torsdag 31 augusti 2023

Är regionen på väg mot diktatur?

 I veckan hade vi höstens första regionstyrelsemöte. Ganska få ärenden som har verklig betydelse för Gävleborgarna var på dagordningen. Det som tog mest tid och energi för oss alla var att i 1,5h debattera huruvida Regionstyrelsen ska webbsändas eller inte. 

Vi har sedan 2016 webbsänt de flesta av våra styrelsemöten. Undantag har gjorts när vi varit i andra lokaler och under pandemin. Vi hade även en paus efter en incident som hände i våras på ett av våra möten, men annars så har de sänds. Det går för övrigt att kolla på dem i efterhand på regionens hemsida

Webbsändningarna tillkom efter att vi i dåvarande oppositionen hade väckt frågan om att ha öppna regionstyrelsesammanträden. Vi ville då att man skulle testa det för att se om det fanns intresse för väljarna att följa våra sammanträden. Detta var då inte möjligt, ansåg den gamla majoriteten men som vi också kunde se, så vi gick med på deras förslag att börja webbsända istället. 

Antalet tittare som följt dessa livesändningar är ganska svårt att få fram. Det kan ju vara så att en dator står på och visar sändningen men ingen tittar eller så kan det vara fler som sitter och följer sändningen. Det vi inte visste då var att det var ett smidigt sätt för våra tjänstemän att följa sina ärenden både i RS och RF. Sedan har jag själv haft nytta av dessa för att se vad som sagts tidigare och när man sagt elakheter under ett möte har man kunna påvisa det för andra. Jag har även kollat efteråt för att se vad jag själv har sagt i något ärende. 

Men syftet var och är att väljarna ska få en bättre insyn och kanske ett större intresse för regionpolitiken. 

När vi nu tittar på detta så är det uppenbart att det syftet inte är uppfyllt. Det är ytterst få väljare som följer dessa sammanträden. När vi har haft dem nedstängda av olika anledningar så har ingen, förutom en journalist, hört av sig och påtalat att de saknar sändningarna. 

Men argumentet nu för att stänga ned är att det just är få som tittar och att det kostar en del. Med tanke på den situation som regionen är i ekonomiskt så måste vi vända på varenda krona, och detta ger minst en besparing på 100ksek per år.

Men vi har även sett att debattklimatet i regionstyrelsen är under all kritik. Detta har vart så under flera år, men det känns som att det blivit sämre. Det handlar allt mer om person och formalia än om sakpolitik. Man använder sätt att utrycka sig om andra som aldrig skulle accepteras någon annan stans. Jag har tidigare sagt att det är vuxenmobbing som pågår. Vi har försökt lyft detta med oppositionen, både när de var i majoritet och när de nu är i opposition. Det finns ingen förståelse utan allt är mitt fel och ingen annans. Men när man kallar andra för fascister, metmaskar, ryggradslösa, maktfullkomliga så är det ett problem. Men detta är ett helt annat problem som inte behöver kopplas ihop med webbsändningarna men det är klart att flera som jag pratat med gör just det. 

En liten öppning kan dock finnas. Vänsterpartiets Ulla Andersson medgav i radion att stämningen inte är bra och att det är den värsta politiska församlingen som hon varit med i. Bra att någon från oppositionen kan medge att det är ett problem, då kan vi faktiskt göra något åt det. Men som jag brukar säga, den enda man kan ändra på är sig själv. Så det krävs helt klart mer insikt hos vissa i styrelsen, men detta är i alla fall en liten start.

torsdag 24 augusti 2023

Ingen lösning på trafikkaos i Hemlingby, Gävle

 Igår kunde vi läsa om Gävle kommun som ensidigt väljer att stryka ett för Gävle och regionen viktigt infrastrukturprojekt, breddning av Spängersleden till E4:an förbi Hemlingby Köpcentrum.

