söndag 30 april 2017

Företagardagen i Gävle

I fredags arrangerade Alliansen i Gävle en företagardag. Under en och samma dag träffade vi över 30 företag för att lyssna in hur de tycker kommunen fungerar och vad vi kan göra för att de ska kunna växa.

Tillväxten skapas i våra privata företag. Det är genom att nya företag skapas och de befintliga växer som gör att fler människor kan komma i arbete. När fler människor arbetar i de privata företagen så skapas mer resurser till den gemensamma välfärden. Gävle och Gävleborg har bland den högsta arbetslösheten i landet och det är endast genom att fler kommer i arbete och fler kan arbeta mer som gör att vi kan bryta detta. Att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten är en av de viktigaste uppgifterna vi har i Gävle, och vi kan endast fixa detta om vi samarbetar med våra företagare i kommunen/länet.

På förmiddagen besökte jag tillsammans med EvaMarja, Lena och Kerstin några butiker på Drottninggatan. Det var intressant att höra deras syn på vad vi i kommunen kan göra för dem. Självklart blev det mycket diskussion hur vi kan återskapa Drottninggatan till en paradgata som det en gång i tiden var, detta är något som vi i Alliansen har lovat vi ska arbeta för. De var även oroliga för den otrygghet som växer fram i och med att det är många utrikesfödda som inte kommer i arbete. Det är ganska oroligt just på Drottninggatan och det påverkar såklart kundtillströmningen men även deras egen trygghet. Detta måste vi såklart komma tillrätta med. Även parkeringssituationen och konkurrensen med externa köpcentrum kom upp och vi var alla överens om att Gävle centrum har mycket att ge men kan bli ännu bättre för vi vill alla att vi ska ha ett levande centrum. Det kommer helt klart inte bli så om vi inte har engagerade företagare som vill verka där.

På eftermiddagen var jag tillsammans med Fredrik och besökte Peab i Gävle. De arbetar inom bygg och anläggningssektorn. Det blev bra samtal om hur bostadsmarknaden ser ut i Gävle och vad kommunen kan göra för att vi ska kunna bygga fler och billigare bostäder. Det som framkom var att vi tydligen ställer kommunen krav som försvårar och fördyrar bostadsbyggande och kommunen tar väldigt lång tid på sig i sin handläggning. De var även intresserade av att kommunen skulle upphandla driften och underhåll av våra gator och parker, vilket vi idag utför i egen regi. Vi berättade då om den utmanarrätt som vi planerar att införa vilket togs emot mycket positivt.

Se länken om utmanarrätt: Utmanarrätt SKL

Tack alla företagare i Gävle som sliter varje dag för att skapa tillväxt och göra Gävle till en bra plats att bo och arbeta i.

lördag 29 april 2017

Praktik på Ortopeden

I Torsdags var jag och hospiterade på ortopedens vårdavdelning, 112O, på Gävle sjukhus. Jag har vid flera tillfällen varit där och träffat personal och sett lokalerna men nu var det dags att vara med personalen under ett helt arbetspass.
Ortopeden är en relativ stor avdelning med många vårdplaster men jag hade förmånen att följa ett av vårdlagen under dagen. Som vanligt när jag är ute så var det en lugn dag, fanns till och med platser som inte var belagda. Patienterna var inte heller så vårdkrävande denna dag. Dessutom hade man HLR utbildning under dagen vilket innebar att man tagit in extra medarbetare så de kunde gå ifrån och vara på utbildningen. 

Ortopeden är en av de avdelningar som fortfarande inte har fått nya lokaler. Det är brist på enkelrum och man har fortfarande kvar fyrsalar. Att alla patienter inte har egen toalett gör såklart arbetet svårare men patientflyttar o.s.v. Det ska bli intressant att se hur man tänkt sig ortopedens framtid i sjukhusets ombyggnad som är på gång, jag kommer fortsätta tjata om enkelrum med egen toalett och dusch och jag kommer inte ge mig förrän alla avdelningar har det på våra sjukhus.

Jag fick möjligheten att sitta med på ett vårdplaneringsmöte, vilket var en ny erfarenhet. Vårdplanering handlar om att man ska planera för patientens hemgång och då träffas kommunen biståndshandläggare och regionen vårdplanerare och ibland även hälsocentralen. Där försöker man planera för hur hemgången ska gå till och vilket stöd man behöver. 

Det var intressant att se hur ett sådant går till, kan konstatera att vår medarbetare var mycket professionell och effektiv. Samtidigt kunde jag konstatera att jag var lika förvirrad som patienten. I detta fall var det en person som hade blivit opererad och inte kunde använda armen. Patienten hade aldrig tidigare haft hemtjänst och det blev väldigt överrumplande att helt plötsligt inte kunna göra allt man tidigare har gjort. Klarar man verkligen av att bre smörgåsen till frukosten klarar man av att handla själv och hur ska kattlådan tömmas o.s.v. Mycket frågor och jag kan förstå om det inte är så enkelt för den behövande att svara på alla frågor under denna begränsade tid.  Det blev ett batteri av frågor som man aldrig tidigare har tänkt sig svara på. Denna patient var inte från Gävle men hade patienten var det så hade de dessutom varit tvungen att välja vilket hemtjänstföretag.

