torsdag 28 april 2011

Artikel om överbeläggningar på länets sjukhus

I tidningen Dagens Samhälle skriver man idag om beläggningssituationen på våra sjukhus i landet. Den sammanställning som görs där bekräftar det allvarliga läge som råder på våra sjukhus i länet. För ett år sedan presenterade vi moderater en rapport där vi påvisade detta och jag lyfte frågan så sent som igår på landstingsfullmäktige.

Majoriteten har hittills förnekat problemen och försöker undvika debatten genom att plocka fram annan statistik som visar att det inte är något problem. I de siffror som jag tar del av har man sammanställt en mängd ögonblicksbilder medan majoriteten mäter de dagar som man har vart inlagd på sjukhus och räknar bort inskrivningsdag och utskrivningsdag, vilket blir väldigt konstigt.

För att komma tillrätta med dessa överbeläggningar så presenterade vi för ett år sedan en handlingsplan för detta som innebär att:

1. Påbörja förhandlingar med kommunerna hur dessa patienter kan tas om hand av kommunerna.

2. Utred möjligheten och intresse att inrätta korttidsplatser i landstingets regi som sedan fakturerar respektive kommun för de kostnader som kommunen ansvarar för.

3. Utred möjligheten att utöka antalet vårdplatser och hur dessa bör fördelas inom sjukhuset.

4. Se över arbetssätt och rutiner för att hitta bättre processer som minskar beläggningen, t.ex. kan in- och utskrivningsprocessen förändras.

Länk till rapport

onsdag 27 april 2011

Nöjd styrelseordförande

Landstingstyrelsens ordförande meddelade på dagens landstingsfullmäktige att hon är nöjd med vad man uppnått under verksamhetsåret 2010. I stora delar håller jag med, vår personal har gjort ett fantastiskt arbete under det gångna året där arbetet med att korta köerna till sjukvården är ett väldigt bra exempel.


Däremot finns det delar som kan bli mycket bättre. T.ex. så råder det fortfarande kraftiga överbeläggningar på våra sjukhus. Idag på landstingsfullmäktige lyfte jag upp problematiken med överbeläggningar på våra pykiatriavdelningar. Under 2010 har snittbeläggningen vart 115% vilket innebär att man har många fler patienter än vad man har sängplatser till. Som vanligt möts man av helt oförståelse från majoritetens företrädare.

måndag 25 april 2011

”Opolitisk” vänstermanifestation på stortorget

Idag besökte jag stortorget och lyssnadepåskuppropets manifestation mot försäkringsreglerna. Det var inte speciellt mycket folk där utan det var nog mest sossanras ombudsmän, politiker och förbipasserade. Vi fick lyssna till mycket intressanta berättelser hur dessa människor upplever sjukförsäkringssystemet. Vi fick lyssna på ett par personers som berättade hur de har upplevt försäkringskassan och arbetsförmedlingen, men de berättade inget om hur landstingets rehabilitering fungerar. Det var först när primärvårdsläkaren Hector Lerner berättade om sin syn på systemet det kom fram hur illa rehalibiteringen fungerar i landstinget.

Manifestationen riktar sin kritik mot alliansregeringen och sjukförsäkringssystemet men man berör inte den viktiga delen som handlar om hur dessa människor ska ges möjlighet till rehabilitering. Landstinget Gävleborg har under de senaste åren bl.a. försämrat rehabilitering genom att säga upp avtal med väldigt duktiga sjukgymnaster och man är bland de sämsta på att ta del av regeringens stimulansmedel..

Det som jag tror vi alla är överens om är att de som har arbetsförmåga ska arbeta efter sin förmåga medan de som inte har arbetsförmåga ska vara sjukskrivna och erbjudas rehabilitering.

torsdag 21 april 2011

Är Landstinget Gävleborg bäst i Sverige?

Ofta när landstingsmajoriteten skickar ut information om olika rapporter som har presenterats från SKL, socialstyrelsen eller någon annan där landstingen utvärderas så presenteras dessa resultat på väldigt konstiga sätt. Man ger ytterst sällan en helhetsbild utan lyfter fram vissa delar där vi har bra resultat och ignorerar helheten eller de delar där vi ligger sämre till.

