måndag 31 december 2012

Gott Nytt År


2012 lider mot sitt slut och det är dags att summera året som gått. Vi är mitt i mandatperioden och då kan det var intressant att se vad det röd-gröna styret har lyckats med.


 • En positiv sak som hänt är att vi nu äntligen har lämnat jumboplatsen i öppna jämförelser som vi har haft de senaste tre åren. Frågan är om det kommer hålla i sig eller om det var en tillfällighet.
 • Samtidigt så har det röd-gröna styret i landstinget återigen höjt skatten så att vi nu återigen har rekord i högsta landstingskatten(om man räknar bort kollektivtrafiken eftersom den inte ingår i alla landstings ekonomi) Detta görs med motivet att man vill satsa på hälso- och sjukvården men sanningen är att man täcker gamla underskott och gör satsningar på kulturen i länet.
 • Vi fortsätter att ha rekord i kostnader för hyrläkare. För att komma tillrätta med detta så genomförde vi i Samverkan en enkät där vi tog kontakt med alla läkare(200 av 800 läkare har slutat de senaste två) som slutat de senaste åren för att ta reda på orsaken till att de inte längre vill arbeta hos oss i Gävleborg. Denna rapport skapade mycket rabalder och irritation hos landstingsledningen. Istället för att lyssna till oss så fortsatte ledningen med sina signon bonusar till läkare.
 • Bollnäs sjukhus gick över till en ny entreprenör som har i uppgift att driva sjukhuset de kommande 5till 9 åren.
 • Frimärksplaneringen av våra sjukhus fortsätter. Efter att vi har kritiserat ledningen till att inte investera i de delar som man har planerat så har man nu ändrat till strategin att inte tala om vad man tänker sig göra under nästa år utan det blir som det blir. Ingen långsiktig plan för våra sjukhus har man lyckats få fram utan det liknar allt mer ett lapptäcke som allt som ofta inte känns genomtänkt.
 • I våras beslutade ett oenigt landstingsfullmäktige att vi ska ansöka om att bilda egen regionkommun. Det var vi moderater som röstade emot. Vi tror inte på att landstinget ska bli en diverseorganisation utan vill att vi ska fokusera på sjukvården.  Mycket tid har gått åt till denna ansökan som vi istället kunnat ha lagt på att förbättra sjukvården. Nu återstår att se om regeringen beviljar denna ansökan.
 • Ett mediakrig verkar också ha brutit ut under året. Nu är det landstingsledningen som allt som ofta talar om hur illa de tycker om hälsingetidningarnas artiklar och ledarsidor och hur fel de har. När vi då frågar vad som är fel i artiklarna så blir ledningen sur och vill inte förklara sig, mycket märkligt och desperat beteende. 

Nu återstår nyårsfirandet och att önska gott nytt år.

lördag 22 december 2012

Vem talar sanning i bonusskandalen?

Media fortsätter att rapportera om landstinget som fortsatt att rekrytera läkare med hjälp av halvmiljoner signon bonusar trots att man officiellt informerat att man slutat med detta. Först mötte landstingsledningen detta med tystnad för att sedan gå ut och påstå att det är felaktiga uppgifter i tidningen. Trots att de som hävdar att detta har skett står på sig så förnekar landstingsråd och direktör att man gjort detta. Nu har även en av dessa läkare, som man försökt locka över, gått ut i hälsingetidningarna och bekräftat detta.

Så nu är det ord mot ord som gäller i denna bonusskandal, och frågan man ställer sig är vem är det som har rätt? Vem har mest av att inte berätta sanningen?

Vi lyfte frågan på landstingstyrelsen i veckan och vi märkte hur uppretade landstingsledningen var efter det som media har rapporterat om. Landstingsråden gillar inte att tidningarna granskar dem och deras förehavande vilket är mycket märkligt. Media har en viktig roll att granska makthavare i en demokrati, vilket även majoritetens landstingsråd borde hålla med om.

Jag kommer inte bli förvånad om landstinget snart kommer starta en egen tidning för att ge den ”korrekta” bilden av landstinget och landstingsledningen till Gävleborgarna.

tisdag 18 december 2012

Sign-on bonusar möts av tystnad från landstingsledningen

Idag skriver Hälsingetidningarna om att landstingets äventyr med sign-on bonusar i halvmiljonklassen fortsätter trots att personallandstingsrådet sagt att det är slut med det.

När nu landstinget ska öppna en ny hälsocentral i Bollnäs har vi ifrån oppositionen krävt att få se affärmässiga kalkyler på hur man har tänkt att denna hälsocentral ska gå runt ekonomiskt. Som jag tidigare har skrivit så går de flesta av våra hälsocentraler med underskott och vi vill ha garantier för att denna nya etablering görs på affärsmässiga grunder och på ett konkurrensneutralt sätt. Dagens artikel om hur man fortsätter med bonusar för att rekrytera läkare till landstingets egna hälsocentraler visar på att även denna etablering med största sannolikhet inte görs på ett juste sätt.

Vi kan även läsa i tidningen att varken landstingsdirektören och finanslandstingsrådet går att nå för en kommentar, vilket är mycket märkligt. Under gårdagen var jag och dessa två personer på samma möte i Gävle och mig gick det bra att få tag på under dagen. Kan det vara så att landstingsledningen nu ignorerar hälsingetidningarna i protest mot deras granskande journalistik. Mycket märkligt beteende som inte är bra för landstinget.

måndag 17 december 2012

Passiviteten från Gävleborg gör nu att vi riskeras att införlivas i Dalarna

Idag kom så det förslag från statens utredare om hur han vill organisera länsstyrelserna i landet. Ingen blev förvånad att han nu vill bunta ihop Gävleborg med Dalarna, vilket samtliga partier i länet motsätter sig, till en länsstyrelse. Att dessutom han föreslår Falun som residens stad är mycket oroande för Gävle och vårt län.


Vi har från vårt håll önskat att man inte ska ha en statlig gräns mellan Gävleborg och Uppsala och vi har förklarat att vi ser en eventuell sammanslagning med Uppsala som mer naturlig. Tyvärr fick vi inte något gehör för detta. Det har på flera håll i landet pågått mycket lobbyverksamhet för att hans rapport ska gå i den anda som gynnar ens eget län. Våra länsföreträdare har vad jag förstått vart mycket passiva i detta arbete och hellre fokuserat på hur vi ska bilda en regionkommun med oss själva. Och denna passivitet har nu slutat i att statens utredare buntar ihop oss med någon som vi själva inte vill vara med och att man dessutom flyttar landshövdingen från Gävle.

Jag tror och hoppas att regeringen kommer stoppa denna utrending långt ned i någon skrivbordslåda och inte genomföra dessa förändringar som utredaren föreslår.

fredag 7 december 2012

Fortsatt rekrytering med halvmiljoners sign-on bonusar trots att det är "ett avslutat kapitel".

Vi har vart kritiska till landstingets sign-on bonusar sedan de infördes för något år sedan. Landstingsledningen trodde då att man genom extra bonusar till läkare i halvmiljonerklassen skulle få dem att börja arbeta hos landstinget Gävleborg. Resultatet har visat sig vara mindre lyckat både i antalet nyrekryterade läkare så som missnöjet hos de som redan arbetar hos oss. Tanken var att man på detta sätt skulle locka till sig läkare från andra landsting men när man lockade över flera läkare från en privat vårdcentral i Gävle genom att ge dem en halv miljon i sign-on bonus så blev systemet ohållbart och inte ens den högsta landstingsledningen kunde försvara systemet längre.

Efter att de bristfälliga resultaten blivit kända och den starka kritiken blev tydlig så erkände finanslandstingsrådet detta fiasko för ett par veckor sedan och sa ”Det är ett avslutat kapitel”. Då trodde nog alla att detta äventyr var avslutat. Mot denna bakgrund blev jag mycket förvånad när jag nyligen fick höra att man fortsätter att försöka rekrytera läkare med hjälp av sign-on bonusar från privat vårdgivare i länet.

