torsdag 27 april 2023

Snabb justering av lönepotten efter det nya märket

 På dagens fullmäktige beslutade vi att göra en satsning på vår medarbetare och justera upp våra lokala löneavtal till motsvarande märket.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på den svenska modellen som växt fram under många år. Det har gjort att man låter industrin förhandla först för att på så sätt normera den svenska lönebildningen, det s.k. märket. Alla andra branscher förhåller sig till det och landar in på avtal kring detta märke.

I år så förhandlade regionen med de flesta förbunden innan det s.k. märket var klart. Alla trodde och hoppades på att märket skulle bli som vanligt runt 2,5%. Men med tanke på den höga inflationen så blev märket högre än förväntat men inte så högt som man befarade. Det blev helt enkelt 4,1% i år och 3,7% nästa år. Detta innebar att de förbund som förhandlade klart innan märket fick ett lönepåslag på 2,5% vilket är mycket lägre än vad man förhandlat fram inom industrin. DE som förhandlade efter märket fick 4,1%

Vi i den nya majoriteten valde då att göra en justering av de redan färdigförhandlade avtal med 1,6% så även våra medarbetare inom de avtalsområden får samma pott som resten av arbetsmarknaden. Man kan tycka att om man har förhandlat så ska man stå fast vid det, vilket jag kan förstå. Problemet blir dock att våra medarbetare som hade ”oturen” att förhandla innan märket tappar jämfört med andra grupper i regionen och i samhället. Detta är såklart inte något som vi önskar och gjorde vi inget så kommer det blir protester och vi kommer behöva kompensera för detta redan nästa år. 

Vi valde då att lägga fram ett sådant förslag och hade extra regionstyrelsemöte i dag på morgonen och sedan fullmäktige som tog beslutet. 

Oppositionen var såklart kritisk(det är de mot allt vi gör), vad de var kritiska till är lite oklart och varierade över dagen. Man hävdar att parterna ska sköta detta och att vi går emot den svenska modellen. Det kan då vara värt att påtala att vi är en part bland de s.k. parterna vilket innebär att det är vi i regionen som förhandlar och kommer överens. Sedan har vi delegerat det till tjänstemännen men det är vi i fullmäktige som är ytterst ansvariga. Jag uppfattade ändå att de flesta tyckte detta var rätt.

Men för att kunna öka potten och lönerna till de som jobbar på våra hälsocentraler så krävs att ersättningen höjs till hälsocentralerna via höjd ersättning per listad. Beslutet innebär nu att vi kompenserar alla hälsocentraler för denna högre kostnad, såväl våra egna som de privata. Detta skapade såklart osämja inom oppositionen. Vänstern drog vinster i välfärdskortet och kastade den ena anklagelsen efter den andra på ett mycket osmakligt sätt. Det verkar inte riktigt förstå hur det fungerar inom den offentlig finansierade vården. De ansåg helt enkelt att ägarna får stå för de ökade kostnader som det nya märkte gav. Vart de skulle hitta dessa pengar kunde de såklart inte förklara. Centern tyckte som vi att det är självklart att även de som råkar vara anställda av en privat hälsocentral ska ges möjlighet till att få en just löneutveckling. Sossarna stod mittemellan, vad de tyckte blev mest oklart. De verkade mest vara kränkta över att ärendet togs fram ganska snabbt. 

Men beslutet blev som vi önskade. Nu ges alla fackförbund en pott motsvarande märket d.v.s. 4,1% Till detta så behöll vi den extra satsning vi beslutat om tidigare till vårdförbundet med 1%. Vi agerar även konkurrensneutralt och kompenserar de privata hälsocentralerna för ökade lönekostnader. Jag tror de flesta är nöjda över detta, förutom en och annan vänsterpartist. 

Vi har nu en majoritet som agerar när något händer. Vi viker inte ned oss för vänstern ”hata företagsretorik” eller sossarnas ”det är inte tillräckligt berett” argument. 


söndag 23 april 2023

Kompetens och elförsörjning, två viktiga delar för regionens framtid.

 I veckan deltog jag i två helt olika seminarier men som berör de kanske två största utmaningarna vi har för att få regionen att växa.

Först var det ett digitalt seminarium som Handelskammaren bjöd in till kring kompetensförsörjning och hur vi ska kunna matcha de behov som finns inom industrin med det utbud vi har, eller rättare sagt inte har. Vi vet att företagen ropar efter arbetskraft samtidigt som vi har många som är arbetslösa. Frågan är dessutom om vi kommer klara oss utan att importera arbetskraft från andra delar av landet och från andra länder. 

