onsdag 27 juni 2012

En lugn kväll på akuten

Gårdagens eftermiddag tillbringade jag på akuten på Gävle sjukhus. Det var ett inplanerat besök där jag fick förmånen att följa en av våra kirurger på ett av deras arbetspass på akuten. Det var tydligen ovanligt lugnt på kirurgakuten just igår men jag fick möjligheten att vara med och se hur de arbetar.

Många av de patienter som kommer dit ska egentligen söka sig till primärvårdsjouren eller i många fall avvakta till dagen efter och söka sig till sin vårdcentral. Samtidigt vet jag hur svårt det är för människor att veta hur man ska göra om någonting har hänt och man vill ha hjälp. Det finns ett stort behov av kunskapande för befolkningen där man bör känna till 1177 och primärvårdsjouren. Innan jag blev heltidspolitiker hade jag själv ingen aning om att det fanns en annan jour kvällar och helger än den som finns på akuten på våra sjukhus, så avsaknad av den kunskapen så söker sig många dit.

Men oavsett om patienter kanske har sökt sig till akuten i onödan så var det glädjande att se hur väl de tar hand om de patienter som ändå sökt sig dig dit. Visst fick några vänta, men jag fick lite bättre förståelse för att det kan ta tid innan alla undersökningar är gjorda och svaren har kommit till akuten. Det finns många förbättringsområden när det gäller hur man kan minska krångel och onödigt arbete med t.ex. bättre IT-system inom vården.

Jag fick under kvällen vara med när det syddes för enklare skador på någon som ramlat, undersökning av fallskador och trafikolycka. Kirurgen på akuten har även övrig kirurgjour så jag var med när några patienter skulle besökas på avdelningarna. Med viss tveksamhet så var jag även med under en timmes lång operation, där jag fick se hur operationsteamet arbetade.

Det var en mycket lärorik kväll där jag fick möjlighet att få berättad för mig om deras vardag och om framtidens utmaningar inom sjukvården, vi hann även med att prata lite världs- och landstingspolitik.

torsdag 21 juni 2012

En dag på Strokeavdelningen

Idag har jag följt men en av sjuksköterskorna på Strokeavdelningen på Gävle sjukhus under hennes arbetsdag. Jag fick möjligheten att vara med och se hur deras vardag ser ut och hur allt fungerar. Idag var det en liten ovanlig dag eftersom det inte var några överbeläggningar utan det fanns till och med lediga vårdplatser. Av den anledningen så var det kanske inte en typisk dag utan det var en dag med mer normalt arbetstempo.

Det var en mycket intressant och givande dag där jag fick träffa många av de som arbetar på avdelningen och se och höra hur de arbetar. Ett av de områden som det går att utveckla vidare är hur man arbetar med att bemanna upp den personal som ska arbeta ur bemanningscentrum. Eller behoven av att snabba upp flöden för strokepatienten på sjukhuset, där det idag tar alldeles för lång tid från att man anländer till sjukhuset till dess att trombolys påbörjas.

Det var riktigt kul att se personalens engagemang över sina patienter, glädjen när någon patient har klivit ur sängen för att gått utan stöd eller någon kan börja äta själv eller en patient fick sällskap ned till kaffeterian för att köpa en tidning. Dagen avslutades med att jag fick berättat för mig om de externa stroketeamen som bedrivs på strokeavdelningen, där den så viktiga tidiga rehabiliteringen fortsätter med hjälp och uppföljningar i hemmet. Det var helt enkelt en mycket bra dag med mycket intressant information och glädje.

onsdag 20 juni 2012

Landstingsstyrelse avklarat där Hospice och läkarbonusar har diskuterats

Nu är dagens landstingstyrelse avklarat, kanske sista inför sommarledigheten. Idag beslutade landstingsmajoriteten att inte fortsätta arbetet med att tillskapa Hospice även i vårt län. Förhoppningen är nu att i alla fall Gävle kommun ska fortsätta arbetet, vilket är bra men inte alls samma sak som om vi tillsammans gjorde något bra utav det och det kommer inte heller alla länsinvånare till del.

Våren 2010 var alla, såväl profession som alla politiska partier, överens om att även Gävleborg behövde Hospice. Mellannorrlands Hospice i Sundsvall var det föredöme som alla lyfte fram. Nu överger tyvärr majoriteten denna breda samsyn och fortsätter att prata om de trygghetsplatser som finns på sjukhusen som den bästa lösningen. Man har under något års tid haft diskussioner om huruvida vi ska ha Hospice eller inte och efter alla möten och resonemang så händer i stort sett ingenting, bara att beklaga. Vi hade även hoppats att man skulle lyfta dagens ärende till fullmäktige för ställningstagande, men det ville man inte göra från majoriteten även om ärendet beskrevs som av strukturell och principiell karaktär.

Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har pratat om Hospice under många år och har fortsatt driva på i frågan efter valet. Vi kommer inte nöja oss med dagens negativa besked utan fortsätta att arbeta för att även våra palliativa patienter ska erbjudas fler möjligheter än dagens, så vi får förbereda Hospiceplaner inför nästa mandatperiod när vi har tagit över makten i landstinget.

Vi diskuterade även idag en revisionsrapport som hanterar problematiken med de rekordhöga kostnaderna för hyrläkare i Gävleborg. Vi i oppositionen kunde återigen lyfta fram vår rapport om läkarflykten där vi påpekade brister i landstinget som måste åtgärdas. Det vi än så länge har hört från majoriteten är hur man hanterar läkarbonusarna. Jag är mycket kritisk till att använda skattemedel till läkarbonusar och jag tror inte heller att det fungerar. Det skapar endast ytterligare misstroende hos våra befintliga läkare och de som söker sig hit p.g.a. av bonusar kommer med största sannolikhet lämna oss efter den föreskrivna tiden passerat. Att man även har använt bonus för att rekrytera läkare från andra vårdcentraler i länet är för mig ännu märkligare, detta kommer inte locka till sig fler läkare till länet som syftet ändå var. Vi kommer efter sommaren få redovisat hur dessa bonusar har fungerat, vilket ska bli mycket intressant.

söndag 17 juni 2012

Kommunalisering av hemsjukvården verkar ha kraschlandat

I fredags fick vi höra hur kommunaliseringen av hemsjukvården nu riskerar att haverera, nu när Nordanstig tvekar inför reformen. När vi på senaste regionstyrelsen fick ett ärende som beskrev den kommunala utjämningen som var en viktig förutsättning för att alla kommuner i länet skulle gå med på denna reform så fick vi veta att det som föreslogs endast var två-årig övergångsperiod där övriga kommuner skulle ge visst ekonomiskt bidrag till Nordanstig.

Jag förstår att Nordanstig nu tvekar, denna tvååriga utjämning var inte det som vi var överens om när vi beslutade om att genomföra kommunaliseringen. Det som alla var överens var att man skulle ta fram ett system som gjorde att enskilda kommuner inte behövde ta kostnader för enskilda patienter som är väldigt vårdkrävande, vilket är väldigt viktigt för de mindre kommunerna. Även för andra kommuner i länet var detta viktigt(vilket vi kunde höra i debatterna som pågick), man kan fråga sig hur de nu kan vara så tysta efter att ingen långsiktig lösning kommer att presenteras.

För oss i lanstinget är det väldigt viktigt att denna reform genomförs och att kommunerna känner sig trygga i att det inte kommer en massa överraskningar framöver. Vi vet att förtroende för landstinget är i botten och misstänksamheten är stor när det gäller gränsdragningar och när man flyttar ansvarsområden mellan kommun och landsting. Vi får fortfarande höra hur lurade kommunera blev när Ädelreformen genomfördes under 90talet.

Om nu detta havererar så är det ett väldigt stort misslyckande för länets socialdemokrater (som styr såväl landsting som 9 av de 10 kommunerna). Imorgon har vi extrainsatta möten där denna fråga kommer att diskuteras och ifrån moderat håll kommer vi göra allt vi kan för att hjälpa till och komma till rätta med de osäkerheter som finns, alla ska vara nöjda med en uppgörelse. För att flytta ansvaret för hemsjukvården är viktigt för länets patienter.

torsdag 14 juni 2012

Fortsatta överbeläggningar på våra sjukhus i länet

Jag har under lång tid försökt haft koll på våra överbeläggningar på våra sjukhus i länet. Vi har även sammanställt statistik som har påvisat dessa kraftiga överbeläggningar och då framförallt på Gävle sjukhus. Detta innebar att man utökade antal vårdplatser och gjorde en del omfördelningar mellan våra vårdavdelningar för ett och ett halv år sedan. Detta har gett viss effekt vilket har gjort att antalet överbeläggningar, enligt statistiken, har minskat något. Men tyvärr så är fortarande läget mycket allvarligt vilket jag även får bekräftat när jag är ute och besöker våra verksamheter. Jag har även fått berättat för mig hur detta nu påverkar patientsäkerheten, vilket är mycket allvarligt.


I dag publicerar tidningen Dagens Samhälle en lista över alla lansting där man redovisar överbeläggningssituationen och jag kan med besvikelse läsa att vårt landsting fortsätter att vara det landsting som har störts problem. Man pekar även ut att det nu hotar patientsäkerheten på flertalet av landets sjukhus. Detta bekräftar bara den bild som jag tidigare har fått berättat för mig.

