söndag 31 december 2017

Tack för 2017 och Gott nytt år

Ny börjar 2017 lida mot sitt slut och valåret 2018 tar snart vid. Det har varit ett händelserikt år där mycket såklart är som vanligt inom regionen, vårdköerna växer, överbeläggningarna ökar och personalen flyr men samtidigt som mycket har hänt.

Vi anställde ny regiondirektör och sjukvårdsdirektör i början på året och förhoppningen från oss i oppositionen var att detta skulle bli en nystart för regionen. Det var så mycket problem inom regionen som var och är kopplat till ledarskapet och det var den gamla direktören som fick vara symbolen för det hierarkiska och toppstyrda ledarskapet. Men det är klart att en ny direktör inte gör skillnad eftersom det problemet sitter i det politiska ledarskapet och frågan är om de verkligen tog den chansen som två nya direktörer innebar.

Vi fick även uppleva ett historiskt regionstyrelsemöte i januari. Det var det första styrelsemötet med en icke socialdemokratisk ordförande. Av någon anledning så var både ordförande och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen borta under ett par veckor i januari och då fick jag som 2:e vice träda in. Helt klart en annorlunda upplevelse som jag gärna vänjer mig vid. Det var även på detta möte som vi tackade av vår förre regiondirektör och även det var historiskt.

Det har även uppstått några nya kriser under året. Vi kan se att vår egen primärvård blir allt mer krisartad. Allt fler enheter har stor brist på allmänläkare och nu till och med så bryter man medvetet mot fullmäktiges beslut när det gäller vårdval och ingen i majoriteten verkar bry sig.

Det s.k. Framtidsbygget har tillslut havererat vilket i och för sig var mer eller mindre väntat. Eftersom man inte gjorde rätt från början så blir det nu fel och kostar väldigt mycket pengar. Inte nog med att det blir fel så har man även gjort fel vid upphandlingen som gör att det kostar regionen 130miljoner extra. Slöseriet har även visat sig på annat sätt, man hyrde lokaler i Almedalen som inte användes. Man har nu köpt de två vindkraftverken i Småland som fortfarande inte fungerar som de ska och får användas.

Så pengar är det ingen brist på bara brist på ansvar.

I partiet har det varit ett tufft år. Allas vår Maggan gick bort i våras efter en svår cancer.  Hon kämpade in i det sista men till slut gick det inte längre, sjukdomen gick segrande. Maggan var en stor del av partiet i länet och i landet. Alla visste vem Maggan var och ingen kunde slå henne på engagemang och kunskap inom äldrefrågor. Hon var rak och ärlig och ibland kunde hon även upplevas som elak, men hon var äkta och sade alltid vad hon tyckte även om inte alla gillade det.

Vi fick även uppleva ett internt myteri inom moderaterna där vissa länsförbund öppet gick ut och krävde vår partiledares avgång på ett sätt som jag trodde bara kunde ske hos sossarna. Till slut blev situationen ohållbar och Anna valde att lämna självmant och vi kunde välja Ulf till vår nya ledare. Jag är helt övertygad om Ulf kommer blir en fantastisk ledare och jag ser fram emot att han blir Sveriges nya statsminister nästa år.

Som sagt så var det ett händelserikt år och jag hoppas att 2018 blir ännu mer händelserikt. Eftersom det är valår så finns nu möjligheten för Gävleborgarna att välja en ny moderatledd regionledning och en moderatledd Alliansregering. Detta skulle vara bra för alla såväl Gävleborgarna som för länets sossar. Genom att de förpassas till avbytarbänken så finns det möjlighet att de blir mindre maktfullkomliga.

Detta kommer inte ske av sig själv utan kräver hårt arbete av alla oss moderater i länet. Nu återstår några dagar av ledighet innan arbetet mot valseger 2018 fortsätter.

Gott nytt år!  

torsdag 28 december 2017

Viktig information undanhålls för oss politiker


Vi har tidigare kunna läsa om i Hälsingetidningarna om problemen man har inom Primärvården i Hudiksvall och Iggesund. Problemen är nu så stora att man medvetet bryter mot fullmäktiges beslut genom att hänvisa patienter till en annan HC p.g.a. läkarbrist. I vårdvalet har regionfullmäktige ställt krav på att det alltid ska finnas en allmänläkarspecialist på varje HC, detta för att garantera kvalité och likvärdighet över länet.

Nu när man inte har lyckats rekrytera allmänläkare och dessutom har problem att få tag på hyrläkare så säger man nu helt enkelt nej till patienter som söker sig till Iggesund HC. Detta gör man medvetet och den politiska ledningen bryr sig inte.

På senaste hälsovalsutskottet(det utskott under regionstyrelse som hanterar vårdvalet) så var denna fråga uppe och det framkom att hälso- och sjukvården har gjort en intern revision på Iggesund HC. Eftersom vi befarar att patientsäkerheten nu är hotad så krävde vi i utskottet att vi skulle få se den revision som är gjord, alternativet var att vi skulle initiera en egen sådan. Så utskottets beslut blev att kräva in den revision som var gjord.

Nu framkommer det märkliga att ansvarig tjänsteman vägrar att lämna ifrån sig denna rapport! Inte nog med att man struntar i fullmäktiges beslut, man struntar numer helt i vad politiken säger. Jag blev såklart lite tveksam till att man inte fick tag på den så jag kontaktade själv hälso- och sjukvårdsdirektör för att fram rapporten. Jag blev såklart mycket förvånad när jag inte heller fick ta del av den. Jag har aldrig tidigare blivit nekad information men det blev jag alltså denna gång. Däremot har man själv valt att gå ut med information till tidningarna som har skrivit om denna revision.

Detta är inte mer än en riktig praktskandal. Man går alltså ut med info till tidningen men vägrar ge information till oss inom politiken trots att det finns politiska beslut att så ska ske och att jag som regionråd efterfrågar det.

Är det på detta sätt man tänker undanhålla oss politiker från information som i högsta grad berör våra länsinvånare? Detta är något som vi politiker inte kan acceptera! Har man inte förstått att vi verkar i en politisk styrd organisation så ska man nog stark fundera på om man jobbar på rätt ställe.

Helt klart så är sista ordet inte sagt i detta ärende.

måndag 18 december 2017

Slösande socialdemokrater i Gävleborg

Allt för ofta uppdagas slöseri med skattemedel inom offentlig verksamhet. Detta är något som media rapporterar om regelbundet. Men känslan man får är att det bara rapporteras om det och sedan går man vidare. Alla kan göra misstag och så länge man lär sig något av dem så man inte gör om dem kan det vara okej. Problemet är att slöseriet som pågår fortsätter och det känns inte som vissa politiker/partier lär sig något av dem över huvud taget.

Därför är det bra att det finns andra som hela tiden jobbar med att granska och avslöja slöseriet. Där är slöseriombudsmannen bra men det finns också enskilda personer som gör detta, exempelvis Rebecca Uvell.

Nu pågår en omröstning om värsta slöseriet för 2017 och där kan vi konstatera att Gävleborg tyvärr är väl representerat i denna tävling. Söderhamns kommun har gjort sig känd för att satsa projektmedel på pseudovetenskap där självaste kommunalrådet ingår i marknadsföringen. Region Gävleborg är också tyvärr representerade, denna gång med att man hyrde lokaler och boenden i Almedalen som man inte användes. Regionen fanns även med vid förra årets omröstning, då var det upphandling av terapi till ambulanspersonalen som fanns med på listan. Utöver detta så finns helt klart mer som Region Gävleborg kan ställa med upp i denna omröstning, 80mnkr för vindkraftsverken i Kalmar som inte fungerar, 130miljoner man slängt bort i Framtidsbygget o.s.v.

Eftersom vissa inte ser detta slöseri som ett problem så tror jag inte heller att vi har sett den sista skandalen i länet.

Vi politiker ska alltid fundera på om vi använder skattepengarna på mest kostnadseffektiva och bästa sätt, detta är något som vi är skyldiga våra uppdragsgivare d.v.s. alla länets skattebetalare. Varje skattekrona som slösas bort är en krona som vi skulle kunnat satsa på sjukvården.

söndag 17 december 2017

Skandalen inom Framtidsbygget växer

När vi hanterade delårsbokslutet för Regionen i början på november kröp det fram att man kastade konsultarbete för 90miljoner i papperskorgen. Detta efter att man kommit på att man gjort en felaktig direktupphandling av konsulter till Framtidsbygget. Anledningen till att man kastar bort arbetet var även att förutsättningarna har förändrats och att man måste börja om med stora delar av arbetet.

Man försök då ge sken av att en sådan direktavskrivning var helt naturlig i ett så här stort projekt. Vi trodde inte på dem då och nu visar det sig att vi hade rätt, detta är en praktskandal.

I veckan fick vi veta att konsultföretagen nu kräver regionen på mångmiljonskadestånd. När vi hade frågan uppe i onsdags på regionfullmäktige frågade jag flera gånger om det fanns mer saker som ännu de inte hade berättat för oss i oppositionen och om det skulle komma ytterligare kostnader i samband med detta haveri(Då visste vi inte om kraven från White, ÅF och Sweco). Ingen från majoriteten svarade på frågan utan man satt tyst i sina bänkrader.  Dagen efter kunde vi höra på radion att White Arkitekter hade krävt regionen på 11miljoner kronor eftersom man avbrutit kontraktet. White hade aldrig varit med om att någon brutit kontrakt på detta sätt tidigare. Det vägrade majoriteten kommentera och inte ens då kunde man berätta för oss att konsultföretagen nu står på kö för att kräva skadestånd, ÅF kräver 16miljoner och Sweco kommer kräva miljonskadestånd också.

Det är dyrt med en socialdemokratisk regionledning som inte har respekt för våra skattemedel. Att med en axelryckning tycka att det är helt okej att kasta 130miljoner i sjön är inte mer än en skandal. Inte nog med att det är dyrt majoriteten verkar inte heller bry sig i frågan.