Så sent som igår när det gick ut ett pressmeddelande om att ”Gävleborgs län har bäst resultat” så handlade det om resultatet av alliansregeringens rehabiliteringsgaranti där vårt landsting tydligen hade bäst resultat när det gäller sjukskrivningar, så tolkades i alla fall meddelandet. När man sedan läser meddelandet lite mer noggrant så framkommer det att vi har minskat sjukskrivningarna mest vilket är lite annorlunda än att ha bäst resultat. Det är glädjande att vi har minskat sjukskrivningarna men det är ju så klart intressant att veta hur mycket sjukskrivningar vi har jämfört med de andra länen, men det får vi inte veta. Att landstinget Gävleborg sedan är näst sämst på att söka de statliga medel som finns för rehabiliteringsgaranti framkommer inte heller.

Detta sätt att sortera information som sänds ut har blivit allt vanligare och är att vilseleda allmänheten. På samma sätt gör man när man presenterar resultatet av socialstyrelsens öppna jämförelser. Ser vi på denna jämförelse sammantaget så ligger Gävleborg sist men landstinget presenterar endast de faktorer där vi ligger bra till men man ger ingen helhetsbild.

Nu är det bra att vi har media som genomskådar detta sätt att presentera fakta och jag hoppas att de fortsätter med detta och granskar fakta ännu hårdare, för mig som politiker är det oerhört viktigt att verkligheten presenteras som den ser ut och inte som man vill att den ska vara. Endast genom att identifiera problem och förbättringsområden så kan vi förbättra oss och bli det bästa landstinget i Sverige.

lördag 16 april 2011

Konstigt uttalande från landstingstyrelsens ordförande om Alliansens aktivitet på torget i Gävle.

När man arbetar med politik får man höra och läsa mycket konstiga saker. I dagens Arbetarblad kommentarer landstingstyrelsens ordförande den kampanj som Alliansen har bedrivit på stortorget i Gävle. ”Det oppositionen nu gör nu är bara trams” kommenterar Ewa Tjärnström våran kampanj om Hospice.

Denna kommentar är mycket anmärkningsvärd. Anser sossarnas landstingsråd att opinionsbildning är trams? Anser hon att träffa och samtala med människor är trams eller är allt politiskt arbete trams?

Hon påstår även i artikeln att Hospice är på gång vilket inte stämmer. Som jag tidigare har skrivit arbetar majoriteten med att använda sjukhusets vårdplatser som hospiceplatser vilket skiljer sig på vårt sätt att se på detta. Hon säger även att man ska använda hotellrummen på det nya patienthotellet som hospiceplatser, vilket inte heller är samma sak som ett riktigt Hospice.

Vi i Samverkan Gävleborg kommer fortsätta att arbeta för ett riktigt Hospice i länet oavsett om styrelseordförande anser att detta är trams.

Nu är det dags att gå från ord till handling när det gäller Hospicevården i länet.

På dagens debattsida i GD skriver sossecentern svar på våra krav om att nu inrätta Hospice i landstinget Gävleborg. Man skiriver svepande om att det måste ta tid för att kunna planera den palliativa vården. Kommentaren från ledarskribenten är väldigt bra ”landstingsledningen vill ha mer tid – det enda som de cancersjuka inte har”

Dagens palliativa vård i hemmet fungerar bra och är något som vi ska värna om och vidareutveckla. Däremot så passar inte denna vård alla. Det måste finnas en mångfald av olika vårdalternativ för dessa svårt sjuka patienter. För de människor som idag inte vill eller kan få vård i hemmet finns sjukhuset som alternativ. Där hamnar de på vanliga vårdplatser i bästa fall men allt för ofta hamnar man i korridoren. Detta är varken mänsklig eller värdig vård. Det är här skiljelinjen mellan Tommy Berger och oss i Samverkan går.

