måndag 31 augusti 2020

E-Hälsan, bra besök och inspel om hälsovalet


 Idag var vi på verksamhetsbesök på E-hälsan i Söderhamn.

Det är en av de privata hälsocentralerna vi har i länet. Hälsocentralen drivs av Hälsovalet i Sverige AB som har tre enheter hos oss, E-hälsan Ljusne och Varvet i Hudiksvall.

Dessa är tre välfungerade enheter som såklart samarbetar på ett bra sätt. Både E-hälsan och Ljusne är två mindre enheter men som klarar sig bra i vårt vårdvalsystem tack vare bra regler och got samarbete. Självklart lyfte vi frågor kring hur reglerna och vår handbok kan utvecklas men också de förslag som nu är på bordet från majoriteten.

Kritiken och frågetecken finns kring dessa förslag som kommer få allvarliga konsekvenser för tillgången till primärvård för våra länsinvånare. Vi pratade även mycket om hur själva ersättningsystemet behöver reformeras för att mer spegla de kostnader man har. Dessutom har man inte gjort uppräkningar genom åren som speglar kostnadsökningarna och man har inte hängt med i den utveckling som specialistvården har haft.

Om alla nu pratar om God och nära vård så är det våra hälsocentraler som är nyckeln i detta arbete. Då förstår inte jag hur man kan dra ned och försämra villkoren för att kunna bedriva bra primärvård. Vem ska då ta ansvaret för den nära vården när primärvården saknar resurser och det kommer bli många färre hälsocentraler i länet. Det är just dessa mindre hälsocentraler vi verkligen måste stå upp för om vi vill gå mot detta som alla pratar om, God och nära vård, på riktigt.

Vår besöksverksamhet har varit på sparlåga under våren i och med Pandemin och de restriktioner som funnits och det tryck som har funnit på vården. Nu har pressen minskat och det känns som vi kan återigen göra en del besök, dock på så sätt som gör att vi håller avstånd och följer de rekommendationer som finns.onsdag 26 augusti 2020

Framtidsbygget för Gävle sjukhus skjuts på framtiden

Ögonklinikens flytt till Södertull är stoppad

Vi har under många år diskuterat Gävle sjukhus utveckling. Redan 2010 krävde vi att det skulle tas ett långsiktigt beslut om dess utveckling, det krävde vi även för våra andra sjukhus också.

Därför blev det märkligt när den styrande majoriteten och tjänstemannaledningen föreslog att vissa delar inte längre skulle hålla till på sjukhuset utan sprida sig över hela centrala Gävle. Exempelvis så flyttar nu Hudmottagning och reumatologmottagning till Gävle strand. Samtidigt så beslutade de att man skulle flytta hela ögonkliniken till Södertull. 

Vi moderater protesterade kraftfullt mot dessa flyttar och föreslog att ögonkliniken(även hud och reumatologen) skulle ingå i Framtidsbygget på sjukhuset. Detta eftersom specialistvården hänger ihop och det är lättare för patienter att hitta. Dessutom kommer vi framöver ha en egen tågstation i sjukhuset vilket underlättar för de som har ögonproblem att ta sig dit. 

Nu kan vi läsa att tjänstemännen trotsar fullmäktiges beslut och stoppar byggnationen på Södertull. Det är mycket välkommet att man gör så och jag hoppas att vi politiskt väldigt snart kan upphäva det tidigare beslutet. Det är även glädjande för våra patienter och medarbetare som får en bättre och mer tillgänglig tillvaro, jag har inte hört någon som vill flytta dit(förutom verksamhetschefen och tjänstemannaledningen).

Det finns ändå hopp att det arbete som vi i oppositionen gör faktiskt gör skillnad på riktigt, även om det tar lite mer tid än om vi satt i majoritet. Det tråkiga i detta är att man redan har lagt ned tid och resurser på arbetet. Dessutom så tröttnar våra medarbetare när all förändring dras i långbänk, det finns tyvärr alldeles för många exempel på bra saker som är beslutade men som aldrig genomförs.