Vi moderater har ansett från första början att man inte har hanterat framtiden för våra sjukhus på rätt sätt. Utan att ha någon som helst idé vad man vill startar man ett 5miljarderprojekt och nu ser vi konsekvensen av detta.

Förra sommaren sträckte vi i oppositionen ut en hand för att tillsammans sätta oss ned med majoriteten och diskutera framtiden för länet och regionen, där vi såklart ville diskutera framtidens sjukhus. Man nobbade oss då men vår utsträckta hand finns fortfarande kvar. Alternativet är att väljarna ser till att byta ut den kostsamma sosseledningen och det kan man göra i september nästa år.

Fram tills dessa får vi vänja oss med fortsatta skandaler brisera i media.

fredag 8 december 2017

De omutbara

Titt som tätt så dyker mutskandaler upp inom såväl det offentliga men också inom det privata. Att enskilda tjänstemän, eller politiker för den delen, inte vet vad som kan kännetecknas som muta kanske inte är så konstigt. Gränsdragningar är alltid svåra att göra och är man aktiv i en bransch så är det lätt att man anpassar sig till den kultur som råder och bara hänger med motivet att alla andra gör ju så.

Som politiker är detta extra viktigt att man håller sig borta ifrån. Det är så pass viktigt att man inte ens ska vara i närheten av att folk ska kunna uppfatta som att jag som politiker är mutbar eller påverkansbar på oegentligt sätt. Samtidigt ska vi politiker vara påverkansbara, varför ska vi annars vara politiker? Genom att lyssna till kloka människor i samhället ska vi utforma vår politik som ger svar på de utmaningar som finns i samhället. Att göra detta utan att vara möjlig att påverka blir ju en paradox.

Personligen är jag noga med att inte ta emot gåvor eller förmåner i min roll som förtroendevald. Men vart går gränsen? För den som vill så finns det bra utbildningar i detta som man kan gå. Och som ansvarig för vår politiska verksamhet så ska jag även säkerställa att de förtroendevalda känner till vad som är lagligt och inte, samtidigt finns det en gråzon där det kanske inte är olagligt men tveksamt och i vissa fall omoraliskt. Där ska vi politiker inte vara.

Så när dessa skandaler dyker upp, nu senast Lantmäteriet, så påminns jag själv om att tänka till. Har jag omedvetet blivit påverkad på ett tveksamt eller otillbörligt sätt. Så även om det är jobbigt för de som drabbas av drevet idag så är det bra för oss andra att bli påminda.

torsdag 16 november 2017

Nu växer vårdköerna igen

En av de viktigaste sjukvårdsfrågorna för väljarna är de långa och växande vårdköer. Vi kan se att köerna till vården växer allt snabbare till vården i länet, tyvärr så ser vi även att situationen blir bara värre.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 så hade man identifierat de långa vårdköerna som ett av de stora problemen inom sjukvården.  Man kunde konstatera att det var en statisk kö som varken växte eller krympte vilket innebar att man klarade av att operera lika många patienter som sattes upp på väntelistan. För att komma tillrätta med detta så införde man ”kömiljarden” vilket innebar att man vände på logiken. Tidigare gav man extra medel till de som hade längst köer eftersom de hade störst behov, detta innebar att man premierade de som hade långa köer. Alliansen vände på logiken istället och lät de som hade korta köer dela på 1miljard kronor årligen.

Gävleborg var ett av de landsting som hade längst köer 2006 och med införandet av kömiljard och ett fokus från oss politiker i regionen så lyckades vi korta ned köerna till ett av de bästa landstingen, detta utan att lägga några egna extra medel. Vi lät istället de som lyckades hålla vårdgarantierna dela på den del av kömiljarden som regionen fick ta del av, man kan säga att vi hade en lokal kömiljard med samma logik som den nationella d.v.s. de som hade korta köer fick extra medel.

När den rödgröna regeringen tillträdde efter valet 2014 så meddelade man att kömiljarden skulle avskaffas och man införde en professionsmiljard istället(vad nu det är). Konsekvensen blev att köerna nu växer igen. Trots att denna logik är väldigt tydlig och enkel att förstå så bryr sig inte den politiska ledningen i regionen och man förnekar att Alliansregeringen gjorde något som faktiskt gav effekt.

Därför föreslår vi moderater att nationellt återinföra kömiljarden och jag anser att vi även ska göra detta lokalt. Att bara strunta i de behövande patienter som står i långa köer är inte humant och inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Dessutom är det samhällsekonomiskt vansinne eftersom dessa köer gör att människor inte kan arbeta.

Politik gör skillnad och väljarnas val gör skillnad, där är kömiljarden ett bra exempel.

onsdag 15 november 2017

”Det behövs fler vuxna inom politiken”


Att ha förmånen att ha ett förtroendeuppdrag är något stort. Att människor aktivt går till valurnorna vart fjärde år och väljer vilka personer som ska företräda dem är något stort som inte alla människor i världen har möjlighet till.

Men samtidigt som man får förtroende att representera andra så tar man även på sig att vara ett föredöme och förebild för andra. Vi politiker ska verkligen leva efter devisen ”leva som man lär”, detta gäller såväl att man betalar de skatter som vi gemensamt beslutat om eller uttrycker sig på ett sådant sätt som man vill att andra ska göra.

Det politiska samtalet kan ibland bli väldigt hårt och brutalt. Man lär sig även som politiker att utnyttja språket och sina uttrycksätt för att förminska och mobba andra. Detta är något som vi tyvärr alldeles för ofta får uppleva. När det händer så är vi dessutom dåliga på att påpeka detta och säga ifrån.

Detta förekommer inte bara mellan politiska motståndare och mellan partier utan det sker även helt öppet internt mellan partivänner inom samma parti. Vissa partier verkar ha som intern kultur att mobba andra för att själv göra karriär eller få personliga fördelar. Det finns även kulturen att det skapas undergrupper som sedan bekämpar andra grupper/personer inom partierna genom att baktala och förtrycka andra, detta för att tillskansa sig så mycket makt som möjligt. På något sätt så står de egna framgångarna före partiets och framgångar i de politiska sakfrågorna.

Därför känns det nu riktigt skönt att höra hur min nya partiledare lyfter dessa frågor, han har uttryckt sig som att det ”det behövs fler vuxna i politiken” vilket det faktiskt handlar om. Vi brukar även påminna om att sätta ”laget före jaget” vilket inte är självklart för alla.

Det finns helt enkelt mycket att jobba med de interna partikulturerna och jag hoppas och vill att vi moderater ska leda denna process. Kan vi få bort sådana oönskade beteenden hos oss så tror jag att våra förtroendevalda kommer trivas mer och vi kommer attrahera nya människor till politiken och till sist så kommer även väljarna se detta och då kommer förtroendet för oss att öka.

onsdag 1 november 2017

Havererat framtid(s)bygge

Den socialdemokratiska regionledningen har lagt mycket av sin politiska prestige i något som de kallar för Framtidsbygget. Det handlar om att man äntligen vill investera i våra sjukhus och man har därför arbetat fram projekt för Gävle och Hudiksvalls sjukhus. Detta var något som vi i oppositionen föreslog redan inför valet 2010, där vi presentera vår vision av våra två akutsjukhus.

Så nu har sossarna äntligen vaknat, i april förra året beslutade fullmäktige om ett byggprogram för Gävle och Hudiksvalls sjukhus som sedan har blivit kallat Framtidsbygget. I april förra året var tidplanen till byggstart 2018 och att allt skulle vara klart 2021. Man avsatte 5miljarder på dessa investeringar under perioden. Jag kan konstatera att kostnaden är väldigt mycket högre än vad vi tidigare sett i Gävleborg, dessa nya vårdlokaler(vårdavdelningar och mottagningar) kommer då kosta nästa dubbelt så mycket per kvadratmeter som vad vi spendera på vårt nya operationshus i Gävle. Innan man över huvud taget skulle sätta spaden i backen så planerar man dessutom att spendera 500miljoner i projekteringskostnader vilket motsvarar 1,5 operationshus.

Vi har tidigare fått veta att man redan spenderat 200miljoner och idag kom nya chockbesked. Man har gjort felaktig upphandling och har därför valt att avbryta hela projektet och ska nu göra en ny upphandling. Dessutom kommer man kasta allt det som man tidigare har producerat i papperskorgen vilket innebär att man flyttar 90miljoner från investeringsbudgeten till en förlustpost under regionstyrelsen. 90 miljoner åt h….e bara för att man inte har koll på läget.

När vi börjar ställa frågor om detta så tycker majoriteten att allt är i sin ordning. Vad är det för politisk ledning vi har? Varför är man inte rädd om de skattepengar vi har? Att bara kasta arbete för 90miljoner i sjön med en axelryckning är häpnadsväckande. Det verkar som man helt tappt greppet om de framtida investeringarna.  Inte nog med att man kastar iväg mångmiljonbelopp så skjuter man nu hela projektet på framtiden.

Det ser inte bättre ut än att hela Framtidsbygget har havererat fullständigt.

lördag 28 oktober 2017

Halvtid i höstpolitiken

Nu har vi kommit halvtid in på hösteterminen inom politiken. Det har varit en turbulent höst inom moderaterna där vi har avsatt en partiledare, valt en ny och beslutat om delvis ny politik. Så här efter en tuff tid kan det vara bra att reflektera över vad som egentligen har hänt de senaste månaderna.

Det var en tuff start på hösten där delar av mitt parti ville att vår dåvarande partiledare skulle avgå. För mig är det viktig att stå upp för partiet och finns det problem så hanteras dessa internt. Jag var tydlig då att vi i Gävleborg avsätter inte partiledare genom media.  Vi står upp för vår partiledare tills dessa vi har en ny. Har vi synpunkter framför vi dessa internt inte via media. Jag har efter denna process fått mycket stöd för vårt sätt att agera och det känns bra.