Den som åker på den vägen eftermiddagar märker att vägen har alldeles för lite kapacitet. Det är långa köer och underlättar inte för trafik till/från Gävle eller söderut mot Furuvik. Skulle man dessutom ha oturen att vilja åka och handla en fredag eftermiddag så är det oftast helt stopp. Till detta har kommunen valt att exploatera bostäder innanför området som gör att de boende där måste planera när man ska åka till eller från hemmet. Det har även gjort att det är svårt att exploatera Hemlingby köpcentrum och Ersbo, som är en av Gävle och regionen största industriområde.

Detta var tydligt redan när man byggde ut köpcentret och det har pratats i många år om hur man ska komma tillrätta med trafiken. Att man redan från början underdimensionerade vägar och området måste nog ändå alla vara överens om. Själv satt jag i byggnadsnämnden när beslutet togs och påpekade redan då att det inte kommer fungera. 

För att lösa detta så har Regionen och Gävle kommun kommit överens om att bygga en ny påfart från E4:an, som ska ligga söder om Hemlingby och som kan kopplas ihop med Hedesundavägen och väg 56. Då skulle yrkestrafik och besökare till Södra delen av Gävle ha en bättre väg att ta. Detta fanns tidigare i länsplanen, vilket är regionens ansvar och där avsattes 400mnkr från regionens länsplan och kommunen skulle vara med och finansiera med ytterligare 400mnkr, detta var något som vi jobbade hårt med när vi styrde Gävle kommun 2016-2018. 

Sedan blev det maktskifte och bilhatarna tog över kommunen igen. Då försvann den behövliga nya påfarten och man skulle lösa trafikproblemen i Hemlingby med en ny cykelväg och nya körfält i rondellerna förbi området. Detta var i sig beklagligt men kunde ses som en billigare och mer kortsiktig lösning. 

Nu väljer alltså Gävle kommun att svika alla bilister, boenden och handlare i området genom att avbryta projektet. Man lyckades såklart bygga en ny cykelväg, som väldigt få använder, men att bygga om vägarna gör man nu inte. 

Detta har kommit gjort utan dialog med regionen, som ändå har planering och finansieringsansvaret för våra riksvägar. Det är ytterst märkligt hanterat och jag måste säga att man blir också irriterad. 

Detta kommer nu innebära att det blir stopp på utbyggnaden av Södra Hemlingby, inga nya företag kan etablera sig innan trafikfrågan är löst. Vi har exempel på i Hudiksvall när man har byggt ut handelsplatser där trafiken inte fungerar, vi vill inte ha ett nytt Medskog i Gävle.

Man kommer sedan komma till regionen och säga att vi måste lösa trafikproblemen och prioritera om i länsplanen vilket i sig kommer drabba andra delar av regionen. Det kommer såklart påverka hur vi kan bygga ut E4:an eller väg 56, men det verkar kommunen inte bry sig om.


söndag 20 augusti 2023

Pride i full gång

 Dessa höstveckor är det olika Pride evenemang. Vi har alla hängt med om Stockholm Pride som såklart är den största och mest medialt uppmärksammade. Denna vecka hade Gävle sin Pride med en välbesökt Prideparad igår. Näst vecka så är det Hudik Pride och självklart kommer jag även vara med i den Prideparaden. 

Pride är otroligt viktigt för att lyfta upp frågor HBTQ+ frågor men också om alla människors lika värde och rätten att få vara den man vill. Det är, ska i alla fall vara, ett opolitiskt arrangemang men man märker att det på vissa håll blir allt mer politiserat. 

Det märktes kanske extra tydligt denna gång i och med det som har skrivits i media. Istället för att peka finger åt varandra så borde vi göra allt vi kan för att förenas i dessa viktiga frågor. En fråga man behöver ställa sig hur det kommer sig att vissa politiker inte känner sig välkomna. Hur utrycker vi oss om våra politiska motståndare. Jag har sett både i debattartiklar och i social medier hur man vill fultolka och skriva nedlåtande om andra. Istället borde vi snälltolka varandra och fira de framgångar som skett genom åren och samlas kring detta. 

