onsdag 27 oktober 2010

Oprofessionellt av landstingsstyrelsen att öppna ny hälsocentral utan några ekonomiska kalkyler

Idag beslutade landstingstyrelsen att starta en ny hälsocentral på Alderholmen. Det är bra att man har nya idéer hur primärvården kan utvecklas och är beredd att testa dem. Tyvärr är man inte intresserad av att presentera en affärsmodell för hur denna nya hälsocentral ska klara av att gå runt ekonomiskt. Det är oerhört viktigt att vi som landstingstyrelse är professionella i vårt sätta att hantera detta, vi verkar nu faktiskt på en marknad med andra aktörer.

 Vi kan inte starta nya hälsocentraler utan att det finns ordentliga kalkyler och planer för hur dessa ska utvecklas och hur de ska klara sig ekonomiskt. Vi vet att det inte bor så många i detta upptagningsområde och för att klara sig vet vi sedan tidigare att det krävs mer än 4000patienter för att gå runt. P.g.a. av det bristfälliga underlaget valde vi moderater tillsammans med fp och kd att yrka på en återremiss.

tisdag 26 oktober 2010

”Domen” från JO har nu kommit

Idag kom ”domen” från JO angående den anmälan som en läkare gjorde i samband med ledningens nedtystning av kritiken av den strategiska planen. JO ger landstinget kritik för sitt sätt att hantera ärendet, detta rapporterar radion idag. 

Anmärkningsvärt är att landstinget presenterar detta som att JO ger landstinget rätt i sak. Läser man JO svar så ges en annan bild. Man är kritisk till att protestlistor som var utlagda i personalrummen samlades in. Man är även kritisk till den promemoria som skickades ut om vad som gäller inom landstinget och hur man får sprida information i landstingets lokaler. Sedan har man inte underlag för att uttala någon kritik i övriga punkter som anmälan tar upp, men detta innebär inte att man stödjer landstingets i dess hantering.

onsdag 20 oktober 2010

Första mötet med nya landstingsgruppen

Idag hade den nya landstingsgruppen sitt första gruppmöte. Det positiva valresultatet för oss moderater innebär att vi har fått ytterligare två mandat i landstingsfullmäktige från tidigare 13 till 15 mandat. Med ersättare så har nu gruppen växt till 19 personer. Utav dessa är 9 personer nya i landstingsfullmäktige vilket är en rejäl förnyelse av gruppen. Det är även en bra sammansättning ur olika perspektiv, erfarenheter, kön och ålder. 

Vi har nu planerat den närmaste tiden när det gäller gruppmöten och nomineringsprocess till de uppdrag som ska tillsättas av landstingsfullmäktige.

måndag 18 oktober 2010

Äntligen har resultatet från medarbetarenkäten kommit.

Idag kom resultatet, genom ett pressmeddelande, från den medarbetarenkät som nu har genomförts i landstinget. Äntligen har man genomfört en enkät bland all personal. 70% av medarbetarna har svarat på enkäten vilken är en bra siffra, det visar att personalen är angelägna om att delge sina synpunkter. Man ska däremot vara väldigt försiktig med att dra slutsatser av denna enkät men vi kan konstatera några intressanta siffror:

  • Endast 19% tycker att landstinget är en bra arbetsgivare.
  • 36% anser att de får uppmuntran från sin närmaste chef att delta i viktiga beslut.
  • 22% anser att ledningen intresserar sig för personalens hälsa och välbefinnande.

Detta är ett tydligt tecken på att man inte är så nöjd med landstinget som arbetsgivare. Tyvärr saknas en del frågor som vore intressanta att få svar på, t.ex.:

  • Känner du dig delaktig i utvecklingen av landstinget?
  • Har du förtroende för ledningen?
  • Om du hade möjlighet skulle du då ta ett arbete hos en annan arbetsgivare?

Denna enkät är gjord av en extern aktör och jag hoppas att flera arbetsgivare inom hälso- och sjukvård deltar i samma enkät vilket gör det möjligt att jämföra oss med andra. Genom att jämföra oss med andra och göra återkommande mätningar kan vi förbättra oss och bli Sveriges bästa arbetsgivare inom hälso- och sjukvård vilket borde vara ett av landstingets nya målsättningar för den kommande mandatperioden.

lördag 16 oktober 2010

Den röd-gröna röran fortsätter

Igår blev det klart att sossarna regerar vidare med miljöpartiet och centern. Jag är inte förvånad att sossarna väljer att fortsätta med denna konstellation. Genom att införliva centern i sossemajoriteten och låta centerfolket stå till svars för den förda politiken lyckas sossarna hålla sig undan från ansvar. Att sedan centern rasar i väljarstöd förvånar ingen, förutom vissa centerpartister. Valresultatet är entydigt, väljarna gillar inte den förda politiken. Ett motiv som sosse-centern framförde i samband när man bytte sida var att landstinget behöver en stark majoritet, man hade en ganska stark majoritet under de 1,5 år som gått men nu ska man regera på den svaga grund som man förut sa var omöjlig att göra. 