Situationen blev såklart ohållbart och Anna valde därför att avgå. Det känns tråkigt att hon aldrig fick möjligheten att pröva sitt förtroende i ett allmänt val, men beslutet att lämna var hennes. Vi skulle sedan, återigen välja en ny partiledare under kort tid. Denna gång var vi noga med i länet att vi skulle ha en bra process där vi öppet skulle ta in nomineringar och diskutera vilken profil och person som vi tror skulle göra ett bra jobb. Vi gjorde även ett internt arbete där vi analyserade orsakerna till att vi tappat så mycket i opinionen. Även denna analys var viktig för att kunna göra ett nytt avstamp. Självklart så återkopplades detta till partiledningen helt enligt vår arbetsmodell att återkoppla internt och inte externt.

Sedan valde vi då Ulf och det känns riktigt bra. Återigen kommer vi tillbaks till våra värderingar och vad vi moderater står för, vilket jag har efterfrågat under en längre tid. Vi lämnade strategin att bara pumpa ut nya förslag och istället prata om vad vi vill uppnå och varför. Det känns även bra att vi har en partiledare som kan utrycka sig på ett sätt som man känner igen sig i och dessutom ger han oss övriga bra begrepp vi kan använda, exempelvis ”företagare ska uppskattas inte beskattas” och ”det krävs fler vuxna i politiken”

För ett par veckor sedan så genomförde vi vår arbetsstämma där vi lade fram vår politik inför valet. Jag kan konstatera att allt inte blev som jag ville men det känns ändå bra att vi nu har fortsatt i nya moderaternas anda d.v.s. att ständigt ompröva vår politik till dagens utmaningar.
Nu ser vi att opinionen gör historisk snabb vändning. Det som är viktigt är att vi inte får luta oss tillbaks utan fortsätta att arbeta för en ny moderateledd Alliansregering. Varför vi ska göra det är för att det är det som krävs för att vi ska se alla människor och ge dem de bästa förutsättningarna att forma sina liv.

Eller som Ulf utrycker sig, moderaterna ska vara ett parti för hoppfulla och Sverige ska vara ett land för hoppfulla.

måndag 9 oktober 2017

Slumpmässiga alkohol/drogtester, det var fel då och är fel nu

Nu är det dags för regionen att införa slumpmässiga alkohol- och drogtester och detta emot fackens vilja(vilket innebär medarbetarnas vilja). Beslutet fattade landstingsstyrelsen/regionstyrelsen 2013 och 2015 så det har alltså tagit fyra år att införa det.

Ingen ska såklart vara drogad eller alkoholpåverkad på jobbet och vid en första fundering så kan det låta som en bra idé att slumpmässigt testa all personal.

När beslutet togs så var vi i oppositionen emot förslaget. Däremot ville vi att man skulle utöka den testning som redan skedde av personalen som direkt påverkar patientsäkerheten. Det handlar om exempelvis ambulansförare, kirurger o.s.v. Det kan handla om att den som kör bil ska ha alkolås eller liknande tekniska lösningar. När det gällde alkohol så gjordes det redan då för dessa grupper men vi ville utöka med andra drogtester också, men det tyckte inte majoriteten då.

Vad är då problemet att testa all personal?

Förutom integritetsfrågan, som många för fram, så tror inte vi att detta kommer lösa problemet. Det som istället riskeras är att våra chefer kommer strunta i att se problem på arbetsplatsen och agera. Man kan tänka sig att man tänker att dessa saker kommer komma fram vid dessa tester, men eftersom de är slumpmässiga så kan det ta ganska lång tid innan den medarbetare som har problem testas. ¼ del av medarbetarna ska testas varje år så det kan gå bra många år innan alla är testade.
De som vill använda droger vet såklart även hur man ska undkomma sådana tester så frågan är om man kommer upptäcka någon över huvud taget. Det handlar om att inte genomföra den eller manipulera provet, vilket är ganska enkelt.

Istället är det den närmaste chefen som ska ha sådan koll och kompetens och kan avgöra om en medarbetare har problem och använder droger eller är berusad på jobbet. Genom att vara närvarande, samtala med och se sina medarbetare så kan dessa problem upptäckas tidigt och rätt åtgärder kan sättas in direkt. Nu riskerar man att hänvisa till dessa tester innan man tar tag i frågan.

Så majoriteten gör det som är enklast men det kommer såklart bli kontraproduktivt och skapa en massa missnöje hos medarbetarna och mindre engagerade chefer. Frågan kommer att komma upp igen när vi ska revidera dessa styrdokument inom kort och vi kommer då, återigen, göra allt för att stoppa detta vansinne.

söndag 8 oktober 2017

Uppladdning inför en viktig vecka

Moderaterna går in i en ny viktig era. Vi har precis valt ny partiledare som ikväll ska prövas för första gången i sin nya roll genom att delta i Agendas partiledardebatt. Senare i veckan har vi fyra dagars partistämma där vi ska bestämma om den framtida politiken.

Samtidigt som vi har en ny partiledare ska han också bygga upp det nya laget som ska leda moderaterna och Alliansens till valseger, vi har redan sett en del förändringar och det kommer säkert komma fler. Under den vecka som Ulf varit partiledare har han pratat på ett helt nytt sätt. Han har lyft fram våra värderingar och pratat om vad vi moderater vill åstadkomma. Han har redan lyckats sätta flera bra citat som sätter en helt ny politisk agenda. Ett av de som fått mest genomslag är att det behövs vara fler vuxna i politiken. Där pekar han på något som pågått länge inom politiken och som bara eskalerar, snabba korta angrepp som ger många klick på sociala medier.

Han har även pratat om att Sverige ska vara ett land för hoppfulla och vi moderater ska vara partiet för de hoppfulla. Det visar på att även om det finns problem och vi lever i en orolig omvärld så ska vi sikta framåt och tro på att vi faktiskt kan göra saker bättre.

På torsdag börjar arbetsstämman som ska sätta den nya politiken. Vi har under våren arbetat i arbetsgrupper för att forma de nya förslagen, detta har sedan partistyrelsen bearbetat och nu läggs dessa förslag fram på stämman. Det finns mycket bra förslag men samtidigt kan jag känna att det är lite för lite ny sjukvårdspolitik. De få förslag som finns är bra men det krävs mer för att vi ska få ordning på sjukvården. Det är kanske inte partistämman som ska slå fast den politiken utan den får vi göra lokalt och regionalt, det är ju ändå här hos oss vi kan göra skillnad för patienten. Staten får se till att regelverket är patientanpassat och skapar bra förutsättningar för oss lokalt.

Så denna söndag kommer jag spendera med att läsa på handlingarna inför stämman och självklart kommer jag se debatten ikväll.

torsdag 28 september 2017

Allvarliga brister på Iggesund HC och Storvik HC

Primärvården och våra hälsocentraler är basen i sjukvården. Det är där man snabbt ska få träffa läkare och hjälp. Man pratar om att 20% av vårdbesöken ska göras just där eftersom det är det bästa för patienten, man ser helheten och finns nära patienten med bra tillgänglighet. Vi har en del hälsocentraler som fungerar mycket bra i länet och vi har en del som har stora problem. Ser vi tillbaks så finns det både privata och offentligt drivna hälsocentraler som fungerar bra respektive fungerar dåligt.

Hälsocentralen i Iggesund är en av de hälsocentraler som historiskt har fungerat mycket bra. Man har haft bra med läkare och patienterna har trivts där. Däremot har Hudiksvalls HC haft stora problem och man har under en längre tid i princip varit helt utan läkare. För att lösa detta så bestämde ledningen att man ska tvinga läkarna från Iggesund att arbeta i Hudiksvall. Detta har i sin tur inneburit att läkarna som tidigare arbetade i Iggesund har sagt upp sig, vilket inte är förvånande.

Nu är läget så allvarligt att patientsäkerheten är hotad. Man har dessutom valt att medvetet bryta mot de krav som finns i den s.k. Hälsovalshandboken (Det är där som det beskrivs vad man måste göra på våra hälsocentraler). Bl.a. så hade man i Iggesund stängt under sommaren i 10veckor trots att det endast är tillåtet med 8v sommarsamverkan. För detta brott fick man under sommaren böter från regionen, vilket är den första hälsocentralen som får sådana böter. Man har en tillgänglighet som är helt urusel, 25% får träffa läkare inom 7dagar, för icke akuta besök, och endast 36% kommer fram på telefon när man ringer. Har man problem och behöver träffa en läkare akut så är kravet att detta ska ske amma dag, det kan vara att du exempelvis har fått en spik i foten. Dessa patienter tar man nu inte ens emot i Iggesund utan hänvisar till Hudiksvall.

Nu verkar det även som att man i Storvik har allvarliga problem, det kunde vi läsa om på insändarsidan häromdagen. Man har dessutom annonserat om att alla akuta besök ska tas om hand i Sandviken vilket strider mot de regler som finns för Hälsovalet.

Så på styrelsen förra veckan lyfte vi denna allvarliga fråga och så även igår på regionfullmäktige, men ingen från majoriteten verkar bry sig.  Hur kan det komma sig att vi har en politisk ledning som inte bryr sig om dessa allvarliga brister?

Jag är mycket bekymrad över de brister som nu uppdagar sig på våra Hälsocentraler. Tidigare var det Hoforsborna som inte får den vård de har rätt till och nu gäller det även Iggesundborna och tydligen även Storviksborna.

Både Iggesund och Storvik har varit väl fungerande enheter tidigare som har haft bra med bemanning och som på många sätt varit föredömen inom den offentliga drivna primärvården. Varför kan man då inte låta dessa fungerande enheter få fortsätta att fungera eller som det heter ” if it ain´t broke don´t fix it”

Vi Moderater står alltid på patientens sida och kräver nu att den politiska ledningen agerar. Vi kommer inte vara låta detta passera utan kräver handling nu!

fredag 15 september 2017

Den fikande försvarsministern

Cirkusen fortsätter i riksdagen när det gäller haveriet på Transportstyrelsen. Igår kunde vi höra hur C och L nu väljer att inte fullfölja den misstroendeförklaring som är riktad mot försvarsministern, ett mycket märkligt beteende. Är det så att man har gett vika på medias och sossarnas påtryckningar, är det så att regeringen och ledarskribenter ska få bestämma hur C och L agerar i riksdagen?

