onsdag 23 december 2020

Krismöte med krisavtal och en krisande regionledning

 Så här dagen för dopparedagen hade regionstyrelsen tillika krisledningsnämnden vårt sista möte för året(vad vi vet så här långt) Det var ett möte som vi i oppositionen tvingade fram i syfte att fatta en del nödvändiga och brådskande beslut för att hindra smittspridning och påskynda planeringen för vaccineringen.

Som vanligt var majoriteten oerhört besvärade över att vi lägger konkreta förslag och initiativ på mötet, trots att handlingar var inskickade i god tid innan(i alla fall dagen innan) 

Det första ärendet handlade om att vi nu måste uppmana våra patienter att INTE åka buss till sjukvården. Alla myndigheter och även vi i regionen uppmanar människor att undvika trängsel och att inte åka på våra bussar och tåg i länet. Samtidigt så uppmanar vi inom vården att man ska åka kollektiv till och från sjukvården. För att åka smittsäkert med bil krävs att man har medicinska skäl för det och det krävs ett intyg från en vårdinrättning du ska besöka. Detta är ju helt ologiskt och absurt så vårt förslag var att vi nu ska uppmana att alla som behöver vård ska ta sig till vården på ett smittsäkert sätt och att vi tillfälligt inte ska kräva intyg för att få ersättning för bilresor. Detta avslog man!

Sedan tog vi initiativ till at vi ska försöka få fler aktörer att hjälpa till med vaccineringen. Det har inkommit erbjudande från både civilsamhället som privata vårdföretag men de har inte fått något svar från regionen. Trots att jag vet att man inte gjort de så hävdas det från ledningen att man gör det, suck. Vi krävde även, igen, att vaccinationsplanen tas fram omgående. Men allt detta blev det avslag på. Vi får se ifall förslagen återkommer som majoritetens initiativ framöver. 

Vi fick även möjlighet att ställa en del frågor kring märkliga uttalanden om att vi ska lotta vaccinationsordningen och att planeringen för vaccinationen är ett stort mörker. Det blev dock inte så mycket klarare hur man tänker sig att vaccinera hela befolkningen, så allt är väl som vanligt och majoriteten famlar i mörkret, 

Mötet avslutades med att majoriteten själva tog ett initiativ om att aktivera krisavtalet, detta utan att man hade några handlingar eller dylikt. Det är såklart inga problem för oss moderater att hantera ett sådant ärende men majoritetens kritik över våra tidigare initiativ under dagen faller helt platt när de själva gör på samma sätt. Majoriteten borde lära sig att leva som man lär. 

Detta krisavtal är ett avtal som innebär att vissa grupper och avdelningar ges större möjligheter att schemalägga personalen. De som berörs kompenseras sedan med att de får dubbel lön men måste också jobba mer. Detta avtal kan bara aktiveras om vi har uttömd alla andra möjligheter och det är sedan SKR som beslutar om det får aktiveras eller inte. Vi var alla överens om att vi är där nu att vi måste ta detta beslut. 

Det händer oerhört mycket nu och vi är i ett väldigt utsatt läge. Vården går på knäna och smittspridningen avtar inte. Vår personal som gör ett fantastiskt jobb börjar bli slutkörda och vi ser inte slutet än. Men vaccineringen är på gång vilket gör att vi börjar se någon form av början på slutet även om det är lång tid kvar till dess att allt detta är över. 

Vi inom politiken är hela tiden i beredskap att kunna rycka in och fatta de beslut som krävs. Jag önskar det fanns mer av samarbetsvilja från majoriteten men så är inte det politiska läget idag.

torsdag 17 december 2020

Moderaterna föreslår 500kr extra per arbetspass till vården

Vi har sedan en tid tillbaks jobbat med frågan att hitta en hållbar modell för hur vi kan ge en extra ersättning under den tuffaste perioden i pandemin. Förra veckan beslutar regionstyrelsen att detta skyndsamt skulle hanteras av personalutskottet, vilket för mig innebär innan jul. Jag erbjöd då majoriteten att vi tillsammans tar fram en sådan modell där vi inkluderar facken och HR. Det fanns en öppning men sedan slogs den dörren igen hårt och brutalt. Den styrande majoriteten är inte intresserad av en sådan gemensam lösning utan presenterade själva en lösning där man ger 1500kr/arbetspass under jul- och nyårshelgen. Tidigare har man bestämt att ge tre extra semesterdagar som man måste ta ut under julhelgen(vilket ingen i vården kan) och en förmånscykel(på köpet)

Så därför har vi moderater nu tagit fram ett skarpt förslag som vi kommer lägga på dagens utskottsmöte. Vi gör inte anspråk på att detta ska vara perfekt utan det kommer säkert finns synpunkter på det, men vi gör det som vi anser är rätt. Det som är viktigt för oss är att det finns en tydlig början och ett tydligt slut på den tillfälliga extraersättningen. Det ska även uppfattas som rättvist och rimligt av alla inom vår organisation, vilket är oerhört svårt. Vi har kollat av med personer runt om i vår organisation för att se att vi landat hyffsat rätt, vilket efter någon justering har gjort. 