Man kan fråga sig vem som bestämmer i Landstinget Gävleborg. Eller är det så att man inte bryr sig över vad finanslandstingsrådet säger. När hon säger att det är ett avslutat kapitel så fortsätter man med detta rekryteringssätt, eller sägs det en sak till media och en helt annan till verksamhetsföreträdarna?

torsdag 6 december 2012

Besök på landstingets flyktingtraumaenhet

Idag har jag besökt landstingets flyktingtraumaenhet. För ett par år sedan förändrade man ansvaret för flyktingar från landets kommuner till arbetsförmedlingen. Samtidigt som man gjorde detta tog även landstinget över ansvaret för flyktingarnas psykosociala hälsa. Detta var en förändring som en del i arbetslinjen där arbetsförmedlingen fick ansvaret att integrera våra flyktingar och få dem i arbete så fort som möjligt.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige har väldigt traumatiska upplevesler från krig och förföljelse och det krävs såklart expertis för att hjälpa dessa människor på bästa möjliga sätt. Idag fick vi veta hur man arbetar i vårt lansting med detta och vilka utmaningar man ser framöver. Ett problem som lyftes idag var att man inte har ansvar för att hjälpa de vuxna flyktingar som ännu inte har fått uppehållstilstånd och vem som ansvarar för dessa är idag mycket oklart. Frågan är även om man verkligen har de resurser som krävs för att kunna erbjuda hjälp till alla som har behov av hjälp, tidigare i kommunen arbetade dubbelt så många terapeuter med detta jämfört med idag.

För mig är det självklart att man ska erbjuda hjälp så fort man kommer hit och att man har de resurser som krävs. Sedan kan man diskutera vem som har det ekonomiska ansvaret men detta får aldrig vara ett hinder för att hjälpa människor. Detta är ytterligare ett exempel där man sätter systemet före människan.

onsdag 5 december 2012

Praktik på kirurgavdelningen på Hudiksvalls sjukhus

Tidigt i morse var det dags för mig att kliva upp och ta mig genom snöoväder till kirurgkliniken på Hudiksvalls sjukhus för att vara med en dag och följa med personalen och se hur de arbetar. Det är mycket intressant att se vilket bra jobb vår personal gör och hur en vanlig dag ser ut. Som vanligt när jag är ute på ”praktik” så är det inga överbeläggningar på just den avdelning jag är på besök på och det stämde även idag. Det är bra att det är lugna dagar men samtidigt vill jag vara med på dagar som är mer representativa för just en vanlig dag. Nu fanns det tid för mycket bra samtal och få svar på mina frågor.

Efter läkedelsutdelningen på morgonen och efter det att alla olika läkare på kirurgen hade gjort sina ronder fick jag möjlighet att vara med på den trycksårsgenomgång som görs månadsvis på respektive avdelning. Det var intressant att se vilket arbete personalen gör för att samla statistik på hur många patienter som har trycksår eller har risk att få det. Samtidigt ges bra tips på vad som kan göras för att undvika att de ska uppstå. När vi i politiken begär att någon statistik ska tas fram brukar jag alltid fråga vilken arbetsinsats som krävs av vårdpersonalen och idag fick jag se vilka insatser som krävs just för att mäta förekomsten av trycksår.

Övriga problem som var påfallande idag var att hälften av handspritdespenserna inte fungerade vilket innebar att det blev ett ständigt letande efter en fungerande sådana. Trots detta skötta sig personalen utmärkt med att sprita händerna före och efter varje insats hos patienterna.

Även brist på bra sängar var ganska påtaglig och trots att det inte var några överbeläggningar så fanns det behov av fler moderna sängar som är bättre anpassade för patienterna och för att bl.a. kunna undvika uppkomsten av tryckssår.

Nu har jag kommit hem och det är dags krypa upp i soffan och se på adventskalendern med barnen.

torsdag 29 november 2012

Röda Landstinget Gävleborg lämnar nu jumboplatsen i Öppna jämförelser

Röda landsting är sossestyrda och
blåa är Alliansstyrda
Nu har SKL och socialstyrelsen släppt årets upplaga av öppna jämförelser. Man gör årligen en jämförelse mellan landstingen där man ser på bl.a. sjukvårdens kvalité och patienternas uppfattning om vården.

Alla dessa mätningar har SKL sammanställt i en årlig rapport och man har klassat alla landsting med tre olika färger för varje parameter. De sju bästa landstingen får en grön markering och de sju sämsta landstinget får röd markering och där emellan blir det gult. Alla dessa markeringar kan sedan sammanställas till en rankinglista. Jag brukar sammanställa denna ranking varje år för att se hur Landstinget Gävleborg ligger till i jämförelse med övriga landsting.

I år kan vi se att Gävleborg har lämnat jumboplatsen som vi har abonnerat på de senaste åren vilket är glädjande. För att se vad som har hänt krävs lite mer djupgående analys för att se vilka delar vi har förbättrat oss i jämfört med övriga landsting. Årets raket är våra norra grannar Västernorrland som tillsammans med oss har haft bottenplaceringarna de senaste åren. De har nu gått från en 19:e plats upp till 7:e plats, vilket är mycket imponerande. Och detta visar på att det faktiskt är möjligt med hjälp av ett nytt styre få bättre ordning på sjukvården.

onsdag 28 november 2012

Fortsatt arbete för att lägga ned Sandvikens sjukhus


Idag kom då beskedet som vi har väntat på men hoppades på inte skulle inträffa. Majoriteten har idag presenterat sina planer på att lägga ned dagkirurgin i Sandviken. Ett mycket märkligt beslut som ligger i linje med den strategiska planen som var på tapeten för några år sedan. Detta visar på hur tomma ord landstingsstyrelsen ordförande håller sig till. Att som hon tidigare har sagt ”inga strukturella förändringar ska göras” inte är mycket värt. Att denna flytt var planerad redan när man projekterade det nya operationshuset i Gävle förnekades desperat av majoritetens företrädare idag. Väljarna skulle vara med på landstingsstyrelsen och höra hur tokigt man resonerar och hur ointresserad man är ifrån majoritetens företrädare.

Nu kan man ta dagens besked som att man verkligen vill göra något bra för länets invånare men de sakliga argumenten för en flytt överväger inte de risker och det negativa som finns. Risken är att det effektiva flödet som finns i Sandviken kommer störas av annan verksamhet eftersom man ligger i anslutning till övrig opererade verksamhet, vilket kommer innebära fler inställda operationer Detta håller alla förutom majoritetens företrädare med om. Hade man verkligen värnat om länets invånare så hade man gjort som vi i Samverkan föreslagit och satsat på en utveckling i Sandviken istället och låtit akuten ta hand om det lediga våningsplan på Gävle sjukhus.

För att klara av denna nedläggning så har man såväl tidigare som idag presenterat tvivelaktiga argument som att p.g.a. av Aleris drift i Bollnäs så måste man lägga ned eller att det är omoderna lokaler i Sandviken. En renovering av Sandvikens dagkirurgi skulle kosta ca 30miljoner vilket är hälften av vad det kostar att bygga om i Gävle. 

tisdag 20 november 2012

Rekord i skattehöjning från s-c-mp

Nu är första dagen av fullmäktige avklarat. Det stora ärendet idag handlade om budget för 2013. Som vi läst under en längre tid går majoriteten fram med ytterligare en skattehöjning i landstinget Gävleborg. Man använder samma argument som under de tre senaste skattehöjningarna, det saknas resurser och det krävs en nivåhöjning av intäkterna. Detta är den tredje skattehöjningen under de fem år som s-c-mp har styrt. Det måste vara världsrekord i skattehöjning eller åtminstone Sverigerekord i skattehöjning. Att höja skatten så ofta och så mycket är problematiskt ur flera perspektiv.


 • Först av allt så slår en skattehöjning mot de som är minst marginaler.
 • För det andra så är alla förutom landstingsmajoriteten överens om att den slår mot den regionala tillväxten vilket i sin tur gör att skatteunderlagen inte ökar i den takt som behövs. Trots detta fortsätter man med skattehöjningspolitiken där vi nu återigen har fått landets högsta landstingsskatt.
 • Vi blir mindre attraktiv som län att flytta till vilket också slår mot skatteintäkternas utveckling.
Samverkan Gävleborg har presenterat en budget i balans utan skattehöjning. Vi räknar upp ramarna till hälso- och sjukvården på samma sätt som vi tidigare gjort, såväl majoritet som opposition tidigare gjort. Detta kan vi göra genom att vi nu vill sätta stopp för dyra hyrläkarlösningar och besparingar på läkemedel, administration och vi avstår i detta kritiska läge att lägga extra resurser på symfoniorkester, folkteatern och museet.

