onsdag 30 maj 2018

Alliansbudget

Idag presenterar Allians Gävle vår budget för 2019. Den kommunala ekonomin är god, såväl Alliansen som tidigare kommunledningar har skött ekonomin väl. Däremot finns det en del orosmoln på himlen. Vi får signaler om att de demografiska utmaningarna blir allt större och dessutom så har vi svårt att rekrytera nya medarbetare till offentlig sektor. Därför lägger vi en ansvarsfull budget och lovar inte allt till alla.

Det är en annorlunda budgetprocess som sker inom kommunen. Jag har tidigare varit van i regionen att själv jobba fram allt budgetunderlag. Nu gör tjänstemännen det stora jobbet som vi politiker sedan får förhålla oss till och göra justeringar och tillägg. Kommunen har en målstyrning men allt mer av de politiska delarna utgörs av specifika uppdrag som vi vill få utförda under nästa år. Så istället att fokusera på målen och vad vi vill uppnå så blir det på vad vi vill göra på detaljnivå.

Jag tror att Gävle kommun skulle må bra av att se över budgetprocessen. Antingen väljer man att fortsätta ha en målstyrning med vad man vill uppnå eller så släpper man det och detaljstyr från politiken vad man vill att vi ska göra. Jag tror att det första alternativet är bäst, då har vi möjlighet att fokusera på resultat och våra nämnder och verksamheter får jobba med insatser för att nå målen.
Sedan måste de politiska skillnaderna finnas i budgetalternativen. Vi kunde se hur de rödgröna fokuserade på uppdrag till nämnderna och bolagen i budget för 2018 istället att tala om vad man vill uppnå. Detta ställer nu till det, det fokuseras väldigt mycket på uppdragen om att exempelvis bygga Växthus istället för att fokusera på hur vi ska förbättra kunskapsnivån i skolan.

I Alliansens budget finns det några saker som vi vill fokusera på och vi har samlat dem under begreppen, skola – trygghet - företagande

Skola
Vi vill att vi fortsätter att fokusera på skolresultat och minska barngrupperna. Även om vi har en stor utmaning att rekrytera legitimerade lärare så måste vi säkerställa att vi har fler vuxna i skolan. Skolhälsovården och den psykosociala hälsan är extra viktigt att vi tar tag i. När jag var aktiv som regionråd så lyfte vi detta under flera år och vi till och med föreslog att regionen ska ta över av delar av skolhälsovården. Vi vill också införa daglig fysisk aktivitet för eleverna i skolan.

Trygghet

Den tredje övergripande området är trygghet. Det handlar om såväl fysisk som välfärdstrygghet. Man ska alltid känna sig trygg i att röra sig i kommunen, det kan handla på vägen för barnen till skolan eller när man själv är ute sent på kvällen i centrum. Men det handlar också om att man känner sig trygg i att det allmänna finns det som ett skyddsnät om ens egna krafter inte räcker till.

Företagande

För att Gävle ska kunna fortsätta växa och skapa välstånd för Gävleborna krävs att vi har välmående företag och företagare. Därför satsar vi på att sluta med det som kommunen konkurrerar med företagen. Vi vill att kommunen blir en mer servicemyndighet mot företagen. Dessutom måste vi se till att det finns mer mark så att befintliga och nya företag kan växa.

Investeringar

Utöver detta så investerar vi kraftigt i Gävle de kommande åren. Vi lägger 6mdr i investeringar där 1,5mdr går till nya och renovering av skolor. Vi bygger äntligen nytt stadsbibliotek. Dessutom lägger vi mer medel på att asfaltera våra vägar. Därtill ska vi utreda ny lokallösning för Gymnastikföreningen och hur en 50m bassäng kan byggas på Fjärran Höjderbadet.