När det i somras kom fram att Transportstyrelsen hade lagt ut känsliga uppgifter på en konsultfirma i Östeuropa mot Säpos vilja och mot den lagstiftning som finns. Att oppositionen då reagerar är sunt och ligger i oppositionens uppgift. Snabbinkallade utskott och KU som börjar sin granskning innan terminen ens har startat. Alliansen visade på en enighet att nu räcker det med käbbel från regeringen.

Man valde då att meddela att man tänkte lägga misstroendeförklaring mot tre statsråd som alla visste om vad som hade hänt långt tidigare utan att meddela statsministern eller tagit upp frågan i säkerhetspolitiska rådet. Någon minister sade att det inte fanns rum att diskutera frågan i eller att man inte tar upp en så allvarlig fråga på en fikarast. Som vi alla vet så offrade Löfven två av dessa ministrar medan den tredje skulle han ta strid för, vilket är ganska logiskt. På samma sätt som Alliansen inte kan styras av Löfven så kan inte Löfven tillåtas styras av Alliansen.

Nu står striden om försvarsministern och då får vi veta att C och L har ändrat sig, det finns inte längre skäl att rösta igenom en misstroendeförklaring mot honom. Va? Vad är det som har hänt sedan i somras som gör att han inte längre har något ansvar? Har de andra två statsråden fått lämnat i onödan, för då kan inte de heller ha något ansvar i denna fråga?

Försvarsministern hade information långt innan det blev offentligt och statsministern konfronterades om detta. Han har inte lyft frågan i det nyinrättade Säkerhetspolitiska rådet som Löfven själv har inrättat för att samordna frågor som har med rikets säkerhet att göra. Vad gör man på dessa möten om en sådan här allvarlig fråga inte lyfts, fikar man bara på regeringskansliet?

Men det mest allvarliga i detta är att Försvarsministern hävdar att han inte har gjort något fel och nu håller tydligen C och L med honom. Är det verkligen okej att som försvarsminister inte informera eller prata med statsministern om att känsliga uppgifter kan ha läckt till främmande makt! Kan man verkligen ha en försvarsminister som inte inser detta? NEJ!

Det som nu krävs är att en samlad Allians börjar ta ansvar för Sverige. Acceptera inte statsråd som inte förstår vilket uppdrag de har. Det är endast genom en samlad Allians som Sverige kan bli av med den fikande regeringen och få en regering som sätter jobb och välfärden främst.

tisdag 12 september 2017

Den (s)juka vården

Vi har i internationella jämförelser en mycket bra sjukvård i Sverige. Vi har fantastiska medarbetare och politiskt är vi överens om mycket, t.ex att den ska vara offentligt finansierad via skatten.  Som moderat sjukvårdspolitiker känner jag däremot en stor oro inför sjukvårdens framtid. Vart är vår sjukvård i landet/länet på väg?

Vården måste utformas utifrån de behov våra länsinvånare har. Antalet vårdplatser på sjukhusen ska kopplas till behov och inget annat, men tyvärr ser vi att antalet vårdplatser minskar i fortsatt hög takt. Nu senast är det Strokeavdelningen som ska halvera sina vårdplatser, igen.  Vi vet att strokevården ska drivas på särskilda avdelningar avsedda för strokepatienter för att upprätthålla en hög kvalité och patientsäker vård – men ändå väljer man att stänga vårdplatser.

Antalet strokepatienter kommer såklart inte minska bara för att antalet vårdplatser gör det. Inför sommaren minskade Region Gävleborg antalet vårdplatser på Strokenheten på Gävle sjukhus från 24 till 16, och nu pratar man om att ytterligare 8 vårdplatser ska bort under hösten. Redan idag är det i snitt 3 överbeläggningar på denna avdelning. Vart ska dessa patienter ta vägen när ytterligare platser försvinner? Vi måste få stopp på denna sjukvårdsslakt.

Anledningen till dessa åtgärder är att man har svårt att bemanna avdelningarna och den främsta orsaken till det är att medarbetare flyr Regionen som arbetsgivare och att man inte lyckas med nyrekryteringar. Personalbristen gör att de som väljer att stanna kvar får slita ännu hårdare och att man till slut stänger vårdplatser. För att vara en bra arbetsgivare så måste vi lyssna på våra medarbetare och förbättra deras arbetsmiljö så att de trivs på jobbet. Vi måste även lyssna på de medarbetare som tyvärr väljer att sluta. Vad är anledningen till att de lämnar och vad kan vi göra för att de ska komma tillbaka. Varje medarbetare som slutar inom vården är en förlust för patienten.

Den politiska ledningen verkar tyvärr inte bry sig, utan skyller helt ifrån sig. Vi moderater tar däremot det som nu händer på mycket stort allvar och gör det vi kan för att förbättra situationen. Redan för ett par år sedan var vi i kontakt med läkare som då valde att sluta. I år har vi, förutom läkare, även kontaktat sjuksköterskor som slutat.  Anledningen till varför de slutar är tydlig, man har inte förtroende för Regionen som arbetsgivare.

Det krävs aktiva insatser nu! Om vi låter utvecklingen fortsätta som den gör nu, så har vi snart ingen sjukvård kvar.

torsdag 7 september 2017

Regeringen besökte deras krisande partikamrater i Gävleborg

Idag besökte regeringen och Stefan Löfven Gävle för att hålla sitt regeringssammanträde. Det är glädjande att regeringen kommer ut i landet och jag hoppas att de fick bra information om möjligheten att leva och verka utanför tullarna i Stockholm.

Ministrarna valde även att göra besök i länet och bl.a. var statsministern och sjukvårdsministern på Gävle sjukhus. Det är inte första gången som Löfven är på Gävle sjukhus, inför valet 2014 kunde jag konstatera att han gjort besök där och det fanns bilder uppsatt på väggen från besöket. Tyvärr så är jag tveksam till att han får en korrekt bild av sjukvården i Gävleborg. Om man undviker att ge oss regionpolitiker korrekt information så antar jag att man inte är särskilt intresserad av att ge en korrekt bild till statsministern och sjukvårdsministern heller.
Jag har försökt få en bild av besöket genom den rapportering som media har gjort med flera tidningsartiklar och livesändningar från besöket. Jag noterade att de inte gjorde något besök på Strokenheten som nu hotas av nedläggning p.g.a. personalflykt. Varför valde de inte att sätta sig ned med personalen där och lyssna på hur deras sosse-kollegor driver sjukvården i vårt län. Eller varför besökte man inte ambulansen och fick veta hur deras partikollegor behandlar personalen där.
Problemen som sjukvården har i Gävleborg beror enligt sjukvårdsministern på att det är brist på personal i hela landet och deras lösning är att man satsar mer ekonomiska resurser. 
Men hallå! Att personalen flyr den offentliga vården i Gävleborg kan inte vara en konsekvens av en eventuell personalbrist i hela landet. Orsaken är den dåliga arbetsmiljön och arbetsvillkoren i s-styrda Region Gävleborg och lösningen är då inte heller mer resurser utan en bättre personalpolitik. Tyvärr så är journalisterna så snälla mot ministrarna och ställer inga motfrågor mot deras påstående.

Till sist noterar jag statsministerns råd till oss kommunpolitiker i Gävle, han anser att vi ska ha blocköverskridande majoritet för att undvika kaos. Jag tror han ska undvika att kasta sten i glashus. Löfven leder en historiskt svag regering som skapar kaos och oreda med återkommande hot om nyval att då komma och skriva Gävlepolitiker på näsan om att ska svika väljarna och bli stödparti till sossarna är lite väl magstarkt. Jag hoppas också att hans lokala kollegor förklarade att de tackade nej till att bilda blocköverskridande majoritet med Alliansen.

Men jag hoppas i alla fall att regeringen fick med sig lite matnyttigt härifrån där de fick se vilka konsekvenser deras partikamraters politik får i landet och jag hoppas också att de fick uppleva de avstånd som finns utanför Stockholm och vilka konsekvenser deras skattehöjningar kommer få för vanligt folk.
måndag 28 augusti 2017

Dags för ny partiledare

Det har varit några hektiska dagar inom politiken. Förra veckan gick några moderata kommunalråd ut och krävde vår partiledares avgång, detta följdes tätt av andra länsförbund som tog ställning och många valde att backa upp dessa avgångskrav. När det ena länsförbundet efter det andra valde att hänga på avgångskraven så blev situationen helt ohållbar. Media pressade såklart även på för att få ett ställningstagande från oss moderater i Gävleborg.

För mig är denna hantering helt fruktansvärd. Att på detta sätt göra myteri är något som jag starkt tar avstånd från. Vi i Gävleborgs länsförbund valde att ha den linje som vi alltid har haft d.v.s. vi står bakom den partiledare vi har tills dessa att en ny utses. Självklart har vi synpunkter på hur saker och ting har fungerat men vi väljer att kommunicera detta internt och inte via presskonferenser och media. Om partiledning eller valberedning hade ställt frågan om vad vi tycker så hade vi självklart sammankallat förbundsstyrelsen för att ta ställning i sakfrågan och förmedlat den internt, men vi sammankallar inte partiet för att Expressen eller annan media vill det.

Det som nu hände är inget unikt för oss moderater, se bara hur man hanterade Juholt och även hur nu liberalerna gör med Björklund. Även Centern försökte på liknande sätt när Annie var i ifrågasatt

Moderaternas problem sitter inte i en enskild politiker. Vi alla aktiva moderater har ett ansvar för de låga opinionssiffror vi har. Jag tror inte heller orsaken är det uttalande som gjordes om SD i våras. Jag tror däremot att en bidragande orsak är otydligheten i vårt politiska budskap. Jag har tjatat om vikten av att alltid falla tillbaks på värdering och utgå från dem men det är även viktigt att de politiska förslagen hänger ihop och att det finns en tydlig koppling till det samhällsproblem vi vill lösa.

