tisdag 16 januari 2018

Stor valfrihet inom vården men dåligt med information

Många av de samtal jag får från patienter handlar om att man inte får vård och att man tvingas vänta på insatser. För mig är dessa samtal intressanta och jag det känns bra att jag kan hjälpa dessa vårdbehövande, samtidigt som det känns frustrerande att vården inte klarar av sina åtaganden och inte heller klarar av att informera om patienternas möjligheter.

För det första har vi vårdval inom primärvård eller Hälsoval Gävleborg som det heter hos oss. Det innebär att du som patient kan välja vilken hälsocentral som du ska vara listad på. Ingen hälsocentral får säga nej till dig att bli listad. När du sedan är listad på en hälsocentral så har du även rätt att välja vilken läkare du vill vara listad hos. Sedan kan du dessutom gå till en annan hälsocentral om du vill, ingen kan neka en patient vård.

För det andra har vi något som heter det fria vårdvalet inom öppen specialistvård, detta ska inte förväxlas med primärvårdens vårdval vilket tyvärr många gör. Detta innebär att alla patienter har rätt att välja specialistvårdgivare från dag 1. Detta ska även vården informera om på ett sätt så att patienten förstår vad som gäller, det regleras tidigare i hälso- och sjukvårdslagen men numer även i Patientlagen. Man kan då helt enkelt säga till den som remitterar att jag vill att du skickar min remiss till denna specifika vårdgivaren. Man får däremot betala för resan.

Inte nog med att du kan välja vård inom Sverige så har du även rätt som patient att välja vilken vårdgivare som helst inom EU. Detta innebär att om du vill få ditt knä opererat på en Tysk vårdklinik så har du rätt att få det, bara så länge den behandling som erbjuds där är godkänd i Sverige. Exempel så har jag lyfta fram möjligheten till klimatvård som är en vårdform vi nekar våra patienter i Gävleborg(Det innebär exempelvis att reumatiker kan åka till ett varmare klimat och få rehabträning) att åka till Rehabsjukhuset Vintersol på Kanarieöarna på försäkringskassans bekostnad.

När det gäller vårdgarantin så har man rätt att få vård inom viss tid, 7dagar för icke akuta besök till läkare inom primärvården, 90dagar till första besök hos specialistvården och inom 90dagar ska man få den insats som behöver. Bedömer vården att man inte kan fullfölja vårdgarantin ska man informera patienten om detta och hjälpa till att söka vårdgivare hos någon annan vårdgivare. Häromdagen kunde vi läsa en insändare från en patient som berättade att vården påstod att om man inte tog erbjudandet om vård hos annan vårdgivare skulle man hamna sist i kön, detta är såklart helt fel. Man kan inte hamna sist i någon kö för att man inte vill åka till annan vårdgivare däremot registreras man som självvald väntande.

Det finns mycket att hålla koll på inom vården och det är inte lätt för patienter, eller någon annan, att hålla koll på detta. Därför är det extra viktigt att vården är tydlig i sin information och man är även skyldig att säkerställa att patienten har tagit till sig informationen, vilket regleras i Patientlagen(Se nedan). Jag kan bara konstatera att vi har mycket mer att göra som Region i detta.

I Patientlagen står det: 
Kap3 
§2 Patienten ska även få information om
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz

§6 Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

7 § Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det. 

lördag 13 januari 2018

Den smutsiga valrörelsen har börjat

Det märks att vi nu börjar närma oss valet och har gått in i valåret 2018. De politiska strategierna är nu formade och man börjar allt mer jobba efter dem. Vi ser även att de förtroendevalda och de som vill bli omvalda höjer tonläget i debatten och media.

Jag har noterat att socialdemokraternas strategi blir allt tydligare. Man kommer satsa stenhårt i detta val med alla tillbuds stående medel inom rörelsen och tyvärr verkar det bli en riktigt smutsig valrörelse från dem med mycket osanningar som ska spridas och fula påhopp. Frågan är om den regionala och lokala strategin är samma som vi kommer se på nationell nivå. Har man tagit inspiration från USA och Donald Trumps vinnarkoncept. Man kommer dessutom använda alla de maktmedel de har, det kan röra sig från att man som fackligt förtroendevald agerar i partipolitiska frågor eller så kan det vara så att man använder revisionen som verktyg i kampen mot borgerligheten och Alliansen.

Vi kunde dagarna se hur S i Gävle väljer att återigen gå på enskilda moderata företrädare med direkta personpåhopp och påhitt. Man påstår återigen att vår moderata ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden skrämmer bort folk genom sitt ledarskap så personalen flyr och genom media påstås nu felaktigt att man gjort en anmälan till arbetsmiljöverket. Det är klart att detta är ett sätt att försöka kasta så mycket skit som möjligt på en enskild moderat företrädare. När vi kollar upp fakta i detta så finns ingen anmälan inskickad utan dialogen med facken fortsätter om arbetsmiljöproblem på förvaltningen. Ingen medarbetare, vad vi kunnat hitta, har sagt upp sig på förvaltningen. Det är samma strategi som för ett år sedan när man påstod samma saker även då utan grund.

I Hudiksvall kunde vi se att den förre S-landstingsrådet som numer är ordförande i Hälsinglandsmuseum kastar anklagelser mot den moderata revisorn i kommunen. I ett internt samtal inom moderaterna har en moderat medlem haft synpunkter på museets verksamhet, detta rasar nu sossarna över och kastar rasistanklagelser och att han inte får ha synpunkter på detta och därmed inte kan fullfölja sitt uppdrag som revisor. Dessa anklagelser publiceras utan att de kan styrkas och endast i ett enda syfte att misskreditera moderata politiker.

Jag är helt övertygad om att denna strategi kommer fortsätta under det kommande året och jag är mycket bekymrad över det. Varför väljer man att gå på personangrepp istället för att prata sakpolitik och vad vi kan göra för att utveckla regionen och kommunen.

Frågan man ställer sig är, vem ska de ge sig på nästa gång? Är det du eller jag som står på tur?

Vi moderater kommer inte vara en del i detta. Jag kommer göra det jag kan för att vi inte ska sjunka lika lågt som våra motståndare. Tyvärr finns risken att det finns företrädare hos oss som inte kommer orka stå emot och antingen lämna politiken eller slå tillbaks. Och risken är såklart att de lyckas att vi förlorar valet.

Vi ska göra de vi kan så att vi jobbar enligt vår moderata partiledare mantra, där vi ska ha ett vuxet förhållningssätt och vi ska bemöta våra motståndares bästa argument inte deras sämsta.