Jag fick även vara med på vårdplatsmöte där man gick igenom vårdplatsläget på sjukhuset. Det blev direkt samtal om vilka patienter som kunde flyttas och hur många platser man behövde inför kvällen o.s.v. Jag fick även en mycket bra dragning om sommarsituationen, sådan som vi aldrig tidigare politisk har fått se. 

Innan dagen var slut så fick jag även möjligheten att snabbt gå förbi den nya ”barnakuten”. Äntligen har man skapat en riktig barnakut där de akuta barnfallen tas om hand av specialistutbildad barnpersonal i helt egna lokaler. Jag har tjatat i hur många år som helst och äntligen har man lyssnat och fått till det. Som jag sagt tidigare, vi oppositionspolitiker gör skillnad men tyvärr tar det mycket längre tid.

onsdag 19 april 2017

Praktik på Laboratoriemedicin

Jag brukar vara ute och auskultera i vården med jämna mellanrum. Idag var det laboratoriemedicins tur att få besök en dag. Jag spenderade därför ett arbetspass i deras verksamheter. I vanliga fall brukar jag följa en medarbetare under arbetspasset men idag ville man att jag skulle få se så mycket som möjligt i deras verksamheter så schemat var fullspäckat med de olika delarna, så därför blev det lite olika personer jag spendera dagen med. Eftersom jag alltid har mycket frågor och vill lära mig hur allt fungerar så blev det snabbt förskjutningar i planeringen och lunchen fick kortas ned.

Jag fick bl.a. möjligheten att se hur man gör odlingar på prover för att ta reda på om patienten har bakterier eller inte och om vilken bakterie det i så fall är. Det är en krävande process som tar viss tid men det var riktigt intressant att se hur de olika metoderna fungerar.  Jag var även med och såg hur flödet fungerade och hur man gjorde andra tester.

Jag var där för några år sedan på besök i samma verksamhet och då kunde jag se hur gamla lokalerna var och hur traditionellt man arbetade. Man kände då att inte att man fick gehör för att utveckla verksamheterna tekniskt och att man inte kunde göra de investeringar som krävdes, detta trots att det skulle spara pengar och förbättra patientsäkerheten. När jag sedan började lyfta frågorna så blev det visst fart. Nu hade man fått göra dessa investeringar och lokalerna är renoverade och det var en stor skillnad jämfört med förra besöket. Detta visar på att det faktiskt är möjligt att påverka även om man sitter i opposition, det tar lite längre tid bara.

Efter lunchen var jag på Patologen/Cytologen och fick se hur de arbetar och vilken skillnad mot sist. Man ligger nu i framkant i Sverige när det gäller digitaliseringen av verksamheten vilket känns riktigt bra. Man har inte samma brist på patologer längre och arbetsmiljön var en stor skillnad mot tidigare. Det som återstår är väl ändå att få färdigt lokaler för obduktion.

Dagen avslutades sedan med en genomgång av transfusionsmedicin och blodcentralen. Där fick jag lära mig skillnaden på det manuella sättet att bestämma blodgrupp och det helautomatiserade. Jag fick även se hur blodcentralen fungerar där alla blodgivare kom in och lämnade blod.
Det stora frågetecknet efter dagen är dock vad som ska hända med all denna fina verksamhet. Man har nyrenoverade lokaler som är anpassade för deras utrustning och medarbetarna men man har fått besked att man nu ska flytta! Jag har länge påpekat att planeringen för framtidens sjukhus är obefintlig och dagens besök bekräftade detta. I dessa nyrenoverade lokaler ska man nu riva allt igen för att den nya akutmottagningen ska få plats där. Verksamheten ska inrymmas i det nya vårdblock man ska bygga. Även en novis person fattar att detta inte är rationellt. Man kommer alltså flytta en av de verksamheter som har behov av korta transporter till operation till andra sidan sjukhuset, hur tänker man då?

Jag stärks i min uppfattning att den uteblivna planeringen för sjukhuset inte är bra för vården och att den kommer påverka ekonomin negativt.

torsdag 13 april 2017

Kundfokuserad färdtjänst/sjukresor

Det har under senaste tiden blossat upp en debatt om färdtjänst och sjukresor. Vi har under flera år fått synpunkter från passagerare att det är förseningar och väntetider och att man får åka halva länet innan man når sin destination. Nu har även förarna reagerat eftersom det är de som får ta all frustration från passagerarna och det tillsammans med för pressat körschema gör att arbetsmiljön blir lidande.