Bildandet av Nya Moderaterna var ett sätt att förändra hur vi arbetar med politik. Vi måste hela tiden ompröva våra politiska förslag för att se vilka dagens lösningar är bäst för dagens och framtidens utmaningar. Man kan inte ha en politik som är framtagen för en annan tid och tro att dessa direkt går att applicera på de nya samhällsproblem som finns.

Vi moderater står nu inför en stor utmaning. Vi ska inte bara hitta en ny partiledare utan även fundera igenom vår strategi hur vi går vidare mot valet nästa år. Tyvärr så kommer nog partiledarfrågan ta en stor del av vår tid som kommer ta fokus från de verkliga problemen. Men vi i Gävleborg kommer göra allt vi kan för att klara av allt det som ska göras.

tisdag 22 augusti 2017

Biogasbussar eller inte?

Regionens kollektivtrafik är idag helt fossilfri d.v.s. våra bussar drivs av förnyelsebart bränsle. Det som används är framförallt HVO men också biogas används i begränsad omfattning. Nu pågår det diskussioner om vad framtidens kollektivtrafik ska drivas av.

För mig som miljömoderat så är det utsläppen som jag vill bekämpa. Jag varken kan eller ska avgöra vad som är framtidens bränsle eller teknisk lösning. När vi gör upphandlingar av kollektivtrafik så är minskade utsläpp vi ska ställa krav på och inte specifika tekniska lösningar.

Häromdagen var jag tillsammans med företrädare från majoriteten i regionen och fick berättat för oss om Gästrike Återvinnare och Gävle energis biogassatsning. Det är alltså stora investeringar som gjorts, till största del Gävle kommun,  i en biogasanläggning i Forsbacka. Denna investering är gjord på kalkyler som innebär att regionen ska kräva att våra bussar drivs av biogas.

Vad är då problemet?

Biogas är en dyr lösning, kostnaden uppskattas vara ca 25% högre för biogasbussar än för traditionella bussar. De höga kostnaderna består inte bara i dyrare bränsle utan i högre slitage och driftskostnader för fordon. Totalt sett motsvarar detta ca 30mnkr i ökade kostnader för stadsbussarna i Gävle. Dessutom krävs stora investeringar för att klara av att tanka dessa bussar. Andra som gjort liknande satsningar drar sig nu undan dessa och vi vet att bussbranschen inte är särskilt intresserad av att använda biogas. Vissa tillverkare slutar att tillverka bussar som drivs av biogas.

Regionen ska göra en ny upphandling av stadsbussarna i Gävle med start 2020. Det är alltså dessa bussar som Gästrike Återvinnare och Gävle kommun vill att vi ska ställa krav på biogas. Det är alltid vanskligt att ställa krav på tekniska lösningar vid upphandlingar och framförallt i detta fall. Se bara vad som hänt med andra framtidsbränslen i branschen exempelvis Etanolen som var det bränsle som skulle användas för ett 10tal år sedan. Då investerade vissa kommuner i detta ”framtidsbränsle” men ångrar detta bittert idag. Knappt någon kör på etanol längre!

Vad är då framtidens bränsle?

Det korta svaret är att det vet vi inte. Branschen pratar om elbussar som framtidens lösning men problemet idag är produktionen av litiumjon-batterier (som är de bästa idag). Vissa pratar om bränsleceller som bygger på att vätgas omvandlas till el i en bränslecell som sedan driver elmotor.

Det som är intressant är att teknikutvecklingen inom batterier och bränsleceller går mycket snabbt. Det finns redan idag batterier som är billigare att tillverka och som inte har den miljöbelastning som dagens litiumjonbatterier har. Nya sätt att tillverka vätgas utvecklas och även bränsle till bränsleceller utvecklas, redan idag kan man använda vatten och salt för att producera el i en bränslecell.

Med detta vill jag bara påvisa att utvecklingen går snabbt och vi vet inte idag vad som är framtidens lösning.

Men vad kommer regionen göra?

Jag har noterat att ansvarigt regionråd redan är såld på biogas och vill ställa krav på det. Jag kan acceptera en sådan lösning under ett villkor och det är att Gävle kommun tar de extra kostnader för biogasbussarna. Jag är alltså inte beredd att stänga vårdplatser för att våra bussar ska drivas av biogas, men det verkar det socialdemokratiska regionrådet vara.

Jag anser även att vi inte bara ska ställa utsläppskrav på våra bussar utan även miljökrav för passagerarna och då framförallt krav på lågt buller, här kanske vi kan komma överens men då kan vi inte ställa krav på biogas i en upphandling.

Men det är väl som alltid med länets sossar, det är lätt att göra av med andras pengar. 

lördag 19 augusti 2017

Tandvårdsökande seglare från Tyskland på turistbyrån

I går så var det dags att få spendera en dag och praktisera på Gävles turistbyrå/kundtjänst. Syftet var att få en känsla för hur deras verksamhet fungerar och möjlighet till att möta Gävlebor och turister och se vilka typer av frågeställningar de har.

Det var en mycket givande och intressant dag och vi har mycket duktiga medarbetare som möter Gävlebor och turister. Det var väldigt olika typer av frågeställningar som vi fick hantera, allt från att visa vart olika saker finns i Gävle till att lösa olika problem som turister har. Exempelvis försökte vi hjälpa ett par tyska turister som sökte en liknande tygväska med Dahahästar på som de köpte i Dalarna för 15 år sedan, var lite svårt att lösa men man gjorde allt man kunde.

Tåg i Bergslagens sommarkort var något som det var stor efterfrågan på. Med detta kort kan man resa på alla TiBs tåg och anslutande regionalbussar. Det märkliga var att när det gällde regionbussar så fungerande det i övriga länen(Dalarna, Örebro, Västmanland) men inte i Gävleborg, varför? Mycket ologiskt för turisterna och som regionpolitiker med ansvar för kollektivtrafik så hade jag inget vettigt svar, detta blir till att ta tag i den frågan.

Det var även andra frågor om kollektivtrafik och hur man tar sig till olika platser och de som vi pratade med blev mycket positivt överraskade att man fortfarande kunde betala med kontanter på våra bussar och tåg. Bra att vi moderater har drivit detta och jag hoppas att vi fortfarande kan vara överens om det i regionen. Men i övrigt kunde inte turistbyrån hjälpa till med biljetter till x-trafik vilket för mig var en gåta, varför tillåts inte Gävle kommun sälja buss- och tågbiljetter åt X-trafik?

Det var även en tysk som seglat till Gävle och gjort uppehåll i Gästhamnen som hade problem med tänderna och behövde få kontakt med tandläkare innan resan fortsatte, även där fick vi hjälpa till och lotsa honom till folktandvården.

Jag fick även möjlighet se hur visitgavle.se hemsida var uppbyggd och det var intressant eftersom regionen nu försöker tvinga in alla aktörer i samma system. Idag så har man inte möjlighet att på visitgavle.se exempelvis boka boende på de destinationer som vi marknadsför. Det behövs nog en fördjupad diskussion om hur vi ska kunna underlätta för våra turister att turista i Gävleborg och angränsande län.

Det blev även uppenbart att människor som inte bor i Gävle/länet har mycket svårt att förstå våra administrativa gränsdragningar, här måste vi börja arbeta mer länsövergripande.
De Gävlebor som sökte sig till kundcenter hade lite olika ärenden, en del ville ha hjälp med att fylla i blanketter och lämna dem till någon av kommunernas förvaltningar. Det var även många av våra invandrare som fick hjälp på sitt eget språk tack vare att det finns medarbetare som pratar olika språk.

Det var helt enkelt en mycket intressant och givande dag och det var intrssant att få prata med våra duktiga medarbetare och se hur de arbetar. Men som vanligt blev det en del frågor att ta med i det fortsatta politiska arbetet

torsdag 17 augusti 2017

En dag med färdtjänst/sjukresor

Nu är jag tillbaks från semestern på fullt allvar och idag har jag åkt med färdtjänst/sjukresa under ett arbetspass. Det har tidigare skrivits mycket om hur dessa resor fungerar och jag kände att jag därför skulle vara med en dag för att se hur det fungerar i praktiken och få tid att prata med chaufför och resenärer. Så jag åkte idag med en av de bilar som X-trafik har abonnerat för framförallt rullstolsburen färdtjänst och sjukresor.

Jag kan först säga att jag är mycket imponerad av den servicekänsla jag fick se idag. Det handlade allt från att inte stressa resenären genom att köra fram bilen för tidigt till det att man hjälper andra sjukresenärer som har frågor om transport utanför sjukhuset. Dessa chaufförer är x-trafiks ambassadörer när det gäller service och bemötande.

Som vanligt när jag är ute och praktiserar så var det ganska lugnt, eller rättare sagt så var det lite lugnare idag eftersom skolresorna ännu inte har börjat.

Jag fick möjlighet att se med egna ögon hur beställningen av resor tas emot av chauffören och hur systemet gissar restider, av och påstigningstider. Kunderna hade alla olika önskemål som tydligt fanns nedskrivet i beställningen, vissa ville ha radion på i bilen andra ville att det skulle vara tyst. Någon skulle följas in i lägenheten och någon behövde ha sällskap av chauffören tills någon mötte upp vid ankomst. Det är helt enkelt mycket kundanpassade resor som ska levereras med hög service.

Jag fick även se hur hemtjänsten mötte upp i hemmet när en patient som legat på sjukhuset skulle transporteras hem. Det är precis på det sättet det ska fungera. Att lämna en äldre patient i hemmet utan att någon finns på plats händer tyvärr men idag kändes det riktigt bra hur samarbetet mellan sjukhus/taxi/hemtjänst/anhöriga fungerade.