Det var idag en lång debatt med ganska högt tonläge. Till skillnad från finanslandstingsrådet så väljer jag att ge mina kommentarer efter mötet på denna blogg i stället för att under sammanträdet skriva nedlåtande kommentarer på facebook. Nu avslutas kvällen med gemensam middag, trots irritationen från majoriteten under mötet så hoppas jag att kvällen bli trevlig. (Utan pinsamma facebook inlägg)

söndag 18 november 2012

Begränsningar införs för oss politikers att göra besök i vården

Jag gör ganska mycket besök ute i landstingets olika verksamheter där jag försöker träffa såväl vårdenhetschefer och personal för att höra hur vården fungerar. Det är bl.a. genom dessa besök som vi politiker kan bilda oss en uppfattning om hur personalen upplever landstinget och hur vården fungerar. Som jag tidigare har skrivit om så ges inte en heltäckande bild på de dragningar vi får på våra politiska sammankomster.

Jag har än så länge inte haft några problem att få till dessa träffar utan vi har hittat tider som passar för såväl mig som verksamheterna. Besöken är också mycket uppskattade hos personalen och vi blir alltid bra omhändertagna.

Nu har man från den högre ledningens sida lagt in begränsningar i hur vi politiker får göra besök vilket är mycket märkligt. När jag nu i veckan försökte planera träffar med ett par vårdavdelningar så blev jag informerad om att man från ledningen har sagt att alla politiska besök ska bokas via divisionschefen. Detta är ett mycket märkligt och desperat sätt att försöka styra informationsflödet till oss politiker.

Jag har pratat med mina landstingsrådskollegor runt om i landet och alla blir lika förvånade hur man nu har gått så långt att man begränsar oss politiker i våra ambitioner att vara närvarande och lyssnande.

Är detta ytterligare ett tecken på det allt mer toppstyrda landstinget Gävleborg som tidningarna har skrivit om de senaste veckorna?

lördag 10 november 2012

Toppstyrt landsting skapar en rädd organisation

I veckan har tidningarna i Hälsingland rapporterat om landstinget toppstyrda ledarskap. Vi i oppositionen har under en längre tid påpekat detta med hierarkiska ledarskapet och frånvaro av engagemang från landstingsmajoriteten. Vi får även ofta höra detta från vår personal på såväl verksamhetsnivå som från tjänstemannanivån. Nu instämmer även statsvetare från Göteborgs universitet i denna kritik vilket hälsingetidningarna har rapportertar om i veckan. Som kommentar till detta säger finanslandstingsrådet att hon inte ser några problem med detta och att allting är som det ska vara.

Till skillnad från majoriteten så anser jag, och de flesta andra, att detta inte är okej utan att vi måste ta tillbaks makten och initiativet från den högsta tjänstemannaledningen i landstinget. När detta är gjort kan man bygga upp en ny typ av ledarskap som präglas av ledare som är lyssnande och har engagemang.

Dessutom har man skapat en organisation som är rädd och som inte vågar säga vad man tycker för att man är rädd för att frysas ute av sin arbetsgivare eller straffas på annat sätt. Jag får ofta höra från våra medarbetare om detta. Det är till och med så att man vågar inte ens träffa mig på ett sådant sätt så någon ur ledningen, eller deras förtrogna. kan se vem jag har kontakt med.

Efter veckans skriverier så kan vi konstatera att det nu endast är den politiska majoriteten som inte har insett landstingets ledarskapskris.

fredag 2 november 2012

Skrämmande reportage om läckage från subutexprogrammen

Gårdagens nyhetssändningar i SVT dominerades av reportage om läckaget i våra subutex- och metadonprogram. Detta med läckage är något som vi tidigare fått höra mycket om ifrån olika håll men som undviks hela tiden i debatten från de som förespråkar denna behandlingsmetod. Responsen i TV från ansvariga på programmet i Stockholm var kanske ännu mer skrämmande. Efter mycket om och men så erkänner man att det läcker men man gör inget åt det för man vill inte inskränka friheten för patienterna. Att det dessutom var full fart på försäljningen i entrén till sjukhuset gör saken ännu värre.

Reportaget påvisade även att det nu dör fler människor i Sverige av dessa lagliga droger än av heroin. Läckaget från programmen är en bidragande orsak men sedan är det importen som har ökat.

Reportaget var från Stockholm och frågan man ställer sig hur ser det ut för dessa program i vårt län och hur många dör av dessa droger hos oss? Det är dags för en ordentlig utvärdering av hur dessa program fungerar.

torsdag 1 november 2012

Gemensam budget från M,FP,SVP,KD utan onödig skattehöjning

I veckan presenterade vi i Samverkan Gävleborg vår gemensamma budget för 2013. Till skillnad från majoriteten så ser vi inte behovet av skattehöjning och väljer då istället att behålla en skattenivå vi haft tidigare (vi sänker så klart med den skatteväxling som görs för hemsjukvården.)

Hur kan vi göra detta? Svaret är ganska enkelt.

 • Genom ett nytt ledarskap så skapas möjlighet för att våra läkare ska välja att stanna i landstinget istället för att sluta, som de gjort tidigare. Det gör i sin tur att ett positivt rykte om landstinget kan spridas och inom ett par år räknar vi med att kostnaderna för hyrläkare sjunker till samma nivå som andra landsting. Detta ger en besparing på minst 100miljoner. Till detta avskaffar vi signon bonusarna omgående.
 • Vi räknar även med att vi ska en större del av de riktade statsbidragen, kömiljard psykiatrimiljard, än vad majoriteten räknar med. Historien visar att vi har haft rätt de senaste åren i denna fråga.
 • Vi gör lika stor uppräkning till sjukvården som fullmäktige beslutade så sent som i juni. Våra tjänstemän hävdar fortfarande att man ska klara av en låg kostnadsökning. Majoriteten har valt att lägga en del ospecificerade extra resurser till sjukvården utan att ha en minsta aning om vart pengarna ska gå till, vi gissar på att de hamnar i det stora svarta hålet.
Vi har även skapat extra resurser som gör att vi kan lägga en del extra resurser till barn- och ungdomspsykiatrin där vi planerar att starta separata BUP-vårdplatser. Det måste bli ett slut på att vårda barn och ungdomar vårdas tillsammans med vuxenpsykpatienter eller på barnkliniken.

När det gäller investeringar så gör vi en investeringsplan vilket majoriteten saknar helt. Vi planerar även för de delar vi tidigare lyft fram:

 • Flytta av akutmottagningen från dagens bunker till en helt ny akutmottagning i operationshuset på
  Gävle sjukhus
 • Hospice byggs i anslutning till Gävle sjukhus
 • Möjligeter skapas för en privat entreprenör att bygga ett riktigt hotell som kan användas som patienthotell.
Vi har även lagt till investeringsresurser för att förverkliga ett ”Barnens hus” där våra barn och ungdomssjukvården, habilitering, rehabilitering kan samlas. Detta görs såväl i Hudiksvall som gävle.

Detta är några delar ur den budget som vi (m,fp,svp,kd) presenterade och som kommer diskuteras på landstigsfullmäktige den 20-21 november. Läs hela budgeten

torsdag 25 oktober 2012

Debatt om landstingsskatten

Idag har jag debatterat lanstingsskatt med finanslandstingsrådet i Sveriges Radio. Det har under en längre tid diskuterats huruvida landstinget behöver höja skatten eller inte. Den röd-gröna ledningen bestämde häromdagen att man åter kommer höja skatten, vilket är den tredje höjningen på fem år. Frågan är om det inte är rekord i skattehöjningar för ett landsting.


Signalen från landsledningen var tydlig idag och vi kan räkna med återkommande skattehöjningar framöver för man är inte intresserad att verkligen gå till botten med de återkommande underskotten i hälso- och sjukvården. Motivet man använder är att det krävs en ”nivåhöjning”, vilket är exakt samma argument som man har använt vid de senaste skattehöjningarna. Historien upprepar sig.

Nu pågår arbetet med att ta fram Samverkan Gävleborgs budgetalternativ och vi kommer nästa vecka presentera en budget i balans helt utan skattehöjning.

torsdag 18 oktober 2012

Skattehöjning eller inte i landstinget Gävleborg?

Idag skriver Gävle Dagblad om de röd-grönas planerade skattehöjning. Jag vill först ge miljöpartiet beröm för att de försöker stå emot denna höjning, vilket lovar gått inför framtida eventuella samarbete med oss icke socialistiska partier.

Styrelsens ordförande motiverar skattehöjningen med att man vill höja sjuksköterskelönerna, vilket måste ses som ny variant på deras retoriska frivolter. Att man höjer landstingsskatten med 157miljoner för att satsa 10miljoner på sjuksköterskor ter sig väldigt konstigt. Att det dessutom krävs en skattehöjning för denna åtgärd är lika märkligt, 10miljoner motsvarar 0,13% av landstingsets totala ekonomi så det kan inte vara avgörande om man höjer skatten eller inte.

