söndag 21 maj 2023

Är demokratin hotad?

 Nu har oppositionen både nationellt och i regionen lyft frågan om demokrati med tesen att demokratin är hotad i och med att de inte längre styr regionen eller landet Det är en märklig tes de driver och den i sig hotar allmänhetens uppfattning om demokratin i landet. 

Att man röstar bort 103 årigt s-styre i regionen är tvärtom just en demokrati som fungerar. Det är alltså i andra länder där maktdynastier sitter hundratalsår utan att man kan byta ut dem just oftast odemokratiska. 

Nu hävdar sossarna att sättet vi leder regionen hotar demokratin. Det kan röra sig om att man inte tycker sig få information och majoriteten gör inte som sossarna säger när de vill tillsätta oändliga utredningar, remisser och konsekvensanalyser. Det som gör det extra intressant är att man nu kritiserar oss trots att vi har samma processer nu som när man de själva styrde regionen i 103år. Och nu helt plötsligt så är det demokratihotande, men det var inte det när man själv styrde. 

Sedan ska man säga i all ödmjukhet att det är klart att arbetssätt förändras över tid. Vi har jobbat just med det genom att vi likriktar arbetssätt mellan nämnder och styrelsen, vi skapar mer ordning och reda och framförallt vi tar ansvar för det arbete vi leder. 

På nationell nivå låter det på samma sätt. Att det nu finns en majoritet i riksdagen som vill något annat än vad sossarna vill så är det odemokratiskt. Att regeringen nu vill utreda huruvida man ska tillåta politiska partier att driva lotteriverksamhet hotar den svenska demokratin. Detta säger såklart sossarna bara för att en för dem stor intäktskälla är hotad. Men att man inte inser att det är problem när man säljer lotteriabonnemang på kredit och lurar köparna med att inte tydligt säga att det är ett sätt att gynna ett parti, som man kanske inte ens vill rösta på.

På tisdag har vi regionstyrelse igen och jag är helt övertygad om att det kommer låta som tidigare styrelsemöten. Det finns inga underlag, konsekvensbeskrivningar och vi styr på ett odemokratiskt sätt. Man blir kränkt när vi inte tar deras återremisser rakt av och att vi driver igenom de beslut som vi har gått till val på.

Jag är helt övertygad om att de också kommer bli riktigt upprörda över att vi inte webbsänder mötet(vilket togs upp på det beredningsmöte som oppositionen har möjlighet att delta på men väljer att inte närvara på). De kommer påstå att det är ett sätt vi vill tysta oppositionen på samma sätt som vi vill utreda partilotterier på kredit. Men att vi inte sänder denna gång beror helt och hållet på hur man från oppositionen betedde sig mycket olämpligt och kränkande i direktsändning genom att hänga ut enskilda tjänstemän och känslig identitetskränkande information. 

Men avslutningsvis kan vi konstatera, alla utan sossarna i regionen kanske, att den svenska demokratin fungerar. Det är det historiska maktskiftet i regionen ett tydligt bevis på. 

söndag 7 maj 2023

Inspirerande Framstegsdag

 I fredags arrangerade regionen sin årliga Framstegsdag. Det är en dag när vi samlar alla aktörer som jobbar med och som är involverade på ett eller annat sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Där visa vi på goda exempel om det som händer i länet. Vi passar även på att bjuda in externa personer som inspirerar och föreläser för oss.

Detta år hade vi bjudit in Per Granqvist och Anna Frankzén Starrin, vilket var en riktigt bra kombination i just att inspirera oss. 

Per pratade om hur det är att agera i en komplex värld vilket var mycket bra och inspirerade saker, lockade även till en del skratt. Framförallt handlar detta om att vi ska förstå varandra och den kontext vi lever i. Exempelvis om vi vill att människor ska flytta hit så är det viktigt att vi förstår hur andra ser på oss och vad vi kan erbjuda dem. Ibland blir vi läte väl introverta och talar om allt bra som vi ser men vi kanske borde mer prata om allt bra som andra ser. När man sedan vet detta så är det lättare att också prata om saker som gör att vi skapar intresse för oss. 

På eftermiddagen så lyssnade vi på Anna som är en framtidsspanare. Men det handlar ju inte bara om att spana och gissa om framtiden utan också förstå vart vi kommer ifrån och vår historia. Några trender som hon pekade på är bl.a. 

Digitalaliseringstrenden fortsätter, det påverkar hur vi kommunicerar med varandra. AI kommer slå igenom stort vilket i sig kommer skapa nya möjligheter men också nya problem. Hur ska man veta vad som är skrivet av en människa och av en robot. AI gör än så länge analyser av allt data och hittar mönster som den sedan använder för att skapa nya verk. 

Indivudaliseringstrenden kommer också ta fart vilket innebär att vi kommer efterfråga mer tjänster som är anpassade till just mig. Det kommer inte längre finnas generella lösningar utan helt individuellt anpassade tjänster och varor.

Det kommer även finnas en del mottrender där neokollektivismen är en tydlig sådan. Vi kommer hjälpa varandra mer där man lyfter fram delningsekonomi som en tydlig mottrend.

Sakernas internet och big data är den sista delen som är en tydlig trend. Allt kommer kommunicera med allt och groteskt stora mängder data kommer att lagras för att sedan kunna användas både på bra och dåliga sätt.

Vi fick även en lägesbild av Samhällsmedicin och Lina om hur det ser ut i länet. En viktig del för att vi tillsammans ska kunna jobba framåt är att förstå hur läget är just nu.

Vi hann även med ett internt möte mellan länets kommuner och oss i regionen där vi pratade om de utmaningar som finns. 

Det var helt enkelt en bra fredag, nu är det dags att ladda upp för nästa vecka.