Av den anledningen så skrev min partikollega Pia Jansson en bra interpellation i ämnet på förra fullmäktige och radion lyfte även upp problematiken. Efter en debatt i radion har jag fått mycket mer input i detta och något är galet.

Jag träffade därför i veckan ett par från länet taxiföretag för att få mer input i detta och jag blir riktigt upprörd när jag hör hur man har lagt upp detta från regionen. Exempelvis fick jag återberättat att körningarna är så tight planerade med tider att det är helt orimligt att kunna köra på de tider som x-trafik planeringsystem säger. Det innebär att redan när arbetspasset börjar så är man försenad och enda sättet att hämta in den tiden så får man ställa in lunchrasten.

När man samplanerar körningarna så har jag fått det återberättat hur man kan börja en körning och när man är halvvägs till destinationen får man vända och åka tillbaks för att hämta ytterligare en passagerare.

Jag förstår att vi måste ha samåkning inom sjukresor och färdtjänst, men vart har patient och kundperspektivet tagit vägen.

Nu finns det en del saker som jag som oppositionspolitiker ska ta tag i, det är bara att kavla upp ärmarna och arbeta för en mer human och kundfokuserad färdtjänst.

söndag 2 april 2017

Bristande städkvalité på landets bäst städade sjukhus

Städningen på våra sjukhus är något som vi diskuterat under en mycket lång tid. Det har framförallt varit problem med kvalitén. Det är inte så att det kanske inte blivit så mycket sämre än tidigare utan det som hänt är att vi har på nytt upphandlat städningen och samtidigt stramat åt kraven till att ha landets tuffaste krav. Vi har under alla de år jag varit aktiv inom landsting- och regionpolitiken diskuterat de dåligt städade lokalerna. Därför var det bra att vi stramade åt kraven samtidigt som vi gjorde en ny upphandling.

När denna upphandling gjordes så var det flera leverantörer som lämnade anbud och de var ungefär i samma prisnivå. Vi var då nöjda över att det var en välrenommerad leverantör som vann upphandlingen. Det blev en övergång från den tidigare leverantör Coor till ISS och som alltid när det blir en ny leverantör så blir det lite gnissel, men det är övergående. Den stora utmaningen var dock att kvalitén stramades åt och att man nu inte bara hade visuell besiktning utan även besiktar för det som inte syns, bakterier.

Ganska omgående så visades sig att man inte kunde leverera den kvalité vi hade beställt. Jag var lite förvånad att man godtog att ta över ansvaret för våra lokaler i de skick de var. Det var tjocka lager av damm som fanns i våra lokaler som uppenbarligen hade uppstått långt innan ISS tog över. ISS såg dessa problem och arbetade med att komma tillrätta med gammal smuts och nya krav. ISS förklarade att man hade en stor uppgift att utbilda städarna för att kunna klara av de nya tuffa kraven.

Trots detta har man inte lyckats komma tillrätta med kvalitén och vi i politiken har följt detta mycket noggrant under dessa år. Vi har fått se hur besiktning går till och jag personligen har varit med och gått med personalen för att få en känsla över hur städningen går till.Trots bristande kvalité har ansvarigt regionråd påstått i fullmäktige att vi troligen har de bäst städade sjukhusen i landet, se videon. Detta påstående är såklart mycket provocerande med tanke på de kvalitetsbrister som vi alla andra har sett.

Nu har det gått så långt att ISS och regionen väljer att bryta avtalet. Jag tycker det är tråkigt och bekymmersamt, om inte en av världens största och mest renommerade städföretag klarar av våra krav, vem ska då göra det. Om dessutom ansvarigt regionråd anser att vi har det bäst städade sjukhusen i landet så varför bryter man då avtalet, kan det var en eftergift till vänsterpartiet?

Problemet vi har är inte egen regi eller privat regi utan det är de tuffa krav vi har och att vi är först med dessa. Nu ska det gamla leverantören som inte har städat enligt våra nya hårdare krav ta över ansvaret med samma personal som tidigare inte klarat av uppdraget, hur ska det gå med det och till vilket pris? Kommer man nu sänka kraven igen eller kommer man behålla de tuffa kraven? Det känns som vi kommer börja om från början i denna process och att vi då har tappat två år.

Jag hoppas nu att man seriöst ser över kraven och hur man kan städa och göra en ny upphandling. Varför inte göra en del studiebesök hos andra landsting och se hur de arbetar med kvalité. Jag förutsätter att man gör en ny upphandling, eventuellt kan jag tänka mig att vi behåller städningen i egen regi på något av sjukhusen just för att kunna jämföra kvalitén och lära sig av varandra. Sedan måste vi när vi bygger nytt och renovera hela tiden tänka på att det ska vara lättstädat, vilket inte alls görs idag.