Förslaget innebär:

Att under den tid vi är i förstärkningsläge(eller katastrofläge) så utgår en extra ersättning per pass på 300kr till alla som jobba i covidvården(här blir gränsdragningen svår men det finns oerhört många som gör allt de kan nu för att rädda liv) Till de som jobbar i covidIVA vården utgår en ersättning på 500kr per arbetspass. Detta läggs som lön och man får betala skatt på det. Det innebär att den som jobbar 17 pass en månad får 8500kr extra i lön. Vi gick upp i förstärkningsläge den 7/12 så utbetalning sker retroaktivt fån det datumen. 

Det är inte lätt att ta fram sådana här förslag. Vi politiker ska även hålla oss borta från detta men i det läge vi är nu så krävs något extra. När majoriteten och ledningen inte tar i denna fråga så får vi moderater(och övriga oppositionen) driva majoriteten framför oss. 

Jag tror inte detta förslag kommer gå igenom utan jag tror det kommer komma något annat från majoriteten men jag är helt övertygad att utan att vi driver på och lägger skarpa förslag så kommer inte majoriteten göra något över huvud taget. De håller sig mest undan och hoppas att allt ska blåsa över.

Vi har inte sett slutet än, eller ens början på slutet. Läget kommer förvärras både när det gäller antal smittade och sjuka. Vi har dessutom stora problem med bemanning, det var lättare i våras. Personalen har slitit under en lång tid och är tröttkörda, vissa säger upp sig och de som blir kvar får slita hårdare. Detta sammantaget innebär att vi kommer allt närmare det katastrofläge som man trodde vi skulle gå upp i veckan. Vi kommer även allt närmare att krisavtalet kommer behöva aktiveras vilket ställer allt på sin spets, men det återkommer jag till.


måndag 14 december 2020

Krav på extra ersättning för insatser under pandemin

 Nu har det återigen kommit skrivelser till oss i regionstyrelsen om kraven på extra ersättning till vissa i personalen för det arbete man gör under pandemin. Man gjorde ett fantastiskt jobb under den tuffa våren och vi ser nu att läget i regionen blir ännu värre nu under andra vågen. Vi har även sett att all personal som jobbade hos oss i våras inte vill göra det nu under vintern, det är svårare att få in utbildade utifrån och vi ser även att fler säger upp sig. Det var en riktig tuff vår och det ser vi konsekvenserna av nu.

Detta sammantaget gör att frågan om insatser för att behålla och lyfta personalen blir ännu viktigare. Vi skulle redan i somras ha tagit tag i denna fråga för att hitta en lösning som är hållbar över tid men det har man inte gjort. Majoriteten har levt i tron att om man duckar tillräckligt länge så blåser det över, men det kommer det inte göra denna gång.

Istället har majoriteten gått ut med att man får tre extra semesterdagar och en cykel på köpet. Ännu märkligare blir det när dessa tre extra semesterdagar ska tas ut mellan 21 december och 8 januari!! Vi drar redan in semester för våra medarbetare och det krävs att man jobbar mycket extra nu under jul och nyår och då ger man alla tre dagar extra ledigt, som de inte kan ta ut(förutom de som inte berörs av pandemin såklart). Hur tror man att man ska kunna ta ut dessa dagar? Det blir ju ett hån mot våra anställda, ge dem en förmån för att kunna vila upp sig samtidigt som de måste jobba ännu mer.

När det gäller den extra ersättningen man vill ha så måste den utformas på ett sätt så den blir rättvis och att uppfattar det så. För vilka grupper ska ha? För vad ska man få ersättning? Hur länge ska man få det o.s.v? Därför måste detta göras tillsammans med facken, politiker och HR.

Förra veckan var frågan uppe på regionstyrelsen och det känns som det finns en samsyn över problemet. Jag har erbjudit majoriteten att vi tillsammans ska sätta oss ned och skyndsamt ta fram en lösning. Att hitta en politisk bred lösning är viktigt så vi inte hamnar i någon form av budgivning om vem som betalar mest, det tror jag inte blir bra. En gemensam lösning skulle kanske göra det lite lättare för våra medarbetare att jobba de extra passen som krävs under de kommande veckorna. Jag tror inte extra ersättning löser allt men det kan vara ett sätt att orka ett litet tag till. Sedan måste vi hitta andra mer hållbara lösningar. Vi moderater är och kommer vara drivande i detta. 

