måndag 26 maj 2014

Årets första valrörelse avklarad

Efter tre veckors valrörelse där många moderater i länet har lagt ned mycket tid och energi för ett bättre Europa så kan vi nu konstatera att vi hade önskat ett annat valresultat. Jag har fått mycket positiv respons på vårt valarbete där bl.a. flera personer påpekade för mig igår att det är vi moderater som har dominerat valrörelse.

Glädjande är att C och KD klarat sig bra och lyckats behålla sina mandat. Att vi moderater tappar ett mandat i parlamentet är tråkigt. Vi har jobbat mest med att mobilisera väljare att gå och rösta och det har vi lyckats med, valdeltagandet ökade med 5%-enheter i länet. Att enskilda enfrågepartier lyckas i EU valet är inget ovanligt, vi har tidigare haft både junilistan och piratpartier. Nu heter de SD och Fi. Så länge valdeltagandet är lågt och enskilda sakfrågor lyfts fram så kommer dessa enfrågepartier komma och gå.

Arbetet med att analysera valresultatet i länet och utvärdera våra kampanjmetoder påbörjas nu och det kommer ta ett par dagar innan vi är klara. Redan nu kan vi konstatera att Alliansen har lyckats behålla antalet röster från förra valet.

Nu startar vi valrörelse nummer två för året. Vi ska göra allt vi kan för att få Fredrik omvald som statsminister och ny majoritet i landsting och de röda kommunerna i länet. Att möta väljare och samtala om viktiga samhällsfrågor är något av det mest stimulerande med det politiska arbetet. Även om vi just idag är lite trötta så kommer vi ha ännu mer energi för valseger i september.

måndag 19 maj 2014

Vad innebär s-vänstersväng för Landstinget Gävleborg?

Det politiska landskapet ändrar sig hela tiden. Under många år har vi i landstinget sett hur socialdemokraterna har rört sig mer allt mer mot mitten. Exempelvis har man vart öppen för att tillsammans med oss borgerliga partier utforma vårdvalsystem som har skapat möjligheter till fler aktörer att etablera sig här. Vi har tillsammans genomfört den största upphandlingen av ett sjukhus utanför Stockholm. Genom denna upphandling lyckades vi rädda Bollnäs sjukhus från nedläggning. Detta har vart mycket uppskattat hos våra länsinvånare.

Genom att vi i Samverkan Gävleborg har gjort upp med socialdemokraterna har vi fått långsiktiga spelregler som har gett våra länsinvånare större möjlighet att söka alternativa vårdgivare och vi har fått en större mångfald av utövare. Entreprenörerna har också sett dessa långsiktiga spelregler och sett möjligheter att etablera sig i vårt län.

Nu märker vi att socialdemokraterna går mot en mer tydlig vänsterpolitik. I Gävle kommun säger man nej till valfrihet inom hemtjänsten. Vi ser en mer hård ton gentemot våra privata vårdgivare i länet. Så sent som idag så tog jag upp frågan om hur vi kan skapa möjligheter för Aleris att utvecklas i Bollnäs, där är tonläget helt annat än får något år sedan. Man avslutar allt fler vårdavtal istället för att förlänga eller göra ny upphandling. Man lägger beställningsjobb från tjänstemännen som går ut på att påvisa att vårdval inom specialistvården inte fungerar.

Allt detta gör mig mycket orolig. Vart är länets socialdemokrater på väg, har man lyssnat in den allt mer vänsterinriktade politiken från Sveavägen? Känner man sig pressade från andra vänsterpartier? Vad kommer detta innebära om man vinner riksdagsvalet och om man vinner valet i Landstinget Gävleborg?
Kommer man avsluta avtalet med Aleris vid första bästa tillfälle? Kommer man ta bort det fria vårdvalet inom primärvården om man får den möjligheten? Kommer man stänga populära privata hälsocentralerna? Kommer man fortsätta att säga upp avtal med privata aktörer i länet? Kommer man ta bort valfriheten för våra länsinvånare?