 Vad kan vi förvänta oss nu av majoriteten, absolut ingenting? Det är samma gamla trötta sossepolitik som genomförs, som nu dessutom blir ännu mer dominerande inom majoriteten, och vi kan alla se konsekvenserna av den förda politiken. Det finns ingen kostnadskontroll inom hälso- och sjukvården. Personalen flyr landstinget och vi har svårt att rekrytera ny personal. Vi ligger sist i SKLs öppna jämförelser där alla landsting jämförs med 250 olika indikatorer. Korridårvården fortsätter. Vi har Sveriges högsta landstingskatt. Vi kommer helt enkelt få se fortsatta skattehöjningar och strukturella sparpaket, det är de enda åtgärder som de röd-gröna verkar känna till.

 Det är nu dags att alla borgerliga partier nu börjar fundera på hur vi långsiktigt kan skapa den ickesocialistiska majoritet som landstinget verkligen behöver. Den inslagna vägen med en splittrad borgerlighet varken är eller kommer vara en framgångsrik väg.

torsdag 14 oktober 2010

Spännande framtid för vårdvalet i Gävleborg

Igår på landstingstyrelsen fick vi kort information om tjänstemännens idé om att öppna upp en hälsocentral på Alderholmen i Gävle. Man vill ha en central i samma hus som kommunens nya särskilda boende. Vi vet sedan tidigare hur lyckat det är att ha en hälsocentral i anslutning till särskilt boende, Brynäsmodellen som tillämpas hos Carema är känd som ett väldigt lyckat exempel i Sverige. Så fler liknande lösningar är mycket välkomna.

Däremot så finns det många frågetecken om denna etablering. I stort sett alla landstingsdrivna hälsocentraler i Gävle går med stora underskott, det var en av anledningarna att man stängde ned Bomhus HC. Vi vet också att det krävs en stor del passivt listade patienter för att kunna starta en ny hälsocentral. På Alderholmen och Öster bor det idag inte så många människor, så någon stor tilldelning av dessa patienter kommer inte att ske. Man kommer förlita sig på att många aktivt byter hälsocentral i de kringliggande stadsdelarna, vilket är fullt möjligt men det kommer förmodligen ta tid. Vi fick ingen information hur detta skulle hanteras.

Lanstinget måste nu verkligen se över sin roll som uppdragsgivare av vårdvalet och producent. Vi får inte blanda ihop dessa roller. Det enda rätta vore om vi bröt ut vår egen primärvård i ett bolag eller resultatenheter och tillsatt en egen styrelse/nämnd för detta. Jag har redan när vi beslutade om vårdvalet påpekat detta för majoriteten, men utan att få gehör eller förståelse för detta. 

tisdag 12 oktober 2010

Regeringen ger miljarder till landsting och kommuner, löser det Gävleborgs problem?

Regeringens budgetpropposition presenterades nu på förmiddagen. Många satsningar görs inom hälso- sjukvården. Man gör direkta satsningar inom detta område på 2,5miljarder nästa år och utöver detta ökas stadsbidragen med 5miljarder och man ger även ett tillfälligt konjunkturstöd nästa år på 3miljarder. Detta är välkomna resurser till landstingen, däremot kommer de inte lösa landstinget Gävleborgs långsiktiga problem utan hjälper oss endast på kort sikt. Vi inom landstingspolitiken måste ta ansvar för vår egen framtid och utveckling.

I de direkta satsningarna läggs resurser på att korta vårdköer och satsningar på psykiatrin och då framförallt barn och ungdomspsykiatri. Medan landstinget Gävleborg gör nya utredningar är regeringen mer handlingskraftig och ger oss mer resurser. De flesta av de riktade satsningarna är prestationsbaserade vilket innebär att vi faktiskt måste åstadkomma något för att få ta del av dem, vilket är mycket bra.

