detta med tystnad för att sedan gå ut och påstå att det är felaktiga uppgifter i tidningen. Trots att de som hävdar att detta har skett står på sig så förnekar landstingsråd och direktör att man gjort detta. Nu har även en av dessa läkare, som man försökt locka över, gått ut i hälsingetidningarna och bekräftat detta.

Så nu är det ord mot ord som gäller i denna bonusskandal, och frågan man ställer sig är vem är det som har rätt? Vem har mest av att inte berätta sanningen?

Vi lyfte frågan på landstingstyrelsen i veckan och vi märkte hur uppretade landstingsledningen var efter det som media har rapporterat om. Landstingsråden gillar inte att tidningarna granskar dem och deras förehavande vilket är mycket märkligt. Media har en viktig roll att granska makthavare i en demokrati, vilket även majoritetens landstingsråd borde hålla med om.

Jag kommer inte bli förvånad om landstinget snart kommer starta en egen tidning för att ge den ”korrekta” bilden av landstinget och landstingsledningen till Gävleborgarna.

tisdag 18 december 2012

Sign-on bonusar möts av tystnad från landstingsledningen

Idag skriver Hälsingetidningarna om att landstingets äventyr med sign-on bonusar i halvmiljonklassen fortsätter trots att personallandstingsrådet sagt att det är slut med det.

När nu landstinget ska öppna en ny hälsocentral i Bollnäs har vi ifrån oppositionen krävt att få se affärmässiga kalkyler på hur man har tänkt att denna hälsocentral ska gå runt ekonomiskt. Som jag tidigare har skrivit så går de flesta av våra hälsocentraler med underskott och vi vill ha garantier för att denna nya etablering görs på affärsmässiga grunder och på ett konkurrensneutralt sätt. Dagens artikel om hur man fortsätter med bonusar för att rekrytera läkare till landstingets egna hälsocentraler visar på att även denna etablering med största sannolikhet inte görs på ett juste sätt.

Vi kan även läsa i tidningen att varken landstingsdirektören och finanslandstingsrådet går att nå för en kommentar, vilket är mycket märkligt. Under gårdagen var jag och dessa två personer på samma möte i Gävle och mig gick det bra att få tag på under dagen. Kan det vara så att landstingsledningen nu ignorerar hälsingetidningarna i protest mot deras granskande journalistik. Mycket märkligt beteende som inte är bra för landstinget.

måndag 17 december 2012

Passiviteten från Gävleborg gör nu att vi riskeras att införlivas i Dalarna

Idag kom så det förslag från statens utredare om hur han vill organisera länsstyrelserna i landet. Ingen blev förvånad att han nu vill bunta ihop Gävleborg med Dalarna, vilket samtliga partier i länet motsätter sig, till en länsstyrelse. Att dessutom han föreslår Falun som residens stad är mycket oroande för Gävle och vårt län.


Vi har från vårt håll önskat att man inte ska ha en statlig gräns mellan Gävleborg och Uppsala och vi har förklarat att vi ser en eventuell sammanslagning med Uppsala som mer naturlig. Tyvärr fick vi inte något gehör för detta. Det har på flera håll i landet pågått mycket lobbyverksamhet för att hans rapport ska gå i den anda som gynnar ens eget län. Våra länsföreträdare har vad jag förstått vart mycket passiva i detta arbete och hellre fokuserat på hur vi ska bilda en regionkommun med oss själva. Och denna passivitet har nu slutat i att statens utredare buntar ihop oss med någon som vi själva inte vill vara med och att man dessutom flyttar landshövdingen från Gävle.

Jag tror och hoppas att regeringen kommer stoppa denna utrending långt ned i någon skrivbordslåda och inte genomföra dessa förändringar som utredaren föreslår.

fredag 7 december 2012

Fortsatt rekrytering med halvmiljoners sign-on bonusar trots att det är "ett avslutat kapitel".

Vi har vart kritiska till landstingets sign-on bonusar sedan de infördes för något år sedan. Landstingsledningen trodde då att man genom extra bonusar till läkare i halvmiljonerklassen skulle få dem att börja arbeta hos landstinget Gävleborg. Resultatet har visat sig vara mindre lyckat både i antalet nyrekryterade läkare så som missnöjet hos de som redan arbetar hos oss. Tanken var att man på detta sätt skulle locka till sig läkare från andra landsting men när man lockade över flera läkare från en privat vårdcentral i Gävle genom att ge dem en halv miljon i sign-on bonus så blev systemet ohållbart och inte ens den högsta landstingsledningen kunde försvara systemet längre.

