torsdag 24 oktober 2019

Regionen hotar vårdföretag och bryter medvetet mot lagen!

Diskussionen om avtalen med vårdgivare om Neuropsykiatriska utredningar pågår för fullt, har ännu inte stått så mycket i media men jag antar att de nu kommer ta upp detta. Frågan handlar om att Regionen har avtal med 21st vårdgivare som gör dessa utredningar på uppdrag av regionen, avtalet tecknades våren 2018. Köerna till BUP och utredningarna är långa, upp till ett år, och just för denna grupp är det extra viktigt att man får hjälp snabbt. Oftast kräver skolan en utredning och diagnos för att man ska få den stöd och hjälp som krävs.

Men nu har man lyft frågan om att man inte vill att patienter ska kunna söka sig till dessa privata utan alla ska gå via BUP och där filtreras remisserna innan en privat vårdgivare eventuellt kan hjälpa dessa patienter. Ett problem som tyvärr har dykt upp är att någon av dessa 21 vårdgivare använder vårt avtal för att locka patienter i andra regioner. Det är såklart inte tänkt att det ska fungera så med vårt avtal men det är inte otillåtet, detta används också av nätdoktorer i Sörmland som gör samma sak.

På regionstyrelsen sist lyfte majoriteten ett ärende där man vill kräva remiss för att söka vård hos dessa privata vårdgivare. Det kan man såklart göra men man kan inte styra vart remissen ska komma ifrån eller vart de får skickas. I Gävleborg har man möjlighet att skriva s.k. egenremiss eller egen vårdbegäran som det formellt heter. Denna kan man sedan skicka till vilken vårdgivare som helst i landet och den ska bedömas som om den kommer från en vårdcentral eller läkare. Frågan kommer sedan avgöras på regionfullmäktige nästa vecka och vi får se vad som händer där.

Men nu har regionen tagit detta till en helt ny nivå. Igår fick vi veta att man från regionen har skickat ut ett brev tiotal de 21 företag vi har avtal med där man hotar att inte betala deras fakturor. Att hota företag på detta sätt som dessutom är ytterst tveksamt om det är lagligt med tanke på LOU. Formellt sätt påstår man sig förtydliga en paragraf i avtalet:

lördag 12 oktober 2019

Viktigt besök på BUP gävle

I veckan besökte vi Barn och Ungdomspsykiatrin i Gävle, den s.k. Gula villan. Vi pratar ofta om den ökande psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar men ytterst få pratar om vad vi kan göra åt det. Vi hade bra samtal med de ansvariga där vi fick höra hur de arbetar med sina patienter. Vi kunde även prata om hur de ser på utmaningarna och vad som kan göras mer för att få våra ungdomar att må bättre. Vi pratade även om hur slutenvården fungerar och behoven av vårdplatser för deras patienter. Det har även skrivits i tidningen om kommunernas köp av HVB-hem vilket ökar.

Det har även varit diskussioner den senaste tiden om att ta bort möjligheten att söka BUP utan remiss och möjligheten att söka sig till privat vårdgivare, vilket vi såklart ville få deras syn på. Frågan är ännu inte avgjord utan kommer upp på regionstyrelsen på onsdag nästa vecka och sedan på regionfullmäktige.

Vi fick med oss tre råd från de ansvariga på BUP

1. Inga fler vårdplatser
Barnen/ungdomar ska inte vårdas på vårdavdelningar, de blir lätt institutionaliserade där. Då är det bättre man tar hand om dem på typ HVB hem eller annat anpassat boende eller i öppenvården.

2. Fixa lokaler
De har undermåliga lokaler, deras gruppsamtal sker i källaren och i anslutning till personalens lokaler. Det är trångt och för exempelvis att kunna göra drogtester så måste man använda väntrummets toalett, vilket är den ända där man kan vara två samtidigt. Lokalerna är helt enkelt inte byggd för denna verksamhet men ändå har man varit i Gula villan under många år. Det krävs helt nya lokaler för denna verksamhet där man kan samla deras andra verksamheter. I och med Framtidsbygget var tanken att de skulle flytta in i gamla LOV:ens lokaler på området, men det verkar inte ha blivit så. Det ryktas även om att man ska bygga nytt på Södertull åt dem, vilket varken vi eller de gillar.

3. Mer pengar till verksamheten
Det krävs mer resurser om de ska lyckas med sitt uppdrag att bryta utvecklingen. Det går inte möta den ökande ohälsan med mindre resurser.

Till detta har vi moderater en rad förslag på åtgärder bl.a. vill vi att man satsar mer på de tidiga insatserna. Regionen bör ta ett större ansvar för elevhälsan. Mycket av de problem som finns beror på att just elevhälsan och skolan inte fungerar.

Görs inget NU så kommer vi få tillbaks större problem i form av stora grupper som befinner sig i utanförskap. Vi får aldrig ge upp kampen utan varje unge ska få samma möjligheter att utvecklas, detta oavsett vart man bor eller vart man kommer ifrån.

tisdag 1 oktober 2019

Amatörmässig hantering av sjukhusets fastighetsinvesteringar

Idag läste vi om man ska utöka lungavdelningen på Gävle sjukhus på bekostnad av Strokeenheten. Det är klart att Lungan tycker det känns bra med större lokaler medan Strokeenheten blir frustrerad när de blir av med lokaler, och de är ju redan trångbodda som det är.

att man ska ta delar av Strokeenhetens lokaler och göra om dem till Lungan motiveras med att man inte får plats på sjukhuset vilket känns märkligt. Senaste fem åren har man på Gävle sjukhus minskat antalet vårdplatser från 380 till 311 d.v.s. 69 platser. Det motsvarar ungefär 3-4 vårdavdelningar. Att det då är fullt på sjukhuset känns märkligt, vad har man gjort med dessa vårdavdelningar de senaste åren.

Jag tror att det istället är ett tecken på att investeringsprocessen inte fungerar. Man har startat Framtidsbygget för några år sedan där vi ska investera 3 miljarder på Gävle sjukhus(och ytterligare 2miljarder i Hudiksvall) Detta görs utan någon direkt plan och utifrån några förväntade behov.

Regionen fastighetsfrågor sköts väldigt amatörmässigt från ledningen. Man har ingen koll på vilka behov som finns och det finns inte heller någon plan. Däremot så har man köpt konsulter för 90miljoner vars arbete fick kastas i papperskorgen. Man kör fram sporadiska investeringsbeslut utan att de kan kopplas till några framtida behov. Man sprider ut sjukhusets verksamheter över hela Gävle och det utan någon som helst tanke och effektivitet.

Man har istället valt att bygga upp en extra fastighetsavdelning som ska jobba med Framtidsbygget, denna avdelning kostar 40miljoner per år vilket motsvarar hela den avdelning som sköter resten av vårt fastighetsbestånd. Jag har dessutom fått signaler från personer som är intresserad av sådana jobb inom fastighetsbranschen att man inte söker sig till regionens Framtidsbygge p.g.a. vår amatörmässiga hantering av dessa frågor. Detta bekräftas också genom att man har svårt att få sökande till de administrativa tjänster man annonserar om.

Jag har lyft viktiga frågeställningar om våra investeringar och lagt konkreta förslag under alla år jag varit aktiv som politiker i Regionen. En del saker har vi fått gehör för men det känns som man nu tappat greppet helt.