söndag 19 maj 2024

Är det okej med anonymitet på nätet och nättroll?

Under veckan har det diskuterats en del om politiska partiers arbetsmetoder att driva opinion. Det som nu är i ropet är Sverigedemokraternas metod med att ha en rad olika anonyma konton på sociala medier. Man har på dessa konton drivit en opinion mot sina politiska motståndare och samarbetspartier med mer eller mindre humoristiska och ironiska inslag. 

Vad är då problemet?

Att man som parti använder konton med anonyma avsändare, man kan alltså inte spåra vem som egentligen är avsändare, är såklart problematiskt. Man använder dessa metoder för att driva opinionen i den riktning man vill. Det har tidigare gjorts framgångsrikt av Trump som på det sättet kunde vinna val. Så denna metod fungerar och har även använts av andra partier, i lite olika tappningar. En konsekvens av detta är att Facebook/Instagram nu kräver att man identifierar sig för att kunna visa sponsrade inlägg på Facebook/Instagram. Tidigare kunde man sponsra inlägg men ingen kunde se vem som låg bakom annonsen. Detta stoppade Facebook så nu måste man vara tydlig med sin avsändare. 

En fortsättning på detta är att man skapar konton som inte går att koppla till partierna, detta för att sprida och nå många med sina inlägg. Att sedan budskapet är med en humoristisk ton är för att det ska vara lätt att dela och det ska få stor spridning. Sedan är det svårt med ironi vilket denna härva också visar på.

Vi vet att andra partier använder dessa metoder, vissa har blivit påkomna och andra inte. 

Det har länge varit allmänt känt att det skrivs anonyma insändare från politiska företrädare eller personer i den närmaste närheten. Det har gjorts under många år och är också ett sätt att sprida sitt budskap eller förstärka det utan att vara tydlig med sin avsändare. 

Sedan är dessa metoder något som används av andra i samhället också, vi vet att främmade makt(Ryssland) använder anonyma konton för att destabilisera vårt samhälle. Man gör det med trollfabriker som jobbar med att få spridning och bilda opinion som bygger på felaktigheter och rena lögner. 

Vi kunde även tidigare se olika nätsidor som skapade påhittade nyheter som såg ut som äkta, allt för att sprida desinformation och skapa oreda och driva opinionen i sitt land eller något annat i en viss riktning för att gynna sina egna intressen.

Hur jobbar då moderaterna?

Jag kan svara för oss moderater och vi använder inte några sådana metoder med anonyma konton, jag hoppas inte vi skriver anonyma insändare heller. Däremot så sponsrar vi en del inlägg men är då tydliga med vem som betalar och vem som är avsändare. Sedan vill vi såklart att våra aktiva och sympatisörer ska sprida och prata politik på sociala medier, eller överallt i samhället där människor finns.

Vad ska man då göra åt detta?

Det är svårt att komma åt detta. Facebook lyckades få bort anonyma annonser(Vad vi vet) men det går såklart säkert ta sig runt det. På samma sätt med anonyma konton, vill man jobba med de metoderna så kommer man hitta vägar runt. Jag tror däremot att de politiska partierna i Sverige ska sätta sig ned och komma överens hur vi jobbar. 

För jag tror inte att något parti vill att främmande makt eller andra skumma/kriminella organisationer eller rörelser ska driva vårt samhälle åt fel håll. Då måste vi politiker och politiska partier vara överens om våra arbetsmetoder, eller rättare sagt vilka metoder vi inte ska använda. 

Sedan behöver även det politiska samtalet förbättras. För det sprids även mycket som inte hör hemma på sociala medier från politiker och partier som inte är anonyma.