1% engångshöjning av en sjuksköterskelön motsvara i snitt 220kr per månad, av detta försvinner 67kr i skattehöjning så då blir det 153kr kvar per månad. Att sossarna nu helt plötsligt vill ge de som arbetar mer i plånboken rimmar väldigt illa med deras nationella politik där man konsekvent säger nej till alla jobbskatteavdrag man genomfört. Jobbskatteavdragen har däremot gett samma sjuksköterska 1500kr mer varje månad.

Det är skillnad på politik och politik.

Vi i Samverkan Gävleborg arbetar nu för fullt med vårt budgetalternativ och min bedömning är att vi klarar en ekonomi i balans utan att höja skatten och att samtidigt göra långsiktiga satsningar på våra sjuksköterskor.

lördag 13 oktober 2012

Bekymmersamt resultat vid jämförelse av patientenkäten

Landstingsjämförelse patientenkät
specialiserad slutenvård
Igår presenterade SKL resultatet av patientenkäten inom den specialiserade sjukvården. Som jag skrev igår så visar landstingsledningen inte en heltäckande bild av resultatet utan man lyfter några få delar som framställer det som att allt är toppen i vårt landsting. Jag har gjort en snabb sammanställning där jag jämfört resultaten för Gävleborg med övriga landsting. När man gör detta så framkommer en inte alltför positiv bild. Vi ligger bland de sämsta landstingen i landet när det gäller patienternas uppfattningar om sjukvården. Skillnaderna är inte så väldigt stora mellan landstingen men det finns dock en skillnad som är mätbar.

Landstingsjämförelse patientenkät
specialiserad öppenvård
Vår målsättning inom Gävleborg är att tillhöra de bästa landstingen och det gäller såklart även patienternas uppfattningar om sjukvården. Inom såväl den specialiserade slutenvården som öppenvården så har vi de sämsta värdena och ligger sist. Vi har dessutom tappat i ranking i båda mätningarna. Även om det görs mycket bra saker inom vårt landsting så kan man inte vara annat än långt ifrån nöjd.

Det krävs krafttag för att komma tillrätta med dessa problem så att vi kan påbörja resan på att bli ett av de bästa landstingen inom hälso- och sjukvård.

fredag 12 oktober 2012

Återigen en förskönad bild från landstingsledningen

Patientenkät slutenvård Landstinget gävleborg
Idag presenterar SKL resultatet av patientenkäten. I år har man mätt patienternas uppfattning om den specialiserade sluten- och öppenvården. I landstingsrådens pressmeddelande säger man att man har förbättrat sig på nästan alla punkter som har mätts. Man säger även att de senaste årens hårda arbete har gett tydliga resultat. Stämmer denna
atientenkät öppenvård Landstinget Gävleborg
bild eller är det så att man presenterar en förskönad bild av landstinget?

För det första är det endast den specialiserade sluten- och öppenvården inklusive psykiatri som har mätts. Någon mätning för barnsjukvården och primärvården är inte gjord. Slutenvården mäts vartannat år så det man kan jämföra är 2010 och 2012 år mätninar. Ser vi på öppenvården så har en lite förbättring gjorts, helhetsintrycket har ökat från 75 till 76 (av max 100). Däremot slutenvården har helhetsintrycket försämrats från 76 till 73 mellan 2010 och 2012. För psykiatrin så har slutenvården samma betyg (49 av max 100) medan psykiatriska öppenvården har en liten förbättring från 59 till 60.

Att med detta säga att man ser tydliga förbättringsresultat känns lite väl magstarkt, det hade nog vart lite mer smakfullt med en nyansierad bild.

Sedan är det intressant att göra jämförelse med övriga riket, men det tar lite tid att gå igenom så det får bli kvällens arbete.

torsdag 11 oktober 2012

Mörkläggning av landstinget ekonomi

Idag skriver Arbetarbladet om landstinget sätt att mörklägga redovisningen av våra hälsocentralers ekonomi. Det är bra att man från media försöker granska hur landstinget driver sina egna vårdcentraler, men det tillåter inte landstingsledningen. Frågan man ställer sig, har verkligen Gävleborgarna något intresse över hur ekonomin ser ut för deras hälsocentral? Jag brukar inte dela ledarskribenternas åsikter i ovan nämnda tidning, men i detta fall är de helt rätt ute. Vad har landstinget att dölja?

Självklart ska vi som offentlig aktör redovisa all ekonomi offentligt, oavsett om det är något vi har monopol över eller om det är någon verksamhet vi driver i konkurens med andra. Detta ska göras av samma anledning som vi har offentlighetsprincipen, möjlighet till insyn och granskning.

Jag förstår nu att det väcks misstänksamhet mot landstinget från entreprenörer och invånare i länet. Är det samma villkor för de privata- som landstingsdrivna vårdcentraler? Jag har under flera år drivit frågan att vi ska redovisa detta öppet. Jag vet att de allra flesta av våra egna hälsocentraler går med underskott. Dessutom betalas det ut en hyreskompensation som gör att vissa vårdcentraler slipper en del av sina hyreskostnader. Till detta så betalar landstinget för vissa uppdrag som de privata aktörerna inte får bedriva, där det då finns en risk att detta används som ett sätt att skjuta till extra resurser till de landstingsdrivna som då snedvrider konkurensen.

Det är dags att landstingsledningen, men finanslandstingsrådet i spetsen, tänker om och tänker nytt. Vad har man att dölja för Gävleborgarna?

lördag 6 oktober 2012

Läkarflykten fortsätter, nu drabbas Ockelbo

En av veckans snackisar är läkarflykten och faktumet att de två fast anställda läkarna som arbetar på vår hälsocentral i Ockelbo har sagt upp sig i protest. P.g.a. av att man inte har bemannat upp den hälsocentralen med fasta läkare utan man använder sig at dyra hyrläkarlösningar och att ledningen inte lyssnar till deras åsikter.

Vi fick i veckan höra hur landstingstyrelsens ordförande lovorda hyrläkarlösningar. Alternativet istället för hyrläkare är för henne att inte ha några läkare alls. Mycket märkligt uttalande. För mig är det självklara alternativet att ha fast läkare som trivs på arbetet och som dessutom lockar till sig andra läkare. Men i detta skiljer sig min och landstingsrådets syn på hyrläkarproblematiken.

Hyrläkarna är inte bara en dyr lösning för landstinget utan det brister i kontinuitet för patienterna när de ständigt träffar nya läkare. Dessutom tas det fler provet, skickar fler remisser och man lämnar icke färdigutredda patienter till de få som ändå är andställda av landstinget. Och just detta har skapat problem i Ockelbo.

Vad ska man då göra åt detta?

Vi i Samverkan Gävleborg presenterade i våras en rapport där vi hade gjort en enkät hos de 200 läkare som har slutat hos landstinget de sista två åren och resultatet var tydligt. Landstinget är toppstyrt och man har en urusel personalpolitik. (Konsekvensen av detta är det som nu händer i Ockelbo) Vi presenterade även konkreta förslag som skulle skapa förutsättningar för fler fasta läkare i landstinget.

torsdag 4 oktober 2012

Äntligen en utvärdering av förändringar inom rehabiliteringen

I fredags fick jag tillsammans med mina politikerkollegor i landstinget ta del av NHR synpunkter på hur rehabiliteringen fungerar i vårt län. Jag har tidigare hört hur mycket sämre vår rehabilitering har blivit i länet. Majoriteten valde bl.a. för ett par år sedan att helt sluta med intensivrehab hos andra aktörer än landstinget. Jag har tidigare skrivit om just detta och vilka konsekvenser det har fått. Det innebär att man nekar behövande patienter att få den rehabilitering man har rätt till. Så i fredags fick vi ta del av en undersökning som NHR har gjort och den bekräftar den bild som jag har. Vi fick även veta att vårt eget länsrehab skickar tillbaka 1/3 av alla remisser de får, vilket är mycket anmärknignsvärt. Detta innebär att läkare och sjukgymnaster inom landstinget har bedömt att det finns behov för patienter att få intensivrehabilitireing i Sandviken, men när de väl får remissen så har de inte resurser att ta emot dem och skickar då helt enkelt tillbaks remissen. Jag vet också att det finns de som slutar skicka remisser dit, för det ”är inte längre någon idé”.


Vi har under flera år lyft frågan att vi måste se över vår rehabverksamhet, såväl inom primärvården som inom specialistvården.