Det är många frågor som väcks och som kräver svar från länets socialdemokrater.

torsdag 15 maj 2014

Återigen lovar majoriteten nya lokaler för akuten

Igår presenterade landstingsmajoriteten ett flera år gammalt förslag, att akuten ska byggas ut. Detta är något som vi i Samverkan Gävleborg har föreslagit i flera år och det har även funnits med i de senaste årens investeringsplaner från majoriteten. Det märkliga är att redan budget 2012 hade såväl majoriteten som vi i oppositionen med förslag om detta, men dagens passiva majoritet har inte lyckats leverera det man själv har sagt man ska göra. Men nu lovar man minsann återigen att man ska bygga ut akutmottagningen, frågan är vad detta löfte är värt?

Skillnaden från vårt förslag är att vi anser att man ska bygga en helt ny akut som är anpassad efter dagens och morgondagens behov, såväl för antalet besökare men också flöden. Därför anser vi att man inte kan använda den gamla bunkern som idag är byggd för en helt annan tid. Jag har sett de skisser på utformningen av lokalerna och jag är mycket oroad om dessa förverkligas i sin nuvarande form. Den gamla krigsbunkern begränsar möjligheterna alldeles för mycket.

Vårt tidigare förslag bygger på att man bygger en helt ny byggnad bredvid gamla akuten, denna byggnad görs så pass stor så man klarar av att inrymma de lokaler som verksamheten behöver. Det ska även byggas nya lokaler för primärvårdsjouren som ska vara lokaliserad i direkt anslutning till den nya akuten, men inte i akutens lokaler. Vi vill även att man bygger separata lokaler för våra barn som söker akut hjälp på sjukhuset. Idag blandar man såväl barn, vuxna, äldre samt de primärvårdspatienter som har kommit till akuten i stället för Södertull.

Utöver detta krävs även att det finns en helhetsplan för sjukhuset. Idag frimärksplanerar man verksamheten som gör att man bygger bort sig i mindre bra lösningar. Man har ännu inte sett över hur våra flöden på sjukhuset ska se ut, vilka verksamheter bör ligga i anslutning till varandra, vilka framtida behov finns, hur kan vi förvänta oss den framtida teknikutvecklingen.

I förslaget som presenterades för media igår så föreslår man även att det ska byggas ytterligare två våningar på den nya tillbyggnaden. Vad som ska ingå i dessa lokaler är inte bestämt. Detta gör mig ännu mer orolig. Man föreslår nya lokaler som man inte vet vad man ska ha dem till, vart finns långsiktigheten och helheten? Samma sak gjorde man när man byggde nya operationsblocket. Vad som sedan kom fram var att man hela tiden hade planer på att lägga ned dagkirurgin i Sandviken och flytta denna verksamhet till de nya lokaler som var lediga i nya byggnaden. Så frågan är vad har man nu för planer att lägga ned i länet för att fylla ut de kommande lediga nybyggda lokalerna ovanpå akuten, är det förlossningen i Hudik som är hotad?

Så jag hoppas att majoriteten tar sitt förnuft till fånga och ser på de planer som vi tidigare har presenterat. Om inte förr så kommer väljarna få säga sitt i valet i september och vi i Samverkan Gävleborg kommer ta ansvar för att våra sjukhus i länet har en fortsatt framtid där vi kan bedriva en sjukvård i världsklass och som klarar av framtidens behov.

söndag 11 maj 2014

Lös parkeringsproblemen på Gävle sjukhus nu.

I veckan skrev tidningarna om landstingsledningens lösning på parkeringsproblemen på Gävle sjukhus. Idag rådet det ett kaos på sjukhusområdet. När vår personal ska ta sig till jobbet måste man åka extra tidigt för att man ska kunna få en parkeringsplats på personalparkeringen. Ofta blir man tvungen att ta en patientparkering och betala per timme. Detta innebär att även patienterna får svårt att hitta parkeringsplatser när man ska besöka sjukhuset.