Själv är jag stolt över oss moderater och det arbete vi har gjort och gör. Med tanke på det nedlåtande som skrivs från vänsterhåll om oss moderater och andra partier är det värt att påminna oss. Det var alltså en moderat statsminister som var den första sådan som gick i Pridetåget. Det var en moderat statsminister som var först att flagga med Prideflaggor på Sagerska Palatset. Det är många moderater som varit aktiva i att starta och driva Pride runt om i landet. Även när olika aktörer rankar oss partier så faller vi väl ut. 

Nu driver även den moderatledda regeringen igenom att homosexuella män ska donera blod, vilket man inte fått tidigare. Vi vill även att man ska tillåta surugatmödraskap, vilket andra partier på vänsterkanten motsätter sig. Det finns många segrar genom åren och det är såklart tack vare många partier. Men vi får inte stanna upp och vara nöjda utan fortsätta med detta arbete.

Men jag hoppas att vi som politiker verkligen kan lägga stridsyxorna åt sidan och samlas kring dessa frågor. Om man vill att alla ska känna sig inkluderade i samhället så gäller det även de som har en politisk avvikande uppfattning. Istället för att splittra och trycka ned varandra så tycker jag vi ska samlas och prata med varandra. Jag noterar att när Gävle Pride har en politisk debatt så är det ett parti som inte känner sig välkommen, det behöver man verkligen fundera på. Hur kommer det sig, och vad kan Pride göra för att alla politiker ska känna sig välkomna. 

Då kör vi igång höstens politiska arbete

 Då är man igång igen efter lite sommarledighet. Det har enligt våra rapporter varit en lugn sommar inom vården, den lugnaste på många år. Självklart händer det mycket och det finns en del enheter som haft tufft, men överlag så verkar det ändå varit en bra sommar. 

Vi kommer få mer detaljerad utvärdering längre fram men just nu känns det bra. 

Nu startar höstens politiska aktiviteter. Vi i regionmajoriteten har mycket att ta tag i. De ekonomiska utmaningarna kommer vi jobba vidare med att hantera. Förhoppningen är att det inte förvärras ytterligare men där får vi oroande signaler. Vi ska hantera detta inför budgetarbetet nästa år och som vi sagt tidigare så kommer vi inte klara en budget i balans nästa år utan planen är att detta ska vara åtgärdat inför 2025. Sedan så kommer regeringen med budgetproposition och det kan mycket väl komma statsbidrag som gör det lite lättare för oss, men det kommer inte lösa våra långsiktiga ekonomiska problem.

Vi ska även under hösten påbörja arbetet med Hälsovalsförändringar som ska träda ikraft 1/1-2025. Det finns en stor förhoppning att vi ska komma tillrätta med en del problem som finns och göra vårt hälsoval ännu bättre för såväl patienter, externa vårdgivare och våra egna hälsocentraler. Det är en tight tidsplan, så det blir mycket arbete för oss politiker som jobbar med detta och våra tjänstemän.

Vi kommer även fortsätta att leverera på det som vi majoritetenspartier kommit överens om men det kommer också dyka upp nya saker i stort sett hela tiden som behöver hanteras.

Igår hade vi moderater i Gävleborg vår traditionsenliga höstkickoff inför hösten vilket var mycket lyckad. Där träffades över 40 moderater ifrån hela länet för att ladda upp inför allt som kommer hända i kommuner, regioner och nationellt. Vi hade med oss även våra EU-kandidater(Tomas, William och Adam) i och med att valrörelsen inför EU-parlamentsvalet kör igång snart. 

Sedan fortsatte vi med att delta i Gävle Pride och kvällen avslutades jag med att kolla på fotboll där GIF segrade över Örebro.