Så nu igår fick vi gehör för våra krav och majoriteten verkar nu äntligen ha insett att dagens rehabilitering inte fungerar. Man föreslår nu att en utvärdering görs, vilket är mycket välkommet. Man visade några powerpointbilder och ville vi skulle fatta beslut om detta på stående fot. Att hantera vår rehabiltering på detta sätt är inte seriöst. Det bör finnas en uppdragsbeskrivning om vad som ska utredas och hur det ska presenteras. För oss är det viktigt att även primärvården ingår i detta arbete, för jag har också en bild av att uppdraget primärvården inte fungerar idag på ett tillfredställande sätt.

Så nu kommer ett riktigt ärende om utvärdering av rehab på nästa styrelse och jag hoppas att man nu verkligen är intresserad att lägga alla kort på bordet.

lördag 29 september 2012

Kulturplan och Neurodagen

Igår spenderades dagen i Bollnäs. Tanken var att jag tillsammans med övriga oppositionsråd på förmiddagens skulle deltagit i en remisskonferens om länets kulturplan. I våras fick alla partier och andra remissinstanser ha åsikter om ett första utkast på länets kulturplan, vilket i princip inte innehöll någonting. Igår var det dags för en andra remissrunda med en konferens där version två av planen skulle ha diskuterats, som nu innehåller mycket intressant kulturverksamhet.

Döm om min förvåning när vi dyker upp där på Folkhögskolan så informeras vi om att vi inte är välkomna! Man i princip kastar ut oss från mötet. Hur tänker man då? Först bjuder man in många att delta i arbetet med planen och sedan när man ska ta in synpunkter en andra gång så är man inte längre intresserad av vad de politiska partierna tycker i länet. Frågan man ställer sig är när ska vi övriga få ge våra synpunkter på utvecklingen av länets framtida kulturverksamhet. Remisstiden avslutades igår.

Vill man ha en plan som är förankrad eller vill man endast att kultureliten ska få komma till tals, märkligt? Efter lite diskussion så får vi nu tid att sammanställa våra synpunkter skriftligt och skicka in, frågan är hur dessa synpunkter kommer behandlas när man inte verkar vara så intresserad.


På eftermiddagen däremot så var mottagandet mycket bra när NHR (Neurologiska Handikappades Riksförbund) hade sin årliga sammankomst på NHR dagen. Vi fick höra hur rehabiliteringen verkligen fungerar för dessa patientgrupper, och det är mycket skrämmande. Enligt den enkät de har gjort så har utbudet av rehabilitering försämrats i länet.

Den bild jag får när jag samtalar med gävleborgare och berörda får jag höra hur man nekar patienter en bra rehabilitering. Man tillåter inte längre dessa personer att söka sig till andra rehabiliterare än våra egna inom primärvården eller länsrehab i Sandviken. Att Sandviken inte klarar av att ta emot alla som har behov att komma dit blev ännu mer uppenbart igår när de berättade att över en 1/3 av alla remisser de får nekas att komma till Sandvkiken.

Det finns mycket mer för oss politiker att göra i detta och först av allt måste låta våra patienter bli mycket mer involverade i reahabiliteringsplanen och låt dem själv få avgöra vart man vill få sin rehab. Det fungerar så på andra ställen så varför ska inte Gävleborgarna få välja?

tisdag 25 september 2012

Först nedskärningar i vården sedan miljoner till kultur och bussar

Idag diskuterade landstingstyrelsen den analys som fullmäktige beställde i juni. Läget för landstiget är mycket allvarligt, kostnaderna ökar i högre takt än vad intäkterna gör. I den analys som vi fick se idag så vill gärna landstingsmajoriteten skylla på någon annan. Orsaken till landstingets kris är att vi super och röker för mycket, rör för lite på oss, har för låg utbildning, är arbetslösa och dessutom blir vi äldre. Dessa parametrar är något som landstinget inte kan påverka, stämmer det? Den slutsatsen är nog lite för enkel för att vara korrekt.

Självklart kan landstinget/länet påverka arbetslöshet utbildningsnivå o.s.v. men då på längre sikt. Förklarar detta att divisionerna går med underskott? Jag har väldigt svårt att tro att vi röker och dricker mer i år som gör att divisionerna går med underskott. Dessutom tro jag inte Gävleborgarna blir så mycket äldre i år än vad vi trodde när vi gjorde budgeten för ett år sedan. Har vi lägre utbildning nu än för ett år sedan, knappast.

Den andra delen i uppdraget som fanns var att det skulle presenteras en åtgärdsplan. Den antydan till åtgärdsplan som vi idag fick ta del av var mycket märklig och vi kände igen det mesta. Lägg ned sjukhus, centralisera, höj skatten. Löser dessa åtgärder problemen? Absolut inte! Så länge kostnadsökningstakten är högre än intäktsökningstakten så kommer ingen skattehöjning lösa några problem på sikt, det skapar oss endast tillfällig respit. De senaste skattehöjningarna som de röd-gröna har genomfört har inte löst några problem utan underskotten fortsätter att finnas.

Slutet på dagens möte blev ännu märkligare. Majoriteten visade sina satsningar som de tänker sig att genomföra. Mer miljoner till kulturen i länet, mer pengar till kollektivtrafiken. Hur detta ska finansieras ville man inte prata om och att det tar resurser från sjukvården förnekade man.

Imorgon fortsätter debatten i frågan, då är det dags för en heldag med landstingsfullmäktige i Bollnäs.

onsdag 19 september 2012

Vad är orsaken till sjukvårdens återkommande underskott?

Vi har under flera år påpekat brister hur landstingets ekonomi sköts från den högsta ledningen. Vi har en styrelseordförande som är väldigt ointresserad av de ekonomiska frågorna trots att vi varje år räddar ett positivt resultat med hjälp av extra skatteintäkter och engångsintäkter. I juni fick vi i oppositionen igenom ett beslut i fullmäktige att landstingstyrelsen ska göra en grundläggande analys av orsakerna till att hälso- och sjukvården alltid går med underskott och återkomma med en handlingsplan.

Idag hade vi ett extra snabbinkallat styrelsemöte där man skulle presentera denna grundläggande analys. Vad var det man då redovisade? Kort och gott var det inget nytt. Orsaken till de ständiga underskotten ska enligt denna redovisning bero på att vi har en allt äldre befolkning, låg utbildningsnivå och vi lever osunt. Dessa delar år såklart en del av de utmaningar vi står inför inom landstinget men de framställs alltid som vi inte kan göra någonting åt dem. Det är alltid någon annans fel varför vi inte klarar av en ansvarsfull ekonomi. Dessa orsaker kan inte förklara varför de flesta av landstingets hälsocentraler går med underskott eller varför kirurgin går med ständiga underskott, det måste såklart ha andra orsaker men dessa fick vi inte redovisat.

Nästa vecka ska vi få förslag på en handlingsplan som ska göra att vi kommer till rätta med de orsaker som gör att vi går med underskott. Det ska bli mycket intressant om man lägger fram förslag på hur vi kommer tillrätta med en allt äldre befolkning eller den låga utbildningsnivån eller att vi lever osunt. Jag är övertygad om att det finns en annan handslingsplan man vill förverkliga.

Från oss moderater och Samverkan Gävleborg kommer vi såklart göra en analys av de underlag vi fått och göra det vi kan för att hitta de verkliga orsakerna och arbeta fram bra förslag såväl långsiktigt som kortsiktigt för att en gång för alla få ordning på landstingets ekonomi.

tisdag 18 september 2012

Anonyma brev som beskriver hur landstinget fungerar

Jag blir ofta kontaktad av personer som har åsikter om landstinget och hälso- och sjukvården speciellt. Jag uppskattar dessa kontakter mycket eftersom det ger mig bra informationer som jag kan använda i det politiska arbetet samt att det ger oss bra feedback på det arbete vi gör. Dessa kontakter sker oftast via telefon eller mail men jag får även en del anonyma brev.

