tisdag 28 juni 2011

Fler aktiva moderater gör skillnad

Idag har jag träffat en sjuksköterska som arbetar på Gävle sjukhus som nyss har blivit medlem i moderaterna och nu vill bli aktiv. Det är intressant att lyssna på det engagemang som finns hos Gävleborna och hur vi uppfattas som parti. Ju fler vi blir som arbetar aktivt desto större är möjligheten för oss att göra ett ännu bättre val 2014, varje ny medlem gör skillnad.


Vi pratade även om hur det fungerar på Gävle sjukhus och vad som behöver göras för att utveckla sjukvården och landstinget som arbetsgivare. Det är genom att lyssna och samtala med personalen vi politiker får veta hur det fungerar i verkligheten. All denna information är mycket värdefull.

Nu är det dags att ge sig ut i sommarvärmen och hämta barnen på förskolan.

Sommarledigt i år också

Nu börjar sommarledigheten närma sig. Förra året var vi inne i slutfasen av förberedelser inför valrörelsen. I år är det mycket lugnare. Det politiska arbetet går ned på lågvarv efter midsommar och drar igång igen i mitten på augusti. Själv kommer jag slutföra vårens arbete under veckan för att sedan avsluta vårterminen med några dagar i Almedalen tillsammans med mina kollegor i Samverkan Gävleborg.

torsdag 23 juni 2011

Är storregioner svaret på framtidens utmaningar?

Det pågår mycket diskussioner om framtiden för våra landsting och bildande av eventuella Storregioner. Det läggs väldigt mycket energi från oss politiker på detta ämne just nu men med olika ambitioner. I ena ringhörnan står regionivrarna som vill bilda storregion med vem som helst i andra ringhörnan står de som gör allt de kan för att bromsa detta. Mitt i mellan står vi andra som tycker att saker ska göras noggrant och på ett sätt som blir så bra som möjligt för människorna i Gävleborg.

Jag är personligen sunt skeptisk till att bilda en större region. Jag är inte övertygad om att detta kommer lösa de utmaningar som vi står inför i Gävleborg. Hur kan tillväxten i länets kommuner stärkas genom att vi skapar större administrativa områden. Sjukvårdens utmaningar löser vi inte heller genom att bilda ett ännu större landsting, det finns dessutom redan idag ett väl utbyggt samarbete med övriga län i Svealandsregionen som hanterar en allt mer specialiserad sjukvård vilket är mycket bra.

Är det så att det aktuellt för oss att ingå i en större region så är det självklart för oss i Gävleborg att vi ska ingå i en region med Uppsala län. Vi har redan idag en gemensam arbetsmarknadsområde med Uppsala och vi vet att vi i allt snabbare takt växer ihop med Stockholm. Tack vare nya motorvägen och nytt dubbelspår så underlättar pendling till och från Gävleborg.

För våra norra delar av länet finns det önskemål från vissa att söka sig norrut, vilket jag kan ha förståelse för. På samma sätt som för de södra delarna så finns det inget alternativ än att gå söderut. Eftersom vi har mycket gemensamt inom vårt län så vore det olyckligt om det delades upp.

Även om vi moderater är skeptiska till större regioner så ska vi bidra konstruktivt i detta arbete för att framtiden för Gävleborgarna blir så bra som möjligt och då tillsammans med Uppsala och Stockholm.

måndag 20 juni 2011

Äntligen får Gävleborna samma möjlighet att välja hemtjänst som i andra delar av landet.

Idag är det heldagssammanträde med kommunfullmäktige i Gävle. Det är många ärenden som behandlas och nu har vi avslutat debatten om införande av LOV (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Glädjande så röstade några av majoritetsföreträdarna med oss i Alliansen så nu får våra äldre i Gävle samma möjligheter att välja utförare av hemtjänst som i många andra kommuner.