Sossarna med Tommy i spetsen vill ha hospiceplatser på vårdavdelning på sjukhuset medans vi i Samverkan Gävleborg vill ha ett dedikerat Hospice där dessa patienter tas om hand på just det sätt som är bäst för dessa människor. Man ska inte den sista tiden i livet vara på ett sjukhus i en steril sjukhusmiljö utan i en harmonisk miljö utanför sjukhusets väggar.

Nu vill man ha mer tid och utreda och diskutera. Hur lång tid ska detta snackande få ta? Vi har redan diskuterat detta i flera år. Jag anser nu att det måste vara färdigdiskuterat, det är dags att gå från ord till handling.

Igår mötte Allians Gävle tillsammans med oss landstingsråd gävleborna på stan och pratade Hospice, idag fortsätter kampanjen. Vi ses på stortorget. Vi ger oss inte förrän vi har en värdig Hospicevård i länet!

Ledare GD
Gårdagens ledare GD

fredag 15 april 2011

Dålig politisk uppslutning kring regionens strategidag

Idag har regionstyrelsen haft strategidag där bl.a. en innovationstrategi och näringslivspolitiskt program har diskuterats. Det är bra att regionen äntligen arbetar fram dessa viktiga dokument. Planen var att dessa skulle vara klara 2009, men av någon okänd anledning har de tydligen dragit ut på tiden. Vi kan väll konstatera att detta inte har vart så prioriterat från länets sossar. Intressant från dagens strategimöte är också att ingen politisk ledning från de största kommunerna i länet var med. Med tanke på Gävle kommun och Regionens dåliga hantering av nya företagsetableringar så blir näringslivspolitiska programmet ännu viktigare, men frågan är om den kan rädda upp regionens dåliga rykte i dessa frågor.

torsdag 14 april 2011

100 dagar med den nygamla landstingsmajoriteten, vad har hänt?

Nu har det gått hundra dagar sedan valet och det är dags att göra en första avstämning av vad majoriteten har lyckats prestera inom landstinget. Först kan vi konstatera att den nygamla landstingsmajoriteten varken presenterade någon gemensam politik före valet eller efter valet. Det är brukligt att en majoritet gör någon form av majoritetsförklaring men någon sådan har vi inte sett under de första 100 dagarna.
 
Under förra mandatperioden fanns ett måldokument för perioden 2006-2010 ”ett livskraftigt Gävleborg”. Något nytt sådant måldokument har man inte heller lyckats få fram under dessa första 100 dagar.
 
Taktiken är nog att inte säga något för då kan man inte heller ställas till svars. Politiskt ledarskap handlar om att tala om vad man vill och genomföra det. Vi myntade begreppet frånvarande ledarskap före valet om den gamla majoriteten, och det gäller även för den nygamla.

lördag 9 april 2011

Tack för förtroendet att leda länets moderater

Idag har vi moderater i länet haft vår förbundsstämma. På stämman blev jag vald som länets nya förbundsordförande vilket är mycket hedrande och inspirerande. Vi har gjort historiska valframgångar de senaste två valen. Vi har ökat från 9% 2002 till 23% 2010, vilket har vart en fantastisk resa.

För att fortsätta denna framgång krävs att vi ständigt arbetar med politisk förnyelse. Vi ska se till människors vardagsproblem och hitta de politiska lösningarna. Per Johansson från Glada Hudiksteatern deltog med ett anförande om att inkludera alla människor i samhället vilket var mycket inspirerande och som vi ska ta med oss in i vårt förnyelsearbete. Utöver detta krävs att vi även stärker vårt lokala ledarskap. Genom ett förtroendebyggande arbete ska vi vidareutveckla vårt lokala ledarskap så vi skapar förutsättningar för fler moderatledda kommuner.

Resan mot valseger2014 har nu börjat.

fredag 8 april 2011

Gårdagen fylld med intressanta föreläsningar

Igår var det en heldag med seminarier. På förmiddagen var jag på högskolan och lyssnade på föreläsningar om alternativ medicin och projektet hälsoparken Fjärran Höjder. Bland annat fick vi höra hur omgivningen påverkar tillfrisknandet av patienter och hur viktig vardagsrekreation är. Detta är något som är ganska självklart men det är alltid bra att få fakta som stärker detta. Vi fick även en genomgång om vad alternativ medicin är och hur detta har utvecklats historiskt.