Vi vet att vården kommer stå inför stora prövningar framöver. När väl pandemin är över har vi den stora vårdskulden som måste tas om hand. Detta ska då göras med samma personal som idag sliter så hårt. Jag är genuint orolig för att vi kommer få svårt att klara av detta. Därför krävs det en plan för framtiden med kraftfulla åtgärder.


tisdag 8 december 2020

Lönesatsning inom vården som är ett luftslott

 Igår gick sossarnas vikarierande hälso- och sjukvårdsnämndsordförande (Jan Lahenkorva) ut med ett utspel om att man vill göra en lönesatsning inom vården där man ska satsa på låglöneyrken, anställa fler medarbetare. Detta ska finansieras av att man ska minska hyrpersonalkostnaderna.

En lovvärd satsning kan man tycka men den visar samtidigt på socialdemokraternas oförmåga att styra en region. För det första ska man anställa fler medarbetare, vilket vi moderater krävt länge. Sedan ska man satsa på låglöneyrken vilket innebär att det inte blir satsningar på sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor vilket vi har i vår budget och som många med oss många har krävt.

Sedan när det kommer till hur detta ska finansieras så blir detta bara ett luftslott. Man ska alltså ta bort hyrpersonal, vilket vi vet man inte har klarat av som man lovat. Kostnaderna för dessa är fortfarande inte under kontroll och fortsätter öka och långt över budget(utfallet beräknas i år bli 368miljoner kronor mot budget 140mnkr). Detta är alltså pengar man idag inte har och som är en orsak till de stora underskotten inom hälso- och sjukvården. Man ska alltså finansiera denna satsning med pengar man inte har, hallå!

Här skulle jag önska att journalisterna ställde några enkla kontrollfrågor för att syna denna bluff.

  • Hur kan man finanseria en satsning med pengar som inte finns?
  • Är detta ansvarsfullt?
  • Hur blir det med sjuksköterskorna och deras löneutveckling?

Vad nämnden istället behöver göra är att äska särskilda medel från fullmäktige för att satsa på att justera lönestrukturen, man ska har ätt betalt och ha en tydlig löneutveckling inom vårdyrket. Det måste bli mer lönsamt att utbilda sig och ta ansvar. Vi behöver dessutom mer medel till vården för att kunna utöka grundbemanningen. Vi hade i våra ramar 162mnkr mer till detta. Sedan kommer det krävas särskilda insatser nu för att klara av de kommande månaderna som är extra tuffa, där finns det extra tilfälliga statsbidrag vi kan ta i anspråk. Hur ska våra medarbetare ananrs orka med det tryck som man nu utsätts för inom vården. Och där tror jag inte en "cykel på köpet" är lösningen(som majoriteten tidigare har gått ut med)

måndag 7 december 2020

Allvarligt Covidläge och regionens sossar har tappat kontrollen

 Läget blir allt mer allvarligt i länet. Vi får rapporter om antalet inlagda på sjukhus med Covid ökar och är nu högre än vad de var i våras. Positivt är att antalet på IVA, där de mest sjuka vårdas, inte är lika högt som i våras.

Vi krävde i våras att vi skulle tillsätta en Coronakommission även regionalt i länet. Detta för att ta reda på om vi gjorde det som krävdes då för att minska konsekvenserna av pandemin. En sådan fråga vi hade var hur kunde smittan ta sig in på våra boenden och om alla fått den vård som man har rätt till. Vad kunde vi lära oss inför framtiden när det gäller detta. Man ansåg från den styrande majoriteten att det inte krävdes utan man hade tillit till att våra tjänstemän skötte detta och att man kontinuerligt jobbade med frågan. 

Nu ser vi vart vi är på väg i den andra vågen. Så sent som i går kunde vi se och höra om hur man hanterat våra äldre på våra särskilda boenden. I de norra delarna av länet säger man att man inte kunde gjort något för att hindra smittan att ta sig in på boenden. Man säger dessutom själva att någon läkarbedömning på plats har man inte kunna genomföra på många håll o.s.v.  Vi har även fått granskning från IVO som ger Gävleborg skarp kritik hur man hanterat våra boenden. 

Vi blev lovade i våras och i höstas att alla på våra boenden fick en individuell bedömning, och att man hela tiden ser över vad man kan lära sig av det som händer. Trots detta så är vi i en ännu värre situation än i våras och vi får återigen bekräftat att man inte ger den vård man har rätt till. 

Jag är uppriktigt upprörd över den nonchalans och ointresse som den styrande majoriteten visar. När vi nu från oppositionen stöter på så vägrar man lyssna och ta till sig. Man sitter och krampaktigt håll i sina skrivbord(eller köksbord eftersom de håller sig hemma) och hoppas att pandemin ska blåsa över och att ingen ska ställa någon till svars.

På onsdag är det regionstyrelse och det finns en rad frågor som måste ställas. Jag hoppas verkligen att det finns svar att få på alla våra frågor och man är beredd att lyssna(vilket man inte gjort hittills), än är det inte för sent. 

Men det blir allt tydligare att regionens sossar har tappat kontrollen över läget.