Detta är inte den definitiva budgeten för nästa år utan oavsett vad som händer i valet så kommer det krävas att budgeten tas igen efter valet. Därför får man se detta som planeringsramar inför nästa år med tydliga inriktning hur vi ser på framtiden.

torsdag 17 maj 2018

Praktik hos Fältgruppen i Gävle

Kvällens fältgrupp Jonas och Marie
Torsdagskvällen spenderade jag tillsammans med två av våra Fältassistenter i Gävle kommun, Jonas och Marie. Jag hade förmånen att vara med dem på ett kvällspass och möta våra ungdomar i stadsdelarna och i centrum. Vi var runt i de olika stadsdelarna för att kolla läget. Vi besökte Träffen på Sätra och såg hur det gjordes i ordning inför invigningen som är imorgon. Vi träffade även Vuxen Initiativ som kvällsvandrar varje i Sätra varje kväll. Vi var i Andersberg centrum där det var tjejkväll på Helges. Vi var även en sväng på Rapatac på Nordost och pratade med basketspelande ungdomar vid Brynässkolan.

Det som slår mig är det engagemang som finns och alla de ungdomar de känner. Själv har jag svårt att veta vad mina barns klasskamrater heter, men här kändes det som de hade koll på alla ungdomar i Gävle, vad de heter och vilka nätverk man finns i. Det märks även att man lyckats bygga en relation till ungdomarna och att det finns ett ömsesidigt förtroende.

Träff med Vuxen Initativ i Sätra
Läget kändes relativt lugnt ikväll. Det var en ganska vanlig torsdag där inte så jättemånga ungdomar som var ute, men det gav en representativ bild av en vanlig fältassistentkväll. Kul också att få se våra ungdomsgårdar i våra stadsdelar.

Jag kan konstatera att de gör ett fantastiskt jobb, och det märks att de gör skillnad. Därför kändes det lite extra bra att vara ute på fältet idag när vi i förrgår beslutade om att skjuta till ytterligare medel för två fältassistenter till så de nu är 8 som kan jobba förebyggande med våra ungdomar.

Det är ett fantastiskt jobb som de gör och det märks att de verkligen gör skillnad. Det är med en bra känsla i kroppen som jag ikväll går och lägger mig.

Det är skillnad på opposition och opposition

Jag har under ganska många år haft uppdrag som oppositionsledare i Regionen. Min devis där har varit att alltid agera ansvarsfullt och säkerställa att det finns tydliga motförslag till majoritetens. Jag har även varit med och bidragit i att göra majoritetens förslag bättre och gjort breda överenskommelser, allt för Gävleborgarna och för att demokratin ska fungera på tillfredställande och förtroendefullt sätt.

Nu har jag uppdrag som ledare för den politiska ledningen i Gävle, dock i minoritet men Alliansen leder kommunen. Då har förstanamnet hos socialdemokraterna ansvaret som oppositionsledare. Då blir det intressant att jämför hur S agerar i opposition och vi moderater.

Som kommunstyrelsens ordförande försöker jag ha en så bra dialog som möjligt och se till att alla har bra information och att vi pratar med varandra för att hitta de bästa förslagen. Men jag kan konstatera att socialdemokraterna i Gävle i opposition inte har samma ambition  som jag hade i Regionen.

När jag bjuder in för samtal, vilket vi gör inför varje kommunstyrelse, så kommer oppositionen dit i bästa fall. Där ges information om kommande ärenden och vi lyssnar av vart vi står någon stans. På dessa träffar så säger inte oppositionen något över huvud taget utan deras ingång är att ”säg vad ditt förslag är så får vi se vad vi gör.” Sedan får jag kritik för att vi inte ger information och lyssnar på oppositionen.

Detta blev extra tydligt på senaste kommunstyrelse där man i flera ärenden påstod att man inte fått information. Man ville inte känna vid våra träffar inför KS och att jag har samtal med oppositionsledaren inför trixiga frågor som exempelvis det som berör det upphävda beslutet om biträdande kommundirektör.  Man förnekar att man fått erbjudande om juristhjälp och att jag haft flera samtal med och på informationsmötet inför KS så hade man inga som helst åsikter utan ville bara ha ett förslag till beslut och ”förhålla sig till”. När man sedan fick det så var det såklart alldeles försent och fel beslut.

Nu hamnade just den frågan i mitt knä igen eftersom S,V,MP och SD valde att delegera frågan till mig. Nu har jag återigen bjudit in dem för samtal för att lyssna av hur de ser på frågan och förhoppningen är att nu denna gång vill delge mig vad de anser hur en lösning skulle kunna se ut.