På eftermiddagen fick vi en genomgång av den nya patientsäkerhetslagen och vad detta innebär för oss i landstinget. Just patientsäkerheten är något som ligger väldigt högt på agendan hos alliansregeringen och inom landstingen och det finns mycket för oss landstingspolitiker att göra.

onsdag 6 april 2011

Sossarna i länets kommuner och landstinget lyckas inte komma överens

Landstinget och länets kommuner har under en längre tid arbetat med att förbereda en överflyttning av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Detta har de flesta av de andra landstingen redan gjort och nu var det äntligen Gävleborgs tur. Nu har länet sossar kommit fram till att man ska skjuta på denna reform ett år.

Tanken var att kommunerna skulle ta över detta ansvar från och med 1/1-2012 men nu flyttas detta datum framåt ett år. Orsaken till denna försening är väldigt oklar. Ibland beror det på att den växling av skatten som ska göras behöver utredas mer och ibland är det några andra oklara saker som behöver utredas. Sanningen är att man inte kan komma överens om vad som är hemsjukvård och vad som är vanlig sjukvård.

Vi moderater gick till val på att denna överflyttning ska göras så fort som möjligt. Det finns stora fördelar om kommuner tar över detta. Idag ansvarar kommunerna för hemtjänst och omvårdnad i hemmet medan landstinget ansvarar för sjukvården. Om detta samordnas finns det möjlighet att effektivisera och förbättra för brukarna/patienterna.

Jag tror inte sossarna kommer komma överens med detta extra år utan vi Gävleborgare får nog förlita oss på att alliansregeringen lagstiftar om detta.

tisdag 5 april 2011

Hospice i Gävleborg kan vara närmare än vi har trott

Idag har vi oppositionsråd träffat ett par personer som planerar att starta Hospice i Gävle. Tanken de har är att starta upp ett Hospice i Gävle som är inspirerat av Mellannorrlands Hospice i Sundsvall, där vi var på besök för två månader sedan. Det var med stort engagemang som de berättade om sina planer och hur långt de kommit i planeringen och nu väntar de på att landstinget ska teckna någon form av avtal med dem för att de ska kunna köra igång.

Nu hoppas jag verkligen att landstingets tjänstemän gör det som krävs för att vi ska kunna teckna avtal om Hospiceplatser. När detta är gjort så kan verksamheten vara igång på ett halvår.

Är det rätt att låsa in de boende på demensboenden?

Idagens GD kan vi läsa om centerns riksdagsledamot har vart på studiebesök på demensboende i Hofors. Hans slutsats är bl.a. att man bör se över möjligheten till att möjligöra tvångsåtgärder inom demensvården.

För två veckor sedan var jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor på besök på demensboendet på Flemminggatan i Gävle. Det är lysande exempel på hur demensboende kan fungera. En väldigt hängiven personal och man har olika avdelningar för olika grader av demens. Man visade även hur de arbetar utan att låsa in de boende, vilket var mycket bra och intressant att höra. Man har såklart larm och andra hjälpmedel som säger till när en brukare/kund går upp på natten och då ser man till att någon person hjälper till. Många i landet har tidigare gjort studiebesök på Flemminggatan och jag hoppas att fler gör det framöver.

fredag 1 april 2011

Nu kommer äntligen sociala företag även till Gävle.

Idag har jag tillsammans med det moderata oppositionsrådet i kommunen besökt det nyetablerade sociala företaget Prio 1 i Gävle. De arbetar med personer som är långt ifrån arbetsmarknaden och då främst de som är i arbetsförmedlingens fas tre. Det var intressant att se och höra hur de arbetar med dessa människor i den secondhandbutik som finns på Skolgången i Gävle (bredvid Ericssons gamla lokaler).

Vi fick höra om de goda erfarenheterna från deras verksamhet i Sundsvall och även hur bra det har fungerat i Gävle trots den korta tid som de har haft sin verksamhet här. Vi fick även ta del av de framtidsplaner som finns för verksamheten. Ett väldigt inspirerande studiebesök så här dagen före helg.