onsdag 24 juni 2015

Vindkraft, en bra eller dålig affär för Gävle kommun?

Sveriges energiförsörjning är en fråga som diskuteras mycket för tillfället. Bl.a. om förtida stängning av kärnkraftsreaktorer men även i regionen och kommunerna diskutras detta med om vindkraft är en bra affär eller inte. Så sent som i måndags debatteade kommunfullmäktige i Gävle om kommunen ska ta över det konkursmässiga Samkraft eller inte. P.g.a. bristande underlag så återremitterades frågan och vi kommer ha ett extrainsatt fullmäktige om någon vecka för att fortsätta diskussionerna men förhoppningar om att då ha bättre underlag.

För det första så vill jag påpeka att jag och moderaterna är för vindkraft. Vi gillar mångfald även inom energisektorn.

Frågan om att vi ska köpa Samkraft handlar inte om att vi gillar vindkraft eller inte utan handlar om huruvida Gävle kommun gör en bra eller dålig affär.  För det första kan vi se att alla andra ägare inom Samkraft gör bedömningen att det är en dålig affär att satsa vidare. Hur kan då majoriteten i Gävle kommun komma till en helt annan slutsats.

För att jag ska göra en bedömning i detta så har jag gjort en uträkning om lönsamheten i denna affär, detta utifrån idag kända underlag.

Tanken är att vi ska köpa 10st vindkraftverk som producera 63,5TWh/år*1. För detta vill Gävle energi betala 190miljoner kronor.

Vindkraftsverken avskrivs på 20år och eftersom de har använts i 4(snitt för de 10 verken) år så återstår 16år med avskrivningar.


  • 190mnkr i inköp som ska avskrivning på 16år blir kapitalkostnad och avskrivningskostnader 14,7mnkr/år *2
  • Driftskostnad för dessa 10verk är ca 15öre/kWh*3
Detta blir en total årskostnad på 24,2mnkr/år


  • Säljer vi elen som produceras för dagens elpris 27öre/kWh blir det en förlust på 7,1mnkr!
  • Tittar vi på historiska elpriserna 15 år tillbaks i tiden så är priset 34öre/kWh, då blir förlusten 2,6mnkr
  • Går däremot priset upp så kan det bli vinst, med ett elpris på 48öre/kWh blir det en vinst på 6,3mnkr.

Så slutsatsen är att med dagens förutsättningar är det en rejäl förlustaffär, vilket inte Gävle energi håller med om. Däremot om elpriserna kraftigt går upp kan det bli en vinst, men där visar de flesta sakkunniga att så inte kommer ske.

*1 Enligt Samkrafts hemsida
*2 Annuitetslån med internränta på 3%, enligt SKLs rekommendationer
*3 Enligt Region Gävleborgs uppgifter om sina driftskostnader för liknande verk.

fredag 12 juni 2015

Ska regionen stödja organiserad svarttaxiverksamhet eller inte?

På veckans regionfullmäktige var det tuffa diskussioner om vänstermotionen om mobilsamåkning. Motionen gick ut på att Regionen skulle vara med och finansiera lösningar och anställa personer som skulle uppmuntra länsinvånare att starta mobilsamåkningsgrupper.

Det kan låta som en bra motion, men vad innebär detta?

Tanken är att Regionen står för ett system där man som privatperson går ihop i öppna eller slutna grupper för att samåka. När man har samåkt med någon så sköter systemet om att kostnaderna för resan faktureras varje månad eller kvartal. Är det så att du själv är med och kör ibland så kvittas detta och systemet räknar då ut en nettokostnad för dig. Priset sätts själva av de som är med i systemet.

Det finns idag flera sådana här tjänster både öppna och slutna, gomore.se, Uber.com och mobilsamåkning.se och en uppsjö på sociala medier typ facebook.

Vad är då problemet?