måndag 11 oktober 2010

Alliansstyre i Hudiksvall positivt för hela länet

Igår blev det klart att det förmodligen blir alliansstyre i Hudiksvall. Det är bra för Hudiksvall och länet att en av de större kommunerna styrs av Alliansen tillsammans med miljöpartiet. Inför valet fanns förhoppningar på att landstinget och flera kommuner skulle få en annan majoritet. Att nu Hudiksvall är den första kommunen att få ett nytt styre är bra, det visar att det finns en vilja och kraft att göra förändringar. Detta kommer även påverka landstinget och samverkan med kommunerna. När sossarna har styrt såväl landsting som de flesta kommunerna i länet har vi sett att samverkan mellan kommunerna och landstinget inte har fungerat tillfredställande. Det gäller allt från hemtagning av färdigbehandlade patienter på våra sjukhus och arbetet med folkhälsa. Nu hoppas vi på att fler kommuner ska få denna möjlighet.

fredag 8 oktober 2010

Hur lång tid kan det ta för sossarna att få ihop en majoritet i landstinget?

Nu har det gått 3veckor efter valet. Inom många kommuner och landsting pågår samtal för fullt för att hitta nya majoriteter och i många fall har man redan formerat sig och kör på för fullt. Vi kan glädjande konstatera att våra landstingsgrannar i söder fortsätter med alliansstyre. I det bottenkörda Västernorrland kan det fortfarande hända mycket, moderaterna har där möjlighet att hitta en ickesocialistisk majoritet. I Dalarna fortsätter sossarna att regera med stödpartier.

Vad händer då i vårt landsting, ingenting. Nu kan vi läsa i tidningarna att i slutet av nästa vecka ska man vara klar med en ny majoritet. Det har nu gått tre veckor utan att någonting har hänt. Jag frågar mig hur lång tid det kan ta att få fram en majoritet när dagens majoritet kan sitta kvar eller den gamla majoriteten med v-mp-s kan ta över igen. Det ska väll inte ta så lång tid. En regering fixar man enkelt på ett par veckor, hur kan det ta så lång tid hos oss att få ihop en nygammal "regering" i landstinget.

onsdag 6 oktober 2010

Kaos i landstinget

Läget i landstinget är kaotiskt. Landstingsmajoriteten var nog inte beredd på att kunna sitta kvar vid makten efter valet. Sossarna har möjlighet att fortsätta med dagens majoritet eller bilda en ny med vänsterpartiet. Det logiska hade vart att man tidigt väljer vilka samarbetspartners man vill ha för de kommande åren, men just nu verkar ingenting hända. Alla sitter och väntar på att någon annan ska göra något och under tiden fortsätter landstinget utan styrning.

 Vi har denna vecka haft ytterligare en budgetberedning där ingenting nytt kom fram och vi fick veta att man kommer skjuta fram budgetärendet till december. Någon direkt orsak kan man inte presentera utan man skyller på att det inte finns någon majoritet. Man kan fråga sig vad sossarna hade planerat innan valet. Denna hantering är oseriös och förvärrar landstingets problem.

 Vi i Samverkan Gävleborg hade en tydlig plan hur vi skulle ta över makten i landstinget, det fanns även planer på hur vi skulle besätta olika poster och hantering av budget. Borde inte sossarna också ha gjort en planering för arbetet efter valet, eller blev man helt överrumplad över att man nu har möjlighet att fortsätta regera vidare.

fredag 1 oktober 2010

Centern rasar i väljarstöd, orsaken är uppenbar.

Igår debatterade jag i Sveriges radio om länets psykiatri med landstingsmajoriteten, anledningen var att en patientenkät har presenterats som visar på hur patienterna ser på psykiatrin i länet. Sossarna väljer att fortsätta med samma taktik som tidigare. Man väljer att låta centern försvara deras misslyckade politik i landstinget medan sossarna håller sig borta. På samma sätt gjorde man även under det senaste landstingsfullmäktige och i valrörelsen. Genom detta så blir det vi moderater i egenskap av största oppositionsparti som ställs mot centern, vilket blir mycket märkligt när vi faktiskt är överens om politiken. 

Med denna taktik finns det två förlorare, den samlade borgerligheten i länet och centerpartiet specifikt. Vi kan se på valresultatet, vi övriga borgerliga partier går tillsammans framåt (M, FP, KD och SVP) medan centern rasar i väljarstöd. Detta gör att borgerligheten idag är svagare än vad vi var innan valet, vilket är motsats trend till resultatet i övriga landet. Detta syns framförallt i landstinget men även på kommunnivå. Sossarna däremot förlorar bara ytterst marginelt i väljarstöd, trots att landstingets ekonomi har havererat och läkarna flyr landstinget. Vi kan alla konstatera att sossarna har lyckats bra med denna taktik och vi borgerliga partier totalt har förlorat.