Idag har regionstyrelsens fastighetsutskott sammanträde och jag förväntar mig att vi får en fullödig information om detta så att vi inte endast får hålla oss till tidningarna och det de skriver.tisdag 25 augusti 2020

Nationella riktlinjer ska följas

Nationella riktlinjer för MS (Multipel skleros) och Parkinsons sjukdom följs inte

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer som är vägledande för oss regioner och sjukvården. Det är även till för att få en så likvärdig vård som möjligt. En förutsättning för att det ska fungera som det är tänkt är att vi regioner följer dessa riktlinjer.

Jag har levt i tron att Region Gävleborg lever efter dessa, men har blivit allt mer uppmärksam på att så inte sker. 

Exempelvis så ska en MS-patient varje år få träffa en läkare som är specialiserad på denna diagnos. Detta bör då såklart ske av en neurolog som kan dessa frågor. I Gävleborg hänvisas en del MS-patienter till primärvården och stafettläkare där. Sedan när man försöker söka sig till neurologen genom en s.k. egenremiss så avvisas den. Primärvården tycker inte det är någon ide att skicka någon remiss så då blir patienterna utan den vård man enligt de nationella riktlinjerna kan förvänta sig. 

Dessa riktlinjer är vi inte tvungna att följa men det sägs hela tiden att vi gör det och vi fattar beslut om att de ska antas och följas. Exempelvis så antogs riktlinjer för MS 2017-10-18 av hälso- och sjukvårdsnämnden.

På nästa fullmäktige kommer ansvarigt regionråd Tommy Berger (S) få stå till svars för att man inte följer dessa riktlinjer eller följer det av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.


söndag 23 augusti 2020

Kroniker har också rätt till vård.

Kroniker skickas mellan vårdens enheter och hamnar därmed mellan stolarna.

Vi har under en längre tid sett hur att allt fler patienter skrivs ut och lämnas i sticket av sjukvården. Samtidigt gör man det svårare att få kontakt med vården. När man skriver en egenremiss(d.v.s. en egen vårdbegäran) så avvisas de. Det är en oroväckande trend.

Vi kunde i somras läsa i @Arbetarbladet om Ruth som bara är ett exempel på hur man hanterar våra patienter. Nu förstår jag också att det finns fler sidor och att allt inte kommer fram i media men det är för många exempel som jag får höra om som gör att vi nu måste reagera.

Jag har därför skrivit en interpellation till socialdemokraternas Regionråd Tommy Berger som är ansvarig för dessa frågor. 

Frågorna är:

  • Anser regionrådet att det är rimligt att som kroniker inte längre får träffa specialistläkare regelbundet med de konsekvenser som uppstår för den enskilde patienten? 
  • Anser regionrådet att primärvården är den vårdnivå som är rimlig för dessa patienter?
  • Varför följer inte regionen de nationella riktlinjerna för exempelvis MS patienter?
  • Är regionrådet nöjd över den vård som bedrivs för dessa patientgrupper? 
  • Varför överger ni dessa patienter?

Detta kommer sedan tas upp på kommande regionfullmäktige där han och övriga i majoriteten kommer att ställas till svars. 

För att kunna erbjuda våra kroniker en bra och likvärdig vård är det viktigt att vi har specialister på våra sjukhus. Vi måste därför bli en mycket mer attraktiv arbetsgivare som gör att läkare och andra söker sig till oss.  Det är även viktigt att vi tar hjälp från andra sjukhus när vi inte har de rätta kunskaperna för att kunna hjälpa patienterna. Då måste vi informera bättre vilka möjligheter som finns och hjälpa patienterna att hitta rätt. Jag får alldeles för ofta hjälpa enskilda patienter att få sina remisser skickade rätt och att man får komma in och träffa läkare.