När man börjar studera detta mer i detalj, vilket motionären inte verkar ha gjort, så finns det en del lagar som kan påverka detta. För det första är skattelagstiftningen, du måste betala skatt för den inkomst du får när du kör andra. Detta kan inte ses som kollektivtrafik, enligt kollektivtrafiklagen, och kan man fråga sig om detta ingår i den kommunala kompetensen. För det tredje så kan man fråga sig om detta konkurrerar med taxiverksamhet och vad säger då konkurrenslagstiftningen? Men det mest intressanta lagen är ändå taxilagen och taxiförordningen. Där regleras vad som menas med taxiverksamhet och inte. Det är framförallt denna lag som man bör sätta sig in i.
Är det så att man tar betalt när man kör en privatperson så ska det ses som taxiverksamhet, utifrån de tolkningar som jag har gjort och andra insatta i branschen. Undantaget är om man samåker till/från jobb/skola då får man ta betalt för det. Resa med utryckningsfordon är inte heller att jämställas med taxi.

Motionären och övriga i majoriteten säger då att detta finns redan på andra ställen och då måste det vara lagligt. Bara för att någon annan gör saker så innebär det inte att det är lagligt, dessutom utreder ekobrottsmyndigheten uber för tillfället och transportstyrelsen har visat intresse att studera detta närmar.

Vad vi då har krävt ifrån oppositionen är att man först ska se över de juridiska delarna innan fullmäktige fattar beslut, men det ville man inte från majoriteten. Om det skulle visa sig att samåkning med betalning inte är tillåtet så kan vi moderater aldrig ställa oss bakom en motion som uppmuntrar till något olagligt, men det vill tydligen majoriteten i regionen (S,C,V,MP). Frågan är vad blir nästa steg? Vilka andra olagliga verksamheter vill man stödja. Jag blir ganska orolig när det finns revolutionära partier i majoriteten.

fredag 5 juni 2015

En dag på lungan

Jag har idag tillbringat dagen på avdelning 109L (Lungavdelningen) på Gävle sjukhus. Jag fick förmånen att gå bredvid undersköterskor på avdelningen och se hur de arbetar. Som vanligt när jag är ute och går med personal så var det lugnt på avdelningen. Trots att det var relativt lugnt och det fanns lediga platser på vårdsal så var man tvingad till att ha ett par patienter i korridoren .

Lungan är en av de avdelningar som har fyrsalar och jag kan konstatera att behovet av att få till enkelsalar är stort. Man tvingas lägga patienter i korridoren eftersom andra patienterna på salen inte kan sova när någon sover oroligt. Tyvärr väljer ledningen att göra om fyrsalar till tvåsalar trots att det enligt dagens krav på vården krävs enkelsalar. Jag fick ytterligare argument idag för att fortsätta att kämpa för enkelrum på våra sjukhus.

En fråga som kom upp ganska snabbt var såklart bonusen till sjuksköterskorna, man märker att detta retar upp andra personalgrupper. Risken är stor att personalflykten fortsätter och ökar, tydligen så är kommunen den arbetsgivare man söker sig till istället.

Som jag tidigare noterat så verkar det finnas mycket mer att önska av bemanningsenheten som sköter vikariehantering. Trots att man har samordnat detta så lyckas man inte få tag på vikarier och extra personal. För att lösa detta måste personalen gå in och jobba extrapass och allt för ofta blir man mer eller mindre tvingad att jobba dubbla pass. Fick även idag höra om de som tvingas jobba trippla pass. Frågan jag ställer mig vad säger arbetsgivaren då med tanke på arbetstidslagen och hur påverkar detta patientsäkerheten. Jag tror att nästa studiebesök som jag ska göra är på just bemanningsenheten för att se hur de arbetar.

Det var en mycket intressant och givande dag. Även om jag inte har kompetens att hjälpa till i själva arbetet med patienterna så kände jag att jag kunde göra nytta genom att vara där. Det uppskattas mycket av personalen att vi politiker är ute i verkligheten och då inte bara gör ett snabbt studiebesök utan verkligen är med och ser med egna ögon hur personalen har det.