Här har regionen ett stort ansvar att samordna arbetet. Det är inte vi som utbildar men vi kan tillsammans med utbildningsaktörerna(kommuner, högskola och till viss del folkhögskolorna) hitta sätt att få ungdomar att söka de utbildningar som ger jobb samtidigt som vi satsar på de utbildningar som verkligen behövs. Vi behöver även skapa förutsättningar för människor mitt i livet att omskola sig från jobb som kanske inte behövs i samma omfattning som tidigare till de nya jobben. Vi behöver även validera de kompetenser som finns, för alla jobb kräver inte formell kompetens.

Sedan i fredags så deltog jag på energidagen där regionen tillsammans med länsstyrelsen och Högskolan bjöd in olika aktörer för att få en gemensam bild kring energiförsörjning och hur vi ska lösa behovet av fossilfri el för att möta den gröna omställningen och industrins behov av billig fossilfri el för att kunna expandera men även få hit nya etableringar. Här handlar det om att kunna öka kapaciteten i elnätet men också få mer elproduktion, då gärna lokalt.

Klarar vi inte av dessa två utmaningar(kompetensförsörjning och billig el med hög effekt) så kommer vi inte klara att växa som län. Att ha en tillväxt är en förutsättning för att få skattepengar in till välfärden och att våra kommuner ska klara sina uppdrag. 

Vi pratar för lite om det och vissa tycker att vi ska vara nöjda med det vi har och inte sträva efter tillväxt. Men tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässigt, är otroligt viktigt och vi behöver göra det vi kan för att lyckas med det.

Ingen av oss kan lösa dessa två delar själva utan det är genom samverkan och samarbete som vi kan lösa detta. Här behöver vi i regionen ta ledartröjan, för jag har svårt att se att någon annan kan göra det. 

måndag 10 april 2023

100 dagar med ny regionledning

 Idag har det gått 100 dagar sedan vi tillsammans med våra vänner tog över makten i regionen. 100 dagar är väldigt kort tid för att förändra något som pågått i 100år. Vi vet att förväntningarna har varit stora och ska vara så. Vill man vrida på retoriken kan man ju säga att vi har haft 100år på oss att förbereda det vi vill göra.

Vad har då hänt, märker man någon skillnad?

Ute i våra verksamheter har man nog inte märkt så stor skillnad, förutom de enheter som vi har haft direktkontakt med. De som ändå har noterat att det är något nytt har nog inte märkt så mycket i sin vardag. Däremot de som jobbar närmare politiken har nog märkt desto mer. 

Vi började med att göra en gemensam budget, som kommer vara styrande på riktigt. Återkoppling vi har fått är att den är tydlig och bra. Vi gav bl.a. tydliga uppdrag som nu ska genomföras under 2023:

  • Den enklaste åtgärden var att från 1/1 så avskaffades avgift för spårsäkring vid våldtäkt. Vi ska även se över avgifterna för de som utsatts för brott.
  • Vi har påbörjat utredningen om att effektivisera den centrala administrationen(d.v.s. regionstyrelseförvaltningen). Den kommer presenteras nu i april. Ambitionen är att minska kostnaderna där för att kunna lägga dem på sjukvården istället.
  • Hälsovalshandboken(regelverket för våra hälsocentraler) kommer nu uppdateras där krav på allmänläkare och distriktsköterska återinförs på våra hälsocentraler. Ett större arbete inleds nu också för att göra det möjligt att driva såväl större som mindre hälsocentraler, kommer att vara i drift 1/1 2025
  • Trygghetssatsningar inom kollektivtrafiken påbörjas vilket innebär att det ska bli tryggare att jobba och resa med vår kollektivtrafik. 
  • Initierat arbetet med att införa reklam på kollektivtrafikens fordon.
  • Trygghetsarbetet inom vården är påbörjad med kartläggning och insamlande av behov som finns. 
  • Påbörja dialog med Trafikverket om fyrfältsväg på E4:an, kommer bli mycket om detta de kommande åren. 
  • Vi har sett över vårt engagemang i föreningar och internationella nätverk, där vi nu lämnar en del. Detta för att fokusera på det som ger effekt och jobba effektivare. 

Som ni märker så är det mycket som är påbörjat men i och med att vi är med och leder detta arbete så kommer vi också följa upp och säkerställa att det blir verkstad av dessa saker också. Den gamla regionledningen beslutade en del saker men ingen följdes upp och såg till att det blev genomfört, se bara hur man drar på införande av mammografi för 75+.

Sedan kommer det stora arbetet med ett nytt ledarskap. Även det är påbörjat men det kommer ta tid att ändra något som sitter i väggarna. 

https://www.gd.se/2023-04-10/100-dagar-av-forbattringar-for-region-gavleborg