De åtgärder man gjorde med att fördela om vårdplatser har inte gett tillräcklig effekt utan det krävs fler åtgärder. Vi i oppositionen har tidigare föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med det, jag kan bara rekommendera landstingsledningen att studera vår åtgärdslista och genomföra det vi föreslår, men tyvärr så brukar de inte gilla när vi i oppositionen kommer med konkreta förslag.

onsdag 13 juni 2012

Två dagars landstingsfullmäktige i Bollnäs avklarat, med budget, vindkraft och vårdval

Nu är två dagars landstingsfullmäktige avklarat och nu har jag kommit hem och barnen har lagt sig och då finns tid att sammanfatta dagarna i Bollnäs. Huvudnumret var så klart budget och planeringsförutsättningar men vi han även med att debattera vindkraft, bredband och vårdval.

Skillnaden var lika tydlig som det brukar när det gäller budget. Vi i Samverkan väljer att prioritera sjukvården och gör högre uppräkningar där än vad majoriteten gör. De kontrar med att påvisa att vi har samma nettokostnad och att det inte skiljer någonting på sista raden. Man kan fråga sig varför man är så orolig för att visa upp skillnader i våra budgetförslag, är det så att de egentligen anser att vi har ett mycket bra förslag som de skulle vilja stödja eller är det så att de helt enkelt inte är intresserad av andra förslag än tjänstemännens.

Att vi kan göra högre uppräkningar till sjukvården beror på att vi lägger mindre resurser på centrala administrationen, kollektivtrafik och kultur. Vi planerar även att vi ska ta större del av statens riktade stimulansmedel, vilket skapar mer resurser till sjukvården. Till detta är vi helt övertygade om att med ett nytt lyssnande och närvarande ledarskap så kan vi vända den negativa trenden med läkarflykt. Vi tror att vi skulle kunna minska hyrläkarkostnaderna så att man på sikt kommer ner till samma nivå som övriga landsting, vilket innebär 200mnkr lägre kostnader som kan användas till annat inom sjukvården.

Glädjande fick vi igenom vårt yrkande på att vi nu tillsammans ska göra en djupanalys i vart våra underskott inom division medicin och operation finns och komma fram till åtgärder. Jag hoppas att majoriteten verkligen inser allvaret och är beredd att göra detta och inte som vanligt bara ducka för frågeställningarna och inte bry sig.

Under den andra dagen var det många intressanta interpellationer som debatterades där mina moderata partikamrater dominerade fullständigt, det är kul att vara moderat med så duktiga ledamöter.

torsdag 7 juni 2012

Vilka metoder ska användas för att locka läkare?

För ett år sedan bestämde landstingsledningen att man skulle pröva nya grepp för att locka till sig läkare till Gävleborg. Man införde då en ”sign on” bonus som innebar att om en läkare väljer att börja arbeta hos Landstinget Gävleborg skulle man få en bonus på 300tusen. Succén uteblev och för att öka intresset så höjde man sedan insatsen till 500tusen kronor om man skrev på för landstinget i två år.

Idén om signon bonus var fel för ett år sedan och är fortfarande fel sätt att locka till sig läkare. Motivet var att man skulle locka läkare till länet och det gällde bara vissa speciella specialistläkare där bristerna var stora. Nu har man lockat över 8st allmänläkare från två privata vårdcentraler i länet till landstinget. Detta innebär inte att vi har lockat till oss några läkare utanför länet utan endast en internrekrytering från angränsande vårdcentraler. Vad det detta man ville åstadkomma?

Det finns inga snabba quickfix-lösningar för att locka till sig läkare utan det är bara ett långsiktigt arbete med att göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare som kan ge hållbara effekter. Vi i Samverkan Gävleborg presenterade för någon månad sedan förslag på vad som behöver göras för att vända den negativa utvecklingen på läkarflykten, bl.a. föreslog vi att man skulle bryta den toppstyrning som idag råder inom landstinget. Detta skulle ge mycket bättre effekter än kortsiktiga bonusar, men det bryr sig inte landstingsmajoriteten sig om.

tisdag 5 juni 2012

Sjukvård eller fiber?

Landstinget är av någon anledning en av delägare i företaget Norrsken AB, som tillhandahåller fiberoptiskt nät i norra delarna av Sverige. Vi är den största ägaren och den enda regionala aktören som är delägare. De andra ägarna är bl.a. kommunala energibolag. Jag kan eventuellt förstå att det fanns skäl en gång i tiden att gå med i detta när tekniken var ny och vi var tvungen att garantera vår egen infrastruktur, men nu finns det flertalet aktörer som klarar detta minst lika bra som vi. Nu vill en av ägarna sälja sina aktier till ett privat företag och det gillar inte landstinget Gävleborg. Av den anledningen vill majoriteten hos oss utöka sitt ägande i detta bredbandsföretag, till vilken nytta?