Men det kommer även fram synpunkter på vad som kan fungera bättre.


  • En resenär/patient var väldigt bekymrad över hur dåligt kommunikationen mellan kommun och sjukvården fungerar. Vi hann under denna 30min resa prata om mycket som behöver bli bättre.
  • Vi har tidigare tagit bort möjligheten att betala egenavgifter vid sjukresor med kontanter, vilket för övrigt var ett förslag från oss moderater som nu äntligen blivit genomfört. Det var nu mycket enkelt för patienten och för chauffören. Det som nu känns som nästa steg är att även ge denna möjlighet till färdtjänstresenärer vilket idag måste betala med kontanter/kort, så det är något som jag kommer lyfta in i det politiska arbetet.
  • Jag fick även återberättat om hur Regionens parkeringsvakter bötfäller Taxibilar utanför Gävle sjukhus entré när man är inne för att hämta patient/er. Detta är ju helt oacceptabelt och varför har vi inte byggt en särskild angöring för sjukresebilarna. Varför ska vi blanda gående, cyklar, privatbilar och taxi? För det första så måste vi sluta bötfälla de som hjälper våra patienterna och kör dem hem, sedan måste vi se till att logistiken blir mycket bättre vid sjukhusentréerna.
  • Jag testade även av en del av mina förslag om hur upphandlingarna av färdtjänst/sjukresor kan göras annorlunda. Det blev intressanta diskussioner och mycket bra feedback på dessa förslag.
  • Till sist fick jag även möjligheten att lyssna av hur taxi ser på Regionens samåkningsprojekt, Uberpop, självkörande bilar och biogas som alternativt bränsle. Kort kan jag säga att vi var mycket överens om Uberpops olaglighet och det tveksamma med Regionens samåkningsprojekt och Biogas har förmodligen inte någon större framtid. 


Det var helt enkelt en mycket intressant och givande dag, tack Peter och Gävle Taxi för att jag fick denna möjlighet.

lördag 29 juli 2017

Maktfullkomliga sossar även i regeringen

Det har varit en turbulent vecka i den nationella politiken, jag tänker såklart på IT-skandalen på Transportstyrelsen. Från att statsministern gjorde ett första uttalande till att två ministrar fick lämna sina uppdrag efter att Alliansen väckt misstroende mot dem. Många, även jag, trodde nog att statsministern skulle lämna sin avskedsansökan. Han har under en längre tid haft ett väldigt högt tonläge och jag blev överraskad när han vek ned sig för Alliansen på detta sätt. Ordningen är där med återställd inom socialdemokraterna, makten framför allt. Huruvida det var rätt eller inte får de själva bedöma.

Hela krisen uppstod efter att transportstyrelsen outsourcat driften av sin IT-infrastruktur, vilket alla partier(förutom SD och V) i riksdagen har varit överens om ska göras. Men att göra det innebär inte samma sak som att det då måste hamna i Östeuropa och att de har tillgång till känslig information.

När detta uppdagades, tack vare en granskade media, så agerade Alliansen direkt. Utskotten avbröt sina semestrar och kallade berörda ministrar till sig. Även alla partiledare träffades för att få så mycket information som möjligt. Slutsatsen efter dessa samtal och möten var att tre ministrar inte hade fullgjort det som förväntas av dem som statsråd. Det som för mig var slående var att regeringen inte pratar med varandra. Två ministrar fick veta i början på förra året om detta och pratade tydligen då inte med varandra eller informerade ansvarigt statsråd och/eller statsministern. Dessutom så gjordes denna outsourcing på ett sådant sätt så att man medvetet bröt mot lagen, detta var godkänt av ansvarig statssekreterare och därmed indirekt av politiken.

Detta är inte mer än en riktig praktskandal. Att först sådan information hamnar i orätta händer och myndigheten medvetet bryter mot lagen men även att vi har en regering som inte pratar med varandra om frågor som berör rikets säkerhet. Vi fick höra många suspekta bortförklaringar som att det inte fanns rum på Rosenbad när sådant här kan tas upp till att man inte pratar om sådana saker över en fikarast. Statsministern har dessutom tillsatt ett särskilt råd med andra statsråd där frågor som berör rikets säkerhet hanteras, inte ens där togs frågan upp.

Nu fick alltså två av tre ministrar lämna sina uppdrag men den tredje som inte lyft frågan med statsministern fick sitta kvar. Jag ser ingen skillnad i hur Ygeman brast i detta och Hultqvist. Nu ligger därmed misstroendeförklaringen kvar mot honom och jag räknar med att även han får lämna. Men tydligen är han, Hultqvist, för viktig för Löfven och får därmed sitta kvar. (vilka hållhakar har han på statsministern som gör att han kan hålla sig kvar vid sin post?å

Statsministerns agerande när detta avslöjades var också mycket märkligt. Först håller han sig undan och när han väl träder fram gör han det på ett mycket aggressivt sätt. Försöker han skrämma oppositionen till tystnad? På det sätt han skäller ut journalisterna visar att han inte är lämplig som statsminister, jämför hur Fredrik skulle hanterat en sådan situation.

Sista ordet eller avslöjandet är inte sagt i denna härva. Är det verkligen så att statsministern inte visste något? Är det så att man nu försöker rädda honom i denna skandal. Var det bara slarv från statsråden eller var det medvetet en mörkläggning som skulle genomföras och som gick åt skogen. Hur har detta påverkat enskilda människor, personer med skyddad identitet, vår försvarsförmåga vid en kris o.s.v. Frågorna är många som återstår att svaras på. Det kan mycket väl sluta med att Stefan Löfven också avsätts.

På något sätt så känns hela detta agerande igen från socialdemokraterna i Region Gävleborg. Man är maktfullkomliga och oppositionen ska inte blandas in och händer det något så är det ALLTID någon annans fel, se bara hur man agerar med frågan om personalflykten eller hur man duckar när det gäller politiskt ansvar och inte är anträffbara. Ibland får jag känslan av att detta sätt att agera sitter i deras ryggmärg.

Jag hoppas verkligen att detta beteende lyser igenom för väljarna och de nu tar möjligheten att avgöra om det är sådana politiska ledare man vill ha eller om man vill ha någonting annat. Jag kommer göra allt jag kan för att vi moderater aldrig ska hamna i sådant läge utan att vi ska stå för ett ödmjukt, öppet, inkluderande, ärligt och transparent ledarskap.

tisdag 25 juli 2017

Sossarna fegar ur i sjukvårdsdebatten

Idag skulle jag i radion ha debatterat krisen inom förlossningsvården där man under veckan har rapporterat om patienter som skickas till Finland för att föda eftersom det är brist på platser inom neonatalvården i Uppsala. Majoriteten avböjde tyvärr att debattera detta med mig idag eftersom de anser att detta inte är en fråga för oss politiker utan handlar om enskilt fall.

Den politiska ledningen gör alltså som vanligt d.v.s. man försöker undvika att ta det politiska ansvaret och stå till svars för vilka konsekvenser deras politik får.  Vi ska såklart inte diskutera enskilda patientfall men det måste vara möjligt även för sossar att prata om sjukvården ur ett politiskt perspektiv där det finns enskilda patienter som har drabbats. Om man inte är beredd att göra det så har man nog svårt att prata om något över huvud taget inom politiken, det finns alltid exempel på människor som har drabbats eller kommer drabbas av politiska beslut.

I sak så har jag uppfattningen att ansvaret ligger på oss politiker att säkerställa att vi har en sjukvård som är tillgänglig året runt även på sommaren och att vi har bemanning för att klara av det. För att klara av det måste vi ha tillräckligt med personal och för att lyckas med det måste vi vara en tillräcklig attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt är det bra att vi har ett väl utvecklat samarbete mellan landsting/regioner och andra länder. Vi har inte möjlighet i Region Gävleborg och ska inte ha det för att klara av alla patienter utan där har vi vårt Universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, och när inte resurserna där räcker till så ska vi hjälpas åt i hela landet eller t.o.m. i andra länder.

Det som är märkligt här är att patienten ifråga skulle tas om hand på Akademiska men de har inte tillräckligt med vårdplatser för att klara det eftersom mer än hälften av dem är stängda nu under sommaren. I detta fall är det även vårt ansvar som sjukvårdspolitiker i Gävleborg att säkerställa att vi har vårdavtal med andra regioner och att de har kapacitet att ta hand om våra patienter, vilket inte har skett i detta fall.

Vi har tidigare lagt konkreta förslag på hur vi ska säkerställa bra bemanning i Gävleborg men vi bör även lyfta frågan om hur vi säkerställer vård för Gävleborgarna i andra landsting.

måndag 17 juli 2017

Okritiska frågor angående ökande problem med hyrläkare

Ett återkommande ämne i vårdsverige är problematiken med hyrläkare, eller stafettläkare som det ibland kallas. Idag lyfter helahälsingland detta problem och det är intressant hur man svarar från regionen och vilka motfrågor som journalisten ställer(eller rättare sagt inte ställer).

Det påstås att ”Om en läkare sjukskrivs, har tjänstledigt eller semester är det ibland svårt att hitta ersättare – så det hyrs in personal från bemanningsföretag.” Detta stämmer visserligen men det stora problemet är inte att läkare är sjukskrivna eller har semester utan att vi har för få läkare anställda. Exempelvis saknas 70 allmänläkare inom regionens egen primärvård vilket motsvarar hälften av behovet. Att så många skulle vara sjukskrivna, tjänstlediga eller har semester är ju högst osannolikt. Varför ställer inte journalisten motfrågor på det påståendet?

Sedan påstås att man är på väg att minska beroendet av hyrläkare. ”….men att vi ska minska beroendet. Det målet är vi redan på väg till, det har ju minskat per år” Stämmer verkligen detta? Inom primärvården där det saknas 70 allmänläkare finns det inget som tyder på att beroendet  minskar, utan snarare tvärtom. Se bara vad som händer på Iggesund HC, Hudiksvall HC o.s.v. Kostnaderna ökar dessutom i år.

