onsdag 12 november 2014

Ny region samma gamla direktör

Idag lyfte landstingsmajoriteten ett extra ärende på landstingsstyrelsen, rekrytering av regiondirektör. Innan valet i september var vi överens med den dåvarande majoriteten att vi inte skulle rekrytera några nya direktörer förrän efter valet och en ny landstingsmajoritet har tillträtt.

Nu har en ny majoritet tillträtt i fullmäktige och vips så kommer ärende upp om anställning av direktör. Vår tanke var att göra en seriös rekrytering där vi kunde ta hänsyn till det utökade uppdraget och där vi kunde diskutera vilket ledarskap vi vill se i den nya regionen. Vi hade chansen att göra någonting nytt och bra tillsammans, majoritet och opposition.

Tyvärr så väljer man nu att forcera fram ett ärende, med bara några timmars varsel, som vi inte har haft möjlighet att diskutera omkring. Man väljer helt enkelt att köra på som om ingenting har hänt eller kommer att hända, detta görs i sann socialdemokratisk anda.

Vårt oppositionsförslag var att vi skulle starta en riktig process under några månader för att i lugn och ro diskutera kravprofil och göra en rekrytgering. Under den tiden, förslagsvis 6 månader, så kunde befintlig landstingsdirektör få ett tillfälligt förordnande som är brukligt. Detta kunde man inte gå oss till mötes på utan snabbt som ögat klubbade man igenom en anställning fram till april 2017.

Frågan man ställer sig varför var det så bråttom? Varför låter man inte den nya styrelsen tillsätta den nya regiondirektören? Är man rädd för att det skulle bli påtryckningar om att någonting annat ska ske.

söndag 9 november 2014

Fyra år till i landstingsopposition

Medan förhandlingar pågår i en del kommuner i länet så har de politiska förhandlingarna i landstinget vart klara sedan länge. Efter valdagen stod det klart att varken den gamla majoriteten eller vi i Samverkan Gävleborg fick egen majoritet i fullmäktige där även SD ökade ganska kraftigt. Hur valresultatet kunde bli som det blev är något som vi kommer analysera framöver.

Efter en del första inledande samtal så kunde vi ganska snabbt konstatera att den enda lösning som var önskvärd var att vänsterpartiet kliver in i den befintliga majoriteten. Det kommer alltså bli en mörkröd-röd-grön majoritet de kommande fyra åren med en rejäl vänstersväng. Det stod klart att centerns enda ingång i förhandlingarna var att de skulle ingå en majoritet oavsett med vilka. Vänstern glömmer gärna hur S tidigare kastat ut dem i kylan och önskade inget mer än att återigen få regera tillsammans med S. Hur MP resonerade är det nog ingen som vet, de brukar har ganska låg profil i landstinget.

Det fanns en möjlighet för oss borgerliga partier att få bort socialdemokraterna från ledningen som styrt landstinget sedan den allmänna rösträtten infördes, men intresset från framförallt C fanns inte.

I veckan blev sedan vår valtekniska kartell klar mellan M,FP,KD och SVG(nya förkortningen för sjukvårdspartiet) där vi fördelade poster mellan oss. Nu siktar vi in oss på fyra år i opposition och denna period kommer vi agera annorlunda jämfört med tidigare. Vi kan konstatera att centern i landstinget nu har blivit ett permanent stödparti till vänsterpartierna och frågan är om de någonsin kommer bryta sig loss. De tycks ha glömt helt hur väljarna straffar borgerliga partier som lierar sig med S.

C i Landstinget 2010, från 10 till 6 mandat. (C regerade med S,MP)
C i Bollnäs 2010, från 13 till 5 mandat. (C regerade med S)
FP i Bollnäs 2014, från 5 till 2 mandat. (FP regerade med S,V,SVP)
C i Sandviken 2010, från 5 till 3 mandat (C regerade med S)
C i Söderhamn 2010, från 10 till 7 mandat (C regerade med S)
C i Ljusdal 2010, från 8 till 5 mandat (C regerade med S)
C i Nordanstig 2014, från 7 till 5 mandat (C fortsätter regera med S)

lördag 8 november 2014

Strandade förhandlingar i Gävle kommun

Nu har förhandlingarna för hur Gävle ska styras de kommande fyra åren pågått i över en månad. På slutet har förhandlingarna handlat om hur de röd-gröna och Alliansen skulle kunna samarbeta. Vi har träffats ett tiotal gånger (utöver detta många träffar inom Alliansen och partiet) och det har gått åt många dagar, kvällar och helger. Det är så familjen undrar när ska detta ta slut så jag kan vara hemma igen.