Landstinget ska bedriva en bra sjukvård med målet att bli bäst i landet på det vi gör. Att då hålla på med andra diverseverksamheter som vindkraft eller fibernät känns för mig väldigt främmande. Att vi dessutom ska gå in och aktivt hindra andra aktörer att köpa aktier i detta företag måste vara kontraproduktivt.

Jag blev mycket förvånad när vi fick ärendet till dagens lanstingstyrelse och att man var så positiv till detta ifrån majoriteten. Vi får se om det finns samma entusiasm på fullmäktige nästa vecka när frågan kommer upp för beslut.

söndag 3 juni 2012

Intressant besök på Länsrehab i Sandviken

Landstingsledningen har beslutat att flytta rehabavdelningen från Sandviken till Gävle sjukhus under sommaren. Man har tidigare haft ett utbyte mellan Falun och Sandviken för att kunna planera in semester för sin personal. Men nu väljer man att flytta till Gävle över sommaren och spara pengar, att patienterna inte får tillgång till lika bra rehabilitering under sommaren spelar tydligen ingen roll. Vårt länsrehab i Sandviken är en verksamhet som har mycket hög kvalité och som kommer våra länsinvånare till del. Problemet idag är bara att man inte klarar av att erbjuda alla som har behov av rehabilitering utan behoven är större än vad man kan tillgodose. När man för något år sedan slutade erbjuda våra länsinvånare möjligheten till intensivrehab utanför länet så sa man att vi har ju vårt länsrehab som kan erbjuda våra patienter ett likvärdigt vårdalternativ. Igår fick vi höra facit, ytterst få av dessa patienter har fått rehabilitering i Sandviken vilket är mycket oroande. Frågan man ställde sig vart har dessa patienter tagit vägen?

En snabb och effektiv rehabiliteringsverksamhet är en av grundstenarna i arbetslinjen. Genom att patienter snabbt kommer till rätt instans för rehabilitering kan man minska tiden patienter går sjukskrivna och genom det minskar vi såväl onödigt lidande för patienten och man kan snabbare komma tillbaks till arbete. Vi hör allt för ofta om patienter som inte får rätt rehabilitering i tid och som hamnar i långtidssjukskrivningar och utanförskap.

Under besöket i fredags fick vi möjlighet att se lokalerna och prata med verksamhetsföreträdare och höra vilka konsekvenser flytten kommer få. Det ska bli intressant att ta del av deras utvärdering efter sommaren. Det finns även en stor oro för att detta är början på slutet för rehabenheten i Sandviken, det pågår en tydlig centraliseringstrend i landstinget.

lördag 2 juni 2012

Träff med personalen på den hotade dagkirurgin

Carina, Ingemar och jag tillsammans med
Sandvikens nya oppositionsråd
Hans Olsson besökte Sandivken sjukhus igår
Igår besökte jag tillsammans med mina oppositionsrådskollegor länsrehab och dagkirurgin på Sandviken sjukhus. Mycket intressanta och givande besök med bra samtal.

Besöket på dagkirurgin blev lite annorlunda än vad vi hade tänkt oss när vi för någon månad sedan bokade besöket. I tisdags fick vi veta att man planerar att flytta verksamheten till Gävle sjukhus. Istället för att se och höra hur man vill utveckla verksamheten i Sandviken fick vi lyssna till personalens synpunkter på att man nu i praktiken planerar att flytta verksamheten till Gävle.

Vi har under många år lyft Dagkirurgin i Sandviken som ett av de goda exemplen i landstinget Gävleborg. Jag har gjort flertal besök där och man blir alltid lika glad när man vart där, det engagemang och driv som finns där vill vi sprida till andra enheter. Det är inte möjligt att flytta det varumärke som idag är starkt i såväl vårt län som utanför som dagkirurgin i Sandviken står för. Dessutom är det väldigt viktigt att just en sådan verksamhet inte är förlagd i anslutning till övrig operationsverksamhet. Genom att man ligger just i Sandviken kan man arbeta ostört med sina planerade operationer och inte störas av annan verksamhet som finns på ett akutsjukhus.

På styrelsen hävdande man att detta är vad verksamheterna och personalen vill, men igår fick vi höra vad personalen igentligen tycker. Man har tydligen ställts inför två val, antingen lägger man ned verksamheterna eller så flyttar man till Gävle. Frågan man borde ställe, och som vi gjorde, är hur de skulle vilja se en utveckling av just deras dagkirurgi.

Nu återstår många diskussioner och vi har många frågor som vi ska försöka få svar ifrån våra tjänstemän. Vi kommer göra allt vi kan för att de ska ges möjlighet att vara utvecklas i Sandviken, dagkirurgin är morgondagens kirurgi.