Vi i oppositionen har påpekat detta problem under flera år och personalen och patienterna påpekar ständigt problemen. Så juni 2011 beslutade landstingsfullmäktige att vi skulle bygga ett parkeringshus på Gävle sjukhus. Majoriteten gav motvilligt efter de krav som fanns från oss i opposition och våra patienter och medarbetare.

Efter det har man dragit på att genomföra detta, eftersom man egentligen inte ville, och nu har man kommit fram till att man ska permanenta den tillfälliga lösning som man idag har gjort tills dessa att parkeringshuset är klart. Man hittar ständigt på olika bortförklaringar. Ena dagen tycker landstingsrådet att det inte är några problem med att parkera, nästa dag tycker man att personalen och patienterna ska tvingas åka buss och nu skyller man på att det inte går att bygga p.g.a. av Gävle kommuns vattentäckt.

Att Gävle kommun nu använder vattentäckten som ligger under sjukhusområdet är såklart bekymmersamt. Det visade sig när vi skulle bygga nya operationshuset, man kunde då inte påla grunden utan att det påverkade vattentäkten. Att man använder en täkt som ligger i de centrala delarna av Gävle är ett mycket större problem än att bygga en våning till på en befintlig parkering. Är det så att utvecklingen av sjukhuset och Gävle stad begränsas av den vattentäkt man använder idag så måste kommunen hitta andra lösningar för att få fram vatten till Gävleborna. Vad är alternativet? Ska vi tvingas flytta hela sjukhuset?

För mig och oss i oppositionen är det viktigt att vi löser parkeringsproblemen på ett långsiktigt sätt. Det bästa för patienter/personal och miljön är att man bygger parkeringshuset som fullmäktige redan har beslutat. Metoden får anpassas så att man inte påverkar vattnet. När vi sedan bygger ut sjukhuset så måste vi se till att det finns en helhetslösning där även parkeringsmöjligheter inkluderas. Att man som idag frimärksplanerar sjukhuset är förödande för den framtida sjukhusets utveckling.

måndag 5 maj 2014

Landstingsledningen satsar på reklam istället för sjukvård

Idag fick länets hushåll en märklig tidning där landstinget informerar om sin verksamhet och om den kommande regionbildningen. Att landstinget informerar om sin verksamhet kan vara rätt men frågan man ställer sig huruvida det är rätt att landstingsledningen med styrelsens ordförande i spetsen ska göra detta mitt under europavalskampanjen. I dagens tidning har jag även råkat komma med på bild vilket inte känns bekvämt. Politik handlar om att visa på skillnader och just i Landstingset Gävleborg är det stora skillnader på den politik som vi i Samverkan Gävleborg bedriver och den som den röda landstingsmajoriteten genomför i dagens landsting men den är minst lika stor i den kommande regionen.

Samtidigt som man ger ut en egen tidning så har man köpt en reklamkampanj för landstinget både i TV och på reklamplatser i länet. Att använda skattepengar på köpt reklam är mycket tveksamt, de begränsade resurser som landstinget har bör satsas på att få en så bra sjukvård som möjligt. Bara tidningen som vi alla fick idag i brevlådan kostar minst 3miljoner kronor, vad övrig reklam kostar kan man bara spekulera i men det är inte billigt.

Vi har nyligen invigt nytt operationshus på Gävle sjukhus vilket är bra för att skapa möjligheter att bedriva bättre operationsverksamhet, men att satsa stora pengar på att köpa reklamplatser och ge ut egna tidningar gör inte operationsverksamheten bättre. Vill landstingsmajoriteten berätta hur ”duktig” man är så bör de politiska partierna stå för dessa kostnader.

Jag hoppas att det nu blir slut på detta slöseri med skattepengar, jag har tydligt påpekat för landstingsledningen att vi inte accepterar detta.