Journalisten skriver även att ”Flest hyrläkare i Region Gävleborg finns att hitta inom primärvårdens offentliga och privata sektioner.” Den information jag har så är det inte alls så stora problem hos de privata vårdcentralerna utan det är inom den offentliga som det saknas hälften av alla läkare. Detta kan såklart bara vara ett missförstånd hos journalisten men ändå så blir påståendet felaktigt.

Det skrivs även att antalet läkare står stabilt sedan 2010 medan antalet vårdcentraler har ökat. Det stämmer säkert att antalet läkare är relativt konstant men vi har ersatt erfarna överläkare med utbildningsläkare vilka inte kan likställas. Det har blivit fler vårdcentraler med det intressanta är att vårdcentralerna har under samma tid blivit mindre istället. Det mått man använder är antal patient per läkare och det har inte ändrats så mycket, så det innebär att påståendet inte riktigt är relevant. (Vi vet också att majoriteten vill lägga ned de mindre HC för att bara satsa på större enheter, därav så framställer majoriteten detta irrelevanta påstående)

Till sist klämmer ansvarig chef till med att det är de andra större regionerna som ska fixa Gävleborgs problem med hyrläkare, mycket märkligt och oansvarigt uttalande.

Jag kan förstå om det är svårt för allmänjournalister att vara insatta i sjukvården och det som händer och då finns det en risk att man inte ställer de motfrågor som bör ställas och låter ansvariga personer stå oemotsagda. Tidigare hade vi tre landstingsjournalister på länets tidningar och nu har man minskat ned detta och frågan är om det finns någon sådan uttalad överhuvudtaget kvar.

När det gäller Regionens agerande så blir jag upprörd när det är felaktiga uppgifter som sprids, man kan såklart bli missförstådd av media och återges på ett felaktigt sätt. Men tyvärr så är detta ett agerande som har pågått under många år och jag kan inte säga att det har blivit så mycket bättre sedan kulmen med NordKoreaTV.

Till sist så slås jag av att de ansvariga vill att andra ska lösa våra problem. Varför har man det yttersta ansvaret om man inte är beredd att ta just det ansvaret. Tyvärr så är även den styrande majoriteten inne på samma linje, att det inte är värre här än någon annan stans och att det alltid är någon annans problem.

Det krävs helt enkelt ett maktskifte i Region Gävleborg vid valet nästa år, först då kan vi som är beredda att göra något åt situationen ges möjlighet att agera. Annars kommer den sittande majoriteten fortsätta med sin strutstaktik.

torsdag 13 juli 2017

Onödig klasskampsretorik i vårddebatten

Vänsterpartiet fortsätter att göra märkliga sommarinlägg i sjukvårdsdebatten. Nu är det deras vårdpolitiske talesperson tillsammans med deras länsordförande i Gävleborg som ger sig in i debatten om den ojämlika vården. Jag välkomnar vänsterpartiets nyfunna intresse av att bekämpa den ojämlika vården, men vart finns deras starke man i Region Gävleborg i denna så viktiga fråga?

I min politiska gärning har jag under alla år fört resonemang om att vi måste komma till rätta med den ojämlika sjukvården, men där har vänstern inte visat något intresse eller engagemang. Nu finns det ändå hopp om att de ska våga ge sig in i debatten, även om det än så länge inte är deras regionpolitiker.

Man försöker nu sig på konststycket att koppla den ojämlika hälsan till vinster i välfärden och traditionell klasskampsretorik. Det är tråkigt att man inte kan ta bort sina ideologiska skygglappar och föra en konstruktiv dialog om detta stora problem.

För det första blandar man ihop hälsa och vård. En bra hälsa beror på många olika saker och där har sjukvården ett begränsat inflytande, det är först när ohälsa uppstår som man söker sig till vården för att få hjälp och då är det den ojämlika vården det handlar om.

En bra och jämlik hälsa beror på många olika faktorer där faktorer som utbildningsnivå, social bakgrund och nätverk, fritidsintresse, val av yrke, påverkar. Samtidigt kan man inte säga att du automatiskt drabbas av ohälsa om du valt ett särskilt yrke, fritidsintresse eller utbildning. Andra faktorer som har stor påverkan på hälsan är huruvida man röker, dricker, hur man äter och i vilken omfattning man motionerar.  En intressant fråga som man bör ställa sig är vilket ansvar individen själv har, är det okej att röka trots att man vet att det kommer försämra hälsan?

Om man sedan för resonemang om den ojämlika vården så är det intressant att läsa vänsterpartisternas inlägg om att det endast är en resursfråga och att stoppa vinster i välfärden. Om bra vård var kopplat till ekonomiska resurser så förstår jag inte hur det kan komma sig att de landsting som har lägst skatt också har den bästa sjukvården. Så därför är det intressant när man nu för fram alla miljoner man lägger från regeringen  till landsting/Regioner och kommunerna, på vilket sätt kommer dessa förbättra för Gävleborgarna. Jag har inte hört från länets vänsterpartister att man vill satsa resurser på vården, det är bara att läsa deras egen regionbudget.

Jämför vi dessutom och ser hur länets vänsterpartister har lyckats där de under lång tid har suttit med och styrt Landsting/Region Gävleborg och vi har bland de högsta landstingsskatten. Två mätningar som ger en övergripande bild är ”hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet” och ”sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet” och de visar ett väldigt nedslående betyg för länets vänsterpartister, vi ligger i absoluta botten i dessa. Varför är det inga journalister som påpekar det när V ger sig in i den regionala sjukvårdsdebatten.

 

Men ändå så finns det några saker vi är överens om och som är värda att påpeka, det händer ganska ofta att de missar det i sin retorik. För det första är det att sjukvården i Sverige ska finansieras via skatten. Inget av partierna är vad jag vet är för en annan modell med privat finansiering. För det andra är vi överens om att vård ska ges efter behov, ingen vad jag har hört vill ge vård efter andra kriterier.

måndag 3 juli 2017

Verklighetsfrämmande vänsterpartister

Ibland undrar jag hur långt vissa politiker finns från verkligheten. Igår kunde vi höra ifrån Almedalen Vänsterpartiets partiledare kräva nattöppna vårdcentraler, men hallå!

I Gävleborg har vi dygnetruntöppna jourmottagningar i Bollnäs och Ljusdal. Till detta finns det även jourmottagningar kvällar och helger på Gävle- och Hudiksvalls sjukhus samt i Söderhamn och Sandviken. Att alla inte har öppet dygnet runt beror såklart på att det inte finns tillräckligt med patientunderlag, är det Sandviken och Söderhamn som ska vara öppet dygnet runt? Vilka primärvårdspatienter är det som ska söka sig dit på natten? Detta skulle enligt vänsterpartiet råda bot på de överfulla akutmottagningarna i landet.

Är det verkligen just på natten som det är fullt på akuten? Vad jag fått info om så är det framförallt på kvällarna som det är mycket att göra och framförallt på måndag förmiddagar. På vilket sätt blir det mindre att göra på måndagsförmiddag på akuten om primärvårdsjouren har öppet på torsdag natt?

Det verkar som vänsterpartiet har noll koll på hur läget är inom vården, och vad säger vänsterpartisterna i Gävleborg om att deras partiledare vill att man ska ha öppet på jouren i Söderhamn och Sandviken dygnet runt? Jag ser fram emot att Alf och gänget nu föreslår detta i Regionen, ska bli riktigt intressant att se hur de tänkt sig detta och varför.

Ett alternativ till att ha öppet dygnet runt för dessa vårdcentraler är såklart att vi kompletterar dagens akutmottagningar med primärvårdsresurser om nu behovet finns, men som sagt hur många patienter är primärvårdspatienter en onsdagsnatt?

Att sedan vänsterpartiet slipper helt dessa kritiska frågor visar väl på att media inte riktigt gör den kritiska granskningen som man borde.

fredag 30 juni 2017

Slutreplik (för denna gång) om Inköp Gävleborg

Debatten om Inköp Gävleborg fortsätter och kommer säkert fortsätta ett bra tag till. Igår hade socialdemokraternas kommunalråd skrivit ett inlägg där hon ifrågasätter Alliansens agerande i frågan. Självklart var hon kritisk till hur vi har agerat i fullmäktige när vi någon timme efter budgeten var antagen, rev upp den del som handlar om just inköp Gävleborg. Detta är såklart tråkigt att man nu vilseleder Gävleborna och övriga kommuner, men det agerande är kanske något man kan förvänta sig av den socialdemokratiska oppositionen. Jag skrev såklart ett kort svar på detta och förklarade återigen det parlamentariska läget, och vips så var hon på och fortsatte sitt angrepp. Jag tycker nog att jag har sagt mitt i detta och vi får se om socialdemokraterna lugnar ned sig.

I diskussionen har det även diskuterats huruvida man får kommentera enskildas tjänstemän förehavanden eller inte. Ett problem uppstår när en enskild medarbetare går in i en politisk fråga, får vi då politiker inte diskutera sakfrågan längre? För mig är det självklart att sakfrågan måste få diskuteras men vi ska inte diskutera enskilda tjänstemän, varken i sociala medier eller i traditionella medier. Jag lever efter den principen och håller mig till det, hur andra gör får de stå till svars för.

Därför blir jag lite fundersam när de ledande socialdemokraterna nu själva blandar in tjänstemän i artiklar i tidningen, tyvärr har jag inte möjlighet och se vad de skriver på sociala medier eftersom de har valt att ha stängda sidor* som inte är öppna för oss alla. Men jag får anta att de gör samma sak där.

Exempelvis är det socialdemokraternas starke man Jörgen som hänger ut enskild medarbetare om dennes anställningsförhållanden och spekulerar i vad som hänt i enskilda möten. Även socialdemokraternas andra oppositionsråd Åsa drar nu in ytterligare tjänstemän i diskussionen i den senaste debattartikel som hon skrivit om Inköp Gävleborg. Jag tycker det är olyckligt att vi hamnar där.