Det är idag så att du måste vara väldigt drivande och krävande för att få rätt vård eller så måste du ha en anhörig som är det. Detta är inte okej, alla måste ha rätt att få den absolut bästa vården. 

söndag 16 augusti 2020

Förvirrat sosseregionråd har vaknat från sommarvilan

 Som jag tidigare har påpekat så undviker de socialdemokratiska regionråden debatten i det offentliga. Det var länge sedan som vi hade en rejäl diskussion publikt så väljarna verkligen kan se och jämföra våra olika syn på vad som är politik och hur vi kan lösa de utmaningar vi har. Vi har under våren varit överens om att lägga de politiska striderna åt sidan för ett tag för att låta oss fokusera på att hantera pandemin och dess konsekvenser. Tanken med detta var att samla alla goda krafter och ta de bästa idéerna från både majoritet och opposition och hantera pandemin med så lite negativa konsekvenser som möjligt, men det har inte blivit riktigt så. 

Vi har från oppositionen försökt hitta politiska lösningar som vi sedan presenterat men majoriteten har varit helt tysta. Det enda undantaget är det socialdemokratiska regionrådet Lahenkorvas blogg som lyser upp den politiska samtalet lite. Det är såklart inte samma sak som att ha en diskussion i direktsänd radio eller på redaktionell plats i tidningen men det är i all fall något. Jag tror inte heller så många läser hans eller min blogg men det är ändå ett bra sätt att mötas i det politiska samtalet.

Nu märker man att han är tillbaks igen från sin semester genom att han återigen skriver om oss moderater med diverse konstiga påståenden om vad vi har gjort och inte gjort. Han vill gärna kritisera oss att vi inte lägger några förslag samtidigt som han kritiserar oss för att vi lägger just sådana. Hans resonemang hänger liksom inte ihop.

Nu har han lagt mycket av sin fokus på våra konkreta förslag när det gäller kollektivtrafiken, eller om det var så att vi inte föreslagit något.

Det händer mycket inom detta område och vi kan se att man från sossarna har gjort en rejäl vänstersväng, det kanske kan bero på att det är vänsterns regionråd som ansvarar för dessa frågor flankerad av just regionrådet Lahenkorva. 

Vi har bl.a. föreslagit att vi ska fortsätta att ha reklam på våra stadsbussar i Gävle, eller t.o.m. tillåta reklam på alla våra bussar och tåg. Detta konkreta förslag med miljoner som nya intäkter säger sossarna nej till(trots att det var de som införde reklam på bussarna en gång i tiden)

Vi har föreslagit åtgärder för att både kunna skydda busschaufförerna och tillhandahålla en trygg arbetsmiljö samtidigt som vi underlättar för våra resenärer och minskar smittspridningen. Detta genom att montera plexiglas vid förarna(ungefär samma lösning som man har i butikerna för att skydda kassörskorna) för att skydda dem samtidigt så kan framdörrarna var öppna så vi kan ta betalt av passagerarna och minska risken att det blir trängsel genom bakdörrarna.

Sedan vill vi att man ska fortsätta upphandla vår kollektivtrafik. Sossarna har nu svalt vänsterns bete och vill köra all vår kollektivtrafik i egen regi. 

Vi har även lagt förslag på att vi ska ta fram en ny länsplan som möjliggör nödvändiga investeringar av infrastrukturen i länet men det säger man nej till(vad vi kan utläsa av deras tystnad).

Tidigare under våren yrkade vi även på konkreta åtgärder för att göra besparingar inom hållbarhetsförvaltningen, bl.a. översyn av rabattstruktur och minskad administration.

Utöver detta har vi under våren jobbat hårt med att ta fram analyser och konkreta förslag för att få ordning på ekonomin i regionen i övrigt, utan att få någon direkt respons från majoriteten som litar på att någon annan ska lösa det eller att problemet ska försvinna om man blundar tillräckligt länge och hårt.

Så vi har trots pandemin inte legat på latsidan, så som Lahenkorva vill ge sken av. Men det hör kanske till det politiska ”spelet” att inte lyssna eller diskutera med sina politiska motståndare. 

Vi kommer inte heller sitta still under hösten utan vi kommer fortsätta med vårt konstruktiva arbete och det ska bli intressant att se om majoriteten är beredd att kliva upp på banan och faktiskt delta i det politiska samtalet.