Vi vet hur lyckosamt LOV har vart inom primärvården. Genom vårdvalsreformen har vi skapat möjlighet för oss alla att välja vilken hälsocentral och läkare som vi söka oss till när vi söker vård. Lika lyckat som vårdvalet inom primärvården är kommer den nya LOV-reformen inom hemtjänsten att bli.

onsdag 15 juni 2011

Flykten av läkare löses genom en ny personalpolitik inte med kortsiktiga åtgärder

Landstinget satsar nu nya grepp för att locka till sig läkare. Genom att betala en kontant ersättning på 200 000kr till de läkare som väljer att arbeta hos oss ett år tror man att man ska lösa läkarbristen. Det är bra att man försöker nya grepp för att lösa bristen på läkare i vårt landsting. Men jag tror inte man lösa problemet löses så enkelt.

Först måste man komma till rätta med de problem som gör att läkarna flyr landstinget. Det är bra om de läkare vi har trivs att arbeta hos oss och väljer att stanna kvar. Detta kommer man inte till rätta med genom att betala en extra ersättning till vissa läkarna som arbetar ett år hos landstinget. Frågan är också vilka signaler ger detta till de läkare som redan idag arbetar hos oss.

Genom att vår personal trivs och väljer att arbeta hos oss så lockar det i sin tur till oss annan personal. Det finns ingen bättre marknadsföring för landstinget än att vår personal berättar för sina kollegor i landet hur bra det är att arbeta hos oss. Jag tror inte landstinget behöver nya dyra lösningar för att lösa läkarbristen utan vi behöver en ny personalpolitik som gör att all personal trivs att arbeta hos oss.

lördag 11 juni 2011

Nya tokiga idéer från sosseledningen.

I veckan så hanterade landstingsstyrelsen budget och planeringsförutsättningar för 2012-2014. Samverkan Gävleborg presenterade då vårt förslag till budget som kommer ställas mot sossemajoritetens. Landstingsstyrelsens ordförande kommenterade vår budget med att vi hade räknat fel och vi var oseriösa. Vilket visar att hon inte har läst vårt förslag utan reagerar på detta sätt reflexmässigt.

När jag fick se majoritetens förslag första gången reagerade jag på att man skriver om sina planer att landstinget ska köpa vindkraftverk. I dagens GD presenterar man denna tokiga idé. Man har tänkt sig att köpa egna vindraftverk för 140miljoner för att spara 12miljoner per år. Med enkel mattematik kan man konstatera att det blir en förlustaffär. Kapitalkostnaderna för en investering på 140miljoner är14miljoner per år och med en besparing på 12 så är det helt klart en förlustaffär. Detta bör även landstingsmajoritetens företrädare kunna räkna ut.

Detta är inte enda skälet till att säga nej till dessa tokerier. Landstinget ska fokusera på det som vi är satta att göra och det är att bedriva sjukvård. Dessa miljoner bör vi istället lägga på att förbättra och utveckla sjukvården.

Vi kan helt enkelt konstatera att sosseledningen inte kan räkna och att man har en oseriös budget. Detta och mycket mer kommer vi debattera på fullmäktige nästa vecka.

torsdag 9 juni 2011

Prioriterar verkligen majoriteten barn och ungdomspsykiatrin?

Alla partier i landstinget prioriterar barn och ungdomar och psykiatrin därför är det med stor spänning som jag nu har tagit del av landstinget psykiatriutredning. När vi har påpekat brister inom psykiatrin så har majoritetens företrädare under det senaste halvåret hänvisat till den psykiatriutredning som landstingstyrelse har beställt.

Så därför är det med stort intresse som jag nu har läst utredningens resultat. Efter det kan vi bara konstatera att man inte har levererat det som styrelsen beställt. Man har beskrivit nuläget inom vuxenpsykiatrin på ett relativt bra sätt och redovisat en luddig handlingsplan men själva analysen lyser med sin frånvaro. Problematiken med de kraftiga överbeläggningar som råder på psykiatrin lyfts fram som ett problem vilket är bra, men analysen av orsakerna saknas. Man har tidigare blundat för beläggningsproblematiken på våra sjukhus, men nu börjar man faktiskt inse att det är problem. Det är en bra början men duger inte.

När man läser igenom nulägesbeskrivningen och handlingsplanen verkar det som man helt glömt barn och ungdomspsykiatrin. Vi i Samverkan var därför påstridiga på gårdagens styrelsemöte att man ska komplettera utredningen med barn och ungdomspsykiatrin, men trots att man säger att man prioriterar denna grupp så är man inte villig att göra det.

onsdag 8 juni 2011

Återigen presenterar Samverkan Gävleborg gemensamma budget och planeringsförutsättningar.