Är det så att socialdemokrater kan hänvisa till tjänstemän och prata om dem i media medan vi moderater inte kan det? (Se tidigare inlägg om mitt resonemang om denna logik)
Jag tror det krävs en djupare diskussion mellan oss politiker i de olika partierna om hur vi ser på detta. Jag tror även vi behöver föra en diskussion om vart gränsen går mellan politiken och tjänstemännen, det har jag också diskuterat tidigare men frågan känns kanske ännu mer aktuell nu.

I och med detta hoppas jag nu denna fråga är utagerad och att vi kan fokusera på att arbeta för ett ännu bättre Gävle och Gävleborg.

*Ett av de två s-kommunalråden har nu accepterat min förfrågan

Är vi med kostar det, är vi inte med kostar det

Idag läser vi om regionens kostnader för att inte vara med i Almedalen. Tidigare år har vi betalat stora pengar och haft många medarbetare på plats för att vara med och arrangera seminarier. Jag har varit kritisk till vilken nytta dessa har gett och därför är det glädjande att den nya regionledningen har valt att inte vara med i år. Tyvärr så hade den gamla regionledningen(som består av samma politiker som den nya) bestämt att slå på extra stort i år eftersom de var helt säkra på att vi 2019 skulle bilda storregion.

Tänk så fel det kan bli, det kostar att vara med och det kostar att inte vara med. Hur sjutton ska man göra för att slippa betala för Almedalen.

Personligen väljer jag att inte åka till Almedalen i år. Tidigare år har jag valt att vara där för att på ett kostnadseffektivt sätt fylla på med ny kunskap och nätverka med viktiga aktörer inom branschen. Men framförallt har jag åkt dit för att vara så delaktig som majoriteten tillåter i våra egna arrangemang. Det är olyckligt om ingen från oppositionen är på plats och får se vad det egentligen ger regionen att lägga så mycket pengar och tid på det.

I år kommer jag följa detta från hemmaplan, blir en del jobb och förberedelser inför hösten. Hur det blir nästa år får jag se.

tisdag 27 juni 2017

Vem äger sanningen?

Ofta när det blir politiska diskussioner så ställer man sig frågan, vem är det som har rätt och vem har fel? Vi i oppositionen beskriver verkligheten på ett sätt och majoriteten på ett helt annat sätt. Jag har tidigare fått en känsla av att media och andra tycker att majoriteten har tolkningsföreträde framför oppositionen. Det kanske är rätt och ska vara så, men då blir jag lite förundrad när majoriteten skiftar d.v.s. socialdemokraterna hamnar i opposition och Alliansen i ledningen.

Jag har noterat att det kanske inte är just majoriteten/ledningen som har tolkningsföreträde utan att det är just socialdemokraterna som har det. Det märks ganska tydligt i debatten när en socialdemokrat påstår något så måste vi moderater kolla upp det för att sedan bemöta det, vilket ofta visar sig att deras påstående inte stämma men då är debatten redan förbi och deras påstående få stå utan att någon korrigerar. Påstår vi moderater något så blir vi direkt ifrågasatt av S och där vi avkrävs bevis för vårt påstående är korrekt.

Det finns även en skillnad när man läser media, vem får mest utrymme att förklara vad man vill? Även där kan man se att det inte handlar om majoritet vs opposition utan socialdemokraterna vs Alliansen. Detta har jag tidigare påpekat när maktskifte skedde i Hudiksvall eller när regeringsmakten skiftar.

Jag kan även konstatera att det nu även sker i Gävle. När de rödgröna presenterade sin budget fick de flera artiklar där man beskrev vad man ville göra och enskilda tjänstemän bekräftade deras förslag. När Alliansen, d.v.s. ledningen, presenterade sin budget blev det inte alls behandlad på samma sätt. Där fick dessutom verksamheterna beskriva hur deras verksamhet skulle påverkas om fiktiva sparbeting genomfördes.

När SD röstar med Alliansen så beskrivs det som att de tillsammans beslutat något medan när SD röstar med de rödgröna så är det helt naturligt. Se bara vad som hänt i riksdagen eller nu även i Gävle kommun.

Är det så att socialdemokratin alltid har rätt och deras beskrivning av verkligheten är den korrekta? Självklart inte, det kan vara så att det finns två olika bilder av samma verklighet. Vilken bild är då korrekt och varför ska media och andra aktörer förstärka den ena beskrivningen och ifrågasätta den andra.

En reaktion på detta är att de som känner att den traditionella median inte återspeglar verkligheten och politiken på ett korrekt och rättvist sätt skapar egna kanaler för att förmedla sitt budskap, exempel på det är de högerextrema siter som växt fram. Då får dessa versioner helt stå oemotsagda och ingen granskningskoll kan genomföras.

Ett stort ansvar åligger alltså den traditionella media att fortsätta granska och beskriva de olika alternativen men då måste man komma bort från oskäliga vinklingar och faktiskt låta alternativen få samma utrymme och värderas på samma sätt. Gör man inte det så ser framtiden för demokratin mörk ut.

torsdag 22 juni 2017

Förlorad budgetomröstning i Gävle

Nu har det gått ett par dagar sedan Alliansen förlorade budgetomröstningen i Gävle kommun. Vi har under de senaste veckorna arbetat mycket med att granska de olika budgetalternativen och funderat på hur vi ska hantera dessa i fullmäktige.

Jag har som ordförande presenterat en rad olika alternativ hur man kan få igenom en budget trots att vi inte har majoritet. Då visserligen med tveksamma demokratiska metoder, se bara ett exempel på hur sossarna i Region Uppsala gjorde för någon vecka sedan eller sossarna i Region Skåne för något år sedan, men ändå det fanns lite olika möjligheter. Vi valde dock att köra med helt öppna kort och fortsätta med den idé som Alliansen har om öppet och transparent ledarskap. Vi har inte heller valt att förhandla med SD, vilket vi också varit överens om inom Alliansen.

Det vi har vetat hela tiden är att SD kan fälla Alliansen om de så önskar, vilket de nu valde att göra. Det som är viktigt att komma ihåg är att SD inte i dessa sammanhang är ett parti att lita på. De röstar inte efter egen övertygelse utan mer för att skapa kaos enligt Jimmies modell ”give them hell”. Det var med denna strategi de valde att fälla Alliansen och släppa fram en rödgrön budget. En rödgrön budget som jag faktiskt tror att de inte ville skulle vinna med tanke på det innehåll som fanns där.

Ett exempel är att SD nu har valt att släppa fram förslaget:
”… ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier” Detta beslut måste strida mot deras viktigaste princip att med alla lagliga och olagliga metoder hindra människor från att komma och stanna i Gävle/Sverige.

När det gäller SD egna förslag så stred det mot minst två lagar. För det första så vill man stoppa alla flyktingar som kommer via den nya anvisningslagen vilket alltså strider mot just anvisningslagen. Vi moderater var emot denna lag men när lagen väl gäller så måste vi följa den. (Gör man inte det blir det anarki) För det andra så ville man inte att socialtjänsten ska hantera försörjningsstöd från nyanlända till Gävle, vilket strider mot såväl kommunallagen och mot socialtjänstlagen.

Enligt kommunallagen så ska inte fullmäktige fatta olagliga beslut och ordföranden har möjlighet att säga nej till att någon framställer olagliga förslag, vilket jag såklart gjorde. Detta innebar att fullmäktige biföll mitt yrkande på att inte låta SD framställa sin olagliga budget. Så det fanns helt enkelt bara två förslag till budget för Gävle kommun, Alliansens och de rödgrönas. Som sagt så valde SD via sitt passiva stöd att stödja de rödgrönas budget för 2018.

Vad händer nu?

Den faktiska skillnaden mellan det rödgröna förslaget och Alliansens förslag är ganska små. Skillnaden bestod inte i att Alliansen har valt att anpassa sig till de rödgröna utan att de rödgröna har valt att göra ganska små konkreta justeringar i sitt förslag och hänvisa till Alliansens. 

För det första så valde de rödgröna att bifalla delar av Alliansens förslag, målen med verksamheterna och alla investeringar. Man valde att lägga till 15mnkr mer på ett par investeringar där den totala investeringsbudgeten är på 1600mnkr. Sedan har man gjort små justeringar av ramarna till nämnderna (0,1% mer på UN, 0,3% mer på ON, 0,5% mindre på K&F, 0,6% mer på SBN) Däremot valde man att stoppa två kommande valfrihetsreformer, som i praktiken redan var stoppade, LOV(Lagen om valfrihetssystem) inom EDV(Enhet för daglig verksamhet) samt kulturcheckar inom Kultur och fritid. Utöver det fanns det inte mycket konkret som vi inte kan hantera eller är överens om.

Alliansens budget för 2017 gäller hela året ut och vi tar ansvar för att genomföra det budgeten.

Vi i Alliansen är också överens om att vi tar ansvar för Gävle, vi överger inte kommunen bara för att vi har förlorat en budget. Däremot krävs det nu samtal med övriga partier om hur vi tillsammans kan ta ansvar för Gävle. Vad dessa samtal leder till får vi se under hösten.

Till sist finns det möjlighet att vi reviderar budgeten under hösten alternativt lyfter upp de förslag som vi inte ser är bra för Gävle för ett nytt beslut i fullmäktige. Till exempel så stod det i de rödgrönas budget att vi ska vara kvar i inköp Gävleborg men direkt efter budgeten var klubban så fattade vi beslut om att lämna just Inköp Gävleborg. På liknade sätt kan vi såklart göra med andra frågor som finns i de rödgrönas budget som vi tror att det inte finns majoritet för. För att göra det så krävs såklart att vi har kontroll på dagordningen vilket man endast har genom att man har ordföranden i nämnder/styrelse och fullmäktige.

Även om läget kan se mycket oklart ut så kommer vi reda ut situationen, det är jag helt övertygad om.