Även frågan om upphandling om kost och städ tyckte man sig inte ha fått information om, trots att man fått samma info just på KS informationsmötet. Där hade man inga åsikter eller synpunkter utan allt kommer såklart på kommunstyrelsen och då är det svårt att göra justeringar så det blir en bred uppgörelse.

Men ärligt talat så börjar jag tappa hoppet om att samtalsklimatet ska bli bättre inom kommunen, men jag ger mig inte.

söndag 13 maj 2018

Vi är ett parti med tydliga värderingar

I helgen har 2400 moderater deltagit på det som hos oss kallas Sverigemötet, det är kommun, landstings och riksdagspolitiker som träffas och pratar om hur vi kan utveckla vår politik på alla nivåer. Det ger också möjlighet för vår partiledare, partisekreterare och övriga i partiledningen att berätta om våra strategier och vilka budskap som vi gå till val på.

Man presenterade nu i helgen vår nya valslogan eller det kärnfulla budskap som ska hålla ihop hela valrörelsen. Tidigare val har det bl.a. varit det Nya Arbetarpartiet, Alla behövs och framåt tillsammans. I år blev jag återigen överraskad av årets slogan, på samma sätt som vi blev med nya Arbetarpartiet. ”Lika För Alla” är årets motsvarighet. Det känns i ett första skede som ett traditionellt vänsterbegrepp, men när jag får fundera lite mer så känns det helt rätt.

Jag har under flera år efterfrågat en mer värderingsgrundad strategi och budskap, vi har under många år blivit så pragmatiska och bara pratat om enskilda sakfrågor utan att berätta varför vi vill göra vissa saker. Nu är det helt annorlunda och allt kan samlas kring begreppet, lika för alla. Kopplar vi sedan till hur vi ser på likhet och rättvisa så känns det helt rätt.

En viktigt grundvärdering jag brukar prata om är just rättvisa. Det handlar inte om den millimeterrättvisa som många andra lyfter fram att alla ska ha exakt samma sak utan att alla ska ges samma möjligheter men nu även att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det handlar om att vi alla är lika inför lagen, alla ska följa lagar och regler. Det är inte vem du är som ska avgöra utan vad du gör. Även när det kommer till välfärden så passar det in, alla ska inte ha samma vård men alla ska har rätt till den vård man behöver. Detta oavsett vem du är.

Det är med en bra känsla som jag kom hem igår kväll och nu börjar arbetet med att formulera vad vi menar lokalt med lika för alla.

tisdag 1 maj 2018

Då var det dags igen, 1:a maj

Då var det dags igen. En gång per år går socialisterna ut och demonstrerar mot sig själva. Det viftas med röda flaggor som påminner om de gamla öststaterna. Det hålls tal lite här och där samtidigt så sprider man ut sina demonstrationståg och tal mellan kommunerna i länet och olika kommundelar på olika tider. Detta görs för att man ska kunna vara med på så många majtåg som möjligt. Jag antar att det är ett desperat sätt att påvisa någon form av kamp som inte finns.

Det är även fascinerande att se hur mycket utrymme dessa allt mindre relevanta demonstrationståg får i nationell och lokal media. Man låter dem hålla sina tal som man sänder utan att några kritiska frågor ställs. Dessutom i år så verkade de handla allt mer om vad vi moderater vill vilket är intressant. Är det så att man börjar bli allt mer desperat inför det stundande valet.

Det stora nyheten var ändå att man på nationell nivå vill höja pensionen med 600kr. Det intressanta där är att man ännu inte uppfyllt sitt gamla vallöfte till pensionärerna. Skulle det inte vara mer smakfullt att genomföra det man lovat innan man lovar ännu mer.

Annars är det mer traditionell klasskampsretorik. Att man själva har styrt landet/regionen och kommunen i 100 år gör inte saken mer trovärdig. Vi har lyckats bryta deras långvariga maktinnehav i Gävle kommun men jag tror nog de körde samma gamla retorik även här idag.

Det är kanske dags att Alliansen inför en frihetens dag där vi lyfter fram och påminner det fantastiska som hänt i vår omvärld när allt färre länder lever under socialistiskt förtryck. Men jag tror inte det skulle ge något direkt mediautrymme, varför kan man fråga sig?