De som är anonyma har oftast kritik som riktar sig mot landstingets ledning som de vill förmedla till mig. Att man som anställd inte vågar lyfta fram sina synpunkter är något som jag ofta får berättat för mig, det har tidigare beskrivits som att vi har en rädd organisation som skräms till tystnad. För mig är detta helt oacceptabelt. Tyvärr verkar det som detta problem blir allt större och större. Samtidigt som jag får höra om hur personalen upplever detta så får jag även höra hur man nu har börjat sluta att bry sig. Vi ska, till skillnad från idag, ha en organisation som präglas av öppenhet och ärlighet med ett ledarskap som är lyssnande och närvarande.

torsdag 6 september 2012

En dag på 105an

Idag har jag tillbringat dagen på hjärtavdelningen på Gävle sjukhus. Jag har följt med en av våra sjuksköterskor på ett arbetspass och sett hur personalen på avdelningenarbetar. Jag har tidigare gjort liknade verksamhetsbesök och gått med och ”praktiserat”, före sommaren var jag en dag på strokeavdelningen och ett kvällspass på akuten. Idag deltog jag som en del av vårdförbundets projekt ”Gå i mina skor” som innebär att de bjuder in politiker och chefer att gå med en sjuksköterska en dag.
Det var en relativ lugn dag där det inte har några överbeläggningar på 105an utan det fanns faktiskt lediga vårdplatser. Det är mycket lärorikt att vara med och se hur man arbetar och få möjlighet att ställa frågor och höra hur de upplever sin arbetssituation. När det för en gång skull är en lugn dag så finns det mer tid för samtal, vilket är nyttigt. Samtidigt hade det vart bra att se hur de har en dag när det är överbeläggningar och vilket stress personalen då utsätts för.

Jag fick även möjlighet att träffa ett par av våra kardiologer och höra hur de arbetar vilket också var mycket värdefullt.

onsdag 5 september 2012

Återträff med sjuksköterskor på Gävle sjukhus

Idag träffade jag tillsammans med några av mina oppositionsrådskollegor ett gäng sjuksköterskor på Gävle sjukhus. De har bjudit in hela landstingstyrelsen för att resonera om sjuksköterskornas arbetsvillkor och löner. Majoriteten valde att ignorera inbjudan så det blev endast oss i oppositionen som var där. Att vi valde träff med sjuksköterskor istället för att diskutera kulturplan skapade irritation hos majoritetens landstingsråd, trots att vi informerade dem tidigt om detta. Att man själv inte vill träffa personal får stå för dem, men jag kan inte förstår att man kan bli så upprörd över att vi lyssnar till dem. Märkligt!


Jag träffade även denna grupp i juni och även dagens möte var mycket givande. Det framkommer mycket synpunkter om hur landstinget fungerar och vad som kan bli bättre. Helt klart kan vi konstatera att det finns väldigt mycket att göra när det gäller personalpolitiken och då handlar det bl.a. om att gå från fina formuleringar i våra policyers till handling.

onsdag 29 augusti 2012

Återbesök på Folkteatern

Idag har den moderata landstingsgruppen haft gruppmöte där vi diskuterade kommande viktiga frågor som landstinget kommer hantera framöver. Det har rört sig allt från sjuksköterskeutbildning och hur vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i länet.

På eftermiddagen hade vi förmånen att få göra ett studiebesök på folkteatern där vi fick vara med på ett par repetitioner. Först fick vi se en föreställning, Nu är du gud igen, som kommer spelas upp för länets mellanstadieklasser. Det vi fick se var mycket intressant och man blir väldigt nyfiken på hur föreställningen ska sluta. Vi moderater har pratat mycket om att man ska prioritera barn och ungdomar när det gäller folkteaterns verksamhet och därför var det extra kul att se just en föreställning som ska visas på våra skolor.

Den andra föreställningen vi fick se delar av slutrepetitionerna var Den kaukatiska kritcirkeln som har premiär om någon vecka i Bergsjö. Hela föreställningen görs i ett tält, som gör turnerandet i länet mycket enklare. Man blir alltid imponerad av de människor som arbetar inom teatern och vilket engagemang de har i sitt arbete. Folkteatern hos oss är en mycket aktiv och har många föreställningar de håller på och sätter upp vilket man blir imponerad av att se. Jag hoppas att jag ska få tiden att gå på någon av de kommande föreställningarna, men som det brukar bli så är det svårt att hinna med

lördag 25 augusti 2012

Besök på familjehälsan

Igår besökte jag familjehälsan i Gävle. Vi vet att tidig upptäckt och insatser för våra barn och ungdomar är viktigt för att undvika framtida ohälsa. Dessutom delas ansvaret mellan såväl skolhälsovården, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna, BVC och våra hälsocentraler. Med så många aktörer finns det stora risker att våra barn och familjer hamnar mellan stolarna och man får inte den hjälp man har rätt till. Dessutom vet vi att skolhälsovården blir allt mer utarmad i takt med att behoven ökar.

Av den anledningen besökte vi familjehälsan som har till ansvar att hjälpa barn och dess familjer med lättare form av ohälsa, eller som de beskrev det ”vardagsproblem” Det var mycket engagerade medarbetare vi träffade som berättade om deras verksamhet och vilken nytta de gör. Vi fick även se hur man arbetar med Kometprogrammet, där de visade några filmer om hur man inte ska hantera konflikter med sina barn och hur man istället kunde göra. Dessutom visade de hur de brukar spela upp scenarion för de familjer de arbetar med.

Frågan man kan ställa sig om inte alla familjer skulle behöva gå dit och få tips och råd hur man får vardagen att fungera. Även om de bara arbetar med familjer som söker sig dit för att de känner att de behöver hjälp så finns det mycket man kan göra för att underlätta för de familjer som inte har behov av att komma dit. Föräldrarutbildningen på våra BVC känns inte riktigt relevant eftersom den går man innan man skaffar sitt första barn, och då har man inte egna erfarenheter att relatera till. Varför inte utveckla en webbsida med youtubeklipp där man kan hjälp och tips på hur man kan hantera vardagskonflikter och hur man undviker dem.

Efter ett par timmar med mycket intressant information där jag även fick nyttiga verktyg att ta med mig hem till min egen familj var det dags att hämta på skola och dagis.

torsdag 23 augusti 2012

Sveriges radio rapporterar om bristande intensivrehab i länet

Idag rapporterar Sveriges Radio om den bristande rehabiliteringen i vårt län. För ett par år sedan valde den röd-gröna majoriteten att sluta erbjuda våra patienter möjligheten att åka till intensivrehabilitering utanför länet (eller inom länet till andra aktörer än landstinget)

Det var mycket tuffa diskussioner då och vi varnade för att landstinget inte skulle klara av att ge dessa patienter intensivrehab som de har behov utav, vilket nu allt fler påpekar. Vi inom Samverkan Gävleborg arbetade hårt med att man försöka påverka majoriteten att inte fatta detta kontraproduktiva beslut. Snabb och bra rehabilitering är en av de viktigaste kuggarna i arbetslinjen och det är tragiskt att landstingsråden inte inser detta.

Jag får allt för ofta höra berättelser om människor som inte erbjuds rehabilitering, där de utrycker sin frustration att inte få den hjälp som de har rätt till. Landstingsledningen hänvisar hela tiden till länsrehab i Sandviken, de är fantastiskt duktiga men de har inte resurser för att klara av alla patienter som har behov av rehabilitering. Jag har flera gånger vart där och de bekräftar denna bild att man inte klarar av att ta hand dessa patienter.

Idag i radio fick vi höra landstingsrådets desperata förklaringar om att vi minsann erbjuder god vård, det är dags att landstingsledningen öppnar ögonen och ser hur verkligheten ser ut.

Delade meningar om landstingets delårsrapport

Nu har landstingsledningen gått ut med ett pressmeddelande om landstingets delårsrapport. Som vanligt lovordar man resultatet och sin egen förträfflighet. Sanningen ser nog lite annorlunda ut.

För det första slår landstingsrådet fast att landstingets uppgift är att ge god vård till länets invånare, redan där skiljer sig majoritetens och oss moderaters uppfattningar åt. Vi anser att vi ska erbjuda den bästa möjliga vården till våra invånare, varför ska man få sämre vård i Gävleborg än andra landsting.

Man hävdar att man har en låg nettokostnadsutveckling, men verkligheten visar att den är högre än budget 2,9% istället för 2,5% som planerat.

Man vill även ge sken av att man har ett plus inom hälso- och sjukvården men sanningen där är att man har en negativ avvikelse mot budget på 25miljoner. Ser man bara till division medicin och operation har de en avvikelse på hela 94mnkr!

Man säger också att prognosen är positiv och man beräknas göra ett överskott på 128mnkr och detta är mer än budgeterat, vilket i sig är sant och är bra. Sanningen bakom detta är att man har fått tillbaks premier från AFA försäkring på 70mnkr samt att skatteintäkterna är 81mnkr högre än budget, bortser man från dessa engångs och oförutsedda intäkter så är det ett underskott även på sista raden.