Det har vart mycket intressanta förhandlingar och vi har lärt oss mycket hur det stora maktpartiet i Gävle tänker. För det första kan man undra om de över huvud taget har förstått att man har förlorat makten i Gävle. Man framställer sig själv som om det är de som dikterar alla villkoren och vi andra partier ska göra som de säger. När detta inte händer blir de både upprörda och manipulativa.
Så igår så strandade förhandlingarna. Hur kom det sig? När man läser tidningarna kan man få en bild som inte är helt korrekt.

Vi har från början försökt få till ett blocköverskridande samarbete mellan Alliansen och något av de röd-gröna partierna. Detta har avvisats från S och känslan man märker att de även har fått MP och V med sig. De första träffarna vi hade med V och Mp separat var mycket bra och givande.

När vi träffade S så frågade de vad Alliansens skulle ha för att stödja dem i minoritet. Vi förklarade då att vi ville ha halva makten. Vi frågade även vad de ville ha för att stödja Alliansen i minoritet, men detta är var och är inte aktuellt för S(om inte de förlorar budgetomröstningen)

Efter det har vi diskuterat hur Alliansen ska kunna stödja S,V,Mp i minoritet. Vi har vidhållit vårt krav att vi då vill dela makten och få reellt inflytande i politiken. Inflytande får man bl.a. genom att ha  ordförandeposter, det är de som sätter dagordningen. Först var de andra väldigt främmande för det men så för någon vecka sedan så accepterade de vårt krav.

För att komma överens så har det även krävts någon form av politisk uppgörelse, vilka politiska frågor är viktiga för respektive block. För oss i Alliansen är det viktigt att säkerställa fortsatt valfrihet inom skola, vård och omsorgen. Vi kräver alltså inte att det ska bli fler privata utförare utan att vi vidhåller och vårdar de valfrihetssystem som nu finns, detta har man från S haft svårt att acceptera.
Så igår fick vi det andra slutbudet från S och detta kunde vi anta eller förkasta. Budet var väldigt långt ifrån det vi kunde tänka oss att kompromissa om så då var det bara att avbryta förhandlingen.

Vad var de då erbjöd oss? 

Kommunfullmäktiges ordförande Rödgröna
Kommunstyrelsens ordförande Rödgröna
Utbildningsnämnden          Rödgröna
Samhällsbyggnad                 Rödgröna 
(under en tid så behålls dagens två nämnder där Alliansen skulle tillsätta ordförande i Byggnadsnämnden)
Kultur & Fritidsnämnden Rödgröna
Omvårdnadsnämnde Rödgröna
Socialnämnden Alliansen
Arbetsmarknad ochnäringsliv Alliansen

Totalt 2 av 8 tunga nämndsordförandeposter

De kommunala bolagen var lite mer generöst

Gävle Hamn Rödgröna
Gavlegårdarna Rödgröna
Gavlefastigheter Alliansen
Gävle energi Alliansen

Då ska man veta att de kommunala bolagen styrs till största del av ägardirektivsom fullmäktige beslutar om. Här hade vi redan kompromissat oss fram till en fördelning.

Så vår ingång i detta var hälften av makten, vilket i vår värld innebär bl.a. hälften av ordförandeposterna d.v.s. 6 av 12, det längsta de kunde sträcka sig till var två bolag och de två minst politiska nämnderna. Vi vill även ha någon av de tyngre nämnderna antingen utbildning eller omvårdnad, för att kunna säkerställa fortsatt valfrihet för våra Gävleborna., men det kunde de inte acceptera.

Vad händer nu?

Det nya styret behöver inte vara klart förrän i december så det finns fortfarande tid kvar. Vi i Alliansen stänger inga dörrar för fortsatta förhandlingar med något eller några av de rödgröna partierna. Vi är övertygade om att de kommer tillbaks till förhandlingsbordet så ska vi kunna hitta bra överenskommelse som alla kan känna sig nöjda med.

Annars så finns det stor risk att det är Sverigedemokraterna som kommer fälla avgörande om vem som ska styra Gävle de kommande fyra åren. Hur de ställer sig till det vet vi inte förrän sista rösten är räknad på fullmäktige den 15:e december.