Idag har landstingstyrelsen beslutat om budget och planeringsförutsättningar för perioden 2012-2014. Samverkan Gävleborg (M,FP,SVP,KD) presenterar även i år en gemensam budget, jag vet inte vilken i ordningen. Skillnaden är slående mellan vår budget och sosse-majoritetens.

Den största skillnaden är att vi skapar möjlighet att satsa extra resurser på de områden som vi prioriterar, barn och ungdomssjukvården, psykiatrin och vården av våra äldre. Detta kan vi göra genom att vi planerar att fortsätta få ta del av regeringens stimulansmedel. Dessutom lägger vi sparkrav på den centrala administrationen. Samverkan Gävleborg har alltså en budget som prioriterar patienten på riktigt. Majoriteten däremot påstår sig satsa men lägger som vanligt inga extra resurser för det och dessutom har man högre uppräkning av anslagen till kulturen än till sjukvården.

På förra landstingsstyrelsen ville majoriteten skjuta på beslutet för att ge tid att läsa igenom oppositionens olika budgetalternativ och se om vi kunde hitta en gemensam lösning. Som vanligt var det tomma ord från majoriteten och ytterst lite intresse från dem att hitta gemensamma förslag.

fredag 3 juni 2011

Före detta personal efterfrågar ett lyssnande ledarskap i landstinget.

Vi har tidigare kritiserat ledarskapet i landstinget Gävleborg. I dagens hälsingetidningar finns det två mycket intressanta artiklar. I den första kritiserar en nybliven pensionerad kirurg landstingsledningen och dess ledarskap. I ett brev till cheferna beskriver han hur han ”mådde dåligt att gå till jobbet” och som konsekvens av detta valde han att gå i pension. Han är även besviken på att ingen vill lyssna på hans 35 åriga erfarenhet och hur landstinget kan bli bättre.

Landstinget Gävleborg har inte råd att ha personal som mår dåligt att gå till jobbet utan vi måste ha ett ledarskap som gör att personalen med lätthet går till jobbet.

I den andra artikeln beskriver en sjuksköterska varför hon har valt att säga upp sig från landstinget för att arbeta utanför länet. Hon får frågan om vad landstinget måste göra för att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del hon lyfter fram är såklart lönen men även flexibilitet när det gäller arbetstider är väldigt viktigt.

Dessa två artiklar påvisar att det finns några enkla saker man kan göra för att få ett bra ledarskap, lyssna till såväl befintlig som före detta personal samt att hitta bra flexibla lösningar.

onsdag 1 juni 2011

Brutna vallöften skadar förtroendet för oss politiker

Idag hör vi på radion hur sossemajoriteten i Gävle nu väljer att strunta i vallöftet om att minska barngrupperna på förskolan. De har i tidigare val lovat samma sak och struntat i att genomföra det efter valseger. Jämför vi detta med hur alliansmajoriteten i Hudiksvall nu genomför alla de vallöften de gick till val på så är skillnaden slående.

Att sossarna inte genomföra de saker man gick till val på skadar väljarnas förtroende för alla oss politiker vilket är mycket allvarligt. Vi politiker ska ge tydliga besked innan valet så man vet vad man röstar på, och hamnar man sedan i majoritet ska man genomföra dem. Hamnar man däremot i opposition är det inte lika enkelt utan då får man verka för sin politik på lite annat sätt.

Ett alternativ som sossarna i landstinget har provat är att inte lova någonting alls vilket inte heller är bra. Man kan visserligen inte ställas till svars för brutna vallöften eftersom man inte har lovat något men det gör att man ännu mer köper grisen i säcken. Vi moderater och våra samarbetspartier gick till val på tydliga löften och visioner och trots att vi sitter i opposition ska vi fortsätta att verka föra att våra idéer om en sjukvård med patienten i centrum. Inför valet 2014 kommer väljarna att se vilken skillnad det är på sosse-löften och riktiga vallöften.

Länk till Samverkan Gävleborgs väljarkontrakt