Som vanligt rycker man på axlarna åt underskotten inom divisionerna och hoppas på att någon annan ska rädda ekonomin. Tyvärr kommer verkligheten förr eller senare ikapp och majoriten blir då tvingade till desperata åtgärder som skattehöjning eller kraftiga neddragningar. Vi i Samverkan fick gehör av fullmäktige att göra en djupare analys av divisionernas ständiga underskott, men arbetet med denna analys har ännu inte startat.

Det är dags att finanslandsitngsråd och lanstingsledning börjar ta ansvar för ekonomin.

onsdag 22 augusti 2012

Landstinget vill öppna ny hälsocentral i Bollnäs

Idag presenterar vår egen primärvård att man har önskemål om att etablera en ny hälsocentral i centrala Bollnäs. Förslaget ser mycket intressant ut och tanken med hela vårdvalet är att det ska bli fler vårdcentraler med en mångfald av aktörer. Att Bollnäs centralort idag endast har en hälsocentral idag är i sig en brist och det är kul att någon nu är intresserad av en till etablering.

Det är genom mångfald och valfrihet som primärvården kan utvecklas. Det som nu är viktigt är att man gör denna etablering från landstinget som vilar på affärsmässiga grunder och inte att man upprepar etableringen på Gävle Strand där man subventionerar nyetablering genom att täcka underskott och subventionera på andra sätt. Vi fick idag se en driftkalkyl men jag hoppas verkligen att man tar fram en mer heltäckande underlag som även inkluderar etaberlingskostnader och marknadsföring innan vi fattar beslut om ett par veckor.

måndag 20 augusti 2012

Vad är viktigt för länets kollektivtrafikresenärer?

Alla län ska ta fram regionala kollektivtrafikprogram, vilket även vi i Gävleborg håller på med. Vi har valt att skicka ut vårt förslag på programm på remiss till olika aktörer. Över 30 remissinstanser har svarat på programmet och kommit in med mer eller mindre kloka synpunkter, de svarande är länets kommuner, de politiska partierna samt andra intressenter.


Idag har landstingets kollektivtrafikutskott gått igenom svaren och nu ska vissa justeringar i programmet göras. Vi moderater i länet har också svarat och förhoppningen är att vi ska få gehör för våra synpunkter.

 • För det första är det viktigt att man funderar igenom vad som gör att människor väljer att resa kollektivt och vad som är viktigt för att de som ännu idag reser med bil. Vissa lyfter gärna fram att det är priset som avgör men vi moderater är övertygade om att det är andra faktorer som är viktigare som t.ex. turtäthet, pålitlighet och tiden för att resa från dörr till dörr.
 • Bättre samordning mellan de olika trafikslagen måste till, det ska vara enkelt och effektivt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel samt det ska vara enkelt att byta mellan de olika trafikoperatörerna.
 • Vi ser mycket positivt på att det etableras kommersiell kollektivtrafik och landstinget bör göra det vi kan för att stimulera och underlätta sådan trafik.
 • Kollektivtrafiken är väldigt viktig för tillväxten och för att vi ska kunna utveckla länet. De regionala arbetsmarknadsregionerna blir allt större och därför är det viktigt att vi satsar på att möjliggöra kollektivt pendlande över länsgränserna till framförallt Stockholm och Sundsvall. Storstockholm växer sig allt större, snart kan man räkna in södra delarna av Gävleborg till Storstockholm. Här är dubbelspår på ostkustbanan en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med detta, och här har vi också stora förhoppningar på regeringens infrastrukturproposition som kommer i höst.
Nu återstår att se hur det slutgiltiga förslaget kommer se ut och om vi kommer vara nöjda.

onsdag 15 augusti 2012

Nu har hela familjen listat sig på ny hälsocentral.

Som jag tidigare skrev idag så har jag försökt få kontakt med någon vårdcentral som har möjlighet att ta emot min dotter för ett ickeakut läkarbesök. Efter att ha blivit besviken på den tillgänglighet som vår befintliga vårdcentral uppvisade samt på ytterligare en som jag kontaktade så kollade jag tillgängligheten på www.vantetider.se för att hitta den vårdcentral i Gävle som uppfyller vårdgarantin bäst. Den vårdcentral som enligt denna sammanställning uppfyller vårdgarantin bäst i Gävle är den landstingsdrivna hälsocentralen Gävle Strand.


Jag kontaktade då Gävle strand HC, som i princip ringde upp omgående, och där fick vi en ickeakuttid inom tre timmar. Det var en mycket bra fastanställd läkare vi fick träffa och vi fick den hjälp vi behövde med mycket bra bemötande i så väl telefon som läkare.

Så efter det har vi nu listat om hela familjen till just Gävle Strand. Detta visar på hur viktigt det är med tillgänglighet och vilken nytta man har med oberoende jämförelser som finns på nätet.

Hur lång tid ska man behöva vänta för att träffa läkare?

Jag har idag under förmiddagen försökt boka en tid på vår vårdcentral åt min dotter som har haft magvärk under en längre tid. När man ringer vårdcentralen möts man såklart av telefonsvarare där man ska knappa in telefonnummer. Efter en halvtimme ringer de upp, om man har tur (Tidigare har det hänt att de inte ringer upp över huvud taget). När man sedan vill boka en tid hos läkare så är första tillgängliga tid, som inte är akuttid, om 14dagar.

Då påtalar jag såklart att det finns vårdgaranti där man ska få träffa läkare inom 7dagar, men då blir jag informerad om att det gäller inte icke-akuta åkommor. Mycket märkligt, är det på detta sätt våra patienter informeras idag? Vårdgarantin gäller framförallt om det inte är akut, är det akuta problem ska man träffa läkare mycket snabbare än 7dagar.

Jag ringer då såklart upp en konkurerande vårdcentral för att se om de har mer tillgängliga tider, men icke, där är väntetiden ännu längre. De är dessutom duktiga på att påpeka att man först ska lista sig hos dem innan man kan få en tid. Då får jag informera om att de får otrohetsersättning om de bokar in en tid och att jag har för avsikt att lista om hela familjen till dem, och då letar de i alla fall efter tillgängliga tider. Först tillgängliga tid hos dem är om 3veckor. Bemötandet hos den nya HC är mycket bättre och de försöker förklara hur vårdvalet fungerar, men med stor besvikelse så avslutar vi samtalet.

Hur är det till egentligen med tillgängligheten i länet. Jag får ofta höra hur vården fungerar och visst har det framkommit att det är svårt att få tid hos läkare, men inte att det ska ta så här lång tid.

Nu har jag kollat på webben för att se vilken vårdcentral som har bäst tillgänglighet för att se om de har tid att ta emot min dotter för ett läkarbesök, vi får se hur snabbt de ringer upp och om de har tid.

tisdag 14 augusti 2012

Kölappar löser inte sjukvårdens problem

Idag har landstingsledningen gått ut med ett pressmeddelande där man nu förklarar att man vill införa kölappssystem för att råda bot på akutens problem. Det är bra att man försöker göra något åt problemen på akutmottagningen men åtgärden känns desperata.

Att lösa långsiktiga problem inom sjukvården, som visar sig som överfulla akutmottagningar löser sig inte med att man sorterar om patienterna på akuten. Det finns andra åtgärder som minskar problemen på akuten, som vi inom oppositionen tidigare har föreslagit.
 • Nya lokaler för akuten på det lediga våningsplanet på operatiosblocket.
 • Flytta primärvårdsjouren till sjukhuset och anslutning till akuten
 • Inför riktig vårdgaranti på akuten.

söndag 12 augusti 2012

Hur länge är det okej att vänta på akuten?

Under sommaren har media lyft problematiken på länets akutmottagningar och då framförallt på Gävle sjukhus. Man har skrivit om hur patienter får vänta många timmar innan man får hjälp och de har även skrivits om vissa enskilda patientfall där man inte har fått den hjälp man kan förvänta sig.

Akuten på våra sjukhus är en av de mest grundläggande funktioner inom sjukvården. Att man får vänta ett tag, om det inte är livshotande, kan nog de flesta acceptera men man ska bemötas med respekt och få relevant information om vad som händer. För att underlätta arbetet på akuten bör man se över lokalerna som idag är förlagda i en bunker i källaren.

Vi får ofta höra att de flesta som söker sig till akuten egentligen inte ska vara där utan de ska vända sig till sin vårdcentral eller till primärvårdsjouren. Att våra länsinvånare inte hittar rätt i vården är problem i sig men där måste landstinget verkligen fundera på vad man kan göra för att underlätta för patienterna att hitta rätt.