Efter att de bristfälliga resultaten blivit kända och den starka kritiken blev tydlig så erkände finanslandstingsrådet detta fiasko för ett par veckor sedan och sa ”Det är ett avslutat kapitel”. Då trodde nog alla att detta äventyr var avslutat. Mot denna bakgrund blev jag mycket förvånad när jag nyligen fick höra att man fortsätter att försöka rekrytera läkare med hjälp av sign-on bonusar från privat vårdgivare i länet.

Man kan fråga sig vem som bestämmer i Landstinget Gävleborg. Eller är det så att man inte bryr sig över vad finanslandstingsrådet säger. När hon säger att det är ett avslutat kapitel så fortsätter man med detta rekryteringssätt, eller sägs det en sak till media och en helt annan till verksamhetsföreträdarna?

torsdag 6 december 2012

Besök på landstingets flyktingtraumaenhet

Idag har jag besökt landstingets flyktingtraumaenhet. För ett par år sedan förändrade man ansvaret för flyktingar från landets kommuner till arbetsförmedlingen. Samtidigt som man gjorde detta tog även landstinget över ansvaret för flyktingarnas psykosociala hälsa. Detta var en förändring som en del i arbetslinjen där arbetsförmedlingen fick ansvaret att integrera våra flyktingar och få dem i arbete så fort som möjligt.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige har väldigt traumatiska upplevesler från krig och förföljelse och det krävs såklart expertis för att hjälpa dessa människor på bästa möjliga sätt. Idag fick vi veta hur man arbetar i vårt lansting med detta och vilka utmaningar man ser framöver. Ett problem som lyftes idag var att man inte har ansvar för att hjälpa de vuxna flyktingar som ännu inte har fått uppehållstilstånd och vem som ansvarar för dessa är idag mycket oklart. Frågan är även om man verkligen har de resurser som krävs för att kunna erbjuda hjälp till alla som har behov av hjälp, tidigare i kommunen arbetade dubbelt så många terapeuter med detta jämfört med idag.

För mig är det självklart att man ska erbjuda hjälp så fort man kommer hit och att man har de resurser som krävs. Sedan kan man diskutera vem som har det ekonomiska ansvaret men detta får aldrig vara ett hinder för att hjälpa människor. Detta är ytterligare ett exempel där man sätter systemet före människan.

onsdag 5 december 2012

Praktik på kirurgavdelningen på Hudiksvalls sjukhus

Tidigt i morse var det dags för mig att kliva upp och ta mig genom snöoväder till kirurgkliniken på Hudiksvalls sjukhus för att vara med en dag och följa med personalen och se hur de arbetar. Det är mycket intressant att se vilket bra jobb vår personal gör och hur en vanlig dag ser ut. Som vanligt när jag är ute på ”praktik” så är det inga överbeläggningar på just den avdelning jag är på besök på och det stämde även idag. Det är bra att det är lugna dagar men samtidigt vill jag vara med på dagar som är mer representativa för just en vanlig dag. Nu fanns det tid för mycket bra samtal och få svar på mina frågor.

Efter läkedelsutdelningen på morgonen och efter det att alla olika läkare på kirurgen hade gjort sina ronder fick jag möjlighet att vara med på den trycksårsgenomgång som görs månadsvis på respektive avdelning. Det var intressant att se vilket arbete personalen gör för att samla statistik på hur många patienter som har trycksår eller har risk att få det. Samtidigt ges bra tips på vad som kan göras för att undvika att de ska uppstå. När vi i politiken begär att någon statistik ska tas fram brukar jag alltid fråga vilken arbetsinsats som krävs av vårdpersonalen och idag fick jag se vilka insatser som krävs just för att mäta förekomsten av trycksår.

Övriga problem som var påfallande idag var att hälften av handspritdespenserna inte fungerade vilket innebar att det blev ett ständigt letande efter en fungerande sådana. Trots detta skötta sig personalen utmärkt med att sprita händerna före och efter varje insats hos patienterna.

Även brist på bra sängar var ganska påtaglig och trots att det inte var några överbeläggningar så fanns det behov av fler moderna sängar som är bättre anpassade för patienterna och för att bl.a. kunna undvika uppkomsten av tryckssår.

Nu har jag kommit hem och det är dags krypa upp i soffan och se på adventskalendern med barnen.