Vi i Samverkan Gävleborg har tidigare föreslagit några saker som vi anser man behöver göra för att underlätta för våra patienter:
 • Inför riktig vårdgaranti även på akuten. En riktig garanti innebär förpliktelser och händer det att man får vänta längre en utsatt garanti ska man kompenseras på något sätt.
 • Utnyttja det lediga våningsplanet i det nya operationsblocket till en ny akutmottagning som är anpassad efter dagens arbetssätt. Detta ger även möjlighet till fler undersöksrum, vilket det idag råder brist på.
 • Flytta primärvårdsjouren från Södertull till sjukhuset i anslutning till akuten för att underlätta för patienterna att hitta rätt. Många patienter slipper då även åka fram och tillbaka mellan Södertull och sjukhuset, som tyvärr många drabbas av idag.
 • Se över dagens arbetsrutiner och processer. Genom ett bra leanarbete tas bl.a. onödig väntan bort i vårdflödet vilket gör att man får vård snabbare.

torsdag 9 augusti 2012

Snabb och bra rehabilitering är en mänsklig rättighet

Allt som ofta blir jag kontaktad av människor som upplever problem med vår sjukvård i länet. För några dagar sedan pratade jag med en person som har en anhörig som drabbats av hjärncancer och genomgått en operation. Efter en sådan operation är det oerhört viktigt med snabb rehabilitering, vilket alla är överens om.

I Gävleborg har vi en särskild enhet för intensivrehabilitering där det finns möjlighet för bl.a. strokepatienter att få den hjälp som de behöver för att komma tillbaka. Utöver detta har läkarna tidigare haft möjlighet att remittera patienter till annan intensivrehabilitering som finns utanför länet. Nu har man tyvärr inte möjlighet längre att söka sig utanför länet eftersom den socialistiska landstingsledningen har valt att sluta erbjuda detta utan man är helt beroende av den verksamhet som landstinget själv erbjuder.

Jag var före sommarledigheten på besök där och fick se den fantastiska verksamhet man erbjuder på länsrehab i Sandviken. Tyvärr har man mycket begränsande resurser och som jag har skrivit i tidigare blogginlägg så klarar man inte av att erbjuda rehabilitering till alla de som behöver det i vårt län. Allt för ofta får jag höra hur man nekar patienter intensivrehab och häromdagen fick jag åter igen höra om vilka katastrofala konsekvenser detta får för våra patienter i Gävleborg.

Detta är något som jag inte kan acceptera. Alla patienter i Gävleborg som är i behov av rehabilitering ska självklart erbjudas den bästa möjliga som finns och detta kräver att man kan erbjuda detta såväl inom som utanför länet. Detta är något som vi självklart kommer återinföra när vi får makten efter nästa val, men tyvärr så hjälper inte det dagens patienter.

tisdag 7 augusti 2012

Debatten om landstingets vindkraftsäventyr fortsätter

Nu ger sig även en av centerns landstingspolitiker sig in debatten om Landstinget vindkraftsäventyr, vilket går att läsa på Arbetarbladets hemsida. Carl-Ewert Ohlson verkar helt ha missat det som vi tidigare debatterat med miljöpartiets Maria Aspers om. För det första handlar den debatten om huruvida landstinget ska investera i egen vindkraft i Kalmar eller inte och inte, som Carl-Ewert försöker få debatten till, om huruvida vi ska satsa på kärnkraft eller vindkraft.

Som vi skrivit i våra debattinlägg tidigare så är vi positiva till vindkraft, helt enligt regeringens energiöverenskommelse(som även möjliggör ny kärnkraft). Däremot så är vi mycket frågande till huruvida landstinget ska satsa våra begränsade skattemedel på högriskprojekt inom energibranschen.

Landstinget använder redan idag 100% förnyelsebar energi, majoritetens beslut innebär att vi nu ersätter redan befintlig vattenkraft mot vindkraftverk från egna vindsnurror i Kalmar.

Att det dessutom ska vara en ekonomisk vinning för landstinget är mycket osäkert, vilket även framkommer av den handling som majoriteten har presenterat. Den eventuella vinsten bygger helt och hållet på att elpriserna är höga och att den skattesubvention av egen vindkraft som finns idag fortsätter under mycket lång tid framöver. Allt detta framgår av de handlingar som vi fått presenterat, och endast det räcker till att man ska vara mycket skeptisk.

Dessutom är risken mycket stor att vi inte får tillbaks vår investering om det visar sig att vi inte sparar några pengar för landstinget och vill sälja av våra två vinkraftverk, vilket gör detta till just ett högriskprojekt.

Däremot ser vi moderater gärna att vi tillsammans arbetar för åtgärder som ger påvisningsbara positiva effekter för klimatet som t.ex. inom effektivisera våra interna transporter samt minska miljöbelastningen från vår kollektivtrafik, men vi får se hur intresserad sossemajoriteten i landstinget är i sådana diskussioner.

Det verkar som vissa är helt förblindade i debatten, så den kommer säkert fortsätta ett tag till.

måndag 6 augusti 2012

Lugn landstingssommar

Nu börjar årets sommarledighet lida mot sitt slut. Det har i år vart en lugn ledighet men tyvärr så har väll inte vädret visat sig från sin bästa sida direkt. Såväl ur landstingspolitiken som bloggande har det vart en lugn sommar.

Som vanligt har det vart en del synpunkter på beläggningsituationen på våra sjukhus och anstormning på våra akutmottagningar. Landstingets satsningar i vindkraftverk i Kalmar har debatterats en del i länets tidningar ifrån såväl vindkraftskramarna som från dem som har en liten mer sund inställning till vindkraft.

Glädjande fick vi veta att Landstinget Gävleborg är bland de första landstingen att erbjuda en ny behandling mot hudcancer som ökar chansen att förlänga livet för dessa patienter. Det är inte ofta som vårt landsting sticker ut och erbjuder något som andra ännu inte gör, jag hoppas att detta är början på en ny trend för Gävleborg.

Vi fick även läsa de styrande majoritetens första debattartikel för mandatperioden. Att första artikeln dyker upp efter 1,5år in på den nya mandatperioden måste vara något av rekord i frånvaro i landstingsvärlden. Jag är både förundrad och förvånad att landstingsmajoriteten har valt att vara så tyst i den mediala debatten. Man har kanske gemensam strategi som sossarnas partiledare, vara så tyst som det bara går och hoppas på att ingen ska märka att man inte har någon politik. Även här hoppas jag att det är början på en ny trend ifrån sosseledningen i landstinget.

Nu drar det politiska arbetet igång, trots att det inte är så många möten inbokade under denna och nästa vecka så finns det en del att göra.

fredag 6 juli 2012

Almedalsveckan är över för denna gång

Nu är årets Almedalsvecka över för min del.

Förra året var vi och lyssnade på KRIS(Kriminellas Revansch i Samhället) och deras berättelser på hur de ser på problemen med subutex- och metadonbehandlingar. I år var jag och lyssnade på den andra sidan där förespråkare för dessa behandlingsmetoder hade ett seminarium. Rubriken var ”vart kommer Buprenorfinet ifrån” och de presenterade en studie man håller med i Skåne där man ser hur spritt dessa läkemedel är bland ungdomar och hur stort läckaget är. Det var intressant men som sagt så var det mest de som tycker dessa metoder som är bra som var där och pratade och lyssnade. Det är synd att debatten är så svart eller vit och att man aldrig pratar om alternativa metoder.

Även vårdförbundet hade intressanta seminarier i år också. Jag var bl.a. och lyssnade på en paneldiskussion om nya smarta och kreativa idéer för hälso- och sjukvården. Där berättade en distriktsköterska om ett lyckat projekt som drivs i Västra Götaland med äldrehälsovård. Man har i Göteborg infört hälsosamtal för alla 65åringar där man pratar om att förebygga ohälsa och man gör riskbedömningar och gör därefter en hälsoplan. Det är alltid inspirerande och få höra om lyckade projekt runt om i landet, och detta var riktigt intressant. Det är viktigt att vi på allvar börjar hitta smarta lösningar för att förebygga ohälsa.

Detta var ett par av de seminarier som jag var på . Dagarna i Almedalen är mycket bra för oss politiker där vi får möjlighet att höra på och träffa personer som har mycket att bidra med. Att man dessutom samlar dessa på ett och samma ställe gör att det blir mycket intressanta diskussioner och möten. Efter dessa dagar med mycket seminarier (totalt 1800st) och politik så är det nu dags för sommarledighet och ladda batterierna inför hösten.